Ten produkt jest niedostępny.

 • Granice
 • Centrum Duchowosci Benedyktynskiej
 • Opoka
 • Wiara
 • Logo Marianum Travel
 • SPM logo
 • BiblioNetka
 • Idziemy
 • Kaplani
 • Vox Fm
 • Radio Niepokalanów
 • Radio polskie
 • Papierowe Mysli
 • Ewangelizuj.pl
 • droga.com.pl
 • logo kulturaonline
 • Sacroexpo
Oremus Nr 9 (252) 2017OPIS

ZACHĘCAMY DO SIĘGNIĘCIA PO WRZEŚNIOWY NUMER SŁOWA WŚRÓD NAS, KTÓRY JEST ZNAKOMITYM UZUPEŁNIENIEM CZASOPISMA OREMUS.

ZNAJDUJĄ SIĘ W NIM ROZWAŻANIA DO JEDNEGO Z CODZIENNYCH CZYTAŃ MSZALNYCH, PRZYBLIŻAJĄCE SŁOWO BOŻE I UŁATWIAJĄCE JEGO ZROZUMIENIE.

 

We wrześniowym numerze miesięcznika „Oremus”: 

- czytania i modlitwy mszalne na każdy dzień;

- wprowadzenia liturgiczne i rozważania – na niedziele, uroczystości i święta – napisane przez ks. Witolda Bednarza, wikariusza parafii św. Józefa w Tomaszowie Lubelskim;

- modlitwy wiernych przygotowane przez członkinie Świeckiego Instytutu Dominikańskiego z Orleanu;

- kolejny tekst z działu „Pytania i odpowiedzi”. Ks. Dominik Ostrowski, liturgista z diecezji świdnickiej, konsultor Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski, odpowiada na pytanie:

Jak ustrzec liturgię ślubną przed wkradającym się do niej „show”? (II)

Tym razem są to rady dla narzeczonych.

- propozycje śpiewów na niedziele, uroczystości i święta przygotowane przez Adama Kowalskiego.

W ramach nowego cyklu w „Liturgicznym ABC” Maciej Zachara MIC proponuje tekst „Niedziela – znak dnia Pańskiego”. „Dlaczego właściwie niedziela – pyta autor – ma być dniem świętym czy «dniem Pańskim», skoro Bóg jest Panem całego czasu? Czy Najświętsza Ofiara sprawowana w poniedziałek czy wtorek jest czymś gorszym od Eucharystii niedzielnej?”. Ks. M. Zachara pyta i odpowiada...
Michał Kozak MIC w cyklu „Pokochać Psalmy” przybliża temat świata zwierząt w psalmach. „Psałterz – wnioskuje autor – ani nie oddziela ich od Stwórcy, ani nie stawia ponad człowiekiem. Tak jest najlepiej – ubóstwiając je dzisiaj, najczęściej czynimy im krzywdę”.
Halina Świrska, autorka „Naszej okładki”, przedstawia „Świętego Archanioła Michała” (Guariento di Arpo).

Ponadto w numerze – jak zawsze – części stałe Mszy świętej.


Jesteśmy już na Facebooku! Zapraszam wszystkich do polubienia profilu oraz do aktywnego udziału w różnych dyskusjach.

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera:

• Czytania liturgiczne
• Modlitwy mszalne
• Wprowadzenia liturgiczne
• Rozważania
• Modlitwa powszechna
• Liturgiczne ABC
• Pokochać Psalmy
• Propozycje śpiewów 
• Informacje o nowościach wydawniczych

 

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 

 

Zobacz numery archiwalne czasopisma OREMUSSPIS TREŚCI
FRAGMENT KSIĄŻKI

Piątek, 29 września
Świętych Archaniołów
Michała, Gabriela i Rafała

Wśród wielu określeń Mszy świętej pojawia się nazwa „Boska Liturgia”, a sama Komunia święta nazywana jest „chlebem aniołów” – tych, którzy stoją i wpatrują się w oblicze Boga, a oprócz tego mają zadanie towarzyszenia człowiekowi. Taką misję otrzymali także wspominani dziś Michał, Gabriel i Rafał. Msza święta jest bosko-ludzką liturgią. Możemy patrzeć dziś na Boga, słuchać Go, dotknąć, wejść w Jego rzeczywistość, zasmakować nieba. Możemy też towarzyszyć człowiekowi, jego problemom, zmaganiom, radościom, już mając Boga w sobie. Trochę być dziś niejako aniołem dla drugiego człowieka.

PIEŚŃ NA WEJŚCIE: Poślij nam Panie, S/599

ALBO ANTYFONA: Błogosławcie Pana, wszyscy Jego Aniołowie, * potężni mocarze pełniący Jego rozkazy, * aby słuchano słów Jego.

CHWAŁA

MÓDLMY SIĘ: Boże, Ty z podziwu godną mądrością wyznaczasz obowiązki Aniołom i ludziom, † spraw łaskawie, aby na ziemi strzegli naszego życia Aniołowie, * którzy w niebie zawsze pełnią służbę przed Tobą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

CZYTANIE z Księgi proroka Daniela (7,9-10.13-14). Patrzyłem, aż postawiono trony, a Przedwieczny zajął miejsce. Szata Jego była biała jak śnieg, a włosy Jego głowy jakby z czystej wełny. Tron Jego był z ognistych płomieni, jego koła to płonący ogień. Strumień ognia się rozlewał i wypływał sprzed Niego. Tysiąc tysięcy służyło Mu, a dziesięć tysięcy po dziesięć tysięcy stało przed Nim. Sąd zasiadł i otwarto księgi. Patrzyłem w nocnych widzeniach, a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie.
Oto słowo Boże.

Albo:

CZYTANIE z Księgi Apokalipsy św. Jana Apostoła (12,7-12a). Nastąpiła walka na niebie: Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem. I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie, ale nie przemógł, i już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło. I został strącony wielki Smok, Wąż Starodawny, który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię, został strącony na ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: „Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca, bo oskarżyciel braci naszych został strącony, ten, co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym. A oni zwyciężyli dzięki krwi Baranka i dzięki słowu swojego świadectwa i nie umiłowali dusz swych aż do śmierci. Dlatego radujcie się, niebiosa oraz ich mieszkańcy”.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 138,1-5)

REFREN: Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu.

Będę Cię sławił, Panie, z całego serca, *
bo usłyszałeś słowa ust moich.
Będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów, *
pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku.

I będę sławił Twe imię za łaskę Twoją i wierność, *
bo ponad wszystko wywyższyłeś Twoje imię i obietnicę.
Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem, *
pomnożyłeś moc mojej duszy.

Wszyscy królowie ziemi będą dziękować Tobie, Panie, *
gdy usłyszą słowa ust Twoich,
i będą opiewać drogi Pana: *
„Zaprawdę, chwała Pana jest wielka”.

AKLAMACJA: Alleluja.
Błogosławcie Pana, wszyscy Jego aniołowie,
wszyscy słudzy, pełniący Jego wolę.

SŁOWA EWANGELII według św. Jana (1,47-51). Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: „Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu”. Powiedział do Niego Natanael: „Skąd mnie znasz?”. Odrzekł mu Jezus: „Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym”. Odpowiedział Mu Natanael: „Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!”. Odparł mu Jezus: „Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: «Widziałem cię pod drzewem figowym»? Zobaczysz jeszcze więcej niż to”. Potem powiedział do niego: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego”.
Oto słowo Pańskie.

ROZWAŻANIE: Nie lubimy źle widzieć. Gdy tak się dzieje, szukamy okulisty, który rozwiąże nasz problem, zalecając soczewki albo operację. Zły wzrok, złe widzenie sprawia, że czujemy się źle, niekomfortowo. Podobnie jest z naszym patrzeniem i oceną drugiego człowieka. Nie lubimy, gdy ktoś nas ocenia, a już na pewno nie lubimy, gdy ta ocena jest niesprawiedliwa, nie pokrywa się z faktami.
Jezus, spotykając się z Natanaelem, doświadcza niesprawiedliwej oceny swojej osoby. Chwilę wcześniej Natanael wątpi w to, czy „może być co dobrego z Nazaretu” (J 1,46). Nie znając osoby, wydaje opinię. Jego postawa jest nieufna, podejrzliwa. W jaki sposób Jezus reaguje na tę negatywną ocenę? Zauważa w Natanaelu dobro. Doskonale wie, co on o Nim myśli, ale nie wykorzystuje tego przeciw niemu. Mógłby zacząć rozmowę od upokorzenia, od skupienia się na prostowaniu faktów, ale tego nie robi. Jezus szuka w nim dobra. Bóg tak właśnie patrzy. Jego oczy widzą dobro w człowieku. Szukają dobra i je znajdują.
Bł. ks. Jerzy Popiełuszko mawiał, że „służyć Bogu to szukać najlepszej strony w najgorszym człowieku”. Zdajemy sobie sprawę, że w codzienności jest to bardzo trudne. Jezus doskonale zna twoje obawy, lęki, myślenie w stylu: „To się nie uda”, „Nie ma sensu próbować”, a mimo to chce się z tobą spotkać dziś w Eucharystii. Nie mówi: Nie przyjdę, bo nie potrafisz. Właśnie dlatego przychodzi. On nie jest nagrodą dla doskonałych, lecz lekarstwem dla słabych.

MODLITWA WIERNYCH:
„Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki.” Módlmy się za Kościół, aby nigdy nie ustała jego gorliwość w oddawaniu czci Trójjedynemu Bogu.
„Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca.” Módlmy się za Papieża, aby wpatrzony w oblicze Syna Bożego pewnie prowadził nowy naród wybrany do obiecanej ziemi zbawienia.
„Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!” Módlmy się za narody zamieszkujące Ziemię Świętą, aby wytrwale podejmowały trud zgodnego współistnienia.
„Oskarżyciel braci naszych został strącony.” Módlmy się za pogrążonych w rozpaczy z powodu własnego grzechu, aby w Chrystusie odnaleźli Zwycięzcę rozpraszającego ich ciemności.
„Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu.” Módlmy się za nas samych, abyśmy coraz mocniej kochali Chrystusa i braci.

PIEŚŃ NA PRZYGOTOWANIE DARÓW: Bądź pochwalon na wieki, L/270, S/341, albo: Różne są dary łaski, N2/234

MODLITWA NAD DARAMI: Wszechmogący Boże, składamy Ci Ofiarę uwielbienia i pokornie prosimy, † abyś dzięki wstawiennictwu Aniołów łaskawie ją przyjął * i doprowadził nas do wiecznego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PREFACJA: Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy Tobie, Ojcze święty, * zawsze i wszędzie składali dziękczynienie * i abyśmy głosili Twoją chwałę, * która jaśnieje w Aniołach i Archaniołach. * Gdy oddajemy cześć stworzonym przez Ciebie Aniołom, * wysławiamy Twoją doskonałość i potęgę. * Przez wspaniałość świata niewidzialnych duchów * poznajemy, jak jesteś niezmierzony * i godny miłości ponad całe stworzenie. * Z radością łączymy nasze głosy z chórami Aniołów, * którzy przez naszego Pana Jezusa Chrystusa * wielbią Twój majestat, * razem z nimi wołając: Święty...

PIEŚŃ NA KOMUNIĘ I NA DZIĘKCZYNIENIE: Pomiędzy lud swój idzie sam, E/457, M/196, S/384; Cały świat niech śpiewa tę pieśń, E/479, L/91, S/832

ANTYFONA: Będę Cię sławił z całego serca, Panie, * będę Ci śpiewał psalm wobec Aniołów.

MÓDLMY SIĘ: Pokornie prosimy Cię, Boże, † abyśmy umocnieni Chlebem eucharystycznym, * pod opieką Twoich Aniołów czynili postępy na drodze zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PIEŚŃ NA ZAKOŃCZENIE: Książę niebieski, L/374, S/601

 

 

Autorzy:
ks. Witold Bednarz – wprowadzenia do liturgii i rozważania
Członkinie Świeckiego Instytutu Dominikańskiego z Orleanu – modlitwa wiernych
Adam Kowalski – wybór śpiewów


Objaśnienie skrótów:
E - Exsultate Deo, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2010;
L - Śpiewnik Liturgiczny, TN KUL, Lublin 1998;
M - ks. Z. Piasecki, Panu memu śpiewać chcę, PROMIC - Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2007;
N1 - Niepojęta Trójco, t. 1, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 1998;
N2 - Niepojęta Trójco, t. 2, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 2010;
S - ks. J. Siedlecki, Śpiewnik Kościelny, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2015

Sklep internetowy Shoper.pl