E-BOOK
23.9
PLN
e-book Msza Święta: Liturgiczne ABC
e-book Msza Święta: Liturgiczne ABC
wydawnictwo: Promic
WERSJA PAPIEROWA
Ocena:
(Ilość ocen: 0)
Cena: 23,90 zł

Dane techniczne

wydawnictwo Promic

DOSTĘPNE FORMATY: epub mobi pdf

Msza Święta - najcenniejszy dar, jaki Chrystus zostawił Kościołowi - dla wielu katolików wciąż jest trudna i niezrozumiała. Właśnie dla nich powstała ta książka – a także dla „wszystkich, zarówno wiernych świeckich, jak i księży, którzy czują potrzebę, aby lepiej poznać liturgię Mszy Świętej i pogłębić swój w niej udział” (ze Wstępu). Książka ks. Macieja Zachary jest zbiorem artykułów opublikowanych na łamach miesięcznika „Oremus”, w cyklu „Liturgiczne ABC”, w latach 1995-2000. Autor ukazuje w nich, krok po kroku, jak kształtowała się współczesna Msza Święta. Odsłania znaczenie gestów i symboli, ukazuje piękno i głębię modlitw liturgicznych, a niejednokrotnie zaskakuje, wydobywając z przyćmionych rutyną praktyk ukryty sens.

 

Ks. Maciej Zachara (ur. 1966 r.), marianin, uzyskał doktorat z liturgiki w Papieskim Instytucie Liturgicznym w Rzymie. Wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego Księży Marianów w Lublinie, od 1995 roku współpracuje z redakcją miesięcznika „Oremus”.

Znawca i pasjonat liturgii. Współpracuje z Dominikańskim Ośrodkiem Liturgicznym w Krakowie i z portalem liturgia.pl, na którym prowadzi bloga o tematyce liturgicznej pt. "Zasypywanie przepaści". Autor licznych artykułów, głównie popularyzatorskich, na temat rozmaitych aspektów liturgii, takich jak: obrzędy Mszy Świętej, anafory eucharystyczne, historia mszału, rok liturgiczny czy inicjacja chrześcijańska. W latach 2005-2007, korzystając z przywileju birytualizmu, pomagał duszpastersko w Katolickiej Parafii Neounickiej Obrządku Bizantyjsko-Słowiańskiego pw. św. Nikity w Kostomłotach.

DRUKUJ OPIS

Wstęp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Wykaz skrótów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10


I
Dzieje celebracji Eucharystii

Eucharystia pierwszych chrześcijan
– świadectwa biblijne. . . . . . . . . . . . . 13
Liturgiczna geneza Eucharystii – żydowska uczta świąteczna . . . . . . . . . . . . . 17
Eucharystia w Kościele pierwotnym – Didache. . . . . 22
Eucharystia w połowie II wieku – świadectwo św. Justyna . . . . . . . . . . . . . . 25
Tradycja Apostolska – redakcja pierwszych tekstów liturgicznych. . . . . . . . . . . . 28
Eucharystia Kościoła pierwotnego – miejsce sprawowania liturgii. . . . . . . . . . . . . 32
Eucharystia od IV do VIII wieku – ogólna charakterystyka epoki. . . . . . . . . . . . 35
Liturgia rzymska w okresie klasycznym. . . . . . . . . 38
Obrzędy Mszy Świętej w okresie klasycznym liturgii rzymskiej. . . . . . . . . . . . . . 43
Liturgia rzymsko‑frankońsko‑germańska (IX–XIII w.). . . . . 50
Kontekst historyczny . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Ogólna charakterystyka. . . . . . . . . . . . . . . . 51
Zmiany w obrzędach Mszy Świętej . . . . . . . . . 54
Ukształtowanie się tzw. Mszy trydenckiej (XIII w.) . . . 57
Kryzys, reformacja, Sobór Trydencki (XVI w.) . . . . . . 59
Liturgia Mszy Świętej według Mszału Piusa V z 1570 roku. . . . . . . 63
Celebracja Mszy Świętej w okresie potrydenckim (XVI–XIX w.). . . . . 69
Epoka ruchu liturgicznego (XIX–XX w.). . . . . . . . . 72
Reforma liturgiczna Soboru Watykańskiego II.
Konstytucja o liturgii świętej. . . . . . . . . . . . . . 75
Od Konstytucji o liturgii świętej (1963 r.) do nowego mszału (1970 r.). . . . . . . . . . . . . . . 78
Odnowione obrzędy Mszy Świętej a dawniejsza tradycja liturgiczna. . . . . . 81
Recepcja reformy liturgicznej. . . . . . . . . . . . . . . 87

CZĘŚĆ DRUGA
Obrzędy Mszy Świętej

Obrzędy wstępne. . . . . . . . . . . . . . . . 95
Śpiew na wejście. Procesja . . . . . . . . . . . . . . 96
Znak krzyża. Pozdrowienie. . . . . . . . . . . . . . 98
Akt pokuty . . . . . . . . . . . . . . . 99
Hymn Gloria . . . . . . . . . . . . . . 100
Kolekta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Liturgia słowa . . . . . . . . . . . . . . . 105
Słuchanie słowa Bożego w liturgii . . . . . . . . . . 105
Jak słuchać, a jak nie słuchać słowa Bożego w liturgii. . . . . . . . 107
Czytania biblijne . . . . . . . . . . . . 111
Homilia . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Wyznanie wiary. . . . . . . . . . . . . 114
Modlitwa powszechna. . . . . . . . . . 115
Liturgia eucharystyczna. . . . . . . . . . . 118
Liturgia słowa a liturgia eucharystyczna . . . . . . 118
Przygotowanie darów. . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Błogosławieństwo nad chlebem i winem . . . . . . 120
Apologia, okadzenie, obmycie rąk. . . . . . . . . . 122
Wezwanie do modlitwy i modlitwa nad darami. . . . . 123
Modlitwa eucharystyczna. . . . . . . . . . . . . . . 124
Elementy modlitwy eucharystycznej. . . . . . . . 126
Modlitwy eucharystyczne w aktualnie
używanym mszale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Obrzędy Komunii . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Obrzędy zakończenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

CZĘŚĆ TRZECIA
Znaki

Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Znaki osobowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Postawy i gesty w liturgii. . . . . . . . . . . . 177
Kościół i jego wnętrze . . . . . . . . . . . . . . 182
Przedmioty użytku liturgicznego. . . . . . . . . . 197
Elementy naturalne. . . . . . . . . . . . . 207
Struktura Mszy Świętej w obrządku rzymskim. . . . . 218
Bibliografia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220

Pobierz fragment: epub mobi pdf

WSTĘP
W liście apostolskim Mane nobiscum Domine, napisanym na Rok Eucharystii, Jan Paweł II umieścił pod koniec takie słowa: „Niech Rok Eucharystii będzie dla wszystkich cenną okazją do uświadomienia sobie na nowo tego, jak niezrównany skarb Chrystus powierzył swemu Kościołowi. Niech pobudza do celebrowania jej w sposób żywszy i bardziej świadomy, a z tego niech wypływa życie chrześcijańskie przemienione miłością” (nr 29).
Można by zapytać, czy jest potrzebne odkrywanie na nowo daru Eucharystii? Czy dla kogoś, kto został wychowany w wierze katolickiej, Msza Święta nie jest rzeczywistością najlepiej znaną? Czy nie wiemy już o niej wszystkiego, co możemy wiedzieć?
Uświadomienie sobie na nowo znaczenia Eucharystii wydaje się jednak dzisiaj bardzo potrzebne. Tak wielu katolikom zdarza się opuszczać niedzielną Mszę Świętą pod byle pretekstem i nie odczuwać z tego powodu żadnej straty. Tak wielu przyznaje się do tego, że nawet będąc w kościele, podczas liturgii, myśli zupełnie o czym innym. Jeśli tak jest, to znaczy, że nasze oczy są „jakby przesłonięte” (Łk 24, 16) i niepostrzeżenie omijamy wielki skarb.
Starożytność chrześcijańska przekazała nam świadectwa o męczennikach, którzy przypłacili życiem swoją wierność Eucharystii. Stojąc przed trybunałem, na pytania sędziów, czemu mimo zakazów spotykali się na niedzielnej Eucharystii, odpowiadali: „Bo my nie możemy żyć bez celebrowania misteriów Pańskich”. Czy taka postawa niejednemu współczesnemu wierzącemu nie wyda się przesadna, wręcz fanatyczna? Oddać życie można tylko za to, co uważa się za ważniejsze i droższe od własnego życia doczesnego. Chyba nie przychodzi nam łatwo patrzeć na Mszę Świętą w taki sposób. Skoro tak, to znaczy, że życzenie Jana Pawła II pozostaje aktualne także teraz, już po zakończeniu Roku Eucharystii.
Niniejsza książka jest skromną pomocą dla tych wszystkich, zarówno wiernych świeckich, jak i księży, którzy czują potrzebę, aby lepiej poznać liturgię Mszy Świętej i pogłębić swój w niej udział. Teksty tu zebrane najpierw ukazywały się w stałej rubryce Liturgiczne ABC miesięcznika „Oremus” w latach 1995–2000. Przepracowane i uzupełnione, zwłaszcza w świetle nowego Ogólnego wprowadzenia do Mszału Rzymskiego z 2002 roku, ukazują się teraz w formie książkowej.
Materiał jest podzielony na trzy części, z których każda powstawała pierwotnie jako odrębna całość. Pierwsza część jest poświęcona historii celebracji Eucharystii. Od pewnego czasu można zaobserwować w Polsce wzrost zainteresowania historią. Tym bardziej więc wydaje się wskazane podanie choćby podstawowej wiedzy o dziejach liturgii Mszy Świętej, co ogromnie ułatwia zrozumienie jej
dzisiejszego kształtu, a także pomaga właściwie uchwycić znaczenie poszczególnych jej obrzędów. Druga część, najważniejsza
i chronologicznie najstarsza, jest komentarzem do obrzędów Mszy Świętej. Trzecia część to krótkie wprowadzenie do liturgicznych znaków, związanych z obrzędami Mszy Świętej. Liturgia nie jest bowiem wykładem ani katechezą. Bóg zbawia nas przez Słowo, które stało się ciałem (zob. J 1, 14), dlatego liturgia, w której uobecnia się historia zbawienia, posługuje się nie tylko słowem, ale również całym zespołem różnorodnych znaków: gestami i postawami, elementami naturalnymi, przedmiotami, przestrzenią
liturgiczną itd.
Teksty te nie są katechezą w ścisłym sensie tego słowa, nie mają też charakteru medytacji czy duchowego komentarza do Mszy Świętej. To raczej możliwie prosty przekaz wiadomości dotyczących celebracji Eucharystii, a więc coś w rodzaju wstępu do liturgicznej katechezy. Formacja wymaga bowiem rzetelnej informacji.
Oddając tę książkę do rąk czytelników, proszę jednocześnie o modlitwę za mnie, abym sprawując codziennie Eucharystię, czynił to zawsze z żywą wiarą, a także: „[...] Abym innym głosząc naukę, sam przypadkiem nie został uznany za niezdatnego” (1 Kor 9, 27). 
Maciej Zachara MIC

DODAJ OPINIE

OPINIE KLIENTÓW

Opinie o produkcie (0)

Przypomnimy Ci, kiedy produkt będzie dostępny.

 • Granice
 • Centrum Duchowosci Benedyktynskiej
 • Opoka
 • Wiara
 • Logo Marianum Travel
 • SPM logo
 • BiblioNetka
 • Idziemy
 • Kaplani
 • Vox Fm
 • Radio Niepokalanów
 • Radio polskie
 • Papierowe Mysli
 • Ewangelizuj.pl
 • droga.com.pl
 • logo kulturaonline
 • Sacroexpo
e-book Msza Święta: Liturgiczne ABC

Maciej Zachara MIC

OPIS

DOSTĘPNE FORMATY: epub mobi pdf

Msza Święta - najcenniejszy dar, jaki Chrystus zostawił Kościołowi - dla wielu katolików wciąż jest trudna i niezrozumiała. Właśnie dla nich powstała ta książka – a także dla „wszystkich, zarówno wiernych świeckich, jak i księży, którzy czują potrzebę, aby lepiej poznać liturgię Mszy Świętej i pogłębić swój w niej udział” (ze Wstępu). Książka ks. Macieja Zachary jest zbiorem artykułów opublikowanych na łamach miesięcznika „Oremus”, w cyklu „Liturgiczne ABC”, w latach 1995-2000. Autor ukazuje w nich, krok po kroku, jak kształtowała się współczesna Msza Święta. Odsłania znaczenie gestów i symboli, ukazuje piękno i głębię modlitw liturgicznych, a niejednokrotnie zaskakuje, wydobywając z przyćmionych rutyną praktyk ukryty sens.

 

Ks. Maciej Zachara (ur. 1966 r.), marianin, uzyskał doktorat z liturgiki w Papieskim Instytucie Liturgicznym w Rzymie. Wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego Księży Marianów w Lublinie, od 1995 roku współpracuje z redakcją miesięcznika „Oremus”.

Znawca i pasjonat liturgii. Współpracuje z Dominikańskim Ośrodkiem Liturgicznym w Krakowie i z portalem liturgia.pl, na którym prowadzi bloga o tematyce liturgicznej pt. "Zasypywanie przepaści". Autor licznych artykułów, głównie popularyzatorskich, na temat rozmaitych aspektów liturgii, takich jak: obrzędy Mszy Świętej, anafory eucharystyczne, historia mszału, rok liturgiczny czy inicjacja chrześcijańska. W latach 2005-2007, korzystając z przywileju birytualizmu, pomagał duszpastersko w Katolickiej Parafii Neounickiej Obrządku Bizantyjsko-Słowiańskiego pw. św. Nikity w Kostomłotach.SPIS TREŚCI

Wstęp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Wykaz skrótów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10


I
Dzieje celebracji Eucharystii

Eucharystia pierwszych chrześcijan
– świadectwa biblijne. . . . . . . . . . . . . 13
Liturgiczna geneza Eucharystii – żydowska uczta świąteczna . . . . . . . . . . . . . 17
Eucharystia w Kościele pierwotnym – Didache. . . . . 22
Eucharystia w połowie II wieku – świadectwo św. Justyna . . . . . . . . . . . . . . 25
Tradycja Apostolska – redakcja pierwszych tekstów liturgicznych. . . . . . . . . . . . 28
Eucharystia Kościoła pierwotnego – miejsce sprawowania liturgii. . . . . . . . . . . . . 32
Eucharystia od IV do VIII wieku – ogólna charakterystyka epoki. . . . . . . . . . . . 35
Liturgia rzymska w okresie klasycznym. . . . . . . . . 38
Obrzędy Mszy Świętej w okresie klasycznym liturgii rzymskiej. . . . . . . . . . . . . . 43
Liturgia rzymsko‑frankońsko‑germańska (IX–XIII w.). . . . . 50
Kontekst historyczny . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Ogólna charakterystyka. . . . . . . . . . . . . . . . 51
Zmiany w obrzędach Mszy Świętej . . . . . . . . . 54
Ukształtowanie się tzw. Mszy trydenckiej (XIII w.) . . . 57
Kryzys, reformacja, Sobór Trydencki (XVI w.) . . . . . . 59
Liturgia Mszy Świętej według Mszału Piusa V z 1570 roku. . . . . . . 63
Celebracja Mszy Świętej w okresie potrydenckim (XVI–XIX w.). . . . . 69
Epoka ruchu liturgicznego (XIX–XX w.). . . . . . . . . 72
Reforma liturgiczna Soboru Watykańskiego II.
Konstytucja o liturgii świętej. . . . . . . . . . . . . . 75
Od Konstytucji o liturgii świętej (1963 r.) do nowego mszału (1970 r.). . . . . . . . . . . . . . . 78
Odnowione obrzędy Mszy Świętej a dawniejsza tradycja liturgiczna. . . . . . 81
Recepcja reformy liturgicznej. . . . . . . . . . . . . . . 87

CZĘŚĆ DRUGA
Obrzędy Mszy Świętej

Obrzędy wstępne. . . . . . . . . . . . . . . . 95
Śpiew na wejście. Procesja . . . . . . . . . . . . . . 96
Znak krzyża. Pozdrowienie. . . . . . . . . . . . . . 98
Akt pokuty . . . . . . . . . . . . . . . 99
Hymn Gloria . . . . . . . . . . . . . . 100
Kolekta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Liturgia słowa . . . . . . . . . . . . . . . 105
Słuchanie słowa Bożego w liturgii . . . . . . . . . . 105
Jak słuchać, a jak nie słuchać słowa Bożego w liturgii. . . . . . . . 107
Czytania biblijne . . . . . . . . . . . . 111
Homilia . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Wyznanie wiary. . . . . . . . . . . . . 114
Modlitwa powszechna. . . . . . . . . . 115
Liturgia eucharystyczna. . . . . . . . . . . 118
Liturgia słowa a liturgia eucharystyczna . . . . . . 118
Przygotowanie darów. . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Błogosławieństwo nad chlebem i winem . . . . . . 120
Apologia, okadzenie, obmycie rąk. . . . . . . . . . 122
Wezwanie do modlitwy i modlitwa nad darami. . . . . 123
Modlitwa eucharystyczna. . . . . . . . . . . . . . . 124
Elementy modlitwy eucharystycznej. . . . . . . . 126
Modlitwy eucharystyczne w aktualnie
używanym mszale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Obrzędy Komunii . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Obrzędy zakończenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

CZĘŚĆ TRZECIA
Znaki

Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Znaki osobowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Postawy i gesty w liturgii. . . . . . . . . . . . 177
Kościół i jego wnętrze . . . . . . . . . . . . . . 182
Przedmioty użytku liturgicznego. . . . . . . . . . 197
Elementy naturalne. . . . . . . . . . . . . 207
Struktura Mszy Świętej w obrządku rzymskim. . . . . 218
Bibliografia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220

FRAGMENT KSIĄŻKI

Pobierz fragment: epub mobi pdf

WSTĘP
W liście apostolskim Mane nobiscum Domine, napisanym na Rok Eucharystii, Jan Paweł II umieścił pod koniec takie słowa: „Niech Rok Eucharystii będzie dla wszystkich cenną okazją do uświadomienia sobie na nowo tego, jak niezrównany skarb Chrystus powierzył swemu Kościołowi. Niech pobudza do celebrowania jej w sposób żywszy i bardziej świadomy, a z tego niech wypływa życie chrześcijańskie przemienione miłością” (nr 29).
Można by zapytać, czy jest potrzebne odkrywanie na nowo daru Eucharystii? Czy dla kogoś, kto został wychowany w wierze katolickiej, Msza Święta nie jest rzeczywistością najlepiej znaną? Czy nie wiemy już o niej wszystkiego, co możemy wiedzieć?
Uświadomienie sobie na nowo znaczenia Eucharystii wydaje się jednak dzisiaj bardzo potrzebne. Tak wielu katolikom zdarza się opuszczać niedzielną Mszę Świętą pod byle pretekstem i nie odczuwać z tego powodu żadnej straty. Tak wielu przyznaje się do tego, że nawet będąc w kościele, podczas liturgii, myśli zupełnie o czym innym. Jeśli tak jest, to znaczy, że nasze oczy są „jakby przesłonięte” (Łk 24, 16) i niepostrzeżenie omijamy wielki skarb.
Starożytność chrześcijańska przekazała nam świadectwa o męczennikach, którzy przypłacili życiem swoją wierność Eucharystii. Stojąc przed trybunałem, na pytania sędziów, czemu mimo zakazów spotykali się na niedzielnej Eucharystii, odpowiadali: „Bo my nie możemy żyć bez celebrowania misteriów Pańskich”. Czy taka postawa niejednemu współczesnemu wierzącemu nie wyda się przesadna, wręcz fanatyczna? Oddać życie można tylko za to, co uważa się za ważniejsze i droższe od własnego życia doczesnego. Chyba nie przychodzi nam łatwo patrzeć na Mszę Świętą w taki sposób. Skoro tak, to znaczy, że życzenie Jana Pawła II pozostaje aktualne także teraz, już po zakończeniu Roku Eucharystii.
Niniejsza książka jest skromną pomocą dla tych wszystkich, zarówno wiernych świeckich, jak i księży, którzy czują potrzebę, aby lepiej poznać liturgię Mszy Świętej i pogłębić swój w niej udział. Teksty tu zebrane najpierw ukazywały się w stałej rubryce Liturgiczne ABC miesięcznika „Oremus” w latach 1995–2000. Przepracowane i uzupełnione, zwłaszcza w świetle nowego Ogólnego wprowadzenia do Mszału Rzymskiego z 2002 roku, ukazują się teraz w formie książkowej.
Materiał jest podzielony na trzy części, z których każda powstawała pierwotnie jako odrębna całość. Pierwsza część jest poświęcona historii celebracji Eucharystii. Od pewnego czasu można zaobserwować w Polsce wzrost zainteresowania historią. Tym bardziej więc wydaje się wskazane podanie choćby podstawowej wiedzy o dziejach liturgii Mszy Świętej, co ogromnie ułatwia zrozumienie jej
dzisiejszego kształtu, a także pomaga właściwie uchwycić znaczenie poszczególnych jej obrzędów. Druga część, najważniejsza
i chronologicznie najstarsza, jest komentarzem do obrzędów Mszy Świętej. Trzecia część to krótkie wprowadzenie do liturgicznych znaków, związanych z obrzędami Mszy Świętej. Liturgia nie jest bowiem wykładem ani katechezą. Bóg zbawia nas przez Słowo, które stało się ciałem (zob. J 1, 14), dlatego liturgia, w której uobecnia się historia zbawienia, posługuje się nie tylko słowem, ale również całym zespołem różnorodnych znaków: gestami i postawami, elementami naturalnymi, przedmiotami, przestrzenią
liturgiczną itd.
Teksty te nie są katechezą w ścisłym sensie tego słowa, nie mają też charakteru medytacji czy duchowego komentarza do Mszy Świętej. To raczej możliwie prosty przekaz wiadomości dotyczących celebracji Eucharystii, a więc coś w rodzaju wstępu do liturgicznej katechezy. Formacja wymaga bowiem rzetelnej informacji.
Oddając tę książkę do rąk czytelników, proszę jednocześnie o modlitwę za mnie, abym sprawując codziennie Eucharystię, czynił to zawsze z żywą wiarą, a także: „[...] Abym innym głosząc naukę, sam przypadkiem nie został uznany za niezdatnego” (1 Kor 9, 27). 
Maciej Zachara MIC

Sklep internetowy Shoper.pl