Ten produkt jest niedostępny.

 • Granice
 • Centrum Duchowosci Benedyktynskiej
 • Opoka
 • Wiara
 • Logo Marianum Travel
 • SPM logo
 • BiblioNetka
 • Idziemy
 • Kaplani
 • Vox Fm
 • Radio Niepokalanów
 • Radio polskie
 • Papierowe Mysli
 • Ewangelizuj.pl
 • droga.com.pl
 • logo kulturaonline
 • Sacroexpo
Pisma zebrane

św. Stanisław Papczyński

OPIS

Pisma zebrane o. Stanisława Papczyńskiego są zbiorem wszystkich dostępnych dzieł założyciela Zgromadzenia Księży Marianów, przetłumaczonych z łaciny na język polski przez zespół tłumaczy. Jako pierwsza zamieszczona jest Reguła życia - najbardziej reprezentatywne dla duchowości o. Papczyńskiego i zgromadzenia marianów, następne pisma ułożone są według objętości, od najobszerniejszych do najkrótszych. Każde z nich opatrzono wprowadzeniem uwzględniającym charakter, okoliczności powstania i znaczenie utworu, do większości dołączono bibliografię. Książkę opatrzono również kalendarium życia i chronologicznym wykazem istniejących i zaginionych pism o. Stanisława Papczyńskiego oraz ogólnym indeksem rzeczowym i biblijnym.SPIS TREŚCI

Słowo wstępne przełożonego Prowincji Opatrzności Bożej . . . .5
Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Nota redakcyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Kalendarium życia bł. Stanisława Papczyńskiego . . . . . . . . . . . 15
Chronologiczny wykaz zachowanych i zaginionych pism . . . . 21
Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

REGUŁA ŻYCIA

Wprowadzenie . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Przedmowa informacyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
I. Cel [Zgromadzenia] i przyjmowanie [kandydatów] . . . . 46
II. Miłość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
III. Posłuszeństwo, ubóstwo, czystość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
IV. Umartwienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
V. Skupienie wewnętrzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
VI. Rozkład czasu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
VII. Przełożeni . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 66
VIII. Przystępowanie do sakramentów i ich sprawowanie . . . 70
IX. Konieczne zebrania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Bibliografi a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

ZWIASTUN KRÓLOWEJ SZTUK

Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Dedykacje i przedmowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

CZĘŚĆ 1: Ćwiczenia wstępne wymowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Wprowadzenie . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 101
A. Ćwiczenia wstępne w doradczym rodzaju wymowy . . 105
I. Bajka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Apolog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
II. Opowiadanie . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 114
III. Chreja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
IV. Sentencja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
V. Teza . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 149
B. Ćwiczenia wstępne w procesowym rodzaju wymowy 158
I. Uzasadnienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 158
II. Odpieranie zarzutów, podważanie znanych i przewidywanych kontrargumentów przeciwnika 172
III. Próba pogodzenia dwóch stanowisk . . . . . . . . . . . 185
IV. Ogólne schematy argumentacji i perswazji . . . . . . 196
V. Mowa w procedurze ustawodawczej ułożona w ramach ćwiczeń wstępnych . . . 204
C. Ćwiczenia wstępne w okolicznościowym,
przedstawiającym, pochwalnym rodzaju wymowy . . . 211
I. Pochwała . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
II. Nagana, krytyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
III. Naśladowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
IV. Porównanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
V. Opis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

CZĘŚĆ 2: Ogólny i właściwy kunszt każdej mowy . . . . . . . . . 269
I. Przygotowanie do sztuki wymowy . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
II. Pomysł na mowę, wyszukiwanie tematu mowy [na etapie ćwiczeń]. . . . . . . 282
Zebranie, wyszukiwanie materiału dowodowego . . . . 282
III. Ugrupowanie (rozplanowanie) materiału dowodowego . . . .. . . . . . 313
Sylogizm krasomówczy (oratorius) o czystości . . . . . . 314
Entymemat krasomówczy (oratorium) . . . . . . . . . . . . . 317
IV. Pierwszy składnik, zaleta wysłowienia:
poprawność, wytworność, opracowanie stylistyczne mowy . . . . . . . . . 340
V. Drugi składnik (zaleta) wysłowienia: kompozycja
artystyczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348
VI. Okresy retoryczne . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 355
VII. Trzeci składnik (zaleta) wysłowienia: ozdobność, okazałość polegającana stosownym wykorzystywaniu tropów . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370
VIII. Figury słowne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387
IX. Figury zdaniowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404
X. Amplifi kacja stylistyczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444
XI. Opracowanie pamięciowe mowy, mnemonika, pamięć retoryczna . . . . . . 471
XII. Wygłoszenie mowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474
Dodatek przeznaczony szczególnie dla uczniów wymowy . . 479
Uzupełnienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 552
Kilka sposobów układania mów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 552
Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 590

WEJRZENIE W GŁĄB SERCA

Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599

CZĘŚĆ I: Rozmyślania na niedziele całego roku . . . . . . . . . . 607
Pierwsza niedziela Adwentu . . . . . . .. . . . . . . . . . . 607
Druga niedziela Adwentu . . . . . . . . . . . . . . . . . 612
Trzecia niedziela Adwentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 617
Czwarta niedziela Adwentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 620
Niedziela w oktawie Bożego Narodzenia . . . . . . . . . . . . . . . . 624
Niedziela w oktawie Trzech Króli . . . . . . . . . . . 628
Druga niedziela po Trzech Królach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 632
Trzecia niedziela po Trzech Królach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 636
Czwarta niedziela po Trzech Królach . . . . . . . . . . . . . . . . . . 641
Piąta niedziela po Trzech Królach . . . . . . .. . . . 645
(Szósta niedziela po Trzech Królach) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 649
Niedziela Siedemdziesiątnicy . . . . . . . . . . . . . . 649
Niedziela Sześćdziesiątnicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 653
Niedziela Pięćdziesiątnicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 656
Pierwsza niedziela Wielkiego Postu . . . . . . . . . . . . . 660
Druga niedziela Wielkiego Postu . . . . . . . . .. . . . . . . 666
Trzecia niedziela Wielkiego Postu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 669
Czwarta niedziela Wielkiego Postu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 673
Niedziela Męki Pańskiej . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 678
Niedziela Palmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 682
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego . . . . . . . . . . . . . . . . 686
Drugi dzień Wielkanocy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 691
Trzeci dzień Wielkanocy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 695
Niedziela Biała . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 699
Druga niedziela po Wielkanocy . . . . . . . . . . . . . . . . . 702
Trzecia niedziela po Wielkanocy . . . . . .. . . . . . . 706
Czwarta niedziela po Wielkanocy . . . . . . . . . . . . . . . . 710
Piąta niedziela po Wielkanocy . . . . . . . . . . . . . 714
Niedziela w oktawie Wniebowstąpienia . . . . . . . . . . . . . . . . 719
Niedziela Zesłania Ducha Świętego . . . . . . . . . . . . 723
Poniedziałek Zielonych Świąt . . . . . . .. . . . . . 728
Wtorek Zielonych Świąt . . . . . . . . . . . . . . . 732
Niedziela Trójcy Świętej . . . . . . . . . .. . . . . . . 736
Niedziela w oktawie Bożego Ciała . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 740
Trzecia niedziela po Zielonych Świątkach . . . . . . . . . . . . . . 743
Czwarta niedziela po Zielonych Świątkach . . . . . . . . . . . . . . 746
Piąta niedziela po Zielonych Świątkach . . . . . . . . . . . . . . . . . 749
Szósta niedziela po Zielonych Świątkach . . . . . . . . . . . . . . . 752
Siódma niedziela po Zielonych Świątkach . . . . . . . . . . . . . . 755
Ósma niedziela po Zielonych Świątkach . . . . . . . . . . . . . . . . 758
Dziewiąta niedziela po Zielonych Świątkach . . . . . . . . . . . . 761
Dziesiąta niedziela po Zielonych Świątkach . . . . . . . . . . . . . 764
Jedenasta niedziela po Zielonych Świątkach . . . . . . . . . . . . . 768
Dwunasta niedziela po Zielonych Świątkach . . . . . . . . . . . . 771
Trzynasta niedziela po Zielonych Świątkach . . . . . . . . . . . . 774
Czternasta niedziela po Zielonych Świątkach . . . . . . . . . . . 777
Piętnasta niedziela po Zielonych Świątkach . . . . . . . . . . . . . 781
Szesnasta niedziela po Zielonych Świątkach. . . . . . . . . . . . . 783
Siedemnasta niedziela po Zielonych Świątkach . . . . . . . . . . 786
Osiemnasta niedziela po Zielonych Świątkach . . . . . . . . . . 789
Dziewiętnasta niedziela po Zielonych Świątkach . . . . . . . . 792
Dwudziesta niedziela po Zielonych Świątkach . . . . . . . . . . 795
Dwudziesta pierwsza niedziela po Zielonych Świątkach . . 798
Dwudziesta druga niedziela po Zielonych Świątkach . . . . . 802
Dwudziesta trzecia niedziela po Zielonych Świątkach . . . . 804
Dwudziesta czwarta niedziela po Zielonych Świątkach . . . 807
Szósta niedziela po Trzech Królach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 810

CZĘŚĆ II: Rozmyślania na większe święta całego roku . . . . . 813
Święto Obrzezania Pańskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 813
Uroczystość Objawienia Pańskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 816
Święto Męczenników Fabiana i Sebastiana . . . . . . . . . . . . . . 819
Święto św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy . . . . . . . . . . . . 823
Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła . . . . . . . . . . . . . . . . . 827
Święto Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny . . . . . . . . . 829
Święto św. Macieja Apostoła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 832
Święto św. Kazimierza, wyznawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 835
Święto św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Dziewicy . . . . 839
Święto Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny . . . . . . . . . 842
Święto św. Wojciecha, arcybiskupa i męczennika . . . . . . . . 846
Święto św. Marka Ewangelisty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 850
Święto św. Wojciecha, biskupa i męczennika . . . . . . . . . . . . 853
Święto Świętych Apostołów Filipa i Jakuba . . . . . . . . . . . . . . 853
Święto Znalezienia Krzyża świętego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 857
Święto św. Stanisława, biskupa i męczennika, patrona Polski . . . . . . . 861
Święto Objawienia się św. Michała Archanioła . . . . . . . . . . 864
Święto Wniebowstąpienia Pańskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 867
Święto Bożego Ciała . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 871
Narodzenie św. Jana Chrzciciela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 875
Święto Świętych Apostołów Piotra i Pawła . . . . . . . . . . . . . . 878
Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny . . . . . . . . . . 881
Święto św. Małgorzaty, dziewicy i męczennicy . . . . . . . . . . 884
Święto św. Marii Magdaleny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 887
Święto św. Jakuba Apostoła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 891
Święto św. Anny, Babki Chrystusa Pana . . . . . . . . . . . . . . . . 894
Święto Poświęcenia Bazyliki Matki Boskiej Śnieżnej . . . . . 896
Święto Przemienienia Pańskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 898
Święto św. Wawrzyńca, lewity i męczennika . . . . . . . . . . . . 901
Święto Wniebowzięcia Najświętszej Dziewicy . . . . . . . . . . . 905
Święto św. Bartłomieja Apostoła . . . . . . . . . . . . .. . . . 908
Święto Narodzenia Najświętszej Dziewicy . . . . . . . . . . . . . . 911
Święto Podwyższenia Krzyża świętego . . . . . . . . . . . . . . . . . 914
Święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty . . . . . . . . . . . . 918
Przeniesienie relikwii św. Stanisława, biskupa i męczennika . . . . . . 21
Święto św. Wacława . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 924
Święto Poświęcenia kościoła św. Michała Archanioła . . . . . 924
Święto św. Jadwigi, wdowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 925
Święto Przeniesienia relikwii św. Wojciecha . . . . . . . . . . . . . 925
Święto św. Łukasza . . . . . . . . . . . . . . . . . . 925
Uroczystość Świętych Apostołów Szymona i Judy . . . . . . . . 925
Uroczystość Wszystkich Świętych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 928
Święto św. Marcina, biskupa z Tours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 931
Święto św. Elżbiety wdowy, patronki Polski . . . . . . . . . . . . . 934
Święto Ofi arowania Najświętszej Maryi Panny . . . . . . . . . . 934
Święto św. Katarzyny dziewicy i męczennicy . . . . . . . . . . . . 937
Święto św. Andrzeja Apostoła . . . . . . . . . . . . . . . . 940
Święto św. Barbary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 942
Święto św. Mikołaja, biskupa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 943
Święto Niepokalanego Poczęcia Dziewicy Maryi . . . . . . . . 946
Święto św. Tomasza Apostoła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 949
Uroczystość Narodzenia Chrystusa Pana . . . . . . . . . . . . . . . 952
Na tę samą uroczystość Bożego Narodzenia
(Drugie Rozważanie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 955
Święto św. Szczepana, pierwszego męczennika . . . . . . . . . . 959
Święto św. Jana Ewangelisty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 962
Święto Świętych Młodzianków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 965

CZĘŚĆ III: Rozważaniado tekstów wspólnych . . . . . . . . . . . . 968
Na święta Apostołów poza Okresem i w Okresie Wielkanocnym . .. . . . . . 968
Teksty wspólne na święta Ewangelistów . . . . . . . . . . . . . . . . 970
Teksty wspólne na dzień męczennika . . . . . . . . . . . . . . . . . . 972
W Czasie Wielkanocnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 973
Teksty wspólne na dzień wielu męczenników . . . . . . . . . . . 974
W Czasie Wielkanocnym . . . . . . . . . . . . . . . . . 975
Teksty wspólne na dzień biskupa wyznawcy . . . . . . . . . . . . 976
Na święto wyznawcy, nie-biskupa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 978
Teksty wspólne na dzień świętych dziewic . . . . . . . . . . . . . . 978
Teksty wspólne na dzień świętych niewiast . . . . . . . . . . . . . 978
Na poświęcenie kościoła . . . . . . . . . . . . . . . . . . 978

CZĘŚĆ IV: Rozmyślania przeznaczone na rekolekcje tygodniowe . . . . . . . . 981
Przed jakimkolwiek rozmyślaniem wezwanie
Ducha Świętego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 981
I. O dobrodziejstwach ogólnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 982
II. O poszczególnych dobrodziejstwach Bożych . . . . . . . . 984
III. O potrzebie rachunku sumienia z cnót . . . . . . . . . . . . . 985
IV. O posłuszeństwie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987
V. O cnocie czystości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 989
VI. O tej samej cnocie czystości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 991
VII. O cnocie ubóstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 994
VIII. O tej samej cnocie ubóstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 996
IX. O miłości (charitas) . . . . . . . . . . . . . . . . . 998
X. O tej samej cnocie miłości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1001
XI. O zakonnej pokorze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1004
XII. O tej samej cnocie pokory . . . . . . . . . . . . . . 1008
XIII. O cnocie umiarkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1012
XIV. O roztropności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1015
XV. O pozostałych cnotach tworzących doskonałość
zakonną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1018
XVI. Przygotowanie do Komunii świętej . . . . . . . . . . . . . . . 1021
XVII.Po powrocie od ołtarza . . . . . . . . . . . . . . . 1024
XVIII. Przed każdą Komunią świętą. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1027
XIX. Po każdej Komunii świętej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1029
Akt skruchy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1031
Modlitwa do odmawiania na głos przed Komunią świętą . . 1032

CZĘŚĆ V: Rozmyślania codzienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1034
Poranne – o męce Pańskiej;
wieczorne – o rzeczach ostatecznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1034
1. Poniedziałek, rano: Modlitwa Chrystusa w Ogrodzie
Oliwnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1034
2. Poniedziałek, wieczorem: Pewność śmierci,
a niepewność co do jej czasu, miejsca i sposobu . . . . . . 1036
3. Wtorek, rano: Pojmanie Chrystusa Pana, oskarżenie
Go, bicie, uwięzienie i wyszydzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . 1038
4. Wtorek, wieczorem: Ludzkie konanie, stan ludzkiego
ciała po odejściu duszy na sąd Boży i pogrzeb . . . . . . . . 1040
5. Środa, rano: Bardzo okrutne biczowanie naszego
Zbawiciela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1042
6. Środa, wieczorem: Dzień Sądu Ostatecznego i znaki
go poprzedzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1044
7. Czwartek, rano: Ukoronowanie cierniem Chrystusa
i ukazanie Go ludowi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1046
8. Czwartek, wieczorem: Pożar świata, powstanie zmarłych,
drugie przyjście Chrystusa, pewność wydania wyroku na
dobrych i złych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1048
9. Piątek, rano: Dźwiganie krzyża, ukrzyżowanie i śmierć Chrystusa Pana . . . . . 1050
10. Piątek, wieczorem: Miejsce oraz piekielne kary zewnętrzne i wewnętrzne . . . 1052
11. Sobota, rano: Otwarcie boku, zdjęcie ciała i pogrzeb Chrystusa Pana oraz boleści Maryi Panny . . . . . . . . . . . . 1054
12. Sobota, wieczorem: Potępienie, poszczególne kary każdego z potępionych i ich wieczność . . . . . . . . . . . . . . 1055
13. Niedziela, rano: Zstąpienie Chrystusa do otchłani, zmartwychwstanie i ukazanie się Najświętszej Dziewicy . . . . . . . . . . . . 1057
14. Niedziela, wieczorem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1059
Niebieska ojczyzna i wieczna szczęśliwość . . . . . . . . . . . 1059
Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1061

MISTYCZNA ŚWIĄTYNIA BOGA
Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1069
Dedykacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1075
Cenzura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1076
Aprobata . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 1077
1. Chrześcijanin jest świątynią Boga . . . . . . . . . . . . . 1079
2. Obraz mistycznej świątyni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1084
3. Ołtarz mistycznej świątyni . . . . . . . . . . . . . . . 1088
4. Ofi ara mistycznej świątyni . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1092
5. Kapłan mistycznej świątyni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1097
6. Ofi ara mistycznej świątyni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1100
7. Kadzidło mistycznej świątyni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1107
8. Lampa mistycznej świątyni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1110
9. Ozdoby mistycznej świątyni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1114
10. Świecznik mistycznej świątyni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1118
11. Kaznodzieja mistycznej świątyni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1122
12. Śpiewacy mistycznej świątyni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1126
13. Słudzy mistycznej świątyni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1129
14. Drzwi mistycznej świątyni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1132
15. Okna mistycznej świątyni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1134
16. Czystość mistycznej świątyni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1137
17. Dach mistycznej świątyni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1141
18. Dzwon mistycznej świątyni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1144
19. Poświęcenie mistycznej świątyni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1148
20. Opiekunowie mistycznej świątyni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1151
21. Odnowienie mistycznej świątyni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1154
22. Przywrócenie mistycznej świątyni pierwotnej świętości 1169
23. Nieśmiertelność mistycznej świątyni . . . . . . . . . . . . . . . . 1175
24. Chwała mistycznej świątyni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1180
Inskrypcja świątyni mistycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1186
Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1187

UKRZYŻOWANY MÓWCA
Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1193
Dedykacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1197
Słowo I: Odpuszczeniem zyskuje się odpuszczenie . . . . . . . . 1199
Słowo II: Niebo zdobywa się pokutą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1208
Słowo III: Najłaskawsza Maryja Dziewica jest Matką
grzeszników... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1219
Słowo IV: Moc modlitwy przywraca grzesznikowi komunię
z Bogiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1228
Słowo V: Pragnienie [zbawienia] dusz, jakie dręczy Chrystusa, bardzo się przyczynia do ich nawrócenia. . . . . 1236
Słowo VI: Pokuta osiąga pełnię doskonałości, jeśli jej wykonanie następuje z końcem samego życia. . . . . . . . . . . 1245
Słowo VII: Ducha swego musimy bardzo często polecać Chrystusowi Panu, jeśli nie chcemy bardzo często upadać i ponownie upadać . . . . . . . . . . . . . . . . 1254
Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1263

CHRYSTUS CIERPIĄCY
Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1269
List dedykacyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1273
Rozważanie I: Kąpiel w ogrodzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1275
Rozważanie II: Dobrowolne więzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1280
Rozważanie III: Bicze grzesznika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1291
Rozważanie IV: Cierniowa korona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1302
Rozważanie V: Lekki ciężar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1310
Rozważanie VI: Chwalebny krzyż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1317
Rozważanie VII: Śmierć śmierci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1325
Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1334

UTWORY POCHWALNE
Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1336
Doktor Anielski
Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1338
Dedykacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1342
Doktor Anielski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1344
Panegiryk liryczny
Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1360
Dedykacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1363
Panegiryk liryczny . . . . . . . . . . . . . . . . . 1364
Panegiryk królewski
Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1372
Dedykacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1376
Król z łaski Boga wybrany . . . . . . . . . . . . . . . 1378
Triumf bez zmazy pierworodnej poczętej Wielkiej Dziewicy najwspanialej w nowy sposób ozdobionej
Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1394
Triumf bez zmazy pierworodnej poczętej Wielkiej Dziewicy . . . . . . . . . 1397
Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1399

LISTY I DOKUMENTY
Wprowadzenie ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1403
1. Tajemnice sumienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1405
2. Profesja ślubów prostych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1409
3. Oświadczenie odchodzącego do Rzymu . . . . . . . . . . . . . . 1412
4. List do o. Kosmy Chiary SP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1419
5. Ofi arowanie siebie (Oblatio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1421
6. Apologia wystąpienia z Zakonu Szkół Pobożnych . . . . . 1424
7. Założenie Domu Skupienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1454
8. List do o. Aleksego Arminiego SP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1470
9. List do marianów w Pustelni Korabiewskiej . . . . . . . . . . . 1476
10. List do Zakonu Braci Mniejszych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1481
11. Testament pierwszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1485
12. List do współbraci marianów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1489
13. List do o. Jana Fociego SP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1491
14. Testament drugi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1493
15. Profesja ślubów uroczystych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1502
16. Rozporządzenia dla Pustelni Korabiewskiej (Praecepta) 1505

ANEKS
1. Prośba (pierwsza) skierowana do św. Kongregacji Biskupów i Zakonników. . . . . 1513
2. Prośba (druga) skierowana do św. Kongregacji Biskupów i Zakonników. . . . . . 1517
3. Prośba skierowana do papieża Innocentego XII . . . . . . . 1521
4. Reguła dziesięciu cnót Najświętszej Maryi Panny . . . . . 1526

FRAGMENT KSIĄŻKI

SŁOWO WSTĘPNE
przełożonego Prowincji Opatrzności Bożej W roku 2007, roku beatyfikacji o. Stanisława Papczyńskiego, Założyciela Zgromadzenia Księży Marianów i wielkiego syna narodu polskiego, dzięki ofiarnej pracy wielu osób, po raz pierwszy otrzymaliśmy do rąk tłumaczenie na język polski wszystkich zachowanych jego pism. Na tę publikację od dawna oczekiwali nie tylko marianie czy badacze historii i duchowości polskiej, ale także liczne grono czcicieli Świętego, którego sława świętości, obecna już za jego życia, trwa do dzisiaj.
Powtórne wydanie pism Ojca Założyciela w języku polskim ma szczególne znaczenie dla marianów, jego duchowych synów w roku kanonizacji o. Stanisława Papczyńskiego. Zrozumienie bowiem charyzmatu Założyciela, a tym samym i mariańskiego dziedzictwa, nie jest przecież możliwe bez znajomości jego pism, dotychczas dostępnych w języku łacińskim oraz w rozmaitych, rozproszonych i różnej jakości przekładach. Dzięki prezentowanym w tym tomie tłumaczeniom bardziej owocne może stać się poszukiwanie, do jakiego zachęca wszystkie instytuty zakonne soborowy Dekret o przystosowanej odnowie życia zakonnego Perfectae caritatis (nr 2): „[...] należy uznawać i ściśle zachowywać ducha i zamiary [...] założycieli, a także zdrowe tradycje, bo wszystko to stanowi dziedziczną własność każdego instytutu”.
Dla wszystkich, którzy interesują się duchowością lub historią Kościoła, niniejsza publikacja posłuży jako źródło nowych badań, zwłaszcza dotyczących XVII wieku, kiedy to kształtowała się polska szkoła duchowości. Twórczy i ważny udział w jej powstaniu miał św. Stanisław Papczyński.
Przedkładając niniejszy zbiór wszystkich zachowanych do dziś pism św. ojca Stanisława, pragnę zachęcić jego czcicieli i wszystkich drogich Czytelników do wejścia na drogi świętości. Temu bowiem celowi podporządkował o. Stanisław Papczyński tak swoje działania zakonodawcze i duszpasterskie, jak i piśmiennictwo. Człowiek jest według niego mistyczną świątynią Boga (templum Dei mysticum), a ta ma być święta. Wzorem zaś świętości jest sam Chrystus i Jego Niepokalanie Poczęta Matka. Wymownym znakiem postawy św. ojca Stanisława niech będzie jedno z ostatnich pouczeń, jakie skierował do swych duchowych synów w Testamencie drugim: „Zostawiam obraz mej osoby ciekawym do oglądania, obraz zaś życia Pana mojego, Jezusa Chrystusa, do naśladowania” (nr 9). Ufam, że zgłębianie treści prezentowanych tu pism św. Stanisława Papczyńskiego wzmocni wiarę, nadzieję i miłość wszystkich zainteresowanych uświęceniem siebie i świata.
ks. Paweł Naumowicz MIC
przełożony Prowincji Opatrzności Bożej
Zgromadzenia Księży Marianów

Przeczytaj dłuższy fragment „Pism zebranych” »

Sklep internetowy Shoper.pl