Książki
29.9
PLN
Rozprawa z demonami. Jak rozeznać: opętanie czy choroba?
Rozprawa z demonami. Jak rozeznać: opętanie czy choroba?
tłum: Krzysztof Kurek
wydawnictwo: Promic
rok wyd.: 2018
ISBN: 978-83-7502-640-5
oprawa: miękka
format: 136 x 205 mm
liczba stron: 296
Ocena:
(Ilość ocen: 26)
Cena: 29,90 zł

Dane techniczne

wydawnictwo Promic
rok wyd. 2018
ISBN 978-83-7502-640-5
oprawa miękka
format 136 x 205 mm
liczba stron 296

Czym są złe duchy, które nazywamy demonami? Jak odróżnić opętanie od zaburzeń psychicznych i innych ludzkich dolegliwości? Jak rozpoznać wpływ demonów na nasze życie? Jak z nimi walczyć i nie pozwolić im zakradać się do umysłów – zwłaszcza w kulturze tak ceniącej dreszcz emocji? Dlaczego nie wolno korzystać z posługi osób nieuprawnionych przez Kościół do odprawiania egzorcyzmów i jak nie dać się zwieść rzekomym „specjalistom od uwalniania”?
Ojciec Mike Driscoll odpowiada na te i wiele innych pytań pozwalających poznać duchowych nieprzyjaciół ludzkości. Dzięki doświadczeniu w posłudze duszpasterskiej i pomocy psychoterapeutycznej oraz na podstawie badań nad zagadnieniem egzorcyzmów w rzeczowy i klarowny sposób obala popularne mity, fałszywe poglądy i zwykłe kłamstwa dotyczące świata duchów. Zwięźle relacjonuje to, co rzeczywiście wiadomo o demonach z Pisma Świętego, historii, pism teologicznych i oficjalnej nauki Kościoła. Zgodnie z nauką Kościoła i oficjalnym Rytuałem Rzymskim – z uwzględnieniem najnowszej wersji rytuału egzorcyzmu z 1999 roku – prezentuje wiarygodne informacje dotyczące sakramentalium egzorcyzmu, a także podaje skuteczne rady pomocne w przypadku problemów duchowych – rady wypływające z zaleceń Kościoła, katolickiej Tradycji, doświadczeń egzorcystów i praktyki psychoterapeutycznej.
Wielką zaletą książki ojca Driscolla jest trzeźwość spojrzenia na zjawisko nierzadko przedstawiane w sposób przerysowany, zafałszowany i szkodliwy. Zamiast epatować sensacją i mnożyć wątki demonologiczne autor stawia akcent na rozsądek i zdrowy dystans, jasność umysłu i umacnianie wiary –przydatne zwłaszcza w zmaganiach z demonami, które działają inteligentnie i podstępnie. Tym samym autor podsuwa najlepszy oręż, z jakim możemy stawać do walki ze złymi duchami – zwrócenie serc ku Bogu, modlitwę codzienną, sakramenty Kościoła... Na końcu książki znajduje się praktyczny dodatek z modlitwami o ochronę przed złymi duchami, które są najlepszym sposobem walki duchowej na co dzień, bo człowiek modlący się walczy mocą Chrystusa.

Ojciec Mike Driscoll jest amerykańskim kapłanem katolickim, teologiem i moralistą, a zarazem psychoterapeutą. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1992 roku i od tamtej pory pełnił posługę duszpasterską w kilku parafiach, ostatnio w diecezji Peoria, w Illinois, w Stanach Zjednoczonych. Jest też kapelanem w ośrodku medycznym St. Elizabeth w Ottawie, w Illinois. Ukończył studia ekonomiczne na University of Illinois. Uzyskał też stopień magistra teologii ze specjalizacją w etyce chrześcijańskiej w seminarium duchownym Mount St. Mary w stanie Maryland. Ponadto posiada tytuł doktora psychoterapii i doradztwa personalnego Regent University. Tematyką duchów (dobrych i złych), opętania i egzorcyzmów zajmuje się zawodowo, podchodząc do niej rozsądnie, zwłaszcza jako psychoterapeuta często mający do czynienia z przypadkami zaburzeń psychicznych mylonych z opętaniem. Zajmował się tym zagadnieniem w swojej rozprawie doktorskiej: How Catholic exorcists distinguish between demon possession and mental disorders? (Jak katoliccy egzorcyści odróżniają demoniczne opętanie od zaburzeń psychicznych?). Wydał kilka książek porządkujących wiedzę z tej dziedziny z myślą o katolickich czytelnikach.

DRUKUJ OPIS

WSTĘP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

OPĘTANIE
W KULTURACH ŚWIATA

Czym są złe duchy? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Kto zostaje opętany? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Wybrane przykłady opętania przez złe duchy . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Egzorcyzmy w różnych kulturach świata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Zwalczanie złych duchów . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Porównanie wierzeń pogańskich i katolickich . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

DEMONY WEDŁUG BIBLII
I DOKTRYNY KOŚCIOŁA

ATAKI DEMONICZNE W BIBLII. . . . . . . . . . . . . 43
Demony w Starym Testamencie . . . . . . . . . . . . 43
Szatan w Nowym Testamencie. . . . . . . . . . . . . 45
Kuszenie i opętanie w Nowym Testamencie. . . . . 47
Egzorcyzmy w Nowym Testamencie . . . . . . . . . 51
Zaburzenia psychiczne a opętanie demoniczne . . . 53
KATOLICKA DEMONOLOGIA. . . . . . . . . . . . . . 57
Czym są demony? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Święty Tomasz z Akwinu o demonach . . . . . . . . 59
Jak demony nas zwodzą?. . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Kuszenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Opresja i obsesja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Opętanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Jak ludzie zostają opętani przez demony? . . . . . . 68
Magia, złe znaki i narzędzia . . . . . . . . . . . . . . . 70
Demoniczne zainfekowanie zwierząt i miejsc . . . . 72

OPĘTANIE CZY ZABURZENIE PSYCHICZNE?

Teoria nierównowagi biochemicznej . . . . . . . . . . 81
Diagnozowanie zaburzeń psychicznych . . . . . . . . 85
Zaburzenie dysocjacyjne tożsamości . . . . . . . . . 86
Schizofrenia i inne zaburzenia psychotyczne. . . . . 91
Zaburzenia depresyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Objawy somatoformiczne i zaburzenia powiązane. . 95
Reakcja na przedmioty sakralne i słowa modlitw . . 96
Nota historyczna dotycząca Kościoła katolickiego . . 97

RYTUAŁ 
I PRAKTYKA EGZORCYZMU

RYTUAŁ EGZORCYZMU . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Sakramenty i sakramentalia . . . . . . . . . . . . . . 104
Definicja egzorcyzmu. . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Nasze modlitwy o ochronę przed demonami . . . 112
Rytuał egzorcyzmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
EGZORCYŚCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Jak skontaktować się z egzorcystą? . . . . . . . . . . 137
Kto zgłasza problemy o podłożu demonicznym? . 138
Organizacja sesji egzorcyzmowania . . . . . . . . . 141
Przygotowanie osobiste . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Rozpoznawanie czterech oznak opętania . . . . . . 143
Przerażające incydenty podczas ceremonii . . . . . 150
Opętania mnogie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Najświętsza Dziewica Maryja . . . . . . . . . . . . . 154
Czy demony rzeczywiście odeszły?. . . . . . . . . . 155
Po egzorcyzmie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
DWA PODEJŚCIA DO EGZORCYZMÓW. . . . . . . 160
Oznaki opętania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Procedura rozeznania . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Rodzaje demonów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Przeklęte przedmioty. . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Rozmowy z demonami . . . . . . . . . . . . . . . . .173
Dary duchowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Czy to działa? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Gdzie podziewają się demony? . . . . . . . . . . . . 177
Niewiarygodne historie . . . . . . . . . . . . . . . . 179

UWALNIANIE, UZDRAWIANIE
I PORADY DUCHOWE

POSŁUGA UWOLNIENIA. . . . . . . . . . . . . . . . 189
Kim są znawcy uwalniania? . . . . . . . . . . . . . . 191
Skomplikowany proces uwalniania . . . . . . . . . . 199
Podniosły język i niezwykła terminologia . . . . . .  . . . . 203
Czy wszystkie metody uwolnienia są sobie równe?. . . . . . . . . . 206
DOBRE I ZŁE NAWYKI DUCHOWE. . . . . . . . . . 209
Złe nawyki duchowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
Dobre nawyki duchowe . . . . . . . . . . . . . . . . 220
Sakramentalia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227

RADY PRAKTYCZNE I MODLITWY

DODATEK I: PORADY DLA DUCHOWNYCH,
ZWŁASZCZA EGZORCYSTÓW. . . . . . . . . . . . . 235
Porady dla duchowieństwa. . . . . . . . . . . . . . . 238
Porady dla egzorcystów. . . . . . . . . . . . . . . . . 245
DODATEK II: MODLITWY O OCHRONĘ
PRZED DEMONAMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
Najświętsza Dziewica Maryja . . . . . . . . . . . . . 256
Pomoc św. Józefa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
Modlitwa do św. Cyriaka . . . . . . . . . . . . . . . .264
Pancerz św. Patryka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
Medalik św. Benedykta . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
Modlitwa św. Hildegardy z Bingen . . . . . . . . . . 271
Archaniołowie Michał, Gabriel i Rafał . . . . . . . . 272
Święci Aniołowie Stróże . . . . . . . . . . . . . . . . 279

OPĘTANIE CZY

ZABURZENIE PSYCHICZNE?

Demony są istotami czysto duchowymi i złośliwymi, usiłującymi możliwie często namówić nas do grzechu. Rzadziej dopuszczają się ataków zewnętrznych, powodując schorzenia fizyczne lub problemy relacyjne. Częściej atakują nas od wewnątrz, wywołując halucynacje, koszmary senne czy negatywne myśli. Potrafią także wywierać wpływ na konkretne miejsca lub przedmioty, żeby w ten sposób przysparzać ludziom rozmaitych problemów związanych z użytkowaniem owych miejsc albo przedmiotów. Najbardziej dramatycznym i przerażającym rodzajem ataku demonicznego – i zarazem najrzadszym – jest pełne opętanie, czyli przejęcie przez demona kontroli nad ciałem i umysłem człowieka.

Warto zaznaczyć, że niektóre objawy ataków demonicznych są zbieżne z objawami pewnych zaburzeń psychicznych i emocjonalnych. Na przykład problemy dotyczące nawiązywania i utrzymywania relacji mogą być skutkiem zaburzeń osobowości, halucynacje kojarzy się ze schizofrenią, natomiast koszmary senne stanowią jeden z elementów zespołu stresu pourazowego. W tym rozdziale poddamy pobieżnej analizie takie zaburzenia psychiczne, które mogą objawiać się w sposób zbliżony do ataków demonicznych.

Rytuał egzorcyzmu wymienia trzy oznaki zwyczajowo towarzyszące demonicznemu opętaniu: mówienie nieznanymi wcześniej językami lub ich rozumienie, znajomość przyszłych wydarzeń lub rzeczy ukrytych, a także wykazywanie się siłą fizyczną przekraczającą naturalne możliwości. Rytuał wskazuje również na czwartą możliwą oznakę: negatywną reakcję na świętość, w tym także na sakralne przedmioty. W tym miejscu wystarczy nam zachować w pamięci fakt, iż wspomniane trzy oznaki demonicznego opętania wymienione w oficjalnym tekście rytuału egzorcyzmu istotnie różnią się od symptomów jakichkolwiek zaburzeń psychicznych. Natomiast kiedy egzorcyści rozważają również inne niż wymienione objawy wskazujące na opętanie, pojawia się ryzyko błędnego utożsamienia opętania z jakimś zaburzeniem psychicznym albo emocjonalnym.

Jakie są potencjalne koszty i korzyści związane z podejmowaniem takiego ryzyka? Jednym z kosztów może być pogłębienie problemów mentalnych poprzez niesłuszne utożsamienie ich z atakami demonicznymi, a przez to  zaniedbanie właściwej terapii. Łatwo możemy sobie wyobrazić, że chyba ostatnią rzeczą, jaką powinien usłyszeć człowiek cierpiący na dolegliwości umysłowe czy emocjonalne, jest to, że jest opętany przez diabła – zwłaszcza jeśli nie jest to prawda. Innym kosztem może być niebezpieczeństwo ośmieszenia instytucji Kościoła w sytuacji, gdy duchowni skłonni byliby widzieć demony wszędzie, nawet tam, gdzie tak naprawdę ich nie ma. Z drugiej strony oczywiście trzeba mieć na uwadze to, że ataki demoniczne są czymś realnym i Kościół nie może tego faktu lekceważyć. Czyniąc tak, skazywałby bowiem osoby cierpiące wskutek działania demonów na brak odpowiedniej pomocy duchowej, która jako jedyna może przynieść im ulgę. Egzorcyści powinni podchodzić do tych kwestii z wielką ostrożnością i wyczuciem, najlepiej zapoznając się z przyjętymi metodami diagnozowania zaburzeń psychicznych lub konsultując się ze specjalistami z tej dziedziny.

Oczywiście jest możliwe, że ktoś cierpi równocześnie z powodu opętania demonicznego oraz zaburzeń psychicznych. Jeden z egzorcystów twierdzi wręcz, że praktycznie we wszystkich przypadkach opętania, z którymi się spotkał, osoby opętane miały również problemy psychiczne. W istocie wydaje się to całkiem sensowne, jeśli wziąć pod uwagę pełną złośliwości i zwodniczości logikę diabła. Pomyślmy o typowym szkolnym łobuzie, który stara się na wszelkie możliwe sposoby uprzykrzać życie swoim ofiarom – słabszym kolegom, którzy nie potrafią sami się przed nim obronić. Demon jest właśnie tego rodzaju wredną, złośliwą istotą, żerującą na ludzkich słabościach. Nad kim łatwiej byłoby mu się znęcać, jak nie nad człowiekiem cierpiącym z powodu zaburzeń psychicznych czy problemów emocjonalnych?

 

TEORIA NIERÓWNOWAGI BIOCHEMICZNEJ

Kiedy mówimy o problemach psychicznych czy emocjonalnych, powszechnie posługujemy się terminami takimi jak choroba umysłowa czy zaburzenia psychiczne w potocznym znaczeniu. Niekiedy w rozmowach słyszymy opinie, że choroba umysłu nie rożni się zbytnio od choroby ciała. I rzeczywiście są pewne elementy zbieżne pomiędzy schorzeniami umysłu i ciała. I w jednym, i w drugim przypadku można mówić o pewnych genetycznych predyspozycjach sprzyjających powstawaniu nieprawidłowości i rozwojowi określonych dolegliwości. W obu przypadkach dokonuje się diagnozy na podstawie standardowych objawów i na tej podstawie ordynuje leczenie i przepisuje lekarstwa. Jednak także pod wieloma istotnymi względami choroby umysłu i choroby ciała różnią się od siebie. Wiele zaburzeń psychicznych można załagodzić albo nawet wyleczyć z pomocą metod psychologicznych i dyscypliny duchowej. Często nie mają one wyraźnej przyczyny fizycznej, takiej jak infekcja bakteryjna i wirusowa czy nowotwór, a także nie da się ich zdiagnozować przy użyciu prostych narzędzi i jednoznacznych testów, takich jak badania krwi. Ze względu na te różnice wolę posługiwać się terminem „zaburzenia psychiczne” zamiast określenia „choroba umysłowa”. Pomocne natomiast byłoby konsekwentne stosowanie terminu „choroba umysłowa” w odniesieniu do tych przypadków, w których można ustalić przyczynę fizyczną problemów, jak na przykład uraz głowy, guz mózgu, zapalenie opon mózgowych. Znaczna część problemów psychicznych i emocjonalnych nie ma jednak łatwo uchwytnych źródeł.

W świadomości społecznej pokutuje mocno rozpowszechnione przekonanie, że większość lub nawet wszystkie problemy umysłowe biorą się z czegoś, co określa się mianem zachwiania równowagi biochemicznej. Ta teoria jednak wciąż nie znalazła naukowego potwierdzenia i współcześnie nie jest bliższa udowodnienia niż dwa tysiące lat temu, a więc w czasach, kiedy starożytni Grecy ukuli hipotezę głoszącą, że zaburzenia psychiczne powstają w wyniku zakłócenia równowagi czterech płynów ustrojowych nazywanych humorami. Współczesna teoria, zgodnie z którą przyczyn zaburzeń umysłowych należy upatrywać w zakłóceniach równowagi biochemicznej, nie opiera się oczywiście na starożytnym paradygmacie i koncepcji humorów.

Przeczytaj dłuższy fragment „Rozprawa z demonami. Jak rozeznać: opętanie czy choroba?” »

[...] Powyższa książka przede wszystkim powie nam, czym są tytułowe demony i jak możemy z nimi walczyć. Dzięki niej będziemy potrafili odróżnić prawdziwe opętanie od zaburzeń psychicznych, co niestety często jest ze sobą mylone.

Autorem książki jest ojciec Mike Driscoll, amerykański kapłan katolicki, który posiada dyplom doktorski w zakresie psychoterapii i doradztwa personalnego. Jak sam zapewnia na wstępie książki, będzie ona miała zupełnie inny wymiar niż wszystkie dotychczasowe publikacje poruszające temat opętania. Dlaczego? Dlatego, że autor stara się w niej skupić na obszarach często zapominanych przez innych autorów, a mianowicie na zdefiniowaniu oraz odróżnieniu rzeczywistej aktywności demonicznej od zaburzeń psychicznych.
Autor informuje także, że nie jest egzorcystą, więc książka nie przeniesie nas w świat niczym z filmu "Egzorcyzmy Emily Rose". Nie, nie. Aczkolwiek w książce autor przytacza kilka historii, które zasłyszał od duchownych egzorcystów.

Książka podzielona jest na 6 rozdziałów:

OPĘTANIE W KULTURACH ŚWIATA
DEMONY WG BIBLII I DOKTRYNY KOŚCIOŁA
OPĘTANIE CZY ZABURZENIE PSYCHICZNE?
RYTUAŁ I PRAKTYKA EGZORCYZMU
UWALNIANIE, UZDRAWIANIE I PORADY DUCHOWE
RADY PRAKTYCZNE I MODLITWY


Bardzo ciekawym pomysłem jest ostatni rozdział, który zawiera w sobie praktyczne rady, jak w obecnych czasach ustrzec się przed wszelkimi siłami zła, które próbują ingerować w nasze życie. Dodatkowo znajdziemy tutaj także modlitwy chroniące przed wpływem demonów, które możemy stosować każdego dnia.

Muszę Wam przyznać, że wielkim plusem książki jest to, że nie jest przerysowana. Ani w jedną stronę, ani w drugą. Jej treść jest idealnie wyśrodkowana. Zjawisko opętania przedstawia w sposób rozsądny, realny i prawdziwy. Nie znajdziemy tutaj wielkiej sensacji, przerażających opisów tego, co dzieje się w trakcie rytuału egzorcyzmu. Znajdziemy za to naukowe teorie, dystans i porady jak umacniać swoją wiarę. [...]

Vademecum Mamy

DODAJ OPINIE

OPINIE KLIENTÓW

Opinie o produkcie (0)

Przypomnimy Ci, kiedy produkt będzie dostępny.

 • Granice
 • Centrum Duchowosci Benedyktynskiej
 • Opoka
 • Wiara
 • Logo Marianum Travel
 • SPM logo
 • BiblioNetka
 • Idziemy
 • Kaplani
 • Vox Fm
 • Radio Niepokalanów
 • Radio polskie
 • Papierowe Mysli
 • Ewangelizuj.pl
 • droga.com.pl
 • logo kulturaonline
 • Sacroexpo
Rozprawa z demonami. Jak rozeznać: opętanie czy choroba?

Mike Driscoll

OPIS

Czym są złe duchy, które nazywamy demonami? Jak odróżnić opętanie od zaburzeń psychicznych i innych ludzkich dolegliwości? Jak rozpoznać wpływ demonów na nasze życie? Jak z nimi walczyć i nie pozwolić im zakradać się do umysłów – zwłaszcza w kulturze tak ceniącej dreszcz emocji? Dlaczego nie wolno korzystać z posługi osób nieuprawnionych przez Kościół do odprawiania egzorcyzmów i jak nie dać się zwieść rzekomym „specjalistom od uwalniania”?
Ojciec Mike Driscoll odpowiada na te i wiele innych pytań pozwalających poznać duchowych nieprzyjaciół ludzkości. Dzięki doświadczeniu w posłudze duszpasterskiej i pomocy psychoterapeutycznej oraz na podstawie badań nad zagadnieniem egzorcyzmów w rzeczowy i klarowny sposób obala popularne mity, fałszywe poglądy i zwykłe kłamstwa dotyczące świata duchów. Zwięźle relacjonuje to, co rzeczywiście wiadomo o demonach z Pisma Świętego, historii, pism teologicznych i oficjalnej nauki Kościoła. Zgodnie z nauką Kościoła i oficjalnym Rytuałem Rzymskim – z uwzględnieniem najnowszej wersji rytuału egzorcyzmu z 1999 roku – prezentuje wiarygodne informacje dotyczące sakramentalium egzorcyzmu, a także podaje skuteczne rady pomocne w przypadku problemów duchowych – rady wypływające z zaleceń Kościoła, katolickiej Tradycji, doświadczeń egzorcystów i praktyki psychoterapeutycznej.
Wielką zaletą książki ojca Driscolla jest trzeźwość spojrzenia na zjawisko nierzadko przedstawiane w sposób przerysowany, zafałszowany i szkodliwy. Zamiast epatować sensacją i mnożyć wątki demonologiczne autor stawia akcent na rozsądek i zdrowy dystans, jasność umysłu i umacnianie wiary –przydatne zwłaszcza w zmaganiach z demonami, które działają inteligentnie i podstępnie. Tym samym autor podsuwa najlepszy oręż, z jakim możemy stawać do walki ze złymi duchami – zwrócenie serc ku Bogu, modlitwę codzienną, sakramenty Kościoła... Na końcu książki znajduje się praktyczny dodatek z modlitwami o ochronę przed złymi duchami, które są najlepszym sposobem walki duchowej na co dzień, bo człowiek modlący się walczy mocą Chrystusa.

Ojciec Mike Driscoll jest amerykańskim kapłanem katolickim, teologiem i moralistą, a zarazem psychoterapeutą. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1992 roku i od tamtej pory pełnił posługę duszpasterską w kilku parafiach, ostatnio w diecezji Peoria, w Illinois, w Stanach Zjednoczonych. Jest też kapelanem w ośrodku medycznym St. Elizabeth w Ottawie, w Illinois. Ukończył studia ekonomiczne na University of Illinois. Uzyskał też stopień magistra teologii ze specjalizacją w etyce chrześcijańskiej w seminarium duchownym Mount St. Mary w stanie Maryland. Ponadto posiada tytuł doktora psychoterapii i doradztwa personalnego Regent University. Tematyką duchów (dobrych i złych), opętania i egzorcyzmów zajmuje się zawodowo, podchodząc do niej rozsądnie, zwłaszcza jako psychoterapeuta często mający do czynienia z przypadkami zaburzeń psychicznych mylonych z opętaniem. Zajmował się tym zagadnieniem w swojej rozprawie doktorskiej: How Catholic exorcists distinguish between demon possession and mental disorders? (Jak katoliccy egzorcyści odróżniają demoniczne opętanie od zaburzeń psychicznych?). Wydał kilka książek porządkujących wiedzę z tej dziedziny z myślą o katolickich czytelnikach.SPIS TREŚCI

WSTĘP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

OPĘTANIE
W KULTURACH ŚWIATA

Czym są złe duchy? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Kto zostaje opętany? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Wybrane przykłady opętania przez złe duchy . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Egzorcyzmy w różnych kulturach świata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Zwalczanie złych duchów . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Porównanie wierzeń pogańskich i katolickich . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

DEMONY WEDŁUG BIBLII
I DOKTRYNY KOŚCIOŁA

ATAKI DEMONICZNE W BIBLII. . . . . . . . . . . . . 43
Demony w Starym Testamencie . . . . . . . . . . . . 43
Szatan w Nowym Testamencie. . . . . . . . . . . . . 45
Kuszenie i opętanie w Nowym Testamencie. . . . . 47
Egzorcyzmy w Nowym Testamencie . . . . . . . . . 51
Zaburzenia psychiczne a opętanie demoniczne . . . 53
KATOLICKA DEMONOLOGIA. . . . . . . . . . . . . . 57
Czym są demony? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Święty Tomasz z Akwinu o demonach . . . . . . . . 59
Jak demony nas zwodzą?. . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Kuszenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Opresja i obsesja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Opętanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Jak ludzie zostają opętani przez demony? . . . . . . 68
Magia, złe znaki i narzędzia . . . . . . . . . . . . . . . 70
Demoniczne zainfekowanie zwierząt i miejsc . . . . 72

OPĘTANIE CZY ZABURZENIE PSYCHICZNE?

Teoria nierównowagi biochemicznej . . . . . . . . . . 81
Diagnozowanie zaburzeń psychicznych . . . . . . . . 85
Zaburzenie dysocjacyjne tożsamości . . . . . . . . . 86
Schizofrenia i inne zaburzenia psychotyczne. . . . . 91
Zaburzenia depresyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Objawy somatoformiczne i zaburzenia powiązane. . 95
Reakcja na przedmioty sakralne i słowa modlitw . . 96
Nota historyczna dotycząca Kościoła katolickiego . . 97

RYTUAŁ 
I PRAKTYKA EGZORCYZMU

RYTUAŁ EGZORCYZMU . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Sakramenty i sakramentalia . . . . . . . . . . . . . . 104
Definicja egzorcyzmu. . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Nasze modlitwy o ochronę przed demonami . . . 112
Rytuał egzorcyzmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
EGZORCYŚCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Jak skontaktować się z egzorcystą? . . . . . . . . . . 137
Kto zgłasza problemy o podłożu demonicznym? . 138
Organizacja sesji egzorcyzmowania . . . . . . . . . 141
Przygotowanie osobiste . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Rozpoznawanie czterech oznak opętania . . . . . . 143
Przerażające incydenty podczas ceremonii . . . . . 150
Opętania mnogie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Najświętsza Dziewica Maryja . . . . . . . . . . . . . 154
Czy demony rzeczywiście odeszły?. . . . . . . . . . 155
Po egzorcyzmie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
DWA PODEJŚCIA DO EGZORCYZMÓW. . . . . . . 160
Oznaki opętania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Procedura rozeznania . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Rodzaje demonów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Przeklęte przedmioty. . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Rozmowy z demonami . . . . . . . . . . . . . . . . .173
Dary duchowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Czy to działa? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Gdzie podziewają się demony? . . . . . . . . . . . . 177
Niewiarygodne historie . . . . . . . . . . . . . . . . 179

UWALNIANIE, UZDRAWIANIE
I PORADY DUCHOWE

POSŁUGA UWOLNIENIA. . . . . . . . . . . . . . . . 189
Kim są znawcy uwalniania? . . . . . . . . . . . . . . 191
Skomplikowany proces uwalniania . . . . . . . . . . 199
Podniosły język i niezwykła terminologia . . . . . .  . . . . 203
Czy wszystkie metody uwolnienia są sobie równe?. . . . . . . . . . 206
DOBRE I ZŁE NAWYKI DUCHOWE. . . . . . . . . . 209
Złe nawyki duchowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
Dobre nawyki duchowe . . . . . . . . . . . . . . . . 220
Sakramentalia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227

RADY PRAKTYCZNE I MODLITWY

DODATEK I: PORADY DLA DUCHOWNYCH,
ZWŁASZCZA EGZORCYSTÓW. . . . . . . . . . . . . 235
Porady dla duchowieństwa. . . . . . . . . . . . . . . 238
Porady dla egzorcystów. . . . . . . . . . . . . . . . . 245
DODATEK II: MODLITWY O OCHRONĘ
PRZED DEMONAMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
Najświętsza Dziewica Maryja . . . . . . . . . . . . . 256
Pomoc św. Józefa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
Modlitwa do św. Cyriaka . . . . . . . . . . . . . . . .264
Pancerz św. Patryka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
Medalik św. Benedykta . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
Modlitwa św. Hildegardy z Bingen . . . . . . . . . . 271
Archaniołowie Michał, Gabriel i Rafał . . . . . . . . 272
Święci Aniołowie Stróże . . . . . . . . . . . . . . . . 279

FRAGMENT KSIĄŻKI

OPĘTANIE CZY

ZABURZENIE PSYCHICZNE?

Demony są istotami czysto duchowymi i złośliwymi, usiłującymi możliwie często namówić nas do grzechu. Rzadziej dopuszczają się ataków zewnętrznych, powodując schorzenia fizyczne lub problemy relacyjne. Częściej atakują nas od wewnątrz, wywołując halucynacje, koszmary senne czy negatywne myśli. Potrafią także wywierać wpływ na konkretne miejsca lub przedmioty, żeby w ten sposób przysparzać ludziom rozmaitych problemów związanych z użytkowaniem owych miejsc albo przedmiotów. Najbardziej dramatycznym i przerażającym rodzajem ataku demonicznego – i zarazem najrzadszym – jest pełne opętanie, czyli przejęcie przez demona kontroli nad ciałem i umysłem człowieka.

Warto zaznaczyć, że niektóre objawy ataków demonicznych są zbieżne z objawami pewnych zaburzeń psychicznych i emocjonalnych. Na przykład problemy dotyczące nawiązywania i utrzymywania relacji mogą być skutkiem zaburzeń osobowości, halucynacje kojarzy się ze schizofrenią, natomiast koszmary senne stanowią jeden z elementów zespołu stresu pourazowego. W tym rozdziale poddamy pobieżnej analizie takie zaburzenia psychiczne, które mogą objawiać się w sposób zbliżony do ataków demonicznych.

Rytuał egzorcyzmu wymienia trzy oznaki zwyczajowo towarzyszące demonicznemu opętaniu: mówienie nieznanymi wcześniej językami lub ich rozumienie, znajomość przyszłych wydarzeń lub rzeczy ukrytych, a także wykazywanie się siłą fizyczną przekraczającą naturalne możliwości. Rytuał wskazuje również na czwartą możliwą oznakę: negatywną reakcję na świętość, w tym także na sakralne przedmioty. W tym miejscu wystarczy nam zachować w pamięci fakt, iż wspomniane trzy oznaki demonicznego opętania wymienione w oficjalnym tekście rytuału egzorcyzmu istotnie różnią się od symptomów jakichkolwiek zaburzeń psychicznych. Natomiast kiedy egzorcyści rozważają również inne niż wymienione objawy wskazujące na opętanie, pojawia się ryzyko błędnego utożsamienia opętania z jakimś zaburzeniem psychicznym albo emocjonalnym.

Jakie są potencjalne koszty i korzyści związane z podejmowaniem takiego ryzyka? Jednym z kosztów może być pogłębienie problemów mentalnych poprzez niesłuszne utożsamienie ich z atakami demonicznymi, a przez to  zaniedbanie właściwej terapii. Łatwo możemy sobie wyobrazić, że chyba ostatnią rzeczą, jaką powinien usłyszeć człowiek cierpiący na dolegliwości umysłowe czy emocjonalne, jest to, że jest opętany przez diabła – zwłaszcza jeśli nie jest to prawda. Innym kosztem może być niebezpieczeństwo ośmieszenia instytucji Kościoła w sytuacji, gdy duchowni skłonni byliby widzieć demony wszędzie, nawet tam, gdzie tak naprawdę ich nie ma. Z drugiej strony oczywiście trzeba mieć na uwadze to, że ataki demoniczne są czymś realnym i Kościół nie może tego faktu lekceważyć. Czyniąc tak, skazywałby bowiem osoby cierpiące wskutek działania demonów na brak odpowiedniej pomocy duchowej, która jako jedyna może przynieść im ulgę. Egzorcyści powinni podchodzić do tych kwestii z wielką ostrożnością i wyczuciem, najlepiej zapoznając się z przyjętymi metodami diagnozowania zaburzeń psychicznych lub konsultując się ze specjalistami z tej dziedziny.

Oczywiście jest możliwe, że ktoś cierpi równocześnie z powodu opętania demonicznego oraz zaburzeń psychicznych. Jeden z egzorcystów twierdzi wręcz, że praktycznie we wszystkich przypadkach opętania, z którymi się spotkał, osoby opętane miały również problemy psychiczne. W istocie wydaje się to całkiem sensowne, jeśli wziąć pod uwagę pełną złośliwości i zwodniczości logikę diabła. Pomyślmy o typowym szkolnym łobuzie, który stara się na wszelkie możliwe sposoby uprzykrzać życie swoim ofiarom – słabszym kolegom, którzy nie potrafią sami się przed nim obronić. Demon jest właśnie tego rodzaju wredną, złośliwą istotą, żerującą na ludzkich słabościach. Nad kim łatwiej byłoby mu się znęcać, jak nie nad człowiekiem cierpiącym z powodu zaburzeń psychicznych czy problemów emocjonalnych?

 

TEORIA NIERÓWNOWAGI BIOCHEMICZNEJ

Kiedy mówimy o problemach psychicznych czy emocjonalnych, powszechnie posługujemy się terminami takimi jak choroba umysłowa czy zaburzenia psychiczne w potocznym znaczeniu. Niekiedy w rozmowach słyszymy opinie, że choroba umysłu nie rożni się zbytnio od choroby ciała. I rzeczywiście są pewne elementy zbieżne pomiędzy schorzeniami umysłu i ciała. I w jednym, i w drugim przypadku można mówić o pewnych genetycznych predyspozycjach sprzyjających powstawaniu nieprawidłowości i rozwojowi określonych dolegliwości. W obu przypadkach dokonuje się diagnozy na podstawie standardowych objawów i na tej podstawie ordynuje leczenie i przepisuje lekarstwa. Jednak także pod wieloma istotnymi względami choroby umysłu i choroby ciała różnią się od siebie. Wiele zaburzeń psychicznych można załagodzić albo nawet wyleczyć z pomocą metod psychologicznych i dyscypliny duchowej. Często nie mają one wyraźnej przyczyny fizycznej, takiej jak infekcja bakteryjna i wirusowa czy nowotwór, a także nie da się ich zdiagnozować przy użyciu prostych narzędzi i jednoznacznych testów, takich jak badania krwi. Ze względu na te różnice wolę posługiwać się terminem „zaburzenia psychiczne” zamiast określenia „choroba umysłowa”. Pomocne natomiast byłoby konsekwentne stosowanie terminu „choroba umysłowa” w odniesieniu do tych przypadków, w których można ustalić przyczynę fizyczną problemów, jak na przykład uraz głowy, guz mózgu, zapalenie opon mózgowych. Znaczna część problemów psychicznych i emocjonalnych nie ma jednak łatwo uchwytnych źródeł.

W świadomości społecznej pokutuje mocno rozpowszechnione przekonanie, że większość lub nawet wszystkie problemy umysłowe biorą się z czegoś, co określa się mianem zachwiania równowagi biochemicznej. Ta teoria jednak wciąż nie znalazła naukowego potwierdzenia i współcześnie nie jest bliższa udowodnienia niż dwa tysiące lat temu, a więc w czasach, kiedy starożytni Grecy ukuli hipotezę głoszącą, że zaburzenia psychiczne powstają w wyniku zakłócenia równowagi czterech płynów ustrojowych nazywanych humorami. Współczesna teoria, zgodnie z którą przyczyn zaburzeń umysłowych należy upatrywać w zakłóceniach równowagi biochemicznej, nie opiera się oczywiście na starożytnym paradygmacie i koncepcji humorów.

Przeczytaj dłuższy fragment „Rozprawa z demonami. Jak rozeznać: opętanie czy choroba?” »

Sklep internetowy Shoper.pl