E-BOOK
7.38
PLN
Oremus Nr 4 (271) 2019 - E-BOOK
Oremus Nr 4 (271) 2019 - E-BOOK
WERSJA PAPIEROWA
Ocena:
(Ilość ocen: 0)
Cena: 7,38 zł

W każdym numerze ROZWAŻANIA NA KAŻDY DZIEŃ

ZACHĘCAMY DO SIĘGNIĘCIA PO KWIETNIOWY NUMER SŁOWA WŚRÓD NAS, KTÓRY JEST ZNAKOMITYM UZUPEŁNIENIEM CZASOPISMA OREMUS. 

W kwietniowym numerze miesięcznika „Oremus”:
- czytania i modlitwy mszalne na każdy dzień;
- wprowadzenia liturgiczne i rozważania na każdy dzień. Ich autorem jest ks. Mateusz Milczarek, duszpasterz w kościele akademickim św. Anny w Warszawie;
- modlitwy wiernych przygotowane przez Annę Jędrzycką;
- wstępy do Triduum Paschalnego i okresu wielkanocnego napisane przez ks. Krzysztofa Porosło, liturgistę z archidiecezji krakowskiej (obecnie na studiach w Pampelunie), zaangażowanego m.in. w organizowanie warsztatów liturgicznych „Mysterium fascinans”, autora wielu artykułów i książek, ceremoniarza podczas ŚDM w Krakowie;
- kolejny tekst z działu „Pytania i odpowiedzi”. Ks. Krzysztof Porosło odpowiada na pytanie:

Jak w Wielką Sobotę pogodzić nasze zwyczaje (nawiedzanie grobu Chrystusa, tłumne błogosławienie pokarmów) z milczeniem zalecanym w tym dniu przez Kościół?

- propozycje śpiewów na niedziele, uroczystości i święta przygotowane przez Adama Kowalskiego, organistę w parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Świętej Lipce i wykładowcę w Akademii Muzycznej w Łodzi (Katedra Organów i Muzyki Kościelnej).

W ramach „Liturgicznego ABC” Maciej Zachara MIC pisze o znaczeniu wina jako drugiego elementu koniecznego do sprawowania Eucharystii.
Michał Kozak MIC w dziale „Pokochać Psalmy” rozważa Psalm 22. Nie jest on „jedynie wołaniem bólu i rozpaczy. (...) początkowe błaganie przeradza się w opromienioną blaskiem radość obejmującą cały lud Boga. To psalm głęboko paschalny”.
Halina Świrska, autorka „Naszej okładki”, omawia „Drogę do Emaus” (Duccio di Buoninsegna).
Ponadto w numerze – jak zawsze – części stałe Mszy świętej.

 

Jesteśmy na Facebooku! Zapraszamy wszystkich do polubienia profilu oraz do aktywnego udziału w różnych dyskusjach.

 

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera:

 

• Czytania liturgiczne
• Modlitwy mszalne
• Wprowadzenia liturgiczne
• Rozważania
• Modlitwa powszechna
• Liturgiczne ABC
• Pokochać Psalmy
• Propozycje śpiewów 
• Informacje o nowościach wydawniczych

 

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera teksty liturgii Mszy świętej na każdy dzień. Daje wgląd w proponowane przez Kościół codzienne czytania biblijne i formularze mszalne, inspiruje do aktywnego uczestnictwa w liturgii. Dzięki zamieszczonym komentarzom i wprowadzeniom słowo Boże staje się bliższe, bardziej zrozumiałe. 

 

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 

Zobacz numery archiwalne czasopisma OREMUS

Zobacz jak kupić, pobrać i odczytać pliki elektroniczne »

Prawo odstąpienia od Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych nie przysługuje, jeżeli Konsument pobierze plik przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy.

DRUKUJ OPIS

Czwartek, 18 kwietnia
Wielki Czwartek

Msza Wieczerzy Pańskiej

Rozpoczynamy Święte Triduum Paschalne od antyfony wysławiającej krzyż naszego Pana. Konfrontacja z jakimkolwiek krzyżem ludzkiego życia, jak cierpienie, zranienie, beznadzieja, niemożliwa jest bez Eucharystii. Dlatego Święta Paschalne zaczynają się od opisu Ostatniej Wieczerzy, która uobecnia się za każdym razem, kiedy sprawujemy Mszę świętą. Eucharystia to źródło miłości i życia. To ona uobecnia we mnie zwycięstwo Chrystusa Pana nad grzechem i śmiercią.

PIEŚŃ NA WEJŚCIE: Jużem dość pracował, E/268, L/186, N1/182, S/194, albo: A myśmy się chlubić powinni, S/246

ALBO ANTYFONA: Chlubimy się krzyżem naszego Pana Jezusa Chrystusa; * w nim jest nasze zbawienie, życie i zmartwychwstanie, * przez niego jesteśmy zbawieni i oswobodzeni.

CHWAŁA

MÓDLMY SIĘ: Wszechmogący, wieczny Boże, obchodzimy pamiątkę najświętszej Wieczerzy, † podczas której Twój Jednorodzony Syn, mając się wydać na śmierć, pozostawił Kościołowi nową wiekuistą Ofiarę i Ucztę swojej miłości; * spraw, abyśmy z tak wielkiego misterium czerpali pełnię miłości i życia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

CZYTANIE z Księgi Wyjścia (12,1-8.11-14). Pan powiedział do Mojżesza i Aarona w ziemi egipskiej: „Miesiąc ten będzie dla was początkiem miesięcy, będzie pierwszym miesiącem roku! Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela tak: «Dziesiątego dnia tego miesiąca niech się każdy postara o baranka dla rodziny, o baranka dla domu. Jeśliby zaś rodzina była za mała do spożycia baranka, to niech się postara o niego razem ze swym sąsiadem, który mieszka najbliżej jego domu, aby była odpowiednia liczba osób. Liczyć je zaś będziecie dla spożycia baranka według tego, co każdy może spożyć. Baranek będzie bez skazy, samiec, jednoroczny; wziąć możecie jagnię albo koźlę. Będziecie go strzec aż do czternastego dnia tego miesiąca, a wtedy zabije go całe zgromadzenie Izraela o zmierzchu. I wezmą krew baranka, i pokropią nią odrzwia i progi domu, w którym będą go spożywać. I tej samej nocy spożyją mięso pieczone w ogniu, i chleby przaśne będą spożywali z gorzkimi ziołami. Tak zaś spożywać go będziecie: biodra wasze będą przepasane, sandały na waszych nogach i laska w waszym ręku. Spożywać będziecie pośpiesznie, gdyż jest to Pascha na cześć Pana. Tej nocy przejdę przez Egipt, zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej, od człowieka aż po bydło, i odbędę sąd nad wszystkimi bogami Egiptu – Ja, Pan. Krew posłuży wam do oznaczenia domów, w których będziecie przebywać. Gdy ujrzę krew, przejdę obok i nie będzie pośród was plagi niszczycielskiej, gdy będę karał ziemię egipską. Dzień ten będzie dla was dniem pamiętnym i obchodzić go będziecie jako święto dla uczczenia Pana. Po wszystkie pokolenia – na zawsze w tym dniu będziecie obchodzić święto»”.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 116B,12-13.15-18)

REFREN: Kielich Przymierza to Krew Zbawiciela.

Czym się Panu odpłacę *
za wszystko, co mi wyświadczył?
Podniosę kielich zbawienia *
i wezwę imienia Pana.

Cenna jest w oczach Pana *
śmierć Jego wyznawców.
Jestem Twym sługą, synem Twojej służebnicy, *
Ty rozerwałeś moje kajdany.

Tobie złożę ofiarę pochwalną *
i wezwę imienia Pana.
Wypełnię me śluby dla Pana *
przed całym Jego ludem.

CZYTANIE z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian (11,23-26). Bracia: Ja otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy, połamał i rzekł: „To jest Ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę!”. Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: „Kielich ten jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę!”. Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb i pijecie kielich, śmierć Pana głosicie, aż przyjdzie.
Oto słowo Boże.

AKLAMACJA: Chwała Tobie, Królu wieków.
Daję wam przykazanie nowe,
abyście się wzajemnie miłowali,
tak jak Ja was umiłowałem.

SŁOWA EWANGELII według św. Jana (13,1-15). Było to przed Świętem Paschy. Jezus, wiedząc, że nadeszła godzina Jego, by przeszedł z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby Go wydał, Jezus, wiedząc, że Ojciec oddał Mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał. Potem nalał wody do misy. I zaczął obmywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do Niego: „Panie, Ty chcesz mi umyć nogi?”. Jezus mu odpowiedział: „Tego, co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale poznasz to później”. Rzekł do Niego Piotr: „Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał”. Odpowiedział mu Jezus: „Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze Mną”. Rzekł do Niego Szymon Piotr: „Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę!”. Powiedział do niego Jezus: „Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy”. Wiedział bowiem, kto Go wyda, dlatego powiedział: „Nie wszyscy jesteście czyści”. A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: „Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy Mnie nazywacie «Nauczycielem» i «Panem», i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem”.
Oto słowo Pańskie.

ROZWAŻANIE:  „Umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował.” To zdanie wprowadzające do dzisiejszej Ewangelii jest najwymowniejszym wprowadzeniem do całego misterium paschalnego Jezusa. Umiłował swoich na świecie, to znaczy tych, którzy uwikłani są w grzech, którzy wątpią, pogubili się, zostali zranieni, ustali w drodze, odłączyli się od źródła, wybrali własne drogi. Dzisiejsze słowo Boże mówi nam, że Panu nic nie przeszkadza miłować człowieka. Świadomy wszystkiego, nie wyprasza Judasza, nie odrzuca Piotra, nie rezygnuje z uczniów, bo do końca ich umiłował, bez względu na ich zdradę, zaparcie się czy opuszczenie. Pan przez ten święty czas Paschy mówi, że nawet jeśli jesteś dziś w ciemności grzechu, lęku, wątpliwości, to On miłuje ciebie takim, jaki jesteś, i pragnie obmyć ci stopy, byś miał z Nim udział w Jego zwycięstwie nad tym, co dziś ciebie pokonało. Walka, którą toczymy, nie polega na tym, by nie zgrzeszyć – jesteśmy, niestety, grzesznikami – lecz by trwać w relacji z Tym, który grzech pokonał.

UMYWANIE NÓG

PIEŚŃ: Miłujcie się wzajemnie, E/392 lub N2/224


MODLITWA WIERNYCH:
Boże, nasz Ojcze, uzdolnij chrześcijan do wzajemnej służby i miłości – na wzór Chrystusa Sługi.
Zachowaj od złego i napełniaj darami Ducha Świętego papieża Franciszka, biskupów i prezbiterów.
Okaż swą troskę głodującym, chorym, bezdomnym, samotnym, uwięzionym i prześladowanym.
Przyjmij do swego królestwa zmarłych duszpasterzy i wszystkie osoby konsekrowane.
Pomóż nam stawać się ludźmi eucharystycznymi – przepełnionymi wdzięcznością, miłością i ofiarnością.

PIEŚŃ NA PRZYGOTOWANIE DARÓW: Jezusowi cześć i chwała, L/277, S/360

MODLITWA NAD DARAMI: Panie, nasz Boże, daj nam godnie uczestniczyć w świętych obrzędach, † ilekroć bowiem sprawujemy pamiątkę ofiary Chrystusa, * spełnia się dzieło naszego odkupienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PREFACJA: Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. * On sam, jako prawdziwy i wieczny Kapłan, * ustanawiając obrzęd wiekuistej Ofiary, * pierwszy się Tobie oddał w zbawczej Ofierze * i nam polecił ją składać na swoją pamiątkę. * Jego Ciało za nas wydane umacnia nas, gdy je spożywamy, * a Krew za nas wylana obmywa nas, gdy ją pijemy. * Dlatego zjednoczeni z chórami Aniołów * wysławiamy Ciebie, * z radością wołając: Święty...

PIEŚŃ NA KOMUNIĘ I NA DZIĘKCZYNIENIE: O mój Jezu w Hostii skryty, L/282, S/369; Dziękujemy Ci Ojcze nasz, E/122, L/97, S/840

ANTYFONA: To jest Ciało moje za was wydane; * ten kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. * Czyńcie to, ile razy spożywać będziecie, * na moją pamiątkę.

MÓDLMY SIĘ: Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy posileni na doczesnej uczcie Twojego Syna, * zasłużyli na pełne uczestnictwo w uczcie niebieskiej. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PRZENIESIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

PIEŚŃ: Sław języku, tajemnicę, L/470, S/248 lub E/458

 

Autorzy:
ks. Mateusz Milczarek – wprowadzenia do liturgii i rozważania
Anna Jędrzycka – modlitwy wiernych
Adam Kowalski – wybór śpiewów

Objaśnienie skrótów:
E - Exsultate Deo, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2010;
L - Śpiewnik Liturgiczny, TN KUL, Lublin 1998;
M - ks. Z. Piasecki, Panu memu śpiewać chcę, PROMIC - Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2007;
N1 - Niepojęta Trójco, t. 1, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 1998;
N2 - Niepojęta Trójco, t. 2, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 2010;
S - ks. J. Siedlecki, Śpiewnik Kościelny, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2015

DODAJ OPINIE

OPINIE KLIENTÓW

Opinie o produkcie (0)

Przypomnimy Ci, kiedy produkt będzie dostępny.

 • Granice
 • Centrum Duchowosci Benedyktynskiej
 • Opoka
 • Wiara
 • Logo Marianum Travel
 • SPM logo
 • BiblioNetka
 • Idziemy
 • Kaplani
 • Vox Fm
 • Radio Niepokalanów
 • Radio polskie
 • Papierowe Mysli
 • Ewangelizuj.pl
 • droga.com.pl
 • logo kulturaonline
 • Sacroexpo
Oremus Nr 4 (271) 2019 - E-BOOKOPIS

W każdym numerze ROZWAŻANIA NA KAŻDY DZIEŃ

ZACHĘCAMY DO SIĘGNIĘCIA PO KWIETNIOWY NUMER SŁOWA WŚRÓD NAS, KTÓRY JEST ZNAKOMITYM UZUPEŁNIENIEM CZASOPISMA OREMUS. 

W kwietniowym numerze miesięcznika „Oremus”:
- czytania i modlitwy mszalne na każdy dzień;
- wprowadzenia liturgiczne i rozważania na każdy dzień. Ich autorem jest ks. Mateusz Milczarek, duszpasterz w kościele akademickim św. Anny w Warszawie;
- modlitwy wiernych przygotowane przez Annę Jędrzycką;
- wstępy do Triduum Paschalnego i okresu wielkanocnego napisane przez ks. Krzysztofa Porosło, liturgistę z archidiecezji krakowskiej (obecnie na studiach w Pampelunie), zaangażowanego m.in. w organizowanie warsztatów liturgicznych „Mysterium fascinans”, autora wielu artykułów i książek, ceremoniarza podczas ŚDM w Krakowie;
- kolejny tekst z działu „Pytania i odpowiedzi”. Ks. Krzysztof Porosło odpowiada na pytanie:

Jak w Wielką Sobotę pogodzić nasze zwyczaje (nawiedzanie grobu Chrystusa, tłumne błogosławienie pokarmów) z milczeniem zalecanym w tym dniu przez Kościół?

- propozycje śpiewów na niedziele, uroczystości i święta przygotowane przez Adama Kowalskiego, organistę w parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Świętej Lipce i wykładowcę w Akademii Muzycznej w Łodzi (Katedra Organów i Muzyki Kościelnej).

W ramach „Liturgicznego ABC” Maciej Zachara MIC pisze o znaczeniu wina jako drugiego elementu koniecznego do sprawowania Eucharystii.
Michał Kozak MIC w dziale „Pokochać Psalmy” rozważa Psalm 22. Nie jest on „jedynie wołaniem bólu i rozpaczy. (...) początkowe błaganie przeradza się w opromienioną blaskiem radość obejmującą cały lud Boga. To psalm głęboko paschalny”.
Halina Świrska, autorka „Naszej okładki”, omawia „Drogę do Emaus” (Duccio di Buoninsegna).
Ponadto w numerze – jak zawsze – części stałe Mszy świętej.

 

Jesteśmy na Facebooku! Zapraszamy wszystkich do polubienia profilu oraz do aktywnego udziału w różnych dyskusjach.

 

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera:

 

• Czytania liturgiczne
• Modlitwy mszalne
• Wprowadzenia liturgiczne
• Rozważania
• Modlitwa powszechna
• Liturgiczne ABC
• Pokochać Psalmy
• Propozycje śpiewów 
• Informacje o nowościach wydawniczych

 

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera teksty liturgii Mszy świętej na każdy dzień. Daje wgląd w proponowane przez Kościół codzienne czytania biblijne i formularze mszalne, inspiruje do aktywnego uczestnictwa w liturgii. Dzięki zamieszczonym komentarzom i wprowadzeniom słowo Boże staje się bliższe, bardziej zrozumiałe. 

 

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 

Zobacz numery archiwalne czasopisma OREMUS

Zobacz jak kupić, pobrać i odczytać pliki elektroniczne »

Prawo odstąpienia od Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych nie przysługuje, jeżeli Konsument pobierze plik przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy.SPIS TREŚCI
FRAGMENT KSIĄŻKI

Czwartek, 18 kwietnia
Wielki Czwartek

Msza Wieczerzy Pańskiej

Rozpoczynamy Święte Triduum Paschalne od antyfony wysławiającej krzyż naszego Pana. Konfrontacja z jakimkolwiek krzyżem ludzkiego życia, jak cierpienie, zranienie, beznadzieja, niemożliwa jest bez Eucharystii. Dlatego Święta Paschalne zaczynają się od opisu Ostatniej Wieczerzy, która uobecnia się za każdym razem, kiedy sprawujemy Mszę świętą. Eucharystia to źródło miłości i życia. To ona uobecnia we mnie zwycięstwo Chrystusa Pana nad grzechem i śmiercią.

PIEŚŃ NA WEJŚCIE: Jużem dość pracował, E/268, L/186, N1/182, S/194, albo: A myśmy się chlubić powinni, S/246

ALBO ANTYFONA: Chlubimy się krzyżem naszego Pana Jezusa Chrystusa; * w nim jest nasze zbawienie, życie i zmartwychwstanie, * przez niego jesteśmy zbawieni i oswobodzeni.

CHWAŁA

MÓDLMY SIĘ: Wszechmogący, wieczny Boże, obchodzimy pamiątkę najświętszej Wieczerzy, † podczas której Twój Jednorodzony Syn, mając się wydać na śmierć, pozostawił Kościołowi nową wiekuistą Ofiarę i Ucztę swojej miłości; * spraw, abyśmy z tak wielkiego misterium czerpali pełnię miłości i życia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

CZYTANIE z Księgi Wyjścia (12,1-8.11-14). Pan powiedział do Mojżesza i Aarona w ziemi egipskiej: „Miesiąc ten będzie dla was początkiem miesięcy, będzie pierwszym miesiącem roku! Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela tak: «Dziesiątego dnia tego miesiąca niech się każdy postara o baranka dla rodziny, o baranka dla domu. Jeśliby zaś rodzina była za mała do spożycia baranka, to niech się postara o niego razem ze swym sąsiadem, który mieszka najbliżej jego domu, aby była odpowiednia liczba osób. Liczyć je zaś będziecie dla spożycia baranka według tego, co każdy może spożyć. Baranek będzie bez skazy, samiec, jednoroczny; wziąć możecie jagnię albo koźlę. Będziecie go strzec aż do czternastego dnia tego miesiąca, a wtedy zabije go całe zgromadzenie Izraela o zmierzchu. I wezmą krew baranka, i pokropią nią odrzwia i progi domu, w którym będą go spożywać. I tej samej nocy spożyją mięso pieczone w ogniu, i chleby przaśne będą spożywali z gorzkimi ziołami. Tak zaś spożywać go będziecie: biodra wasze będą przepasane, sandały na waszych nogach i laska w waszym ręku. Spożywać będziecie pośpiesznie, gdyż jest to Pascha na cześć Pana. Tej nocy przejdę przez Egipt, zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej, od człowieka aż po bydło, i odbędę sąd nad wszystkimi bogami Egiptu – Ja, Pan. Krew posłuży wam do oznaczenia domów, w których będziecie przebywać. Gdy ujrzę krew, przejdę obok i nie będzie pośród was plagi niszczycielskiej, gdy będę karał ziemię egipską. Dzień ten będzie dla was dniem pamiętnym i obchodzić go będziecie jako święto dla uczczenia Pana. Po wszystkie pokolenia – na zawsze w tym dniu będziecie obchodzić święto»”.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 116B,12-13.15-18)

REFREN: Kielich Przymierza to Krew Zbawiciela.

Czym się Panu odpłacę *
za wszystko, co mi wyświadczył?
Podniosę kielich zbawienia *
i wezwę imienia Pana.

Cenna jest w oczach Pana *
śmierć Jego wyznawców.
Jestem Twym sługą, synem Twojej służebnicy, *
Ty rozerwałeś moje kajdany.

Tobie złożę ofiarę pochwalną *
i wezwę imienia Pana.
Wypełnię me śluby dla Pana *
przed całym Jego ludem.

CZYTANIE z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian (11,23-26). Bracia: Ja otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy, połamał i rzekł: „To jest Ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę!”. Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: „Kielich ten jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę!”. Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb i pijecie kielich, śmierć Pana głosicie, aż przyjdzie.
Oto słowo Boże.

AKLAMACJA: Chwała Tobie, Królu wieków.
Daję wam przykazanie nowe,
abyście się wzajemnie miłowali,
tak jak Ja was umiłowałem.

SŁOWA EWANGELII według św. Jana (13,1-15). Było to przed Świętem Paschy. Jezus, wiedząc, że nadeszła godzina Jego, by przeszedł z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby Go wydał, Jezus, wiedząc, że Ojciec oddał Mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał. Potem nalał wody do misy. I zaczął obmywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do Niego: „Panie, Ty chcesz mi umyć nogi?”. Jezus mu odpowiedział: „Tego, co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale poznasz to później”. Rzekł do Niego Piotr: „Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał”. Odpowiedział mu Jezus: „Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze Mną”. Rzekł do Niego Szymon Piotr: „Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę!”. Powiedział do niego Jezus: „Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy”. Wiedział bowiem, kto Go wyda, dlatego powiedział: „Nie wszyscy jesteście czyści”. A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: „Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy Mnie nazywacie «Nauczycielem» i «Panem», i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem”.
Oto słowo Pańskie.

ROZWAŻANIE:  „Umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował.” To zdanie wprowadzające do dzisiejszej Ewangelii jest najwymowniejszym wprowadzeniem do całego misterium paschalnego Jezusa. Umiłował swoich na świecie, to znaczy tych, którzy uwikłani są w grzech, którzy wątpią, pogubili się, zostali zranieni, ustali w drodze, odłączyli się od źródła, wybrali własne drogi. Dzisiejsze słowo Boże mówi nam, że Panu nic nie przeszkadza miłować człowieka. Świadomy wszystkiego, nie wyprasza Judasza, nie odrzuca Piotra, nie rezygnuje z uczniów, bo do końca ich umiłował, bez względu na ich zdradę, zaparcie się czy opuszczenie. Pan przez ten święty czas Paschy mówi, że nawet jeśli jesteś dziś w ciemności grzechu, lęku, wątpliwości, to On miłuje ciebie takim, jaki jesteś, i pragnie obmyć ci stopy, byś miał z Nim udział w Jego zwycięstwie nad tym, co dziś ciebie pokonało. Walka, którą toczymy, nie polega na tym, by nie zgrzeszyć – jesteśmy, niestety, grzesznikami – lecz by trwać w relacji z Tym, który grzech pokonał.

UMYWANIE NÓG

PIEŚŃ: Miłujcie się wzajemnie, E/392 lub N2/224


MODLITWA WIERNYCH:
Boże, nasz Ojcze, uzdolnij chrześcijan do wzajemnej służby i miłości – na wzór Chrystusa Sługi.
Zachowaj od złego i napełniaj darami Ducha Świętego papieża Franciszka, biskupów i prezbiterów.
Okaż swą troskę głodującym, chorym, bezdomnym, samotnym, uwięzionym i prześladowanym.
Przyjmij do swego królestwa zmarłych duszpasterzy i wszystkie osoby konsekrowane.
Pomóż nam stawać się ludźmi eucharystycznymi – przepełnionymi wdzięcznością, miłością i ofiarnością.

PIEŚŃ NA PRZYGOTOWANIE DARÓW: Jezusowi cześć i chwała, L/277, S/360

MODLITWA NAD DARAMI: Panie, nasz Boże, daj nam godnie uczestniczyć w świętych obrzędach, † ilekroć bowiem sprawujemy pamiątkę ofiary Chrystusa, * spełnia się dzieło naszego odkupienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PREFACJA: Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. * On sam, jako prawdziwy i wieczny Kapłan, * ustanawiając obrzęd wiekuistej Ofiary, * pierwszy się Tobie oddał w zbawczej Ofierze * i nam polecił ją składać na swoją pamiątkę. * Jego Ciało za nas wydane umacnia nas, gdy je spożywamy, * a Krew za nas wylana obmywa nas, gdy ją pijemy. * Dlatego zjednoczeni z chórami Aniołów * wysławiamy Ciebie, * z radością wołając: Święty...

PIEŚŃ NA KOMUNIĘ I NA DZIĘKCZYNIENIE: O mój Jezu w Hostii skryty, L/282, S/369; Dziękujemy Ci Ojcze nasz, E/122, L/97, S/840

ANTYFONA: To jest Ciało moje za was wydane; * ten kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. * Czyńcie to, ile razy spożywać będziecie, * na moją pamiątkę.

MÓDLMY SIĘ: Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy posileni na doczesnej uczcie Twojego Syna, * zasłużyli na pełne uczestnictwo w uczcie niebieskiej. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PRZENIESIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

PIEŚŃ: Sław języku, tajemnicę, L/470, S/248 lub E/458

 

Autorzy:
ks. Mateusz Milczarek – wprowadzenia do liturgii i rozważania
Anna Jędrzycka – modlitwy wiernych
Adam Kowalski – wybór śpiewów

Objaśnienie skrótów:
E - Exsultate Deo, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2010;
L - Śpiewnik Liturgiczny, TN KUL, Lublin 1998;
M - ks. Z. Piasecki, Panu memu śpiewać chcę, PROMIC - Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2007;
N1 - Niepojęta Trójco, t. 1, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 1998;
N2 - Niepojęta Trójco, t. 2, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 2010;
S - ks. J. Siedlecki, Śpiewnik Kościelny, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2015

Sklep internetowy Shoper.pl