Oremus - nr archiwalne
7.2
PLN
Oremus Nr 4 (283) 2020
Oremus Nr 4 (283) 2020
wydawnictwo: Promic
format: 110 x 159 mm
E-BOOK
Ocena:
(Ilość ocen: 1)
Cena: 7,20 zł
Numer archiwalny Osoby pragnące kupić numer archiwalny prosimy o kontakt. Tel.: 22 651 90 54 wew. 130, 131 lub przez e-mail: handlowy@wydawnictwo.pl

Dane techniczne

wydawnictwo Promic
format 110 x 159 mm

W każdym numerze ROZWAŻANIA NA KAŻDY DZIEŃ

ZACHĘCAMY DO SIĘGNIĘCIA PO KWIETNIOWY NUMER SŁOWA WŚRÓD NAS, KTÓRY JEST ZNAKOMITYM UZUPEŁNIENIEM CZASOPISMA OREMUS. 

W kwietniowym numerze miesięcznika „Oremus”:

- czytania i modlitwy mszalne na każdy dzień;
- wprowadzenia liturgiczne i rozważania na każdy dzień, które napisała Mira Majdan, autorka wielu książek z zakresu duchowości, animatorka rekolekcji;
- modlitwy wiernych przygotowane przez s. Mironę Turzyńską OSF, franciszkankę z Orlika;
- wprowadzenia do Triduum Paschalnego i do okresu wielkanocnego, napisane przez ks. Michała Dąbrówkę, wykładowcę homiletyki w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie, rekolekcjonistę;
- rozważania stacji Drogi Światła, przygotowane przez Wojciecha Skórę MIC, wikariusza, duszpasterza młodzieży w parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Lublinie;
- kolejny tekst z działu „Pytania i odpowiedzi”. Ks. Krzysztof Porosło, teolog-dogmatyk z archidiecezji krakowskiej, zaangażowany m.in. w organizowanie warsztatów liturgicznych „Mysterium fascinans”, wykładowca Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, duszpasterz akademicki, autor wielu artykułów i książek, odpowiada na pytanie:

Jak w parafii przygotować Triduum Paschalne? (3)

- propozycje śpiewów na niedziele, uroczystości i święta, przygotowane przez Adama Kowalskiego, organistę w parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Świętej Lipce i wykładowcę w Akademii Muzycznej w Łodzi (Katedra Organów i Muzyki Kościelnej).

W ramach „Liturgicznego ABC” Maciej Zachara MIC pisze o Komunii świętej jako znaku uczty królestwa Bożego i znaku zbawienia – udzielonego i przyjętego. „Komunię świętą – zaznacza ks. M. Zachara – przyjmuje się zawsze z rąk szafarza. Jedynie kapłan sam bierze z ołtarza eucharystyczne postacie, wykonując jednak uprzednio gest przyklęknięcia przed ołtarzem na znak, że on też otrzymuje Ciało i Krew Chrystusa jako dar, a nie po prostu bierze sobie Najświętszy Sakrament”.
Michał Kozak MIC w dziale „Pokochać Psalmy” rozważa Psalm 31, którego fragmenty śpiewamy w liturgii słowa w Wielki Piątek. „Nagromadzonym w nim obrazom bezgranicznej trwogi i udręczenia – zauważa ks. Michał Kozak – towarzyszą równie liczne wersety wypełnione bezgranicznym i absolutnym zaufaniem jedynemu Bogu. On jest opoką i warowną twierdzą, bezpiecznym miejscem ucieczki i schronienia”.
Halina Świrska, autorka „Naszej okładki”, omawia obraz „Zmartwychwstanie” (Noli me tangere) Giotta di Bondone.

Ponadto w numerze – jak zawsze – części stałe Mszy świętej.

 

Jesteśmy na Facebooku! Zapraszamy wszystkich do polubienia profilu oraz do aktywnego udziału w różnych dyskusjach.

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera:

• Czytania liturgiczne
• Modlitwy mszalne
• Wprowadzenia liturgiczne
• Rozważania
• Modlitwa powszechna
• Liturgiczne ABC
• Pokochać Psalmy
• Propozycje śpiewów 
• Informacje o nowościach wydawniczych

 

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 

 

Zobacz numery archiwalne czasopisma OREMUS

DRUKUJ OPIS

Wtorek, 14 kwietnia
Wtorek w oktawie Wielkanocy

Piotr, który jeszcze tak niedawno zaparł się Jezusa, teraz „z niewzruszoną pewnością” wzywa do nawrócenia wielotysięczny tłum. Maria Magdalena, przed chwilą płacząca bezradnie przed pustym grobem, biegnie do uczniów z radosną wieścią o tym, że Pan zmartwychwstał. Spotkanie ze Zmartwychwstałym nadało zupełnie nową jakość ich życiu. Stając wobec żywego Jezusa w tej liturgii, prośmy Go o podobną łaskę spotkania, które przemienia i czyni świadkami.

ANTYFONA: Pan ich napoił wodą mądrości, * tak ich umocnił, że się nie zachwieją; * i na wieki ich wywyższy. * Alleluja.

CHWAŁA

MÓDLMY SIĘ: Boże, Ty przez wielkanocną ofiarę Chrystusa dałeś swojemu ludowi zbawienie, † udzielaj mu obficie Twoich darów, * aby osiągnął pełną wolność i posiadł radość życia wiecznego, której pozwalasz mu kosztować na ziemi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

CZYTANIE z Dziejów Apostolskich (2,36-41). W dniu Pięćdziesiątnicy Piotr mówił do Żydów: „Niech cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego ukrzyżowaliście, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem”. Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca: „Cóż mamy czynić, bracia?” – zapytali Piotra i pozostałych apostołów. „Nawróćcie się – powiedział do nich Piotr – i niech każdy z was przyjmie chrzest w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie w darze Ducha Świętego. Bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których Pan, Bóg nasz, powoła”. W wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał: „Ratujcie się spośród tego przewrotnego pokolenia!”. Ci więc, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni. I przyłączyło się owego dnia około trzech tysięcy dusz.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 33,4-5.18-20.22)

REFREN: Pełna jest ziemia łaskawości Pana.

Słowo Pana jest prawe, *
a każde Jego dzieło godne zaufania.
On miłuje prawo i sprawiedliwość, *
ziemia jest pełna Jego łaski.

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, *
na tych, którzy oczekują Jego łaski,
aby ocalił ich życie od śmierci *
i żywił ich w czasie głodu.

Dusza nasza oczekuje Pana, *
On jest naszą pomocą i tarczą.
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska, *
według nadziei pokładanej w Tobie.

AKLAMACJA: Alleluja.
Oto dzień, który Pan uczynił,
radujmy się nim i weselmy.

SŁOWA EWANGELII według św. Jana (20,11-18). Maria Magdalena stała przed grobem, płacząc. A kiedy tak płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa – jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg. I rzekli do niej: „Niewiasto, czemu płaczesz?”. Odpowiedziała im: „Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie Go położono”. Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej Jezus: „Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz?”. Ona zaś, sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do Niego: „Panie, jeśli ty Go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie Go położyłeś, a ja Go zabiorę”. Jezus rzekł do niej: „Mario!”. A ona, obróciwszy się, powiedziała do Niego po hebrajsku: „Rabbuni”, to znaczy: Mój Nauczycielu! Rzekł do niej Jezus: „Nie zatrzymuj Mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: «Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego»”. Poszła Maria Magdalena i oznajmiła uczniom: „Widziałam Pana”, i co jej powiedział.
Oto słowo Pańskie.

ROZWAŻANIE: Kiedy uświadamia się komuś jego grzech, reakcją zwykle jest obrona siebie, usprawiedliwianie się, nawet agresja. Tym razem było inaczej. Mocne słowa Piotra przebiły skorupę serc słuchaczy, którzy dzięki działaniu Ducha dostrzegli w mówcy coś, co ich pociągnęło – pokój, radość, entuzjazm – i wzbudziło w nich tęsknotę za głoszonym przez niego Bogiem. W Magdalenie nie trzeba było rozbudzać tej tęsknoty. Ona tęskniła całym sercem, ale za tym, co było do tej pory: za bliskością ziemskiego Jezusa, któremu posługiwała w drodze. Spotkanie Go jako uwielbionego i zmartwychwstałego ukierunkowuje Magdalenę na tory miłości i służby Jego Kościołowi. Kiedy widzimy, że Bóg działa zupełnie nie tak, jak się tego spodziewaliśmy, że nasze dotychczasowe wyobrażenia o Nim są mylne, a nasze postawy wymagają poważnej korekty, jest to często znak działania Ducha Świętego, który porywa nas ku pełni, każe nie poprzestawać na tym, co było do tej pory, i budzi tęsknotę za prawdą.

MODLITWA WIERNYCH:
• Miłosierny Ojcze, prowadź swój Kościół tak, aby każdy widział w nim Twoje spojrzenie pełne miłości.
• Daj mądrość kierującym naszą ojczyzną, aby szanowali jej chrześcijańskie korzenie i dziedzictwo wiary.
• Obdarz łaską nawrócenia zagubionych, aby mieli odwagę zmiany swego życia.
• Wprowadź naszych zmarłych do nieba, aby mogli ucztować w Twoim królestwie.
• Utwierdź nas wszystkich w prawdziwej wierze, abyśmy wytrwali w niej aż do końca.

MODLITWA NAD DARAMI: Panie, nasz Boże, przyjmij łaskawie dary swoich wiernych † i spraw, aby pod Twoją opieką zachowali otrzymaną łaskę * i doszli do radości wiecznej. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PREFACJA WIELKANOCNA 20

ANTYFONA: Razem z Chrystusem powstaliście z martwych, * szukajcie tego, co w górze, * gdzie Chrystus siedzi po prawicy Boga, * dążcie do tego, co w górze. * Alleluja.

MÓDLMY SIĘ: Wysłuchaj nas, wszechmogący Boże, † i przygotuj do wiecznego szczęścia serca Twoich wiernych, * którym udzieliłeś wielkiej łaski chrztu świętego. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

Autorzy:
Mira Majdan – wprowadzenia, rozważania
s. Mirona Turzyńska CSF – modlitwy wiernych

DODAJ OPINIE

OPINIE KLIENTÓW

Opinie o produkcie (0)

Przypomnimy Ci, kiedy produkt będzie dostępny.

 • Granice
 • Centrum Duchowosci Benedyktynskiej
 • Opoka
 • Wiara
 • Logo Marianum Travel
 • SPM logo
 • BiblioNetka
 • Idziemy
 • Kaplani
 • Vox Fm
 • Radio Niepokalanów
 • Radio polskie
 • Papierowe Mysli
 • Ewangelizuj.pl
 • droga.com.pl
 • logo kulturaonline
 • Sacroexpo
Oremus Nr 4 (283) 2020OPIS

W każdym numerze ROZWAŻANIA NA KAŻDY DZIEŃ

ZACHĘCAMY DO SIĘGNIĘCIA PO KWIETNIOWY NUMER SŁOWA WŚRÓD NAS, KTÓRY JEST ZNAKOMITYM UZUPEŁNIENIEM CZASOPISMA OREMUS. 

W kwietniowym numerze miesięcznika „Oremus”:

- czytania i modlitwy mszalne na każdy dzień;
- wprowadzenia liturgiczne i rozważania na każdy dzień, które napisała Mira Majdan, autorka wielu książek z zakresu duchowości, animatorka rekolekcji;
- modlitwy wiernych przygotowane przez s. Mironę Turzyńską OSF, franciszkankę z Orlika;
- wprowadzenia do Triduum Paschalnego i do okresu wielkanocnego, napisane przez ks. Michała Dąbrówkę, wykładowcę homiletyki w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie, rekolekcjonistę;
- rozważania stacji Drogi Światła, przygotowane przez Wojciecha Skórę MIC, wikariusza, duszpasterza młodzieży w parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Lublinie;
- kolejny tekst z działu „Pytania i odpowiedzi”. Ks. Krzysztof Porosło, teolog-dogmatyk z archidiecezji krakowskiej, zaangażowany m.in. w organizowanie warsztatów liturgicznych „Mysterium fascinans”, wykładowca Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, duszpasterz akademicki, autor wielu artykułów i książek, odpowiada na pytanie:

Jak w parafii przygotować Triduum Paschalne? (3)

- propozycje śpiewów na niedziele, uroczystości i święta, przygotowane przez Adama Kowalskiego, organistę w parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Świętej Lipce i wykładowcę w Akademii Muzycznej w Łodzi (Katedra Organów i Muzyki Kościelnej).

W ramach „Liturgicznego ABC” Maciej Zachara MIC pisze o Komunii świętej jako znaku uczty królestwa Bożego i znaku zbawienia – udzielonego i przyjętego. „Komunię świętą – zaznacza ks. M. Zachara – przyjmuje się zawsze z rąk szafarza. Jedynie kapłan sam bierze z ołtarza eucharystyczne postacie, wykonując jednak uprzednio gest przyklęknięcia przed ołtarzem na znak, że on też otrzymuje Ciało i Krew Chrystusa jako dar, a nie po prostu bierze sobie Najświętszy Sakrament”.
Michał Kozak MIC w dziale „Pokochać Psalmy” rozważa Psalm 31, którego fragmenty śpiewamy w liturgii słowa w Wielki Piątek. „Nagromadzonym w nim obrazom bezgranicznej trwogi i udręczenia – zauważa ks. Michał Kozak – towarzyszą równie liczne wersety wypełnione bezgranicznym i absolutnym zaufaniem jedynemu Bogu. On jest opoką i warowną twierdzą, bezpiecznym miejscem ucieczki i schronienia”.
Halina Świrska, autorka „Naszej okładki”, omawia obraz „Zmartwychwstanie” (Noli me tangere) Giotta di Bondone.

Ponadto w numerze – jak zawsze – części stałe Mszy świętej.

 

Jesteśmy na Facebooku! Zapraszamy wszystkich do polubienia profilu oraz do aktywnego udziału w różnych dyskusjach.

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera:

• Czytania liturgiczne
• Modlitwy mszalne
• Wprowadzenia liturgiczne
• Rozważania
• Modlitwa powszechna
• Liturgiczne ABC
• Pokochać Psalmy
• Propozycje śpiewów 
• Informacje o nowościach wydawniczych

 

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 

 

Zobacz numery archiwalne czasopisma OREMUSSPIS TREŚCI
FRAGMENT KSIĄŻKI

Wtorek, 14 kwietnia
Wtorek w oktawie Wielkanocy

Piotr, który jeszcze tak niedawno zaparł się Jezusa, teraz „z niewzruszoną pewnością” wzywa do nawrócenia wielotysięczny tłum. Maria Magdalena, przed chwilą płacząca bezradnie przed pustym grobem, biegnie do uczniów z radosną wieścią o tym, że Pan zmartwychwstał. Spotkanie ze Zmartwychwstałym nadało zupełnie nową jakość ich życiu. Stając wobec żywego Jezusa w tej liturgii, prośmy Go o podobną łaskę spotkania, które przemienia i czyni świadkami.

ANTYFONA: Pan ich napoił wodą mądrości, * tak ich umocnił, że się nie zachwieją; * i na wieki ich wywyższy. * Alleluja.

CHWAŁA

MÓDLMY SIĘ: Boże, Ty przez wielkanocną ofiarę Chrystusa dałeś swojemu ludowi zbawienie, † udzielaj mu obficie Twoich darów, * aby osiągnął pełną wolność i posiadł radość życia wiecznego, której pozwalasz mu kosztować na ziemi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

CZYTANIE z Dziejów Apostolskich (2,36-41). W dniu Pięćdziesiątnicy Piotr mówił do Żydów: „Niech cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego ukrzyżowaliście, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem”. Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca: „Cóż mamy czynić, bracia?” – zapytali Piotra i pozostałych apostołów. „Nawróćcie się – powiedział do nich Piotr – i niech każdy z was przyjmie chrzest w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie w darze Ducha Świętego. Bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których Pan, Bóg nasz, powoła”. W wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał: „Ratujcie się spośród tego przewrotnego pokolenia!”. Ci więc, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni. I przyłączyło się owego dnia około trzech tysięcy dusz.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 33,4-5.18-20.22)

REFREN: Pełna jest ziemia łaskawości Pana.

Słowo Pana jest prawe, *
a każde Jego dzieło godne zaufania.
On miłuje prawo i sprawiedliwość, *
ziemia jest pełna Jego łaski.

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, *
na tych, którzy oczekują Jego łaski,
aby ocalił ich życie od śmierci *
i żywił ich w czasie głodu.

Dusza nasza oczekuje Pana, *
On jest naszą pomocą i tarczą.
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska, *
według nadziei pokładanej w Tobie.

AKLAMACJA: Alleluja.
Oto dzień, który Pan uczynił,
radujmy się nim i weselmy.

SŁOWA EWANGELII według św. Jana (20,11-18). Maria Magdalena stała przed grobem, płacząc. A kiedy tak płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa – jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg. I rzekli do niej: „Niewiasto, czemu płaczesz?”. Odpowiedziała im: „Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie Go położono”. Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej Jezus: „Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz?”. Ona zaś, sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do Niego: „Panie, jeśli ty Go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie Go położyłeś, a ja Go zabiorę”. Jezus rzekł do niej: „Mario!”. A ona, obróciwszy się, powiedziała do Niego po hebrajsku: „Rabbuni”, to znaczy: Mój Nauczycielu! Rzekł do niej Jezus: „Nie zatrzymuj Mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: «Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego»”. Poszła Maria Magdalena i oznajmiła uczniom: „Widziałam Pana”, i co jej powiedział.
Oto słowo Pańskie.

ROZWAŻANIE: Kiedy uświadamia się komuś jego grzech, reakcją zwykle jest obrona siebie, usprawiedliwianie się, nawet agresja. Tym razem było inaczej. Mocne słowa Piotra przebiły skorupę serc słuchaczy, którzy dzięki działaniu Ducha dostrzegli w mówcy coś, co ich pociągnęło – pokój, radość, entuzjazm – i wzbudziło w nich tęsknotę za głoszonym przez niego Bogiem. W Magdalenie nie trzeba było rozbudzać tej tęsknoty. Ona tęskniła całym sercem, ale za tym, co było do tej pory: za bliskością ziemskiego Jezusa, któremu posługiwała w drodze. Spotkanie Go jako uwielbionego i zmartwychwstałego ukierunkowuje Magdalenę na tory miłości i służby Jego Kościołowi. Kiedy widzimy, że Bóg działa zupełnie nie tak, jak się tego spodziewaliśmy, że nasze dotychczasowe wyobrażenia o Nim są mylne, a nasze postawy wymagają poważnej korekty, jest to często znak działania Ducha Świętego, który porywa nas ku pełni, każe nie poprzestawać na tym, co było do tej pory, i budzi tęsknotę za prawdą.

MODLITWA WIERNYCH:
• Miłosierny Ojcze, prowadź swój Kościół tak, aby każdy widział w nim Twoje spojrzenie pełne miłości.
• Daj mądrość kierującym naszą ojczyzną, aby szanowali jej chrześcijańskie korzenie i dziedzictwo wiary.
• Obdarz łaską nawrócenia zagubionych, aby mieli odwagę zmiany swego życia.
• Wprowadź naszych zmarłych do nieba, aby mogli ucztować w Twoim królestwie.
• Utwierdź nas wszystkich w prawdziwej wierze, abyśmy wytrwali w niej aż do końca.

MODLITWA NAD DARAMI: Panie, nasz Boże, przyjmij łaskawie dary swoich wiernych † i spraw, aby pod Twoją opieką zachowali otrzymaną łaskę * i doszli do radości wiecznej. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PREFACJA WIELKANOCNA 20

ANTYFONA: Razem z Chrystusem powstaliście z martwych, * szukajcie tego, co w górze, * gdzie Chrystus siedzi po prawicy Boga, * dążcie do tego, co w górze. * Alleluja.

MÓDLMY SIĘ: Wysłuchaj nas, wszechmogący Boże, † i przygotuj do wiecznego szczęścia serca Twoich wiernych, * którym udzieliłeś wielkiej łaski chrztu świętego. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

Autorzy:
Mira Majdan – wprowadzenia, rozważania
s. Mirona Turzyńska CSF – modlitwy wiernych

Sklep internetowy Shoper.pl