E-BOOK
7.38
PLN
Oremus Nr 9 (228) 2015 - E-BOOK
Oremus Nr 9 (228) 2015 - E-BOOK
WERSJA PAPIEROWA
Ocena:
(Ilość ocen: 0)
Cena: 7,38 zł

We wrześniowym numerze miesięcznika "Oremus":

- komentarze i medytacje przygotowane przez dr Danutę Piekarz, biblistkę;
- modlitwy wiernych autorstwa Marty Konfederak;
- w ramach "Liturgicznego ABC" ks. dr Maciej Zachara MIC przybliża postać Antona Baumstarka (1872-1948), wybitnego liturgisty, który wprowadził nowe metody do badań nad liturgią;
- ks. dr Michał Kozak w cyklu "Pokochać Psalmy" proponuje modlitwę Psalmami z Adamem, Dawidem i Izraelem (cz. II);
- Halina Świrska w cyklu "Nasza okładka" omawia symbolikę ikony św. Michała Archanioła.

Ponadto jak w każdym numerze: czytania i modlitwy liturgiczne, propozycje śpiewów na niedziele i święta oraz części stałe Mszy świętej.

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera teksty liturgii Mszy świętej na każdy dzień. Daje wgląd w proponowane przez Kościół codzienne czytania biblijne i formularze mszalne, inspiruje do aktywnego uczestnictwa w liturgii. Dzięki zamieszczonym komentarzom i wprowadzeniom słowo Boże staje się bliższe, bardziej zrozumiałe. 

• Czytania liturgiczne

• Modlitwy mszalne
• Komentarze liturgiczne
• Medytacje na niedziele i uroczystości
• Modlitwa powszechna
• Propozycje śpiewów
• Artykuły o liturgii
• Informacje o nowościach wydawniczych

 

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 

 

Zobacz numery archiwalne czasopisma OREMUS

Zobacz jak kupić, pobrać i odczytać pliki elektroniczne »

Prawo odstąpienia od Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych nie przysługuje, jeżeli Konsument pobierze plik przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy.

DRUKUJ OPIS

Niedziela, 13 września
Dwudziesta czwarta niedziela zwykła

Dzisiejsza modlitwa zdaje się paradoksalna: „Daj nam całym sercem służyć Tobie, abyśmy mogli doznawać skutków Twego miłosierdzia”. Czyż miłosierdzie Boże nie wyprzedza naszego dobrego działania? I czyż to nie grzesznicy potrzebują miłosierdzia, a nie słudzy Boży? Owszem, Bóg zawsze wychodzi pierwszy z gotowością przebaczenia i uświęcenia, ale człowiek musi otworzyć się na łaskę. Im bardziej zbliżamy się do Boga, współpracując z Nim, tym wyraźniej, w świetle Jego świętości, widzimy naszą słabość. A im lepiej ją widzimy, tym hojniej On może nas napełnić.

PIEŚŃ NA WEJŚCIE: Kto się w opiekę, E/389, L/261, S/508

ALBO ANTYFONA: Użycz pokoju, o Panie, tym, którzy Ci ufają, * aby Twoi prorocy okazali się prawdomówni. * Wysłuchaj prośby swojego sługi * oraz ludu Twojego.

CHWAŁA

MÓDLMY SIĘ: Boże, Stwórco i Rządco wszechświata, † wejrzyj na nas i daj nam całym sercem służyć Tobie, * abyśmy mogli doznawać skutków Twojego miłosierdzia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

CZYTANIE z Księgi proroka Izajasza (50,4-9a). Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem ani się nie cofnąłem. Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem. Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam. Blisko jest Ten, który mnie uniewinni. Kto się odważy toczyć spór ze mną? Wystąpmy razem! Kto jest moim oskarżycielem? Niech się zbliży do mnie! Oto Pan Bóg mnie wspomaga! Któż mnie potępi? 
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 116,1-6.8-9)

REFREN: W krainie życia będę widział Boga.

Miłuję Pana, albowiem usłyszał *
głos mego błagania, 
bo skłonił ku mnie swe ucho *
w dniu, w którym wołałem.

Oplotły mnie więzy śmierci, †
dosięgły mnie pęta otchłani, *
ogarnął mnie strach i udręka. 
Ale wezwałem imienia Pana: *
„O Panie, ratuj me życie!”.

Pan jest łaskawy i sprawiedliwy, *
Bóg nasz jest miłosierny. 
Pan strzeże ludzi prostego serca: *
byłem w niedoli, a On mnie wybawił.

Uchronił bowiem moją duszę od śmierci, *
oczy od łez, nogi od upadku. 
Będę chodził w obecności Pana *
w krainie żyjących.

CZYTANIE z Listu św. Jakuba Apostoła (2,14-18). Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? Czy sama wiara zdoła go zbawić? Jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia lub brak im codziennego chleba, a ktoś z was powie im: „Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie do syta!”, a nie dacie im tego, czego koniecznie potrzebują dla ciała, to na co się to przyda? Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie. Ale może ktoś powiedzieć: Ty masz wiarę, a ja spełniam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, to ja ci pokażę wiarę ze swoich uczynków. Wierzysz, że jest jeden Bóg? Słusznie czynisz, lecz także i złe duchy wierzą i drżą. 
Oto słowo Boże.

AKLAMACJA: Alleluja.
Nie daj, Boże, bym się miał chlubić z czego innego,
jak tylko z Krzyża Chrystusa,
dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie,
a ja dla świata.

SŁOWA EWANGELII według św. Marka (8,27-35). Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: „Za kogo uważają Mnie ludzie?”. Oni Mu odpowiedzieli: „Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków”. On ich zapytał: „A wy za kogo Mnie uważacie?”. Odpowiedział Mu Piotr: „Ty jesteś Mesjaszem”. Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o Nim nie mówili. I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że będzie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać. Lecz On obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: „Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie”. Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, ten je zachowa”.
Oto słowo Pańskie.

ROZWAŻANIE: „Pan Bóg otworzył mi ucho...” – wręcz wydrążył, przetkał, by było dobrym kanałem, przez który Jego słowo dotrze do serca. Sługa Pański, bohater słynnych czterech Izajaszowych „Pieśni Sługi”, doskonale zrozumiał orędzie, jakie skierował do niego Pan. Orędzie niesłychane, dramatyczne: nie cofnąć się, gdy biją, opluwają, znieważają... Wiedzieć, że to ma sens i wartość, co więcej, że na koniec przyjdzie ocalenie i usprawiedliwienie, bo „blisko jest Ten, który mnie uniewinni”. Teoretycznie wszyscy o tym wiemy. Wierzymy, że nasze cierpienie ma znaczenie, że Bóg zapewnia nas o ostatecznym zwycięstwie dobra. A jednak... gdy przychodzi cierpienie, tak trudno wytrwać, tak trudno dostrzec jego wartość i sens.
Tę logikę trudno przyjąć nawet św. Piotrowi w dzisiejszej Ewangelii. Jakże Jezus, wspaniały Mistrz, miałby cierpieć, być odrzuconym i zabitym? Słowa o męce są tak przerażające, że zapowiedź zmartwychwstania chyba na razie nie dociera do ucznia. Piotr zaczyna więc upominać Jezusa, sugerować, że to nie może być Jego droga. A Jezus dostrzega podobieństwo tej rady do innych rad, które niegdyś słyszał na pustyni: „Zamień kamienie w chleb... Rzuć się z góry... Będziesz sławny, będziesz miał łatwe i wygodne życie”. Ale to nie była droga wskazana przez Ojca.
Dlatego Jezus mówi do Piotra: „Zejdź Mi z oczu”, a dokładnie: „Stań za Mną” – przestań myśleć jak Szatan, przyjmij znów postawę ucznia, który słucha mojego słowa, a nie forsuje swoich rozwiązań. Zaufaj Mi. Uwierz, że moje rozwiązania, zgodne z wolą Ojca, są dobre, nawet jeśli stoją w sprzeczności z ludzką logiką. Ja jestem gotów wziąć krzyż z miłości do Ojca... A co ty zrobisz? Czy pójdziesz za Mną?

WIERZĘ

MODLITWA WIERNYCH:
• Módlmy się za Papieża, biskupów i prezbiterów, aby sam Chrystus był ich chwałą i radością.
• Za rządzących, aby otwierali się na Bożą mądrość i ofiarnie służyli ludziom.
• Za cierpiących, udręczonych, aby w trudnościach pokrzepiała ich bliskość Pana.
• Za zmarłych, aby przebywali w Bożej obecności w krainie żyjących.
• Za nas samych, abyśmy w traceniu życia dla Boga i bliźnich widzieli drogę zbawienia.

PIEŚŃ NA PRZYGOTOWANIE DARÓW: Pan, mój Wódz i Pasterz mój, S/ 521, albo: Błogosławione serca, E/365

MODLITWA NAD DARAMI: Miłosierny Boże, daj się przejednać naszymi modlitwami i przyjmij łaskawie ofiary Twojego ludu, † niech to, co każdy złożył na Twoją chwałę, * posłuży wszystkim do zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PREFACJA NA NIEDZIELE ZWYKŁE 28 – 35

PIEŚŃ NA KOMUNIĘ I NA DZIĘKCZYNIENIE: Ja wiem, w kogo ja wierzę, S/220, albo: Lud Twój, Panie, E/390; Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, S/502, L/97, E/122

ANTYFONA: Kielich błogosławieństwa, nad którym składamy dziękczynienie, * jest udziałem we Krwi Chrystusa; * Chleb, który łamiemy, jest udziałem w Ciele Chrystusa.

MÓDLMY SIĘ: Prosimy Cię, Boże, niech działanie niebieskiego Daru przeniknie nasze dusze i ciała, * aby stale kierowała nami łaska, a nie nasze upodobania. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PIEŚŃ NA ZAKOŃCZENIE: Króluj nam, Chryste, S/287, L/318


Autorzy:
Danuta Piekarz – wprowadzenie do liturgii i rozważanie
Marta Konfederak – modlitwa wiernych
Adam Kowalski - wybór śpiewów

Objaśnienie skrótów:

E - Exsultate Deo, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2010;
L - Śpiewnik Liturgiczny, TN KUL, Lublin 1998;
M - ks. Z. Piasecki, Panu memu śpiewać chcę, PROMIC - Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2007;
N1 - Niepojęta Trójco, t. 1, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 1998;
N2 - Niepojęta Trójco, t. 2, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 2010;
S - ks. J. Siedlecki, Śpiewnik Kościelny, Instytut Wydawniczy Księży Misjonarzy "Nasza Przeszłość", Kraków 2012

DODAJ OPINIE

OPINIE KLIENTÓW

Opinie o produkcie (0)

Przypomnimy Ci, kiedy produkt będzie dostępny.

 • Granice
 • Centrum Duchowosci Benedyktynskiej
 • Opoka
 • Wiara
 • Logo Marianum Travel
 • SPM logo
 • BiblioNetka
 • Idziemy
 • Kaplani
 • Vox Fm
 • Radio Niepokalanów
 • Radio polskie
 • Papierowe Mysli
 • Ewangelizuj.pl
 • droga.com.pl
 • logo kulturaonline
 • Sacroexpo
Oremus Nr 9 (228) 2015 - E-BOOKOPIS

We wrześniowym numerze miesięcznika "Oremus":

- komentarze i medytacje przygotowane przez dr Danutę Piekarz, biblistkę;
- modlitwy wiernych autorstwa Marty Konfederak;
- w ramach "Liturgicznego ABC" ks. dr Maciej Zachara MIC przybliża postać Antona Baumstarka (1872-1948), wybitnego liturgisty, który wprowadził nowe metody do badań nad liturgią;
- ks. dr Michał Kozak w cyklu "Pokochać Psalmy" proponuje modlitwę Psalmami z Adamem, Dawidem i Izraelem (cz. II);
- Halina Świrska w cyklu "Nasza okładka" omawia symbolikę ikony św. Michała Archanioła.

Ponadto jak w każdym numerze: czytania i modlitwy liturgiczne, propozycje śpiewów na niedziele i święta oraz części stałe Mszy świętej.

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera teksty liturgii Mszy świętej na każdy dzień. Daje wgląd w proponowane przez Kościół codzienne czytania biblijne i formularze mszalne, inspiruje do aktywnego uczestnictwa w liturgii. Dzięki zamieszczonym komentarzom i wprowadzeniom słowo Boże staje się bliższe, bardziej zrozumiałe. 

• Czytania liturgiczne

• Modlitwy mszalne
• Komentarze liturgiczne
• Medytacje na niedziele i uroczystości
• Modlitwa powszechna
• Propozycje śpiewów
• Artykuły o liturgii
• Informacje o nowościach wydawniczych

 

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 

 

Zobacz numery archiwalne czasopisma OREMUS

Zobacz jak kupić, pobrać i odczytać pliki elektroniczne »

Prawo odstąpienia od Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych nie przysługuje, jeżeli Konsument pobierze plik przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy.SPIS TREŚCI
FRAGMENT KSIĄŻKI

Niedziela, 13 września
Dwudziesta czwarta niedziela zwykła

Dzisiejsza modlitwa zdaje się paradoksalna: „Daj nam całym sercem służyć Tobie, abyśmy mogli doznawać skutków Twego miłosierdzia”. Czyż miłosierdzie Boże nie wyprzedza naszego dobrego działania? I czyż to nie grzesznicy potrzebują miłosierdzia, a nie słudzy Boży? Owszem, Bóg zawsze wychodzi pierwszy z gotowością przebaczenia i uświęcenia, ale człowiek musi otworzyć się na łaskę. Im bardziej zbliżamy się do Boga, współpracując z Nim, tym wyraźniej, w świetle Jego świętości, widzimy naszą słabość. A im lepiej ją widzimy, tym hojniej On może nas napełnić.

PIEŚŃ NA WEJŚCIE: Kto się w opiekę, E/389, L/261, S/508

ALBO ANTYFONA: Użycz pokoju, o Panie, tym, którzy Ci ufają, * aby Twoi prorocy okazali się prawdomówni. * Wysłuchaj prośby swojego sługi * oraz ludu Twojego.

CHWAŁA

MÓDLMY SIĘ: Boże, Stwórco i Rządco wszechświata, † wejrzyj na nas i daj nam całym sercem służyć Tobie, * abyśmy mogli doznawać skutków Twojego miłosierdzia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

CZYTANIE z Księgi proroka Izajasza (50,4-9a). Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem ani się nie cofnąłem. Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem. Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam. Blisko jest Ten, który mnie uniewinni. Kto się odważy toczyć spór ze mną? Wystąpmy razem! Kto jest moim oskarżycielem? Niech się zbliży do mnie! Oto Pan Bóg mnie wspomaga! Któż mnie potępi? 
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 116,1-6.8-9)

REFREN: W krainie życia będę widział Boga.

Miłuję Pana, albowiem usłyszał *
głos mego błagania, 
bo skłonił ku mnie swe ucho *
w dniu, w którym wołałem.

Oplotły mnie więzy śmierci, †
dosięgły mnie pęta otchłani, *
ogarnął mnie strach i udręka. 
Ale wezwałem imienia Pana: *
„O Panie, ratuj me życie!”.

Pan jest łaskawy i sprawiedliwy, *
Bóg nasz jest miłosierny. 
Pan strzeże ludzi prostego serca: *
byłem w niedoli, a On mnie wybawił.

Uchronił bowiem moją duszę od śmierci, *
oczy od łez, nogi od upadku. 
Będę chodził w obecności Pana *
w krainie żyjących.

CZYTANIE z Listu św. Jakuba Apostoła (2,14-18). Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? Czy sama wiara zdoła go zbawić? Jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia lub brak im codziennego chleba, a ktoś z was powie im: „Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie do syta!”, a nie dacie im tego, czego koniecznie potrzebują dla ciała, to na co się to przyda? Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie. Ale może ktoś powiedzieć: Ty masz wiarę, a ja spełniam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, to ja ci pokażę wiarę ze swoich uczynków. Wierzysz, że jest jeden Bóg? Słusznie czynisz, lecz także i złe duchy wierzą i drżą. 
Oto słowo Boże.

AKLAMACJA: Alleluja.
Nie daj, Boże, bym się miał chlubić z czego innego,
jak tylko z Krzyża Chrystusa,
dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie,
a ja dla świata.

SŁOWA EWANGELII według św. Marka (8,27-35). Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: „Za kogo uważają Mnie ludzie?”. Oni Mu odpowiedzieli: „Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków”. On ich zapytał: „A wy za kogo Mnie uważacie?”. Odpowiedział Mu Piotr: „Ty jesteś Mesjaszem”. Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o Nim nie mówili. I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że będzie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać. Lecz On obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: „Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie”. Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, ten je zachowa”.
Oto słowo Pańskie.

ROZWAŻANIE: „Pan Bóg otworzył mi ucho...” – wręcz wydrążył, przetkał, by było dobrym kanałem, przez który Jego słowo dotrze do serca. Sługa Pański, bohater słynnych czterech Izajaszowych „Pieśni Sługi”, doskonale zrozumiał orędzie, jakie skierował do niego Pan. Orędzie niesłychane, dramatyczne: nie cofnąć się, gdy biją, opluwają, znieważają... Wiedzieć, że to ma sens i wartość, co więcej, że na koniec przyjdzie ocalenie i usprawiedliwienie, bo „blisko jest Ten, który mnie uniewinni”. Teoretycznie wszyscy o tym wiemy. Wierzymy, że nasze cierpienie ma znaczenie, że Bóg zapewnia nas o ostatecznym zwycięstwie dobra. A jednak... gdy przychodzi cierpienie, tak trudno wytrwać, tak trudno dostrzec jego wartość i sens.
Tę logikę trudno przyjąć nawet św. Piotrowi w dzisiejszej Ewangelii. Jakże Jezus, wspaniały Mistrz, miałby cierpieć, być odrzuconym i zabitym? Słowa o męce są tak przerażające, że zapowiedź zmartwychwstania chyba na razie nie dociera do ucznia. Piotr zaczyna więc upominać Jezusa, sugerować, że to nie może być Jego droga. A Jezus dostrzega podobieństwo tej rady do innych rad, które niegdyś słyszał na pustyni: „Zamień kamienie w chleb... Rzuć się z góry... Będziesz sławny, będziesz miał łatwe i wygodne życie”. Ale to nie była droga wskazana przez Ojca.
Dlatego Jezus mówi do Piotra: „Zejdź Mi z oczu”, a dokładnie: „Stań za Mną” – przestań myśleć jak Szatan, przyjmij znów postawę ucznia, który słucha mojego słowa, a nie forsuje swoich rozwiązań. Zaufaj Mi. Uwierz, że moje rozwiązania, zgodne z wolą Ojca, są dobre, nawet jeśli stoją w sprzeczności z ludzką logiką. Ja jestem gotów wziąć krzyż z miłości do Ojca... A co ty zrobisz? Czy pójdziesz za Mną?

WIERZĘ

MODLITWA WIERNYCH:
• Módlmy się za Papieża, biskupów i prezbiterów, aby sam Chrystus był ich chwałą i radością.
• Za rządzących, aby otwierali się na Bożą mądrość i ofiarnie służyli ludziom.
• Za cierpiących, udręczonych, aby w trudnościach pokrzepiała ich bliskość Pana.
• Za zmarłych, aby przebywali w Bożej obecności w krainie żyjących.
• Za nas samych, abyśmy w traceniu życia dla Boga i bliźnich widzieli drogę zbawienia.

PIEŚŃ NA PRZYGOTOWANIE DARÓW: Pan, mój Wódz i Pasterz mój, S/ 521, albo: Błogosławione serca, E/365

MODLITWA NAD DARAMI: Miłosierny Boże, daj się przejednać naszymi modlitwami i przyjmij łaskawie ofiary Twojego ludu, † niech to, co każdy złożył na Twoją chwałę, * posłuży wszystkim do zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PREFACJA NA NIEDZIELE ZWYKŁE 28 – 35

PIEŚŃ NA KOMUNIĘ I NA DZIĘKCZYNIENIE: Ja wiem, w kogo ja wierzę, S/220, albo: Lud Twój, Panie, E/390; Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, S/502, L/97, E/122

ANTYFONA: Kielich błogosławieństwa, nad którym składamy dziękczynienie, * jest udziałem we Krwi Chrystusa; * Chleb, który łamiemy, jest udziałem w Ciele Chrystusa.

MÓDLMY SIĘ: Prosimy Cię, Boże, niech działanie niebieskiego Daru przeniknie nasze dusze i ciała, * aby stale kierowała nami łaska, a nie nasze upodobania. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PIEŚŃ NA ZAKOŃCZENIE: Króluj nam, Chryste, S/287, L/318


Autorzy:
Danuta Piekarz – wprowadzenie do liturgii i rozważanie
Marta Konfederak – modlitwa wiernych
Adam Kowalski - wybór śpiewów

Objaśnienie skrótów:

E - Exsultate Deo, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2010;
L - Śpiewnik Liturgiczny, TN KUL, Lublin 1998;
M - ks. Z. Piasecki, Panu memu śpiewać chcę, PROMIC - Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2007;
N1 - Niepojęta Trójco, t. 1, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 1998;
N2 - Niepojęta Trójco, t. 2, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 2010;
S - ks. J. Siedlecki, Śpiewnik Kościelny, Instytut Wydawniczy Księży Misjonarzy "Nasza Przeszłość", Kraków 2012

Sklep internetowy Shoper.pl