Książki
24.9
PLN
W 40 dni dookoła Biblii
W 40 dni dookoła Biblii
tłum: Lilla Danilecka
wydawnictwo: Promic
seria: Biblioteka Oremus
rok wyd.: 2019
ISBN: 978-83-7502-682-5
oprawa: miękka
format: 136 x 205 mm
liczba stron: 272
Ocena:
(Ilość ocen: 8)
Cena: 24,90 zł

Dane techniczne

wydawnictwo Promic
seria Biblioteka Oremus
rok wyd. 2019
ISBN 978-83-7502-682-5
oprawa miękka
format 136 x 205 mm
liczba stron 272

Wędrówka z przewodnikiem przez czterdzieści najważniejszych tekstów Starego i Nowego Testamentu. Wprowadzenia i komentarze [wybitnej francuskiej biblistki] Marie-Noëlle Thabut. Pasjonująca lektura otwierająca przed nami bramy Pisma Świętego, które jest fundamentem wiary chrześcijańskiej i cywilizacji zachodniej. Książka adresowana do wszystkich, którzy chcieliby przeczytać całą Biblię, ale nie wiedzą od czego zacząć, do tych, który już próbowali, ale zniechęcili się i [z różnych względów] przerwali lekturę oraz do tych, którzy myślą, że trzeba być uczonym, znawcą Biblii, żeby cokolwiek z tego zrozumieć. 

DRUKUJ OPIS

Spis treści
Słowo wstępne
Historia, którą trzeba odkryć . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Wprowadzenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
I
STARY TESTAMENT
Dzień 1.
PIERWSZY OPIS STWORZENIA . . . . . . . . . . . . . . 11
Księga Rodzaju (Rdz 1, 1 – 2, 4a)
Dzień 2.
DRUGI OPIS STWORZENIA
I GRZECH PIERWORODNY . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Księga Rodzaju (Rdz 2, 4b – 3, 24)
Dzień 3.
KAIN I ABEL. SPIRALA ZEMSTY . . . . . . . . . . . . . 24
Księga Rodzaju (Rdz 4)
Dzień 4.
PRZYMIERZE Z ABRAHAMEM. . . . . . . . . . . . . . 29
Księga Rodzaju (Rdz 17, 1 – 18, 15)
Dzień 5.
OFIAROWANIE IZAAKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Księga Rodzaju (Rdz 22)
Dzień 6.
MOJŻESZ I KRZEW GOREJĄCY . . . . . . . . . . . . . . 39
Księga Wyjścia (Wj 2, 1 – 3, 17)
Dzień 7.
UCIECZKA Z EGIPTU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Księga Wyjścia (Wj 13, 17 – 14, 31)
Dzień 8.
DAR MANNY I WODY NA PUSTYNI. . . . . . . . . . . 52
Księga Wyjścia (Wj 16, 1 – 17, 7)
Dzień 9.
DZIESIĘĆ SŁÓW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Księga Powtórzonego Prawa (Pwt 5, 1 – 6, 13)
Dzień 10.
OBIETNICA DANA DAWIDOWI . . . . . . . . . . . . . . 65
Druga Księga Samuela (2 Sm 7)
Dzień 11.
GRZECH DAWIDA I BOŻE PRZEBACZENIE . . . . . . 71
Druga Księga Samuela (2 Sm 11, 1 – 12, 14)
Dzień 12.
ELIASZ. OFIARA NA GÓRZE KARMEL
I SPOTKANIE Z BOGIEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Pierwsza Księga Królewska (1 Krl 18, 20 – 19, 13)
Dzień 13.
POWOŁANIE IZAJASZA I ZAPOWIEDŹ
EMMANUELA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Księga Izajasza (Iz 6, 1 – 7, 16)
Dzień 14.
IZAJASZ. OBIETNICA POKOJU. . . . . . . . . . . . . . . 88
Księga Izajasza (Iz 11, 1 – 12, 6)
Dzień 15.
SŁUGA CIERPIĄCY I POCIESZENIE JEROZOLIMY . . 92
Księga Izajasza (Iz 52, 13 – 55, 13)
Dzień 16.
EZECHIEL. WIZJA WYSUSZONYCH KOŚCI . . . . . 100
Księga Ezechiela (Ez 36, 16 – 37, 14)
Dzień 17.
JONASZ I MIESZKAŃCY NINIWY . . . . . . . . . . . 106
Księga Jonasza
Dzień 18.
CIERPIĄCY HIOB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Księga Hioba (Hi 9-10)
Dzień 19.
BIBLIJNA PIEŚŃ O MIŁOŚCI . . . . . . . . . . . . . . . 120
Pieśń nad pieśniami (Pnp 4 – 5)
Dzień 20.
MARNOŚĆ NAD MARNOŚCIAMI . . . . . . . . . . . 128
Księga Koheleta (1, 1 – 3, 11)
II
NOWY TESTAMENT
Dzień 21.
NARODZENIE JEZUSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Ewangelia według św. Łukasza (Łk 1, 26 – 2, 20)
Dzień 22.
POCZĄTEK MISJI JEZUSA . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Ewangelia według św. Mateusza (Mt 3 – 4)
Dzień 23.
PROLOG ŚW. JANA I WESELE W KANIE . . . . . . . 153
Ewangelia według św. Jana (J 1, 1 – 2, 11)
Dzień 24.
UZDROWIENIA I INNE CUDA. . . . . . . . . . . . . . 161
Ewangelia według św. Marka (Mk 1, 21 – 2, 12)
Dzień 25.
JEZUS I SAMARYTANKA . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Ewangelia według św. Jana (J 4, 1-42)
Dzień 26.
KAZANIE NA GÓRZE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Ewangelia według św. Mateusza (Mt 5, 1 – 6, 13)
Dzień 27.
PRZYPOWIEŚCI O KRÓLESTWIE . . . . . . . . . . . . 179
Ewangelia według św. Mateusza (Mt 13, 1-52)
Dzień 28.
PRZYPOWIEŚCI O MIŁOSIERDZIU . . . . . . . . . . . 186
Ewangelia według św. Łukasza (Łk 15)
Dzień 29.
ROZMNOŻENIA CHLEBA . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Ewangelia według św. Jana (J 6, 1-69)
Dzień 30.
WSKRZESZENIE ŁAZARZA . . . . . . . . . . . . . . . 198
Ewangelia według św. Jana (J 11, 1-53)
Dzień 31.
WYBORY W PERSPEKTYWIE KRÓLESTWA . . . . . . 204
Ewangelia według św. Mateusza (Mt 25)
Dzień 32.
MODLITWA JEZUSA PRZED MĘKĄ . . . . . . . . . . 210
Ewangelia według św. Jana (J 17)
Dzień 33.
MĘKA I ŚMIERĆ CHRYSTUSA . . . . . . . . . . . . . . 215
Ewangelia według św. Marka (Mk 14, 22 – 15, 3)
Dzień 34.
ZMARTWYCHWSTAŁY . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
Ewangelia według św. Łukasza (Łk 24)
Dzień 35.
ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO . . . . . . . . . . . . . 231
Dzieje Apostolskie (Dz 2)
Dzień 36.
NAWRÓCENIE ŚW. PAWŁA . . . . . . . . . . . . . . . . 237
Dzieje Apostolskie (Dz 8, 26 – 9, 31)
Dzień 37.
MĄDROŚĆ I SZALEŃSTWO . . . . . . . . . . . . . . . 244
Pierwszy List do Koryntian (1 Kor 1, 17 – 2, 16)
Dzień 38.
WIELE CZŁONKÓW, JEDNO CIAŁO . . . . . . . . . . 250
Pierwszy List do Koryntian (1 Kor 12, 12 – 13, 13)
Dzień 39.
ŻYĆ, ABY KOCHAĆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
Pierwszy List św. Jana Apostoła (1 J 4, 7 – 5, 13)
Dzień 40.
NOWE JERUZALEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
Apokalipsa św. Jana Apostoła (Ap 21 – 22)

Słowo wstępne
Historia, którą trzeba odkryć
O czym tak właściwie opowiada Biblia? O małych krokach ludzkości w kierunku spełnienia swojego powołania. Droga wiedzie czasem „przez ciemną dolinę”, czasem naznaczona jest krwią i łzami, rozbrzmiewa krzykiem. Nic dziwnego, bo krew, krzyki i łzy będą udziałem ludzi tak długo, jak długo nie zrozumiemy, że mamy do zrobienia coś lepszego, niż szarpanie się i skakanie sobie do oczu.
Wszystko zaczęło się bardzo skromnie. Od niewielkiego plemienia? Nawet nie – raczej od jednego starca imieniem Abraham, który miał najpierw jednego syna, a potem wielu kolejnych synów i tak dalej... Ten klan rodzinny stał się wkrótce niewielkim ludem, który zamieszkał na maleńkim skrawku ziemi danej mu przez Boga. Ten niewielki lud wyznawał religię całkiem podobną do religii innych otaczających go rodów, plemion i ludów. Przekonany – jak zresztą wszyscy w tamtych czasach – że społeczność bogów w niebie zorganizowana jest na wzór społeczności ludzkich na ziemi, bynajmniej nie spodziewał się tego, co miało go spotkać. Bóg natomiast wybrał sobie ów niewielki lud, by przez niego objawić się światu i by dzięki niemu cała ludzkość usłyszała Jego głos.
Dlaczego jednak Bóg nie przemówił jednocześnie do wszystkich ludzi? I dlaczego przemówił akurat do tych, a nie do innych? Bowiem na początku tej historii nikt nie byłby w stanie wyobrazić sobie ani zaakceptować idei Boga, który jest w stanie jednocześnie troszczyć się o każdego człowieka z osobna i o całą ludzkość zarazem. 
Ludzie żyli wtedy jeszcze w niewielkich grupach, w zasadzie „każdy dla siebie”. Poszczególne plemiona czy ludy miały swoich bogów; wierzono, że każde z takich bóstw opiekuje się jednym konkretnym plemieniem albo ludem.
Dlaczego zatem Bóg wybrał tych, a nie innych ludzi, którzy początkowo w zasadzie nie byli jeszcze nawet ludem z prawdziwego zdarzenia ani nawet wpływowym plemieniem, bo przecież Abraham był bezdzietnym starcem? Może uczynił tak właśnie dlatego, że chciał zacząć od zera? Innymi słowy, może chciał całą tę historię rozpocząć od ludu całkiem nowego, który nie miał jeszcze swojej własnej religii ani poglądów?
I tak rozpoczęła się długa przygoda. Bóg zaczął mówić do ludzi. Ci zaś musieli najpierw starać się zrozumieć to, co do nich mówił, aby potem przekazać Jego słowa swoim potomnym. I co by o tym nie sądzić, ten przekaz się udał, chociaż bywało z tym raz lepiej, raz gorzej. W każdym razie niewielki lud, o którym mówimy, coraz lepiej poznawał nieznanego mu wcześniej Boga. Rozmyślając
nad tą niesamowitą historią, daleki potomek Abrahama rzekł pewnego dnia do swojego ludu: „Uznaj w sercu, że jak wychowuje człowiek swego syna, tak Pan, Bóg twój, wychowuje ciebie” (Pwt 8, 5).
A kiedy Jezus, Syn Boży, przyszedł, aby zamieszkać między ludźmi i wieść wśród nich zwyczajne życie, jeszcze lepiej pojęliśmy wielki zamysł Boga oraz szczęśliwą przyszłość, którą ofiarował całej ludzkości.
Wędrując przez karty tej książki – z przewodnikiem w postaci wprowadzeń i komentarzy do czterdziestu najważniejszych fragmentów Pisma Świętego – krok po kroku będziemy odkrywali ów niesłychany zamysł Boży. Czterdzieści dni to zarazem mało i dużo. Chodzi przecież o wielką przygodę jaką jest relacja Boga z ludźmi.

Przeczytaj dłuższy fragment „W 40 dni dookoła Biblii” »

40 dni z Biblia. To książka stworzona z myślą o mnie. Z myślą o takich osobach, jak ja, których podejrzewam są tysiące. Zawsze chciałam przeczytać całe Pismo Święte. Od deski do deski. Z tłumaczeniami, odnośnikami. Ze zrozumieniem, sumiennie, bez pobieżności. Startowałam Bóg to jeden wie, ile razy, wersje tradycyjne i audio. Nigdy nie wyszłam poza Stary Testament.

Czytam wyrywkowo, tak daję radę, tak jest mi prościej. Zakładam, że lepiej czytać w ogóle niż nic, mając wielkie idee. Jednak marzenie pozostało. Tymczasem jest to wielki ciężar do podźwignięcia, duża odpowiedzialność, sumienność, taka, której nie mogę podołać. Otwieranie Pisma Świętego losowo i czytanie na ile mi czas i okoliczności pozwolą to dla mnie idealna dawka.

Kiedy zobaczyłam tytuł 40 dni dookoła Biblii, byłam ciekawa, o czym jest ta publikacja.
Okazało się, iż jest to zbiór 40 najważniejszych tekstów biblijnych. To taki delikatny a zarazem wyselekcjonowany i pięknie pokazujący sedno naszej wiary wstęp do całości tekstu. Ciężar Księgi Ksiąg może przygniatać. Lekkość tej publikacji z kolei uskrzydla. Przynajmniej mi dodała pewności i pozytywnego nastawienia.

Nie dość, że jest tu 40 wybranych i ułożonych zgodnie z kolejnością w Piśmie Świętych tekstów, to tej wędrówki nie odbywamy sami. Mamy przewodnika, a w zasadzie przewodniczkę, która w naprawdę prostych i krótkich słowach odnosi się do każdego tekstu.

Klamry każdego działu są jasne i klarowne. Kilka słów wstępu, tekst biblijny, stosowny i objaśniający czy rozjaśniający przeczytaną treść komentarz autorki zaraz po, natomiast całość zamyka dobrany tematycznie psalm. Książka ma nas prowadzić w 40 dni przez te teksty. Jednak powiem Wam, że jej prostota jest tak cudowna, że mnie ciężko skończyć na trzech, czterech rozdziałach. Jestem nią zachwycona i polecam ją każdemu idąc za słowami autorki:
Każdemu kto nie wie od czego zacząć. Każdemu, kto próbował, ale się zniechęcił i z różnych względów przerwał lekturę. Każdemu kto myśli, że trzeba być uczonym egzegetą, by cokolwiek zrozumieć. Książka ta wydana jest z myślą o Wielkim Poście. W tym roku wypada on 6 marca i trwa aż do 18 kwietnia. Myślę, że warto sobie sprawić taki prezent i przejść przez ten czas z Biblią.
Od Księgi Rodzaju aż po Apokalipsę. To cudowna wędrówka, która nam pokazuje przede wszystkim wielką miłość Boga do każdego z nas. Niejednokrotnie źle rozumianą. Zwłaszcza Stary Testament wywołuje wiele mieszanych uczuć. Tym czasem dobry przewodnik, który wykłada nam kawa na ławę wszystko, odnosząc się do realiów, do mentalności, do czasów, w jakich teksty zostały napisane, w piękny oraz dziecinnie prosty sposób obrazuje to, co może nie być zrozumiałe dla niewprawionego czytelnika. Czytając tę lekturę, osobiście czuję się jak dziecko prowadzone za rękę, któremu się wszystko objaśnia, aby otworzyły mu się szeroko oczy i serce. Dla mnie to lektura idealna.


Dlaczego 40 dni? W Biblii ta liczba pojawia się bardzo często, jak obliczono występuje około 200 razy. Punktem wyjścia do zrozumienia, czym jest ta liczba w mentalności tamtych ludzi, jest świadomość, że na tyle lat liczono jedno pokolenie. 40 to swoista całość, liczba zamknięta, taka, że 40 to tyle, iż po prostu wystarcza. 40 dni trwał potop, 40 dni przebywał Mojżesz na Synaju przed zawarciem Przymierza, przez 40 lat Izrael wędrował do Ziemi Obiecanej, 40 lat trwa panowanie Dawida, prorok Eliasz przez 40 dni wędruje przez pustynię, Jonasz ogłasza 40 dni jako okres nawrócenia i pokuty dla mieszkańców Niniwy, wreszcie przez 40 dni pobytu na pustyni Chrystus przygotowuje się do podjęcia publicznej działalności, rozpoczynając od głoszenia orędzia: „Nawracajcie się”, naucza przez 40 miesięcy, zmartwychwstaje po 40 godzinach, a potem przez 40 dni przebywa z uczniami aż do dnia Wniebowstąpienia.
Tak też ta książka zawiera 40 tekstów, które są wystarczające, aby rozbudzić w człowieku zamiłowanie do lektury Biblii. Cudownie byłoby, gdyby cała Biblia kiedyś została opracowana w taki sposób. Tak prosty, że nawet dziecko zrozumie, o czym mowa.

Magdalena Kus

W 40 dni dookoła Biblii to trzecia publikacja, która ukazała się w serii Biblioteka Oremus nakładem Wydawnictwa PROMIC. Niepozorna, choć kompas na okładce mówi więcej niż słowa. Mnie porwała i zachwyciła.

Wiele razy próbowałam wracać do czytania Pisma Świętego ciągiem, tak by przeczytać całość. Jak dotąd mi się to nie udało, skupiam się dziś na czytaniach proponowanych przez Kościół danego dnia.

Tym bardziej propozycja napisana przez Marie-Noëlle Thabut porwała mnie w rejony, które wydawały mi się nieosiągalne.

Klucz do sukcesu tej książki tkwi w jej prostocie. 40 dni, to 40 różnych fragmentów z Pisma Świętego. Przedstawione chronologicznie, od opisu stworzenia po Apokalipsę. Pokazane bardzo jasno, prosto, bardzo przystępnym językiem.

Każdy dzień to konkretny schemat:

wstępny opis,
fragment Pisma Świętego, który jest treścią danego dnia,
rozważanie do niego,
propozycja lektur dodatkowych,
Psalm pasujący do całości, jako propozycja pogłębienia doświadczenia spotkania ze Słowem.

Idealne jeśli chodzi o czas, który można poświęcić np. o poranku na lekturę.

Dla mnie dużym atutem publikacji jest to, że podane są całe fragmenty Pisma Świętego, choć można uznać też to za wadę – u mnie sprawiło bowiem, że nie sięgałam po Pismo Święte w trakcie lektury, tylko czytałam proponowany fragment z książki. Jest to opcja bardzo wygodna i praktyczna dla osoby, która czyta w różnych miejscach i o różnych porach dnia.

Rozważania autorki niosą ze sobą ogromną głębię, choć napisane są bardzo przystępnym językiem. Jej dogłębna analiza, i jak sądzę życie Słowem sprawiały, że czytało mi się je bardzo dobrze i lekko – co nie często się zdarza.

W ciągu kilku następnych dni Jezus nauczał i uzdrawiał. Dlaczego jednakże tak surowo nakazywał milczenie złym duchom, które wyrzucił, i ludziom, których uzdrowił? (…) Cuda są znakiem obecności Królestwa Bożego na ziemi. Ryzyko polega jednak na tym, że uzdrowiony skupi się na samym cudzie i nie spotka Boga. Str. 165

Polecam tę publikację każdemu, kto chciałby poznać bliżej Pismo Święte. Być może będzie to okazja, by sięgnąć po Biblię i nie rozstawać się z nią już nigdy? Być może, podobnie jak ja, upatrywałeś nadzieję w kolejnym tłumaczeniu, a nie znalazłeś takiej publikacji, która rozpaliłaby w tobie pragnienia do życia Pismem Świętym na co dzień?

Zbliża się Wielki Post – polecam tę lekturę jako opcję zadbania o swój duchowy rozwój. Być może jest tym, czego właśnie teraz potrzebujesz?

Magdalena Urbańska

[...]

Zdecydowanym atutem książki jest to, że posiada przejrzysty i łatwy w odbiorze układ z podziałem treści na Stary i Nowy Testament. Ponieważ uwielbiam literaturę niosącą w sobie głębokie przesłanie, bardzo cieszę się z możliwości przeczytania ''W 40 dni dookoła Biblii''.

Niewątpliwie, dzięki tej właśnie książce zrozumienie prawd zawartych na kartach Starego oraz Nowego Testamentu stało się dla mnie łatwiejsze. Tym, co szczególnie mnie cieszy, jest uporządkowanie chronologiczne faktów przez autorkę, z uwzględnieniem właśnie tych 40 dni, począwszy od biblijnego opisu Stworzenia po czasy Apokalipsy.

Każdy z wspomnianych powyżej 40 dni opiera się na opisie, fragmencie Pisma Świętego na dany dzień, rozważaniu tego fragmentu, propozycji literatury adekwatnie do tematu i Psalmie dopasowanym treściowo do rozważań, stanowiącym jednocześnie ich podsumowanie.

Tym, co mnie szczególnie cieszy w tej właśnie książce, jest fakt, że pomimo swojego naukowego charakteru jest napisana zrozumiale i adekwatnie do naszych czasów i pięknie pokazuje prawdę o Bożej miłości do każdego człowieka, niezależnie od tego, kim jest, skąd pochodzi i w co chce wierzyć lub nie.
[...]
Cieszę się także z faktu, że rozważania zawarte w książce są podobne do stylu medytacji ignacjańskich, których nauczyłam się, wzrastając w formacji jezuickiej jeszcze w czasie studiów.
Co więcej, wracając do rozważań i fragmentów biblijnych, każdego dnia mamy szansę rozumieć je inaczej.

Książkę gorąco polecam każdemu, niezależnie od tego czy odkrył piękno Biblii, czy dopiero jest na początkowym etapie wspólnej z nią wędrówki przez życie. Być może to właśnie ta lektura jest kluczem, aby zrozumieć i spojrzeć na fakty biblijne z nowej, świeżej perspektywy?

O tym, czy warto zaprzyjaźnić się z Biblią i przeczytać książkę, przekonajcie się Państwo sami.

Katarzyna Oberda

 

[...] Książka W 40 dni dookoła Biblii to kolejna propozycja przybliżenia nam tekstów biblijnych. Czterdziestu najbardziej znaczących – zdaniem autorki – tekstów Starego i Nowego Testamentu. Refleksję nad nimi podjęła wybitna francuska biblistka Marie-Noëlle Thabut. Książek poświęconych tekstom biblijnym jest wiele i każda ma pewne zalety, wady. Co zatem wyróżnia W 40 dni dookoła Biblii? Po pierwsze: jej autorka cytuje obszerne fragmenty biblijne dotyczące ważnych zdarzeń z punktu widzenia historii zbawienia. Nie poprzestaje na paru akapitach, na urywkach. Tekst jest dłuższy, kontekst – lepiej zrozumiały. Po drugie: dodaje do tego wyjaśnienia, proste i zrozumiałe, ale bez uproszczeń czy naiwności. Nie są to komentarze ściśle naukowe, nie są to tylko pobożne rozważania. Są to wyjaśnienia mające pomóc osobie mało zorientowanej w historii biblijnej zrozumieć sens i tło wydarzeń. Każdy rozdział kończy propozycja lektur dodatkowych, poszerzających zrozumienie danego tekstu oraz psalm – modlitwa, odwołująca się do tematyki tego rozdziału i poruszanych w nim problemów. Biblia jest bowiem zapisem poszukiwania Boga przez człowieka i objawienia się Tego, Który Jest człowiekowi. Drogi niełatwej, pełnej zaułków i ślepych uliczek, trudności. I trudno, by tak złożona droga była ukazana bardzo prosto. A jednak zaskakująca jest lekkość tej książki. Cytowane w niej teksty biblijne nie są przecież proste, ale całość – wraz z opisem – nie przytłacza. Autorka ma dużą umiejętność ujmowania myśli w jasne, dobrze zrozumiałe słowa. Tłumaczy, a nie poucza. Dzieli się wiedzą, nie przytłacza erudycją.

Liczba „40" w tytule książki nie jest wybrana przypadkowo. Odgrywa ona dużą rolę w Biblii. Symbolicznie oznacza całość – tyle, ile potrzeba, ile wystarcza. I chyba właśnie w tym sensie pojawia się w tytule książki. Czterdzieści tekstów (jeden na dzień) ma wystarczyć na początek. Ma stanowić zachętę. Ma dać ogląd całości. Ma zaszczepić ciekawość i pokazać, że nie wszystko musi być bardzo trudne do zrozumienia. Ma ułatwić zrozumienie sensu przekazu biblijnego i przymierza, które Bóg zawarł z ludźmi. Starego i nowego przymierza.
W 40 dni dookoła Biblii zabiera czytelników w fascynującą podróż. Począwszy od stworzenia świata opisanego w Księdze Rodzaju, po pełną symboli i wyjątkowo trudną w interpretacji Apokalipsę. Pełni rolę życzliwego i kompetentnego przewodnika, takiego, który rozpala fascynację tematem i „nakręca” do dalszej wędrówki, niekoniecznie już z jego pomocą. Warto sięgnąć po tę książkę. Jest to o wiele łatwiejsze i bardziej efektywne niż próby samodzielnego studiowania Biblii.

Damian Kopeć recenzja zamieszczona w serwisie granice.pl

DODAJ OPINIE

OPINIE KLIENTÓW

Opinie o produkcie (0)

Przypomnimy Ci, kiedy produkt będzie dostępny.

 • Granice
 • Centrum Duchowosci Benedyktynskiej
 • Opoka
 • Wiara
 • Logo Marianum Travel
 • SPM logo
 • BiblioNetka
 • Idziemy
 • Kaplani
 • Vox Fm
 • Radio Niepokalanów
 • Radio polskie
 • Papierowe Mysli
 • Ewangelizuj.pl
 • droga.com.pl
 • logo kulturaonline
 • Sacroexpo
W 40 dni dookoła Biblii

Marie-Noëlle Thabut

OPIS

Wędrówka z przewodnikiem przez czterdzieści najważniejszych tekstów Starego i Nowego Testamentu. Wprowadzenia i komentarze [wybitnej francuskiej biblistki] Marie-Noëlle Thabut. Pasjonująca lektura otwierająca przed nami bramy Pisma Świętego, które jest fundamentem wiary chrześcijańskiej i cywilizacji zachodniej. Książka adresowana do wszystkich, którzy chcieliby przeczytać całą Biblię, ale nie wiedzą od czego zacząć, do tych, który już próbowali, ale zniechęcili się i [z różnych względów] przerwali lekturę oraz do tych, którzy myślą, że trzeba być uczonym, znawcą Biblii, żeby cokolwiek z tego zrozumieć. SPIS TREŚCI

Spis treści
Słowo wstępne
Historia, którą trzeba odkryć . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Wprowadzenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
I
STARY TESTAMENT
Dzień 1.
PIERWSZY OPIS STWORZENIA . . . . . . . . . . . . . . 11
Księga Rodzaju (Rdz 1, 1 – 2, 4a)
Dzień 2.
DRUGI OPIS STWORZENIA
I GRZECH PIERWORODNY . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Księga Rodzaju (Rdz 2, 4b – 3, 24)
Dzień 3.
KAIN I ABEL. SPIRALA ZEMSTY . . . . . . . . . . . . . 24
Księga Rodzaju (Rdz 4)
Dzień 4.
PRZYMIERZE Z ABRAHAMEM. . . . . . . . . . . . . . 29
Księga Rodzaju (Rdz 17, 1 – 18, 15)
Dzień 5.
OFIAROWANIE IZAAKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Księga Rodzaju (Rdz 22)
Dzień 6.
MOJŻESZ I KRZEW GOREJĄCY . . . . . . . . . . . . . . 39
Księga Wyjścia (Wj 2, 1 – 3, 17)
Dzień 7.
UCIECZKA Z EGIPTU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Księga Wyjścia (Wj 13, 17 – 14, 31)
Dzień 8.
DAR MANNY I WODY NA PUSTYNI. . . . . . . . . . . 52
Księga Wyjścia (Wj 16, 1 – 17, 7)
Dzień 9.
DZIESIĘĆ SŁÓW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Księga Powtórzonego Prawa (Pwt 5, 1 – 6, 13)
Dzień 10.
OBIETNICA DANA DAWIDOWI . . . . . . . . . . . . . . 65
Druga Księga Samuela (2 Sm 7)
Dzień 11.
GRZECH DAWIDA I BOŻE PRZEBACZENIE . . . . . . 71
Druga Księga Samuela (2 Sm 11, 1 – 12, 14)
Dzień 12.
ELIASZ. OFIARA NA GÓRZE KARMEL
I SPOTKANIE Z BOGIEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Pierwsza Księga Królewska (1 Krl 18, 20 – 19, 13)
Dzień 13.
POWOŁANIE IZAJASZA I ZAPOWIEDŹ
EMMANUELA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Księga Izajasza (Iz 6, 1 – 7, 16)
Dzień 14.
IZAJASZ. OBIETNICA POKOJU. . . . . . . . . . . . . . . 88
Księga Izajasza (Iz 11, 1 – 12, 6)
Dzień 15.
SŁUGA CIERPIĄCY I POCIESZENIE JEROZOLIMY . . 92
Księga Izajasza (Iz 52, 13 – 55, 13)
Dzień 16.
EZECHIEL. WIZJA WYSUSZONYCH KOŚCI . . . . . 100
Księga Ezechiela (Ez 36, 16 – 37, 14)
Dzień 17.
JONASZ I MIESZKAŃCY NINIWY . . . . . . . . . . . 106
Księga Jonasza
Dzień 18.
CIERPIĄCY HIOB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Księga Hioba (Hi 9-10)
Dzień 19.
BIBLIJNA PIEŚŃ O MIŁOŚCI . . . . . . . . . . . . . . . 120
Pieśń nad pieśniami (Pnp 4 – 5)
Dzień 20.
MARNOŚĆ NAD MARNOŚCIAMI . . . . . . . . . . . 128
Księga Koheleta (1, 1 – 3, 11)
II
NOWY TESTAMENT
Dzień 21.
NARODZENIE JEZUSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Ewangelia według św. Łukasza (Łk 1, 26 – 2, 20)
Dzień 22.
POCZĄTEK MISJI JEZUSA . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Ewangelia według św. Mateusza (Mt 3 – 4)
Dzień 23.
PROLOG ŚW. JANA I WESELE W KANIE . . . . . . . 153
Ewangelia według św. Jana (J 1, 1 – 2, 11)
Dzień 24.
UZDROWIENIA I INNE CUDA. . . . . . . . . . . . . . 161
Ewangelia według św. Marka (Mk 1, 21 – 2, 12)
Dzień 25.
JEZUS I SAMARYTANKA . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Ewangelia według św. Jana (J 4, 1-42)
Dzień 26.
KAZANIE NA GÓRZE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Ewangelia według św. Mateusza (Mt 5, 1 – 6, 13)
Dzień 27.
PRZYPOWIEŚCI O KRÓLESTWIE . . . . . . . . . . . . 179
Ewangelia według św. Mateusza (Mt 13, 1-52)
Dzień 28.
PRZYPOWIEŚCI O MIŁOSIERDZIU . . . . . . . . . . . 186
Ewangelia według św. Łukasza (Łk 15)
Dzień 29.
ROZMNOŻENIA CHLEBA . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Ewangelia według św. Jana (J 6, 1-69)
Dzień 30.
WSKRZESZENIE ŁAZARZA . . . . . . . . . . . . . . . 198
Ewangelia według św. Jana (J 11, 1-53)
Dzień 31.
WYBORY W PERSPEKTYWIE KRÓLESTWA . . . . . . 204
Ewangelia według św. Mateusza (Mt 25)
Dzień 32.
MODLITWA JEZUSA PRZED MĘKĄ . . . . . . . . . . 210
Ewangelia według św. Jana (J 17)
Dzień 33.
MĘKA I ŚMIERĆ CHRYSTUSA . . . . . . . . . . . . . . 215
Ewangelia według św. Marka (Mk 14, 22 – 15, 3)
Dzień 34.
ZMARTWYCHWSTAŁY . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
Ewangelia według św. Łukasza (Łk 24)
Dzień 35.
ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO . . . . . . . . . . . . . 231
Dzieje Apostolskie (Dz 2)
Dzień 36.
NAWRÓCENIE ŚW. PAWŁA . . . . . . . . . . . . . . . . 237
Dzieje Apostolskie (Dz 8, 26 – 9, 31)
Dzień 37.
MĄDROŚĆ I SZALEŃSTWO . . . . . . . . . . . . . . . 244
Pierwszy List do Koryntian (1 Kor 1, 17 – 2, 16)
Dzień 38.
WIELE CZŁONKÓW, JEDNO CIAŁO . . . . . . . . . . 250
Pierwszy List do Koryntian (1 Kor 12, 12 – 13, 13)
Dzień 39.
ŻYĆ, ABY KOCHAĆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
Pierwszy List św. Jana Apostoła (1 J 4, 7 – 5, 13)
Dzień 40.
NOWE JERUZALEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
Apokalipsa św. Jana Apostoła (Ap 21 – 22)

FRAGMENT KSIĄŻKI

Słowo wstępne
Historia, którą trzeba odkryć
O czym tak właściwie opowiada Biblia? O małych krokach ludzkości w kierunku spełnienia swojego powołania. Droga wiedzie czasem „przez ciemną dolinę”, czasem naznaczona jest krwią i łzami, rozbrzmiewa krzykiem. Nic dziwnego, bo krew, krzyki i łzy będą udziałem ludzi tak długo, jak długo nie zrozumiemy, że mamy do zrobienia coś lepszego, niż szarpanie się i skakanie sobie do oczu.
Wszystko zaczęło się bardzo skromnie. Od niewielkiego plemienia? Nawet nie – raczej od jednego starca imieniem Abraham, który miał najpierw jednego syna, a potem wielu kolejnych synów i tak dalej... Ten klan rodzinny stał się wkrótce niewielkim ludem, który zamieszkał na maleńkim skrawku ziemi danej mu przez Boga. Ten niewielki lud wyznawał religię całkiem podobną do religii innych otaczających go rodów, plemion i ludów. Przekonany – jak zresztą wszyscy w tamtych czasach – że społeczność bogów w niebie zorganizowana jest na wzór społeczności ludzkich na ziemi, bynajmniej nie spodziewał się tego, co miało go spotkać. Bóg natomiast wybrał sobie ów niewielki lud, by przez niego objawić się światu i by dzięki niemu cała ludzkość usłyszała Jego głos.
Dlaczego jednak Bóg nie przemówił jednocześnie do wszystkich ludzi? I dlaczego przemówił akurat do tych, a nie do innych? Bowiem na początku tej historii nikt nie byłby w stanie wyobrazić sobie ani zaakceptować idei Boga, który jest w stanie jednocześnie troszczyć się o każdego człowieka z osobna i o całą ludzkość zarazem. 
Ludzie żyli wtedy jeszcze w niewielkich grupach, w zasadzie „każdy dla siebie”. Poszczególne plemiona czy ludy miały swoich bogów; wierzono, że każde z takich bóstw opiekuje się jednym konkretnym plemieniem albo ludem.
Dlaczego zatem Bóg wybrał tych, a nie innych ludzi, którzy początkowo w zasadzie nie byli jeszcze nawet ludem z prawdziwego zdarzenia ani nawet wpływowym plemieniem, bo przecież Abraham był bezdzietnym starcem? Może uczynił tak właśnie dlatego, że chciał zacząć od zera? Innymi słowy, może chciał całą tę historię rozpocząć od ludu całkiem nowego, który nie miał jeszcze swojej własnej religii ani poglądów?
I tak rozpoczęła się długa przygoda. Bóg zaczął mówić do ludzi. Ci zaś musieli najpierw starać się zrozumieć to, co do nich mówił, aby potem przekazać Jego słowa swoim potomnym. I co by o tym nie sądzić, ten przekaz się udał, chociaż bywało z tym raz lepiej, raz gorzej. W każdym razie niewielki lud, o którym mówimy, coraz lepiej poznawał nieznanego mu wcześniej Boga. Rozmyślając
nad tą niesamowitą historią, daleki potomek Abrahama rzekł pewnego dnia do swojego ludu: „Uznaj w sercu, że jak wychowuje człowiek swego syna, tak Pan, Bóg twój, wychowuje ciebie” (Pwt 8, 5).
A kiedy Jezus, Syn Boży, przyszedł, aby zamieszkać między ludźmi i wieść wśród nich zwyczajne życie, jeszcze lepiej pojęliśmy wielki zamysł Boga oraz szczęśliwą przyszłość, którą ofiarował całej ludzkości.
Wędrując przez karty tej książki – z przewodnikiem w postaci wprowadzeń i komentarzy do czterdziestu najważniejszych fragmentów Pisma Świętego – krok po kroku będziemy odkrywali ów niesłychany zamysł Boży. Czterdzieści dni to zarazem mało i dużo. Chodzi przecież o wielką przygodę jaką jest relacja Boga z ludźmi.

Przeczytaj dłuższy fragment „W 40 dni dookoła Biblii” »

Sklep internetowy Shoper.pl