Oremus - nr archiwalne
7.2
PLN
Oremus Nr 7 (298) 2021
Oremus Nr 7 (298) 2021
wydawnictwo: Promic
format: 110 x 159 mm
E-BOOK
Ocena:
(Ilość ocen: 0)
Cena: 7,20 zł
Numer archiwalny Osoby pragnące kupić numer archiwalny prosimy o kontakt. Tel.: 22 651 90 54 wew. 130, 131 lub przez e-mail: handlowy@wydawnictwo.pl

Dane techniczne

wydawnictwo Promic
format 110 x 159 mm

W każdym numerze ROZWAŻANIA NA KAŻDY DZIEŃ

ZACHĘCAMY DO SIĘGNIĘCIA PO LIPCOWY NUMER SŁOWA WŚRÓD NAS, KTÓRY JEST ZNAKOMITYM UZUPEŁNIENIEM CZASOPISMA OREMUS.

W lipcowym numerze miesięcznika „Oremus”:

- czytania i modlitwy mszalne na każdy dzień;
- wprowadzenia liturgiczne i rozważania, które napisał ks. Tomasz Horak, emerytowany duszpasterz diecezji opolskiej, publicysta, dziennikarz;
- modlitwy wiernych; przygotowała je Bogna Paszkiewicz, która przez wiele lat była redaktorem odpowiedzialnym „Oremus”;
- kolejny tekst z działu „Pytania i odpowiedzi”. Anna M. Faszczowa, teolog-dogmatyk, animatorka chóru Angelus w Horyńcu-Zdroju, ustosunkowuje się do kwestii: „Warsztaty muzyki liturgicznej. Jak wybrać utwory?”.
- propozycje śpiewów na niedziele, uroczystości i święta, przygotowane przez Adama Kowalskiego, organistę w parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Świętej Lipce.

W ramach „Liturgicznego ABC” Maciej Zachara MIC pisze o procesie kształtowania się oficjum na Zachodzie, w tym m.in. oficjum irlandzkiego, rzymskiego oraz benedyktyńskiego.
Michał Kozak MIC w dziale „Pokochać Psalmy” rozważa Psalm 91, którym modlimy się w liturgii poniedziałku czternastego tygodnia zwykłego. Słowa tego psalmu – zaznacza autor – zawsze dawały oparcie i niosły nadzieję. Ks. Michał Kozak MIC pisze o trzech możliwych lekturach Psalmu 91 – według naszych ludzkich tęsknot, demonicznej oraz chrześcijańskiej. Zgodnie z tą ostatnią „w życiu spotykają nas pokusy, choroby, nieszczęścia i cierpienia, ale Bóg zawsze jest z nami i nas wybawia”.
Halina Świrska, autorka „Naszej okładki”, omawia obraz „Spotkanie Anny i Joachima przy Złotej Bramie” (Mistrz Złotej Bramy).

Ponadto w numerze – jak zawsze – części stałe Mszy świętej. 

  

Jesteśmy na Facebooku! Zapraszamy wszystkich do polubienia profilu oraz do aktywnego udziału w różnych dyskusjach. 

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera:

• Czytania liturgiczne
• Modlitwy mszalne
• Wprowadzenia liturgiczne
• Rozważania
• Modlitwy wiernych
• Liturgiczne ABC
• Pytania i odpowiedzi
• Wstępy do okresów liturgicznych
• Omówienia okładki
• Pokochać Psalmy
• Propozycje śpiewów 
• Informacje o nowościach wydawniczych

 

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 

 

Zobacz numery archiwalne czasopisma OREMUS

DRUKUJ OPIS

Poniedziałek, 26 lipca

Świętych Joachima i Anny,
rodziców Najświętszej Maryi Panny

Biblia nie wspomina rodziców Maryi. Ale przecież byli – bo jest ich Dziecko. Także ich Wnuk. Cała historia Hebrajczyków była skierowana ku Niemu, ku Jezusowi. Jak to w historii – coś wiemy o przeszłości, przyszłości nie znamy. Gdy przemawiają prorocy, wtedy ich posłannictwo pojmujemy jak przez mgłę. Nie wiedzieli Anna i Joachim, kim jest Miriam, uproszone Dziecko. Ale bez wątpienia byli ludźmi przygotowanymi, by tak wielki skarb przyjąć pod opiekę.

ANTYFONA: Wychwalajmy świętych Joachima i Annę, * rodziców Bożej Rodzicielki Maryi; * Bóg dał im błogosławieństwo, * którego oczekiwały wszystkie narody.

MÓDLMY SIĘ: Panie, Boże naszych ojców, † Ty wybrałeś świętych Joachima i Annę na rodziców Maryi, która została Matką Twojego wcielonego Syna, * przez ich wstawiennictwo pozwól nam osiągnąć zbawienie obiecane Twojemu ludowi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

CZYTANIE z Księgi Wyjścia (32,15-24.30-34). Mojżesz zszedł z góry z dwiema tablicami Świadectwa w swym ręku, a tablice były zapisane po obu stronach, zapisane na jednej i na drugiej stronie. Tablice te były dziełem Bożym, a pismo na nich było pismem Boga wyrytym na tablicach. A Jozue, usłyszawszy odgłos okrzyków ludu, powiedział do Mojżesza: „W obozie rozlegają się okrzyki wojenne”. On zaś odpowiedział: „To nie głos pieśni zwycięstwa ani głos klęski, lecz słyszę pieśni dwóch chórów”. A Mojżesz przybliżył się do obozu i ujrzał cielca i tańce. Zapłonął wówczas Mojżesz gniewem i rzucił z rąk swoich tablice, i potłukł je u podnóża góry. A porwawszy cielca, którego uczynili, spalił go w ogniu, starł na proch, rozsypał w wodzie i kazał ją pić Izraelitom. I powiedział Mojżesz do Aarona: „Cóż ci uczynił ten lud, że sprowadziłeś na niego tak wielki grzech?”. Aaron odpowiedział: „Niech się mój pan nie unosi na mnie gniewem, bo wiesz sam, że ten lud jest skłonny do złego. Powiedzieli do mnie: Uczyń nam boga, który by szedł przed nami, bo nie wiemy, co się stało z Mojżeszem, z tym mężem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej. Wtedy rzekłem do nich: Kto ma złoto, niech je zdejmie z siebie. I złożyli mi je, i wrzuciłem je w ogień, i tak powstał cielec”. Nazajutrz zaś tak powiedział Mojżesz do ludu: „Popełniliście ciężki grzech; ale teraz wstąpię do Pana, może otrzymam przebaczenie waszego grzechu”. I poszedł Mojżesz do Pana, i powiedział: „Oto niestety lud ten dopuścił się wielkiego grzechu. Sporządzili sobie boga ze złota. Przebacz jednak im ten grzech! A jeśli nie, to wymaż mnie natychmiast z Twej księgi, którą napisałeś”. Pan powiedział do Mojżesza: „Tego tylko, który zgrzeszył przeciw Mnie, wymażę z mojej księgi. Idź teraz i prowadź ten lud, gdzie ci rozkazałem, a mój anioł pójdzie przed tobą. A w dniu mojej kary ukarzę ich za ich grzech”.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 106,19-23)

REFREN: Nasz Pan jest dobry, chwalcie Go na wieki.

U stóp Horebu zrobili cielca *
i pokłon oddawali bożkowi ulanemu ze złota.
Zamienili swą Chwałę *
na podobieństwo cielca jedzącego siano.

Zapomnieli o Bogu, który ich ocalił, *
który wielkich rzeczy dokonał w Egipcie,
rzeczy przedziwnych w krainie Chamitów, *
zdumiewających nad Morzem Czerwonym.

Postanowił ich zatem wytracić, *
gdyby nie Mojżesz, Jego wybraniec.
On wstawił się do Niego, *
aby odwrócić Jego gniew niszczący.

AKLAMACJA: Alleluja.
Ze swej woli zrodził nas Ojciec przez słowo prawdy,
byśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń.

SŁOWA EWANGELII według św. Mateusza (13,31-35). Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść: „Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, większe jest od innych jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki podniebne przylatują i gnieżdżą się na jego gałęziach”. Powiedział im inną przypowieść: „Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystko zakwasiło”. To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo Proroka: „Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata”.
Oto słowo Pańskie.

ROZWAŻANIE: Biblia milczy o Annie i Joachimie. Sięgnijmy jednak po zdanie z pierwszego czytania. Bóg przemawia do Mojżesza: „Idź teraz i prowadź ten lud, gdzie ci rozkazałem, a mój anioł pójdzie przed tobą”. Dokąd? Czy tylko o ziemię Kanaan chodzi? Nie tylko. Ziemią Obiecaną jest nie tylko geograficzna przestrzeń. Ziemią Obiecaną jest święta społeczność Bożego ludu, z której ma wyjść Zbawiciel. Potrzebne były przez kilkanaście wieków pokolenia ludzi wiary i buntu, nadziei i zwątpienia, miłości i nienawiści. Byli i tacy, których Bóg wymazał ze swojej księgi. Ale nie brakło takich jak Mojżesz – idących wiernie drogami Bożych planów. Najbliżej Jezusa byli ludzie nieprzypadkowi. Wiara tylu pokoleń przygotowała ich wiarę. Oczekiwanie tylu pokoleń materializowało obietnicę i Obiecanego. Tak blisko szczytu mogą się znaleźć tylko silni, ufni, zdeterminowani wędrowcy. A królestwo niebieskie zasiane w czasach Mojżesza wyrosło i stało się domem ptaków podniebnych. Anna i Joachim są u szczytu owego drzewa.

MODLITWA WIERNYCH:
Boże Ojcze, umacniaj Kościół w wierności Tobie i strzeż chrześcijan przed oddawaniem czci fałszywym bożkom tego świata.
Udzielaj sił, mądrości i cierpliwości pasterzom Twego ludu.
Wynagradzaj naszym rodzicom i dziadkom wszelkie dobro, które od nich otrzymaliśmy, i przebacz im ich słabości i błędy.
Przyjmij do swego królestwa naszych zmarłych przodków i obdarz ich szczęściem przebywania z Tobą na wieki.
Pomóż nam pielęgnować Twoje słowo w naszych sercach i cierpliwie oczekiwać, aż wyda owoce w codzienności.

MODLITWA NAD DARAMI: Wszechmogący Boże, przyjmij te dary jako znak naszego oddania † i spraw, abyśmy się stali uczestnikami tego błogosławieństwa, * które obiecałeś Abrahamowi i jego potomstwu. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PREFACJA ZWYKŁA 36 – 41 ALBO O ŚWIĘTYCH 70 – 71

ANTYFONA: Otrzymali błogosławieństwo od Pana * i miłosierdzie od Boga, Zbawiciela swego.

MÓDLMY SIĘ: Boże, z Twojej woli Jednorodzony Syn Twój wziął na siebie nasze człowieczeństwo, abyśmy się stali uczestnikami Boskiego życia, † uświęcaj swoje przybrane dzieci, * które nakarmiłeś przy swoim stole. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 


Autorzy:
Ks. Tomasz Horak – wprowadzenia liturgiczne i rozważania
Bogna Paszkiewicz - modlitwy wiernych
Adam Kowalski – wybór śpiewów

 

DODAJ OPINIE

OPINIE KLIENTÓW

Opinie o produkcie (0)

Przypomnimy Ci, kiedy produkt będzie dostępny.

 • Granice
 • Centrum Duchowosci Benedyktynskiej
 • Opoka
 • Wiara
 • Logo Marianum Travel
 • SPM logo
 • BiblioNetka
 • Idziemy
 • Kaplani
 • Vox Fm
 • Radio Niepokalanów
 • Radio polskie
 • Papierowe Mysli
 • Ewangelizuj.pl
 • droga.com.pl
 • logo kulturaonline
 • Sacroexpo
Oremus Nr 7 (298) 2021OPIS

W każdym numerze ROZWAŻANIA NA KAŻDY DZIEŃ

ZACHĘCAMY DO SIĘGNIĘCIA PO LIPCOWY NUMER SŁOWA WŚRÓD NAS, KTÓRY JEST ZNAKOMITYM UZUPEŁNIENIEM CZASOPISMA OREMUS.

W lipcowym numerze miesięcznika „Oremus”:

- czytania i modlitwy mszalne na każdy dzień;
- wprowadzenia liturgiczne i rozważania, które napisał ks. Tomasz Horak, emerytowany duszpasterz diecezji opolskiej, publicysta, dziennikarz;
- modlitwy wiernych; przygotowała je Bogna Paszkiewicz, która przez wiele lat była redaktorem odpowiedzialnym „Oremus”;
- kolejny tekst z działu „Pytania i odpowiedzi”. Anna M. Faszczowa, teolog-dogmatyk, animatorka chóru Angelus w Horyńcu-Zdroju, ustosunkowuje się do kwestii: „Warsztaty muzyki liturgicznej. Jak wybrać utwory?”.
- propozycje śpiewów na niedziele, uroczystości i święta, przygotowane przez Adama Kowalskiego, organistę w parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Świętej Lipce.

W ramach „Liturgicznego ABC” Maciej Zachara MIC pisze o procesie kształtowania się oficjum na Zachodzie, w tym m.in. oficjum irlandzkiego, rzymskiego oraz benedyktyńskiego.
Michał Kozak MIC w dziale „Pokochać Psalmy” rozważa Psalm 91, którym modlimy się w liturgii poniedziałku czternastego tygodnia zwykłego. Słowa tego psalmu – zaznacza autor – zawsze dawały oparcie i niosły nadzieję. Ks. Michał Kozak MIC pisze o trzech możliwych lekturach Psalmu 91 – według naszych ludzkich tęsknot, demonicznej oraz chrześcijańskiej. Zgodnie z tą ostatnią „w życiu spotykają nas pokusy, choroby, nieszczęścia i cierpienia, ale Bóg zawsze jest z nami i nas wybawia”.
Halina Świrska, autorka „Naszej okładki”, omawia obraz „Spotkanie Anny i Joachima przy Złotej Bramie” (Mistrz Złotej Bramy).

Ponadto w numerze – jak zawsze – części stałe Mszy świętej. 

  

Jesteśmy na Facebooku! Zapraszamy wszystkich do polubienia profilu oraz do aktywnego udziału w różnych dyskusjach. 

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera:

• Czytania liturgiczne
• Modlitwy mszalne
• Wprowadzenia liturgiczne
• Rozważania
• Modlitwy wiernych
• Liturgiczne ABC
• Pytania i odpowiedzi
• Wstępy do okresów liturgicznych
• Omówienia okładki
• Pokochać Psalmy
• Propozycje śpiewów 
• Informacje o nowościach wydawniczych

 

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 

 

Zobacz numery archiwalne czasopisma OREMUSSPIS TREŚCI
FRAGMENT KSIĄŻKI

Poniedziałek, 26 lipca

Świętych Joachima i Anny,
rodziców Najświętszej Maryi Panny

Biblia nie wspomina rodziców Maryi. Ale przecież byli – bo jest ich Dziecko. Także ich Wnuk. Cała historia Hebrajczyków była skierowana ku Niemu, ku Jezusowi. Jak to w historii – coś wiemy o przeszłości, przyszłości nie znamy. Gdy przemawiają prorocy, wtedy ich posłannictwo pojmujemy jak przez mgłę. Nie wiedzieli Anna i Joachim, kim jest Miriam, uproszone Dziecko. Ale bez wątpienia byli ludźmi przygotowanymi, by tak wielki skarb przyjąć pod opiekę.

ANTYFONA: Wychwalajmy świętych Joachima i Annę, * rodziców Bożej Rodzicielki Maryi; * Bóg dał im błogosławieństwo, * którego oczekiwały wszystkie narody.

MÓDLMY SIĘ: Panie, Boże naszych ojców, † Ty wybrałeś świętych Joachima i Annę na rodziców Maryi, która została Matką Twojego wcielonego Syna, * przez ich wstawiennictwo pozwól nam osiągnąć zbawienie obiecane Twojemu ludowi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

CZYTANIE z Księgi Wyjścia (32,15-24.30-34). Mojżesz zszedł z góry z dwiema tablicami Świadectwa w swym ręku, a tablice były zapisane po obu stronach, zapisane na jednej i na drugiej stronie. Tablice te były dziełem Bożym, a pismo na nich było pismem Boga wyrytym na tablicach. A Jozue, usłyszawszy odgłos okrzyków ludu, powiedział do Mojżesza: „W obozie rozlegają się okrzyki wojenne”. On zaś odpowiedział: „To nie głos pieśni zwycięstwa ani głos klęski, lecz słyszę pieśni dwóch chórów”. A Mojżesz przybliżył się do obozu i ujrzał cielca i tańce. Zapłonął wówczas Mojżesz gniewem i rzucił z rąk swoich tablice, i potłukł je u podnóża góry. A porwawszy cielca, którego uczynili, spalił go w ogniu, starł na proch, rozsypał w wodzie i kazał ją pić Izraelitom. I powiedział Mojżesz do Aarona: „Cóż ci uczynił ten lud, że sprowadziłeś na niego tak wielki grzech?”. Aaron odpowiedział: „Niech się mój pan nie unosi na mnie gniewem, bo wiesz sam, że ten lud jest skłonny do złego. Powiedzieli do mnie: Uczyń nam boga, który by szedł przed nami, bo nie wiemy, co się stało z Mojżeszem, z tym mężem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej. Wtedy rzekłem do nich: Kto ma złoto, niech je zdejmie z siebie. I złożyli mi je, i wrzuciłem je w ogień, i tak powstał cielec”. Nazajutrz zaś tak powiedział Mojżesz do ludu: „Popełniliście ciężki grzech; ale teraz wstąpię do Pana, może otrzymam przebaczenie waszego grzechu”. I poszedł Mojżesz do Pana, i powiedział: „Oto niestety lud ten dopuścił się wielkiego grzechu. Sporządzili sobie boga ze złota. Przebacz jednak im ten grzech! A jeśli nie, to wymaż mnie natychmiast z Twej księgi, którą napisałeś”. Pan powiedział do Mojżesza: „Tego tylko, który zgrzeszył przeciw Mnie, wymażę z mojej księgi. Idź teraz i prowadź ten lud, gdzie ci rozkazałem, a mój anioł pójdzie przed tobą. A w dniu mojej kary ukarzę ich za ich grzech”.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 106,19-23)

REFREN: Nasz Pan jest dobry, chwalcie Go na wieki.

U stóp Horebu zrobili cielca *
i pokłon oddawali bożkowi ulanemu ze złota.
Zamienili swą Chwałę *
na podobieństwo cielca jedzącego siano.

Zapomnieli o Bogu, który ich ocalił, *
który wielkich rzeczy dokonał w Egipcie,
rzeczy przedziwnych w krainie Chamitów, *
zdumiewających nad Morzem Czerwonym.

Postanowił ich zatem wytracić, *
gdyby nie Mojżesz, Jego wybraniec.
On wstawił się do Niego, *
aby odwrócić Jego gniew niszczący.

AKLAMACJA: Alleluja.
Ze swej woli zrodził nas Ojciec przez słowo prawdy,
byśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń.

SŁOWA EWANGELII według św. Mateusza (13,31-35). Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść: „Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, większe jest od innych jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki podniebne przylatują i gnieżdżą się na jego gałęziach”. Powiedział im inną przypowieść: „Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystko zakwasiło”. To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo Proroka: „Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata”.
Oto słowo Pańskie.

ROZWAŻANIE: Biblia milczy o Annie i Joachimie. Sięgnijmy jednak po zdanie z pierwszego czytania. Bóg przemawia do Mojżesza: „Idź teraz i prowadź ten lud, gdzie ci rozkazałem, a mój anioł pójdzie przed tobą”. Dokąd? Czy tylko o ziemię Kanaan chodzi? Nie tylko. Ziemią Obiecaną jest nie tylko geograficzna przestrzeń. Ziemią Obiecaną jest święta społeczność Bożego ludu, z której ma wyjść Zbawiciel. Potrzebne były przez kilkanaście wieków pokolenia ludzi wiary i buntu, nadziei i zwątpienia, miłości i nienawiści. Byli i tacy, których Bóg wymazał ze swojej księgi. Ale nie brakło takich jak Mojżesz – idących wiernie drogami Bożych planów. Najbliżej Jezusa byli ludzie nieprzypadkowi. Wiara tylu pokoleń przygotowała ich wiarę. Oczekiwanie tylu pokoleń materializowało obietnicę i Obiecanego. Tak blisko szczytu mogą się znaleźć tylko silni, ufni, zdeterminowani wędrowcy. A królestwo niebieskie zasiane w czasach Mojżesza wyrosło i stało się domem ptaków podniebnych. Anna i Joachim są u szczytu owego drzewa.

MODLITWA WIERNYCH:
Boże Ojcze, umacniaj Kościół w wierności Tobie i strzeż chrześcijan przed oddawaniem czci fałszywym bożkom tego świata.
Udzielaj sił, mądrości i cierpliwości pasterzom Twego ludu.
Wynagradzaj naszym rodzicom i dziadkom wszelkie dobro, które od nich otrzymaliśmy, i przebacz im ich słabości i błędy.
Przyjmij do swego królestwa naszych zmarłych przodków i obdarz ich szczęściem przebywania z Tobą na wieki.
Pomóż nam pielęgnować Twoje słowo w naszych sercach i cierpliwie oczekiwać, aż wyda owoce w codzienności.

MODLITWA NAD DARAMI: Wszechmogący Boże, przyjmij te dary jako znak naszego oddania † i spraw, abyśmy się stali uczestnikami tego błogosławieństwa, * które obiecałeś Abrahamowi i jego potomstwu. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PREFACJA ZWYKŁA 36 – 41 ALBO O ŚWIĘTYCH 70 – 71

ANTYFONA: Otrzymali błogosławieństwo od Pana * i miłosierdzie od Boga, Zbawiciela swego.

MÓDLMY SIĘ: Boże, z Twojej woli Jednorodzony Syn Twój wziął na siebie nasze człowieczeństwo, abyśmy się stali uczestnikami Boskiego życia, † uświęcaj swoje przybrane dzieci, * które nakarmiłeś przy swoim stole. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 


Autorzy:
Ks. Tomasz Horak – wprowadzenia liturgiczne i rozważania
Bogna Paszkiewicz - modlitwy wiernych
Adam Kowalski – wybór śpiewów

 

Sklep internetowy Shoper.pl