Ten produkt jest niedostępny.

 • Granice
 • Centrum Duchowosci Benedyktynskiej
 • Opoka
 • Wiara
 • Logo Marianum Travel
 • SPM logo
 • BiblioNetka
 • Idziemy
 • Kaplani
 • Vox Fm
 • Radio Niepokalanów
 • Radio polskie
 • Papierowe Mysli
 • Ewangelizuj.pl
 • droga.com.pl
 • logo kulturaonline
 • Sacroexpo
Uczynki miłosierdzia

Stanisław Klimaszewski MIC

OPIS

Jest taka opowieść, którą często przytaczał pewien pustelnik. Powiadał on, że człowiek, gdy się rodzi, zostaje połączony ze swym Stwórcą długim sznurem. Ten sznur, objaśniał mędrzec, wraz z każdym dobrym uczynkiem nieco się skraca, przybliżając człowieka do Boga. Gdy jednak popełniamy grzech śmiertelny, ów sznur się zrywa… a my oddalamy się od Boga… Ale Bóg czekał i czeka nieustannie na człowieka, na jego nawrócenie… Na to, by na owym sznurze móc zawiązać supeł, który na nowo z Nim połączy…

Cóż, Bóg pełen miłosierdzia, czekał i czeka na żal, co oczyszcza duszę, i na dobre uczynki. Oto książka, która przywołuje historie o tym mówiące. Wiele z nich, zwłaszcza te o miłości bliźniego, poruszy nawet najbardziej zatwardziałe serca, a pewnie żadna nie pozostawi nikogo obojętnym. Każda będzie zachętą, by powiedzieć: „Wstanę i pójdę do mego Ojca…”.

Ks. Stanisław Klimaszewski, marianin, przez wiele lat swego długiego i bardzo pracowitego życia zakonnego i kapłańskiego, gromadził różnorakie, z życia wzięte historyjki, opowieści i anegdoty – pełne humoru i smutne, pozornie błahe, ale w istocie głębokie, mądre i bardzo pouczające. Publikowane w książkach, zawsze cieszyły się wielką popularnością wśród czytelników. „Uczynki miłosierdzia” to właśnie zbiór takich krótkich opowiastek, związanych z doznawaniem i okazywaniem miłosierdzia.SPIS TREŚCI

Wprowadzenie 5
Uczynki miłosierdzia co do ciała 19
Głodnych nakarmić 21
Spragnionych napoić 36
Nagich przyodziać 49
Podróżnych w dom przyjąć 61
Więźniów pocieszać 73
Chorych nawiedzać 85
Umarłych grzebać 100
Uczynki miłosierdzia co do duszy 111
Grzeszących upominać 113
Nieumiejętnych pouczać 126
Wątpiącym dobrze radzić 136
Strapionych pocieszać 148
Krzywdy cierpliwie znosić 160
Urazy chętnie darować 172
Modlić się za żywych i umarłych 187
Inne uczynki miłosierdzia 205
Cierpliwie wysłuchać 207
Pochwała 215
Bezdomnym dać mieszkanie 225
Pomoc indywidualna 238
Dobroczynność zorganizowana 247
Gdy serce kłóci się z rozumem 255
Lepiej dawać niż brać 264
Świadectwa 273
Bogini najwyższego miłosierdzia 275
Mój wujek 291
Wielkie serce 296
Spotkanie w domu sióstr 305
Zamiast róży – kawałek chleba 310
Znajomi z kościoła 318
Dając – otrzymujemy 325
Co znaczy być chrześcijaninem? 329

FRAGMENT KSIĄŻKI

Wprowadzenie
Ludzka odpowiedź na miłosierdzie Boże
Dlaczego ludzie pełnią dobre uczynki? Skąd to się bierze, że obok zła jest na świecie również wiele dobra?
Obserwując ludzi, niezależnie od wyznawanej przez nich religii, widzimy, że Bóg Stwórca złożył w sercach i sumieniach ludzkich uczucia i dążenia altruistyczne. W formie instynktu można je zauważyć nawet u zwierząt.
Znane są wypadki ratowania życia tonącemu przez psy lub delfiny. W ludziach żywy jest instynkt macierzyński i ojcowski oraz dążenia opiekuńcze również wobec dzieci nie związanych więzami krwi. Są one rozwijane i uszlachetniane przez wychowanie, tak iż normalną rzeczą jest budzenie się w nas chęci pomocy i opieki na widok cierpiącego głód, chorego czy dotkniętego innym nieszczęściem. Nie można jednak zaprzeczyć, że pewne ideologie, jak np. hitlerowska czy sowiecka, degenerowały te altruistyczne uczucia.

W książce tej zajmiemy się przede wszystkim związkiem religii chrześcijańskiej z dobrymi uczynkami, zwanymi również uczynkami miłosierdzia. Człowiek od zarania dziejów czuł w swym sercu potrzebę odpowiedzi i odwdzięczenia się Stwórcy za Jego miłość i miłosierdzie okazywane mu setki i tysiące razy: za dar życia, za plony pól, za wiele innych środków podtrzymujących i umilających życie, za słowo Boże, a zwłaszcza za wybaczanie grzechów. Tę wdzięczność okazywał m.in. przez składanie ofiar, które miłe były Bogu, gdy towarzyszyła im podobna – jak Jego – miłość i miłosierdzie, okazywane bliźnim. Ofiar bowiem nie potrzebował dla siebie. W mocnych słowach wyraził to przez usta Izajasza:
Co Mi po mnóstwie waszych ofiar? – mówi Pan. […]
Krew wołów i baranów,
i kozłów Mi obrzydła […].
Usuńcie zło uczynków waszych […].
Troszczcie się o sprawiedliwość,
wspomagajcie uciśnionego,
oddajcie słuszność sierocie,
w obronie wdowy stawajcie!
(Iz 1, 11.16‑17)

Chrystus potwierdził to później, mówiąc: „[…] Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary” (Mt 9, 13). Nie potępił jednak ofiar składanych w świątyni, ponieważ były one wyrazem – wprawdzie niedoskonałym i czasowym – tej postawy, którą On przejawił w sposób doskonały i na wieczne czasy, sam stając się Ofiarą odkupieńczą. Dlaczego? Ponieważ Bóg nas umiłował. Gdy zapytano amerykańskiego kaznodzieję Billy’ego Grahama, co by powiedział ludziom, gdyby miał do dyspozycji tylko 60 sekund, odpowiedział: „Przytoczyłbym słowa Jezusa wypowiedziane do Nikodema podczas nocnej rozmowy: «Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne»” (J 3, 16).
Dzięki wcieleniu Chrystusa i Jego zbawczej męce stajemy się przez chrzest dziećmi Bożymi, oprócz życia naturalnego mamy również życie Boże, życie nadprzyrodzone. Dzięki temu może się rozwijać nasza przyjaźń i umacniać więź z Bogiem. 

Przeczytaj dłuższy fragment „Uczynków miłosierdzia” »

Sklep internetowy Shoper.pl