Oremus - nr archiwalne
7.8
PLN
Oremus Nr 5 (308) 2022
Oremus Nr 5 (308) 2022
wydawnictwo: Promic
format: 110 x 159 mm
E-BOOK
Ocena:
(Ilość ocen: 0)
Cena: 7,80 zł
Numer archiwalny Osoby pragnące kupić numer archiwalny prosimy o kontakt. Tel.: 22 651 90 54 wew. 130, 131 lub przez e-mail: handlowy@wydawnictwo.pl

Dane techniczne

wydawnictwo Promic
format 110 x 159 mm

ZACHĘCAMY DO SIĘGNIĘCIA PO MAJOWY NUMER SŁOWA WŚRÓD NAS, KTÓRY JEST ZNAKOMITYM UZUPEŁNIENIEM CZASOPISMA OREMUS.

W każdym numerze ROZWAŻANIA NA KAŻDY DZIEŃ

 W majowym numerze miesięcznika „Oremus”:

- czytania i modlitwy mszalne na każdy dzień;
- wprowadzenia liturgiczne i rozważania, które napisał Marcin Walczak, teolog-dogmatyk, redaktor i publicysta;
- modlitwy wiernych przygotowane przez Małgorzatę Kanię ze Wspólnoty Chrystusa Zmartwychwstałego „Galilea”;
- kolejny tekst z działu „Pytania i odpowiedzi”. Ks. Krzysztof Porosło, teolog-dogmatyk z archidiecezji krakowskiej, zaangażowany m.in. w organizowanie warsztatów liturgicznych „Mysterium fascinans”, wykładowca Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, archidiecezjalny duszpasterz akademicki, autor wielu artykułów i książek, odpowiada na pytanie: „Kiedy rozpoczyna się Msza święta? Czy od wejścia celebransa, od znaku krzyża? Niektórzy teologowie duchowości twierdzą, że zaczyna ją tak naprawdę już przygotowanie w domu...”.
- propozycje śpiewów na niedziele, uroczystości i święta, przygotowane przez Adama Kowalskiego, organistę w parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Świętej Lipce.

W ramach „Liturgicznego ABC” Maciej Zachara MIC przedstawia drugą część tekstu na temat drogi do posoborowej liturgii godzin.
Michał Kozak MIC w dziale „Pokochać Psalmy” rozważa Psalm 87, którym modlimy się we wtorek czwartego tygodnia wielkanocnego. Psalm ten zawiera proroctwo: „poprzez burzliwą i często tragiczną historię Jerozolimy spogląda ku czasom mesjańskim i ostatecznym”.
Halina Świrska, autorka „Naszej okładki”, omawia obraz „Wniebowstąpienie Pańskie” (Mariotto di Nardo).

Ponadto w numerze – jak zawsze – części stałe Mszy świętej.
Publikujemy też, jak zwykle w maju, Litanię loretańską do Najświętszej Maryi Panny.

W ramach „Liturgicznego ABC” Maciej Zachara MIC przedstawia pierwszą część tekstu na temat drogi do posoborowej liturgii godzin.
Michał Kozak MIC w dziale „Pokochać Psalmy” rozważa Psalm 102, którym modlimy się we wtorek piątego tygodnia Wielkiego Postu. „Wołający w tym psalmie człowiek – zauważa autor – bierze na swoje serce agonię całej wspólnoty”, schodząc na głębszy poziom współodczuwania. I dodaje: „Potrzebujemy dzisiaj takiej modlitwy, gdy wielu odcina się od Kościoła i, wzruszając ramionami, uznaje za ruinę niewartą troski świętą wspólnotę, która zrodziła ich do życia w wierze”.
Halina Świrska, autorka „Naszej okładki”, omawia obraz „Zmartwychwstanie i kobiety u grobu” (Fra Angelico). 

Ponadto w numerze – jak zawsze – części stałe Mszy świętej.

 

Jesteśmy na Facebooku! Zapraszamy wszystkich do polubienia profilu oraz do aktywnego udziału w różnych dyskusjach. 

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera:

• Czytania liturgiczne
• Modlitwy mszalne
• Wprowadzenia liturgiczne
• Rozważania
• Modlitwy wiernych
• Liturgiczne ABC
• Pytania i odpowiedzi
• Wstępy do okresów liturgicznych
• Omówienia okładki
• Pokochać Psalmy
• Propozycje śpiewów 
• Informacje o nowościach wydawniczych

 

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 

 

Zobacz numery archiwalne czasopisma OREMUS

DRUKUJ OPIS

Niedziela, 29 maja
Wniebowstąpienie Pańskie

Wniebowstąpienie Jezusa kończy okres Jego ukazywania się uczniom jako zmartwychwstały Pan. Łukasz opisuje to wydarzenie w sposób podobny do starotestamentowych historii o Henochu czy Eliaszu. Jednak wniebowstąpienie Jezusa oznacza także wyniesienie ludzkiej natury do Bożej chwały. Radujemy się dziś, bo Bóg ukochał nas tak bardzo, że chce, abyśmy żyli razem z Chrystusem na wieki. Niech udział w Eucharystii kieruje nasze życie ku niebu.

PIEŚŃ NA WEJŚCIE: Chrystus Pan w niebo wstępuje, E/206, L/234, S/308

ALBO ANTYFONA: Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? * Jezus tak przyjdzie, jak widzieliście Go wstępującego do nieba. * Alleluja.

CHWAŁA

MÓDLMY SIĘ: Wszechmogący Boże, wniebowstąpienie Twojego Syna jest wywyższeniem ludzkiej natury, † spraw, abyśmy pełni świętej radości składali Tobie dziękczynienie, * i utwierdź naszą nadzieję, że my, członkowie Mistycznego Ciała Chrystusa, połączymy się z Nim w chwale. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

CZYTANIE z Dziejów Apostolskich (1,1-11). Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku aż do dnia, w którym dał polecenia apostołom, których sobie wybrał przez Ducha Świętego, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku przykazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca: „Słyszeliście o niej ode Mnie – mówił – Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym”. Zapytywali Go zebrani: „Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?”. Odpowiedział im: „Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi”. Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy jeszcze wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: „Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba”.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 47,2-3.6-9)

REFREN: Pan wśród radości wstępuje do nieba.

Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie, *
radosnym głosem wykrzykujcie Bogu,
bo Pan Najwyższy i straszliwy, *
jest wielkim Królem nad całą ziemią.

Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków, *
Pan wstępuje przy dźwięku trąby.
Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie, *
śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie.

Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi, *
hymn zaśpiewajcie!
Bóg króluje nad narodami, *
Bóg zasiada na swym świętym tronie.

CZYTANIE z Listu do Hebrajczyków (9,24-28; 10,19-23). Chrystus wszedł nie do świątyni zbudowanej rękami ludzkimi, będącej odbiciem prawdziwej świątyni, ale do samego nieba, aby teraz wstawiać się za nami przed obliczem Boga, ani nie po to, aby się wielekroć sam miał ofiarować, jak arcykapłan, który co roku wchodzi do świątyni z krwią cudzą, gdyż w takim przypadku musiałby cierpieć wiele razy od stworzenia świata. A tymczasem raz jeden ukazał się teraz na końcu wieków, aby zgładzić grzech przez ofiarę z samego siebie. A jak postanowione ludziom raz umrzeć, potem zaś sąd, tak Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu, drugi raz ukaże się nie w związku z grzechem, lecz dla zbawienia tych, którzy Go oczekują. Mamy więc, bracia, pewność, iż wejdziemy do Miejsca Świętego przez krew Jezusa. On nam zapoczątkował drogę nową i żywą, przez zasłonę, to jest przez ciało swoje. Mając zaś kapłana wielkiego, który jest nad domem Bożym, przystąpmy z sercem prawym, z wiarą pełną, oczyszczeni na duszy od wszelkiego zła świadomego i obmyci na ciele wodą czystą. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo godny jest zaufania Ten, który dał obietnicę.
Oto słowo Boże.

AKLAMACJA: Alleluja.
Idźcie i nauczajcie wszystkie narody.
Ja jestem z wami przez wszystkie dni,
aż do skończenia świata.

SŁOWA EWANGELII według św. Łukasza (24,46 53). Jezus powiedział do swoich uczniów: „Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego. Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie przyobleczeni w moc z wysoka”. Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce, błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jeruzalem, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga.
Oto słowo Pańskie.

ROZWAŻANIE: Wniebowstąpienie, które Łukasz dokładnie opisuje w Dziejach Apostolskich, stawia uczniów Jezusa przed dwiema pokusami i przed jedną dobrą możliwością. Pierwsza pokusa to pokusa polityczna. Jezus ma za chwilę zostać porwany w niebiosa, a uczniowie pytają, czy przywróci królestwo Izraela. Nawet w tak mistycznym i uduchowionym momencie oni myślą o polityce. Kiedy przywrócisz niepodległość naszemu krajowi i wypędzisz Rzymian? Albo – jak powiedzielibyśmy dzisiaj – kiedy odnowisz chrześcijańską Europę i uczynisz Polskę prawdziwie katolicką? Jezus odżegnuje się od tego tropu: „Nie wasza to rzecz...”. To nie takie rzeczy powinny nas zaprzątać. Mamy żyć w Duchu Świętym, świadczyć, głosić i robić swoje. Nie wolno nam uciekać przed tą drogą w kierunku pokus politycznych, budowania królestwa Bożego na ziemi. Druga pokusa to z kolei fałszywy mistycyzm. „Dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo?” – pytają aniołowie. Przed chrześcijanami stoi pokusa nawiedzonego wpatrywania się w niebo. Szukanie dziwnych tajemnic, śledzenie najnowszych orędzi i gonienie za cudownościami i wiedzą tajemną. Na ziemi jest dla nas robota do zrobienia, nie stójmy i nie wpatrujmy się w niebo. Dobrym kierunkiem jest natomiast oczekiwanie na dar Ducha, otwieranie się na Niego i świadczenie o Jezusie swoim życiem.
Pokusy upolitycznienia i sztucznego uduchowienia to dwie strategie zła, wymierzone w to, by odciągnąć nas od życia w Duchu Świętym. Nasza rzecz to po prostu przyjąć Ducha Świętego i świadczyć o Jezusie. Nie łudzić się, że świat albo kraj stanie się chrześcijański, ale też nie uciekać w jakiś „drugi”, wyśniony świat, nie bujać w obłokach. Stąpać twardo po ziemi, nosząc w sobie niebo.

WIERZĘ

MODLITWA WIERNYCH:
• Ojcze wszechmogący, prosimy Cię za ochrzczonych, aby odkrywali pełnię łask we wspólnocie Kościoła i w życiu sakramentalnym.
• Za osoby duchowne i konsekrowane, aby potrafiły realizować swoje powołanie z pełnym oddaniem, radością i wiernością.
• Za osoby nieochrzczone lub te, które dokonały apostazji, aby przyjęły łaskę wiary i dostąpiły zbawienia.
• Za dusze cierpiące w czyśćcu, aby wraz z Chrystusem zmartwychwstałym mogły wejść do niebieskiej ojczyzny.
• Za nas tu zgromadzonych, abyśmy owocnie przeżyli czas oczekiwania na pamiątkę zesłania Ducha Świętego i odnowili swoją relację z Bogiem.

PIEŚŃ NA PRZYGOTOWANIE DARÓW: Boże mocny, Boże cudów, E/367, L/255, S/825

MODLITWA NAD DARAMI: Panie, nasz Boże, pokornie składamy Ci tę Ofiarę w uroczystość Wniebowstąpienia Twojego Syna; † przez świętą wymianę darów udziel nam łaski, * abyśmy całe życie kierowali ku niebu. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PREFACJA O WNIEBOWSTĄPIENIU 25 – 26

PIEŚŃ NA KOMUNIĘ I NA DZIĘKCZYNIENIE: Zbliżam się w pokorze, E/464, L/295, M/204, S/406; Ciebie Boga wysławiamy, E/114, L/425, N1/82, S/883

ANTYFONA: Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, * aż do skończenia świata. * Alleluja.

MÓDLMY SIĘ: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty pozwalasz Kościołowi pielgrzymującemu na ziemi kosztować Bożych darów, † wzbudź w nas pragnienie nieba, * gdzie Chrystus, jako pierwszy z ludzi, przebywa z Tobą. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

UROCZYSTE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO: Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, † którego Syn w dniu dzisiejszym wstąpił do nieba * i otworzył wam drogę do Ojca.
Amen.
Chrystus po swoim zmartwychwstaniu ukazał się swoim uczniom, † niech się wam ukaże jako łaskawy sędzia * i wprowadzi was do wiecznego dziedzictwa.
Amen.
Chrystus przebywa w chwale Ojca, † a równocześnie jest z nami aż do końca świata, * niech wam pozwoli doświadczać swojej obecności.
Amen.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn,  i Duch Święty.
Amen.

PIEŚŃ NA ZAKOŃCZENIE: Ciesz się Królowo anielska, L/235, S/310

 

Autorzy:
Marcin Walczak – wprowadzenia liturgiczne i rozważania
Małgorzata Kania – modlitwy wiernych
Adam Kowalski – wybór śpiewów

Objaśnienie skrótów:
E - Exsultate Deo, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2010;
L - Śpiewnik Liturgiczny, TN KUL, Lublin 1998;
M - ks. Z. Piasecki, Panu memu śpiewać chcę, PROMIC - Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2007;
N1 - Niepojęta Trójco, t. 1, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 1998;
N2 - Niepojęta Trójco, t. 2, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 2010;
S - ks. J. Siedlecki, Śpiewnik Kościelny, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2015

DODAJ OPINIE

OPINIE KLIENTÓW

Opinie o produkcie (0)

Przypomnimy Ci, kiedy produkt będzie dostępny.

 • Granice
 • Centrum Duchowosci Benedyktynskiej
 • Opoka
 • Wiara
 • Logo Marianum Travel
 • SPM logo
 • BiblioNetka
 • Idziemy
 • Kaplani
 • Vox Fm
 • Radio Niepokalanów
 • Radio polskie
 • Papierowe Mysli
 • Ewangelizuj.pl
 • droga.com.pl
 • logo kulturaonline
 • Sacroexpo
Oremus Nr 5 (308) 2022OPIS

ZACHĘCAMY DO SIĘGNIĘCIA PO MAJOWY NUMER SŁOWA WŚRÓD NAS, KTÓRY JEST ZNAKOMITYM UZUPEŁNIENIEM CZASOPISMA OREMUS.

W każdym numerze ROZWAŻANIA NA KAŻDY DZIEŃ

 W majowym numerze miesięcznika „Oremus”:

- czytania i modlitwy mszalne na każdy dzień;
- wprowadzenia liturgiczne i rozważania, które napisał Marcin Walczak, teolog-dogmatyk, redaktor i publicysta;
- modlitwy wiernych przygotowane przez Małgorzatę Kanię ze Wspólnoty Chrystusa Zmartwychwstałego „Galilea”;
- kolejny tekst z działu „Pytania i odpowiedzi”. Ks. Krzysztof Porosło, teolog-dogmatyk z archidiecezji krakowskiej, zaangażowany m.in. w organizowanie warsztatów liturgicznych „Mysterium fascinans”, wykładowca Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, archidiecezjalny duszpasterz akademicki, autor wielu artykułów i książek, odpowiada na pytanie: „Kiedy rozpoczyna się Msza święta? Czy od wejścia celebransa, od znaku krzyża? Niektórzy teologowie duchowości twierdzą, że zaczyna ją tak naprawdę już przygotowanie w domu...”.
- propozycje śpiewów na niedziele, uroczystości i święta, przygotowane przez Adama Kowalskiego, organistę w parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Świętej Lipce.

W ramach „Liturgicznego ABC” Maciej Zachara MIC przedstawia drugą część tekstu na temat drogi do posoborowej liturgii godzin.
Michał Kozak MIC w dziale „Pokochać Psalmy” rozważa Psalm 87, którym modlimy się we wtorek czwartego tygodnia wielkanocnego. Psalm ten zawiera proroctwo: „poprzez burzliwą i często tragiczną historię Jerozolimy spogląda ku czasom mesjańskim i ostatecznym”.
Halina Świrska, autorka „Naszej okładki”, omawia obraz „Wniebowstąpienie Pańskie” (Mariotto di Nardo).

Ponadto w numerze – jak zawsze – części stałe Mszy świętej.
Publikujemy też, jak zwykle w maju, Litanię loretańską do Najświętszej Maryi Panny.

W ramach „Liturgicznego ABC” Maciej Zachara MIC przedstawia pierwszą część tekstu na temat drogi do posoborowej liturgii godzin.
Michał Kozak MIC w dziale „Pokochać Psalmy” rozważa Psalm 102, którym modlimy się we wtorek piątego tygodnia Wielkiego Postu. „Wołający w tym psalmie człowiek – zauważa autor – bierze na swoje serce agonię całej wspólnoty”, schodząc na głębszy poziom współodczuwania. I dodaje: „Potrzebujemy dzisiaj takiej modlitwy, gdy wielu odcina się od Kościoła i, wzruszając ramionami, uznaje za ruinę niewartą troski świętą wspólnotę, która zrodziła ich do życia w wierze”.
Halina Świrska, autorka „Naszej okładki”, omawia obraz „Zmartwychwstanie i kobiety u grobu” (Fra Angelico). 

Ponadto w numerze – jak zawsze – części stałe Mszy świętej.

 

Jesteśmy na Facebooku! Zapraszamy wszystkich do polubienia profilu oraz do aktywnego udziału w różnych dyskusjach. 

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera:

• Czytania liturgiczne
• Modlitwy mszalne
• Wprowadzenia liturgiczne
• Rozważania
• Modlitwy wiernych
• Liturgiczne ABC
• Pytania i odpowiedzi
• Wstępy do okresów liturgicznych
• Omówienia okładki
• Pokochać Psalmy
• Propozycje śpiewów 
• Informacje o nowościach wydawniczych

 

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 

 

Zobacz numery archiwalne czasopisma OREMUSSPIS TREŚCI
FRAGMENT KSIĄŻKI

Niedziela, 29 maja
Wniebowstąpienie Pańskie

Wniebowstąpienie Jezusa kończy okres Jego ukazywania się uczniom jako zmartwychwstały Pan. Łukasz opisuje to wydarzenie w sposób podobny do starotestamentowych historii o Henochu czy Eliaszu. Jednak wniebowstąpienie Jezusa oznacza także wyniesienie ludzkiej natury do Bożej chwały. Radujemy się dziś, bo Bóg ukochał nas tak bardzo, że chce, abyśmy żyli razem z Chrystusem na wieki. Niech udział w Eucharystii kieruje nasze życie ku niebu.

PIEŚŃ NA WEJŚCIE: Chrystus Pan w niebo wstępuje, E/206, L/234, S/308

ALBO ANTYFONA: Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? * Jezus tak przyjdzie, jak widzieliście Go wstępującego do nieba. * Alleluja.

CHWAŁA

MÓDLMY SIĘ: Wszechmogący Boże, wniebowstąpienie Twojego Syna jest wywyższeniem ludzkiej natury, † spraw, abyśmy pełni świętej radości składali Tobie dziękczynienie, * i utwierdź naszą nadzieję, że my, członkowie Mistycznego Ciała Chrystusa, połączymy się z Nim w chwale. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

CZYTANIE z Dziejów Apostolskich (1,1-11). Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku aż do dnia, w którym dał polecenia apostołom, których sobie wybrał przez Ducha Świętego, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku przykazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca: „Słyszeliście o niej ode Mnie – mówił – Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym”. Zapytywali Go zebrani: „Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?”. Odpowiedział im: „Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi”. Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy jeszcze wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: „Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba”.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 47,2-3.6-9)

REFREN: Pan wśród radości wstępuje do nieba.

Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie, *
radosnym głosem wykrzykujcie Bogu,
bo Pan Najwyższy i straszliwy, *
jest wielkim Królem nad całą ziemią.

Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków, *
Pan wstępuje przy dźwięku trąby.
Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie, *
śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie.

Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi, *
hymn zaśpiewajcie!
Bóg króluje nad narodami, *
Bóg zasiada na swym świętym tronie.

CZYTANIE z Listu do Hebrajczyków (9,24-28; 10,19-23). Chrystus wszedł nie do świątyni zbudowanej rękami ludzkimi, będącej odbiciem prawdziwej świątyni, ale do samego nieba, aby teraz wstawiać się za nami przed obliczem Boga, ani nie po to, aby się wielekroć sam miał ofiarować, jak arcykapłan, który co roku wchodzi do świątyni z krwią cudzą, gdyż w takim przypadku musiałby cierpieć wiele razy od stworzenia świata. A tymczasem raz jeden ukazał się teraz na końcu wieków, aby zgładzić grzech przez ofiarę z samego siebie. A jak postanowione ludziom raz umrzeć, potem zaś sąd, tak Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu, drugi raz ukaże się nie w związku z grzechem, lecz dla zbawienia tych, którzy Go oczekują. Mamy więc, bracia, pewność, iż wejdziemy do Miejsca Świętego przez krew Jezusa. On nam zapoczątkował drogę nową i żywą, przez zasłonę, to jest przez ciało swoje. Mając zaś kapłana wielkiego, który jest nad domem Bożym, przystąpmy z sercem prawym, z wiarą pełną, oczyszczeni na duszy od wszelkiego zła świadomego i obmyci na ciele wodą czystą. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo godny jest zaufania Ten, który dał obietnicę.
Oto słowo Boże.

AKLAMACJA: Alleluja.
Idźcie i nauczajcie wszystkie narody.
Ja jestem z wami przez wszystkie dni,
aż do skończenia świata.

SŁOWA EWANGELII według św. Łukasza (24,46 53). Jezus powiedział do swoich uczniów: „Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego. Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie przyobleczeni w moc z wysoka”. Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce, błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jeruzalem, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga.
Oto słowo Pańskie.

ROZWAŻANIE: Wniebowstąpienie, które Łukasz dokładnie opisuje w Dziejach Apostolskich, stawia uczniów Jezusa przed dwiema pokusami i przed jedną dobrą możliwością. Pierwsza pokusa to pokusa polityczna. Jezus ma za chwilę zostać porwany w niebiosa, a uczniowie pytają, czy przywróci królestwo Izraela. Nawet w tak mistycznym i uduchowionym momencie oni myślą o polityce. Kiedy przywrócisz niepodległość naszemu krajowi i wypędzisz Rzymian? Albo – jak powiedzielibyśmy dzisiaj – kiedy odnowisz chrześcijańską Europę i uczynisz Polskę prawdziwie katolicką? Jezus odżegnuje się od tego tropu: „Nie wasza to rzecz...”. To nie takie rzeczy powinny nas zaprzątać. Mamy żyć w Duchu Świętym, świadczyć, głosić i robić swoje. Nie wolno nam uciekać przed tą drogą w kierunku pokus politycznych, budowania królestwa Bożego na ziemi. Druga pokusa to z kolei fałszywy mistycyzm. „Dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo?” – pytają aniołowie. Przed chrześcijanami stoi pokusa nawiedzonego wpatrywania się w niebo. Szukanie dziwnych tajemnic, śledzenie najnowszych orędzi i gonienie za cudownościami i wiedzą tajemną. Na ziemi jest dla nas robota do zrobienia, nie stójmy i nie wpatrujmy się w niebo. Dobrym kierunkiem jest natomiast oczekiwanie na dar Ducha, otwieranie się na Niego i świadczenie o Jezusie swoim życiem.
Pokusy upolitycznienia i sztucznego uduchowienia to dwie strategie zła, wymierzone w to, by odciągnąć nas od życia w Duchu Świętym. Nasza rzecz to po prostu przyjąć Ducha Świętego i świadczyć o Jezusie. Nie łudzić się, że świat albo kraj stanie się chrześcijański, ale też nie uciekać w jakiś „drugi”, wyśniony świat, nie bujać w obłokach. Stąpać twardo po ziemi, nosząc w sobie niebo.

WIERZĘ

MODLITWA WIERNYCH:
• Ojcze wszechmogący, prosimy Cię za ochrzczonych, aby odkrywali pełnię łask we wspólnocie Kościoła i w życiu sakramentalnym.
• Za osoby duchowne i konsekrowane, aby potrafiły realizować swoje powołanie z pełnym oddaniem, radością i wiernością.
• Za osoby nieochrzczone lub te, które dokonały apostazji, aby przyjęły łaskę wiary i dostąpiły zbawienia.
• Za dusze cierpiące w czyśćcu, aby wraz z Chrystusem zmartwychwstałym mogły wejść do niebieskiej ojczyzny.
• Za nas tu zgromadzonych, abyśmy owocnie przeżyli czas oczekiwania na pamiątkę zesłania Ducha Świętego i odnowili swoją relację z Bogiem.

PIEŚŃ NA PRZYGOTOWANIE DARÓW: Boże mocny, Boże cudów, E/367, L/255, S/825

MODLITWA NAD DARAMI: Panie, nasz Boże, pokornie składamy Ci tę Ofiarę w uroczystość Wniebowstąpienia Twojego Syna; † przez świętą wymianę darów udziel nam łaski, * abyśmy całe życie kierowali ku niebu. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PREFACJA O WNIEBOWSTĄPIENIU 25 – 26

PIEŚŃ NA KOMUNIĘ I NA DZIĘKCZYNIENIE: Zbliżam się w pokorze, E/464, L/295, M/204, S/406; Ciebie Boga wysławiamy, E/114, L/425, N1/82, S/883

ANTYFONA: Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, * aż do skończenia świata. * Alleluja.

MÓDLMY SIĘ: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty pozwalasz Kościołowi pielgrzymującemu na ziemi kosztować Bożych darów, † wzbudź w nas pragnienie nieba, * gdzie Chrystus, jako pierwszy z ludzi, przebywa z Tobą. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

UROCZYSTE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO: Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, † którego Syn w dniu dzisiejszym wstąpił do nieba * i otworzył wam drogę do Ojca.
Amen.
Chrystus po swoim zmartwychwstaniu ukazał się swoim uczniom, † niech się wam ukaże jako łaskawy sędzia * i wprowadzi was do wiecznego dziedzictwa.
Amen.
Chrystus przebywa w chwale Ojca, † a równocześnie jest z nami aż do końca świata, * niech wam pozwoli doświadczać swojej obecności.
Amen.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn,  i Duch Święty.
Amen.

PIEŚŃ NA ZAKOŃCZENIE: Ciesz się Królowo anielska, L/235, S/310

 

Autorzy:
Marcin Walczak – wprowadzenia liturgiczne i rozważania
Małgorzata Kania – modlitwy wiernych
Adam Kowalski – wybór śpiewów

Objaśnienie skrótów:
E - Exsultate Deo, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2010;
L - Śpiewnik Liturgiczny, TN KUL, Lublin 1998;
M - ks. Z. Piasecki, Panu memu śpiewać chcę, PROMIC - Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2007;
N1 - Niepojęta Trójco, t. 1, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 1998;
N2 - Niepojęta Trójco, t. 2, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 2010;
S - ks. J. Siedlecki, Śpiewnik Kościelny, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2015

Sklep internetowy Shoper.pl