Oremus - nr archiwalne
6.4
PLN
Oremus Nr 5 (248) 2017
Oremus Nr 5 (248) 2017
wydawnictwo: Promic
format: 110 x 159 mm
E-BOOK
Zaprenumeruj
Ocena:
(Ilość ocen: 2)
Cena: 6,40 zł
Numer archiwalny Osoby pragnące kupić numer archiwalny prosimy o kontakt. Tel.: 22 651 90 54 wew. 130, 131 lub przez e-mail: handlowy@wydawnictwo.pl

Dane techniczne

wydawnictwo Promic
format 110 x 159 mm

ZACHĘCAMY DO SIĘGNIĘCIA PO MAJOWY NUMER SŁOWA WŚRÓD NAS, KTÓRY JEST ZNAKOMITYM UZUPEŁNIENIEM CZASOPISMA OREMUS.

ZNAJDUJĄ SIĘ W NIM ROZWAŻANIA DO JEDNEGO Z CODZIENNYCH CZYTAŃ MSZALNYCH, PRZYBLIŻAJĄCE SŁOWO BOŻE I UŁATWIAJĄCE JEGO ZROZUMIENIE.

W majowym numerze miesięcznika „Oremus”:
- czytania i modlitwy mszalne na każdy dzień;

- wprowadzenia liturgiczne i rozważania – na niedziele, uroczystości i święta – autorstwa Anny M. Faszczowej, teologa-dogmatyka, animatorki chóru Angelus – diakonii muzycznej w Horyńcu-Zdroju;

- modlitwy wiernych przygotowane przez s. Małgorzatę Krupecką USJK, rzeczniczkę prasową Zgromadzenia, publicystkę, autorkę książek o św. Urszuli Ledóchowskiej;

- kolejny tekst z działu „Pytania i odpowiedzi”. Ks. Bartosz Szoplik, liturgista z archidiecezji warszawskiej, odpowiada na pytanie:

Jak uniknąć niepotrzebnego zamieszania i wrażenia pośpiechu, gdy bezpośrednio po Mszy świętej rozpoczynamy jakieś nabożeństwo?

- propozycje śpiewów na niedziele, uroczystości i święta przygotowane przez Adama Kowalskiego.

W ramach „Liturgicznego ABC” Maciej Zachara MIC przedstawia sylwetkę ojca Pawła Sczanieckiego OSB (1917-1998), którego w szczególny sposób zajmowały badania nad dziejami obrzędowości na ziemiach polskich.
Michał Kozak MIC w cyklu „Pokochać Psalmy” przybliża psalmy czasu wielkanocnego. „Psalmy wzywające do chwalenia Pana – pisze ks. M. Kozak MIC – mogą być także dla nas modlitwą przejścia od świata naszych trosk, zmartwień i problemów do nowej ziemi, którą zbudował dla nas Bóg, od naszych małych dziękczynień do wielkiego dziękczynienia za to, co uczynił w tę Wielką Noc”.
Halina Świrska w cyklu „Nasza okładka” przedstawia obraz „Wniebowstąpienie Pańskie” (Giotto di Bondone).
Ponadto w numerze – jak zawsze – części stałe Mszy świętej. Publikujemy też, jak zwykle w maju, Litanię loretańską do Najświętszej Maryi Panny.

Szanowni Państwo.

W nowym roku liturgicznym OREMUS został wzbogacony o:

- ROZWAŻANIA NA ŚWIĘTA

- nowy dział - PYTANIA I ODPOWIEDZI - w którym można przeczytać odpowiedzi na pojawiające się wątpliwości
ponadto:


Jesteśmy już na Facebooku! Zapraszam wszystkich do polubienia profilu oraz do aktywnego udziału w różnych dyskusjach.

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera:

• Czytania liturgiczne
• Modlitwy mszalne
• Wprowadzenia liturgiczne
• Rozważania
• Modlitwa powszechna
• Liturgiczne ABC
• Pokochać Psalmy
• Propozycje śpiewów 
• Informacje o nowościach wydawniczych

 

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 

 

Zobacz numery archiwalne czasopisma OREMUS

DRUKUJ OPIS

Niedziela, 28 maja
Siódma niedziela wielkanocna
Wniebowstąpienie Pańskie

„Pan wśród radości wstępuje do nieba.” To nasza radość, bo gdy Bóg-Człowiek wprowadza ludzką naturę do nieba, oznacza to, że jest tam dla nas miejsce. Czy wiemy, do jakiej nadziei wzywa nas Bóg? Czy zgłębiamy wielkie bogactwo naszej wiary? Czy współpracujemy z przeogromną mocą Boga działającą w tych, którzy Mu wierzą? Gdy po wniebowstąpieniu Jezusa uczniowie stali w miejscu i wpatrywali się w niebo, aniołowie zapytali, co robią. Przecież Jezus dał im nakaz misyjny, by szli na cały świat. Nabierzmy podczas Eucharystii sił, by w naszej codzienności iść i głosić Dobrą Nowinę.

PIEŚŃ NA WEJŚCIE: Otoczon gronem świętych, S/311, albo: Chrystus Pan w niebo wstępuje, E/206, L/234, S/308

ALBO ANTYFONA: Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? * Jezus tak przyjdzie, jak widzieliście Go wstępującego do nieba. * Alleluja.

CHWAŁA

MÓDLMY SIĘ: Wszechmogący Boże, wniebowstąpienie Twojego Syna jest wywyższeniem ludzkiej natury, † spraw, abyśmy pełni świętej radości składali Tobie dziękczynienie, * i utwierdź naszą nadzieję, że my, członkowie Mistycznego Ciała Chrystusa, połączymy się z Nim w chwale. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

CZYTANIE z Dziejów Apostolskich (1,1-11). Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku aż do dnia, w którym dał polecenia apostołom, których sobie wybrał przez Ducha Świętego, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku przykazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. „Słyszeliście o niej ode Mnie – mówił – Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym”. Zapytywali Go zebrani: „Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?”. Odpowiedział im: „Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi”. Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy jeszcze wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: „Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba”.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 47,2-3.6-9)

REFREN: Pan wśród radości wstępuje do nieba.

Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie, *
radosnym głosem wykrzykujcie Bogu,
bo Pan Najwyższy i straszliwy, *
jest wielkim Królem nad całą ziemią.

Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków, *
Pan wstępuje przy dźwięku trąby.
Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie, *
śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie.

Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi, *
hymn zaśpiewajcie!
Bóg króluje nad narodami, *
Bóg zasiada na swym świętym tronie.

CZYTANIE z Listu św. Pawła Apostoła do Efezjan (1,17-23). Bracia: Bóg Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, niech da wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego. Niech da wam światłe oczy serca, byście wiedzieli, czym jest nadzieja, do której On wzywa, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przeogromna Jego moc względem nas wierzących – na podstawie działania Jego potęgi i siły. Wykazał On je, gdy wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich, ponad wszelką Zwierzchnością i Władzą, i Mocą, i Panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem, wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko Głową dla Kościoła, który jest Jego Ciałem, Pełnią Tego, który napełnia wszystko wszelkimi sposobami.
Oto słowo Boże.

AKLAMACJA: Alleluja.
Idźcie i nauczajcie wszystkie narody.
Ja jestem z wami przez wszystkie dni,
aż do skończenia świata.

SŁOWA EWANGELII według św. Mateusza (28,16-20). Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: „Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”.
Oto słowo Pańskie.

ROZWAŻANIE: Wstępując do nieba, Jezus daje nakaz misyjny: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody” i obiecuje swą trwałą obecność. Dosłownie mówi: „Wyruszcie, uczyńcie uczniami”. Oznacza to, że głoszenie Dobrej Nowiny ma być nieustannym procesem przywracania człowieka Bogu. Zaczynamy od siebie, aby być wiarygodnymi świadkami Zmartwychwstałego w naszym świecie: rodzinie, wspólnocie, pracy, w codziennych i niecodziennych sytuacjach. Przy całym tym trudzie nie jesteśmy sami. „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.”
„Niektórzy jednak wątpili.” Jezus nie zaczyna wykładać Pisma, udowadniać swą wiarygodność, tylko posyła i obiecuje, że jest z nami. Daje wolność w przyjmowaniu Jego propozycji.
Cztery razy mówi „wszystko”: „wszelka władza”, „wszystkie narody”, „wszystko, co...”, „wszystkie dni”. Wszystko jest w Jego mocy i władaniu. Wszystko zostało poddane pod Jego stopy. Skoro jest Panem, to jak wielka jest nasza radość, że pozwala nam być ze sobą w tak bliskiej relacji i wprowadza nas w relację z Ojcem i Duchem! Mamy tego możliwość dzięki wstąpieniu do nieba wraz z Synem Bożym ludzkiej natury, którą przyjął, poczynając się z Dziewicy Maryi.
Jezus jest Głową Kościoła, tego Ciała, do którego my, wierzący, należymy. On nas posłał i nie musimy się zamartwiać owocami modlitw i prac, tylko Mu ufać, bo jest z nami – żywy, obecny, działający. Pytanie tylko, czy naprawdę chcemy być z Nim. Jeśli tak, ma to być relacja nowa, przemieniająca. Greckie „eis” to „do środka”, „do wewnątrz”, a „baptizontes” to „zanurzając”. Dlatego „udzielając chrztu („baptizontes”) w („eis”) imię...” dosłownie oznacza zanurzenie w istotę Trójcy, wejście w rzeczywistość Boga. Od nas zależy, czy i jak głęboko zechcemy wejść w tę niesamowitą relację.

WIERZĘ

MODLITWA WIERNYCH:
• Synu Boży, Źródło życia, pomóż wszystkim chrześcijanom żyć Twoją Ewangelią i iść naprzód w radości paschalnej.
• Bądź mocą dla papieża Franciszka, biskupów, prezbiterów, diakonów, dla osób konsekrowanych, katechetów i misjonarzy.
• Pociesz przygnębionych, dodaj słabnącym wiary i objaw się sercom wątpiących.
• Nakarm głodnych, napój spragnionych, wesprzyj niesprawiedliwie osądzonych, uzdrów chorych, dodaj odwagi umierającym.
• Uczyń z nas głosicieli Twojego miłosierdzia sobie nawzajem i całemu światu.

PIEŚŃ NA PRZYGOTOWANIE DARÓW: Za rękę weź mnie Panie, S/879, albo: Pan nie opuszcza nigdy, E/468, M/228, S/858

MODLITWA NAD DARAMI: Panie, nasz Boże, pokornie składamy Ci tę Ofiarę w uroczystość Wniebowstąpienia Twojego Syna; † przez świętą wymianę darów udziel nam łaski, * abyśmy całe życie kierowali ku niebu. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PREFACJA O WNIEBOWSTĄPIENIU 25 – 26

PIEŚŃ NA KOMUNIĘ I NA DZIĘKCZYNIENIE: Jeden chleb, E/382, L/274, M/48, S/352; O niewysłowione, L/304, S/426, albo: Nic nas nie zdoła odłączyć od Ciebie, N1/305

ANTYFONA: Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, * aż do skończenia świata. * Alleluja.

MÓDLMY SIĘ: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty pozwalasz Kościołowi pielgrzymującemu na ziemi kosztować Bożych darów, † wzbudź w nas pragnienie nieba, * gdzie Chrystus, jako pierwszy z ludzi, przebywa z Tobą. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

UROCZYSTE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO: Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, † którego Syn w dniu dzisiejszym wstąpił do nieba * i otworzył wam drogę do Ojca.
Amen.
Chrystus po swoim zmartwychwstaniu ukazał się swoim uczniom, † niech się wam ukaże jako łaskawy sędzia * i wprowadzi was do wiecznego dziedzictwa.
Amen.
Chrystus przebywa w chwale Ojca, † a równocześnie jest z nami aż do końca świata, * niech wam pozwoli doświadczać swojej obecności.
Amen.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn,  i Duch Święty.
Amen.

PIEŚŃ NA ZAKOŃCZENIE: Zaświtał blaskiem, S/312, albo: Niebo wysokie, raduj się, N2/330

 


Autorzy:
Anna M. Faszczowa – wprowadzenia do liturgii i rozważania
s. Małgorzata Krupecka USJK – modlitwa wiernych
Adam Kowalski – wybór śpiewów


Objaśnienie skrótów:
E - Exsultate Deo, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2010;
L - Śpiewnik Liturgiczny, TN KUL, Lublin 1998;
M - ks. Z. Piasecki, Panu memu śpiewać chcę, PROMIC - Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2007;
N1 - Niepojęta Trójco, t. 1, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 1998;
N2 - Niepojęta Trójco, t. 2, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 2010;
S - ks. J. Siedlecki, Śpiewnik Kościelny, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2015

DODAJ OPINIE

OPINIE KLIENTÓW

Opinie o produkcie (0)

Przypomnimy Ci, kiedy produkt będzie dostępny.

 • Granice
 • Centrum Duchowosci Benedyktynskiej
 • Opoka
 • Wiara
 • BiblioNetka
 • Idziemy
 • Kaplani
 • Vox Fm
 • Radio Niepokalanów
 • Radio polskie
 • Papierowe Mysli
 • Ewangelizuj.pl
 • droga.com.pl
 • logo kulturaonline
 • Sacroexpo
 • Logo Marianum Travel
 • SPM logo
Oremus Nr 5 (248) 2017OPIS

ZACHĘCAMY DO SIĘGNIĘCIA PO MAJOWY NUMER SŁOWA WŚRÓD NAS, KTÓRY JEST ZNAKOMITYM UZUPEŁNIENIEM CZASOPISMA OREMUS.

ZNAJDUJĄ SIĘ W NIM ROZWAŻANIA DO JEDNEGO Z CODZIENNYCH CZYTAŃ MSZALNYCH, PRZYBLIŻAJĄCE SŁOWO BOŻE I UŁATWIAJĄCE JEGO ZROZUMIENIE.

W majowym numerze miesięcznika „Oremus”:
- czytania i modlitwy mszalne na każdy dzień;

- wprowadzenia liturgiczne i rozważania – na niedziele, uroczystości i święta – autorstwa Anny M. Faszczowej, teologa-dogmatyka, animatorki chóru Angelus – diakonii muzycznej w Horyńcu-Zdroju;

- modlitwy wiernych przygotowane przez s. Małgorzatę Krupecką USJK, rzeczniczkę prasową Zgromadzenia, publicystkę, autorkę książek o św. Urszuli Ledóchowskiej;

- kolejny tekst z działu „Pytania i odpowiedzi”. Ks. Bartosz Szoplik, liturgista z archidiecezji warszawskiej, odpowiada na pytanie:

Jak uniknąć niepotrzebnego zamieszania i wrażenia pośpiechu, gdy bezpośrednio po Mszy świętej rozpoczynamy jakieś nabożeństwo?

- propozycje śpiewów na niedziele, uroczystości i święta przygotowane przez Adama Kowalskiego.

W ramach „Liturgicznego ABC” Maciej Zachara MIC przedstawia sylwetkę ojca Pawła Sczanieckiego OSB (1917-1998), którego w szczególny sposób zajmowały badania nad dziejami obrzędowości na ziemiach polskich.
Michał Kozak MIC w cyklu „Pokochać Psalmy” przybliża psalmy czasu wielkanocnego. „Psalmy wzywające do chwalenia Pana – pisze ks. M. Kozak MIC – mogą być także dla nas modlitwą przejścia od świata naszych trosk, zmartwień i problemów do nowej ziemi, którą zbudował dla nas Bóg, od naszych małych dziękczynień do wielkiego dziękczynienia za to, co uczynił w tę Wielką Noc”.
Halina Świrska w cyklu „Nasza okładka” przedstawia obraz „Wniebowstąpienie Pańskie” (Giotto di Bondone).
Ponadto w numerze – jak zawsze – części stałe Mszy świętej. Publikujemy też, jak zwykle w maju, Litanię loretańską do Najświętszej Maryi Panny.

Szanowni Państwo.

W nowym roku liturgicznym OREMUS został wzbogacony o:

- ROZWAŻANIA NA ŚWIĘTA

- nowy dział - PYTANIA I ODPOWIEDZI - w którym można przeczytać odpowiedzi na pojawiające się wątpliwości
ponadto:


Jesteśmy już na Facebooku! Zapraszam wszystkich do polubienia profilu oraz do aktywnego udziału w różnych dyskusjach.

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera:

• Czytania liturgiczne
• Modlitwy mszalne
• Wprowadzenia liturgiczne
• Rozważania
• Modlitwa powszechna
• Liturgiczne ABC
• Pokochać Psalmy
• Propozycje śpiewów 
• Informacje o nowościach wydawniczych

 

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 

 

Zobacz numery archiwalne czasopisma OREMUSSPIS TREŚCI
FRAGMENT KSIĄŻKI

Niedziela, 28 maja
Siódma niedziela wielkanocna
Wniebowstąpienie Pańskie

„Pan wśród radości wstępuje do nieba.” To nasza radość, bo gdy Bóg-Człowiek wprowadza ludzką naturę do nieba, oznacza to, że jest tam dla nas miejsce. Czy wiemy, do jakiej nadziei wzywa nas Bóg? Czy zgłębiamy wielkie bogactwo naszej wiary? Czy współpracujemy z przeogromną mocą Boga działającą w tych, którzy Mu wierzą? Gdy po wniebowstąpieniu Jezusa uczniowie stali w miejscu i wpatrywali się w niebo, aniołowie zapytali, co robią. Przecież Jezus dał im nakaz misyjny, by szli na cały świat. Nabierzmy podczas Eucharystii sił, by w naszej codzienności iść i głosić Dobrą Nowinę.

PIEŚŃ NA WEJŚCIE: Otoczon gronem świętych, S/311, albo: Chrystus Pan w niebo wstępuje, E/206, L/234, S/308

ALBO ANTYFONA: Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? * Jezus tak przyjdzie, jak widzieliście Go wstępującego do nieba. * Alleluja.

CHWAŁA

MÓDLMY SIĘ: Wszechmogący Boże, wniebowstąpienie Twojego Syna jest wywyższeniem ludzkiej natury, † spraw, abyśmy pełni świętej radości składali Tobie dziękczynienie, * i utwierdź naszą nadzieję, że my, członkowie Mistycznego Ciała Chrystusa, połączymy się z Nim w chwale. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

CZYTANIE z Dziejów Apostolskich (1,1-11). Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku aż do dnia, w którym dał polecenia apostołom, których sobie wybrał przez Ducha Świętego, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku przykazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. „Słyszeliście o niej ode Mnie – mówił – Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym”. Zapytywali Go zebrani: „Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?”. Odpowiedział im: „Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi”. Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy jeszcze wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: „Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba”.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 47,2-3.6-9)

REFREN: Pan wśród radości wstępuje do nieba.

Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie, *
radosnym głosem wykrzykujcie Bogu,
bo Pan Najwyższy i straszliwy, *
jest wielkim Królem nad całą ziemią.

Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków, *
Pan wstępuje przy dźwięku trąby.
Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie, *
śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie.

Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi, *
hymn zaśpiewajcie!
Bóg króluje nad narodami, *
Bóg zasiada na swym świętym tronie.

CZYTANIE z Listu św. Pawła Apostoła do Efezjan (1,17-23). Bracia: Bóg Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, niech da wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego. Niech da wam światłe oczy serca, byście wiedzieli, czym jest nadzieja, do której On wzywa, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przeogromna Jego moc względem nas wierzących – na podstawie działania Jego potęgi i siły. Wykazał On je, gdy wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich, ponad wszelką Zwierzchnością i Władzą, i Mocą, i Panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem, wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko Głową dla Kościoła, który jest Jego Ciałem, Pełnią Tego, który napełnia wszystko wszelkimi sposobami.
Oto słowo Boże.

AKLAMACJA: Alleluja.
Idźcie i nauczajcie wszystkie narody.
Ja jestem z wami przez wszystkie dni,
aż do skończenia świata.

SŁOWA EWANGELII według św. Mateusza (28,16-20). Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: „Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”.
Oto słowo Pańskie.

ROZWAŻANIE: Wstępując do nieba, Jezus daje nakaz misyjny: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody” i obiecuje swą trwałą obecność. Dosłownie mówi: „Wyruszcie, uczyńcie uczniami”. Oznacza to, że głoszenie Dobrej Nowiny ma być nieustannym procesem przywracania człowieka Bogu. Zaczynamy od siebie, aby być wiarygodnymi świadkami Zmartwychwstałego w naszym świecie: rodzinie, wspólnocie, pracy, w codziennych i niecodziennych sytuacjach. Przy całym tym trudzie nie jesteśmy sami. „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.”
„Niektórzy jednak wątpili.” Jezus nie zaczyna wykładać Pisma, udowadniać swą wiarygodność, tylko posyła i obiecuje, że jest z nami. Daje wolność w przyjmowaniu Jego propozycji.
Cztery razy mówi „wszystko”: „wszelka władza”, „wszystkie narody”, „wszystko, co...”, „wszystkie dni”. Wszystko jest w Jego mocy i władaniu. Wszystko zostało poddane pod Jego stopy. Skoro jest Panem, to jak wielka jest nasza radość, że pozwala nam być ze sobą w tak bliskiej relacji i wprowadza nas w relację z Ojcem i Duchem! Mamy tego możliwość dzięki wstąpieniu do nieba wraz z Synem Bożym ludzkiej natury, którą przyjął, poczynając się z Dziewicy Maryi.
Jezus jest Głową Kościoła, tego Ciała, do którego my, wierzący, należymy. On nas posłał i nie musimy się zamartwiać owocami modlitw i prac, tylko Mu ufać, bo jest z nami – żywy, obecny, działający. Pytanie tylko, czy naprawdę chcemy być z Nim. Jeśli tak, ma to być relacja nowa, przemieniająca. Greckie „eis” to „do środka”, „do wewnątrz”, a „baptizontes” to „zanurzając”. Dlatego „udzielając chrztu („baptizontes”) w („eis”) imię...” dosłownie oznacza zanurzenie w istotę Trójcy, wejście w rzeczywistość Boga. Od nas zależy, czy i jak głęboko zechcemy wejść w tę niesamowitą relację.

WIERZĘ

MODLITWA WIERNYCH:
• Synu Boży, Źródło życia, pomóż wszystkim chrześcijanom żyć Twoją Ewangelią i iść naprzód w radości paschalnej.
• Bądź mocą dla papieża Franciszka, biskupów, prezbiterów, diakonów, dla osób konsekrowanych, katechetów i misjonarzy.
• Pociesz przygnębionych, dodaj słabnącym wiary i objaw się sercom wątpiących.
• Nakarm głodnych, napój spragnionych, wesprzyj niesprawiedliwie osądzonych, uzdrów chorych, dodaj odwagi umierającym.
• Uczyń z nas głosicieli Twojego miłosierdzia sobie nawzajem i całemu światu.

PIEŚŃ NA PRZYGOTOWANIE DARÓW: Za rękę weź mnie Panie, S/879, albo: Pan nie opuszcza nigdy, E/468, M/228, S/858

MODLITWA NAD DARAMI: Panie, nasz Boże, pokornie składamy Ci tę Ofiarę w uroczystość Wniebowstąpienia Twojego Syna; † przez świętą wymianę darów udziel nam łaski, * abyśmy całe życie kierowali ku niebu. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PREFACJA O WNIEBOWSTĄPIENIU 25 – 26

PIEŚŃ NA KOMUNIĘ I NA DZIĘKCZYNIENIE: Jeden chleb, E/382, L/274, M/48, S/352; O niewysłowione, L/304, S/426, albo: Nic nas nie zdoła odłączyć od Ciebie, N1/305

ANTYFONA: Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, * aż do skończenia świata. * Alleluja.

MÓDLMY SIĘ: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty pozwalasz Kościołowi pielgrzymującemu na ziemi kosztować Bożych darów, † wzbudź w nas pragnienie nieba, * gdzie Chrystus, jako pierwszy z ludzi, przebywa z Tobą. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

UROCZYSTE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO: Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, † którego Syn w dniu dzisiejszym wstąpił do nieba * i otworzył wam drogę do Ojca.
Amen.
Chrystus po swoim zmartwychwstaniu ukazał się swoim uczniom, † niech się wam ukaże jako łaskawy sędzia * i wprowadzi was do wiecznego dziedzictwa.
Amen.
Chrystus przebywa w chwale Ojca, † a równocześnie jest z nami aż do końca świata, * niech wam pozwoli doświadczać swojej obecności.
Amen.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn,  i Duch Święty.
Amen.

PIEŚŃ NA ZAKOŃCZENIE: Zaświtał blaskiem, S/312, albo: Niebo wysokie, raduj się, N2/330

 


Autorzy:
Anna M. Faszczowa – wprowadzenia do liturgii i rozważania
s. Małgorzata Krupecka USJK – modlitwa wiernych
Adam Kowalski – wybór śpiewów


Objaśnienie skrótów:
E - Exsultate Deo, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2010;
L - Śpiewnik Liturgiczny, TN KUL, Lublin 1998;
M - ks. Z. Piasecki, Panu memu śpiewać chcę, PROMIC - Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2007;
N1 - Niepojęta Trójco, t. 1, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 1998;
N2 - Niepojęta Trójco, t. 2, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 2010;
S - ks. J. Siedlecki, Śpiewnik Kościelny, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2015

Sklep internetowy Shoper.pl