E-BOOK
7.38
PLN
Oremus Nr 8 (227) 2015 - E-BOOK
Oremus Nr 8 (227) 2015 - E-BOOK
WERSJA PAPIEROWA
Ocena:
(Ilość ocen: 0)
Cena: 7,38 zł

W sierpniowym numerze miesięcznika "Oremus":

- komentarze i medytacje przygotowane przez ks. Leszka Poleszaka SCJ;
- modlitwy wiernych autorstwa Bogny Paszkiewicz;
- w ramach "Liturgicznego ABC" ks. dr Maciej Zachara MIC przybliża postać ks. Romano Guardiniego;
- ks. dr Michał Kozak w kolejnym artykule w cyklu "Pokochać Psalmy" zachęca, by modlić się Psalmami razem z Adamem, Dawidem i Izraelem;
- Halina Świrska w cyklu "Nasza okładka" wprowadza Czytelników w symbolikę fresku Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny z bazyliki katerdralnej w Sandomierzu.

Ponadto jak w każdym numerze: czytania i modlitwy liturgiczne, propozycje śpiewów na niedziele i święta oraz części stałe Mszy świętej.

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera teksty liturgii Mszy świętej na każdy dzień. Daje wgląd w proponowane przez Kościół codzienne czytania biblijne i formularze mszalne, inspiruje do aktywnego uczestnictwa w liturgii. Dzięki zamieszczonym komentarzom i wprowadzeniom słowo Boże staje się bliższe, bardziej zrozumiałe. 

• Czytania liturgiczne

• Modlitwy mszalne
• Komentarze liturgiczne
• Medytacje na niedziele i uroczystości
• Modlitwa powszechna
• Propozycje śpiewów
• Artykuły o liturgii
• Informacje o nowościach wydawniczych

 

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 

 

Zobacz numery archiwalne czasopisma OREMUS

Zobacz jak kupić, pobrać i odczytać pliki elektroniczne »

Prawo odstąpienia od Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych nie przysługuje, jeżeli Konsument pobierze plik przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy.

 

DRUKUJ OPIS

Sobota, 15 sierpnia
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Msza w dzień

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny ukazuje nam cel naszej wędrówki. Każdy z nas może kroczyć drogą uświęcenia. Trzeba jednak przezwyciężyć swój opór, zniechęcenie, stagnację, do której niejednokrotnie już się przyzwyczailiśmy. Walcząc ze swoimi słabościami, możemy się z nich wyzwalać i coraz bardziej upodabniać się do naszej najlepszej Matki. Wymaga to od nas postawy pokory i cierpliwej pracy nad sobą. Ta praca przynosi jednak radość wyzwolenia, radość świętości. Otwórzmy więc nasze serca i zwróćmy oczy ku Bogu. Radujmy się wraz z Maryją wniebowziętą, gdyż „ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują”.

PIEŚŃ NA WEJŚCIE: Królowej Anielskiej, E/500, L/339, S/325

ALBO ANTYFONA: Wielki znak ukazał się na niebie: * Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod Jej stopami, * a na Jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.

Albo:

Radujmy się wszyscy w Panu, * obchodząc uroczystość ku czci Najświętszej Maryi Panny. * Z Jej Wniebowzięcia radują się Aniołowie * i wychwalają Syna Bożego.

CHWAŁA

MÓDLMY SIĘ: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty wziąłeś do niebieskiej chwały ciało i duszę Niepokalanej Dziewicy Maryi, Matki Twojego Syna, † spraw, abyśmy nieustannie troszczyli się o dobra duchowe, * i wysłużyli sobie udział w Jej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

CZYTANIE z Księgi Apokalipsy św. Jana Apostoła (11,19a; 12,1.3-6a.10ab). Świątynia Boga w niebie się otwarła i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego świątyni. Potem ukazał się wielki znak na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. Ukazał się też inny znak na niebie: Oto wielki Smok ognisty, ma siedem głów i dziesięć rogów, a na głowach siedem diademów. Ogon jego zmiata trzecią część gwiazd z nieba i rzucił je na ziemię. Smok stanął przed mającą urodzić Niewiastą, ażeby skoro tylko porodzi, pożreć jej Dziecko. I porodziła Syna – Mężczyznę, który będzie pasł wszystkie narody rózgą żelazną. Dziecko jej zostało porwane do Boga i do Jego tronu. Niewiasta zaś zbiegła na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: „Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca”.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 45,7.10-12.14-15)

REFREN: Stoi Królowa po Twojej prawicy.

Tron Twój, Boże, trwa na wieki, *
berłem sprawiedliwym berło Twego królestwa.
Córki królewskie wychodzą na spotkanie z tobą, *
królowa w złocie z Ofiru stoi po twojej prawicy.

Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha, *
zapomnij o swym ludzie, o domu twego ojca.
Król pragnie twego piękna, *
on twoim panem, oddaj mu pokłon.

Córa królewska wchodzi pełna chwały, *
odziana w złotogłów.
W szacie wzorzystej prowadzą ją do króla, *
za nią prowadzą do ciebie dziewice, jej druhny.

CZYTANIE z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian (15,20-26). Bracia: Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc. Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg, zostanie pokonana śmierć.
Oto słowo Boże.

AKLAMACJA: Alleluja.
Maryja została wzięta do nieba,
radują się zastępy aniołów.

SŁOWA EWANGELII według św. Łukasza (1,39-56). W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”. Wtedy Maryja rzekła: „Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim. Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, święte jest imię Jego. A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą, Izraelem, pomny na swe miłosierdzie. Jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki”.
Oto słowo Pańskie.

ROZWAŻANIE: Liturgia dnia dzisiejszego kieruje nasze oczy na niebo, gdzie wzrokiem wiary dostrzegamy wielki znak: „Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu”. Oto przed nami staje Maryja, która – po zakończeniu ziemskiego życia – została wzięta do nieba. Ona pierwsza osiągnęła zbawienie.
Co jest przyczyną Jej wyniesienia? Czyż nie Jej pokora? Jak czytamy w Pierwszym Liście św. Piotra: „Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje” (1 P 5,5). W „Magnificat” zaś Maryja głosi chwałę Tego, który „strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych” (Łk 1,52). W Niej urzeczywistniły się te słowa. Została wywyższona dzięki swemu uniżeniu, a źródłem Jej głębokiej pokory jest nieustanne zjednoczenie z Bogiem.
Chwała Maryi jest uczestnictwem w chwale zmartwychwstania Jej Syna – Jezusa Chrystusa. To On jako pierwszy zwyciężył śmierć i przywrócił nam utracone życie. On jest sprawcą naszego zbawienia.
Kiedy wpatrujemy się dzisiaj w Maryję wniebowziętą, widzimy Ją jako Tę, która została otoczona chwałą i w Chrystusie zmartwychwstałym współdziała z Duchem Świętym w przekazywaniu ludziom Bożego życia. Jej życie ukazuje nam drogę dojrzałości duchowej. W Niej dostrzegamy ideał świętości, do której Bóg wzywa wszystkich członków Kościoła. Nie jest to świętość abstrakcyjna, ale bardzo konkretna, zakorzeniona niejako w naszych codziennych obowiązkach, w naszych pracach, troskach, niepokojach i radościach. Nie jest ona zarezerwowana jedynie dla Maryi i świętych wyniesionych na ołtarze, lecz jest zamysłem Bożym wobec każdego z nas.
Wychodząc dzisiaj ze świątyni, pamiętajmy, że radość Maryi i Jej chwała są dla nas zaproszeniem do dobra, do wzrastania w świętości. Każdego dnia, jak Ona, stajemy przed szansą dojrzewania w wierze i w miłości. Codziennie nasza ufność wobec Boga może wzrastać, a miłość do bliźnich może się pogłębiać. To jest zwyczajna droga świętości, która prowadzi do chwały, jaką cieszy się Maryja wniebowzięta.

WIERZĘ

MODLITWA WIERNYCH:
• Przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny wniebowziętej prosimy Cię, Panie, aby wszyscy ochrzczeni z wiarą i odwagą dążyli do zjednoczenia z Tobą.
• Aby pasterze Kościoła prawdziwie żyli Twoim słowem i z zapałem je głosili.
• Aby sprawujący władzę czynili to na sposób ewangeliczny, z pokorą przedkładając dobro powierzonych im ludzi nad swoje własne.
• Aby rolnicy, wdzięczni Tobie za uzyskane plony, mogli cieszyć się godziwą zapłatą za swój trud.
• Aby zmarli dołączyli do grona zbawionych, wznosząc wraz z nimi pieśń chwały na Twoją cześć.
• Aby w naszych sercach wzrastała tęsknota za Tobą i ufność, że nas oczekujesz w niebie.

PIEŚŃ NA PRZYGOTOWANIE DARÓW: O Boże, dzięki Ci składamy, S/576

MODLITWA NAD DARAMI: Panie, nasz Boże, niech się wzniesie do Ciebie ofiara naszego oddania † i przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej * niech nasze serca rozpalone ogniem miłości nieustannie dążą do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PREFACJA O WNIEBOWZIĘCIU NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 61

PIEŚŃ NA KOMUNIĘ I NA DZIĘKCZYNIENIE: Panie, pragnienia ludzkich serc, E/456, L/105, S/241; Uwielbiaj, duszo moja, E/141, S/669

ANTYFONA: Błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, * gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.

MÓDLMY SIĘ: Miłosierny Boże, przyjęliśmy Najświętszy Sakrament, który daje zbawienie, † prosimy Cię, abyś dzięki wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej * doprowadził nas do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PIEŚŃ NA ZAKOŃCZENIE: Cześć Maryi, E/497, L/327, S/310


Autorzy:
Ks. Leszek Poleszak SCJ – wprowadzenie do liturgii i rozważanie
Bogna Paszkiewicz – modlitwa wiernych
Adam Kowalski - wybór śpiewów


Objaśnienie skrótów:
E - Exsultate Deo, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2010;
L - Śpiewnik Liturgiczny, TN KUL, Lublin 1998;
M - ks. Z. Piasecki, Panu memu śpiewać chcę, PROMIC - Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2007;
N1 - Niepojęta Trójco, t. 1, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 1998;
N2 - Niepojęta Trójco, t. 2, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 2010;
S - ks. J. Siedlecki, Śpiewnik Kościelny, Instytut Wydawniczy Księży Misjonarzy "Nasza Przeszłość", Kraków 2012

 

DODAJ OPINIE

OPINIE KLIENTÓW

Opinie o produkcie (0)

Przypomnimy Ci, kiedy produkt będzie dostępny.

 • Granice
 • Centrum Duchowosci Benedyktynskiej
 • Opoka
 • Wiara
 • Logo Marianum Travel
 • SPM logo
 • BiblioNetka
 • Idziemy
 • Kaplani
 • Vox Fm
 • Radio Niepokalanów
 • Radio polskie
 • Papierowe Mysli
 • Ewangelizuj.pl
 • droga.com.pl
 • logo kulturaonline
 • Sacroexpo
Oremus Nr 8 (227) 2015 - E-BOOKOPIS

W sierpniowym numerze miesięcznika "Oremus":

- komentarze i medytacje przygotowane przez ks. Leszka Poleszaka SCJ;
- modlitwy wiernych autorstwa Bogny Paszkiewicz;
- w ramach "Liturgicznego ABC" ks. dr Maciej Zachara MIC przybliża postać ks. Romano Guardiniego;
- ks. dr Michał Kozak w kolejnym artykule w cyklu "Pokochać Psalmy" zachęca, by modlić się Psalmami razem z Adamem, Dawidem i Izraelem;
- Halina Świrska w cyklu "Nasza okładka" wprowadza Czytelników w symbolikę fresku Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny z bazyliki katerdralnej w Sandomierzu.

Ponadto jak w każdym numerze: czytania i modlitwy liturgiczne, propozycje śpiewów na niedziele i święta oraz części stałe Mszy świętej.

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera teksty liturgii Mszy świętej na każdy dzień. Daje wgląd w proponowane przez Kościół codzienne czytania biblijne i formularze mszalne, inspiruje do aktywnego uczestnictwa w liturgii. Dzięki zamieszczonym komentarzom i wprowadzeniom słowo Boże staje się bliższe, bardziej zrozumiałe. 

• Czytania liturgiczne

• Modlitwy mszalne
• Komentarze liturgiczne
• Medytacje na niedziele i uroczystości
• Modlitwa powszechna
• Propozycje śpiewów
• Artykuły o liturgii
• Informacje o nowościach wydawniczych

 

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 

 

Zobacz numery archiwalne czasopisma OREMUS

Zobacz jak kupić, pobrać i odczytać pliki elektroniczne »

Prawo odstąpienia od Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych nie przysługuje, jeżeli Konsument pobierze plik przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy.

 SPIS TREŚCI
FRAGMENT KSIĄŻKI

Sobota, 15 sierpnia
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Msza w dzień

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny ukazuje nam cel naszej wędrówki. Każdy z nas może kroczyć drogą uświęcenia. Trzeba jednak przezwyciężyć swój opór, zniechęcenie, stagnację, do której niejednokrotnie już się przyzwyczailiśmy. Walcząc ze swoimi słabościami, możemy się z nich wyzwalać i coraz bardziej upodabniać się do naszej najlepszej Matki. Wymaga to od nas postawy pokory i cierpliwej pracy nad sobą. Ta praca przynosi jednak radość wyzwolenia, radość świętości. Otwórzmy więc nasze serca i zwróćmy oczy ku Bogu. Radujmy się wraz z Maryją wniebowziętą, gdyż „ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują”.

PIEŚŃ NA WEJŚCIE: Królowej Anielskiej, E/500, L/339, S/325

ALBO ANTYFONA: Wielki znak ukazał się na niebie: * Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod Jej stopami, * a na Jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.

Albo:

Radujmy się wszyscy w Panu, * obchodząc uroczystość ku czci Najświętszej Maryi Panny. * Z Jej Wniebowzięcia radują się Aniołowie * i wychwalają Syna Bożego.

CHWAŁA

MÓDLMY SIĘ: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty wziąłeś do niebieskiej chwały ciało i duszę Niepokalanej Dziewicy Maryi, Matki Twojego Syna, † spraw, abyśmy nieustannie troszczyli się o dobra duchowe, * i wysłużyli sobie udział w Jej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

CZYTANIE z Księgi Apokalipsy św. Jana Apostoła (11,19a; 12,1.3-6a.10ab). Świątynia Boga w niebie się otwarła i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego świątyni. Potem ukazał się wielki znak na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. Ukazał się też inny znak na niebie: Oto wielki Smok ognisty, ma siedem głów i dziesięć rogów, a na głowach siedem diademów. Ogon jego zmiata trzecią część gwiazd z nieba i rzucił je na ziemię. Smok stanął przed mającą urodzić Niewiastą, ażeby skoro tylko porodzi, pożreć jej Dziecko. I porodziła Syna – Mężczyznę, który będzie pasł wszystkie narody rózgą żelazną. Dziecko jej zostało porwane do Boga i do Jego tronu. Niewiasta zaś zbiegła na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: „Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca”.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 45,7.10-12.14-15)

REFREN: Stoi Królowa po Twojej prawicy.

Tron Twój, Boże, trwa na wieki, *
berłem sprawiedliwym berło Twego królestwa.
Córki królewskie wychodzą na spotkanie z tobą, *
królowa w złocie z Ofiru stoi po twojej prawicy.

Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha, *
zapomnij o swym ludzie, o domu twego ojca.
Król pragnie twego piękna, *
on twoim panem, oddaj mu pokłon.

Córa królewska wchodzi pełna chwały, *
odziana w złotogłów.
W szacie wzorzystej prowadzą ją do króla, *
za nią prowadzą do ciebie dziewice, jej druhny.

CZYTANIE z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian (15,20-26). Bracia: Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc. Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg, zostanie pokonana śmierć.
Oto słowo Boże.

AKLAMACJA: Alleluja.
Maryja została wzięta do nieba,
radują się zastępy aniołów.

SŁOWA EWANGELII według św. Łukasza (1,39-56). W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”. Wtedy Maryja rzekła: „Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim. Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, święte jest imię Jego. A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą, Izraelem, pomny na swe miłosierdzie. Jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki”.
Oto słowo Pańskie.

ROZWAŻANIE: Liturgia dnia dzisiejszego kieruje nasze oczy na niebo, gdzie wzrokiem wiary dostrzegamy wielki znak: „Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu”. Oto przed nami staje Maryja, która – po zakończeniu ziemskiego życia – została wzięta do nieba. Ona pierwsza osiągnęła zbawienie.
Co jest przyczyną Jej wyniesienia? Czyż nie Jej pokora? Jak czytamy w Pierwszym Liście św. Piotra: „Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje” (1 P 5,5). W „Magnificat” zaś Maryja głosi chwałę Tego, który „strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych” (Łk 1,52). W Niej urzeczywistniły się te słowa. Została wywyższona dzięki swemu uniżeniu, a źródłem Jej głębokiej pokory jest nieustanne zjednoczenie z Bogiem.
Chwała Maryi jest uczestnictwem w chwale zmartwychwstania Jej Syna – Jezusa Chrystusa. To On jako pierwszy zwyciężył śmierć i przywrócił nam utracone życie. On jest sprawcą naszego zbawienia.
Kiedy wpatrujemy się dzisiaj w Maryję wniebowziętą, widzimy Ją jako Tę, która została otoczona chwałą i w Chrystusie zmartwychwstałym współdziała z Duchem Świętym w przekazywaniu ludziom Bożego życia. Jej życie ukazuje nam drogę dojrzałości duchowej. W Niej dostrzegamy ideał świętości, do której Bóg wzywa wszystkich członków Kościoła. Nie jest to świętość abstrakcyjna, ale bardzo konkretna, zakorzeniona niejako w naszych codziennych obowiązkach, w naszych pracach, troskach, niepokojach i radościach. Nie jest ona zarezerwowana jedynie dla Maryi i świętych wyniesionych na ołtarze, lecz jest zamysłem Bożym wobec każdego z nas.
Wychodząc dzisiaj ze świątyni, pamiętajmy, że radość Maryi i Jej chwała są dla nas zaproszeniem do dobra, do wzrastania w świętości. Każdego dnia, jak Ona, stajemy przed szansą dojrzewania w wierze i w miłości. Codziennie nasza ufność wobec Boga może wzrastać, a miłość do bliźnich może się pogłębiać. To jest zwyczajna droga świętości, która prowadzi do chwały, jaką cieszy się Maryja wniebowzięta.

WIERZĘ

MODLITWA WIERNYCH:
• Przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny wniebowziętej prosimy Cię, Panie, aby wszyscy ochrzczeni z wiarą i odwagą dążyli do zjednoczenia z Tobą.
• Aby pasterze Kościoła prawdziwie żyli Twoim słowem i z zapałem je głosili.
• Aby sprawujący władzę czynili to na sposób ewangeliczny, z pokorą przedkładając dobro powierzonych im ludzi nad swoje własne.
• Aby rolnicy, wdzięczni Tobie za uzyskane plony, mogli cieszyć się godziwą zapłatą za swój trud.
• Aby zmarli dołączyli do grona zbawionych, wznosząc wraz z nimi pieśń chwały na Twoją cześć.
• Aby w naszych sercach wzrastała tęsknota za Tobą i ufność, że nas oczekujesz w niebie.

PIEŚŃ NA PRZYGOTOWANIE DARÓW: O Boże, dzięki Ci składamy, S/576

MODLITWA NAD DARAMI: Panie, nasz Boże, niech się wzniesie do Ciebie ofiara naszego oddania † i przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej * niech nasze serca rozpalone ogniem miłości nieustannie dążą do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PREFACJA O WNIEBOWZIĘCIU NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 61

PIEŚŃ NA KOMUNIĘ I NA DZIĘKCZYNIENIE: Panie, pragnienia ludzkich serc, E/456, L/105, S/241; Uwielbiaj, duszo moja, E/141, S/669

ANTYFONA: Błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, * gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.

MÓDLMY SIĘ: Miłosierny Boże, przyjęliśmy Najświętszy Sakrament, który daje zbawienie, † prosimy Cię, abyś dzięki wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej * doprowadził nas do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PIEŚŃ NA ZAKOŃCZENIE: Cześć Maryi, E/497, L/327, S/310


Autorzy:
Ks. Leszek Poleszak SCJ – wprowadzenie do liturgii i rozważanie
Bogna Paszkiewicz – modlitwa wiernych
Adam Kowalski - wybór śpiewów


Objaśnienie skrótów:
E - Exsultate Deo, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2010;
L - Śpiewnik Liturgiczny, TN KUL, Lublin 1998;
M - ks. Z. Piasecki, Panu memu śpiewać chcę, PROMIC - Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2007;
N1 - Niepojęta Trójco, t. 1, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 1998;
N2 - Niepojęta Trójco, t. 2, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 2010;
S - ks. J. Siedlecki, Śpiewnik Kościelny, Instytut Wydawniczy Księży Misjonarzy "Nasza Przeszłość", Kraków 2012

 

Sklep internetowy Shoper.pl