Ten produkt jest niedostępny.

 • Granice
 • Centrum Duchowosci Benedyktynskiej
 • Opoka
 • Wiara
 • Logo Marianum Travel
 • SPM logo
 • BiblioNetka
 • Idziemy
 • Kaplani
 • Vox Fm
 • Radio Niepokalanów
 • Radio polskie
 • Papierowe Mysli
 • Ewangelizuj.pl
 • droga.com.pl
 • logo kulturaonline
 • Sacroexpo
Oremus Nr 5 (272) 2019OPIS

W każdym numerze ROZWAŻANIA NA KAŻDY DZIEŃ

ZACHĘCAMY DO SIĘGNIĘCIA PO  MAJOWY NUMER SŁOWA WŚRÓD NAS, KTÓRY JEST ZNAKOMITYM UZUPEŁNIENIEM CZASOPISMA OREMUS.

W majowym numerze miesięcznika „Oremus”:
- czytania i modlitwy mszalne na każdy dzień;
- wprowadzenia liturgiczne i rozważania na każdy dzień, napisane przez Mirę Majdan, autorkę wielu książek z zakresu duchowości, animatorkę rekolekcji;
- modlitwy wiernych przygotowane przez małżeństwa z Domowego Kościoła z Piaseczna;
- Droga Światła autorstwa ks. Piotra Mazurkiewicza, profesora katolickiej nauki społecznej w UKSW w Warszawie, związanego ze Wspólnotą Emmanuel;
- kolejny tekst z działu „Pytania i odpowiedzi”. Ks. Bartłomiej Matczak, liturgista z Olsztyna, odpowiada na pytanie:

Jaką rolę w Mszy świętej odgrywają antyfony? Czy są przewidziane jedynie na Msze recytowane? Niektórzy celebransi odczytują je zawsze, bez względu na to, czy liturgii towarzyszy śpiew.

- propozycje śpiewów na niedziele, uroczystości i święta przygotowane przez Adama Kowalskiego, organistę w parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Świętej Lipce i wykładowcę w Akademii Muzycznej w Łodzi (Katedra Organów i Muzyki Kościelnej).

W ramach „Liturgicznego ABC” Maciej Zachara MIC pisze o złączeniu wina z wodą w trakcie Eucharystii, podkreślając, że jest ono „znakiem duchowego złączenia Chrystusa z Kościołem”.
Michał Kozak MIC w dziale „Pokochać Psalmy” rozważa Psalm 145, przewidziany w liturgii Mszy świętej w piątą niedzielę wielkanocną. Zauważa też jego związek z modlitwą „Ojcze nasz”: „Każdy, kto modli się słowami Modlitwy Pańskiej, woła o królowanie Boga, który jest troskliwym i pełnym miłosierdzia Ojcem, pragnie też, aby Jego imię było uświęcone i otoczone chwałą”.
Halina Świrska, autorka „Naszej okładki”, omawia obraz „Chrystus ukazuje się Apostołom nad Jeziorem Tyberiadzkim” (Duccio di Buoninsegna).

Ponadto w numerze – jak zawsze – części stałe Mszy świętej. Publikujemy też, jak zwykle w maju, Litanię loretańską do Najświętszej Maryi Panny.

 

Jesteśmy na Facebooku! Zapraszamy wszystkich do polubienia profilu oraz do aktywnego udziału w różnych dyskusjach.

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera:

• Czytania liturgiczne
• Modlitwy mszalne
• Wprowadzenia liturgiczne
• Rozważania
• Modlitwa powszechna
• Liturgiczne ABC
• Pokochać Psalmy
• Propozycje śpiewów 
• Informacje o nowościach wydawniczych

 

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 

 

Zobacz numery archiwalne czasopisma OREMUSSPIS TREŚCI
FRAGMENT KSIĄŻKI

Niedziela, 5 maja
Trzecia niedziela wielkanocna

Kiedy przychodzimy do Boga obciążeni bagażem naszych win, słabości i życiowych pomyłek, On pyta nas tylko o jedno – o naszą miłość. Wszystko inne da się uleczyć, o ile tylko naprawdę nam na Nim zależy i mamy szczerą wolę podnosić się z upadków. On jeden potrafi naprawić nasze błędy i przemienić zwyczajnych, grzesznych ludzi w swoich apostołów. Czy dziś, podczas tej Mszy świętej, zechcemy przyjść do Niego ze skruchą, wyznając Mu, że go kochamy?

PIEŚŃ NA WEJŚCIE: Zwycięzca śmierci, E/203, L/232, N2/342, S/295, albo: Chrześcijanie klaszczcie w dłonie, N2/327

ALBO ANTYFONA: Z radością sławcie Boga, wszystkie ziemie, * opiewajcie chwałę Jego imienia, * cześć Mu wspaniałą oddajcie. * Alleluja.

CHWAŁA

MÓDLMY SIĘ: Boże, Ty przywróciłeś młodość ducha swoim wiernym, † zachowaj ich w radości i spraw, aby ciesząc się z odzyskanej godności przybranych dzieci Bożych, * z ufnością oczekiwali chwalebnego dnia zmartwychwstania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

CZYTANIE z Dziejów Apostolskich (5,27b-32.40b-41). Arcykapłan zapytał apostołów: „Surowo wam zakazaliśmy nauczać w to imię, a oto napełniliście Jeruzalem waszą nauką i chcecie ściągnąć na nas odpowiedzialność za krew tego Człowieka?”. „Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi – odpowiedział Piotr, a także apostołowie. Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego wy straciliście, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wywyższył Go na miejscu po prawicy swojej jako Władcę i Zbawiciela, aby zapewnić Izraelowi nawrócenie i odpuszczenie grzechów. Dajemy temu świadectwo my właśnie oraz Duch Święty, którego Bóg udzielił tym, którzy Mu są posłuszni”. I zabronili apostołom przemawiać w imię Jezusa, a potem zwolnili. A oni odchodzili sprzed Sanhedrynu i cieszyli się, że stali się godni cierpieć dla Imienia Jezusa.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 30,2.4-6.11-12a.13b)

REFREN: Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś.

Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś * 
i nie pozwoliłeś mym wrogom naśmiewać się ze mnie.
Panie, mój Boże, † 
z krainy umarłych wywołałeś moją duszę * 
i ocaliłeś mi życie spośród schodzących do grobu.

Śpiewajcie psalm, wszyscy miłujący Pana, * 
i pamiętajcie o Jego świętości.
Gniew Jego bowiem trwa tylko przez chwilę, † 
a Jego łaska przez całe życie. * 
Płacz nadchodzi z wieczora, a rankiem wesele.

Wysłuchaj mnie, Panie, zmiłuj się nade mną, *
Panie, bądź moją pomocą. 
Zamieniłeś w taniec mój żałobny lament, * 
Boże mój i Panie, będę Cię sławił na wieki.

CZYTANIE z Apokalipsy św. Jana Apostoła (5,11-14). Ja, Jan, ujrzałem i usłyszałem głos wielu aniołów dokoła tronu i Istot żyjących, i Starców, a liczba ich była miriady miriad i tysiące tysięcy, mówiących głosem donośnym: „Baranek zabity jest godzien otrzymać potęgę i bogactwo, i mądrość, i moc, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo”. A wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i na morzu, i wszystko, co w nich przebywa, usłyszałem, jak mówiło: „Zasiadającemu na tronie i Barankowi błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc, na wieki wieków!”. A cztery Istoty żyjące mówiły: „Amen”. Starcy zaś upadli i oddali pokłon.
Oto słowo Boże.

AKLAMACJA: Alleluja. 
Zmartwychwstał Chrystus, który wszystko stworzył 
i zlitował się nad ludźmi.

SŁOWA EWANGELII według św. Jana (21,1-19). Jezus znowu ukazał się nad Jeziorem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten sposób: Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: „Idę łowić ryby”. Odpowiedzieli mu: „Idziemy i my z tobą”. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie ułowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich: „Dzieci, macie coś do jedzenia?”. Odpowiedzieli Mu: „Nie”. On rzekł do nich: „Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie”. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: „To jest Pan!”. Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę – był bowiem prawie nagi – i rzucił się wpław do jeziora. Pozostali uczniowie przypłynęli łódką, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko – tylko około dwustu łokci. A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli rozłożone ognisko, a na nim ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: „Przynieście jeszcze ryb, które teraz złowiliście”. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie stu pięćdziesięciu trzech. A pomimo tak wielkiej ilości sieć nie rozerwała się. Rzekł do nich Jezus: „Chodźcie, posilcie się!”. Żaden z uczniów nie odważył się zadać Mu pytania: „Kto Ty jesteś?”, bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im – podobnie i rybę. To już trzeci raz Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał.
A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?”. Odpowiedział Mu: „Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham”. Rzekł do niego: „Paś baranki moje”. I znowu, po raz drugi, powiedział do niego: „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?”. Odparł Mu: „Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham”. Rzekł do niego: „Paś owce moje”. Powiedział mu po raz trzeci: „Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?”. Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: „Czy kochasz Mnie?”. I rzekł do Niego: „Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham”. Rzekł do niego Jezus: „Paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz”. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to, rzekł do niego: „Pójdź za Mną!”.
Oto słowo Pańskie.

ROZWAŻANIE: Przez wszystkie dzisiejsze czytania przewija się motyw godności. I tak w pierwszym czytaniu Apostołowie cieszą się, że stali się godni cierpieć dla imienia Jezusa. Psalmista wychwala Pana, który nie pozwolił naśmiewać się z niego wrogom. Apokalipsa głosi iż „Baranek zabity jest godzien otrzymać potęgę i bogactwo, i mądrość, i moc, i cześć, i chwałę”. Wreszcie w Ewangelii Jezus pyta o miłość upokorzonego swą trzykrotną zdradą Piotra, a następnie podnosi go do godności pasterza swoich umiłowanych owiec.
Wszyscy jesteśmy słabymi ludźmi, którzy grzeszą i upadają. Jedynym naprawdę godnym czci i chwały jest Jezus Chrystus, który ofiarował się za nas jako Baranek zabity. Dziś, jako zmartwychwstały Pan, zaprasza nas do pójścia za Nim przez nawrócenie i uczestnictwo w sakramentach świętych – abyśmy przez dobrowolne związanie się z Nim, przez odpowiedź miłością na Jego miłość, odzyskali godność dzieci Bożych, której nikt i nic nie będzie nam w stanie odebrać. A nawet jeśli sami ją podeptaliśmy czy podepczemy, zawsze możemy ją odzyskać mocą ofiary Jezusa.
Nasza godność nie płynie z naszych sukcesów, nie mierzy jej się naszą doskonałością ani szacunkiem ze strony innych. Jest nam ona dana przez Tego, którego aprobata liczy się najbardziej. Dziś w modlitwie mszalnej prosimy Go, by sprawił, abyśmy w tym radosnym okresie zmartwychwstania potrafili naprawdę ucieszyć się tą godnością.

WIERZĘ

MODLITWA WIERNYCH: 
Prośmy o odwagę świadczenia o zmartwychwstałym Chrystusie dla wszystkich wiernych.
O umocnienie i potrzebne łaski dla Papieża.
O wiarę i nadzieję dla samotnych, zagubionych, cierpiących.
O radość nieba dla naszych zmarłych.
O miłość dla nas obecnych na świętej liturgii.

PIEŚŃ NA PRZYGOTOWANIE DARÓW: Ty, Boże, wszystko wiesz, E/485, S/872, albo: Pan zmartwychwstał i jest z nami, E/194, N2/337, S/28

MODLITWA NAD DARAMI: Panie, nasz Boże, przyjmij świąteczne dary Kościoła, † i skoro dałeś mu powód do tak wielkiego wesela, * udziel mu pełnej radości wiecznej. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PREFACJA WIELKANOCNA 20 – 24

PIEŚŃ NA KOMUNIĘ I NA DZIĘKCZYNIENIE: Skosztujcie i zobaczcie, E/471, L/109, M/198, S/393; Chwalmy niewysłowiony, E/536, L/272, N2/349, S/345

ANTYFONA: Jezus powiedział do swoich uczniów: * Chodźcie, posilcie się. * Wziął chleb i podał uczniom. * Alleluja.

MÓDLMY SIĘ: Boże, nasz Ojcze, wejrzyj łaskawie na lud swój, który odnowiłeś przez Sakramenty dające życie wieczne, * i doprowadź go do chwalebnego zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PIEŚŃ NA ZAKOŃCZENIE: Chrystus Pan zmartwychwstał, E/187, S/267, albo: O Chryste, nasz Panie, E/25, L/15, S/97

 


Autorzy:
Mira Majdan – wprowadzenia do liturgii i rozważania
małżeństwa z Domowego Kościoła z Piaseczna – modlitwy wiernych
Adam Kowalski – wybór śpiewów

Objaśnienie skrótów:
E - Exsultate Deo, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2010;
L - Śpiewnik Liturgiczny, TN KUL, Lublin 1998;
M - ks. Z. Piasecki, Panu memu śpiewać chcę, PROMIC - Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2007;
N1 - Niepojęta Trójco, t. 1, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 1998;
N2 - Niepojęta Trójco, t. 2, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 2010;
S - ks. J. Siedlecki, Śpiewnik Kościelny, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2015

Sklep internetowy Shoper.pl