Oremus - nr archiwalne
7.2
PLN
Oremus Nr 5 (296) 2021
Oremus Nr 5 (296) 2021
wydawnictwo: Promic
format: 110 x 159 mm
E-BOOK
Ocena:
(Ilość ocen: 0)
Cena: 7,20 zł
Numer archiwalny Osoby pragnące kupić numer archiwalny prosimy o kontakt. Tel.: 22 651 90 54 wew. 130, 131 lub przez e-mail: handlowy@wydawnictwo.pl

Dane techniczne

wydawnictwo Promic
format 110 x 159 mm

W każdym numerze ROZWAŻANIA NA KAŻDY DZIEŃ

ZACHĘCAMY DO SIĘGNIĘCIA PO MAJOWY NUMER SŁOWA WŚRÓD NAS, KTÓRY JEST ZNAKOMITYM UZUPEŁNIENIEM CZASOPISMA OREMUS. 

W majowym numerze miesięcznika „Oremus”:

- czytania i modlitwy mszalne na każdy dzień;
- wprowadzenia liturgiczne i rozważania, które napisał Maciej Zachara MIC, liturgista, wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Marianów w Lublinie, stały współpracownik „Oremus”, autor m.in. książek: „Msza święta. Liturgiczne ABC” i „Krótka historia Mszału Rzymskiego”;
- modlitwy wiernych; przygotowała je s. Maria Łatka FMM, franciszkanka misjonarka Maryi, z Zakopanego;
- wstęp do okresu zwykłego (2) napisany przez ks. Tomasza Gwizdka, prezbitera diecezji świdnickiej, wikariusza w parafii katedralnej w Świdnicy, doktoranta w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II;
- kolejny tekst z działu „Pytania i odpowiedzi”. Anna M. Faszczowa, teolog-dogmatyk, animatorka chóru Angelus w Horyńcu-Zdroju, ustosunkowuje się do kwestii: „Warsztaty muzyki liturgicznej. Jak zorganizować?”.
- propozycje śpiewów na niedziele, uroczystości i święta, przygotowane przez Adama Kowalskiego, organistę w parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Świętej Lipce.

W ramach „Liturgicznego ABC” Maciej Zachara MIC pisze o oficjum typu monastycznego, jakie – prócz oficjum katedralnego – istniało w IV wieku. Było ono „bardzo proste i pozbawione jakiegokolwiek rozbudowanego ceremoniału”.
Jego rolą „było jedynie podtrzymanie ducha modlitwy nieustającej, który miał charakteryzować całe życie mnicha”.
Michał Kozak MIC w dziale „Pokochać Psalmy” rozważa Psalm 149, którym możemy modlić się podczas jutrzni w każde liturgiczne święto i uroczystość; w maju w liturgii Mszy świętej psalmem tym modlimy się dwukrotnie. „Tym, co przepełnia ten psalm – zauważa ks. M. Kozak MIC – a czego tak często brakuje w naszym życiu i modlitwie, jest radowanie się Bogiem”.
Halina Świrska, autorka „Naszej okładki”, omawia obraz „Zesłanie Ducha Świętego” (Taddeo Gaddi).

Ponadto w numerze – jak zawsze – części stałe Mszy świętej. Publikujemy też, jak zwykle w maju, Litanię loretańską do Najświętszej Maryi Panny.

  

Jesteśmy na Facebooku! Zapraszamy wszystkich do polubienia profilu oraz do aktywnego udziału w różnych dyskusjach. 

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera:

• Czytania liturgiczne
• Modlitwy mszalne
• Wprowadzenia liturgiczne
• Rozważania
• Modlitwy wiernych
• Liturgiczne ABC
• Pytania i odpowiedzi
• Wstępy do okresów liturgicznych
• Omówienia okładki
• Pokochać Psalmy
• Propozycje śpiewów 
• Informacje o nowościach wydawniczych

 

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 

 

Zobacz numery archiwalne czasopisma OREMUS

DRUKUJ OPIS

Niedziela, 23 maja
Niedziela Zesłania Ducha Świętego

Msza w dzień

Misterium Pięćdziesiątnicy jest dopełnieniem Wielkanocy. Jezus Chrystus po to umarł, zmartwychwstał i wstąpił do nieba, żebyśmy mogli otrzymać Jego Ducha. Duch Święty aktualizuje dla nas misterium Paschy Chrystusa i staje się w nas zasadą nowego życia w Chrystusie. Potrzebujemy ustawicznie otwierać się na obecność i działanie Ducha Świętego, który przychodzi również w każdej Eucharystii. Ciągle potrzebujemy Go przyjmować i pozwalać Mu się prowadzić, żebyśmy mogli naprawdę żyć życiem dzieci Bożych.

PIEŚŃ NA WEJŚCIE: O Stworzycielu Duchu, E/218, L/432, S/319

ALBO ANTYFONA: Duch Pański napełnił okrąg ziemi, * Ten, który ogarnia wszystko, * zna każdą mowę. * Alleluja.

Albo:

Miłość Boża rozlana jest w naszych sercach * przez Ducha Świętego, który w nas mieszka. * Alleluja.

CHWAŁA

MÓDLMY SIĘ: Boże, Ty przez misterium dnia dzisiejszego uświęcasz swój Kościół ogarniający wszystkie ludy i narody, † ześlij dary Ducha Świętego na całą ziemię * i dokonaj w sercach wiernych cudów, które zdziałałeś w początkach głoszenia Ewangelii. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

CZYTANIE z Dziejów Apostolskich (2,1-11). Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak tamci przemawiali w jego własnym języku. Pełni zdumienia i podziwu mówili: „Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? – Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże”.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 104,1.24.29-31.34)

REFREN: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.

Błogosław, duszo moja, Pana, *
Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki!
Jak liczne są dzieła Twoje, Panie, *
ziemia jest pełna Twoich stworzeń.

Kiedy odbierasz im oddech, marnieją *
i w proch się obracają.
Stwarzasz je, napełniając swym Duchem, *
i odnawiasz oblicze ziemi.

Niech chwała Pana trwa na wieki, *
niech Pan się raduje z dzieł swoich.
Niech miła Mu będzie pieśń moja, *
będę radował się w Panu.

CZYTANIE z Listu św. Pawła Apostoła do Galatów (5,16-25). Bracia: Postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, tak że nie czynicie tego, co chcecie. Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie będziecie podlegać Prawu. Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie, bałwochwalstwo, czary, nienawiść, spory, zawiść, gniewy, pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem: ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, królestwa Bożego nie odziedziczą. Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim cnotom nie ma Prawa. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z jego namiętnościami i pożądaniami. Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy.
Oto słowo Boże.

SEKWENCJA:

Przybądź, Duchu Święty, Bez Twojego tchnienia,
Ześlij z nieba wzięty Cóż jest wśród stworzenia?
Światła Twego strumień. Tylko cierń i nędze.

Przyjdź, Ojcze ubogich, Obmyj, co nieświęte,
Przyjdź, Dawco łask drogich, Oschłym wlej zachętę,
Przyjdź, Światłości sumień. Ulecz serca ranę.

O, najmilszy z gości, Nagnij, co jest harde,
Słodka serc radości, Rozgrzej serca twarde,
Słodkie orzeźwienie. Prowadź zabłąkane.

W pracy Tyś ochłodą, Daj Twoim wierzącym,
W skwarze żywą wodą, W Tobie ufającym,
W płaczu utulenie. Siedmiorakie dary.

Światłości najświętsza, Daj zasługę męstwa,
Serc wierzących wnętrza Daj wieniec zwycięstwa,
Poddaj Twej potędze. Daj szczęście bez miary.

AKLAMACJA: Alleluja.
Przyjdź, Duchu Święty,
napełnij serca swoich wiernych
i zapal w nich ogień swojej miłości.

SŁOWA EWANGELII według św. Jana (15,26-27; 16,12-15). Jezus powiedział do swoich uczniów: „Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku. Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi”.
Oto słowo Pańskie.

ROZWAŻANIE: Usłyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, jak Jezus zapowiada przyjście Ducha Świętego jako Parakleta. W starszym liturgicznym przekładzie Pisma Świętego słyszeliśmy o Pocieszycielu i może dziwi nas dokonana zmiana językowa. Dlaczego używać obco brzmiącego słowa, które wymaga objaśnienia, by stało się zrozumiałe? A jednak ta zmiana jest dobra. Pocieszyciel to tylko jedno ze znaczeń słowa „parakletos”, i to nie najważniejsze. Paraklet to rzecznik, obrońca, orędownik, wspomożyciel, pocieszyciel. Dlatego lepiej zostawić słowo „Paraklet” bez tłumaczenia i dokonać wyjaśnienia jego pełnego znaczenia. O wiele lepiej pozwala to zrozumieć naturę działania Ducha Świętego w nas i dla nas.
Choć może to zabrzmieć bardzo dziwnie, Duch Święty jest w pewnym sensie także Rzecznikiem i Obrońcą Boga wobec nas. Grzech zrodził się na świecie z podszeptu szatana, który oskarżył Boga wobec pierwszych rodziców a oni uwierzyli w jego oskarżenie, uznali Boga za niegodnego zaufania i zerwali z Nim relację. Nosimy w sobie konsekwencje pierwszego grzechu i najbardziej podstawową pokusą, z jaką się ustawicznie borykamy, jest pokusa nieufności względem Boga. Duch Święty przekonuje nas wewnętrznie o miłości Ojca, wskazuje na Syna Bożego jako naszego Zbawiciela i pomaga przyjąć ofiarowane nam w Chrystusie usprawiedliwienie. Pozwala usłyszeć Pismo Święte jako słowo Boże i orędzie zbawienia, pozwala też rozpoznać sakramenty jako miejsce spotkania z żywym Chrystusem i doświadczenia zbawiającej łaski. Pozwala też dostrzec innych ludzi jako naszych braci i siostry, dzieci tego samego Ojca, odkupionych tą samą Krwią Chrystusa. Duch Święty wprowadza nas zatem w jedność z Bogiem i z innymi ludźmi.
Wołajmy „Przybądź, Duchu Święty” nie tylko dzisiaj. Pomocy Parakleta potrzebujemy każdego dnia.

WIERZĘ

MODLITWA WIERNYCH:
• Módlmy się za wszystkich chrześcijan, aby zjednoczeni z Bogiem w Duchu Świętym zawsze stanowili jedno Ciało Kościoła.
• Za Papieża, biskupów i prezbiterów, aby mocą Ducha Świętego z radością dzielili się Bogiem z tymi, których prowadzą do niebieskiej ojczyzny.
• Za nauczycieli, wychowawców i katechetów, aby kierując się światłem Ducha Świętego, kształtowali serca i umysły dzieci i młodzieży.
• Za tych, którzy nie przystąpili do wielkanocnej spowiedzi i Komunii świętej, aby za sprawą Ducha Świętego odkryli w swym sercu pragnienie spotkania z Bogiem.
• Za nas tu zgromadzonych, abyśmy otwierając się na Ducha Świętego, ze stołu Bożego słowa i Chleba czerpali siłę do życia według woli Boga.

PIEŚŃ NA PRZYGOTOWANIE DARÓW: Przyjdźcie do mnie wszyscy, E/410 lub S/390, albo: Duchu Święty, przyjdź prosimy, L/239, S/318

MODLITWA NAD DARAMI: Panie, nasz Boże, † spraw, aby zgodnie z obietnicą Twojego Syna, Duch Święty dał nam głębiej zrozumieć tajemnicę Eucharystii * i doprowadził nas do całej prawdy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PREFACJA O ZESŁANIU DUCHA ŚWIĘTEGO 27

PIEŚŃ NA KOMUNIĘ I NA DZIĘKCZYNIENIE: Jeden chleb, E/382, L/274, M/48, S/352; Dziękczynne pieśni, M/212, S/1027

ANTYFONA: Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym * i głosili wielkie dzieła Boże. * Alleluja.

MÓDLMY SIĘ: Boże, Ty udzielasz swojemu Kościołowi nadprzyrodzonych darów, † zachowaj łaskę, którą go obdarzyłeś, * aby zawsze działała w nas moc Ducha Świętego, a Pokarm eucharystyczny przez Niego uświęcony przyczynił się do naszego wiecznego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

UROCZYSTE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO: Bóg, Ojciec światłości, który w dniu dzisiejszym oświecił dusze uczniów przez zesłanie Ducha Pocieszyciela, † niech wam udzieli swojego błogosławieństwa * i napełni was darami Ducha Świętego.
Amen.
Niech ogień Ducha Świętego, † który ukazał się nad uczniami, * oczyści wasze serca od wszelkiego grzechu i przeniknie was swoim światłem.
Amen.
Duch Święty, który zjednoczył różne narody w wyznawaniu tej samej wiary, † niech sprawi, abyście trwali w tej wierze * i od nadziei przeszli do oglądania Boga w niebie.
Amen.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn,  i Duch Święty.
Amen.

PIEŚŃ NA ZAKOŃCZENIE: Przybądź, Stwórco Duchy Boży, L/243, S/322


Autorzy:
Maciej Zachara MIC – wprowadzenia liturgiczne i rozważania
s. Maria Łatka FMM – modlitwy wiernych
Adam Kowalski – wybór śpiewów

Objaśnienie skrótów:
E - Exsultate Deo, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2010;
L - Śpiewnik Liturgiczny, TN KUL, Lublin 1998;
M - ks. Z. Piasecki, Panu memu śpiewać chcę, PROMIC - Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2007;
N1 - Niepojęta Trójco, t. 1, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 1998;
N2 - Niepojęta Trójco, t. 2, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 2010;
S - ks. J. Siedlecki, Śpiewnik Kościelny, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2015

DODAJ OPINIE

OPINIE KLIENTÓW

Opinie o produkcie (0)

Przypomnimy Ci, kiedy produkt będzie dostępny.

 • Granice
 • Centrum Duchowosci Benedyktynskiej
 • Opoka
 • Wiara
 • Logo Marianum Travel
 • SPM logo
 • BiblioNetka
 • Idziemy
 • Kaplani
 • Vox Fm
 • Radio Niepokalanów
 • Radio polskie
 • Papierowe Mysli
 • Ewangelizuj.pl
 • droga.com.pl
 • logo kulturaonline
 • Sacroexpo
Oremus Nr 5 (296) 2021



OPIS

W każdym numerze ROZWAŻANIA NA KAŻDY DZIEŃ

ZACHĘCAMY DO SIĘGNIĘCIA PO MAJOWY NUMER SŁOWA WŚRÓD NAS, KTÓRY JEST ZNAKOMITYM UZUPEŁNIENIEM CZASOPISMA OREMUS. 

W majowym numerze miesięcznika „Oremus”:

- czytania i modlitwy mszalne na każdy dzień;
- wprowadzenia liturgiczne i rozważania, które napisał Maciej Zachara MIC, liturgista, wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Marianów w Lublinie, stały współpracownik „Oremus”, autor m.in. książek: „Msza święta. Liturgiczne ABC” i „Krótka historia Mszału Rzymskiego”;
- modlitwy wiernych; przygotowała je s. Maria Łatka FMM, franciszkanka misjonarka Maryi, z Zakopanego;
- wstęp do okresu zwykłego (2) napisany przez ks. Tomasza Gwizdka, prezbitera diecezji świdnickiej, wikariusza w parafii katedralnej w Świdnicy, doktoranta w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II;
- kolejny tekst z działu „Pytania i odpowiedzi”. Anna M. Faszczowa, teolog-dogmatyk, animatorka chóru Angelus w Horyńcu-Zdroju, ustosunkowuje się do kwestii: „Warsztaty muzyki liturgicznej. Jak zorganizować?”.
- propozycje śpiewów na niedziele, uroczystości i święta, przygotowane przez Adama Kowalskiego, organistę w parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Świętej Lipce.

W ramach „Liturgicznego ABC” Maciej Zachara MIC pisze o oficjum typu monastycznego, jakie – prócz oficjum katedralnego – istniało w IV wieku. Było ono „bardzo proste i pozbawione jakiegokolwiek rozbudowanego ceremoniału”.
Jego rolą „było jedynie podtrzymanie ducha modlitwy nieustającej, który miał charakteryzować całe życie mnicha”.
Michał Kozak MIC w dziale „Pokochać Psalmy” rozważa Psalm 149, którym możemy modlić się podczas jutrzni w każde liturgiczne święto i uroczystość; w maju w liturgii Mszy świętej psalmem tym modlimy się dwukrotnie. „Tym, co przepełnia ten psalm – zauważa ks. M. Kozak MIC – a czego tak często brakuje w naszym życiu i modlitwie, jest radowanie się Bogiem”.
Halina Świrska, autorka „Naszej okładki”, omawia obraz „Zesłanie Ducha Świętego” (Taddeo Gaddi).

Ponadto w numerze – jak zawsze – części stałe Mszy świętej. Publikujemy też, jak zwykle w maju, Litanię loretańską do Najświętszej Maryi Panny.

  

Jesteśmy na Facebooku! Zapraszamy wszystkich do polubienia profilu oraz do aktywnego udziału w różnych dyskusjach. 

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera:

• Czytania liturgiczne
• Modlitwy mszalne
• Wprowadzenia liturgiczne
• Rozważania
• Modlitwy wiernych
• Liturgiczne ABC
• Pytania i odpowiedzi
• Wstępy do okresów liturgicznych
• Omówienia okładki
• Pokochać Psalmy
• Propozycje śpiewów 
• Informacje o nowościach wydawniczych

 

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 

 

Zobacz numery archiwalne czasopisma OREMUS



SPIS TREŚCI
FRAGMENT KSIĄŻKI

Niedziela, 23 maja
Niedziela Zesłania Ducha Świętego

Msza w dzień

Misterium Pięćdziesiątnicy jest dopełnieniem Wielkanocy. Jezus Chrystus po to umarł, zmartwychwstał i wstąpił do nieba, żebyśmy mogli otrzymać Jego Ducha. Duch Święty aktualizuje dla nas misterium Paschy Chrystusa i staje się w nas zasadą nowego życia w Chrystusie. Potrzebujemy ustawicznie otwierać się na obecność i działanie Ducha Świętego, który przychodzi również w każdej Eucharystii. Ciągle potrzebujemy Go przyjmować i pozwalać Mu się prowadzić, żebyśmy mogli naprawdę żyć życiem dzieci Bożych.

PIEŚŃ NA WEJŚCIE: O Stworzycielu Duchu, E/218, L/432, S/319

ALBO ANTYFONA: Duch Pański napełnił okrąg ziemi, * Ten, który ogarnia wszystko, * zna każdą mowę. * Alleluja.

Albo:

Miłość Boża rozlana jest w naszych sercach * przez Ducha Świętego, który w nas mieszka. * Alleluja.

CHWAŁA

MÓDLMY SIĘ: Boże, Ty przez misterium dnia dzisiejszego uświęcasz swój Kościół ogarniający wszystkie ludy i narody, † ześlij dary Ducha Świętego na całą ziemię * i dokonaj w sercach wiernych cudów, które zdziałałeś w początkach głoszenia Ewangelii. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

CZYTANIE z Dziejów Apostolskich (2,1-11). Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak tamci przemawiali w jego własnym języku. Pełni zdumienia i podziwu mówili: „Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? – Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże”.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 104,1.24.29-31.34)

REFREN: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.

Błogosław, duszo moja, Pana, *
Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki!
Jak liczne są dzieła Twoje, Panie, *
ziemia jest pełna Twoich stworzeń.

Kiedy odbierasz im oddech, marnieją *
i w proch się obracają.
Stwarzasz je, napełniając swym Duchem, *
i odnawiasz oblicze ziemi.

Niech chwała Pana trwa na wieki, *
niech Pan się raduje z dzieł swoich.
Niech miła Mu będzie pieśń moja, *
będę radował się w Panu.

CZYTANIE z Listu św. Pawła Apostoła do Galatów (5,16-25). Bracia: Postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, tak że nie czynicie tego, co chcecie. Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie będziecie podlegać Prawu. Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie, bałwochwalstwo, czary, nienawiść, spory, zawiść, gniewy, pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem: ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, królestwa Bożego nie odziedziczą. Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim cnotom nie ma Prawa. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z jego namiętnościami i pożądaniami. Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy.
Oto słowo Boże.

SEKWENCJA:

Przybądź, Duchu Święty, Bez Twojego tchnienia,
Ześlij z nieba wzięty Cóż jest wśród stworzenia?
Światła Twego strumień. Tylko cierń i nędze.

Przyjdź, Ojcze ubogich, Obmyj, co nieświęte,
Przyjdź, Dawco łask drogich, Oschłym wlej zachętę,
Przyjdź, Światłości sumień. Ulecz serca ranę.

O, najmilszy z gości, Nagnij, co jest harde,
Słodka serc radości, Rozgrzej serca twarde,
Słodkie orzeźwienie. Prowadź zabłąkane.

W pracy Tyś ochłodą, Daj Twoim wierzącym,
W skwarze żywą wodą, W Tobie ufającym,
W płaczu utulenie. Siedmiorakie dary.

Światłości najświętsza, Daj zasługę męstwa,
Serc wierzących wnętrza Daj wieniec zwycięstwa,
Poddaj Twej potędze. Daj szczęście bez miary.

AKLAMACJA: Alleluja.
Przyjdź, Duchu Święty,
napełnij serca swoich wiernych
i zapal w nich ogień swojej miłości.

SŁOWA EWANGELII według św. Jana (15,26-27; 16,12-15). Jezus powiedział do swoich uczniów: „Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku. Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi”.
Oto słowo Pańskie.

ROZWAŻANIE: Usłyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, jak Jezus zapowiada przyjście Ducha Świętego jako Parakleta. W starszym liturgicznym przekładzie Pisma Świętego słyszeliśmy o Pocieszycielu i może dziwi nas dokonana zmiana językowa. Dlaczego używać obco brzmiącego słowa, które wymaga objaśnienia, by stało się zrozumiałe? A jednak ta zmiana jest dobra. Pocieszyciel to tylko jedno ze znaczeń słowa „parakletos”, i to nie najważniejsze. Paraklet to rzecznik, obrońca, orędownik, wspomożyciel, pocieszyciel. Dlatego lepiej zostawić słowo „Paraklet” bez tłumaczenia i dokonać wyjaśnienia jego pełnego znaczenia. O wiele lepiej pozwala to zrozumieć naturę działania Ducha Świętego w nas i dla nas.
Choć może to zabrzmieć bardzo dziwnie, Duch Święty jest w pewnym sensie także Rzecznikiem i Obrońcą Boga wobec nas. Grzech zrodził się na świecie z podszeptu szatana, który oskarżył Boga wobec pierwszych rodziców a oni uwierzyli w jego oskarżenie, uznali Boga za niegodnego zaufania i zerwali z Nim relację. Nosimy w sobie konsekwencje pierwszego grzechu i najbardziej podstawową pokusą, z jaką się ustawicznie borykamy, jest pokusa nieufności względem Boga. Duch Święty przekonuje nas wewnętrznie o miłości Ojca, wskazuje na Syna Bożego jako naszego Zbawiciela i pomaga przyjąć ofiarowane nam w Chrystusie usprawiedliwienie. Pozwala usłyszeć Pismo Święte jako słowo Boże i orędzie zbawienia, pozwala też rozpoznać sakramenty jako miejsce spotkania z żywym Chrystusem i doświadczenia zbawiającej łaski. Pozwala też dostrzec innych ludzi jako naszych braci i siostry, dzieci tego samego Ojca, odkupionych tą samą Krwią Chrystusa. Duch Święty wprowadza nas zatem w jedność z Bogiem i z innymi ludźmi.
Wołajmy „Przybądź, Duchu Święty” nie tylko dzisiaj. Pomocy Parakleta potrzebujemy każdego dnia.

WIERZĘ

MODLITWA WIERNYCH:
• Módlmy się za wszystkich chrześcijan, aby zjednoczeni z Bogiem w Duchu Świętym zawsze stanowili jedno Ciało Kościoła.
• Za Papieża, biskupów i prezbiterów, aby mocą Ducha Świętego z radością dzielili się Bogiem z tymi, których prowadzą do niebieskiej ojczyzny.
• Za nauczycieli, wychowawców i katechetów, aby kierując się światłem Ducha Świętego, kształtowali serca i umysły dzieci i młodzieży.
• Za tych, którzy nie przystąpili do wielkanocnej spowiedzi i Komunii świętej, aby za sprawą Ducha Świętego odkryli w swym sercu pragnienie spotkania z Bogiem.
• Za nas tu zgromadzonych, abyśmy otwierając się na Ducha Świętego, ze stołu Bożego słowa i Chleba czerpali siłę do życia według woli Boga.

PIEŚŃ NA PRZYGOTOWANIE DARÓW: Przyjdźcie do mnie wszyscy, E/410 lub S/390, albo: Duchu Święty, przyjdź prosimy, L/239, S/318

MODLITWA NAD DARAMI: Panie, nasz Boże, † spraw, aby zgodnie z obietnicą Twojego Syna, Duch Święty dał nam głębiej zrozumieć tajemnicę Eucharystii * i doprowadził nas do całej prawdy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PREFACJA O ZESŁANIU DUCHA ŚWIĘTEGO 27

PIEŚŃ NA KOMUNIĘ I NA DZIĘKCZYNIENIE: Jeden chleb, E/382, L/274, M/48, S/352; Dziękczynne pieśni, M/212, S/1027

ANTYFONA: Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym * i głosili wielkie dzieła Boże. * Alleluja.

MÓDLMY SIĘ: Boże, Ty udzielasz swojemu Kościołowi nadprzyrodzonych darów, † zachowaj łaskę, którą go obdarzyłeś, * aby zawsze działała w nas moc Ducha Świętego, a Pokarm eucharystyczny przez Niego uświęcony przyczynił się do naszego wiecznego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

UROCZYSTE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO: Bóg, Ojciec światłości, który w dniu dzisiejszym oświecił dusze uczniów przez zesłanie Ducha Pocieszyciela, † niech wam udzieli swojego błogosławieństwa * i napełni was darami Ducha Świętego.
Amen.
Niech ogień Ducha Świętego, † który ukazał się nad uczniami, * oczyści wasze serca od wszelkiego grzechu i przeniknie was swoim światłem.
Amen.
Duch Święty, który zjednoczył różne narody w wyznawaniu tej samej wiary, † niech sprawi, abyście trwali w tej wierze * i od nadziei przeszli do oglądania Boga w niebie.
Amen.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn,  i Duch Święty.
Amen.

PIEŚŃ NA ZAKOŃCZENIE: Przybądź, Stwórco Duchy Boży, L/243, S/322


Autorzy:
Maciej Zachara MIC – wprowadzenia liturgiczne i rozważania
s. Maria Łatka FMM – modlitwy wiernych
Adam Kowalski – wybór śpiewów

Objaśnienie skrótów:
E - Exsultate Deo, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2010;
L - Śpiewnik Liturgiczny, TN KUL, Lublin 1998;
M - ks. Z. Piasecki, Panu memu śpiewać chcę, PROMIC - Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2007;
N1 - Niepojęta Trójco, t. 1, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 1998;
N2 - Niepojęta Trójco, t. 2, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 2010;
S - ks. J. Siedlecki, Śpiewnik Kościelny, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2015

Sklep internetowy Shoper.pl