Oremus - nr archiwalne
6.4
PLN
Oremus Nr 4 (235) 2016
Oremus Nr 4 (235) 2016
wydawnictwo: Promic
format: 110 x 159 mm
E-BOOK
Ocena:
(Ilość ocen: 0)
Cena: 6,40 zł
Numer archiwalny Osoby pragnące kupić numer archiwalny prosimy o kontakt. Tel.: 22 651 90 54 wew. 130, 131 lub przez e-mail: handlowy@wydawnictwo.pl

Dane techniczne

wydawnictwo Promic
format 110 x 159 mm

ZACHĘCAMY DO SIĘGNIĘCIA PO KWIETNIOWY NUMER SŁOWA WŚRÓD NAS, KTÓRY JEST ZNAKOMITYM UZUPEŁNIENIEM CZASOPISMA OREMUS.

ZNAJDUJĄ SIĘ W NIM ROZWAŻANIA DO JEDNEGO Z CODZIENNYCH CZYTAŃ MSZALNYCH, PRZYBLIŻAJĄCE SŁOWO BOŻE I UŁATWIAJĄCE JEGO ZROZUMIENIE

 

Od 1 stycznia 2016 r. podajemy teksty czytań mszalnych i aklamacji według nowego Lekcjonarza, zgodnie z zaleceniem Konferencji Episkopatu Polski.

W kwietniowym numerze miesięcznika „Oremus”:
- wprowadzenia liturgiczne i rozważania przygotowane przez KS. JANA RECZKA, duszpasterza (Skawina – Kraków) i rekolekcjonistę;
- modlitwy wiernych autorstwa Doroty Kopeć;
- w ramach „Liturgicznego ABC” Maciej Zachara MIC przedstawia postać o. Louisa Bouyera;
- Michał Kozak MIC w cyklu „Pokochać Psalmy” pisze o numeracji psalmów;
- Halina Świrska w cyklu „Nasza okładka” przybliża „Niedowiarstwo św. Tomasza” (Duccio di Buoninsegna).
Ponadto wstęp do okresu wielkanocnego (autorstwa M. Zachary MIC) i – jak w każdym numerze – czytania i modlitwy liturgiczne, propozycje śpiewów na niedziele i święta (Adam Kowalski) oraz części stałe Mszy świętej.

 

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera teksty liturgii Mszy świętej na każdy dzień. Daje wgląd w proponowane przez Kościół codzienne czytania biblijne i formularze mszalne, inspiruje do aktywnego uczestnictwa w liturgii. Dzięki zamieszczonym komentarzom i wprowadzeniom słowo Boże staje się bliższe, bardziej zrozumiałe. 

• Czytania liturgiczne

• Modlitwy mszalne
• Komentarze liturgiczne
• Medytacje na niedziele i uroczystości
• Modlitwa powszechna
• Propozycje śpiewów
• Artykuły o liturgii
• Informacje o nowościach wydawniczych

 

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 

 

Zobacz numery archiwalne czasopisma OREMUS

DRUKUJ OPIS

Niedziela, 3 kwietnia
Druga niedziela wielkanocna, czyli Miłosierdzia Bożego

Kim są uczniowie Chrystusa? To ci, którym zostało okazane Miłosierdzie, a oni je przyjęli, wołając z zachwytem: „Pan mój i Bóg mój!”. Gdy uczestniczą w tajemnicy Wieczernika, otrzymują moc, aby tworzyć wspólnotę serc, jak pierwsze pokolenie Kościoła. Wtedy pośród nich – jak w Dziejach Apostolskich – wielu doświadcza uzdrowienia, zbliża się do Pana i słyszy pochwałę: „Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”. Ci zaś, którzy pomogli innym wyznać: „Jezu, ufam Tobie”, okazują się narzędziem niezgłębionego Miłosierdzia.

PIEŚŃ NA WEJŚCIE: Nasze plany i nadzieje, S/303, albo: Bądź uwielbiony miłosierny Boże, S/297

ALBO ANTYFONA: Radujcie się i dziękujcie Bogu, * który was wezwał do królestwa niebieskiego. * Alleluja.

Albo:

Jak niedawno narodzone niemowlęta, * pragnijcie duchowego niesfałszowanego mleka, * abyście dzięki niemu wzrastali ku zbawieniu. * Alleluja.
CHWAŁA

MÓDLMY SIĘ: Boże zawsze miłosierny, Ty przez doroczną uroczystość wielkanocną umacniasz wiarę Twojego ludu, † pomnóż łaskę, której udzieliłeś, abyśmy wszyscy głębiej pojęli, jak wielki jest Chrzest, przez który zostaliśmy oczyszczeni, * jak potężny jest Duch, przez którego zostaliśmy odrodzeni, i jak cenna jest Krew, przez którą zostaliśmy odkupieni. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

CZYTANIE z Dziejów Apostolskich (5,12-16). Wiele znaków i cudów działo się wśród ludu przez ręce apostołów. Trzymali się wszyscy razem w krużganku Salomona. A z obcych nikt nie miał odwagi dołączyć się do nich, lud zaś ich wychwalał. Coraz bardziej też rosła liczba mężczyzn i kobiet przyjmujących wiarę w Pana. Wynoszono też chorych na ulice i kładziono na łożach i noszach, aby choć cień przechodzącego Piotra padł na któregoś z nich. Także z miast sąsiednich zbiegały się wielkie rzesze do Jeruzalem, znosząc chorych i dręczonych przez duchy nieczyste, a wszyscy doznawali uzdrowienia.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 118,2-4.22-27a)

REFREN: Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny.

Niech dom Izraela głosi: „Jego łaska na wieki”. *
Niech dom Aarona głosi: „Jego łaska na wieki”.
Niech wyznawcy Pana głoszą: *
„Jego łaska na wieki”.

Kamień odrzucony przez budujących †
stał się kamieniem węgielnym. *
Stało się to przez Pana i cudem jest w naszych oczach.
Oto dzień, który Pan uczynił, *
radujmy się nim i weselmy.

O Panie, Ty nas wybaw, *
pomyślność daj nam, o Panie!
Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie, †
błogosławimy wam z Pańskiego domu. *
Pan jest Bogiem i daje nam światło.

CZYTANIE z Apokalipsy św. Jana Apostoła (1,9-11a.12-13.17-19). Ja, Jan, wasz brat i współuczestnik w ucisku i królestwie, i wytrwaniu w Jezusie, byłem na wyspie, zwanej Patmos, z powodu słowa Bożego i świadectwa Jezusa. Doznałem zachwycenia w dzień Pański i posłyszałem za sobą potężny głos, jak gdyby trąby mówiącej: „Co widzisz, napisz w księdze i poślij siedmiu Kościołom: do Efezu, Smyrny, Pergamonu, Tiatyry, Sardes, Filadelfii i Laodycei”. I obróciłem się, by patrzeć, co to za głos do mnie mówił; a obróciwszy się, ujrzałem siedem złotych świeczników i pośród świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, przyobleczonego w szatę do stóp i przepasanego na piersiach złotym pasem. Kiedy Go ujrzałem, do stóp Jego padłem jak martwy, a On położył na mnie prawą rękę, mówiąc: „Przestań się lękać! Jam jest Pierwszy i Ostatni, i Żyjący. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i Otchłani. Napisz więc to, co widziałeś i co jest, i co potem musi się stać”.
Oto słowo Boże.

AKLAMACJA: Alleluja.
Uwierzyłeś, Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś;
błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.

SŁOWA EWANGELII według św. Jana (20,19-31). Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: „Pokój wam!”. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: „Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”. Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: „Widzieliśmy Pana!”. Ale on rzekł do nich: „Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę”. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: „Pokój wam!”. Następnie rzekł do Tomasza: „Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym”. Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: „Pan mój i Bóg mój!”. Powiedział mu Jezus: „Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.
Oto słowo Pańskie.

ROZWAŻANIE: Jezus przychodzący do Wieczernika objawia tajemnicę Miłosierdzia. Jest nią niepojęta odpowiedzialność Boga za człowieka.
Miłosierdzie to nade wszystko wzięcie przez Boga odpowiedzialności za ludzki grzech; za obdarowanie wolnością, której często nie potrafimy użyć we właściwy sposób. Syn Boży wziął winę na siebie. Dzisiaj ogłasza nam możliwość korzystania z wysłużonego ułaskawienia: „Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone...”. Potwierdzenie niezgłębionego Miłosierdzia w sakramencie pojednania kazał Pan Jezus zapisać św. Faustynie: „Powiedz duszom, gdzie mają szukać pociech, to jest w trybunale miłosierdzia; tam są największe cuda, które się nieustannie powtarzają. (...) Wystarczy przystąpić do stóp zastępcy mojego z wiarą i powiedzieć mu nędzę swoją, a cud miłosierdzia Bożego okaże się w całej pełni” („Dzienniczek”, 1448).
Miłosierdzie to również odpowiedzialność Boga za konsekwencje grzechu: za bezmiar ran, których doświadczamy we władzach duszy (w uczuciach, pamięci) i w naszej cielesności. Osłabienie, które sprawia, że nie jesteśmy w stanie wypełnić doskonale woli Ojca niebieskiego, znajduje swoją odpowiedź w Zbawicielu: „W Jego ranach jest nasze uzdrowienie” (por. Iz 53,5). Nie tylko Tomasz – uczeń, który pewnie sam do końca nie wiedział, jak bardzo potrzebuje uleczenia przez dotknięcie Jezusowych ran – ale każdy z nas został zaproszony do powierzenia swojego życia ranom Jego rąk, do złożenia wszelkiego bólu w ranie Jego Serca!
Bóg bierze też odpowiedzialność za niepokój i zamęt w naszych sercach, za poczucie samotności, nieufność i lęk, w które uwikłał nas grzech. Jezus przychodzący do Wieczernika przypomina, że w Nim Bóg jest z nami, i ogłasza: „Pokój wam!”. Uspokojenie rozdygotanego serca, które było pragnieniem Boga dla człowieka od początku i z którego nigdy nie zrezygnował, czeka na nas dzisiaj, bo jest czas łaski...

WIERZĘ

MODLITWA WIERNYCH:
Miłosierny Boże, przez posługę Papieża, biskupów i prezbiterów objawiaj swoją moc i łaskawość.
Wspieraj działania na rzecz pokoju na świecie.
Przynaglaj polityków do troski o dobro powierzonych im narodów.
Daj zmarłym, zwłaszcza tym, którzy odeszli bez pojednania z Tobą, oglądać Twe miłosierne oblicze.
Rozraduj nas, spożywających Ciało i Krew Jezusa, z powodu udziału w tak wielkiej tajemnicy Twojej miłości.

PIEŚŃ NA PRZYGOTOWANIE DARÓW: Niechaj z nami będzie Pan, E/396, M/75, S/849, albo: Pokój wam, N2/412

MODLITWA NAD DARAMI: Panie, nasz Boże, przyjmij dary swojego ludu (i nowo ochrzczonych) † i spraw, aby wszyscy, którzy otrzymali nowe życie, * przez wyznanie wiary i chrzest święty osiągnęli wieczne szczęście. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PREFACJA WIELKANOCNA 20

PIEŚŃ NA KOMUNIĘ I NA DZIĘKCZYNIENIE: Jezusa ukrytego, L/276, S/358, albo: Jezu miłości Twej, E/441, M/181, S/356; O niewysłowione, L/304, S/426

ANTYFONA: Wyciągnij swoją rękę i rozpoznaj miejsce gwoździ, * i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. * Alleluja.

MÓDLMY SIĘ: Wszechmogący Boże, spraw, aby działanie wielkanocnego Sakramentu, któryśmy przyjęli, * nieustannie trwało w naszych duszach. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PIEŚŃ NA ZAKOŃCZENIE: Jezu ufam Tobie, S/298

 

Autorzy:
ks. Jan Reczek – wprowadzenie do liturgii i rozważanie
Dorota Kopeć – modlitwa wiernych
Adam Kowalski - wybór śpiewów


Objaśnienie skrótów:
E - Exsultate Deo, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2010;
L - Śpiewnik Liturgiczny, TN KUL, Lublin 1998;
M - ks. Z. Piasecki, Panu memu śpiewać chcę, PROMIC - Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2007;
N1 - Niepojęta Trójco, t. 1, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 1998;
N2 - Niepojęta Trójco, t. 2, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 2010;
S - ks. J. Siedlecki, Śpiewnik Kościelny, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2015

DODAJ OPINIE

OPINIE KLIENTÓW

Opinie o produkcie (0)

Przypomnimy Ci, kiedy produkt będzie dostępny.

 • Granice
 • Centrum Duchowosci Benedyktynskiej
 • Opoka
 • Wiara
 • Logo Marianum Travel
 • SPM logo
 • BiblioNetka
 • Idziemy
 • Kaplani
 • Vox Fm
 • Radio Niepokalanów
 • Radio polskie
 • Papierowe Mysli
 • Ewangelizuj.pl
 • droga.com.pl
 • logo kulturaonline
 • Sacroexpo
Oremus Nr 4 (235) 2016OPIS

ZACHĘCAMY DO SIĘGNIĘCIA PO KWIETNIOWY NUMER SŁOWA WŚRÓD NAS, KTÓRY JEST ZNAKOMITYM UZUPEŁNIENIEM CZASOPISMA OREMUS.

ZNAJDUJĄ SIĘ W NIM ROZWAŻANIA DO JEDNEGO Z CODZIENNYCH CZYTAŃ MSZALNYCH, PRZYBLIŻAJĄCE SŁOWO BOŻE I UŁATWIAJĄCE JEGO ZROZUMIENIE

 

Od 1 stycznia 2016 r. podajemy teksty czytań mszalnych i aklamacji według nowego Lekcjonarza, zgodnie z zaleceniem Konferencji Episkopatu Polski.

W kwietniowym numerze miesięcznika „Oremus”:
- wprowadzenia liturgiczne i rozważania przygotowane przez KS. JANA RECZKA, duszpasterza (Skawina – Kraków) i rekolekcjonistę;
- modlitwy wiernych autorstwa Doroty Kopeć;
- w ramach „Liturgicznego ABC” Maciej Zachara MIC przedstawia postać o. Louisa Bouyera;
- Michał Kozak MIC w cyklu „Pokochać Psalmy” pisze o numeracji psalmów;
- Halina Świrska w cyklu „Nasza okładka” przybliża „Niedowiarstwo św. Tomasza” (Duccio di Buoninsegna).
Ponadto wstęp do okresu wielkanocnego (autorstwa M. Zachary MIC) i – jak w każdym numerze – czytania i modlitwy liturgiczne, propozycje śpiewów na niedziele i święta (Adam Kowalski) oraz części stałe Mszy świętej.

 

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera teksty liturgii Mszy świętej na każdy dzień. Daje wgląd w proponowane przez Kościół codzienne czytania biblijne i formularze mszalne, inspiruje do aktywnego uczestnictwa w liturgii. Dzięki zamieszczonym komentarzom i wprowadzeniom słowo Boże staje się bliższe, bardziej zrozumiałe. 

• Czytania liturgiczne

• Modlitwy mszalne
• Komentarze liturgiczne
• Medytacje na niedziele i uroczystości
• Modlitwa powszechna
• Propozycje śpiewów
• Artykuły o liturgii
• Informacje o nowościach wydawniczych

 

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 

 

Zobacz numery archiwalne czasopisma OREMUSSPIS TREŚCI
FRAGMENT KSIĄŻKI

Niedziela, 3 kwietnia
Druga niedziela wielkanocna, czyli Miłosierdzia Bożego

Kim są uczniowie Chrystusa? To ci, którym zostało okazane Miłosierdzie, a oni je przyjęli, wołając z zachwytem: „Pan mój i Bóg mój!”. Gdy uczestniczą w tajemnicy Wieczernika, otrzymują moc, aby tworzyć wspólnotę serc, jak pierwsze pokolenie Kościoła. Wtedy pośród nich – jak w Dziejach Apostolskich – wielu doświadcza uzdrowienia, zbliża się do Pana i słyszy pochwałę: „Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”. Ci zaś, którzy pomogli innym wyznać: „Jezu, ufam Tobie”, okazują się narzędziem niezgłębionego Miłosierdzia.

PIEŚŃ NA WEJŚCIE: Nasze plany i nadzieje, S/303, albo: Bądź uwielbiony miłosierny Boże, S/297

ALBO ANTYFONA: Radujcie się i dziękujcie Bogu, * który was wezwał do królestwa niebieskiego. * Alleluja.

Albo:

Jak niedawno narodzone niemowlęta, * pragnijcie duchowego niesfałszowanego mleka, * abyście dzięki niemu wzrastali ku zbawieniu. * Alleluja.
CHWAŁA

MÓDLMY SIĘ: Boże zawsze miłosierny, Ty przez doroczną uroczystość wielkanocną umacniasz wiarę Twojego ludu, † pomnóż łaskę, której udzieliłeś, abyśmy wszyscy głębiej pojęli, jak wielki jest Chrzest, przez który zostaliśmy oczyszczeni, * jak potężny jest Duch, przez którego zostaliśmy odrodzeni, i jak cenna jest Krew, przez którą zostaliśmy odkupieni. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

CZYTANIE z Dziejów Apostolskich (5,12-16). Wiele znaków i cudów działo się wśród ludu przez ręce apostołów. Trzymali się wszyscy razem w krużganku Salomona. A z obcych nikt nie miał odwagi dołączyć się do nich, lud zaś ich wychwalał. Coraz bardziej też rosła liczba mężczyzn i kobiet przyjmujących wiarę w Pana. Wynoszono też chorych na ulice i kładziono na łożach i noszach, aby choć cień przechodzącego Piotra padł na któregoś z nich. Także z miast sąsiednich zbiegały się wielkie rzesze do Jeruzalem, znosząc chorych i dręczonych przez duchy nieczyste, a wszyscy doznawali uzdrowienia.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 118,2-4.22-27a)

REFREN: Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny.

Niech dom Izraela głosi: „Jego łaska na wieki”. *
Niech dom Aarona głosi: „Jego łaska na wieki”.
Niech wyznawcy Pana głoszą: *
„Jego łaska na wieki”.

Kamień odrzucony przez budujących †
stał się kamieniem węgielnym. *
Stało się to przez Pana i cudem jest w naszych oczach.
Oto dzień, który Pan uczynił, *
radujmy się nim i weselmy.

O Panie, Ty nas wybaw, *
pomyślność daj nam, o Panie!
Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie, †
błogosławimy wam z Pańskiego domu. *
Pan jest Bogiem i daje nam światło.

CZYTANIE z Apokalipsy św. Jana Apostoła (1,9-11a.12-13.17-19). Ja, Jan, wasz brat i współuczestnik w ucisku i królestwie, i wytrwaniu w Jezusie, byłem na wyspie, zwanej Patmos, z powodu słowa Bożego i świadectwa Jezusa. Doznałem zachwycenia w dzień Pański i posłyszałem za sobą potężny głos, jak gdyby trąby mówiącej: „Co widzisz, napisz w księdze i poślij siedmiu Kościołom: do Efezu, Smyrny, Pergamonu, Tiatyry, Sardes, Filadelfii i Laodycei”. I obróciłem się, by patrzeć, co to za głos do mnie mówił; a obróciwszy się, ujrzałem siedem złotych świeczników i pośród świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, przyobleczonego w szatę do stóp i przepasanego na piersiach złotym pasem. Kiedy Go ujrzałem, do stóp Jego padłem jak martwy, a On położył na mnie prawą rękę, mówiąc: „Przestań się lękać! Jam jest Pierwszy i Ostatni, i Żyjący. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i Otchłani. Napisz więc to, co widziałeś i co jest, i co potem musi się stać”.
Oto słowo Boże.

AKLAMACJA: Alleluja.
Uwierzyłeś, Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś;
błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.

SŁOWA EWANGELII według św. Jana (20,19-31). Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: „Pokój wam!”. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: „Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”. Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: „Widzieliśmy Pana!”. Ale on rzekł do nich: „Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę”. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: „Pokój wam!”. Następnie rzekł do Tomasza: „Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym”. Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: „Pan mój i Bóg mój!”. Powiedział mu Jezus: „Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.
Oto słowo Pańskie.

ROZWAŻANIE: Jezus przychodzący do Wieczernika objawia tajemnicę Miłosierdzia. Jest nią niepojęta odpowiedzialność Boga za człowieka.
Miłosierdzie to nade wszystko wzięcie przez Boga odpowiedzialności za ludzki grzech; za obdarowanie wolnością, której często nie potrafimy użyć we właściwy sposób. Syn Boży wziął winę na siebie. Dzisiaj ogłasza nam możliwość korzystania z wysłużonego ułaskawienia: „Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone...”. Potwierdzenie niezgłębionego Miłosierdzia w sakramencie pojednania kazał Pan Jezus zapisać św. Faustynie: „Powiedz duszom, gdzie mają szukać pociech, to jest w trybunale miłosierdzia; tam są największe cuda, które się nieustannie powtarzają. (...) Wystarczy przystąpić do stóp zastępcy mojego z wiarą i powiedzieć mu nędzę swoją, a cud miłosierdzia Bożego okaże się w całej pełni” („Dzienniczek”, 1448).
Miłosierdzie to również odpowiedzialność Boga za konsekwencje grzechu: za bezmiar ran, których doświadczamy we władzach duszy (w uczuciach, pamięci) i w naszej cielesności. Osłabienie, które sprawia, że nie jesteśmy w stanie wypełnić doskonale woli Ojca niebieskiego, znajduje swoją odpowiedź w Zbawicielu: „W Jego ranach jest nasze uzdrowienie” (por. Iz 53,5). Nie tylko Tomasz – uczeń, który pewnie sam do końca nie wiedział, jak bardzo potrzebuje uleczenia przez dotknięcie Jezusowych ran – ale każdy z nas został zaproszony do powierzenia swojego życia ranom Jego rąk, do złożenia wszelkiego bólu w ranie Jego Serca!
Bóg bierze też odpowiedzialność za niepokój i zamęt w naszych sercach, za poczucie samotności, nieufność i lęk, w które uwikłał nas grzech. Jezus przychodzący do Wieczernika przypomina, że w Nim Bóg jest z nami, i ogłasza: „Pokój wam!”. Uspokojenie rozdygotanego serca, które było pragnieniem Boga dla człowieka od początku i z którego nigdy nie zrezygnował, czeka na nas dzisiaj, bo jest czas łaski...

WIERZĘ

MODLITWA WIERNYCH:
Miłosierny Boże, przez posługę Papieża, biskupów i prezbiterów objawiaj swoją moc i łaskawość.
Wspieraj działania na rzecz pokoju na świecie.
Przynaglaj polityków do troski o dobro powierzonych im narodów.
Daj zmarłym, zwłaszcza tym, którzy odeszli bez pojednania z Tobą, oglądać Twe miłosierne oblicze.
Rozraduj nas, spożywających Ciało i Krew Jezusa, z powodu udziału w tak wielkiej tajemnicy Twojej miłości.

PIEŚŃ NA PRZYGOTOWANIE DARÓW: Niechaj z nami będzie Pan, E/396, M/75, S/849, albo: Pokój wam, N2/412

MODLITWA NAD DARAMI: Panie, nasz Boże, przyjmij dary swojego ludu (i nowo ochrzczonych) † i spraw, aby wszyscy, którzy otrzymali nowe życie, * przez wyznanie wiary i chrzest święty osiągnęli wieczne szczęście. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PREFACJA WIELKANOCNA 20

PIEŚŃ NA KOMUNIĘ I NA DZIĘKCZYNIENIE: Jezusa ukrytego, L/276, S/358, albo: Jezu miłości Twej, E/441, M/181, S/356; O niewysłowione, L/304, S/426

ANTYFONA: Wyciągnij swoją rękę i rozpoznaj miejsce gwoździ, * i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. * Alleluja.

MÓDLMY SIĘ: Wszechmogący Boże, spraw, aby działanie wielkanocnego Sakramentu, któryśmy przyjęli, * nieustannie trwało w naszych duszach. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PIEŚŃ NA ZAKOŃCZENIE: Jezu ufam Tobie, S/298

 

Autorzy:
ks. Jan Reczek – wprowadzenie do liturgii i rozważanie
Dorota Kopeć – modlitwa wiernych
Adam Kowalski - wybór śpiewów


Objaśnienie skrótów:
E - Exsultate Deo, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2010;
L - Śpiewnik Liturgiczny, TN KUL, Lublin 1998;
M - ks. Z. Piasecki, Panu memu śpiewać chcę, PROMIC - Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2007;
N1 - Niepojęta Trójco, t. 1, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 1998;
N2 - Niepojęta Trójco, t. 2, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 2010;
S - ks. J. Siedlecki, Śpiewnik Kościelny, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2015

Sklep internetowy Shoper.pl