Ten produkt jest niedostępny.

 • Granice
 • Centrum Duchowosci Benedyktynskiej
 • Opoka
 • Wiara
 • Logo Marianum Travel
 • SPM logo
 • BiblioNetka
 • Idziemy
 • Kaplani
 • Vox Fm
 • Radio Niepokalanów
 • Radio polskie
 • Papierowe Mysli
 • Ewangelizuj.pl
 • droga.com.pl
 • logo kulturaonline
 • Sacroexpo
Oremus Nr 8 (251) 2017OPIS

ZACHĘCAMY DO SIĘGNIĘCIA PO SIERPNIOWY NUMER SŁOWA WŚRÓD NAS, KTÓRY JEST ZNAKOMITYM UZUPEŁNIENIEM CZASOPISMA OREMUS.

ZNAJDUJĄ SIĘ W NIM ROZWAŻANIA DO JEDNEGO Z CODZIENNYCH CZYTAŃ MSZALNYCH, PRZYBLIŻAJĄCE SŁOWO BOŻE I UŁATWIAJĄCE JEGO ZROZUMIENIE.

W sierpniowym numerze miesięcznika „Oremus”:
- czytania i modlitwy mszalne na każdy dzień;

- wprowadzenia liturgiczne i rozważania – na niedziele, uroczystości i święta – napisane przez Mirę Majdan, autorkę wielu książek z zakresu duchowości, animatorkę rekolekcji;

- modlitwy wiernych przygotowane przez Annę M. Faszczową, teologa-dogmatyka, animatorkę chóru Angelus – diakonii muzycznej w Horyńcu-Zdroju;

- kolejny tekst z działu „Pytania i odpowiedzi”. Ks. Dominik Ostrowski, liturgista z diecezji świdnickiej, konsultor Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski, odpowiada na pytanie:

Jak ustrzec liturgię ślubną przed wkradającym się do niej „show”? (I)

To rady dla księdza-celebransa, który ma być sługą liturgii. Druga część odpowiedzi, zaadresowana do narzeczonych, ukaże się w numerze wrześniowym.

- propozycje śpiewów na niedziele, uroczystości i święta przygotowane przez Adama Kowalskiego.

W ramach nowego cyklu w „Liturgicznym ABC” Maciej Zachara MIC proponuje drugi tekst wprowadzający o znakach. „Aby znak liturgiczny – zaznacza – dobrze spełnił swoją funkcję, musi być przede wszystkim poprawnie wykonany. Wyrazistość liturgicznego znaku może być zaciemniona tak przez jego redukcję lub niedbałość w wykonaniu, jak, odwrotnie, przez jego nadmierne uwypuklenie”.
Michał Kozak MIC w cyklu „Pokochać Psalmy” przybliża temat świata roślin w psalmach.
Halina Świrska, autorka „Naszej okładki”, przedstawia „Przemienienie Pańskie” (Duccio di Buoninsegna).

Ponadto w numerze – jak zawsze – części stałe Mszy świętej.


Jesteśmy już na Facebooku! Zapraszam wszystkich do polubienia profilu oraz do aktywnego udziału w różnych dyskusjach.

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera:

• Czytania liturgiczne
• Modlitwy mszalne
• Wprowadzenia liturgiczne
• Rozważania
• Modlitwa powszechna
• Liturgiczne ABC
• Pokochać Psalmy
• Propozycje śpiewów 
• Informacje o nowościach wydawniczych

 

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 

 

Zobacz numery archiwalne czasopisma OREMUSSPIS TREŚCI

 

FRAGMENT KSIĄŻKI

Niedziela, 6 sierpnia
Osiemnasta niedziela zwykła
Przemienienie Pańskie

Nawet człowiekowi wierzącemu sprawy Boże mogą z czasem spowszednieć. Bóg staje się wtedy „Bogiem oswojonym”, do którego zwracamy się w trudnych chwilach, ale tak naprawdę zbyt wiele od Niego nie oczekujemy. Dzisiejsze święto Przemienienia Pańskiego wyrywa nas z takiego myślenia – ukazuje nam Jezusa w niepojętej chwale Jego Bóstwa, na którego widok doskonale znający Go uczniowie padają z szacunku na twarz. Prośmy, by Jezus w tej Eucharystii dał i nam się poznać jako nieskończenie wyższy od wszystkich bożków, w których na co dzień pokładamy nadzieję.

PIEŚŃ NA WEJŚCIE: Najsłodszy Jezu, L/315, S/441, albo: Ty, któryś Synem jest Boga, S/443

ALBO ANTYFONA: W jaśniejącym obłoku ukazał się Duch Święty, * i odezwał się głos Ojca: * To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, * Jego słuchajcie.

CHWAŁA

MÓDLMY SIĘ: Boże, Ty przy chwalebnym Przemienieniu Twojego Jedynego Syna potwierdziłeś tajemnice wiary świadectwem Ojców † i ukazałeś chwałę, jaka czeka Twoje przybrane dzieci, * spraw, abyśmy posłuszni głosowi Twojego umiłowanego Syna, stali się Jego współdziedzicami. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

CZYTANIE z Księgi proroka Daniela (7,9-10.13-14). Patrzyłem, aż postawiono trony, a Przedwieczny zajął miejsce. Szata Jego była biała jak śnieg, a włosy Jego głowy jakby z czystej wełny. Tron Jego był z ognistych płomieni, jego koła – płonący ogień. Strumień ognia się rozlewał i wypływał sprzed Niego. Tysiąc tysięcy służyło Mu, a dziesięć tysięcy po dziesięć tysięcy stało przed Nim. Sąd zasiadł i otwarto księgi. Patrzyłem w nocnych widzeniach, a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 97,1-2.5-6.9)

REFREN: Pan wywyższony króluje nad ziemią.

Pan króluje, wesel się, ziemio, *
radujcie się, liczne wyspy!
Obłok i ciemność wokół Niego, *
prawo i sprawiedliwość podstawą Jego tronu.

Góry jak wosk topnieją przed obliczem Pana, *
przed obliczem władcy całej ziemi.
Jego sprawiedliwość rozgłaszają niebiosa, *
a wszystkie ludy widzą Jego chwałę.

Ponad całą ziemię *
Tyś bowiem wywyższony
i nieskończenie wyższy *
ponad wszystkich bogów.

CZYTANIE z Drugiego Listu św. Piotra Apostoła (1,16-19). Najmilsi: Nie za wymyślonymi mitami postępowaliśmy wtedy, gdy daliśmy wam poznać moc i przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, ale nauczaliśmy jako naoczni świadkowie Jego wielkości. Otrzymał bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki oto głos Go doszedł od wspaniałego Majestatu: „To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”. I słyszeliśmy, jak ten głos doszedł z nieba, kiedy z Nim razem byliśmy na górze świętej. Mamy jednak mocniejszą, prorocką mowę, a dobrze zrobicie, jeżeli będziecie przy niej trwali jak przy lampie, która świeci w ciemnym miejscu, aż dzień zaświta, a gwiazda poranna wzejdzie w waszych sercach.
Oto słowo Boże.

AKLAMACJA: Alleluja.
To jest mój Syn umiłowany,
w którym mam upodobanie,
Jego słuchajcie.

SŁOWA EWANGELII według św. Mateusza (17,1-9). Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego, Jana, i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: Twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: „Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: „To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie”. Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: „Wstańcie, nie lękajcie się”. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: „Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie”.
Oto słowo Pańskie.

ROZWAŻANIE: Na Górze Przemienienia uczniowie nie zobaczyli nic, co byłoby im obce. Znali fragmenty Biblii o Bogu, który przemawiał „spośród ognia, obłoku i ciemności” (Pwt 5,22), proroctwo Daniela o Przedwiecznym w szacie białej jak śnieg, przed którym staje Syn Człowieczy (Dn 13,9-14), a także dzieje Mojżesza i Eliasza, wielkich przyjaciół Boga. Jednak ujrzenie na własne oczy tego, o czym do tej pory słyszeli, czytali, i co rozważali na modlitwie, było dla nich ogromnym wstrząsem. Nic dziwnego, że zareagowali bardzo emocjonalnie – pragnęli przedłużyć to doświadczenie, padli na twarz, ogarnęła ich święta bojaźń.
Wielu z nas przeżyło jakieś doświadczenie Boga, które na długo pozostało nam w pamięci. Mogło to być przeżycie Jego bliskości podczas modlitwy, rekolekcji czy pielgrzymki, ratunek doznany w potrzebie, uniesienie, jakie wzbudziło w nas piękno natury czy rozmowa z prawdziwie Bożym człowiekiem. Są to bezcenne chwile, w których przekonujemy się, że to, co do tej pory słyszeliśmy o Bogu, jest dotykalną rzeczywistością. Często – jak Piotr, Jakub i Jan – reagujemy emocjonalnie, a potem próbujemy powracać do tych samych miejsc i osób, aby odtworzyć to doświadczenie, aby kolejny raz doznać bliskości Boga, która dała nam tyle szczęścia.
Góra Tabor ma jednak to do siebie, że kiedyś trzeba z niej zejść i powrócić do swojej codzienności. Dlatego Apostoł Piotr, wspominając przemienienie Jezusa, dodaje: „Mamy jednak mocniejszą, prorocką mowę, a dobrze zrobicie, jeżeli będziecie przy niej trwali jak przy lampie, która świeci w ciemnym miejscu, aż dzień zaświta” (2 P 1,19). Nasza wiara nie opiera się na uczuciach, lecz na słowie Bożym, które jest prawdziwe i pewne zawsze, niezależnie od naszych stanów emocjonalnych. To przekonanie rozstrzyga o tym, czy zatrzymamy się na etapie „łowców doznań”, czy damy się poprowadzić do dojrzałej wiary.

WIERZĘ

MODLITWA WIERNYCH:
Módlmy się, aby chrześcijanie odważnie nieśli światu Chrystusa ukrzyżowanego i chwalebnego.
Aby papież Franciszek i biskupi umacniali się w jedności.
Aby ludzie, którzy oddalili się od wiary, mogli odkryć na nowo bliskość miłosiernego Pana i piękno życia chrześcijańskiego.
Aby nasi zmarli wielbili Boga w niebie razem z aniołami i świętymi.
Abyśmy przez modlitwę i ewangeliczne życie codziennie dawali świadectwo o Bożej miłości.

PIEŚŃ NA PRZYGOTOWANIE DARÓW: Ciebie całą duszą pragnę, E/475, M/32, S/823, albo: Z Tobą ciemność nie będzie ciemna, E/428, N1/276

MODLITWA NAD DARAMI: Panie, nasz Boże, † uświęć złożone dary przez chwalebne Przemienienie Twojego Syna * i oczyść nas ze zmazy grzechów blaskiem Jego światłości. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PREFACJA: Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy Tobie, Ojcze święty, * zawsze i wszędzie składali dziękczynienie, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. * On objawił swoją chwałę wobec wybranych świadków, * a Jego ciało podobne do naszego * zajaśniało niezwykłym blaskiem. * W ten sposób umocnił serca uczniów, * aby nie ulegli zgorszeniu krzyża, * a całemu Kościołowi dał nadzieję, że osiągnie chwałę, * którą sam zajaśniał jako jego Głowa. * Dlatego łącząc się z Aniołami w niebie, * wielbimy Ciebie na ziemi, * razem z nimi wołając: Święty...

PIEŚŃ NA KOMUNIĘ I NA DZIĘKCZYNIENIE: Pan wieczernik przygotował, E/453, L/284, M/191, S/377; Dziękujemy Ci Ojcze nasz, E/122, L/97, S/840

ANTYFONA: Gdy się objawi Chrystus, * będziemy do Niego podobni, * bo ujrzymy Go takim, jaki jest.

MÓDLMY SIĘ: Boże, Ty w tajemnicy Przemienienia objawiłeś chwałę Twojego Syna, † spraw, niech Pokarm eucharystyczny, któryśmy przyjęli, * przemieni nas na Jego podobieństwo. Który żyje i króluje na wieki wieków.

PIEŚŃ NA ZAKOŃCZENIE: Króluj nam, Chryste, L/318, S/453, albo: Lud Twój Panie, E/390

 

Autorzy:

Mira Majdan – wprowadzenia do liturgii i rozważania
Anna M. Faszczowa – modlitwa wiernych
Adam Kowalski – wybór śpiewów


Objaśnienie skrótów:
E - Exsultate Deo, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2010;
L - Śpiewnik Liturgiczny, TN KUL, Lublin 1998;
M - ks. Z. Piasecki, Panu memu śpiewać chcę, PROMIC - Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2007;
N1 - Niepojęta Trójco, t. 1, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 1998;
N2 - Niepojęta Trójco, t. 2, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 2010;
S - ks. J. Siedlecki, Śpiewnik Kościelny, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2015

Sklep internetowy Shoper.pl