Ten produkt jest niedostępny.

 • Granice
 • Centrum Duchowosci Benedyktynskiej
 • Opoka
 • Wiara
 • Logo Marianum Travel
 • SPM logo
 • BiblioNetka
 • Idziemy
 • Kaplani
 • Vox Fm
 • Radio Niepokalanów
 • Radio polskie
 • Papierowe Mysli
 • Ewangelizuj.pl
 • droga.com.pl
 • logo kulturaonline
 • Sacroexpo
Oremus Nr 8 (239) 2016OPIS

ZACHĘCAMY DO SIĘGNIĘCIA PO SIERPNIOWY NUMER SŁOWA WŚRÓD NAS, KTÓRY JEST ZNAKOMITYM UZUPEŁNIENIEM CZASOPISMA OREMUS.

ZNAJDUJĄ SIĘ W NIM ROZWAŻANIA DO JEDNEGO Z CODZIENNYCH CZYTAŃ MSZALNYCH, PRZYBLIŻAJĄCE SŁOWO BOŻE I UŁATWIAJĄCE JEGO ZROZUMIENIE.

Od 1 stycznia 2016 r. podajemy teksty czytań mszalnych i aklamacji według nowego Lekcjonarza, zgodnie z zaleceniem Konferencji Episkopatu Polski.

W sierpniowym numerze miesięcznika „Oremus”:
- wprowadzenia liturgiczne i rozważania przygotowane przez Annę M. Faszczową, teologa-dogmatyka;
- modlitwy wiernych autorstwa Sabiny Seul;
- w ramach „Liturgicznego ABC” Maciej Zachara MIC przedstawia sylwetki ks. Stanisława Zaborowskiego i abp. Jana Łaskiego, czyli osób zaangażowanych w XVI wieku w proces zaszczepiania w Polsce liturgii ściśle według zwyczaju Kościoła w Rzymie;
- Michał Kozak MIC w cyklu „Pokochać Psalmy” pisze o psalmach wstępowań;
- Halina Świrska w cyklu „Nasza okładka” przybliża obraz Matki Bożej Częstochowskiej.
Ponadto w numerze czytania i modlitwy liturgiczne na każdy dzień, propozycje śpiewów na niedziele i święta (Adam Kowalski) oraz części stałe Mszy świętej.

 

• Czytania liturgiczne
• Modlitwy mszalne
• Wprowadzenia liturgiczne
• Rozważania
• Modlitwa powszechna
• Liturgiczne ABC
• Pokochać Psalmy
• Propozycje śpiewów 
• Informacje o nowościach wydawniczych

 

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 

 

Zobacz numery archiwalne czasopisma OREMUSSPIS TREŚCI
FRAGMENT KSIĄŻKI

Piątek, 26 sierpnia
Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej

W Kanie Galilejskiej to Maryja wskazała sługom na Jezusa: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. Podobnie na Jasnej Górze kieruje nas Ona ku Jezusowi. Częstochowski wizerunek to przecież Hodegetria, ikona, na której Maryja jedną ręką trzyma Syna, a drugą wskazuje na Niego. On jest w centrum życia swej Matki. Czy jest w centrum naszego życia? Dzięki Niemu nie jesteśmy już niewolnikami, lecz dziećmi Boga, a więc dziedzicami nieba. Prośmy dziś o tę łaskę, byśmy jak Maryja całym swym życiem wskazywali na Chrystusa, by On był zawsze w centrum.

PIEŚŃ NA WEJŚCIE: Gwiazdo śliczna, L/333, S/483, albo: Jak szczęśliwa Polska cała, S/491

ALBO ANTYFONA: Gród Jego wznosi się na świętych górach, * umiłował Pan bramy Syjonu * bardziej niż wszystkie namioty Jakuba.

CHWAŁA

MÓDLMY SIĘ: Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, † a Jej święty obraz jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią wiernych, * spraw łaskawie, abyśmy na ziemi z zapałem walczyli w obronie wiary, a w niebie wysławiali Twoje zwycięstwo. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

CZYTANIE z Księgi Przysłów (8,22-35). To mówi Mądrość Boża: „Pan mnie stworzył, swe arcydzieło, przed swymi czynami, od dawna, od wieków jestem stworzona, od początku, nim ziemia powstała. Jestem zrodzona, gdy jeszcze bezmiar wód nie istniał ani źródła, co wodą tryskają, i zanim góry stanęły. Poczęta jestem przed pagórkami, nim ziemię i pola uczynił, początek pyłu na ziemi. Gdy niebo umacniał, z Nim byłam, gdy kreślił sklepienie nad bezmiarem wód, gdy w górze utwierdzał obłoki, gdy źródła wielkiej otchłani umacniał, gdy morzu stawiał granice, by wody z brzegów nie wyszły, gdy kreślił fundamenty pod ziemię. Ja byłam przy Nim mistrzynią, rozkoszą Jego dzień po dniu, cały czas igrając przed Nim, igrając na okręgu ziemi, znajdując radość przy synach ludzkich. Więc teraz, synowie, słuchajcie mnie, szczęśliwi, co dróg moich strzegą. Przyjmijcie naukę i stańcie się mądrzy, pouczeń mych nie odrzucajcie. Błogosławiony ten, kto mnie słucha, kto co dzień u drzwi moich czeka, by czuwać u progu mej bramy, bo kto mnie znajdzie, ten znajdzie życie i uzyska łaskę u Pana”.
Oto słowo Boże.

Albo:

CZYTANIE z Księgi proroka Izajasza (2,2-5). Stanie się na końcu czasów, że góra świątyni Pana stanie mocno na szczycie gór i wystrzeli ponad pagórki. Wszystkie narody do niej popłyną, mnogie ludy pójdą i rzekną: „Chodźcie, wstąpmy na Górę Pana, do świątyni Boga Jakuba. Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami. Bo Prawo wyjdzie z Syjonu i słowo Pana z Jeruzalem”. On będzie rozjemcą pomiędzy ludami i wyda wyroki dla licznych narodów. Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza, nie będą się więcej zaprawiać do wojny. Chodźcie, domu Jakuba, postępujmy w światłości Pana.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 48,2-3.9-11.13-14c.15a)

REFREN: Tyś wielką chlubą naszego narodu.

Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały *
w mieście naszego Boga.
Święta Jego góra, wspaniałe wzniesienie, *
radością jest całej ziemi.

Cośmy słyszeli, to zobaczyliśmy *
w mieście Pana Zastępów,
w mieście naszego Boga; *
Bóg je umacnia na wieki.

Rozważamy, Boże, Twoją łaskawość *
we wnętrzu Twojej świątyni.
Jak imię Twe, Boże, tak i chwała Twoja †
sięga po krańce ziemi. *
Prawica Twoja pełna jest sprawiedliwości.

Obejdźcie dokoła Syjon, *
policzcie jego wieże.
By powiedzieć przyszłym pokoleniom, *
że Bóg jest naszym Bogiem na wieki.

CZYTANIE z Listu św. Pawła Apostoła do Galatów (4,4-7). Bracia: Gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg zesłał swojego Syna, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: „Abba, Ojcze”. A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej.
Oto słowo Boże.

AKLAMACJA: Alleluja.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami.

SŁOWA EWANGELII według św. Jana (2,1-11). W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: „Nie mają już wina”. Jezus Jej odpowiedział: „Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja”. Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych, przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus: „Napełnijcie stągwie wodą”. I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: „Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu”. Ci zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, i nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: „Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory”. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.
Oto słowo Pańskie.

ROZWAŻANIE: Gdy na weselu w Kanie Galilejskiej zabrakło wina, Jezus uczynił pierwszy cud. „Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.” Nie wybrał do tego wskrzeszenia lub rozmnożenia chleba, tylko rozwiązał dość przyziemny kłopot. Jakby chciał powiedzieć, że jest obecny i opiekuje się nami w każdej sytuacji. Ileż cudów wydarza się codziennie... Ruch kosmosu, eksplozja życia w przyrodzie, bicie serca, spotkanie, czyjś przyjazny gest. Może już ich nie zauważamy i tylko czekamy na sensacyjne doniesienia w mediach czy na relacje naszych znajomych o spektakularnym cudzie. Może już przestaliśmy wierzyć, że każdy z nas jest cudem, który Bóg uczynił dla swej chwały, że każda chwila naszego życia jest przepełniona Bożą troską o nas. Był czas, kiedy nas nie było, ale odkąd On powołał nas do istnienia na ziemi, będziemy już zawsze. Czyż to nie cud? Istnieć w wieczności, z Nim. Jesteśmy chwałą Boga i On nas kocha. Prowokujemy Go do utrzymywania tego świata w istnieniu. Czy potrafimy to dziś dostrzec? Uwielbić Go za to i Mu uwierzyć?
Maryja jest wyjątkowym cudem. Poczęta bez zmazy grzechu, pokorna Służebnica, która została Matką Pana i Matką naszą, wzór Kościoła, wzięta do nieba z duszą i ciałem, Królowa nieba i ziemi. Jej obecność w historii naszej ojczyzny – przeżywającej właśnie 1050. rocznicę chrztu – jest jakże znacząca. Szczególnie jasnogórska ikona Bożej Matki stała się bliska Polakom. Warto przyjrzeć się temu wizerunkowi, by zrozumieć tajemnicę Czarnej Madonny. Maryja nie koncentruje nas na swojej osobie. Ona niesie Chrystusa i na Niego wskazuje. On jest najważniejszy. Tyle modlimy się przez wstawiennictwo Maryi. Może czas zacząć Ją naśladować? Czy niesiemy dziś Jezusa w sercu? Zanosimy Go do naszych rodzin, wspólnot, środowisk? Wnosimy Go w nasze relacje, także te nieprzyjazne? W dyskusje o wartości życia, godności człowieka, uczciwości w pracy? Czy wskazujemy na Niego? Czy On jest w centrum naszego życia?

WIERZĘ

MODLITWA WIERNYCH:
• Prosimy Cię, Boże, za Kościół w Polsce, aby dochował wierności Ewangelii.
• Za rządzących naszą ojczyzną, aby zawsze kierowali się dobrem i prawdą, broniąc interesów Polski na arenie międzynarodowej.
• Za Polaków na emigracji, aby zachowali wiarę i prawdziwie byli jej świadkami.
• Za osoby dotknięte tragedią rozpadu rodziny, aby doświadczyły cudu przebaczenia i napełnienia na nowo serc miłością.
• Za nas samych, abyśmy wsłuchani w serce Częstochowskiej Pani, zrobili wszystko, cokolwiek nam powie Jej Syn.

PIEŚŃ NA PRZYGOTOWANIE DARÓW: Bóg kiedyś stał się jednym z nas, S/829

MODLITWA NAD DARAMI: Wszechmogący Boże, wejrzyj z upodobaniem na modlitwy i dary, które Twoi wierni przedstawiają Tobie, oddając cześć Najświętszej Maryi, Matce Bożej, * i w swoim miłosierdziu udziel nam pomocy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PREFACJA O NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE 55 – 57 ALBO O NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE KRÓLOWEJ POLSKI 62

PIEŚŃ NA KOMUNIĘ I NA DZIĘKCZYNIENIE: Bądźże pozdrowiona, E/434, L/271, S/342; Uwielbiaj duszo moja, E/141, S/1148

ANTYFONA: Wspaniałe rzeczy głoszą o tobie, miasto Boże. * Umiłował Pan bramy Syjonu * bardziej niż wszystkie namioty Jakuba.

MÓDLMY SIĘ: Panie Jezu Chryste, wspomagaj lud, który pokrzepiasz Ciałem i Krwią swoją; † przez wstawiennictwo Najświętszej Rodzicielki Twojej uwolnij go od wszelkiego zła i niebezpieczeństwa * i osłaniaj opieką wszystkie jego dobre dzieła. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

PIEŚŃ NA ZAKOŃCZENIE: Maryjo Królowo Polski, E/504, L/341, S/503, albo: Jasnogórska można Pani, E/497, L/337, M/372, S/492

 


Autorzy:
Anna M. Faszczowa – wprowadzenia do liturgii i rozważania
Sabina Seul – modlitwa wiernych
Adam Kowalski - wybór śpiewów


Objaśnienie skrótów:
E - Exsultate Deo, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2010;
L - Śpiewnik Liturgiczny, TN KUL, Lublin 1998;
M - ks. Z. Piasecki, Panu memu śpiewać chcę, PROMIC - Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2007;
N1 - Niepojęta Trójco, t. 1, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 1998;
N2 - Niepojęta Trójco, t. 2, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 2010;
S - ks. J. Siedlecki, Śpiewnik Kościelny, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2015

Sklep internetowy Shoper.pl