Oremus - nr archiwalne
7.2
PLN
Oremus Nr 7 (286) 2020
Oremus Nr 7 (286) 2020
wydawnictwo: Promic
format: 110 x 159 mm
E-BOOK
Ocena:
(Ilość ocen: 0)
Cena: 7,20 zł
Numer archiwalny Osoby pragnące kupić numer archiwalny prosimy o kontakt. Tel.: 22 651 90 54 wew. 130, 131 lub przez e-mail: handlowy@wydawnictwo.pl

Dane techniczne

wydawnictwo Promic
format 110 x 159 mm

W każdym numerze ROZWAŻANIA NA KAŻDY DZIEŃ

ZACHĘCAMY DO SIĘGNIĘCIA PO LIPCOWY NUMER SŁOWA WŚRÓD NAS, KTÓRY JEST ZNAKOMITYM UZUPEŁNIENIEM CZASOPISMA OREMUS.

W lipcowym numerze miesięcznika „Oremus”:

- czytania i modlitwy mszalne na każdy dzień;
- wprowadzenia liturgiczne i rozważania na każdy dzień, które napisał Piotr Stanisławczyk OFMConv, duszpasterz, rekolekcjonista, obecnie sekretarz ds. formacji w Kurii Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych – Franciszkanów w Rzymie;
- modlitwy wiernych przygotowane przez s. Ewę Kleps ASC, przełożoną prowincjalną (prowincja Wrocław) Zgromadzenia Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa;
- kolejny tekst z działu „Pytania i odpowiedzi”. Ks. Dominik Ostrowski, liturgista z diecezji świdnickiej, konsultor Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski, odpowiada na pytanie: „Dlaczego tak bardzo przedłużają się prace nad nowym Mszałem?”. Odpowiedź ta, dotycząca różnych zagadnień i problemów, ukaże się w trzech odcinkach: w lipcowym, sierpniowym i we wrześniowym numerze naszego pisma.

- propozycje śpiewów na niedziele, uroczystości i święta, przygotowane przez Adama Kowalskiego, organistę w parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Świętej Lipce i wykładowcę w Akademii Muzycznej w Łodzi (Katedra Organów i Muzyki Kościelnej).

W ramach „Liturgicznego ABC” Maciej Zachara MIC podejmuje temat sposobu przyjmowania Komunii świętej. W Polsce zachowuje się – przypomina ks. M. Zachara – jako zasadę „Komunię bezpośrednio do ust, dopuszczając Komunię na dłoń jako możliwy wyjątek. Sprawą najwyższej wagi jest (...) to, żeby kwestie te nie były powodem wzajemnych oskarżeń, osądów i demonstrowania swojej wyższości z powodu przywiązania do tej lub innej praktyki. Komunia święta jest sakramentem jedności i nie wolno dopuszczać do tego, by forma jej udzielania stawała się powodem podziałów”.
Michał Kozak MIC w dziale „Pokochać Psalmy” rozważa Psalm 86, z którego wybranych wersetów korzysta liturgia słowa szesnastej niedzieli zwykłej roku A. Lektura całości tego psalmu pozwala odnaleźć w nim „wszystkie charakterystyczne elementy biblijnej modlitwy błagalnej”. Najcenniejszą perłą ukrytą w żarliwej modlitwie króla Dawida jest poznanie miłosierdzia, będącego podstawowym rysem oblicza Boga – zaznacza ks. M. Kozak.
Halina Świrska, autorka „Naszej okładki”, omawia obraz „Król Dawid”, którego twórcą jest Lorenzo Monaco.
Ponadto w numerze – jak zawsze – części stałe Mszy świętej.

Jesteśmy na Facebooku! Zapraszamy wszystkich do polubienia profilu oraz do aktywnego udziału w różnych dyskusjach.

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera:

• Czytania liturgiczne
• Modlitwy mszalne
• Wprowadzenia liturgiczne
• Rozważania
• Modlitwa powszechna
• Liturgiczne ABC
• Pokochać Psalmy
• Propozycje śpiewów 
• Informacje o nowościach wydawniczych

 

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 

 

Zobacz numery archiwalne czasopisma OREMUS

DRUKUJ OPIS

Niedziela, 26 lipca
Siedemnasta niedziela zwykła

Dla wierzących Eucharystia jest skarbem i perłą, które pragnie się posiadać. Inwestujemy czas i stajemy przed Panem, który daje nam Siebie. Stając przed Nim, możemy w prawdzie spojrzeć na swoje życie. Mamy świadomość, że sieci naszego życia są pełne także tego, co złe. Dlatego na początku tego spotkania z Chrystusem prosimy, aby pozostawił w nas dobro, czyli to, czym On chce, abyśmy dzielili się z bliźnimi.

PIEŚŃ NA WEJŚCIE: Panie mój, cóż Ci oddać mogę, E/131, L/104, N2/227, S/854

ALBO ANTYFONA: Bóg jest w swoim świętym mieszkaniu, * Bóg dom gotuje dla opuszczonych, * On sam swojemu ludowi daje potęgę i siłę.

CHWAŁA

MÓDLMY SIĘ: Boże, Obrońco ufających Tobie, bez Ciebie nic nie jest mocne ani święte, † spraw w swoim wielkim miłosierdziu, abyśmy pod Twymi rządami i Twoim przewodnictwem dobrze używali rzeczy przemijających * i nieustannie ubiegali się o dobra wieczne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

CZYTANIE z Pierwszej Księgi Królewskiej (3,5.7-12). W Gibeonie Pan ukazał się Salomonowi w nocy, we śnie. Wtedy Bóg rzekł: „Proś o to, co mam ci dać”. A Salomon odrzekł: „O Panie, Boże mój, Ty ustanowiłeś królem Twego sługę w miejsce Dawida, mego ojca, a ja jestem bardzo młody i nie umiem rządzić. Ponadto Twój sługa jest pośród Twego ludu, który wybrałeś, ludu mnogiego, który nie da się zliczyć ani też spisać z powodu jego mnóstwa. Racz więc dać Twemu słudze serce rozumne do sądzenia Twego ludu i rozróżniania dobra od zła, bo któż zdoła sądzić ten lud Twój tak liczny?”. Spodobało się Panu, że właśnie o to Salomon poprosił. Bóg więc mu powiedział: „Ponieważ poprosiłeś o to, a nie poprosiłeś dla siebie o długie życie ani też o bogactwa, i nie poprosiłeś o zgubę twoich nieprzyjaciół, ale prosiłeś dla siebie o umiejętność rozstrzygania spraw sądowych, oto spełniam twoje pragnienie i daję ci serce mądre i pojętne, takie, że podobnego tobie przed tobą nie było i po tobie nie będzie”.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 119,57.72.76-77.127-130)

REFREN: Jakże miłuję Prawo Twoje, Panie.

Pan jest moim działem, *
przyrzekłem zachować słowa Twoje.
Prawo ust Twoich jest dla mnie lepsze *
niż tysiące sztuk złota i srebra.

Niech Twoja łaska będzie mi pociechą *
zgodnie z obietnicą, daną Twemu słudze.
Niech Twa litość mnie ogarnie, a żyć będę, *
bo Twoje Prawo jest moją rozkoszą.

Przeto więcej miłuję Twoje przykazania *
niż złoto, niż złoto najczystsze.
Dlatego uważam za słuszne wszystkie Twe postanowienia *
i nienawidzę wszelkiej drogi fałszu.

Twoje napomnienia, Panie, są przedziwne, *
dlatego przestrzega ich moja dusza.
Poznanie Twoich słów oświeca *
i naucza niedoświadczonych.

CZYTANIE z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian (8,28-30). Bracia: Wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamysłu. Albowiem tych, których przedtem poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był Pierworodnym między wielu braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał – tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił – tych też obdarzył chwałą.
Oto słowo Boże.

AKLAMACJA: Alleluja.
Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi,
że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.

SŁOWA EWANGELII według św. Mateusza (13,44-52). Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść: „Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją.
Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko?”. Odpowiedzieli Mu: „Tak”. A On rzekł do nich: „Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare”.
Oto słowo Pańskie.

ROZWAŻANIE: W pierwszym czytaniu usłyszeliśmy modlitwę Salomona. Salomon ma rozpocząć nową misję: piastować funkcję i godność królewską. Ma świadomość swojego młodego wieku i braku doświadczenia. Staje wobec Boga bezbronny i szczery. Wypowiada prośbę, która związana jest ze służeniem. Tak rozumie swoją nową funkcję. Potrzebuje do niej mądrości danej od Boga. Chodzi mu o zdolność do rozróżniania tego, co dobre, od tego, co złe. Jego modlitwa jest przez Boga przyjęta, a młody władca otrzymuje wyproszone dary. To jest właśnie wskazówka dla każdego z nas.
Życie chrześcijanina to godność i funkcja. Mamy czas, aby służyć, czyli podejmować działania dla dobra innych. Dlatego na pierwszym miejscu w naszym życiu powinien być zwyczaj codziennej modlitwy o dobrą służbę. Ta modlitwa będzie kierowała nas ku służbie żonie, mężowi, dzieciom, parafianom i ludziom, których spotykamy w miejscu życia i pracy. Drugim darem potrzebnym do służby jest rozeznanie, co jest prawdziwym dobrem. Czasem dobro miesza się ze złem. Myślimy, że podejmujemy właściwe decyzje, a po jakimś czasie widać, że były błędne i wydały złe owoce. Potrzebna jest więc codzienna prośba, byśmy umieli rozpoznawać dobro. Kluczowe zatem jest zapatrzenie się w Tego, który jest Źródłem dobra, rozpoznanie tego, czego chce Bóg.
Dopóki trwa taka nasza pokorna modlitwa, możemy rozsiewać wokół siebie „zapach” królestwa niebieskiego. Historia Salomona uczy nas, że kiedy człowiek zapomni o pokornym stawaniu przed Bogiem, wtedy zaczyna służyć sobie, swoim namiętnościom i rozmaitym bożkom. Jednak Chrystus, prawdziwy Sługa, może udzielić nam daru pokornego realizowania naszego powołania.

WIERZĘ

MODLITWA WIERNYCH:
• Spraw, Panie, aby Kościół wiernym i niewierzącym dawał świadectwo Twojej miłości.
• Spraw, Panie, aby rodziny były otaczane miłością, szacunkiem i kompetentną radą.
• Spraw, Panie, aby nasi rodzice, dziadkowie, nasi bracia i siostry w zdrowiu i radości Ci służyli.
• Spraw, Panie, aby nasi bliscy zmarli przebywali z Tobą w niebie.
• Spraw, Panie, aby ogarnął nas na nowo duch wzajemnej miłości i wierności.

PIEŚŃ NA PRZYGOTOWANIE DARÓW: Dzięki Ci Panie, N2/350, albo: Zbudź się, o śpiący, N2/252

MODLITWA NAD DARAMI: Wszechmogący Boże, przyjmij dary, które Ci składamy z Twoich dobrodziejstw, † aby mocą Twojej łaski ta Ofiara uświęciła nasze życie doczesne * i doprowadziła nas do wiekuistych radości. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PREFACJA NA NIEDZIELE ZWYKŁE 28 – 35

PIEŚŃ NA KOMUNIĘ I NA DZIĘKCZYNIENIE: O Krwi najdroższa, E/274, L/195, N2/294, S/206; Pan jest mocą, E/402, N1/300

ANTYFONA: Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. * Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

MÓDLMY SIĘ: Panie, nasz Boże, przyjęliśmy Najświętszy Sakrament, wieczną pamiątkę męki Twojego Syna, † spraw, aby ten dar Jego niewysłowionej miłości * przyczynił się do naszego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PIEŚŃ NA ZAKOŃCZENIE: Bóg nad swym ludem, E/370, M/14, S/445, albo: Podnieś mnie Jezu, N2/230

 


Autorzy:
Piotr Stanisławczyk OFMConv – wprowadzenia, rozważania
s. Ewa Kleps ASC – modlitwy wiernych
Adam Kowalski – wybór śpiewów

Objaśnienie skrótów:
E - Exsultate Deo, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2010;
L - Śpiewnik Liturgiczny, TN KUL, Lublin 1998;
M - ks. Z. Piasecki, Panu memu śpiewać chcę, PROMIC - Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2007;
N1 - Niepojęta Trójco, t. 1, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 1998;
N2 - Niepojęta Trójco, t. 2, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 2010;
S - ks. J. Siedlecki, Śpiewnik Kościelny, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2015

DODAJ OPINIE

OPINIE KLIENTÓW

Opinie o produkcie (0)

Przypomnimy Ci, kiedy produkt będzie dostępny.

 • Granice
 • Centrum Duchowosci Benedyktynskiej
 • Opoka
 • Wiara
 • Logo Marianum Travel
 • SPM logo
 • BiblioNetka
 • Idziemy
 • Kaplani
 • Vox Fm
 • Radio Niepokalanów
 • Radio polskie
 • Papierowe Mysli
 • Ewangelizuj.pl
 • droga.com.pl
 • logo kulturaonline
 • Sacroexpo
Oremus Nr 7 (286) 2020OPIS

W każdym numerze ROZWAŻANIA NA KAŻDY DZIEŃ

ZACHĘCAMY DO SIĘGNIĘCIA PO LIPCOWY NUMER SŁOWA WŚRÓD NAS, KTÓRY JEST ZNAKOMITYM UZUPEŁNIENIEM CZASOPISMA OREMUS.

W lipcowym numerze miesięcznika „Oremus”:

- czytania i modlitwy mszalne na każdy dzień;
- wprowadzenia liturgiczne i rozważania na każdy dzień, które napisał Piotr Stanisławczyk OFMConv, duszpasterz, rekolekcjonista, obecnie sekretarz ds. formacji w Kurii Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych – Franciszkanów w Rzymie;
- modlitwy wiernych przygotowane przez s. Ewę Kleps ASC, przełożoną prowincjalną (prowincja Wrocław) Zgromadzenia Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa;
- kolejny tekst z działu „Pytania i odpowiedzi”. Ks. Dominik Ostrowski, liturgista z diecezji świdnickiej, konsultor Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski, odpowiada na pytanie: „Dlaczego tak bardzo przedłużają się prace nad nowym Mszałem?”. Odpowiedź ta, dotycząca różnych zagadnień i problemów, ukaże się w trzech odcinkach: w lipcowym, sierpniowym i we wrześniowym numerze naszego pisma.

- propozycje śpiewów na niedziele, uroczystości i święta, przygotowane przez Adama Kowalskiego, organistę w parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Świętej Lipce i wykładowcę w Akademii Muzycznej w Łodzi (Katedra Organów i Muzyki Kościelnej).

W ramach „Liturgicznego ABC” Maciej Zachara MIC podejmuje temat sposobu przyjmowania Komunii świętej. W Polsce zachowuje się – przypomina ks. M. Zachara – jako zasadę „Komunię bezpośrednio do ust, dopuszczając Komunię na dłoń jako możliwy wyjątek. Sprawą najwyższej wagi jest (...) to, żeby kwestie te nie były powodem wzajemnych oskarżeń, osądów i demonstrowania swojej wyższości z powodu przywiązania do tej lub innej praktyki. Komunia święta jest sakramentem jedności i nie wolno dopuszczać do tego, by forma jej udzielania stawała się powodem podziałów”.
Michał Kozak MIC w dziale „Pokochać Psalmy” rozważa Psalm 86, z którego wybranych wersetów korzysta liturgia słowa szesnastej niedzieli zwykłej roku A. Lektura całości tego psalmu pozwala odnaleźć w nim „wszystkie charakterystyczne elementy biblijnej modlitwy błagalnej”. Najcenniejszą perłą ukrytą w żarliwej modlitwie króla Dawida jest poznanie miłosierdzia, będącego podstawowym rysem oblicza Boga – zaznacza ks. M. Kozak.
Halina Świrska, autorka „Naszej okładki”, omawia obraz „Król Dawid”, którego twórcą jest Lorenzo Monaco.
Ponadto w numerze – jak zawsze – części stałe Mszy świętej.

Jesteśmy na Facebooku! Zapraszamy wszystkich do polubienia profilu oraz do aktywnego udziału w różnych dyskusjach.

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera:

• Czytania liturgiczne
• Modlitwy mszalne
• Wprowadzenia liturgiczne
• Rozważania
• Modlitwa powszechna
• Liturgiczne ABC
• Pokochać Psalmy
• Propozycje śpiewów 
• Informacje o nowościach wydawniczych

 

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 

 

Zobacz numery archiwalne czasopisma OREMUSSPIS TREŚCI
FRAGMENT KSIĄŻKI

Niedziela, 26 lipca
Siedemnasta niedziela zwykła

Dla wierzących Eucharystia jest skarbem i perłą, które pragnie się posiadać. Inwestujemy czas i stajemy przed Panem, który daje nam Siebie. Stając przed Nim, możemy w prawdzie spojrzeć na swoje życie. Mamy świadomość, że sieci naszego życia są pełne także tego, co złe. Dlatego na początku tego spotkania z Chrystusem prosimy, aby pozostawił w nas dobro, czyli to, czym On chce, abyśmy dzielili się z bliźnimi.

PIEŚŃ NA WEJŚCIE: Panie mój, cóż Ci oddać mogę, E/131, L/104, N2/227, S/854

ALBO ANTYFONA: Bóg jest w swoim świętym mieszkaniu, * Bóg dom gotuje dla opuszczonych, * On sam swojemu ludowi daje potęgę i siłę.

CHWAŁA

MÓDLMY SIĘ: Boże, Obrońco ufających Tobie, bez Ciebie nic nie jest mocne ani święte, † spraw w swoim wielkim miłosierdziu, abyśmy pod Twymi rządami i Twoim przewodnictwem dobrze używali rzeczy przemijających * i nieustannie ubiegali się o dobra wieczne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

CZYTANIE z Pierwszej Księgi Królewskiej (3,5.7-12). W Gibeonie Pan ukazał się Salomonowi w nocy, we śnie. Wtedy Bóg rzekł: „Proś o to, co mam ci dać”. A Salomon odrzekł: „O Panie, Boże mój, Ty ustanowiłeś królem Twego sługę w miejsce Dawida, mego ojca, a ja jestem bardzo młody i nie umiem rządzić. Ponadto Twój sługa jest pośród Twego ludu, który wybrałeś, ludu mnogiego, który nie da się zliczyć ani też spisać z powodu jego mnóstwa. Racz więc dać Twemu słudze serce rozumne do sądzenia Twego ludu i rozróżniania dobra od zła, bo któż zdoła sądzić ten lud Twój tak liczny?”. Spodobało się Panu, że właśnie o to Salomon poprosił. Bóg więc mu powiedział: „Ponieważ poprosiłeś o to, a nie poprosiłeś dla siebie o długie życie ani też o bogactwa, i nie poprosiłeś o zgubę twoich nieprzyjaciół, ale prosiłeś dla siebie o umiejętność rozstrzygania spraw sądowych, oto spełniam twoje pragnienie i daję ci serce mądre i pojętne, takie, że podobnego tobie przed tobą nie było i po tobie nie będzie”.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 119,57.72.76-77.127-130)

REFREN: Jakże miłuję Prawo Twoje, Panie.

Pan jest moim działem, *
przyrzekłem zachować słowa Twoje.
Prawo ust Twoich jest dla mnie lepsze *
niż tysiące sztuk złota i srebra.

Niech Twoja łaska będzie mi pociechą *
zgodnie z obietnicą, daną Twemu słudze.
Niech Twa litość mnie ogarnie, a żyć będę, *
bo Twoje Prawo jest moją rozkoszą.

Przeto więcej miłuję Twoje przykazania *
niż złoto, niż złoto najczystsze.
Dlatego uważam za słuszne wszystkie Twe postanowienia *
i nienawidzę wszelkiej drogi fałszu.

Twoje napomnienia, Panie, są przedziwne, *
dlatego przestrzega ich moja dusza.
Poznanie Twoich słów oświeca *
i naucza niedoświadczonych.

CZYTANIE z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian (8,28-30). Bracia: Wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamysłu. Albowiem tych, których przedtem poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był Pierworodnym między wielu braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał – tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił – tych też obdarzył chwałą.
Oto słowo Boże.

AKLAMACJA: Alleluja.
Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi,
że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.

SŁOWA EWANGELII według św. Mateusza (13,44-52). Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść: „Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją.
Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko?”. Odpowiedzieli Mu: „Tak”. A On rzekł do nich: „Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare”.
Oto słowo Pańskie.

ROZWAŻANIE: W pierwszym czytaniu usłyszeliśmy modlitwę Salomona. Salomon ma rozpocząć nową misję: piastować funkcję i godność królewską. Ma świadomość swojego młodego wieku i braku doświadczenia. Staje wobec Boga bezbronny i szczery. Wypowiada prośbę, która związana jest ze służeniem. Tak rozumie swoją nową funkcję. Potrzebuje do niej mądrości danej od Boga. Chodzi mu o zdolność do rozróżniania tego, co dobre, od tego, co złe. Jego modlitwa jest przez Boga przyjęta, a młody władca otrzymuje wyproszone dary. To jest właśnie wskazówka dla każdego z nas.
Życie chrześcijanina to godność i funkcja. Mamy czas, aby służyć, czyli podejmować działania dla dobra innych. Dlatego na pierwszym miejscu w naszym życiu powinien być zwyczaj codziennej modlitwy o dobrą służbę. Ta modlitwa będzie kierowała nas ku służbie żonie, mężowi, dzieciom, parafianom i ludziom, których spotykamy w miejscu życia i pracy. Drugim darem potrzebnym do służby jest rozeznanie, co jest prawdziwym dobrem. Czasem dobro miesza się ze złem. Myślimy, że podejmujemy właściwe decyzje, a po jakimś czasie widać, że były błędne i wydały złe owoce. Potrzebna jest więc codzienna prośba, byśmy umieli rozpoznawać dobro. Kluczowe zatem jest zapatrzenie się w Tego, który jest Źródłem dobra, rozpoznanie tego, czego chce Bóg.
Dopóki trwa taka nasza pokorna modlitwa, możemy rozsiewać wokół siebie „zapach” królestwa niebieskiego. Historia Salomona uczy nas, że kiedy człowiek zapomni o pokornym stawaniu przed Bogiem, wtedy zaczyna służyć sobie, swoim namiętnościom i rozmaitym bożkom. Jednak Chrystus, prawdziwy Sługa, może udzielić nam daru pokornego realizowania naszego powołania.

WIERZĘ

MODLITWA WIERNYCH:
• Spraw, Panie, aby Kościół wiernym i niewierzącym dawał świadectwo Twojej miłości.
• Spraw, Panie, aby rodziny były otaczane miłością, szacunkiem i kompetentną radą.
• Spraw, Panie, aby nasi rodzice, dziadkowie, nasi bracia i siostry w zdrowiu i radości Ci służyli.
• Spraw, Panie, aby nasi bliscy zmarli przebywali z Tobą w niebie.
• Spraw, Panie, aby ogarnął nas na nowo duch wzajemnej miłości i wierności.

PIEŚŃ NA PRZYGOTOWANIE DARÓW: Dzięki Ci Panie, N2/350, albo: Zbudź się, o śpiący, N2/252

MODLITWA NAD DARAMI: Wszechmogący Boże, przyjmij dary, które Ci składamy z Twoich dobrodziejstw, † aby mocą Twojej łaski ta Ofiara uświęciła nasze życie doczesne * i doprowadziła nas do wiekuistych radości. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PREFACJA NA NIEDZIELE ZWYKŁE 28 – 35

PIEŚŃ NA KOMUNIĘ I NA DZIĘKCZYNIENIE: O Krwi najdroższa, E/274, L/195, N2/294, S/206; Pan jest mocą, E/402, N1/300

ANTYFONA: Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. * Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

MÓDLMY SIĘ: Panie, nasz Boże, przyjęliśmy Najświętszy Sakrament, wieczną pamiątkę męki Twojego Syna, † spraw, aby ten dar Jego niewysłowionej miłości * przyczynił się do naszego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PIEŚŃ NA ZAKOŃCZENIE: Bóg nad swym ludem, E/370, M/14, S/445, albo: Podnieś mnie Jezu, N2/230

 


Autorzy:
Piotr Stanisławczyk OFMConv – wprowadzenia, rozważania
s. Ewa Kleps ASC – modlitwy wiernych
Adam Kowalski – wybór śpiewów

Objaśnienie skrótów:
E - Exsultate Deo, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2010;
L - Śpiewnik Liturgiczny, TN KUL, Lublin 1998;
M - ks. Z. Piasecki, Panu memu śpiewać chcę, PROMIC - Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2007;
N1 - Niepojęta Trójco, t. 1, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 1998;
N2 - Niepojęta Trójco, t. 2, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 2010;
S - ks. J. Siedlecki, Śpiewnik Kościelny, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2015

Sklep internetowy Shoper.pl