Oremus - nr archiwalne
6.4
PLN
Oremus Nr 6 (261) 2018
Oremus Nr 6 (261) 2018
wydawnictwo: Promic
format: 110 x 159 mm
E-BOOK
Ocena:
(Ilość ocen: 0)
Cena: 6,40 zł
Numer archiwalny Osoby pragnące kupić numer archiwalny prosimy o kontakt. Tel.: 22 651 90 54 wew. 130, 131 lub przez e-mail: handlowy@wydawnictwo.pl

Dane techniczne

wydawnictwo Promic
format 110 x 159 mm

ZACHĘCAMY DO SIĘGNIĘCIA PO CZERWCOWY NUMER SŁOWA WŚRÓD NAS, KTÓRY JEST ZNAKOMITYM UZUPEŁNIENIEM CZASOPISMA OREMUS.

ZNAJDUJĄ SIĘ W NIM ROZWAŻANIA DO JEDNEGO Z CODZIENNYCH CZYTAŃ MSZALNYCH, PRZYBLIŻAJĄCE SŁOWO BOŻE I UŁATWIAJĄCE JEGO ZROZUMIENIE. 

W czerwcowym numerze miesięcznika „Oremus”: 

- czytania i modlitwy mszalne na każdy dzień;
- wprowadzenia liturgiczne i rozważania – na niedziele, uroczystości i święta – których autorką jest Anna M. Faszczowa, teolog-dogmatyk, animatorka chóru Angelus w Horyńcu-Zdroju;
- modlitwy wiernych przygotowane przez s. Bożenę Leszczyńską OCV, asystentkę pastoralną w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie;
- kolejny tekst z działu „Pytania i odpowiedzi”. S. Adelajda Sielepin CHR, profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, kierownik Katedry Teologii Liturgii, odpowiada na pytanie:

Jak się zachować, gdy uczestniczymy w liturgii, do której wprowadzono lokalne zwyczaje?

- propozycje śpiewów na niedziele, uroczystości i święta przygotowane przez Adama Kowalskiego.

W ramach „Liturgicznego ABC” Maciej Zachara MIC proponuje tekst poświęcony tym razem gestom podczas aktu pokuty i hymnu „Chwała”. Autor przypomina, że „na znak czci i respektu wobec imienia Jezus, wypowiadając je, winniśmy uczynić lekki skłon głową. Gest ten obowiązuje wszystkich, którzy śpiewają bądź recytują hymn”.
Michał Kozak MIC w dziale „Pokochać Psalmy”, w ramach rozważania poszczególnych psalmów, pisze o Psalmie 130 z dziesiątej niedzieli zwykłej. To „wołanie z głębokości” zawiera i lamentację, i nadzieję. „Jest w tej pieśni prawda, która leży u fundamentów całego Psałterza: nie ma takiej biedy, z której nie można wołać do Boga, i nie ma takiego miejsca, z którego by głos człowieka do Niego nie dotarł” – zaznacza ks. M. Kozak.
Halina Świrska, autorka „Naszej okładki”, przybliża obraz „Święci Apostołowie Piotr i Paweł” (Carlo Crivelli).
Ponadto w numerze – jak zawsze – części stałe Mszy świętej.

Jesteśmy na Facebooku! Zapraszamy wszystkich do polubienia profilu oraz do aktywnego udziału w różnych dyskusjach.

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera:

• Czytania liturgiczne
• Modlitwy mszalne
• Wprowadzenia liturgiczne
• Rozważania
• Modlitwa powszechna
• Liturgiczne ABC
• Pokochać Psalmy
• Propozycje śpiewów 
• Informacje o nowościach wydawniczych

 

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 

 

Zobacz numery archiwalne czasopisma OREMUS

DRUKUJ OPIS

Piątek, 29 czerwca
Świętych Apostołów Piotra i Pawła

Msza w dzień

Od początku istnienia Kościoła wierzący w Chrystusa są ścigani i więzieni przez różnych Herodów tego świata. Historia prześladowanych chrześcijan nie zawsze kończy się uwolnieniem, jak zdarzyło się to św. Piotrowi. Częściej kończy się męczeństwem, jak w przypadku ściętego mieczem Jakuba czy Pawła. Święci, także Patroni dzisiejszego dnia, Piotr i Paweł, przypominają, że naszym celem nie jest nieśmiertelność na ziemi, ale życie wieczne, z Bogiem, w niebie. Na Eucharystii Pan dodaje nam sił i wyzwala „od wszelkiej trwogi”, byśmy zapatrzeni w Niego, pełni radości szli ku pełni życia.

PIEŚŃ NA WEJŚCIE: Duchem Świętym kierowany, S/678

ALBO ANTYFONA: Radujmy się w Panu w uroczystość Apostołów Piotra i Pawła, * którzy własną krwią użyźnili Kościół, * pili kielich Pański i stali się przyjaciółmi Boga.

CHWAŁA

MÓDLMY SIĘ: Boże, Ty nam dałeś dzień świętej radości w uroczystość Apostołów Piotra i Pawła, † spraw, aby Twój Kościół wiernie zachowywał naukę Apostołów, * od których otrzymał zaczątek wiary. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

CZYTANIE z Dziejów Apostolskich (12,1-11). W owych dniach Herod zaczął prześladować niektórych członków Kościoła. Ściął mieczem Jakuba, brata Jana, a gdy spostrzegł, że to spodobało się Żydom, uwięził nadto Piotra. A były to dni Przaśników. Kiedy go pojmał, osadził w więzieniu i oddał pod straż czterech oddziałów, po czterech żołnierzy każdy, zamierzając po Święcie Paschy wydać go ludowi. Strzeżono więc Piotra w więzieniu, a Kościół modlił się za niego nieustannie do Boga. W nocy, po której Herod miał go wydać, Piotr, skuty podwójnym łańcuchem, spał między dwoma żołnierzami, a strażnicy przed bramą strzegli więzienia. Wtem zjawił się anioł Pański i światłość zajaśniała w celi. Trąceniem w bok obudził Piotra i powiedział: „Wstań szybko!”. Równocześnie z rąk Piotra opadły kajdany. „Przepasz się i włóż sandały!” – powiedział mu anioł. A gdy to zrobił, rzekł do niego: „Narzuć płaszcz i chodź za mną!”. Wyszedł więc i szedł za nim, ale nie wiedział, czy to, co czyni anioł, jest rzeczywistością; zdawało mu się, że to widzenie. Minęli pierwszą i drugą straż i doszli do żelaznej bramy, prowadzącej do miasta. Ta otwarła się sama przed nimi. Wyszli więc, przeszli jedną ulicę i natychmiast anioł odstąpił od niego. Wtedy Piotr przyszedł do siebie i rzekł: „Teraz wiem na pewno, że Pan posłał swego anioła i wyrwał mnie z ręki Heroda i z tego wszystkiego, czego oczekiwali Żydzi”.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 34,2-9)

REFREN: Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwolił.

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, *
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi się Panem, *
niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

Wysławiajcie razem ze mną Pana, *
wspólnie wywyższajmy Jego imię.
Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał *
i wyzwolił od wszelkiej trwogi.

Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością, *
oblicza wasze nie zapłoną wstydem.
Oto biedak zawołał i Pan go usłyszał, *
i uwolnił od wszelkiego ucisku.

Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych, *
aby ich ocalić.
Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry, *
szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę.

CZYTANIE z Drugiego Listu św. Pawła Apostoła do Tymoteusza (4,6-9.17-18). Najmilszy: Krew moja już ma być wylana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki nadeszła. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiarę ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy Sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego. Pospiesz się, by przybyć do mnie szybko. Pan stanął przy mnie i wzmocnił mnie, żeby się przeze mnie dopełniło głoszenie Ewangelii i żeby wszystkie narody je posłyszały; wyrwany też zostałem z paszczy lwa. Wyrwie mnie Pan od wszelkiego złego czynu i wybawi mnie, przyjmując do swego królestwa niebieskiego; Jemu chwała na wieki wieków. Amen.
Oto słowo Boże.

AKLAMACJA: Alleluja.
Ty jesteś Piotr – Opoka,
i na tej opoce zbuduję mój Kościół,
a bramy piekielne go nie przemogą.

SŁOWA EWANGELII według św. Mateusza (16,13-19). Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?”. A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”. Jezus zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?”. Odpowiedział Szymon Piotr: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. Na to Jezus mu rzekł: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr – Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”.
Oto słowo Pańskie.

ROZWAŻANIE: Przy pierwszym spotkaniu Jezus zmienił Szymonowi imię, co oznacza, że dał mu nowe powołanie i funkcję w planie zbawienia. Gdy Piotr wyznał, że Jezus jest Synem Bożym, otrzymał zadanie przewodzenia Kościołowi. Kolejny etap powołania odkrył przy spotkaniu ze Zmartwychwstałym nad Morzem Tyberiadzkim, gdy uznał swoją kondycję grzesznika i miłość Boga, który kocha nieskończenie mocno, choć człowiek nie umie odpowiedzieć Mu taką samą miłością. Doświadczył tego i św. Paweł, tak pewny słuszności okrutnego postępowania wobec chrześcijan. Ale w drodze do Damaszku zderzył się z Prawdą, która go powaliła na ziemię i oślepiła. Dopiero gdy leżał w piachu pustyni, nic nie widząc, mógł usłyszeć głos Boga i przyjąć łaskę nawrócenia.
Piotr otrzymuje władzę pasterską nie ze względu na charakter, osiągnięcia i opinię, ale z powodu wyznania wiary w Syna Bożego. Jezus wie, że w chwili próby Piotr trzy razy się Go wyprze, a jednak daje mu klucze do Królestwa i obiecuje, że piekło nigdy nie zniszczy Kościoła. Bóg buduje Kościół z marnego materiału – grzeszników, ale są to grzesznicy wierzący, a więc osadzeni na prawdziwym fundamencie, czyli Chrystusie. Kościół opiera się na świętości Bożego Syna i pełen jest darów przyniesionych przez Jego Osobę i dzieło. Dlatego może prowadzić człowieka do źródeł miłosierdzia Boga – władza Piotra polega przecież na odpuszczaniu grzechów. Jak tłumaczył kard. Joseph Ratzinger: „W samym sercu nowej posługi, która pozbawia energii niszczycielskie moce, znajduje się łaska przebaczenia. To ona konstytuuje Kościół. Kościół zbudowany jest na przebaczeniu. Sam Piotr ukazuje ten fakt na własnym przykładzie”.
Jezus stawia dziś pytania o motywacje („dlaczego Mnie prześladujesz?”), o wiarę („za kogo Mnie uważacie?”) i o miłość („Czy kochasz Mnie?”). Pragnie, byśmy się rozwijali, stawali lepsi, mądrzejsi, świadomi swego powołania we wspólnocie Kościoła i przeznaczenia do nieba.

WIERZĘ

MODLITWA WIERNYCH:
Módlmy się za Kościół, osoby wszystkich stanów, posług i powołań.
Za Papieża i jego misję utwierdzania braci w wierze.
Za rządzących i ich wysiłki na rzecz dobra powierzonych im państw i narodów.
Za wszystkie osoby zmarłe, osierocone i przeżywające żałobę.
Za naszą wspólnotę eucharystyczną i nasze zaangażowanie w świadczenie o Chrystusie.

PIEŚŃ NA PRZYGOTOWANIE DARÓW: Chwalcie Pana wszyscy, L/93, S/834, albo: Głoś imię Pana, E/378, N1/153, S/843

MODLITWA NAD DARAMI: Wszechmogący Boże, niech modlitwa Apostołów towarzyszy darom, które Tobie składamy, * i spraw, abyśmy z wewnętrznym oddaniem uczestniczyli w tej Ofierze. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PREFACJA O ŚWIĘTYCH APOSTOŁACH PIOTRZE I PAWLE 66

PIEŚŃ NA KOMUNIĘ I NA DZIĘKCZYNIENIE: Jezu w hostii utajony, S/358; Dzięki o Panie, E/118, L/96, S/839

ANTYFONA: Piotr rzekł do Jezusa: * Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego. * Jezus odpowiedział: * Ty jesteś Piotr, czyli Skała, i na tej Skale zbuduję mój Kościół.

MÓDLMY SIĘ: Boże, Ty nas pokrzepiłeś Najświętszym Sakramentem, † spraw, abyśmy żyli w Kościele jak pierwsi chrześcijanie, trwając w łamaniu chleba i nauce Apostołów, * a utwierdzeni w miłości, stanowili jedno serce i jedną duszę. Przez Chrystusa, Pana naszego.

UROCZYSTE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO: Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, † który zbudował Kościół na wierze świętego Piotra * i przez niego umocnił waszą wiarę.
Amen.
Przez nauczanie świętego Pawła Bóg oświecił narody pogańskie, * niech przykład Apostoła pobudzi was do zyskiwania braci dla Chrystusa.
Amen.
Niech władza powierzona świętemu Piotrowi i słowa głoszone przez świętego Pawła † za ich wstawiennictwem pomogą wam dojść do tej ojczyzny, * do której Apostołowie weszli przez męczeństwo.
Amen.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn,  i Duch Święty.
Amen.

PIEŚŃ NA ZAKOŃCZENIE: Za rękę weź mnie Panie, S/879, albo: Różne są dary łaski, N2/234

Autorzy:
Anna M. Faszczowa – wprowadzenia do liturgii i rozważania
Bożena Leszczyńska OCV – modlitwy wiernych
Adam Kowalski – wybór śpiewów


Objaśnienie skrótów:
E - Exsultate Deo, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2010;
L - Śpiewnik Liturgiczny, TN KUL, Lublin 1998;
M - ks. Z. Piasecki, Panu memu śpiewać chcę, PROMIC - Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2007;
N1 - Niepojęta Trójco, t. 1, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 1998;
N2 - Niepojęta Trójco, t. 2, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 2010;
S - ks. J. Siedlecki, Śpiewnik Kościelny, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2015

DODAJ OPINIE

OPINIE KLIENTÓW

Opinie o produkcie (0)

Przypomnimy Ci, kiedy produkt będzie dostępny.

 • Granice
 • Centrum Duchowosci Benedyktynskiej
 • Opoka
 • Wiara
 • Logo Marianum Travel
 • SPM logo
 • BiblioNetka
 • Idziemy
 • Kaplani
 • Vox Fm
 • Radio Niepokalanów
 • Radio polskie
 • Papierowe Mysli
 • Ewangelizuj.pl
 • droga.com.pl
 • logo kulturaonline
 • Sacroexpo
Oremus Nr 6 (261) 2018OPIS

ZACHĘCAMY DO SIĘGNIĘCIA PO CZERWCOWY NUMER SŁOWA WŚRÓD NAS, KTÓRY JEST ZNAKOMITYM UZUPEŁNIENIEM CZASOPISMA OREMUS.

ZNAJDUJĄ SIĘ W NIM ROZWAŻANIA DO JEDNEGO Z CODZIENNYCH CZYTAŃ MSZALNYCH, PRZYBLIŻAJĄCE SŁOWO BOŻE I UŁATWIAJĄCE JEGO ZROZUMIENIE. 

W czerwcowym numerze miesięcznika „Oremus”: 

- czytania i modlitwy mszalne na każdy dzień;
- wprowadzenia liturgiczne i rozważania – na niedziele, uroczystości i święta – których autorką jest Anna M. Faszczowa, teolog-dogmatyk, animatorka chóru Angelus w Horyńcu-Zdroju;
- modlitwy wiernych przygotowane przez s. Bożenę Leszczyńską OCV, asystentkę pastoralną w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie;
- kolejny tekst z działu „Pytania i odpowiedzi”. S. Adelajda Sielepin CHR, profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, kierownik Katedry Teologii Liturgii, odpowiada na pytanie:

Jak się zachować, gdy uczestniczymy w liturgii, do której wprowadzono lokalne zwyczaje?

- propozycje śpiewów na niedziele, uroczystości i święta przygotowane przez Adama Kowalskiego.

W ramach „Liturgicznego ABC” Maciej Zachara MIC proponuje tekst poświęcony tym razem gestom podczas aktu pokuty i hymnu „Chwała”. Autor przypomina, że „na znak czci i respektu wobec imienia Jezus, wypowiadając je, winniśmy uczynić lekki skłon głową. Gest ten obowiązuje wszystkich, którzy śpiewają bądź recytują hymn”.
Michał Kozak MIC w dziale „Pokochać Psalmy”, w ramach rozważania poszczególnych psalmów, pisze o Psalmie 130 z dziesiątej niedzieli zwykłej. To „wołanie z głębokości” zawiera i lamentację, i nadzieję. „Jest w tej pieśni prawda, która leży u fundamentów całego Psałterza: nie ma takiej biedy, z której nie można wołać do Boga, i nie ma takiego miejsca, z którego by głos człowieka do Niego nie dotarł” – zaznacza ks. M. Kozak.
Halina Świrska, autorka „Naszej okładki”, przybliża obraz „Święci Apostołowie Piotr i Paweł” (Carlo Crivelli).
Ponadto w numerze – jak zawsze – części stałe Mszy świętej.

Jesteśmy na Facebooku! Zapraszamy wszystkich do polubienia profilu oraz do aktywnego udziału w różnych dyskusjach.

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera:

• Czytania liturgiczne
• Modlitwy mszalne
• Wprowadzenia liturgiczne
• Rozważania
• Modlitwa powszechna
• Liturgiczne ABC
• Pokochać Psalmy
• Propozycje śpiewów 
• Informacje o nowościach wydawniczych

 

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 

 

Zobacz numery archiwalne czasopisma OREMUSSPIS TREŚCI
FRAGMENT KSIĄŻKI

Piątek, 29 czerwca
Świętych Apostołów Piotra i Pawła

Msza w dzień

Od początku istnienia Kościoła wierzący w Chrystusa są ścigani i więzieni przez różnych Herodów tego świata. Historia prześladowanych chrześcijan nie zawsze kończy się uwolnieniem, jak zdarzyło się to św. Piotrowi. Częściej kończy się męczeństwem, jak w przypadku ściętego mieczem Jakuba czy Pawła. Święci, także Patroni dzisiejszego dnia, Piotr i Paweł, przypominają, że naszym celem nie jest nieśmiertelność na ziemi, ale życie wieczne, z Bogiem, w niebie. Na Eucharystii Pan dodaje nam sił i wyzwala „od wszelkiej trwogi”, byśmy zapatrzeni w Niego, pełni radości szli ku pełni życia.

PIEŚŃ NA WEJŚCIE: Duchem Świętym kierowany, S/678

ALBO ANTYFONA: Radujmy się w Panu w uroczystość Apostołów Piotra i Pawła, * którzy własną krwią użyźnili Kościół, * pili kielich Pański i stali się przyjaciółmi Boga.

CHWAŁA

MÓDLMY SIĘ: Boże, Ty nam dałeś dzień świętej radości w uroczystość Apostołów Piotra i Pawła, † spraw, aby Twój Kościół wiernie zachowywał naukę Apostołów, * od których otrzymał zaczątek wiary. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

CZYTANIE z Dziejów Apostolskich (12,1-11). W owych dniach Herod zaczął prześladować niektórych członków Kościoła. Ściął mieczem Jakuba, brata Jana, a gdy spostrzegł, że to spodobało się Żydom, uwięził nadto Piotra. A były to dni Przaśników. Kiedy go pojmał, osadził w więzieniu i oddał pod straż czterech oddziałów, po czterech żołnierzy każdy, zamierzając po Święcie Paschy wydać go ludowi. Strzeżono więc Piotra w więzieniu, a Kościół modlił się za niego nieustannie do Boga. W nocy, po której Herod miał go wydać, Piotr, skuty podwójnym łańcuchem, spał między dwoma żołnierzami, a strażnicy przed bramą strzegli więzienia. Wtem zjawił się anioł Pański i światłość zajaśniała w celi. Trąceniem w bok obudził Piotra i powiedział: „Wstań szybko!”. Równocześnie z rąk Piotra opadły kajdany. „Przepasz się i włóż sandały!” – powiedział mu anioł. A gdy to zrobił, rzekł do niego: „Narzuć płaszcz i chodź za mną!”. Wyszedł więc i szedł za nim, ale nie wiedział, czy to, co czyni anioł, jest rzeczywistością; zdawało mu się, że to widzenie. Minęli pierwszą i drugą straż i doszli do żelaznej bramy, prowadzącej do miasta. Ta otwarła się sama przed nimi. Wyszli więc, przeszli jedną ulicę i natychmiast anioł odstąpił od niego. Wtedy Piotr przyszedł do siebie i rzekł: „Teraz wiem na pewno, że Pan posłał swego anioła i wyrwał mnie z ręki Heroda i z tego wszystkiego, czego oczekiwali Żydzi”.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 34,2-9)

REFREN: Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwolił.

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, *
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi się Panem, *
niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

Wysławiajcie razem ze mną Pana, *
wspólnie wywyższajmy Jego imię.
Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał *
i wyzwolił od wszelkiej trwogi.

Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością, *
oblicza wasze nie zapłoną wstydem.
Oto biedak zawołał i Pan go usłyszał, *
i uwolnił od wszelkiego ucisku.

Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych, *
aby ich ocalić.
Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry, *
szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę.

CZYTANIE z Drugiego Listu św. Pawła Apostoła do Tymoteusza (4,6-9.17-18). Najmilszy: Krew moja już ma być wylana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki nadeszła. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiarę ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy Sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego. Pospiesz się, by przybyć do mnie szybko. Pan stanął przy mnie i wzmocnił mnie, żeby się przeze mnie dopełniło głoszenie Ewangelii i żeby wszystkie narody je posłyszały; wyrwany też zostałem z paszczy lwa. Wyrwie mnie Pan od wszelkiego złego czynu i wybawi mnie, przyjmując do swego królestwa niebieskiego; Jemu chwała na wieki wieków. Amen.
Oto słowo Boże.

AKLAMACJA: Alleluja.
Ty jesteś Piotr – Opoka,
i na tej opoce zbuduję mój Kościół,
a bramy piekielne go nie przemogą.

SŁOWA EWANGELII według św. Mateusza (16,13-19). Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?”. A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”. Jezus zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?”. Odpowiedział Szymon Piotr: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. Na to Jezus mu rzekł: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr – Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”.
Oto słowo Pańskie.

ROZWAŻANIE: Przy pierwszym spotkaniu Jezus zmienił Szymonowi imię, co oznacza, że dał mu nowe powołanie i funkcję w planie zbawienia. Gdy Piotr wyznał, że Jezus jest Synem Bożym, otrzymał zadanie przewodzenia Kościołowi. Kolejny etap powołania odkrył przy spotkaniu ze Zmartwychwstałym nad Morzem Tyberiadzkim, gdy uznał swoją kondycję grzesznika i miłość Boga, który kocha nieskończenie mocno, choć człowiek nie umie odpowiedzieć Mu taką samą miłością. Doświadczył tego i św. Paweł, tak pewny słuszności okrutnego postępowania wobec chrześcijan. Ale w drodze do Damaszku zderzył się z Prawdą, która go powaliła na ziemię i oślepiła. Dopiero gdy leżał w piachu pustyni, nic nie widząc, mógł usłyszeć głos Boga i przyjąć łaskę nawrócenia.
Piotr otrzymuje władzę pasterską nie ze względu na charakter, osiągnięcia i opinię, ale z powodu wyznania wiary w Syna Bożego. Jezus wie, że w chwili próby Piotr trzy razy się Go wyprze, a jednak daje mu klucze do Królestwa i obiecuje, że piekło nigdy nie zniszczy Kościoła. Bóg buduje Kościół z marnego materiału – grzeszników, ale są to grzesznicy wierzący, a więc osadzeni na prawdziwym fundamencie, czyli Chrystusie. Kościół opiera się na świętości Bożego Syna i pełen jest darów przyniesionych przez Jego Osobę i dzieło. Dlatego może prowadzić człowieka do źródeł miłosierdzia Boga – władza Piotra polega przecież na odpuszczaniu grzechów. Jak tłumaczył kard. Joseph Ratzinger: „W samym sercu nowej posługi, która pozbawia energii niszczycielskie moce, znajduje się łaska przebaczenia. To ona konstytuuje Kościół. Kościół zbudowany jest na przebaczeniu. Sam Piotr ukazuje ten fakt na własnym przykładzie”.
Jezus stawia dziś pytania o motywacje („dlaczego Mnie prześladujesz?”), o wiarę („za kogo Mnie uważacie?”) i o miłość („Czy kochasz Mnie?”). Pragnie, byśmy się rozwijali, stawali lepsi, mądrzejsi, świadomi swego powołania we wspólnocie Kościoła i przeznaczenia do nieba.

WIERZĘ

MODLITWA WIERNYCH:
Módlmy się za Kościół, osoby wszystkich stanów, posług i powołań.
Za Papieża i jego misję utwierdzania braci w wierze.
Za rządzących i ich wysiłki na rzecz dobra powierzonych im państw i narodów.
Za wszystkie osoby zmarłe, osierocone i przeżywające żałobę.
Za naszą wspólnotę eucharystyczną i nasze zaangażowanie w świadczenie o Chrystusie.

PIEŚŃ NA PRZYGOTOWANIE DARÓW: Chwalcie Pana wszyscy, L/93, S/834, albo: Głoś imię Pana, E/378, N1/153, S/843

MODLITWA NAD DARAMI: Wszechmogący Boże, niech modlitwa Apostołów towarzyszy darom, które Tobie składamy, * i spraw, abyśmy z wewnętrznym oddaniem uczestniczyli w tej Ofierze. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PREFACJA O ŚWIĘTYCH APOSTOŁACH PIOTRZE I PAWLE 66

PIEŚŃ NA KOMUNIĘ I NA DZIĘKCZYNIENIE: Jezu w hostii utajony, S/358; Dzięki o Panie, E/118, L/96, S/839

ANTYFONA: Piotr rzekł do Jezusa: * Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego. * Jezus odpowiedział: * Ty jesteś Piotr, czyli Skała, i na tej Skale zbuduję mój Kościół.

MÓDLMY SIĘ: Boże, Ty nas pokrzepiłeś Najświętszym Sakramentem, † spraw, abyśmy żyli w Kościele jak pierwsi chrześcijanie, trwając w łamaniu chleba i nauce Apostołów, * a utwierdzeni w miłości, stanowili jedno serce i jedną duszę. Przez Chrystusa, Pana naszego.

UROCZYSTE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO: Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, † który zbudował Kościół na wierze świętego Piotra * i przez niego umocnił waszą wiarę.
Amen.
Przez nauczanie świętego Pawła Bóg oświecił narody pogańskie, * niech przykład Apostoła pobudzi was do zyskiwania braci dla Chrystusa.
Amen.
Niech władza powierzona świętemu Piotrowi i słowa głoszone przez świętego Pawła † za ich wstawiennictwem pomogą wam dojść do tej ojczyzny, * do której Apostołowie weszli przez męczeństwo.
Amen.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn,  i Duch Święty.
Amen.

PIEŚŃ NA ZAKOŃCZENIE: Za rękę weź mnie Panie, S/879, albo: Różne są dary łaski, N2/234

Autorzy:
Anna M. Faszczowa – wprowadzenia do liturgii i rozważania
Bożena Leszczyńska OCV – modlitwy wiernych
Adam Kowalski – wybór śpiewów


Objaśnienie skrótów:
E - Exsultate Deo, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2010;
L - Śpiewnik Liturgiczny, TN KUL, Lublin 1998;
M - ks. Z. Piasecki, Panu memu śpiewać chcę, PROMIC - Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2007;
N1 - Niepojęta Trójco, t. 1, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 1998;
N2 - Niepojęta Trójco, t. 2, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 2010;
S - ks. J. Siedlecki, Śpiewnik Kościelny, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2015

Sklep internetowy Shoper.pl