E-BOOK
7.38
PLN
Oremus Nr 5 (248) 2017 - E-BOOK
Oremus Nr 5 (248) 2017 - E-BOOK
WERSJA PAPIEROWA
Ocena:
(Ilość ocen: 0)
Cena: 7,38 zł

ZACHĘCAMY DO SIĘGNIĘCIA PO MAJOWY NUMER SŁOWA WŚRÓD NAS, KTÓRY JEST ZNAKOMITYM UZUPEŁNIENIEM CZASOPISMA OREMUS.

ZNAJDUJĄ SIĘ W NIM ROZWAŻANIA DO JEDNEGO Z CODZIENNYCH CZYTAŃ MSZALNYCH, PRZYBLIŻAJĄCE SŁOWO BOŻE I UŁATWIAJĄCE JEGO ZROZUMIENIE.

W majowym numerze miesięcznika „Oremus”:
- czytania i modlitwy mszalne na każdy dzień;

- wprowadzenia liturgiczne i rozważania – na niedziele, uroczystości i święta – autorstwa Anny M. Faszczowej, teologa-dogmatyka, animatorki chóru Angelus – diakonii muzycznej w Horyńcu-Zdroju;

- modlitwy wiernych przygotowane przez s. Małgorzatę Krupecką USJK, rzeczniczkę prasową Zgromadzenia, publicystkę, autorkę książek o św. Urszuli Ledóchowskiej;

- kolejny tekst z działu „Pytania i odpowiedzi”. Ks. Bartosz Szoplik, liturgista z archidiecezji warszawskiej, odpowiada na pytanie:

Jak uniknąć niepotrzebnego zamieszania i wrażenia pośpiechu, gdy bezpośrednio po Mszy świętej rozpoczynamy jakieś nabożeństwo?

- propozycje śpiewów na niedziele, uroczystości i święta przygotowane przez Adama Kowalskiego.

W ramach „Liturgicznego ABC” Maciej Zachara MIC przedstawia sylwetkę ojca Pawła Sczanieckiego OSB (1917-1998), którego w szczególny sposób zajmowały badania nad dziejami obrzędowości na ziemiach polskich.
Michał Kozak MIC w cyklu „Pokochać Psalmy” przybliża psalmy czasu wielkanocnego. „Psalmy wzywające do chwalenia Pana – pisze ks. M. Kozak MIC – mogą być także dla nas modlitwą przejścia od świata naszych trosk, zmartwień i problemów do nowej ziemi, którą zbudował dla nas Bóg, od naszych małych dziękczynień do wielkiego dziękczynienia za to, co uczynił w tę Wielką Noc”.
Halina Świrska w cyklu „Nasza okładka” przedstawia obraz „Wniebowstąpienie Pańskie” (Giotto di Bondone).
Ponadto w numerze – jak zawsze – części stałe Mszy świętej. Publikujemy też, jak zwykle w maju, Litanię loretańską do Najświętszej Maryi Panny.

Szanowni Państwo.

W nowym roku liturgicznym OREMUS został wzbogacony o:

- ROZWAŻANIA NA ŚWIĘTA

- nowy dział - PYTANIA I ODPOWIEDZI - w którym można przeczytać odpowiedzi na pojawiające się wątpliwości
ponadto:


Jesteśmy już na Facebooku! Zapraszam wszystkich do polubienia profilu oraz do aktywnego udziału w różnych dyskusjach.

 

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera:

 

• Czytania liturgiczne
• Modlitwy mszalne
• Wprowadzenia liturgiczne
• Rozważania
• Modlitwa powszechna
• Liturgiczne ABC
• Pokochać Psalmy
• Propozycje śpiewów 
• Informacje o nowościach wydawniczych

 

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera teksty liturgii Mszy świętej na każdy dzień. Daje wgląd w proponowane przez Kościół codzienne czytania biblijne i formularze mszalne, inspiruje do aktywnego uczestnictwa w liturgii. Dzięki zamieszczonym komentarzom i wprowadzeniom słowo Boże staje się bliższe, bardziej zrozumiałe. 

 

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 

Zobacz numery archiwalne czasopisma OREMUS

Zobacz jak kupić, pobrać i odczytać pliki elektroniczne »

Prawo odstąpienia od Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych nie przysługuje, jeżeli Konsument pobierze plik przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy.

DRUKUJ OPIS

Niedziela, 28 maja
Siódma niedziela wielkanocna
Wniebowstąpienie Pańskie

„Pan wśród radości wstępuje do nieba.” To nasza radość, bo gdy Bóg-Człowiek wprowadza ludzką naturę do nieba, oznacza to, że jest tam dla nas miejsce. Czy wiemy, do jakiej nadziei wzywa nas Bóg? Czy zgłębiamy wielkie bogactwo naszej wiary? Czy współpracujemy z przeogromną mocą Boga działającą w tych, którzy Mu wierzą? Gdy po wniebowstąpieniu Jezusa uczniowie stali w miejscu i wpatrywali się w niebo, aniołowie zapytali, co robią. Przecież Jezus dał im nakaz misyjny, by szli na cały świat. Nabierzmy podczas Eucharystii sił, by w naszej codzienności iść i głosić Dobrą Nowinę.

PIEŚŃ NA WEJŚCIE: Otoczon gronem świętych, S/311, albo: Chrystus Pan w niebo wstępuje, E/206, L/234, S/308

ALBO ANTYFONA: Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? * Jezus tak przyjdzie, jak widzieliście Go wstępującego do nieba. * Alleluja.

CHWAŁA

MÓDLMY SIĘ: Wszechmogący Boże, wniebowstąpienie Twojego Syna jest wywyższeniem ludzkiej natury, † spraw, abyśmy pełni świętej radości składali Tobie dziękczynienie, * i utwierdź naszą nadzieję, że my, członkowie Mistycznego Ciała Chrystusa, połączymy się z Nim w chwale. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

CZYTANIE z Dziejów Apostolskich (1,1-11). Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku aż do dnia, w którym dał polecenia apostołom, których sobie wybrał przez Ducha Świętego, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku przykazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. „Słyszeliście o niej ode Mnie – mówił – Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym”. Zapytywali Go zebrani: „Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?”. Odpowiedział im: „Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi”. Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy jeszcze wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: „Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba”. 
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 47,2-3.6-9)

REFREN: Pan wśród radości wstępuje do nieba.

Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie, * 
radosnym głosem wykrzykujcie Bogu, 
bo Pan Najwyższy i straszliwy, * 
jest wielkim Królem nad całą ziemią.

Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków, * 
Pan wstępuje przy dźwięku trąby. 
Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie, * 
śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie.

Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi, * 
hymn zaśpiewajcie! 
Bóg króluje nad narodami, * 
Bóg zasiada na swym świętym tronie.

CZYTANIE z Listu św. Pawła Apostoła do Efezjan (1,17-23). Bracia: Bóg Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, niech da wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego. Niech da wam światłe oczy serca, byście wiedzieli, czym jest nadzieja, do której On wzywa, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przeogromna Jego moc względem nas wierzących – na podstawie działania Jego potęgi i siły. Wykazał On je, gdy wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich, ponad wszelką Zwierzchnością i Władzą, i Mocą, i Panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem, wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko Głową dla Kościoła, który jest Jego Ciałem, Pełnią Tego, który napełnia wszystko wszelkimi sposobami.
Oto słowo Boże.

AKLAMACJA: Alleluja. 
Idźcie i nauczajcie wszystkie narody. 
Ja jestem z wami przez wszystkie dni, 
aż do skończenia świata.

SŁOWA EWANGELII według św. Mateusza (28,16-20). Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: „Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”. 
Oto słowo Pańskie.

ROZWAŻANIE: Wstępując do nieba, Jezus daje nakaz misyjny: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody” i obiecuje swą trwałą obecność. Dosłownie mówi: „Wyruszcie, uczyńcie uczniami”. Oznacza to, że głoszenie Dobrej Nowiny ma być nieustannym procesem przywracania człowieka Bogu. Zaczynamy od siebie, aby być wiarygodnymi świadkami Zmartwychwstałego w naszym świecie: rodzinie, wspólnocie, pracy, w codziennych i niecodziennych sytuacjach. Przy całym tym trudzie nie jesteśmy sami. „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.”
„Niektórzy jednak wątpili.” Jezus nie zaczyna wykładać Pisma, udowadniać swą wiarygodność, tylko posyła i obiecuje, że jest z nami. Daje wolność w przyjmowaniu Jego propozycji.
Cztery razy mówi „wszystko”: „wszelka władza”, „wszystkie narody”, „wszystko, co...”, „wszystkie dni”. Wszystko jest w Jego mocy i władaniu. Wszystko zostało poddane pod Jego stopy. Skoro jest Panem, to jak wielka jest nasza radość, że pozwala nam być ze sobą w tak bliskiej relacji i wprowadza nas w relację z Ojcem i Duchem! Mamy tego możliwość dzięki wstąpieniu do nieba wraz z Synem Bożym ludzkiej natury, którą przyjął, poczynając się z Dziewicy Maryi.
Jezus jest Głową Kościoła, tego Ciała, do którego my, wierzący, należymy. On nas posłał i nie musimy się zamartwiać owocami modlitw i prac, tylko Mu ufać, bo jest z nami – żywy, obecny, działający. Pytanie tylko, czy naprawdę chcemy być z Nim. Jeśli tak, ma to być relacja nowa, przemieniająca. Greckie „eis” to „do środka”, „do wewnątrz”, a „baptizontes” to „zanurzając”. Dlatego „udzielając chrztu („baptizontes”) w („eis”) imię...” dosłownie oznacza zanurzenie w istotę Trójcy, wejście w rzeczywistość Boga. Od nas zależy, czy i jak głęboko zechcemy wejść w tę niesamowitą relację.

WIERZĘ

MODLITWA WIERNYCH: 
• Synu Boży, Źródło życia, pomóż wszystkim chrześcijanom żyć Twoją Ewangelią i iść naprzód w radości paschalnej.
• Bądź mocą dla papieża Franciszka, biskupów, prezbiterów, diakonów, dla osób konsekrowanych, katechetów i misjonarzy.
• Pociesz przygnębionych, dodaj słabnącym wiary i objaw się sercom wątpiących.
• Nakarm głodnych, napój spragnionych, wesprzyj niesprawiedliwie osądzonych, uzdrów chorych, dodaj odwagi umierającym.
• Uczyń z nas głosicieli Twojego miłosierdzia sobie nawzajem i całemu światu.

PIEŚŃ NA PRZYGOTOWANIE DARÓW: Za rękę weź mnie Panie, S/879, albo: Pan nie opuszcza nigdy, E/468, M/228, S/858

MODLITWA NAD DARAMI: Panie, nasz Boże, pokornie składamy Ci tę Ofiarę w uroczystość Wniebowstąpienia Twojego Syna; † przez świętą wymianę darów udziel nam łaski, * abyśmy całe życie kierowali ku niebu. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PREFACJA O WNIEBOWSTĄPIENIU 25 – 26

PIEŚŃ NA KOMUNIĘ I NA DZIĘKCZYNIENIE: Jeden chleb, E/382, L/274, M/48, S/352; O niewysłowione, L/304, S/426, albo: Nic nas nie zdoła odłączyć od Ciebie, N1/305

ANTYFONA: Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, * aż do skończenia świata. * Alleluja.

MÓDLMY SIĘ: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty pozwalasz Kościołowi pielgrzymującemu na ziemi kosztować Bożych darów, † wzbudź w nas pragnienie nieba, * gdzie Chrystus, jako pierwszy z ludzi, przebywa z Tobą. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

UROCZYSTE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO: Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, † którego Syn w dniu dzisiejszym wstąpił do nieba * i otworzył wam drogę do Ojca.
Amen.
Chrystus po swoim zmartwychwstaniu ukazał się swoim uczniom, † niech się wam ukaże jako łaskawy sędzia * i wprowadzi was do wiecznego dziedzictwa.
Amen.
Chrystus przebywa w chwale Ojca, † a równocześnie jest z nami aż do końca świata, * niech wam pozwoli doświadczać swojej obecności.
Amen.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn,  i Duch Święty.
Amen.

PIEŚŃ NA ZAKOŃCZENIE: Zaświtał blaskiem, S/312, albo: Niebo wysokie, raduj się, N2/330

 


Autorzy:
Anna M. Faszczowa – wprowadzenia do liturgii i rozważania
s. Małgorzata Krupecka USJK – modlitwa wiernych
Adam Kowalski – wybór śpiewów


Objaśnienie skrótów:
E - Exsultate Deo, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2010;
L - Śpiewnik Liturgiczny, TN KUL, Lublin 1998;
M - ks. Z. Piasecki, Panu memu śpiewać chcę, PROMIC - Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2007;
N1 - Niepojęta Trójco, t. 1, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 1998;
N2 - Niepojęta Trójco, t. 2, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 2010;
S - ks. J. Siedlecki, Śpiewnik Kościelny, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2015

DODAJ OPINIE

OPINIE KLIENTÓW

Opinie o produkcie (0)

Przypomnimy Ci, kiedy produkt będzie dostępny.

 • Granice
 • Centrum Duchowosci Benedyktynskiej
 • Opoka
 • Wiara
 • Logo Marianum Travel
 • SPM logo
 • BiblioNetka
 • Idziemy
 • Kaplani
 • Vox Fm
 • Radio Niepokalanów
 • Radio polskie
 • Papierowe Mysli
 • Ewangelizuj.pl
 • droga.com.pl
 • logo kulturaonline
 • Sacroexpo
Oremus Nr 5 (248) 2017 - E-BOOKOPIS

ZACHĘCAMY DO SIĘGNIĘCIA PO MAJOWY NUMER SŁOWA WŚRÓD NAS, KTÓRY JEST ZNAKOMITYM UZUPEŁNIENIEM CZASOPISMA OREMUS.

ZNAJDUJĄ SIĘ W NIM ROZWAŻANIA DO JEDNEGO Z CODZIENNYCH CZYTAŃ MSZALNYCH, PRZYBLIŻAJĄCE SŁOWO BOŻE I UŁATWIAJĄCE JEGO ZROZUMIENIE.

W majowym numerze miesięcznika „Oremus”:
- czytania i modlitwy mszalne na każdy dzień;

- wprowadzenia liturgiczne i rozważania – na niedziele, uroczystości i święta – autorstwa Anny M. Faszczowej, teologa-dogmatyka, animatorki chóru Angelus – diakonii muzycznej w Horyńcu-Zdroju;

- modlitwy wiernych przygotowane przez s. Małgorzatę Krupecką USJK, rzeczniczkę prasową Zgromadzenia, publicystkę, autorkę książek o św. Urszuli Ledóchowskiej;

- kolejny tekst z działu „Pytania i odpowiedzi”. Ks. Bartosz Szoplik, liturgista z archidiecezji warszawskiej, odpowiada na pytanie:

Jak uniknąć niepotrzebnego zamieszania i wrażenia pośpiechu, gdy bezpośrednio po Mszy świętej rozpoczynamy jakieś nabożeństwo?

- propozycje śpiewów na niedziele, uroczystości i święta przygotowane przez Adama Kowalskiego.

W ramach „Liturgicznego ABC” Maciej Zachara MIC przedstawia sylwetkę ojca Pawła Sczanieckiego OSB (1917-1998), którego w szczególny sposób zajmowały badania nad dziejami obrzędowości na ziemiach polskich.
Michał Kozak MIC w cyklu „Pokochać Psalmy” przybliża psalmy czasu wielkanocnego. „Psalmy wzywające do chwalenia Pana – pisze ks. M. Kozak MIC – mogą być także dla nas modlitwą przejścia od świata naszych trosk, zmartwień i problemów do nowej ziemi, którą zbudował dla nas Bóg, od naszych małych dziękczynień do wielkiego dziękczynienia za to, co uczynił w tę Wielką Noc”.
Halina Świrska w cyklu „Nasza okładka” przedstawia obraz „Wniebowstąpienie Pańskie” (Giotto di Bondone).
Ponadto w numerze – jak zawsze – części stałe Mszy świętej. Publikujemy też, jak zwykle w maju, Litanię loretańską do Najświętszej Maryi Panny.

Szanowni Państwo.

W nowym roku liturgicznym OREMUS został wzbogacony o:

- ROZWAŻANIA NA ŚWIĘTA

- nowy dział - PYTANIA I ODPOWIEDZI - w którym można przeczytać odpowiedzi na pojawiające się wątpliwości
ponadto:


Jesteśmy już na Facebooku! Zapraszam wszystkich do polubienia profilu oraz do aktywnego udziału w różnych dyskusjach.

 

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera:

 

• Czytania liturgiczne
• Modlitwy mszalne
• Wprowadzenia liturgiczne
• Rozważania
• Modlitwa powszechna
• Liturgiczne ABC
• Pokochać Psalmy
• Propozycje śpiewów 
• Informacje o nowościach wydawniczych

 

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera teksty liturgii Mszy świętej na każdy dzień. Daje wgląd w proponowane przez Kościół codzienne czytania biblijne i formularze mszalne, inspiruje do aktywnego uczestnictwa w liturgii. Dzięki zamieszczonym komentarzom i wprowadzeniom słowo Boże staje się bliższe, bardziej zrozumiałe. 

 

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 

Zobacz numery archiwalne czasopisma OREMUS

Zobacz jak kupić, pobrać i odczytać pliki elektroniczne »

Prawo odstąpienia od Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych nie przysługuje, jeżeli Konsument pobierze plik przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy.SPIS TREŚCI
FRAGMENT KSIĄŻKI

Niedziela, 28 maja
Siódma niedziela wielkanocna
Wniebowstąpienie Pańskie

„Pan wśród radości wstępuje do nieba.” To nasza radość, bo gdy Bóg-Człowiek wprowadza ludzką naturę do nieba, oznacza to, że jest tam dla nas miejsce. Czy wiemy, do jakiej nadziei wzywa nas Bóg? Czy zgłębiamy wielkie bogactwo naszej wiary? Czy współpracujemy z przeogromną mocą Boga działającą w tych, którzy Mu wierzą? Gdy po wniebowstąpieniu Jezusa uczniowie stali w miejscu i wpatrywali się w niebo, aniołowie zapytali, co robią. Przecież Jezus dał im nakaz misyjny, by szli na cały świat. Nabierzmy podczas Eucharystii sił, by w naszej codzienności iść i głosić Dobrą Nowinę.

PIEŚŃ NA WEJŚCIE: Otoczon gronem świętych, S/311, albo: Chrystus Pan w niebo wstępuje, E/206, L/234, S/308

ALBO ANTYFONA: Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? * Jezus tak przyjdzie, jak widzieliście Go wstępującego do nieba. * Alleluja.

CHWAŁA

MÓDLMY SIĘ: Wszechmogący Boże, wniebowstąpienie Twojego Syna jest wywyższeniem ludzkiej natury, † spraw, abyśmy pełni świętej radości składali Tobie dziękczynienie, * i utwierdź naszą nadzieję, że my, członkowie Mistycznego Ciała Chrystusa, połączymy się z Nim w chwale. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

CZYTANIE z Dziejów Apostolskich (1,1-11). Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku aż do dnia, w którym dał polecenia apostołom, których sobie wybrał przez Ducha Świętego, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku przykazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. „Słyszeliście o niej ode Mnie – mówił – Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym”. Zapytywali Go zebrani: „Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?”. Odpowiedział im: „Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi”. Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy jeszcze wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: „Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba”. 
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 47,2-3.6-9)

REFREN: Pan wśród radości wstępuje do nieba.

Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie, * 
radosnym głosem wykrzykujcie Bogu, 
bo Pan Najwyższy i straszliwy, * 
jest wielkim Królem nad całą ziemią.

Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków, * 
Pan wstępuje przy dźwięku trąby. 
Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie, * 
śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie.

Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi, * 
hymn zaśpiewajcie! 
Bóg króluje nad narodami, * 
Bóg zasiada na swym świętym tronie.

CZYTANIE z Listu św. Pawła Apostoła do Efezjan (1,17-23). Bracia: Bóg Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, niech da wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego. Niech da wam światłe oczy serca, byście wiedzieli, czym jest nadzieja, do której On wzywa, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przeogromna Jego moc względem nas wierzących – na podstawie działania Jego potęgi i siły. Wykazał On je, gdy wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich, ponad wszelką Zwierzchnością i Władzą, i Mocą, i Panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem, wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko Głową dla Kościoła, który jest Jego Ciałem, Pełnią Tego, który napełnia wszystko wszelkimi sposobami.
Oto słowo Boże.

AKLAMACJA: Alleluja. 
Idźcie i nauczajcie wszystkie narody. 
Ja jestem z wami przez wszystkie dni, 
aż do skończenia świata.

SŁOWA EWANGELII według św. Mateusza (28,16-20). Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: „Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”. 
Oto słowo Pańskie.

ROZWAŻANIE: Wstępując do nieba, Jezus daje nakaz misyjny: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody” i obiecuje swą trwałą obecność. Dosłownie mówi: „Wyruszcie, uczyńcie uczniami”. Oznacza to, że głoszenie Dobrej Nowiny ma być nieustannym procesem przywracania człowieka Bogu. Zaczynamy od siebie, aby być wiarygodnymi świadkami Zmartwychwstałego w naszym świecie: rodzinie, wspólnocie, pracy, w codziennych i niecodziennych sytuacjach. Przy całym tym trudzie nie jesteśmy sami. „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.”
„Niektórzy jednak wątpili.” Jezus nie zaczyna wykładać Pisma, udowadniać swą wiarygodność, tylko posyła i obiecuje, że jest z nami. Daje wolność w przyjmowaniu Jego propozycji.
Cztery razy mówi „wszystko”: „wszelka władza”, „wszystkie narody”, „wszystko, co...”, „wszystkie dni”. Wszystko jest w Jego mocy i władaniu. Wszystko zostało poddane pod Jego stopy. Skoro jest Panem, to jak wielka jest nasza radość, że pozwala nam być ze sobą w tak bliskiej relacji i wprowadza nas w relację z Ojcem i Duchem! Mamy tego możliwość dzięki wstąpieniu do nieba wraz z Synem Bożym ludzkiej natury, którą przyjął, poczynając się z Dziewicy Maryi.
Jezus jest Głową Kościoła, tego Ciała, do którego my, wierzący, należymy. On nas posłał i nie musimy się zamartwiać owocami modlitw i prac, tylko Mu ufać, bo jest z nami – żywy, obecny, działający. Pytanie tylko, czy naprawdę chcemy być z Nim. Jeśli tak, ma to być relacja nowa, przemieniająca. Greckie „eis” to „do środka”, „do wewnątrz”, a „baptizontes” to „zanurzając”. Dlatego „udzielając chrztu („baptizontes”) w („eis”) imię...” dosłownie oznacza zanurzenie w istotę Trójcy, wejście w rzeczywistość Boga. Od nas zależy, czy i jak głęboko zechcemy wejść w tę niesamowitą relację.

WIERZĘ

MODLITWA WIERNYCH: 
• Synu Boży, Źródło życia, pomóż wszystkim chrześcijanom żyć Twoją Ewangelią i iść naprzód w radości paschalnej.
• Bądź mocą dla papieża Franciszka, biskupów, prezbiterów, diakonów, dla osób konsekrowanych, katechetów i misjonarzy.
• Pociesz przygnębionych, dodaj słabnącym wiary i objaw się sercom wątpiących.
• Nakarm głodnych, napój spragnionych, wesprzyj niesprawiedliwie osądzonych, uzdrów chorych, dodaj odwagi umierającym.
• Uczyń z nas głosicieli Twojego miłosierdzia sobie nawzajem i całemu światu.

PIEŚŃ NA PRZYGOTOWANIE DARÓW: Za rękę weź mnie Panie, S/879, albo: Pan nie opuszcza nigdy, E/468, M/228, S/858

MODLITWA NAD DARAMI: Panie, nasz Boże, pokornie składamy Ci tę Ofiarę w uroczystość Wniebowstąpienia Twojego Syna; † przez świętą wymianę darów udziel nam łaski, * abyśmy całe życie kierowali ku niebu. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PREFACJA O WNIEBOWSTĄPIENIU 25 – 26

PIEŚŃ NA KOMUNIĘ I NA DZIĘKCZYNIENIE: Jeden chleb, E/382, L/274, M/48, S/352; O niewysłowione, L/304, S/426, albo: Nic nas nie zdoła odłączyć od Ciebie, N1/305

ANTYFONA: Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, * aż do skończenia świata. * Alleluja.

MÓDLMY SIĘ: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty pozwalasz Kościołowi pielgrzymującemu na ziemi kosztować Bożych darów, † wzbudź w nas pragnienie nieba, * gdzie Chrystus, jako pierwszy z ludzi, przebywa z Tobą. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

UROCZYSTE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO: Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, † którego Syn w dniu dzisiejszym wstąpił do nieba * i otworzył wam drogę do Ojca.
Amen.
Chrystus po swoim zmartwychwstaniu ukazał się swoim uczniom, † niech się wam ukaże jako łaskawy sędzia * i wprowadzi was do wiecznego dziedzictwa.
Amen.
Chrystus przebywa w chwale Ojca, † a równocześnie jest z nami aż do końca świata, * niech wam pozwoli doświadczać swojej obecności.
Amen.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn,  i Duch Święty.
Amen.

PIEŚŃ NA ZAKOŃCZENIE: Zaświtał blaskiem, S/312, albo: Niebo wysokie, raduj się, N2/330

 


Autorzy:
Anna M. Faszczowa – wprowadzenia do liturgii i rozważania
s. Małgorzata Krupecka USJK – modlitwa wiernych
Adam Kowalski – wybór śpiewów


Objaśnienie skrótów:
E - Exsultate Deo, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2010;
L - Śpiewnik Liturgiczny, TN KUL, Lublin 1998;
M - ks. Z. Piasecki, Panu memu śpiewać chcę, PROMIC - Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2007;
N1 - Niepojęta Trójco, t. 1, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 1998;
N2 - Niepojęta Trójco, t. 2, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 2010;
S - ks. J. Siedlecki, Śpiewnik Kościelny, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2015

Sklep internetowy Shoper.pl