E-BOOK
6.7
PLN
Oremus Nr 9 (300) 2021 - E-BOOK
Oremus Nr 9 (300) 2021 - E-BOOK
WERSJA PAPIEROWA
Ocena:
(Ilość ocen: 0)
Cena: 6,70 zł

W każdym numerze ROZWAŻANIA NA KAŻDY DZIEŃ

DOSTĘPNE FORMATY: epub mobi pdf

ZACHĘCAMY DO SIĘGNIĘCIA PO WRZEŚNIOWY NUMER SŁOWA WŚRÓD NAS, KTÓRY JEST ZNAKOMITYM UZUPEŁNIENIEM CZASOPISMA OREMUS.

We wrześniowym numerze miesięcznika „Oremus”:

- czytania i modlitwy mszalne na każdy dzień;
- wprowadzenia liturgiczne i rozważania, które napisał ks. Krystian Chmielewski, wikariusz w parafii pw. Zwiastowania Pańskiego na Rakowcu Południowym w Warszawie;
- modlitwy wiernych przygotowane przez s. M. Bognę Cyz SBDNP z Dębicy;
- kolejny tekst z działu „Pytania i odpowiedzi”. Rafał Maciejewski, śpiewak, pedagog Akademii Muzycznej w Łodzi, kantor łódzkiego klasztoru oo. dominikanów, prowadzący warsztaty muzyki liturgicznej w Polsce, ustosunkowuje się do kwestii: „Jak dobierać melodie do psalmu responsoryjnego i Alleluja z uwzględnieniem okresu liturgicznego oraz danej uroczystości?”.
- propozycje śpiewów na niedziele, uroczystości i święta, przygotowane przez Adama Kowalskiego, organistę w parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Świętej Lipce.

W ramach „Liturgicznego ABC” Maciej Zachara MIC omawia drogę do powstania Brewiarza Rzymskiego.
Michał Kozak MIC w dziale „Pokochać Psalmy” rozważa Psalm 150, którym modlimy się we wrześniu w jeden z dni powszednich. Każda z linijek tego tekstu wzywa do chwalenia Boga. „Psalm 1, mówiący o drodze sprawiedliwego i drodze występnych, nazywany jest portalem Księgi Psalmów. Psalm 150 – zaznacza ks. M. Kozak MIC – można nazwać zwornikiem sklepienia wspaniałej świątyni modlitwy, jaką jest Psałterz”.
Halina Świrska, autorka „Naszej okładki”, omawia obraz „Św. Hieronim” (Lorenzo Monaco).

Ponadto w numerze – jak zawsze – części stałe Mszy świętej.

 

Jesteśmy na Facebooku! Zapraszamy wszystkich do polubienia profilu oraz do aktywnego udziału w różnych dyskusjach. 

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera:

• Czytania liturgiczne
• Modlitwy mszalne
• Wprowadzenia liturgiczne
• Rozważania
• Modlitwy wiernych
• Liturgiczne ABC
• Pytania i odpowiedzi
• Wstępy do okresów liturgicznych
• Omówienia okładki
• Pokochać Psalmy
• Propozycje śpiewów 
• Informacje o nowościach wydawniczych

 

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera teksty liturgii Mszy świętej na każdy dzień. Daje wgląd w proponowane przez Kościół codzienne czytania biblijne i formularze mszalne, inspiruje do aktywnego uczestnictwa w liturgii. Dzięki zamieszczonym komentarzom i wprowadzeniom słowo Boże staje się bliższe, bardziej zrozumiałe. 

 

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 

Zobacz numery archiwalne czasopisma OREMUS

Zobacz jak kupić, pobrać i odczytać pliki elektroniczne »

Prawo odstąpienia od Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych nie przysługuje, jeżeli Konsument pobierze plik przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy.

DRUKUJ OPIS

Niedziela, 19 września
Dwudziesta piąta niedziela zwykła

Dzień Pański został nam podarowany, abyśmy mogli uczcić źródło naszego życia i spojrzeć ufnie w niebo. Bóg podtrzymuje całe nasze życie. Dlatego gromadzimy się dziś na modlitwie, mając Go przed oczyma, i chcemy chętnie składać ofiarę – jak nas do tego zaprosi dziś Psalm. Chcemy sławić imię Pana, bo jest dobre. Eucharystia niedzielna o tym przypomina – dobry jest Bóg we wszystkim, co uczynił z nami.

PIEŚŃ NA WEJŚCIE: Bądź pochwalon na wieki, L/270, S/341, albo: Kiedyś o Jezu, L/300, S/416

ALBO ANTYFONA: Pan mówi: Ja jestem zbawieniem ludu, * w jakimkolwiek ucisku wołać będą do Mnie, * Ja ich wysłucham * i będę im Panem na wieki.

CHWAŁA

MÓDLMY SIĘ: Boże, Ty zawarłeś wszystkie nakazy świętego Prawa w przykazaniu miłości Ciebie i bliźniego, † spraw, abyśmy zachowując Twoje przykazania, * zasłużyli na życie wieczne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

CZYTANIE z Księgi Mądrości (2,12.17-20). Bezbożni mówili: „Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny: sprzeciwia się naszemu działaniu, zarzuca nam przekraczanie Prawa, wypomina nam przekraczanie naszych zasad karności. Zobaczmy, czy prawdziwe są jego słowa, wybadajmy, co będzie przy jego zgonie. Bo jeśli sprawiedliwy jest synem Bożym, Bóg ujmie się za nim i wyrwie go z rąk przeciwników. Dotknijmy go obelgą i katuszą, by poznać jego łagodność i doświadczyć jego cierpliwości. Zasądźmy go na śmierć haniebną, bo – jak mówił – będzie ocalony”.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 54,3-6.8)

REFREN: Bóg podtrzymuje całe moje życie.

Wybaw mnie, Boże, w imię Twoje, *
mocą swoją broń mojej sprawy.
Boże, słuchaj mojej modlitwy, *
nakłoń ucha na słowo ust moich.

Bo powstają przeciw mnie pyszni, *
gwałtownicy czyhają na moje życie.
Nie mają oni Boga *
przed swymi oczyma.

Oto mi Bóg dopomaga, *
Pan podtrzymuje me życie.
Będę Ci chętnie składać ofiarę *
i sławić Twe imię, bo jest dobre.

CZYTANIE z Listu św. Jakuba Apostoła (3,16—4,3). Najmilsi: Gdzie zazdrość i żądza sporu, tam też bezład i wszelki występek. Mądrość zaś zstępująca z góry jest przede wszystkim czysta, dalej – skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy. Owoc zaś sprawiedliwości sieją w pokoju ci, którzy zaprowadzają pokój. Skąd się biorą wojny i skąd kłótnie między wami? Nie skądinąd, tylko z waszych żądz, które walczą w członkach waszych. Pożądacie, a nie macie, żywicie morderczą zazdrość, a nie możecie osiągnąć. Prowadzicie walki i kłótnie, a nic nie posiadacie, gdyż się nie modlicie. Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swych żądz.
Oto słowo Boże.

AKLAMACJA: Alleluja.
Bóg wezwał nas przez Ewangelię,
abyśmy dostąpili chwały Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

SŁOWA EWANGELII według św. Marka (9,30-37). Jezus i Jego uczniowie przemierzali Galileę, On jednak nie chciał, żeby ktoś o tym wiedział. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: „Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity, po trzech dniach zmartwychwstanie”. Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać. Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był już w domu, zapytał ich: „O czym to rozprawialiście w drodze?”. Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: „Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich”. Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: „Kto jedno z tych dzieci przyjmuje w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał”.
Oto słowo Pańskie.

ROZWAŻANIE: Jezus mówi uczniom o swojej drodze. Będzie wydany w ręce ludzi: od arcykapłanów przez Piłata po żołnierzy, którzy Go ukrzyżują. O tym dziś wspomina Księga Mądrości: chłosta dotknie sprawiedliwego, świat go odrzuci i zasądzi na śmierć haniebną. Nie będzie miejsca dla sprawiedliwego, bo ludzie są pod jarzmem śmierci i rządzą nimi spory i kłótnie, o czym mówi dziś św. Jakub. W drugim rozdziale Księgi Mądrości mamy obraz świata i człowieka zamkniętego w śmierci, przekonanego, że to pieczęć nieodwołalna w jego życiu. Wpływa to na ludzkie myślenie i postawy. W Septuagincie wybrzmi zaś niezwykle mocno: na śmierć człowieka nie ma lekarstwa, nasz czas to przesuwanie cienia, pieczęć położona, nie wraca nikt.
Kościół zestawia to słowo z Ewangelią o zapowiedzi męki i zmartwychwstania oraz o szukaniu pierwszego miejsca. Ale uczniowie nie podejmują tego słowa. Nie rozumieją, że coś może się przebić przez śmierć. I jeśli nie ma zmartwychwstania, to nie ma możliwości, żeby nie doszły do głosu nieprawości, żądze i bezład. Tak samo, gdy ignorowane jest słowo o zmartwychwstałym Chrystusie, który zwyciężył śmierć, przemienia człowieka i daje mu nowe życie. Gdy tego nie ma, pozostaje tylko zachłanne korzystanie z doczesnego świata, bez miłosierdzia wobec innych i z pogardą dla słabości i prostoty.
Jezus jako wzór ukazuje przyjęcie słabego. Wielki jesteś, gdy przyjmujesz słabego. Jeśli także swoją słabość przyjmujesz, bo wierzysz w zmartwychwstanie i ufasz Jezusowi, to On cię nie zostawi. Bo podtrzymuje całe twoje życie. I zaprasza, by przyjąć słabość i uwierzyć Bogu, który jest mocny. Bóg posłał do nas Jezusa i przeprowadził Go przez śmierć. To jest owa mądrość posłana z góry: pełna miłosierdzia, wolna od względów ludzkich i obłudy. Bóg wezwał nas przez Ewangelię, byśmy dostąpili chwały Jezusa i jak On zobaczyli, jak to jest nie podlegać śmierci, nie być niewolnikiem wojny, która jest w nas. Pan dziś przechodzi i dźwiga nasze grzechy, grzechy tego pokolenia. On jeden pośrodku tego wszystkiego objawia życie jako zapowiedziany sprawiedliwy i sługa Pański.

WIERZĘ

MODLITWA WIERNYCH:
• Prosimy Cię, Panie, za Kościół, aby nie lękał się wykorzystywać współczesnych środków do głoszenia Ewangelii.
• Za rządzących, aby zdobywali autorytet przez szacunek do tych, wobec których sprawują władzę.
• Za odbiorców mediów, aby właściwie z nich korzystali i unikali wszystkiego, co zagraża wierze i miłości.
• Za zmarłych, aby mogli Cię uwielbiać przez całą wieczność.
• Za nas samych, abyśmy wiernie współpracowali z Twoją łaską i angażowali się w dzieło szerzenia Twojego królestwa.

PIEŚŃ NA PRZYGOTOWANIE DARÓW: Bóg kiedyś stał się jednym z nas, S/829

MODLITWA NAD DARAMI: Panie, nasz Boże, przyjmij łaskawie dary swojego ludu, † i spraw, aby w sakramencie Eucharystii otrzymał dobra, * w które wierzy z całego serca. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PREFACJA NA NIEDZIELE ZWYKŁE 28 – 35

PIEŚŃ NA KOMUNIĘ I NA DZIĘKCZYNIENIE: O mój Jezu w Hostii skryty, L/282, S/369; Cały świat niech śpiewa tę pieśń, E/479, L/91, S/832

ANTYFONA: Ja jestem dobrym Pasterzem * i znam owce moje, a moje Mnie znają.

MÓDLMY SIĘ: Wszechmogący Boże, udzielaj nieustannie pomocy wszystkim, których posiliłeś swoim Sakramentem, * abyśmy dzięki sprawowanym misteriom doznali skutków odkupienia w naszym życiu. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PIEŚŃ NA ZAKOŃCZENIE: Być bliżej Ciebie chcę, S/830, albo: Bóg jest miłością, N2/399


Autorzy:
ks. Krystian Chmielewski – wprowadzenia liturgiczne i rozważania
s. M. Bogna Cyz SBDNP – modlitwy wiernych
Adam Kowalski – wybór śpiewów

Objaśnienie skrótów:
E - Exsultate Deo, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2010;
L - Śpiewnik Liturgiczny, TN KUL, Lublin 1998;
M - ks. Z. Piasecki, Panu memu śpiewać chcę, PROMIC - Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2007;
N1 - Niepojęta Trójco, t. 1, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 1998;
N2 - Niepojęta Trójco, t. 2, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 2010;
S - ks. J. Siedlecki, Śpiewnik Kościelny, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2015

DODAJ OPINIE

OPINIE KLIENTÓW

Opinie o produkcie (0)

Przypomnimy Ci, kiedy produkt będzie dostępny.

 • Granice
 • Centrum Duchowosci Benedyktynskiej
 • Opoka
 • Wiara
 • Logo Marianum Travel
 • SPM logo
 • BiblioNetka
 • Idziemy
 • Kaplani
 • Vox Fm
 • Radio Niepokalanów
 • Radio polskie
 • Papierowe Mysli
 • Ewangelizuj.pl
 • droga.com.pl
 • logo kulturaonline
 • Sacroexpo
Oremus Nr 9 (300) 2021 - E-BOOKOPIS

W każdym numerze ROZWAŻANIA NA KAŻDY DZIEŃ

DOSTĘPNE FORMATY: epub mobi pdf

ZACHĘCAMY DO SIĘGNIĘCIA PO WRZEŚNIOWY NUMER SŁOWA WŚRÓD NAS, KTÓRY JEST ZNAKOMITYM UZUPEŁNIENIEM CZASOPISMA OREMUS.

We wrześniowym numerze miesięcznika „Oremus”:

- czytania i modlitwy mszalne na każdy dzień;
- wprowadzenia liturgiczne i rozważania, które napisał ks. Krystian Chmielewski, wikariusz w parafii pw. Zwiastowania Pańskiego na Rakowcu Południowym w Warszawie;
- modlitwy wiernych przygotowane przez s. M. Bognę Cyz SBDNP z Dębicy;
- kolejny tekst z działu „Pytania i odpowiedzi”. Rafał Maciejewski, śpiewak, pedagog Akademii Muzycznej w Łodzi, kantor łódzkiego klasztoru oo. dominikanów, prowadzący warsztaty muzyki liturgicznej w Polsce, ustosunkowuje się do kwestii: „Jak dobierać melodie do psalmu responsoryjnego i Alleluja z uwzględnieniem okresu liturgicznego oraz danej uroczystości?”.
- propozycje śpiewów na niedziele, uroczystości i święta, przygotowane przez Adama Kowalskiego, organistę w parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Świętej Lipce.

W ramach „Liturgicznego ABC” Maciej Zachara MIC omawia drogę do powstania Brewiarza Rzymskiego.
Michał Kozak MIC w dziale „Pokochać Psalmy” rozważa Psalm 150, którym modlimy się we wrześniu w jeden z dni powszednich. Każda z linijek tego tekstu wzywa do chwalenia Boga. „Psalm 1, mówiący o drodze sprawiedliwego i drodze występnych, nazywany jest portalem Księgi Psalmów. Psalm 150 – zaznacza ks. M. Kozak MIC – można nazwać zwornikiem sklepienia wspaniałej świątyni modlitwy, jaką jest Psałterz”.
Halina Świrska, autorka „Naszej okładki”, omawia obraz „Św. Hieronim” (Lorenzo Monaco).

Ponadto w numerze – jak zawsze – części stałe Mszy świętej.

 

Jesteśmy na Facebooku! Zapraszamy wszystkich do polubienia profilu oraz do aktywnego udziału w różnych dyskusjach. 

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera:

• Czytania liturgiczne
• Modlitwy mszalne
• Wprowadzenia liturgiczne
• Rozważania
• Modlitwy wiernych
• Liturgiczne ABC
• Pytania i odpowiedzi
• Wstępy do okresów liturgicznych
• Omówienia okładki
• Pokochać Psalmy
• Propozycje śpiewów 
• Informacje o nowościach wydawniczych

 

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera teksty liturgii Mszy świętej na każdy dzień. Daje wgląd w proponowane przez Kościół codzienne czytania biblijne i formularze mszalne, inspiruje do aktywnego uczestnictwa w liturgii. Dzięki zamieszczonym komentarzom i wprowadzeniom słowo Boże staje się bliższe, bardziej zrozumiałe. 

 

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 

Zobacz numery archiwalne czasopisma OREMUS

Zobacz jak kupić, pobrać i odczytać pliki elektroniczne »

Prawo odstąpienia od Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych nie przysługuje, jeżeli Konsument pobierze plik przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy.SPIS TREŚCI
FRAGMENT KSIĄŻKI

Niedziela, 19 września
Dwudziesta piąta niedziela zwykła

Dzień Pański został nam podarowany, abyśmy mogli uczcić źródło naszego życia i spojrzeć ufnie w niebo. Bóg podtrzymuje całe nasze życie. Dlatego gromadzimy się dziś na modlitwie, mając Go przed oczyma, i chcemy chętnie składać ofiarę – jak nas do tego zaprosi dziś Psalm. Chcemy sławić imię Pana, bo jest dobre. Eucharystia niedzielna o tym przypomina – dobry jest Bóg we wszystkim, co uczynił z nami.

PIEŚŃ NA WEJŚCIE: Bądź pochwalon na wieki, L/270, S/341, albo: Kiedyś o Jezu, L/300, S/416

ALBO ANTYFONA: Pan mówi: Ja jestem zbawieniem ludu, * w jakimkolwiek ucisku wołać będą do Mnie, * Ja ich wysłucham * i będę im Panem na wieki.

CHWAŁA

MÓDLMY SIĘ: Boże, Ty zawarłeś wszystkie nakazy świętego Prawa w przykazaniu miłości Ciebie i bliźniego, † spraw, abyśmy zachowując Twoje przykazania, * zasłużyli na życie wieczne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

CZYTANIE z Księgi Mądrości (2,12.17-20). Bezbożni mówili: „Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny: sprzeciwia się naszemu działaniu, zarzuca nam przekraczanie Prawa, wypomina nam przekraczanie naszych zasad karności. Zobaczmy, czy prawdziwe są jego słowa, wybadajmy, co będzie przy jego zgonie. Bo jeśli sprawiedliwy jest synem Bożym, Bóg ujmie się za nim i wyrwie go z rąk przeciwników. Dotknijmy go obelgą i katuszą, by poznać jego łagodność i doświadczyć jego cierpliwości. Zasądźmy go na śmierć haniebną, bo – jak mówił – będzie ocalony”.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 54,3-6.8)

REFREN: Bóg podtrzymuje całe moje życie.

Wybaw mnie, Boże, w imię Twoje, *
mocą swoją broń mojej sprawy.
Boże, słuchaj mojej modlitwy, *
nakłoń ucha na słowo ust moich.

Bo powstają przeciw mnie pyszni, *
gwałtownicy czyhają na moje życie.
Nie mają oni Boga *
przed swymi oczyma.

Oto mi Bóg dopomaga, *
Pan podtrzymuje me życie.
Będę Ci chętnie składać ofiarę *
i sławić Twe imię, bo jest dobre.

CZYTANIE z Listu św. Jakuba Apostoła (3,16—4,3). Najmilsi: Gdzie zazdrość i żądza sporu, tam też bezład i wszelki występek. Mądrość zaś zstępująca z góry jest przede wszystkim czysta, dalej – skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy. Owoc zaś sprawiedliwości sieją w pokoju ci, którzy zaprowadzają pokój. Skąd się biorą wojny i skąd kłótnie między wami? Nie skądinąd, tylko z waszych żądz, które walczą w członkach waszych. Pożądacie, a nie macie, żywicie morderczą zazdrość, a nie możecie osiągnąć. Prowadzicie walki i kłótnie, a nic nie posiadacie, gdyż się nie modlicie. Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swych żądz.
Oto słowo Boże.

AKLAMACJA: Alleluja.
Bóg wezwał nas przez Ewangelię,
abyśmy dostąpili chwały Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

SŁOWA EWANGELII według św. Marka (9,30-37). Jezus i Jego uczniowie przemierzali Galileę, On jednak nie chciał, żeby ktoś o tym wiedział. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: „Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity, po trzech dniach zmartwychwstanie”. Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać. Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był już w domu, zapytał ich: „O czym to rozprawialiście w drodze?”. Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: „Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich”. Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: „Kto jedno z tych dzieci przyjmuje w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał”.
Oto słowo Pańskie.

ROZWAŻANIE: Jezus mówi uczniom o swojej drodze. Będzie wydany w ręce ludzi: od arcykapłanów przez Piłata po żołnierzy, którzy Go ukrzyżują. O tym dziś wspomina Księga Mądrości: chłosta dotknie sprawiedliwego, świat go odrzuci i zasądzi na śmierć haniebną. Nie będzie miejsca dla sprawiedliwego, bo ludzie są pod jarzmem śmierci i rządzą nimi spory i kłótnie, o czym mówi dziś św. Jakub. W drugim rozdziale Księgi Mądrości mamy obraz świata i człowieka zamkniętego w śmierci, przekonanego, że to pieczęć nieodwołalna w jego życiu. Wpływa to na ludzkie myślenie i postawy. W Septuagincie wybrzmi zaś niezwykle mocno: na śmierć człowieka nie ma lekarstwa, nasz czas to przesuwanie cienia, pieczęć położona, nie wraca nikt.
Kościół zestawia to słowo z Ewangelią o zapowiedzi męki i zmartwychwstania oraz o szukaniu pierwszego miejsca. Ale uczniowie nie podejmują tego słowa. Nie rozumieją, że coś może się przebić przez śmierć. I jeśli nie ma zmartwychwstania, to nie ma możliwości, żeby nie doszły do głosu nieprawości, żądze i bezład. Tak samo, gdy ignorowane jest słowo o zmartwychwstałym Chrystusie, który zwyciężył śmierć, przemienia człowieka i daje mu nowe życie. Gdy tego nie ma, pozostaje tylko zachłanne korzystanie z doczesnego świata, bez miłosierdzia wobec innych i z pogardą dla słabości i prostoty.
Jezus jako wzór ukazuje przyjęcie słabego. Wielki jesteś, gdy przyjmujesz słabego. Jeśli także swoją słabość przyjmujesz, bo wierzysz w zmartwychwstanie i ufasz Jezusowi, to On cię nie zostawi. Bo podtrzymuje całe twoje życie. I zaprasza, by przyjąć słabość i uwierzyć Bogu, który jest mocny. Bóg posłał do nas Jezusa i przeprowadził Go przez śmierć. To jest owa mądrość posłana z góry: pełna miłosierdzia, wolna od względów ludzkich i obłudy. Bóg wezwał nas przez Ewangelię, byśmy dostąpili chwały Jezusa i jak On zobaczyli, jak to jest nie podlegać śmierci, nie być niewolnikiem wojny, która jest w nas. Pan dziś przechodzi i dźwiga nasze grzechy, grzechy tego pokolenia. On jeden pośrodku tego wszystkiego objawia życie jako zapowiedziany sprawiedliwy i sługa Pański.

WIERZĘ

MODLITWA WIERNYCH:
• Prosimy Cię, Panie, za Kościół, aby nie lękał się wykorzystywać współczesnych środków do głoszenia Ewangelii.
• Za rządzących, aby zdobywali autorytet przez szacunek do tych, wobec których sprawują władzę.
• Za odbiorców mediów, aby właściwie z nich korzystali i unikali wszystkiego, co zagraża wierze i miłości.
• Za zmarłych, aby mogli Cię uwielbiać przez całą wieczność.
• Za nas samych, abyśmy wiernie współpracowali z Twoją łaską i angażowali się w dzieło szerzenia Twojego królestwa.

PIEŚŃ NA PRZYGOTOWANIE DARÓW: Bóg kiedyś stał się jednym z nas, S/829

MODLITWA NAD DARAMI: Panie, nasz Boże, przyjmij łaskawie dary swojego ludu, † i spraw, aby w sakramencie Eucharystii otrzymał dobra, * w które wierzy z całego serca. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PREFACJA NA NIEDZIELE ZWYKŁE 28 – 35

PIEŚŃ NA KOMUNIĘ I NA DZIĘKCZYNIENIE: O mój Jezu w Hostii skryty, L/282, S/369; Cały świat niech śpiewa tę pieśń, E/479, L/91, S/832

ANTYFONA: Ja jestem dobrym Pasterzem * i znam owce moje, a moje Mnie znają.

MÓDLMY SIĘ: Wszechmogący Boże, udzielaj nieustannie pomocy wszystkim, których posiliłeś swoim Sakramentem, * abyśmy dzięki sprawowanym misteriom doznali skutków odkupienia w naszym życiu. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PIEŚŃ NA ZAKOŃCZENIE: Być bliżej Ciebie chcę, S/830, albo: Bóg jest miłością, N2/399


Autorzy:
ks. Krystian Chmielewski – wprowadzenia liturgiczne i rozważania
s. M. Bogna Cyz SBDNP – modlitwy wiernych
Adam Kowalski – wybór śpiewów

Objaśnienie skrótów:
E - Exsultate Deo, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2010;
L - Śpiewnik Liturgiczny, TN KUL, Lublin 1998;
M - ks. Z. Piasecki, Panu memu śpiewać chcę, PROMIC - Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2007;
N1 - Niepojęta Trójco, t. 1, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 1998;
N2 - Niepojęta Trójco, t. 2, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 2010;
S - ks. J. Siedlecki, Śpiewnik Kościelny, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2015

Sklep internetowy Shoper.pl