Książki
17.9
PLN
Zaufaj Maryi! Ona nigdy cię nie zawiedzie
Zaufaj Maryi! Ona nigdy cię nie zawiedzie
autor: Moritz Meschler nowość
wydawnictwo: Promic
ISBN: 978-83-7502-876-8
oprawa: miękka
format: 110 x 180 mm
liczba stron: 216
Ocena:
(Ilość ocen: 2)
Cena: 17,90 zł

Dane techniczne

wydawnictwo Promic
ISBN 978-83-7502-876-8
oprawa miękka
format 110 x 180 mm
liczba stron 216

Książka przedstawia fascynującą postać Maryi, opierając się na przekazie Pisma Świętego, Tradycji, tekstach ojców i doktorów Kościoła, a także odnosząc się do wielu wybitnych dzieł sztuki sakralnej. Prezentuje znane fakty biograficzne, dogmaty wiary czy informacje pochodzące z objawień. Ukazuje niezwykłą duchowość Matki Miłosierdzia, szczególnie w relacji z Jej Synem, a poprzez to przybliża wymiar teologiczny Jej macierzyństwa i podkreśla Jej udział w zbawczym dziele. Z tekstu wyłania się przepiękny obraz Niepokalanej, będącej ponadczasowym wzorcem wiary i skromności oraz niezawodną opiekunką ludzkości.

Ks. Moritz Meschler (1830–1912) pochodził ze Szwajcarii. W 1850 r. wstąpił do Towarzystwa Jezusowego w Niemczech. Studiował retorykę, filozofię i teologię. W 1862 r. wyświęcony na księdza, pełnił w zakonie jezuitów odpowiedzialne funkcje. Należy do wysoko cenionych pisarzy ascetycznych. Posiadał wielkie doświadczenie życiowe oraz głęboką znajomość świata i dusz.

DRUKUJ OPIS

Przedmowa autora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Przedmowa wydawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . 7
Źródła historyczne do życia Najświętszej Maryi Panny. . . . . . . . . . . . . . 9
Ojczyzna wieczna i doczesna. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . 17
Życie w Starym Testamencie. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . 23
Stosunki rodzinne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . 26
Narodzenie Maryi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . 30
Ofiarowanie i wychowanie w świątyni. . . . . .  . . . . . . . . . . 39
Zaręczyny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Zwiastowanie i wcielenie . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . 59
Nawiedzenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . 70
Bolesne doświadczenie i radosne wesele. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Boże Narodzenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . 84
Obrzezanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 94
Oczyszczenie Maryi w świątyni. . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . 97
Trzej królowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . 106
Ucieczka do Egiptu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . 111
Pierwsze lata młodzieńcze Jezusa i szczęście macierzyńskie Maryi. . . . . . . . . . . 120
Pozostanie Jezusa w świątyni. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . 127
Maryja i życie ukryte Jezusa. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . 134
Maryja w życiu publicznym Jezusa – cud w Kanie . . . . . . . . . . . . . . . 143
Pokora i pozorne upokorzenia. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . 150
Radość i cierpienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . 155
Bolesny piątek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 160
Symeonowy miecz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . 167
Ostatnia posługa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 175
Wielkanoc Matki Bożej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  181
Maryja – Matką Kościoła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  192
Szczęśliwe odejście . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . 201
Ukoronowanie Matki Bożej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  209

Źródła historyczne do życia Najświętszej Maryi Panny

Pociągającą i majestatyczną postać cielesną Matki Bożej miał przekazać światu chrześcijańskiemu w swoich obrazach św. Łukasz. Do przedstawienia Jej zewnętrznego wyglądu ręka śmiertelna malarza może wystarcza. Lecz któż potrafi skreślić obraz Jej ducha, a tym bardziej całe Jej życie święte, cudowne? Do tego nie wystarczy koloryt ziemski ani też myśli i słowa ludzkie. Gdzie więc są źródła Jej historii i skąd mamy zaczerpnąć wiadomości o Jej życiu?
Maryja jest Matką Jezusa i Matką Boga. Jest to godność Jej właściwa i Ją charakteryzująca. Macierzyństwo Boże określa Jej całą istotę. Jest źródłem i miarą Jej świętości, dostojeństwa, przywilejów i potęgi. Stąd wszystko w Niej bierze początek. Jest Ona wprawdzie nieskończenie niższą od Boga, lecz zarazem nieskończenie wyniesioną ponad wszystkie stworzenia. Jest Ona światem sobie właściwym, który da się zmierzyć i objąć tylko miarą Bożą. Przecież sam Bóg tylko mógł wytworzyć i urzeczywistnić pojęcie Boga-Człowieka. Dlatego też tylko sam Bóg mógł stworzyć pojęcie Matki Bożej i Ją powołać do istnienia. Tylko u boku Boga-Człowieka i w najściślejszej łączności z Jego Osobą i Jego dziełem można należycie ocenić i wyobrazić sobie Maryję. Jako Matka Jezusa i współuczestniczka w dziele odkupienia jest Ona również Matką i pośredniczką wszystkich ludzi, Królową nieba i ziemi. I tak jak Jej Syn jest początkiem dzieł Bożych na zewnątrz, zarysem i treścią stworzenia w porządku natury, łaski i chwały, tak zaraz po Nim jest Jego Matka.

Pierwsze źródło: Pismo Święte

Chcąc więc znaleźć źródła dotyczące tej cudownej istoty i zasięgnąć pierwszych wiadomości o historii Jej życia, powinniśmy się zwrócić najpierw do Boga, gdyż On sam jeden może nam je podać. Istotnie, Pan Bóg nie pozostawił nas bez tych wiadomości. Święte Ewangelie są Słowem Bożym, natchnionym i uwierzytelnionym przez Ducha Świętego. Cokolwiek mówią, jest prawdą nieomylną, którą jako taką powinniśmy przyjąć i wyznawać ze względu na obowiązek wynikający z naszej wiary.
Ewangelie w wiadomościach o Maryi podają, że faktycznie jest Ona Matką Jezusa i rzeczywistą Matką Bożą. Przez to kładą fundament i kamień węgielny pod całe Jej życie. Wszystko inne stąd wypływa i na tym się opiera. Pierwsze fundamenty znajdują się więc „na świętych górach” (Ps 87, 1), a ze „świętych pagórków” spływają pierwsze źródła historyczne dotyczące życia Maryi. Pierwsze świadectwo podaje Duch Święty, lecz tylko w ogólnych, historycznych zarysach stwierdzających fakt macierzyństwa Bożego Najświętszej Maryi Panny. Ze Zbawicielem ukazuje się Ona w Ewangelii i z Nim też znika. Wypowiada się tam o Niej niewiele słów, które rzucają światło na usposobienie, myśli, zamiary i cnoty tej błogosławionej niewiasty. Jakże byłoby to piękne, pouczające i kształcące, gdyby ukazała się nam wewnętrzna wspaniałość Maryi, w tych faktach zawarta!

Drugie źródło: Kościół Święty

Mamy następnie źródło, jakim jest Kościół, który oświecony przez Ducha Świętego, rozwija, wyjaśnia i pogłębia wszechstronnie poznanie Matki Bożej. Posiada najpierw orzeczenia soborów i dogmaty wiary, których razem z macierzyństwem Bożym jest nie mniej niż cztery, mianowicie: Niepokalane Poczęcie, wolność od wszelkiej osobistej zmazy grzechowej i wieczne dziewictwo.
Kościół posiada też świętych ojców, którzy dostarczają świadectw wypływających z Tradycji. Posiada teologów, którzy przez odpowiednie wywody i wnioski wyjaśniają i rozwijają prawdy objawione. Posiada mądrość uczonych duchownych i świeckich, która wydostaje niezwykłe skarby ze skarbnicy tego serca obfitującego w cnotę, wzbogacając nimi powszechną naukę chrześcijańską. Posiada wreszcie swój skarb modlitewny i wieniec uroczystości Maryi, które rozdziela ręką szczodrobliwą przez cały rok kościelny, a swoje przekonania i myśli o doskonałościach Matki Bożej wszczepia w świadomość ludu katolickiego. Co Kościół powszechnie
myśli i czego uczy o Maryi, jest prawdą i może uchodzić za pewne źródło historii Jej życia.

Przeczytaj dłuższy fragment „Zaufaj Maryi!” »

DODAJ OPINIE

OPINIE KLIENTÓW

Opinie o produkcie (0)

Przypomnimy Ci, kiedy produkt będzie dostępny.

 • Granice
 • Centrum Duchowosci Benedyktynskiej
 • Opoka
 • Wiara
 • Logo Marianum Travel
 • SPM logo
 • BiblioNetka
 • Idziemy
 • Kaplani
 • Vox Fm
 • Radio Niepokalanów
 • Radio polskie
 • Papierowe Mysli
 • Ewangelizuj.pl
 • droga.com.pl
 • logo kulturaonline
 • Sacroexpo
Zaufaj Maryi! Ona nigdy cię nie zawiedzie

Moritz Meschler

OPIS

Książka przedstawia fascynującą postać Maryi, opierając się na przekazie Pisma Świętego, Tradycji, tekstach ojców i doktorów Kościoła, a także odnosząc się do wielu wybitnych dzieł sztuki sakralnej. Prezentuje znane fakty biograficzne, dogmaty wiary czy informacje pochodzące z objawień. Ukazuje niezwykłą duchowość Matki Miłosierdzia, szczególnie w relacji z Jej Synem, a poprzez to przybliża wymiar teologiczny Jej macierzyństwa i podkreśla Jej udział w zbawczym dziele. Z tekstu wyłania się przepiękny obraz Niepokalanej, będącej ponadczasowym wzorcem wiary i skromności oraz niezawodną opiekunką ludzkości.

Ks. Moritz Meschler (1830–1912) pochodził ze Szwajcarii. W 1850 r. wstąpił do Towarzystwa Jezusowego w Niemczech. Studiował retorykę, filozofię i teologię. W 1862 r. wyświęcony na księdza, pełnił w zakonie jezuitów odpowiedzialne funkcje. Należy do wysoko cenionych pisarzy ascetycznych. Posiadał wielkie doświadczenie życiowe oraz głęboką znajomość świata i dusz.SPIS TREŚCI

Przedmowa autora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Przedmowa wydawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . 7
Źródła historyczne do życia Najświętszej Maryi Panny. . . . . . . . . . . . . . 9
Ojczyzna wieczna i doczesna. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . 17
Życie w Starym Testamencie. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . 23
Stosunki rodzinne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . 26
Narodzenie Maryi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . 30
Ofiarowanie i wychowanie w świątyni. . . . . .  . . . . . . . . . . 39
Zaręczyny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Zwiastowanie i wcielenie . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . 59
Nawiedzenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . 70
Bolesne doświadczenie i radosne wesele. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Boże Narodzenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . 84
Obrzezanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 94
Oczyszczenie Maryi w świątyni. . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . 97
Trzej królowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . 106
Ucieczka do Egiptu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . 111
Pierwsze lata młodzieńcze Jezusa i szczęście macierzyńskie Maryi. . . . . . . . . . . 120
Pozostanie Jezusa w świątyni. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . 127
Maryja i życie ukryte Jezusa. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . 134
Maryja w życiu publicznym Jezusa – cud w Kanie . . . . . . . . . . . . . . . 143
Pokora i pozorne upokorzenia. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . 150
Radość i cierpienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . 155
Bolesny piątek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 160
Symeonowy miecz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . 167
Ostatnia posługa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 175
Wielkanoc Matki Bożej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  181
Maryja – Matką Kościoła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  192
Szczęśliwe odejście . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . 201
Ukoronowanie Matki Bożej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  209

FRAGMENT KSIĄŻKI

Źródła historyczne do życia Najświętszej Maryi Panny

Pociągającą i majestatyczną postać cielesną Matki Bożej miał przekazać światu chrześcijańskiemu w swoich obrazach św. Łukasz. Do przedstawienia Jej zewnętrznego wyglądu ręka śmiertelna malarza może wystarcza. Lecz któż potrafi skreślić obraz Jej ducha, a tym bardziej całe Jej życie święte, cudowne? Do tego nie wystarczy koloryt ziemski ani też myśli i słowa ludzkie. Gdzie więc są źródła Jej historii i skąd mamy zaczerpnąć wiadomości o Jej życiu?
Maryja jest Matką Jezusa i Matką Boga. Jest to godność Jej właściwa i Ją charakteryzująca. Macierzyństwo Boże określa Jej całą istotę. Jest źródłem i miarą Jej świętości, dostojeństwa, przywilejów i potęgi. Stąd wszystko w Niej bierze początek. Jest Ona wprawdzie nieskończenie niższą od Boga, lecz zarazem nieskończenie wyniesioną ponad wszystkie stworzenia. Jest Ona światem sobie właściwym, który da się zmierzyć i objąć tylko miarą Bożą. Przecież sam Bóg tylko mógł wytworzyć i urzeczywistnić pojęcie Boga-Człowieka. Dlatego też tylko sam Bóg mógł stworzyć pojęcie Matki Bożej i Ją powołać do istnienia. Tylko u boku Boga-Człowieka i w najściślejszej łączności z Jego Osobą i Jego dziełem można należycie ocenić i wyobrazić sobie Maryję. Jako Matka Jezusa i współuczestniczka w dziele odkupienia jest Ona również Matką i pośredniczką wszystkich ludzi, Królową nieba i ziemi. I tak jak Jej Syn jest początkiem dzieł Bożych na zewnątrz, zarysem i treścią stworzenia w porządku natury, łaski i chwały, tak zaraz po Nim jest Jego Matka.

Pierwsze źródło: Pismo Święte

Chcąc więc znaleźć źródła dotyczące tej cudownej istoty i zasięgnąć pierwszych wiadomości o historii Jej życia, powinniśmy się zwrócić najpierw do Boga, gdyż On sam jeden może nam je podać. Istotnie, Pan Bóg nie pozostawił nas bez tych wiadomości. Święte Ewangelie są Słowem Bożym, natchnionym i uwierzytelnionym przez Ducha Świętego. Cokolwiek mówią, jest prawdą nieomylną, którą jako taką powinniśmy przyjąć i wyznawać ze względu na obowiązek wynikający z naszej wiary.
Ewangelie w wiadomościach o Maryi podają, że faktycznie jest Ona Matką Jezusa i rzeczywistą Matką Bożą. Przez to kładą fundament i kamień węgielny pod całe Jej życie. Wszystko inne stąd wypływa i na tym się opiera. Pierwsze fundamenty znajdują się więc „na świętych górach” (Ps 87, 1), a ze „świętych pagórków” spływają pierwsze źródła historyczne dotyczące życia Maryi. Pierwsze świadectwo podaje Duch Święty, lecz tylko w ogólnych, historycznych zarysach stwierdzających fakt macierzyństwa Bożego Najświętszej Maryi Panny. Ze Zbawicielem ukazuje się Ona w Ewangelii i z Nim też znika. Wypowiada się tam o Niej niewiele słów, które rzucają światło na usposobienie, myśli, zamiary i cnoty tej błogosławionej niewiasty. Jakże byłoby to piękne, pouczające i kształcące, gdyby ukazała się nam wewnętrzna wspaniałość Maryi, w tych faktach zawarta!

Drugie źródło: Kościół Święty

Mamy następnie źródło, jakim jest Kościół, który oświecony przez Ducha Świętego, rozwija, wyjaśnia i pogłębia wszechstronnie poznanie Matki Bożej. Posiada najpierw orzeczenia soborów i dogmaty wiary, których razem z macierzyństwem Bożym jest nie mniej niż cztery, mianowicie: Niepokalane Poczęcie, wolność od wszelkiej osobistej zmazy grzechowej i wieczne dziewictwo.
Kościół posiada też świętych ojców, którzy dostarczają świadectw wypływających z Tradycji. Posiada teologów, którzy przez odpowiednie wywody i wnioski wyjaśniają i rozwijają prawdy objawione. Posiada mądrość uczonych duchownych i świeckich, która wydostaje niezwykłe skarby ze skarbnicy tego serca obfitującego w cnotę, wzbogacając nimi powszechną naukę chrześcijańską. Posiada wreszcie swój skarb modlitewny i wieniec uroczystości Maryi, które rozdziela ręką szczodrobliwą przez cały rok kościelny, a swoje przekonania i myśli o doskonałościach Matki Bożej wszczepia w świadomość ludu katolickiego. Co Kościół powszechnie
myśli i czego uczy o Maryi, jest prawdą i może uchodzić za pewne źródło historii Jej życia.

Przeczytaj dłuższy fragment „Zaufaj Maryi!” »

Sklep internetowy Shoper.pl