Książki
19.9
PLN
Rozważania na każdy dzień
Rozważania na każdy dzień
tłum: Halina Bramska
wydawnictwo: Promic
rok wyd.: 2016
ISBN: 978-83-7502-607-8
oprawa: twarda
format: 105 x 165 mm
liczba stron: 272
Ocena:
(Ilość ocen: 4)
Cena: 19,90 zł

Dane techniczne

wydawnictwo Promic
rok wyd. 2016
ISBN 978-83-7502-607-8
oprawa twarda
format 105 x 165 mm
liczba stron 272

Książka ta mówi o miłości – miłości Boga do nas i naszej potrzebie miłowania się nawzajem. Słowa codziennych rozważań wypowiedziała św. Matka Teresa, ale inspirował je Ten, który jest Miłością. “Każdy z nas może osiągnąć tę miłość przez medytację, modlitwę i ofiarę, przez intensywne życie wewnętrzne” – mówi św. Matka Teresa. Modlę się, abyście czytając jej słowa, zostali natchnieni do dzielenia radości miłowania ze wszystkimi, których spotykacie, najpierw w waszych domach, potem w sąsiedztwie, w szkole czy w pracy – każdego dnia w roku.  ze Wstępu Dorothy S. Hunt

DRUKUJ OPIS

WSTĘP (Dorothy S. Hunt). . . . . . . . . . . . 7

ADWENT. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  . . 9


Wiara. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Pokora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Ufność. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Miłość zaczyna się w domu . . . . . . . . . . . . . . . . . 23


BOŻE NARODZENIE. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 27


Rodzina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Chrystus przychodzi w ubogich. . . .. . . . . . . .  . . 35
OBJAWIENIE PAŃSKIE. . . . . . . . . . .. . . . . . . .  . 41
Nawrócenie . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  . 43
Troskliwość i dobroć. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Należeć do Jezusa. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  . 53
Kim są ubodzy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Światło świata . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  . . 62
Przebaczenie. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  . . 66


WIELKI POST. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  . . . . 69


Grzech i przebaczenie. . . . .. . . . . . . .  . . . . . . . 71
Modlitwa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Cisza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Oddanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Cierpienie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Cierpienie i Odkupienie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Nieść swój krzyż. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98


WIELKANOC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103


Radość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  105
Pokój . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Opatrzność Boża . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Miłość wyrażona czynem. . . . . . . .. . . . . . . .  . . 118
Krzew winny i latorośle. . . . . . . . . . .. . . . . . . .  122
Miłujcie się wzajemnie . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  126
„Aby wszyscy stanowili jedno”. . . . . .. . . . . . . .  . 131


ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO. . . . . . . . . . . . . . 135


Jezus z nami . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  . 137
Miłość Boża. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  143
Ciało Chrystusa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Uczmy się od Maryi. . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  . 152
Życie w ubóstwie. . . . . . . . . . .. . . . . . . .  . . . 157
Czyste serce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Poznaj siebie. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  166
Być posłanym. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  . 170
Marta i Maria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Znać Jezusa to znać ubogich. . . . . . . . . . . . . . . . 178
Pieniądze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Uśmiech. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Maryja, nasza Matka. . . . . . . . . . . . 190
Miłość rodzinna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
Ogołocić się. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  . . 198
Kochać aż do bólu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Święta Matka Teresa mówi do młodzieży . . . . . . . . . . . . . . . . 207
Poszanowanie życia. . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  . 212
Owoce miłości. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
I poprowadzi ich dziecko. . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
Miłość jako ofiara. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  226
Ubóstwo duchowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
Świętość . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  . 234
Umieranie. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  . 238
Życie codzienne. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  . . 243
Być Bożym narzędziem. . . . . . . . .. . . . . . . .  . . 247
„Pragnę”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251


ŹRÓDŁA. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  . 256


KALENDARIUM ŻYCIA ŚWIĘTEJ MATKI TERESY Z KALKUTY. . . . . . . . . . 261

RODZINA
Udali się też pośpiesznie i znaleźli Maryję,
Józefa oraz leżące w żłobie Niemowlę.
(Łk 2, 16).

PIERWSZA NIEDZIELA PO BOŻYM NARODZENIU
(Uroczystość Świętej Rodziny – Jezusa, Maryi i Józefa)


Nie mamy czasu, by się cieszyć 
Myślę, że odwrócony porządek i ogromne cierpienie współczesnego świata pochodzi stąd, iż tak mało jest miłości w naszych domach i w życiu rodzinnym. Nie mamy czasu dla naszych dzieci, nie mamy czasu jedni dla drugich, nie mamy czasu, by cieszyć się sobą nawzajem. Myślę, że gdybyśmy tylko mogli przywrócić naszemu życiu te wartości, które były udziałem Jezusa, Maryi i Józefa w Nazarecie, gdybyśmy mogli uczynić nasze domy drugim Nazaretem, wtedy na świecie zapanowałyby pokój i radość (GG, 11).

PONIEDZIAŁEK
Matka sercem domu


Matki są sercem domu; budują życie rodzinne przez to, że pragną swoich dzieci, kochają je i troszczą się o nie. [...] Niedawno w pewnej miejscowości dwudziestojednoletnia dziewczyna napiła się nafty, usiłując popełnić samobójstwo po kłótni z matką.
W szpitalu powiedziała księdzu: „Matka wyrzuciła mnie z domu i nie wiedziałam, co ze sobą zrobić; pomyślałam, że najlepiej będzie,
jak się zabiję”. Wiele cierpień ludzi młodych spowodowanych jest przez ich rodziny, a szczególnie matki. To matka czyni dom ogniskiem miłości. Czasem jest to bardzo trudne zadanie. My jednak mamy przykład Niepokalanej, która uczy nas dobroci dla naszych dzieci. My, misjonarki miłości, także musimy być matkami i czynić nasze wspólnoty szczęśliwymi ogniskami domowymi
(LC, 24).


WTOREK
Dom jest tam, gdzie jest matka


Dom jest tam, gdzie jest matka. Kiedyś zabrałam z ulicy chłopca i zaprowadziłam go do naszego domu dla dzieci. Wykąpałam go, dałam mu czyste ubranie i wszystko, czego potrzebował, ale nazajutrz chłopiec uciekł. Potem ktoś inny znowu go znalazł, lecz historia się powtórzyła. Wtedy powiedziałam siostrom: „Proszę, idźcie za tym chłopcem. Niech jedna z was z nim zostanie i zobaczy, dokąd on ucieka”. Dziecko uciekło po raz trzeci. Poszło do miejsca, gdzie pod drzewem siedziała jego matka. Położyła dwa kamienie pod małe gliniane naczynie i gotowała coś z tego, co znalazła na śmietnikach. Siostra spytała chłopca: „Dlaczego uciekłeś z domu?”. Chłopiec odpowiedział: „Tutaj jest mój dom, bo tutaj jest moja matka”. Tam była matka. Tam był dom. To, że jedzenie pochodziło ze śmietników, nie miało znaczenia, ponieważ ugotowała je matka. To matka tuliła dziecko, matka pragnęła być z dzieckiem i dziecko
miało swoją matkę. Tak samo jest między mężem i żoną (LS, 72‑73).

ŚRODA
Miłość, która rozumie


Ty i ja, jako kobiety, mamy w sobie wspaniały dar – miłość, która rozumie. Ten dar uwidacznia się tak pięknie wśród naszych nędzarzy, naszych biednych kobiet, które dzień po dniu, codziennie, spotykają się z cierpieniem i przyjmują cierpienie ze względu na swoje dzieci. Widziałam rodziców, matki, które obywały się bez tak wielu, wielu rzeczy, które uciekały się nawet do chodzenia po prośbie po to, by ich dzieci miały to, czego potrzebują. Widziałam matkę, która nie chciała oddać swego kalekiego dziecka, gdyż to dziecko było jej dzieckiem. Ona kochała cierpienie swego dziecka miłością, która rozumie. Pamiętam kobietę, która miała dwanaścioro dzieci. Najstarsze z nich było okaleczone w straszliwy sposób, niemal bezwładne. Nie mogę wprost opisać jego wyglądu, kalectwa zarówno umysłowego, jak i fizycznego. Powiedziałam tej kobiecie, że mogę zabrać jej dziecko do naszego domu, w którym jest wiele podobnych dzieci. Rozpłakała się wówczas i powiedziała: „Proszę, niech matka tego nie mówi, niech matka tego nie mówi. Ono jest dla mnie i dla mojej rodziny największym darem Bożym. Cała nasza miłość koncentruje się na tym dziecku. Nasze życie byłoby
puste, gdyby je matka od nas zabrała...”. Czy i my mamy dzisiaj w sobie tę samą miłość? Czy dostrzegamy, że w naszym domu
moje dziecko, mój mąż, moja żona, mój ojciec, moja matka, moja siostra czy brat potrzebują tego zrozumienia, tego podania ręki? (MTC, 222‑223).

CZWARTEK
To małe nienarodzone dziecko


Patrzymy dzisiaj na świat i widzimy, że to małe, nienarodzone dziecko stało się celem, w który godzi śmierć, celem przeznaczonym do zniszczenia, unicestwienia, zabicia. I pomyśleć, że Bóg mówi, iż jeśliby nawet matka zapomniała – chociaż to niemożliwe, żeby matka zapomniała – ale „nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie”. A jednak dzisiaj matka zapomina o swoim dziecku. Nie tylko zapomina, ale także je niszczy. Dlaczego tak się dzieje? Matka boi się dziecka, małego nienarodzonego dziecka... najpiękniejszego dzieła Bożej miłości... daru Bożego. Podziękujmy dzisiaj Bogu za to, że nasi rodzice nas kochali. Podziękujmy Bogu. Módlmy się także, aby każda matka pragnęła swego dziecka. Aby żadna matka nie korzystała z możliwości zniszczenia swego dziecka. Ażeby żadna matka nie chciała odrzucać nienarodzonego dziecka. Aby żadna matka nie bała się wykarmienia jeszcze
jednego dziecka, wykształcenia jeszcze jednego dziecka, opiekowania się jeszcze jednym dzieckiem (RL, 3, 5).

PIĄTEK
[albo uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki, 1 stycznia]
Maryja, Matka Boża


Maryja jest Matką Bożą, Matką Jezusa i naszą Matką, Matką Kościoła. Maryja jest Matką całego świata. To właśnie wtedy, gdy anioł przyniósł Jej nowinę, Dobrą Nowinę, że zostanie Matką Chrystusa, Maryja, zgadzając się zostać służebnicą Pańską, zgodziła się także być naszą Matką, Matką dla całej ludzkości. Maryja Matka jest nadzieją ludzkości. Ona dała nam Jezusa... (GG, 47‑48).


SOBOTA
Chrystus Głową rodziny


Chrystus jest Głową tej rodziny, cichym uczestnikiem każdej rozmowy, niewidzialnym gościem na każdym posiłku.

Przeczytaj dłuższy fragment „Rozważąń na każdy dzień” »

DODAJ OPINIE

OPINIE KLIENTÓW

Opinie o produkcie (0)

Przypomnimy Ci, kiedy produkt będzie dostępny.

 • Granice
 • Centrum Duchowosci Benedyktynskiej
 • Opoka
 • Wiara
 • Logo Marianum Travel
 • SPM logo
 • BiblioNetka
 • Idziemy
 • Kaplani
 • Vox Fm
 • Radio Niepokalanów
 • Radio polskie
 • Papierowe Mysli
 • Ewangelizuj.pl
 • droga.com.pl
 • logo kulturaonline
 • Sacroexpo
Rozważania na każdy dzień

św. Matka Teresa z Kalkuty

OPIS

Książka ta mówi o miłości – miłości Boga do nas i naszej potrzebie miłowania się nawzajem. Słowa codziennych rozważań wypowiedziała św. Matka Teresa, ale inspirował je Ten, który jest Miłością. “Każdy z nas może osiągnąć tę miłość przez medytację, modlitwę i ofiarę, przez intensywne życie wewnętrzne” – mówi św. Matka Teresa. Modlę się, abyście czytając jej słowa, zostali natchnieni do dzielenia radości miłowania ze wszystkimi, których spotykacie, najpierw w waszych domach, potem w sąsiedztwie, w szkole czy w pracy – każdego dnia w roku.  ze Wstępu Dorothy S. HuntSPIS TREŚCI

WSTĘP (Dorothy S. Hunt). . . . . . . . . . . . 7

ADWENT. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  . . 9


Wiara. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Pokora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Ufność. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Miłość zaczyna się w domu . . . . . . . . . . . . . . . . . 23


BOŻE NARODZENIE. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 27


Rodzina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Chrystus przychodzi w ubogich. . . .. . . . . . . .  . . 35
OBJAWIENIE PAŃSKIE. . . . . . . . . . .. . . . . . . .  . 41
Nawrócenie . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  . 43
Troskliwość i dobroć. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Należeć do Jezusa. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  . 53
Kim są ubodzy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Światło świata . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  . . 62
Przebaczenie. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  . . 66


WIELKI POST. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  . . . . 69


Grzech i przebaczenie. . . . .. . . . . . . .  . . . . . . . 71
Modlitwa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Cisza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Oddanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Cierpienie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Cierpienie i Odkupienie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Nieść swój krzyż. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98


WIELKANOC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103


Radość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  105
Pokój . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Opatrzność Boża . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Miłość wyrażona czynem. . . . . . . .. . . . . . . .  . . 118
Krzew winny i latorośle. . . . . . . . . . .. . . . . . . .  122
Miłujcie się wzajemnie . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  126
„Aby wszyscy stanowili jedno”. . . . . .. . . . . . . .  . 131


ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO. . . . . . . . . . . . . . 135


Jezus z nami . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  . 137
Miłość Boża. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  143
Ciało Chrystusa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Uczmy się od Maryi. . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  . 152
Życie w ubóstwie. . . . . . . . . . .. . . . . . . .  . . . 157
Czyste serce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Poznaj siebie. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  166
Być posłanym. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  . 170
Marta i Maria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Znać Jezusa to znać ubogich. . . . . . . . . . . . . . . . 178
Pieniądze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Uśmiech. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Maryja, nasza Matka. . . . . . . . . . . . 190
Miłość rodzinna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
Ogołocić się. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  . . 198
Kochać aż do bólu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Święta Matka Teresa mówi do młodzieży . . . . . . . . . . . . . . . . 207
Poszanowanie życia. . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  . 212
Owoce miłości. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
I poprowadzi ich dziecko. . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
Miłość jako ofiara. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  226
Ubóstwo duchowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
Świętość . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  . 234
Umieranie. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  . 238
Życie codzienne. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  . . 243
Być Bożym narzędziem. . . . . . . . .. . . . . . . .  . . 247
„Pragnę”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251


ŹRÓDŁA. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  . 256


KALENDARIUM ŻYCIA ŚWIĘTEJ MATKI TERESY Z KALKUTY. . . . . . . . . . 261

FRAGMENT KSIĄŻKI

RODZINA
Udali się też pośpiesznie i znaleźli Maryję,
Józefa oraz leżące w żłobie Niemowlę.
(Łk 2, 16).

PIERWSZA NIEDZIELA PO BOŻYM NARODZENIU
(Uroczystość Świętej Rodziny – Jezusa, Maryi i Józefa)


Nie mamy czasu, by się cieszyć 
Myślę, że odwrócony porządek i ogromne cierpienie współczesnego świata pochodzi stąd, iż tak mało jest miłości w naszych domach i w życiu rodzinnym. Nie mamy czasu dla naszych dzieci, nie mamy czasu jedni dla drugich, nie mamy czasu, by cieszyć się sobą nawzajem. Myślę, że gdybyśmy tylko mogli przywrócić naszemu życiu te wartości, które były udziałem Jezusa, Maryi i Józefa w Nazarecie, gdybyśmy mogli uczynić nasze domy drugim Nazaretem, wtedy na świecie zapanowałyby pokój i radość (GG, 11).

PONIEDZIAŁEK
Matka sercem domu


Matki są sercem domu; budują życie rodzinne przez to, że pragną swoich dzieci, kochają je i troszczą się o nie. [...] Niedawno w pewnej miejscowości dwudziestojednoletnia dziewczyna napiła się nafty, usiłując popełnić samobójstwo po kłótni z matką.
W szpitalu powiedziała księdzu: „Matka wyrzuciła mnie z domu i nie wiedziałam, co ze sobą zrobić; pomyślałam, że najlepiej będzie,
jak się zabiję”. Wiele cierpień ludzi młodych spowodowanych jest przez ich rodziny, a szczególnie matki. To matka czyni dom ogniskiem miłości. Czasem jest to bardzo trudne zadanie. My jednak mamy przykład Niepokalanej, która uczy nas dobroci dla naszych dzieci. My, misjonarki miłości, także musimy być matkami i czynić nasze wspólnoty szczęśliwymi ogniskami domowymi
(LC, 24).


WTOREK
Dom jest tam, gdzie jest matka


Dom jest tam, gdzie jest matka. Kiedyś zabrałam z ulicy chłopca i zaprowadziłam go do naszego domu dla dzieci. Wykąpałam go, dałam mu czyste ubranie i wszystko, czego potrzebował, ale nazajutrz chłopiec uciekł. Potem ktoś inny znowu go znalazł, lecz historia się powtórzyła. Wtedy powiedziałam siostrom: „Proszę, idźcie za tym chłopcem. Niech jedna z was z nim zostanie i zobaczy, dokąd on ucieka”. Dziecko uciekło po raz trzeci. Poszło do miejsca, gdzie pod drzewem siedziała jego matka. Położyła dwa kamienie pod małe gliniane naczynie i gotowała coś z tego, co znalazła na śmietnikach. Siostra spytała chłopca: „Dlaczego uciekłeś z domu?”. Chłopiec odpowiedział: „Tutaj jest mój dom, bo tutaj jest moja matka”. Tam była matka. Tam był dom. To, że jedzenie pochodziło ze śmietników, nie miało znaczenia, ponieważ ugotowała je matka. To matka tuliła dziecko, matka pragnęła być z dzieckiem i dziecko
miało swoją matkę. Tak samo jest między mężem i żoną (LS, 72‑73).

ŚRODA
Miłość, która rozumie


Ty i ja, jako kobiety, mamy w sobie wspaniały dar – miłość, która rozumie. Ten dar uwidacznia się tak pięknie wśród naszych nędzarzy, naszych biednych kobiet, które dzień po dniu, codziennie, spotykają się z cierpieniem i przyjmują cierpienie ze względu na swoje dzieci. Widziałam rodziców, matki, które obywały się bez tak wielu, wielu rzeczy, które uciekały się nawet do chodzenia po prośbie po to, by ich dzieci miały to, czego potrzebują. Widziałam matkę, która nie chciała oddać swego kalekiego dziecka, gdyż to dziecko było jej dzieckiem. Ona kochała cierpienie swego dziecka miłością, która rozumie. Pamiętam kobietę, która miała dwanaścioro dzieci. Najstarsze z nich było okaleczone w straszliwy sposób, niemal bezwładne. Nie mogę wprost opisać jego wyglądu, kalectwa zarówno umysłowego, jak i fizycznego. Powiedziałam tej kobiecie, że mogę zabrać jej dziecko do naszego domu, w którym jest wiele podobnych dzieci. Rozpłakała się wówczas i powiedziała: „Proszę, niech matka tego nie mówi, niech matka tego nie mówi. Ono jest dla mnie i dla mojej rodziny największym darem Bożym. Cała nasza miłość koncentruje się na tym dziecku. Nasze życie byłoby
puste, gdyby je matka od nas zabrała...”. Czy i my mamy dzisiaj w sobie tę samą miłość? Czy dostrzegamy, że w naszym domu
moje dziecko, mój mąż, moja żona, mój ojciec, moja matka, moja siostra czy brat potrzebują tego zrozumienia, tego podania ręki? (MTC, 222‑223).

CZWARTEK
To małe nienarodzone dziecko


Patrzymy dzisiaj na świat i widzimy, że to małe, nienarodzone dziecko stało się celem, w który godzi śmierć, celem przeznaczonym do zniszczenia, unicestwienia, zabicia. I pomyśleć, że Bóg mówi, iż jeśliby nawet matka zapomniała – chociaż to niemożliwe, żeby matka zapomniała – ale „nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie”. A jednak dzisiaj matka zapomina o swoim dziecku. Nie tylko zapomina, ale także je niszczy. Dlaczego tak się dzieje? Matka boi się dziecka, małego nienarodzonego dziecka... najpiękniejszego dzieła Bożej miłości... daru Bożego. Podziękujmy dzisiaj Bogu za to, że nasi rodzice nas kochali. Podziękujmy Bogu. Módlmy się także, aby każda matka pragnęła swego dziecka. Aby żadna matka nie korzystała z możliwości zniszczenia swego dziecka. Ażeby żadna matka nie chciała odrzucać nienarodzonego dziecka. Aby żadna matka nie bała się wykarmienia jeszcze
jednego dziecka, wykształcenia jeszcze jednego dziecka, opiekowania się jeszcze jednym dzieckiem (RL, 3, 5).

PIĄTEK
[albo uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki, 1 stycznia]
Maryja, Matka Boża


Maryja jest Matką Bożą, Matką Jezusa i naszą Matką, Matką Kościoła. Maryja jest Matką całego świata. To właśnie wtedy, gdy anioł przyniósł Jej nowinę, Dobrą Nowinę, że zostanie Matką Chrystusa, Maryja, zgadzając się zostać służebnicą Pańską, zgodziła się także być naszą Matką, Matką dla całej ludzkości. Maryja Matka jest nadzieją ludzkości. Ona dała nam Jezusa... (GG, 47‑48).


SOBOTA
Chrystus Głową rodziny


Chrystus jest Głową tej rodziny, cichym uczestnikiem każdej rozmowy, niewidzialnym gościem na każdym posiłku.

Przeczytaj dłuższy fragment „Rozważąń na każdy dzień” »

Sklep internetowy Shoper.pl