E-BOOK
6.7
PLN
Oremus Nr 7 (238) 2016 - E-BOOK
Oremus Nr 7 (238) 2016 - E-BOOK
WERSJA PAPIEROWA
Ocena:
(Ilość ocen: 0)
Cena: 6,70 zł

ZACHĘCAMY DO SIĘGNIĘCIA PO LIPCOWY NUMER SŁOWA WŚRÓD NAS, KTÓRY JEST ZNAKOMITYM UZUPEŁNIENIEM CZASOPISMA OREMUS.

ZNAJDUJĄ SIĘ W NIM ROZWAŻANIA DO JEDNEGO Z CODZIENNYCH CZYTAŃ MSZALNYCH, PRZYBLIŻAJĄCE SŁOWO BOŻE I UŁATWIAJĄCE JEGO ZROZUMIENIE

 

Od 1 stycznia 2016 r. podajemy teksty czytań mszalnych i aklamacji według nowego Lekcjonarza, zgodnie z zaleceniem Konferencji Episkopatu Polski.

W lipcowym numerze miesięcznika „Oremus”:
- wprowadzenia liturgiczne i rozważania przygotowane przez ks. Witolda Bednarza, wikariusza parafii św. Józefa w Tomaszowie Lubelskim;
- modlitwy wiernych autorstwa Anny M. Faszczowej; 
- w ramach „Liturgicznego ABC” Maciej Zachara MIC przedstawia sylwetkę Josepha Ratzingera/Benedykta XVI, ważnego reprezentanta nurtu, który można nazwać „reformą reformy” liturgii;
- Michał Kozak MIC w cyklu „Pokochać Psalmy” pisze o trudnych psalmach; 
- Halina Świrska w cyklu „Nasza okładka” przybliża fresk Fra Angelico przedstawiający św. Benedykta z Nursji.
Ponadto w numerze czytania i modlitwy liturgiczne na każdy dzień, propozycje śpiewów na niedziele i święta (Adam Kowalski) oraz części stałe Mszy świętej.

 

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera teksty liturgii Mszy świętej na każdy dzień. Daje wgląd w proponowane przez Kościół codzienne czytania biblijne i formularze mszalne, inspiruje do aktywnego uczestnictwa w liturgii. Dzięki zamieszczonym komentarzom i wprowadzeniom słowo Boże staje się bliższe, bardziej zrozumiałe. 

• Czytania liturgiczne
• Modlitwy mszalne
• Wprowadzenia liturgiczne
• Rozważania
• Modlitwa powszechna
• Liturgiczne ABC
• Pokochać Psalmy
• Propozycje śpiewów 
• Informacje o nowościach wydawniczych

 

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 

 

Zobacz numery archiwalne czasopisma OREMUS

Zobacz jak kupić, pobrać i odczytać pliki elektroniczne »

Prawo odstąpienia od Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych nie przysługuje, jeżeli Konsument pobierze plik przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy.

DRUKUJ OPIS

Niedziela, 10 lipca
Piętnasta niedziela zwykła

„Boże, Ty ukazujesz błądzącym światło Twojej prawdy, aby mogli wrócić na drogę sprawiedliwości” – ta myśl z kolekty wprowadza nas w Eucharystię. Bóg, by przywrócić sprawiedliwość, porzuca działanie według sprawiedliwości. Oferuje miłosierdzie, które nie jest rezygnacją ze sprawiedliwości, ale jej dopełnieniem. We Mszy świętej Bóg wyciąga do ciebie ręce – jest w twoim zasięgu, blisko ciebie, w twych ustach i w twoim sercu. Bóg, który przechodzi obok ciebie, podnosi i leczy najlepszym lekarstwem – Eucharystią.

PIEŚŃ NA WEJŚCIE: Gdzie miłość wzajemna, E/377, L/207, M/42, S/1017

ALBO ANTYFONA: W sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze, * nasycę się Twym widokiem, * gdy ukaże się Twoja chwała.

CHWAŁA

MÓDLMY SIĘ: Boże, Ty ukazujesz błądzącym światło Twojej prawdy, aby mogli wrócić na drogę sprawiedliwości, † spraw, niech ci, którzy uważają się za chrześcijan, odrzucą wszystko, co się sprzeciwia tej godności, * a zabiegają o to, co jest z nią zgodne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

CZYTANIE z Księgi Powtórzonego Prawa (30,10-14). Mojżesz powiedział do ludu: „Będziesz słuchał głosu Pana, Boga swego, przestrzegając Jego poleceń i postanowień zapisanych w księdze tego Prawa; wrócisz do Pana, Boga swego, z całego swego serca i z całej swej duszy. Polecenie to bowiem, które Ja ci dzisiaj daję, nie przekracza twych możliwości i nie jest poza twoim zasięgiem. Nie jest w niebiosach, by można było powiedzieć: «Któż dla nas wstąpi do nieba i przyniesie je nam, a będziemy słuchać i wypełnimy je». I nie jest za morzem, aby można było powiedzieć: «Któż dla nas uda się za morze i przyniesie je nam, a będziemy słuchać i wypełnimy je». Słowo to bowiem jest bardzo blisko ciebie: w twych ustach i w twoim sercu, byś je mógł wypełnić”.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 69,14.17.30-31.33-34.36-37)

REFREN: Ożyje serce szukających Boga.

Panie, modlę się do Ciebie * 
w czas łaski, o Boże. 
Wysłuchaj mnie w Twojej wielkiej dobroci, * 
w Twojej zbawczej wierności.

Wysłuchaj mnie, Panie, bo miłość Twoja jest łaskawa, * 
spojrzyj na mnie w ogromie swego miłosierdzia. 
Jestem nędzny i pełen cierpienia, * 
niech pomoc Twa, Boże, mnie strzeże.

Pieśnią chcę chwalić imię Boga * 
i wielbić Go z dziękczynieniem. 
Patrzcie i cieszcie się, ubodzy, † 
niech ożyje serce szukających Boga. * 
Bo Pan wysłuchuje biednych 
i swoimi więźniami nie gardzi.

Gdyż Bóg ocali Syjon i miasta Judy zbuduje, * 
tam będą mieszkać i mieć posiadłości. 
To będzie dziedzictwem potomstwa sług Jego, *
miłujący Jego imię przebywać tam będą.

Albo:

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 19,8-11)

REFREN: Nakazy Pana są radością serca.

Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę, * 
świadectwo Pana jest pewne, nierozważnego uczy mądrości. 
Jego słuszne nakazy radują serce, * 
jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy.

Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki, * 
sądy Pana prawdziwe, wszystkie razem słuszne. 
Cenniejsze nad złoto, nad złoto najczystsze, * 
słodsze od miodu płynącego z plastra.

CZYTANIE z Listu św. Pawła Apostoła do Kolosan (1,15-20). Chrystus Jezus jest obrazem Boga niewidzialnego – Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy to Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. I On jest Głową Ciała – Kościoła. On jest Początkiem. Pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. Zechciał bowiem Bóg, aby w Nim zamieszkała cała Pełnia i aby przez Niego znów pojednać wszystko z sobą: przez Niego – i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża. 
Oto słowo Boże.

AKLAMACJA: Alleluja.
Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem. 
Ty masz słowa życia wiecznego.

SŁOWA EWANGELII według św. Łukasza (10,25-37). Powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając Jezusa na próbę, zapytał: „Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?”. Jezus mu odpowiedział: „Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz?”. On rzekł: „Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego”. Jezus rzekł do niego: „Dobrze odpowiedziałeś. To czyń, a będziesz żył”. Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: „A kto jest moim bliźnim?”. Jezus, nawiązując do tego, rzekł: „Pewien człowiek schodził z Jeruzalem do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan; zobaczył go i minął. Tak samo lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Pewien zaś Samarytanin, wędrując, przyszedł również na to miejsce. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko: podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem; potem wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł: «Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał». Kto z tych trzech okazał się według ciebie bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców?”. On odpowiedział: „Ten, który mu okazał miłosierdzie”. Jezus mu rzekł: „Idź, i ty czyń podobnie!”.
Oto słowo Pańskie.

ROZWAŻANIE: To jedna z tych ewangelicznych przypowieści, do których niechętnie się przyznajemy i w których często widzimy wszystkich oprócz siebie. Z pewnością jesteśmy tym Samarytaninem, a już na pewno nie kapłanem czy lewitą. Co więcej, potrafimy w prosty sposób wskazać, kto jest kim wśród naszych znajomych.
Gdy takie myślenie zaczyna pojawiać się w naszej głowie, to Dobra Nowina przestaje być Dobrą Nowiną. Staje się kolejną rozprawką o moralności, o złu i dobru, o tym, jak powinno być. Ale Ewangelia jest Dobrą Nowiną o Bogu, który nie omija nikogo. O Bogu, który okazuje miłosierdzie potrzebującemu.
Zobacz w sobie potrzebującego. Nawet jeśli nie jesteś dziś pobity czy chory, to z pewnością są rzeczy, osoby, uczucia, których potrzebujesz. Może jest to potrzeba bliskości, czułości, bycia zauważonym. Może jest to potrzeba zmiany postawy i bycia odważnym czy stanowczym. Może jest tak, że leżysz dziś poraniony, bo zamiast tego, czego pragniesz, o co walczysz, dostajesz jakieś namiastki, które nie są w stanie zaspokoić twojego głodu. Uwierz, że Bóg dziś przechodzi i przychodzi. W tej chwili. Widzi cię. Wzrusza się głęboko. Widzi twoje rany. Opatruje je. Bóg, który jest miłosierny. Bóg, który robi tak zawsze, gdy cię widzi, nigdy nie zostawia cię samemu sobie.

WIERZĘ

MODLITWA WIERNYCH:
Prosimy Cię, Boże, aby Kościół odnawiał się przez codzienną modlitwę i świętość każdego ochrzczonego.
Aby zbliżające się Światowe Dni Młodzieży stały się okazją do okazywania sobie nawzajem miłosierdzia.
Aby cierpiący i opuszczeni odnaleźli ukojenie w Twym słowie i sakramentach.
Aby zmarli dostąpili radości oglądania Twego miłosiernego oblicza.
Aby w nas, tu zgromadzonych, miłość wzajemna rosła ku pełni.

PIEŚŃ NA PRZYGOTOWANIE DARÓW: Ciebie całą duszą pragnę, E/475, M/32, S/823; Boska dobroci, N2/264

MODLITWA NAD DARAMI: Wejrzyj, Boże, na dary błagającego Cię Kościoła † i przemień je na Pokarm duchowy dla Twoich wiernych, * aby przyjmując go, wzrastali w świętości. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PREFACJA NA NIEDZIELE ZWYKŁE 28 – 35

PIEŚŃ NA KOMUNIĘ I NA DZIĘKCZYNIENIE: Jam jest chlebem żywym, E/440, M/178, S/352; Cóż Ci Jezu damy, S/836, L/316, E/437

ANTYFONA: Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, * trwa we Mnie, a Ja w nim.

MÓDLMY SIĘ: Posileni Twoimi darami, prosimy Cię, Boże, † aby przez uczestnictwo w tym Sakramencie * wzrastał w nas jego zbawienny owoc. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PIEŚŃ NA ZAKOŃCZENIE: Pod Twą obronę, S/859, L/264, E/405


Autorzy:
ks. Witold Bednarz – wprowadzenia do liturgii i rozważania
Anna M. Faszczowa – modlitwa wiernych
Adam Kowalski - wybór śpiewów


Objaśnienie skrótów:
E - Exsultate Deo, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2010;
L - Śpiewnik Liturgiczny, TN KUL, Lublin 1998;
M - ks. Z. Piasecki, Panu memu śpiewać chcę, PROMIC - Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2007;
N1 - Niepojęta Trójco, t. 1, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 1998;
N2 - Niepojęta Trójco, t. 2, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 2010;
S - ks. J. Siedlecki, Śpiewnik Kościelny, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2015

 

DODAJ OPINIE

OPINIE KLIENTÓW

Opinions about the product (0)

Przypomnimy Ci, kiedy produkt będzie dostępny.

 • Granice
 • Centrum Duchowosci Benedyktynskiej
 • Opoka
 • Wiara
 • Logo Marianum Travel
 • SPM logo
 • BiblioNetka
 • Idziemy
 • Kaplani
 • Vox Fm
 • Radio Niepokalanów
 • Radio polskie
 • Papierowe Mysli
 • Ewangelizuj.pl
 • droga.com.pl
 • logo kulturaonline
 • Sacroexpo
Oremus Nr 7 (238) 2016 - E-BOOKOPIS

ZACHĘCAMY DO SIĘGNIĘCIA PO LIPCOWY NUMER SŁOWA WŚRÓD NAS, KTÓRY JEST ZNAKOMITYM UZUPEŁNIENIEM CZASOPISMA OREMUS.

ZNAJDUJĄ SIĘ W NIM ROZWAŻANIA DO JEDNEGO Z CODZIENNYCH CZYTAŃ MSZALNYCH, PRZYBLIŻAJĄCE SŁOWO BOŻE I UŁATWIAJĄCE JEGO ZROZUMIENIE

 

Od 1 stycznia 2016 r. podajemy teksty czytań mszalnych i aklamacji według nowego Lekcjonarza, zgodnie z zaleceniem Konferencji Episkopatu Polski.

W lipcowym numerze miesięcznika „Oremus”:
- wprowadzenia liturgiczne i rozważania przygotowane przez ks. Witolda Bednarza, wikariusza parafii św. Józefa w Tomaszowie Lubelskim;
- modlitwy wiernych autorstwa Anny M. Faszczowej; 
- w ramach „Liturgicznego ABC” Maciej Zachara MIC przedstawia sylwetkę Josepha Ratzingera/Benedykta XVI, ważnego reprezentanta nurtu, który można nazwać „reformą reformy” liturgii;
- Michał Kozak MIC w cyklu „Pokochać Psalmy” pisze o trudnych psalmach; 
- Halina Świrska w cyklu „Nasza okładka” przybliża fresk Fra Angelico przedstawiający św. Benedykta z Nursji.
Ponadto w numerze czytania i modlitwy liturgiczne na każdy dzień, propozycje śpiewów na niedziele i święta (Adam Kowalski) oraz części stałe Mszy świętej.

 

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera teksty liturgii Mszy świętej na każdy dzień. Daje wgląd w proponowane przez Kościół codzienne czytania biblijne i formularze mszalne, inspiruje do aktywnego uczestnictwa w liturgii. Dzięki zamieszczonym komentarzom i wprowadzeniom słowo Boże staje się bliższe, bardziej zrozumiałe. 

• Czytania liturgiczne
• Modlitwy mszalne
• Wprowadzenia liturgiczne
• Rozważania
• Modlitwa powszechna
• Liturgiczne ABC
• Pokochać Psalmy
• Propozycje śpiewów 
• Informacje o nowościach wydawniczych

 

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 

 

Zobacz numery archiwalne czasopisma OREMUS

Zobacz jak kupić, pobrać i odczytać pliki elektroniczne »

Prawo odstąpienia od Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych nie przysługuje, jeżeli Konsument pobierze plik przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy.SPIS TREŚCI
FRAGMENT KSIĄŻKI

Niedziela, 10 lipca
Piętnasta niedziela zwykła

„Boże, Ty ukazujesz błądzącym światło Twojej prawdy, aby mogli wrócić na drogę sprawiedliwości” – ta myśl z kolekty wprowadza nas w Eucharystię. Bóg, by przywrócić sprawiedliwość, porzuca działanie według sprawiedliwości. Oferuje miłosierdzie, które nie jest rezygnacją ze sprawiedliwości, ale jej dopełnieniem. We Mszy świętej Bóg wyciąga do ciebie ręce – jest w twoim zasięgu, blisko ciebie, w twych ustach i w twoim sercu. Bóg, który przechodzi obok ciebie, podnosi i leczy najlepszym lekarstwem – Eucharystią.

PIEŚŃ NA WEJŚCIE: Gdzie miłość wzajemna, E/377, L/207, M/42, S/1017

ALBO ANTYFONA: W sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze, * nasycę się Twym widokiem, * gdy ukaże się Twoja chwała.

CHWAŁA

MÓDLMY SIĘ: Boże, Ty ukazujesz błądzącym światło Twojej prawdy, aby mogli wrócić na drogę sprawiedliwości, † spraw, niech ci, którzy uważają się za chrześcijan, odrzucą wszystko, co się sprzeciwia tej godności, * a zabiegają o to, co jest z nią zgodne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

CZYTANIE z Księgi Powtórzonego Prawa (30,10-14). Mojżesz powiedział do ludu: „Będziesz słuchał głosu Pana, Boga swego, przestrzegając Jego poleceń i postanowień zapisanych w księdze tego Prawa; wrócisz do Pana, Boga swego, z całego swego serca i z całej swej duszy. Polecenie to bowiem, które Ja ci dzisiaj daję, nie przekracza twych możliwości i nie jest poza twoim zasięgiem. Nie jest w niebiosach, by można było powiedzieć: «Któż dla nas wstąpi do nieba i przyniesie je nam, a będziemy słuchać i wypełnimy je». I nie jest za morzem, aby można było powiedzieć: «Któż dla nas uda się za morze i przyniesie je nam, a będziemy słuchać i wypełnimy je». Słowo to bowiem jest bardzo blisko ciebie: w twych ustach i w twoim sercu, byś je mógł wypełnić”.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 69,14.17.30-31.33-34.36-37)

REFREN: Ożyje serce szukających Boga.

Panie, modlę się do Ciebie * 
w czas łaski, o Boże. 
Wysłuchaj mnie w Twojej wielkiej dobroci, * 
w Twojej zbawczej wierności.

Wysłuchaj mnie, Panie, bo miłość Twoja jest łaskawa, * 
spojrzyj na mnie w ogromie swego miłosierdzia. 
Jestem nędzny i pełen cierpienia, * 
niech pomoc Twa, Boże, mnie strzeże.

Pieśnią chcę chwalić imię Boga * 
i wielbić Go z dziękczynieniem. 
Patrzcie i cieszcie się, ubodzy, † 
niech ożyje serce szukających Boga. * 
Bo Pan wysłuchuje biednych 
i swoimi więźniami nie gardzi.

Gdyż Bóg ocali Syjon i miasta Judy zbuduje, * 
tam będą mieszkać i mieć posiadłości. 
To będzie dziedzictwem potomstwa sług Jego, *
miłujący Jego imię przebywać tam będą.

Albo:

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 19,8-11)

REFREN: Nakazy Pana są radością serca.

Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę, * 
świadectwo Pana jest pewne, nierozważnego uczy mądrości. 
Jego słuszne nakazy radują serce, * 
jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy.

Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki, * 
sądy Pana prawdziwe, wszystkie razem słuszne. 
Cenniejsze nad złoto, nad złoto najczystsze, * 
słodsze od miodu płynącego z plastra.

CZYTANIE z Listu św. Pawła Apostoła do Kolosan (1,15-20). Chrystus Jezus jest obrazem Boga niewidzialnego – Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy to Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. I On jest Głową Ciała – Kościoła. On jest Początkiem. Pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. Zechciał bowiem Bóg, aby w Nim zamieszkała cała Pełnia i aby przez Niego znów pojednać wszystko z sobą: przez Niego – i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża. 
Oto słowo Boże.

AKLAMACJA: Alleluja.
Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem. 
Ty masz słowa życia wiecznego.

SŁOWA EWANGELII według św. Łukasza (10,25-37). Powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając Jezusa na próbę, zapytał: „Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?”. Jezus mu odpowiedział: „Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz?”. On rzekł: „Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego”. Jezus rzekł do niego: „Dobrze odpowiedziałeś. To czyń, a będziesz żył”. Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: „A kto jest moim bliźnim?”. Jezus, nawiązując do tego, rzekł: „Pewien człowiek schodził z Jeruzalem do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan; zobaczył go i minął. Tak samo lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Pewien zaś Samarytanin, wędrując, przyszedł również na to miejsce. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko: podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem; potem wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł: «Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał». Kto z tych trzech okazał się według ciebie bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców?”. On odpowiedział: „Ten, który mu okazał miłosierdzie”. Jezus mu rzekł: „Idź, i ty czyń podobnie!”.
Oto słowo Pańskie.

ROZWAŻANIE: To jedna z tych ewangelicznych przypowieści, do których niechętnie się przyznajemy i w których często widzimy wszystkich oprócz siebie. Z pewnością jesteśmy tym Samarytaninem, a już na pewno nie kapłanem czy lewitą. Co więcej, potrafimy w prosty sposób wskazać, kto jest kim wśród naszych znajomych.
Gdy takie myślenie zaczyna pojawiać się w naszej głowie, to Dobra Nowina przestaje być Dobrą Nowiną. Staje się kolejną rozprawką o moralności, o złu i dobru, o tym, jak powinno być. Ale Ewangelia jest Dobrą Nowiną o Bogu, który nie omija nikogo. O Bogu, który okazuje miłosierdzie potrzebującemu.
Zobacz w sobie potrzebującego. Nawet jeśli nie jesteś dziś pobity czy chory, to z pewnością są rzeczy, osoby, uczucia, których potrzebujesz. Może jest to potrzeba bliskości, czułości, bycia zauważonym. Może jest to potrzeba zmiany postawy i bycia odważnym czy stanowczym. Może jest tak, że leżysz dziś poraniony, bo zamiast tego, czego pragniesz, o co walczysz, dostajesz jakieś namiastki, które nie są w stanie zaspokoić twojego głodu. Uwierz, że Bóg dziś przechodzi i przychodzi. W tej chwili. Widzi cię. Wzrusza się głęboko. Widzi twoje rany. Opatruje je. Bóg, który jest miłosierny. Bóg, który robi tak zawsze, gdy cię widzi, nigdy nie zostawia cię samemu sobie.

WIERZĘ

MODLITWA WIERNYCH:
Prosimy Cię, Boże, aby Kościół odnawiał się przez codzienną modlitwę i świętość każdego ochrzczonego.
Aby zbliżające się Światowe Dni Młodzieży stały się okazją do okazywania sobie nawzajem miłosierdzia.
Aby cierpiący i opuszczeni odnaleźli ukojenie w Twym słowie i sakramentach.
Aby zmarli dostąpili radości oglądania Twego miłosiernego oblicza.
Aby w nas, tu zgromadzonych, miłość wzajemna rosła ku pełni.

PIEŚŃ NA PRZYGOTOWANIE DARÓW: Ciebie całą duszą pragnę, E/475, M/32, S/823; Boska dobroci, N2/264

MODLITWA NAD DARAMI: Wejrzyj, Boże, na dary błagającego Cię Kościoła † i przemień je na Pokarm duchowy dla Twoich wiernych, * aby przyjmując go, wzrastali w świętości. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PREFACJA NA NIEDZIELE ZWYKŁE 28 – 35

PIEŚŃ NA KOMUNIĘ I NA DZIĘKCZYNIENIE: Jam jest chlebem żywym, E/440, M/178, S/352; Cóż Ci Jezu damy, S/836, L/316, E/437

ANTYFONA: Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, * trwa we Mnie, a Ja w nim.

MÓDLMY SIĘ: Posileni Twoimi darami, prosimy Cię, Boże, † aby przez uczestnictwo w tym Sakramencie * wzrastał w nas jego zbawienny owoc. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PIEŚŃ NA ZAKOŃCZENIE: Pod Twą obronę, S/859, L/264, E/405


Autorzy:
ks. Witold Bednarz – wprowadzenia do liturgii i rozważania
Anna M. Faszczowa – modlitwa wiernych
Adam Kowalski - wybór śpiewów


Objaśnienie skrótów:
E - Exsultate Deo, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2010;
L - Śpiewnik Liturgiczny, TN KUL, Lublin 1998;
M - ks. Z. Piasecki, Panu memu śpiewać chcę, PROMIC - Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2007;
N1 - Niepojęta Trójco, t. 1, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 1998;
N2 - Niepojęta Trójco, t. 2, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 2010;
S - ks. J. Siedlecki, Śpiewnik Kościelny, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2015

 

Sklep internetowy Shoper.pl