Oremus - nr archiwalne
7.2
PLN
Oremus Nr 5 (284) 2020
Oremus Nr 5 (284) 2020
wydawnictwo: Promic
format: 110 x 159 mm
E-BOOK
Ocena:
(Ilość ocen: 0)
Cena: 7,20 zł
Numer archiwalny Osoby pragnące kupić numer archiwalny prosimy o kontakt. Tel.: 22 651 90 54 wew. 130, 131 lub przez e-mail: handlowy@wydawnictwo.pl

Dane techniczne

wydawnictwo Promic
format 110 x 159 mm

W każdym numerze ROZWAŻANIA NA KAŻDY DZIEŃ

ZACHĘCAMY DO SIĘGNIĘCIA PO MAJOWY NUMER SŁOWA WŚRÓD NAS, KTÓRY JEST ZNAKOMITYM UZUPEŁNIENIEM CZASOPISMA OREMUS. 

W majowym numerze miesięcznika „Oremus”:

- czytania i modlitwy mszalne na każdy dzień;
- wprowadzenia liturgiczne i rozważania na każdy dzień, które napisał ks. Mateusz Milczarek, duszpasterz w kościele akademickim św. Anny w Warszawie;
- modlitwy wiernych przygotowane przez franciszkankę, s. Lidię Witkowską FSK;
- kolejny tekst z działu „Pytania i odpowiedzi”. Anna M. Faszczowa, teolog-dogmatyk, animatorka chóru Angelus w Horyńcu-Zdroju, odpowiada na pytanie:

Jak pomóc dziecku w dobrym przeżyciu liturgii, podczas której przyjmie po raz pierwszy Komunię świętą?

- propozycje śpiewów na niedziele, uroczystości i święta, przygotowane przez Adama Kowalskiego, organistę w parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Świętej Lipce i wykładowcę w Akademii Muzycznej w Łodzi (Katedra Organów i Muzyki Kościelnej).

W ramach „Liturgicznego ABC” Maciej Zachara MIC pisze na temat Komunii świętej pod jedną lub pod obiema postaciami. „Aktualne prawo liturgiczne w ograniczonym zakresie zezwala na Komunię pod obiema postaciami, należy zatem – zdaniem M. Zachary MIC – korzystać ze wszystkich możliwości, które ono daje”.
Michał Kozak MIC w dziale „Pokochać Psalmy” rozważa Psalm 66, którego wybrane wersety śpiewamy podczas liturgii słowa szóstej niedzieli wielkanocnej roku A. Drogą zapowiedzianą w tym właśnie Psalmie jesteśmy prowadzeni – „od paschy Pana do paschy człowieka ku pełni życia i wolności w osobistym doświadczeniu każdego z nas”.
Halina Świrska, autorka „Naszej okładki”, omawia obraz „Zesłanie Ducha Świętego” Barnaby da Modena.

Ponadto w numerze – jak zawsze – części stałe Mszy świętej. Publikujemy też, jak zwykle w maju, Litanię loretańską do Najświętszej Maryi Panny. 

 

Jesteśmy na Facebooku! Zapraszamy wszystkich do polubienia profilu oraz do aktywnego udziału w różnych dyskusjach.

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera:

• Czytania liturgiczne
• Modlitwy mszalne
• Wprowadzenia liturgiczne
• Rozważania
• Modlitwa powszechna
• Liturgiczne ABC
• Pokochać Psalmy
• Propozycje śpiewów 
• Informacje o nowościach wydawniczych

 

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 

 

Zobacz numery archiwalne czasopisma OREMUS

DRUKUJ OPIS

Niedziela, 31 maja
Niedziela Zesłania Ducha Świętego

 

Msza w dzień

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego kończy obchód świąt paschalnych. Dzień Pięćdziesiątnicy to dzień narodzin Kościoła, wspólnoty uczniów, których nie połączyła jakaś idea i wartości, lecz spełniona obietnica Boga Ojca. Jest nią zapowiedziany przez Pana Duch Święty, Paraklet – Pan i Ożywiciel. Jego potrzebuje zranione przez grzech i niewiarę serce człowieka, by na nowo zapłonął w nim ogień Bożej miłości.

PIEŚŃ NA WEJŚCIE: O Stworzycielu Duchu, E/218, L/432, S/319

ALBO ANTYFONA: Duch Pański napełnił okrąg ziemi, * Ten, który ogarnia wszystko, * zna każdą mowę. * Alleluja.

Albo:

Miłość Boża rozlana jest w naszych sercach * przez Ducha Świętego, który w nas mieszka. * Alleluja.

CHWAŁA

MÓDLMY SIĘ: Boże, Ty przez misterium dnia dzisiejszego uświęcasz swój Kościół ogarniający wszystkie ludy i narody, † ześlij dary Ducha Świętego na całą ziemię * i dokonaj w sercach wiernych cudów, które zdziałałeś w początkach głoszenia Ewangelii. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

CZYTANIE z Dziejów Apostolskich (2,1-11). Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak tamci przemawiali w jego własnym języku. Pełni zdumienia i podziwu mówili: „Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? – Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże”.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 104,1.24.29-31.34)

REFREN: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.

Błogosław, duszo moja, Pana, *
Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki!
Jak liczne są dzieła Twoje, Panie, *
ziemia jest pełna Twoich stworzeń.

Kiedy odbierasz im oddech, marnieją *
i w proch się obracają.
Stwarzasz je, napełniając swym Duchem, *
i odnawiasz oblicze ziemi.

Niech chwała Pana trwa na wieki, *
niech Pan się raduje z dzieł swoich.
Niech miła Mu będzie pieśń moja, *
będę radował się w Panu.

CZYTANIE z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian (12,3b-7.12-13). Bracia: Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: „Panem jest Jezus”. Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscy bowiem w jednym Duchu zostaliśmy ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscy też zostaliśmy napojeni jednym Duchem.
Oto słowo Boże.

SEKWENCJA:

Przybądź, Duchu Święty,                           Bez Twojego tchnienia,
Ześlij z nieba wzięty                                  Cóż jest wśród stworzenia?
Światła Twego strumień.                            Tylko cierń i nędze.

Przyjdź, Ojcze ubogich,                             Obmyj, co nieświęte,
Przyjdź, Dawco łask drogich,                      Oschłym wlej zachętę,
Przyjdź, Światłości sumień.                        Ulecz serca ranę.

O, najmilszy z gości,                                 Nagnij, co jest harde,
Słodka serc radości,                                  Rozgrzej serca twarde,
Słodkie orzeźwienie.                                  Prowadź zabłąkane.

W pracy Tyś ochłodą,                                Daj Twoim wierzącym,
W skwarze żywą wodą,                             W Tobie ufającym,
W płaczu utulenie.                                    Siedmiorakie dary.

Światłości najświętsza,                              Daj zasługę męstwa,
Serc wierzących wnętrza                           Daj wieniec zwycięstwa,
Poddaj Twej potędze.                                Daj szczęście bez miary.

AKLAMACJA: Alleluja.
Przyjdź, Duchu Święty,
napełnij serca swoich wiernych
i zapal w nich ogień swojej miłości.

SŁOWA EWANGELII według św. Jana (20,19-23). Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: „Pokój wam!”. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: „Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”.
Oto słowo Pańskie.

ROZWAŻANIE: Pierwszym darem Chrystusa zmartwychwstałego jest pokój – owoc przebaczenia grzechów. O tym słyszymy w dzisiejszej Ewangelii. Skąd pomysł na taki właśnie fragment w uroczystość Zesłania Ducha Świętego? Przebaczenie grzechów dokonało się w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, ale żeby uczniowie w to uwierzyli i przyjęli tę prawdę, potrzebowali jeszcze 50 dni po tych wydarzeniach, by Duch Święty, którego otrzymali, uobecnił w nich tajemnicę, jaka dokonała się na krzyżu.
Abym mógł zrozumieć siebie i przyjąć swoje życie wraz z całą historią, oraz bym mógł przetrwać chwile słabości, zwątpienia, chęci ucieczki, potrzebuję dziś Ducha Świętego! Jezus tchnął na uczniów i powiedział. To może szczegół, ale jakże ważny. Pan Jezus w ten sposób nawiązuje do samego początku stworzenia. Bóg, stworzywszy człowieka, tchnął w niego tchnienie życia – czytamy w Księdze Rodzaju. Chrystus zmartwychwstały tchnie to samo tchnienie życia w apostołów, dokonując nowego stworzenia. Tym nowym dziełem stworzenia jest przebaczenie, miłosierdzie wobec grzesznika.
Choćbym nie wiem jak bardzo był przekonany o tym, że moje życie jest przegrane, bo mi nie wyszło, albo coś mnie przerosło lub zraniło, to dzisiejsza uroczystość jest zwiastowaniem nadziei. Nowy początek, nowe stworzenie, mimo że zewnętrznie nic się nie zmieniło! Uczniowie wciąż pozostali tymi samymi ludźmi, lecz odkryli, że wszystko, co się wydarzyło w ich życiu, miało doprowadzić do doświadczenia przebaczenia, które stworzyło ich na nowo. Nie zmieniło, a przywróciło do życia.

WIERZĘ

MODLITWA WIERNYCH, s. 164

PIEŚŃ NA PRZYGOTOWANIE DARÓW: Chrystus, Chrystus to nadzieja, E/371, S/833, albo: Przyjdę do was, N1/296

MODLITWA NAD DARAMI: Panie, nasz Boże, † spraw, aby zgodnie z obietnicą Twojego Syna, Duch Święty dał nam głębiej zrozumieć tajemnicę Eucharystii * i doprowadził nas do całej prawdy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PREFACJA O ZESŁANIU DUCHA ŚWIĘTEGO 27

PIEŚŃ NA KOMUNIĘ I NA DZIĘKCZYNIENIE: Skosztujcie i zobaczcie, E/471, L/109, M/198, S/393; Cały świat niech śpiewa tę pieśń, E/479, L/91, S/832

ANTYFONA: Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym * i głosili wielkie dzieła Boże. * Alleluja.

MÓDLMY SIĘ: Boże, Ty udzielasz swojemu Kościołowi nadprzyrodzonych darów, † zachowaj łaskę, którą go obdarzyłeś, * aby zawsze działała w nas moc Ducha Świętego, a Pokarm eucharystyczny przez Niego uświęcony przyczynił się do naszego wiecznego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

UROCZYSTE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO: Bóg, Ojciec światłości, który w dniu dzisiejszym oświecił dusze uczniów przez zesłanie Ducha Pocieszyciela, † niech wam udzieli swojego błogosławieństwa * i napełni was darami Ducha Świętego.
Amen.
Niech ogień Ducha Świętego, † który ukazał się nad uczniami, * oczyści wasze serca od wszelkiego grzechu i przeniknie was swoim światłem.
Amen.
Duch Święty, który zjednoczył różne narody w wyznawaniu tej samej wiary, † niech sprawi, abyście trwali w tej wierze * i od nadziei przeszli do oglądania Boga w niebie.
Amen.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn,  i Duch Święty.
Amen.

PIEŚŃ NA ZAKOŃCZENIE: Duchu mądrości, S/315, albo: Pamiątkę dnia świątecznego, L/241, S/320

DODAJ OPINIE

OPINIE KLIENTÓW

Opinie o produkcie (0)

Przypomnimy Ci, kiedy produkt będzie dostępny.

 • Granice
 • Centrum Duchowosci Benedyktynskiej
 • Opoka
 • Wiara
 • Logo Marianum Travel
 • SPM logo
 • BiblioNetka
 • Idziemy
 • Kaplani
 • Vox Fm
 • Radio Niepokalanów
 • Radio polskie
 • Papierowe Mysli
 • Ewangelizuj.pl
 • droga.com.pl
 • logo kulturaonline
 • Sacroexpo
Oremus Nr 5 (284) 2020OPIS

W każdym numerze ROZWAŻANIA NA KAŻDY DZIEŃ

ZACHĘCAMY DO SIĘGNIĘCIA PO MAJOWY NUMER SŁOWA WŚRÓD NAS, KTÓRY JEST ZNAKOMITYM UZUPEŁNIENIEM CZASOPISMA OREMUS. 

W majowym numerze miesięcznika „Oremus”:

- czytania i modlitwy mszalne na każdy dzień;
- wprowadzenia liturgiczne i rozważania na każdy dzień, które napisał ks. Mateusz Milczarek, duszpasterz w kościele akademickim św. Anny w Warszawie;
- modlitwy wiernych przygotowane przez franciszkankę, s. Lidię Witkowską FSK;
- kolejny tekst z działu „Pytania i odpowiedzi”. Anna M. Faszczowa, teolog-dogmatyk, animatorka chóru Angelus w Horyńcu-Zdroju, odpowiada na pytanie:

Jak pomóc dziecku w dobrym przeżyciu liturgii, podczas której przyjmie po raz pierwszy Komunię świętą?

- propozycje śpiewów na niedziele, uroczystości i święta, przygotowane przez Adama Kowalskiego, organistę w parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Świętej Lipce i wykładowcę w Akademii Muzycznej w Łodzi (Katedra Organów i Muzyki Kościelnej).

W ramach „Liturgicznego ABC” Maciej Zachara MIC pisze na temat Komunii świętej pod jedną lub pod obiema postaciami. „Aktualne prawo liturgiczne w ograniczonym zakresie zezwala na Komunię pod obiema postaciami, należy zatem – zdaniem M. Zachary MIC – korzystać ze wszystkich możliwości, które ono daje”.
Michał Kozak MIC w dziale „Pokochać Psalmy” rozważa Psalm 66, którego wybrane wersety śpiewamy podczas liturgii słowa szóstej niedzieli wielkanocnej roku A. Drogą zapowiedzianą w tym właśnie Psalmie jesteśmy prowadzeni – „od paschy Pana do paschy człowieka ku pełni życia i wolności w osobistym doświadczeniu każdego z nas”.
Halina Świrska, autorka „Naszej okładki”, omawia obraz „Zesłanie Ducha Świętego” Barnaby da Modena.

Ponadto w numerze – jak zawsze – części stałe Mszy świętej. Publikujemy też, jak zwykle w maju, Litanię loretańską do Najświętszej Maryi Panny. 

 

Jesteśmy na Facebooku! Zapraszamy wszystkich do polubienia profilu oraz do aktywnego udziału w różnych dyskusjach.

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera:

• Czytania liturgiczne
• Modlitwy mszalne
• Wprowadzenia liturgiczne
• Rozważania
• Modlitwa powszechna
• Liturgiczne ABC
• Pokochać Psalmy
• Propozycje śpiewów 
• Informacje o nowościach wydawniczych

 

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 

 

Zobacz numery archiwalne czasopisma OREMUSSPIS TREŚCI
FRAGMENT KSIĄŻKI

Niedziela, 31 maja
Niedziela Zesłania Ducha Świętego

 

Msza w dzień

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego kończy obchód świąt paschalnych. Dzień Pięćdziesiątnicy to dzień narodzin Kościoła, wspólnoty uczniów, których nie połączyła jakaś idea i wartości, lecz spełniona obietnica Boga Ojca. Jest nią zapowiedziany przez Pana Duch Święty, Paraklet – Pan i Ożywiciel. Jego potrzebuje zranione przez grzech i niewiarę serce człowieka, by na nowo zapłonął w nim ogień Bożej miłości.

PIEŚŃ NA WEJŚCIE: O Stworzycielu Duchu, E/218, L/432, S/319

ALBO ANTYFONA: Duch Pański napełnił okrąg ziemi, * Ten, który ogarnia wszystko, * zna każdą mowę. * Alleluja.

Albo:

Miłość Boża rozlana jest w naszych sercach * przez Ducha Świętego, który w nas mieszka. * Alleluja.

CHWAŁA

MÓDLMY SIĘ: Boże, Ty przez misterium dnia dzisiejszego uświęcasz swój Kościół ogarniający wszystkie ludy i narody, † ześlij dary Ducha Świętego na całą ziemię * i dokonaj w sercach wiernych cudów, które zdziałałeś w początkach głoszenia Ewangelii. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

CZYTANIE z Dziejów Apostolskich (2,1-11). Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak tamci przemawiali w jego własnym języku. Pełni zdumienia i podziwu mówili: „Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? – Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże”.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 104,1.24.29-31.34)

REFREN: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.

Błogosław, duszo moja, Pana, *
Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki!
Jak liczne są dzieła Twoje, Panie, *
ziemia jest pełna Twoich stworzeń.

Kiedy odbierasz im oddech, marnieją *
i w proch się obracają.
Stwarzasz je, napełniając swym Duchem, *
i odnawiasz oblicze ziemi.

Niech chwała Pana trwa na wieki, *
niech Pan się raduje z dzieł swoich.
Niech miła Mu będzie pieśń moja, *
będę radował się w Panu.

CZYTANIE z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian (12,3b-7.12-13). Bracia: Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: „Panem jest Jezus”. Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscy bowiem w jednym Duchu zostaliśmy ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscy też zostaliśmy napojeni jednym Duchem.
Oto słowo Boże.

SEKWENCJA:

Przybądź, Duchu Święty,                           Bez Twojego tchnienia,
Ześlij z nieba wzięty                                  Cóż jest wśród stworzenia?
Światła Twego strumień.                            Tylko cierń i nędze.

Przyjdź, Ojcze ubogich,                             Obmyj, co nieświęte,
Przyjdź, Dawco łask drogich,                      Oschłym wlej zachętę,
Przyjdź, Światłości sumień.                        Ulecz serca ranę.

O, najmilszy z gości,                                 Nagnij, co jest harde,
Słodka serc radości,                                  Rozgrzej serca twarde,
Słodkie orzeźwienie.                                  Prowadź zabłąkane.

W pracy Tyś ochłodą,                                Daj Twoim wierzącym,
W skwarze żywą wodą,                             W Tobie ufającym,
W płaczu utulenie.                                    Siedmiorakie dary.

Światłości najświętsza,                              Daj zasługę męstwa,
Serc wierzących wnętrza                           Daj wieniec zwycięstwa,
Poddaj Twej potędze.                                Daj szczęście bez miary.

AKLAMACJA: Alleluja.
Przyjdź, Duchu Święty,
napełnij serca swoich wiernych
i zapal w nich ogień swojej miłości.

SŁOWA EWANGELII według św. Jana (20,19-23). Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: „Pokój wam!”. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: „Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”.
Oto słowo Pańskie.

ROZWAŻANIE: Pierwszym darem Chrystusa zmartwychwstałego jest pokój – owoc przebaczenia grzechów. O tym słyszymy w dzisiejszej Ewangelii. Skąd pomysł na taki właśnie fragment w uroczystość Zesłania Ducha Świętego? Przebaczenie grzechów dokonało się w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, ale żeby uczniowie w to uwierzyli i przyjęli tę prawdę, potrzebowali jeszcze 50 dni po tych wydarzeniach, by Duch Święty, którego otrzymali, uobecnił w nich tajemnicę, jaka dokonała się na krzyżu.
Abym mógł zrozumieć siebie i przyjąć swoje życie wraz z całą historią, oraz bym mógł przetrwać chwile słabości, zwątpienia, chęci ucieczki, potrzebuję dziś Ducha Świętego! Jezus tchnął na uczniów i powiedział. To może szczegół, ale jakże ważny. Pan Jezus w ten sposób nawiązuje do samego początku stworzenia. Bóg, stworzywszy człowieka, tchnął w niego tchnienie życia – czytamy w Księdze Rodzaju. Chrystus zmartwychwstały tchnie to samo tchnienie życia w apostołów, dokonując nowego stworzenia. Tym nowym dziełem stworzenia jest przebaczenie, miłosierdzie wobec grzesznika.
Choćbym nie wiem jak bardzo był przekonany o tym, że moje życie jest przegrane, bo mi nie wyszło, albo coś mnie przerosło lub zraniło, to dzisiejsza uroczystość jest zwiastowaniem nadziei. Nowy początek, nowe stworzenie, mimo że zewnętrznie nic się nie zmieniło! Uczniowie wciąż pozostali tymi samymi ludźmi, lecz odkryli, że wszystko, co się wydarzyło w ich życiu, miało doprowadzić do doświadczenia przebaczenia, które stworzyło ich na nowo. Nie zmieniło, a przywróciło do życia.

WIERZĘ

MODLITWA WIERNYCH, s. 164

PIEŚŃ NA PRZYGOTOWANIE DARÓW: Chrystus, Chrystus to nadzieja, E/371, S/833, albo: Przyjdę do was, N1/296

MODLITWA NAD DARAMI: Panie, nasz Boże, † spraw, aby zgodnie z obietnicą Twojego Syna, Duch Święty dał nam głębiej zrozumieć tajemnicę Eucharystii * i doprowadził nas do całej prawdy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PREFACJA O ZESŁANIU DUCHA ŚWIĘTEGO 27

PIEŚŃ NA KOMUNIĘ I NA DZIĘKCZYNIENIE: Skosztujcie i zobaczcie, E/471, L/109, M/198, S/393; Cały świat niech śpiewa tę pieśń, E/479, L/91, S/832

ANTYFONA: Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym * i głosili wielkie dzieła Boże. * Alleluja.

MÓDLMY SIĘ: Boże, Ty udzielasz swojemu Kościołowi nadprzyrodzonych darów, † zachowaj łaskę, którą go obdarzyłeś, * aby zawsze działała w nas moc Ducha Świętego, a Pokarm eucharystyczny przez Niego uświęcony przyczynił się do naszego wiecznego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

UROCZYSTE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO: Bóg, Ojciec światłości, który w dniu dzisiejszym oświecił dusze uczniów przez zesłanie Ducha Pocieszyciela, † niech wam udzieli swojego błogosławieństwa * i napełni was darami Ducha Świętego.
Amen.
Niech ogień Ducha Świętego, † który ukazał się nad uczniami, * oczyści wasze serca od wszelkiego grzechu i przeniknie was swoim światłem.
Amen.
Duch Święty, który zjednoczył różne narody w wyznawaniu tej samej wiary, † niech sprawi, abyście trwali w tej wierze * i od nadziei przeszli do oglądania Boga w niebie.
Amen.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn,  i Duch Święty.
Amen.

PIEŚŃ NA ZAKOŃCZENIE: Duchu mądrości, S/315, albo: Pamiątkę dnia świątecznego, L/241, S/320

Sklep internetowy Shoper.pl