E-BOOK
6.7
PLN
Oremus Nr 3 (270) 2019 - E-BOOK
Oremus Nr 3 (270) 2019 - E-BOOK
WERSJA PAPIEROWA
Ocena:
(Ilość ocen: 1)
Cena: 6,70 zł

W każdym numerze ROZWAŻANIA NA KAŻDY DZIEŃ

ZACHĘCAMY DO SIĘGNIĘCIA PO KWIETNIOWY NUMER SŁOWA WŚRÓD NAS, KTÓRY JEST ZNAKOMITYM UZUPEŁNIENIEM CZASOPISMA OREMUS.  

W marcowym numerze miesięcznika „Oremus”: 
- czytania i modlitwy mszalne na każdy dzień; 
- wprowadzenia liturgiczne i rozważania na każdy dzień. Ich autorem jest Piotr Stanisławczyk OFMConv, duszpasterz, rekolekcjonista, gospodarz franciszkańskiego Domu Rekolekcyjno-Wypoczynkowego „Kosówka” w Zakopanem;
- modlitwy wiernych przygotowane przez s. M. Bognę Cyz SBDNP z Nowego Sącza; 
- wstęp do okresu Wielkiego Postu napisany przez ks. Krzysztofa Porosło, liturgistę z archidiecezji krakowskiej (obecnie na studiach w Pampelunie), zaangażowanego m.in. w organizowanie warsztatów liturgicznych „Mysterium fascinans”, autora wielu artykułów i książek, ceremoniarza podczas ŚDM w Krakowie; 
- Droga Krzyżowa autorstwa Wojciecha Skóry MIC, wikariusza, duszpasterza młodzieży w parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Lublinie; 
- kolejny tekst z działu „Pytania i odpowiedzi”. S. Adelajda Sielepin CHR, profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, kierownik Katedry Teologii Liturgii, odpowiada na pytanie:

Już kilka razy uczestniczyłem we Mszy świętej, podczas której oklaskami witano, jak na akademii czy w trakcie spotkania towarzyskiego, niektóre osoby. Wydaje mi się to bardzo niestosowne. Czy nie zapominamy, Kto tu jest najważniejszy?

- propozycje śpiewów na niedziele, uroczystości i święta przygotowane przez Adama Kowalskiego, organistę w parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Świętej Lipce i wykładowcę w Akademii Muzycznej w Łodzi (Katedra Organów i Muzyki Kościelnej).

W ramach „Liturgicznego ABC” Maciej Zachara MIC pisze o znaczeniu i symbolice biblijnej chleba, składanego na ołtarzu podczas obrzędu przygotowania darów.
Michał Kozak MIC w dziale „Pokochać Psalmy” rozważa Psalm 27, którego fragmenty słyszymy w drugą niedzielę Wielkiego Postu. Jest to – zdaniem autora – modlitwa „na najtrudniejsze ścieżki i najcięższe boje”, w tym również na wielkopostne wędrowanie.
Halina Świrska, autorka „Naszej okładki”, omawia „Zwiastowanie Pańskie” (Ambrogio Lorenzetti).
Ponadto w numerze – jak zawsze – części stałe Mszy świętej.

 

Zachęcamy do zatrzymania numeru marcowego OREMUS na kwiecień, gdyż w numerze kwietniowym nie umieścimy Drogi Krzyżowej.

 

Jesteśmy na Facebooku! Zapraszamy wszystkich do polubienia profilu oraz do aktywnego udziału w różnych dyskusjach.

 

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera:

 

• Czytania liturgiczne
• Modlitwy mszalne
• Wprowadzenia liturgiczne
• Rozważania
• Modlitwa powszechna
• Liturgiczne ABC
• Pokochać Psalmy
• Propozycje śpiewów 
• Informacje o nowościach wydawniczych

 

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera teksty liturgii Mszy świętej na każdy dzień. Daje wgląd w proponowane przez Kościół codzienne czytania biblijne i formularze mszalne, inspiruje do aktywnego uczestnictwa w liturgii. Dzięki zamieszczonym komentarzom i wprowadzeniom słowo Boże staje się bliższe, bardziej zrozumiałe. 

 

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 

Zobacz numery archiwalne czasopisma OREMUS

Zobacz jak kupić, pobrać i odczytać pliki elektroniczne »

Prawo odstąpienia od Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych nie przysługuje, jeżeli Konsument pobierze plik przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy.

DRUKUJ OPIS

Środa, 6 marca
Środa Popielcowa

 

Na początku tej Eucharystii – w znaku krzyża – zapraszamy Ducha Świętego, aby czynił nas zdolnymi do dziękczynienia. Prosimy Go także, aby prowadził nas przez rozpoczynający się czterdziestodniowy okres Wielkiego Postu. Bez Jego obecności nie jesteśmy w stanie wytrwać w praktykach pokutnych. On sprawia, że możemy wejść na drogę nawrócenia, czyli słyszeć słowo, które do nas kieruje Jezus, i pełnić wolę Ojca.

 

PIEŚŃ NA WEJŚCIE: Nawróć się ludu w pokorze, E/251, S/168

 

ALBO ANTYFONA: Panie, Ty wszystkim okazujesz miłosierdzie * i żadnego ze swych stworzeń nie masz w nienawiści. * Nie zważasz na grzechy ludzi, * aby mogli się nawrócić, * przebaczasz im, bo Ty jesteś Panem, Bogiem naszym.

 

MÓDLMY SIĘ: Panie, nasz Boże, daj nam przez święty post zacząć okres pokuty, * aby nasze wyrzeczenia umocniły nas do walki ze złym duchem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

CZYTANIE z Księgi proroka Joela (2,12-18). Tak mówi Pan: „Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, i lament”. Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty! Nawróćcie się do Pana, Boga waszego! On bowiem jest litościwy, miłosierny, nieskory do gniewu i bogaty w łaskę, a lituje się nad niedolą. Kto wie? Może znów się zlituje i pozostawi po sobie błogosławieństwo plonów na ofiarę pokarmową i płynną dla Pana, Boga waszego. Na Syjonie dmijcie w róg, zarządźcie święty post, ogłoście uroczyste zgromadzenie. Zbierzcie lud, zwołajcie świętą społeczność, zgromadźcie starców, zbierzcie dzieci i niemowlęta! Niech wyjdzie oblubieniec ze swojej komnaty, a oblubienica ze swego pokoju! Między przedsionkiem a ołtarzem niechaj płaczą kapłani, słudzy Pańscy! Niech mówią: „Zlituj się, Panie, nad ludem Twoim, nie daj dziedzictwa swego na pohańbienie, aby poganie nie zapanowali nad nami. Czemuż mówić mają między narodami: Gdzież jest ich Bóg?”. A Pan zapłonął zazdrosną miłością ku swojej ziemi i zmiłował się nad swoim ludem.

Oto słowo Boże.

 

PSALM  RESPONSORYJNY  (Ps 51,3-6b.12-14.17)

 

REFREN: Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni.

 

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, *

w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość.

Obmyj mnie zupełnie z mojej winy *

i oczyść mnie z grzechu mojego.

 

Uznaję bowiem nieprawość moją, *

a grzech mój jest zawsze przede mną.

Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem *

i uczyniłem, co złe jest przed Tobą.

 

Stwórz, Boże, we mnie serce czyste *

i odnów we mnie moc ducha.

Nie odrzucaj mnie od swego oblicza *

i nie odbieraj mi świętego ducha swego.

 

Przywróć mi radość Twojego zbawienia *

i wzmocnij mnie duchem ofiarnym.

Panie, otwórz wargi moje, *

a usta moje będą głosić Twoją chwałę. 

 

CZYTANIE z Drugiego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian (5,20—6,2). Bracia: W imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem! On to dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą. Współdziałając zaś z Nim, napominamy was, abyście nie przyjmowali na próżno łaski Bożej. Mówi bowiem Pismo: „W czasie pomyślnym wysłuchałem cię, w dniu zbawienia przyszedłem ci z pomocą”. Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia.

Oto słowo Boże.

 

AKLAMACJA: Chwała Tobie, Słowo Boże.

Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych,

lecz słuchajcie głosu Pańskiego.

 

SŁOWA EWANGELII według św. Mateusza (6,1-6.16-18). Jezus powiedział do swoich uczniów: „Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie”.

Oto słowo Pańskie.

 

Rozważanie: Modlitwa, post i jałmużna – to filary religijności człowieka. Odświeżamy naszą pamięć o nich w dniach i okresach postnych. Przypominamy sobie, że w modlitwie nie chodzi o klepanie pacierzy, ale o serce skierowane do Ojca i rozmowę z Nim. Podejmujemy praktyki postne, czyli ofiarowujemy Bogu coś, co jest dla nas przyjemnością. Rezygnujemy nie tylko ze smacznych posiłków, z rozmaitych rozrywek czy niekoniecznych zakupów, ale przede wszystkim z różnych grzesznych nawyków i postaw. Owocem postu staje się jałmużna. Dzięki niej wspieramy ludzi potrzebujących. Udzielamy pomocy finansowej, dajemy nasz czas lub podejmujemy się jakiegoś dobrego społecznego zaangażowania. Nasz post i ludzie, którym pomagamy, są zawierzani w modlitwie Bogu. Ważna jest motywacja tych wielkopostnych praktyk. Oby nie dla oczu ludzkich czy własnej satysfakcji, bo wtedy nawet ścisły post, hojna jałmużna i wielogodzinna modlitwa stają się jedynie skostniałymi rytuałami. Warto post, jałmużnę i modlitwę uczynić dziękczynieniem skierowanym ku Bogu. On, dobry Ojciec, zna nasze serca i widzi nasze czyny.

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POPIOŁU:

Drodzy bracia i siostry, pokornie błagajmy Boga Ojca, aby pobłogosławił ten popiół, który nakładamy na nasze głowy na znak pokuty.

Panie Boże, Ty przebaczasz ludziom, którzy się upokarzają i starają się zadośćuczynić za grzechy,  wysłuchaj łaskawie nasze prośby * i udziel hojnie błogosławieństwa X swoim sługom i służebnicom, którzy będą posypani tym popiołem,  niech wytrwają w czterdziestodniowej pokucie, * aby mogli z oczyszczonymi duszami uczestniczyć w paschalnym misterium Twojego Syna. Który żyje i króluje na wieki wieków.

 

Albo:

 

Boże, Ty nie chcesz śmierci grzeszników, lecz ich nawrócenia,  wysłuchaj łaskawie nasze prośby i racz w swojej dobroci pobłogosławić X ten popiół, którym zamierzamy posypać nasze głowy, * spraw, abyśmy uznając, że jesteśmy prochem i w proch się obrócimy,  przez gorliwe pełnienie czterdziestodniowej pokuty otrzymali odpuszczenie grzechów * i nowe życie na podobieństwo Twojego zmartwychwstałego Syna. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 

POSYPANIE  POPIOŁEM

 

 

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

 

Albo:

 

Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz.

 

PIEŚŃ: Posypmy głowy popiołem, L/177 lub S/154

 

MODLITWA  WIERNYCH:

Módlmy się za Kościół, aby w tym świętym czasie podjął drogę pokuty i nawrócenia i odnowił przymierze zawarte z Bogiem w sakramencie chrztu.

Za rekolekcjonistów i spowiedników, aby głosząc wielkość Bożego miłosierdzia, cierpliwie wskazywali wiernym drogę powrotu do Pana.

Za rządzących, aby dbali o miłość społeczną i sprawiedliwość zwłaszcza wobec ubogich i pokrzywdzonych.

Za chorych i cierpiących, aby łączyli się z Chrystusem w tajemnicy krzyża i ofiarowali Mu swój ból.

Za nas samych, abyśmy nie przyjmowali na próżno łaski Bożej, lecz gorliwie z nią współpracowali.

 

PIEŚŃ NA PRZYGOTOWANIE DARÓW: Boże, w dobroci, E/369, L/256, S/164

 

MODLITWA  NAD  DARAMI: Panie, nasz Boże, przyjmij Ofiarę, którą uroczyście składamy na rozpoczęcie Wielkiego Postu,  wysłuchaj nasze modlitwy i spraw, abyśmy przez dzieła pokuty i miłosierdzia pokonali nasze wady, * i oczyszczeni z grzechów mogli zjednoczyć się z męką Twojego Syna. Który żyje i króluje na wieki wieków.

 

PREFACJA  WIELKOPOSTNA  10 – 11

 

PIEŚŃ NA KOMUNIĘ I NA DZIĘKCZYNIENIE: Ja wiem w kogo ja wierzę, S/350; Duszo Chrystusowa, E/437 lub L/175, S/347

 

ANTYFONA: Kto rozważa Prawo Pańskie dniem i nocą, * wyda owoc w swoim czasie.

 

MÓDLMY SIĘ: Miłosierny Boże, niech przyjęty Sakrament pomaga nam w pełnieniu pokuty,  aby nasze wyrzeczenia podobały się Tobie * i przyniosły nam uzdrowienie duszy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

PIEŚŃ NA ZAKOŃCZENIE: Bliskie jest królestwo, E/241, L/172, S/157, albo: Stwórz, o mój Boże, N2/236

 

 

 

Autorzy:
Piotr Stanisławczyk OFMConv – wprowadzenia do liturgii i rozważania

s. M. Bogna Cyz SBDNP  – modlitwy wiernych

Adam Kowalski – wybór śpiewów

 

Objaśnienie skrótów:

E - Exsultate Deo, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2010;

L - Śpiewnik Liturgiczny, TN KUL, Lublin 1998;

M - ks. Z. Piasecki, Panu memu śpiewać chcę, PROMIC - Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2007;

N1 - Niepojęta Trójco, t. 1, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 1998;

N2 - Niepojęta Trójco, t. 2, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 2010;

S - ks. J. Siedlecki, Śpiewnik Kościelny, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2015

DODAJ OPINIE

OPINIE KLIENTÓW

Opinie o produkcie (0)

Przypomnimy Ci, kiedy produkt będzie dostępny.

 • Granice
 • Centrum Duchowosci Benedyktynskiej
 • Opoka
 • Wiara
 • Logo Marianum Travel
 • SPM logo
 • BiblioNetka
 • Idziemy
 • Kaplani
 • Vox Fm
 • Radio Niepokalanów
 • Radio polskie
 • Papierowe Mysli
 • Ewangelizuj.pl
 • droga.com.pl
 • logo kulturaonline
 • Sacroexpo
Oremus Nr 3 (270) 2019 - E-BOOKOPIS

W każdym numerze ROZWAŻANIA NA KAŻDY DZIEŃ

ZACHĘCAMY DO SIĘGNIĘCIA PO KWIETNIOWY NUMER SŁOWA WŚRÓD NAS, KTÓRY JEST ZNAKOMITYM UZUPEŁNIENIEM CZASOPISMA OREMUS.  

W marcowym numerze miesięcznika „Oremus”: 
- czytania i modlitwy mszalne na każdy dzień; 
- wprowadzenia liturgiczne i rozważania na każdy dzień. Ich autorem jest Piotr Stanisławczyk OFMConv, duszpasterz, rekolekcjonista, gospodarz franciszkańskiego Domu Rekolekcyjno-Wypoczynkowego „Kosówka” w Zakopanem;
- modlitwy wiernych przygotowane przez s. M. Bognę Cyz SBDNP z Nowego Sącza; 
- wstęp do okresu Wielkiego Postu napisany przez ks. Krzysztofa Porosło, liturgistę z archidiecezji krakowskiej (obecnie na studiach w Pampelunie), zaangażowanego m.in. w organizowanie warsztatów liturgicznych „Mysterium fascinans”, autora wielu artykułów i książek, ceremoniarza podczas ŚDM w Krakowie; 
- Droga Krzyżowa autorstwa Wojciecha Skóry MIC, wikariusza, duszpasterza młodzieży w parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Lublinie; 
- kolejny tekst z działu „Pytania i odpowiedzi”. S. Adelajda Sielepin CHR, profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, kierownik Katedry Teologii Liturgii, odpowiada na pytanie:

Już kilka razy uczestniczyłem we Mszy świętej, podczas której oklaskami witano, jak na akademii czy w trakcie spotkania towarzyskiego, niektóre osoby. Wydaje mi się to bardzo niestosowne. Czy nie zapominamy, Kto tu jest najważniejszy?

- propozycje śpiewów na niedziele, uroczystości i święta przygotowane przez Adama Kowalskiego, organistę w parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Świętej Lipce i wykładowcę w Akademii Muzycznej w Łodzi (Katedra Organów i Muzyki Kościelnej).

W ramach „Liturgicznego ABC” Maciej Zachara MIC pisze o znaczeniu i symbolice biblijnej chleba, składanego na ołtarzu podczas obrzędu przygotowania darów.
Michał Kozak MIC w dziale „Pokochać Psalmy” rozważa Psalm 27, którego fragmenty słyszymy w drugą niedzielę Wielkiego Postu. Jest to – zdaniem autora – modlitwa „na najtrudniejsze ścieżki i najcięższe boje”, w tym również na wielkopostne wędrowanie.
Halina Świrska, autorka „Naszej okładki”, omawia „Zwiastowanie Pańskie” (Ambrogio Lorenzetti).
Ponadto w numerze – jak zawsze – części stałe Mszy świętej.

 

Zachęcamy do zatrzymania numeru marcowego OREMUS na kwiecień, gdyż w numerze kwietniowym nie umieścimy Drogi Krzyżowej.

 

Jesteśmy na Facebooku! Zapraszamy wszystkich do polubienia profilu oraz do aktywnego udziału w różnych dyskusjach.

 

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera:

 

• Czytania liturgiczne
• Modlitwy mszalne
• Wprowadzenia liturgiczne
• Rozważania
• Modlitwa powszechna
• Liturgiczne ABC
• Pokochać Psalmy
• Propozycje śpiewów 
• Informacje o nowościach wydawniczych

 

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera teksty liturgii Mszy świętej na każdy dzień. Daje wgląd w proponowane przez Kościół codzienne czytania biblijne i formularze mszalne, inspiruje do aktywnego uczestnictwa w liturgii. Dzięki zamieszczonym komentarzom i wprowadzeniom słowo Boże staje się bliższe, bardziej zrozumiałe. 

 

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 

Zobacz numery archiwalne czasopisma OREMUS

Zobacz jak kupić, pobrać i odczytać pliki elektroniczne »

Prawo odstąpienia od Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych nie przysługuje, jeżeli Konsument pobierze plik przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy.SPIS TREŚCI
FRAGMENT KSIĄŻKI

Środa, 6 marca
Środa Popielcowa

 

Na początku tej Eucharystii – w znaku krzyża – zapraszamy Ducha Świętego, aby czynił nas zdolnymi do dziękczynienia. Prosimy Go także, aby prowadził nas przez rozpoczynający się czterdziestodniowy okres Wielkiego Postu. Bez Jego obecności nie jesteśmy w stanie wytrwać w praktykach pokutnych. On sprawia, że możemy wejść na drogę nawrócenia, czyli słyszeć słowo, które do nas kieruje Jezus, i pełnić wolę Ojca.

 

PIEŚŃ NA WEJŚCIE: Nawróć się ludu w pokorze, E/251, S/168

 

ALBO ANTYFONA: Panie, Ty wszystkim okazujesz miłosierdzie * i żadnego ze swych stworzeń nie masz w nienawiści. * Nie zważasz na grzechy ludzi, * aby mogli się nawrócić, * przebaczasz im, bo Ty jesteś Panem, Bogiem naszym.

 

MÓDLMY SIĘ: Panie, nasz Boże, daj nam przez święty post zacząć okres pokuty, * aby nasze wyrzeczenia umocniły nas do walki ze złym duchem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

CZYTANIE z Księgi proroka Joela (2,12-18). Tak mówi Pan: „Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, i lament”. Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty! Nawróćcie się do Pana, Boga waszego! On bowiem jest litościwy, miłosierny, nieskory do gniewu i bogaty w łaskę, a lituje się nad niedolą. Kto wie? Może znów się zlituje i pozostawi po sobie błogosławieństwo plonów na ofiarę pokarmową i płynną dla Pana, Boga waszego. Na Syjonie dmijcie w róg, zarządźcie święty post, ogłoście uroczyste zgromadzenie. Zbierzcie lud, zwołajcie świętą społeczność, zgromadźcie starców, zbierzcie dzieci i niemowlęta! Niech wyjdzie oblubieniec ze swojej komnaty, a oblubienica ze swego pokoju! Między przedsionkiem a ołtarzem niechaj płaczą kapłani, słudzy Pańscy! Niech mówią: „Zlituj się, Panie, nad ludem Twoim, nie daj dziedzictwa swego na pohańbienie, aby poganie nie zapanowali nad nami. Czemuż mówić mają między narodami: Gdzież jest ich Bóg?”. A Pan zapłonął zazdrosną miłością ku swojej ziemi i zmiłował się nad swoim ludem.

Oto słowo Boże.

 

PSALM  RESPONSORYJNY  (Ps 51,3-6b.12-14.17)

 

REFREN: Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni.

 

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, *

w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość.

Obmyj mnie zupełnie z mojej winy *

i oczyść mnie z grzechu mojego.

 

Uznaję bowiem nieprawość moją, *

a grzech mój jest zawsze przede mną.

Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem *

i uczyniłem, co złe jest przed Tobą.

 

Stwórz, Boże, we mnie serce czyste *

i odnów we mnie moc ducha.

Nie odrzucaj mnie od swego oblicza *

i nie odbieraj mi świętego ducha swego.

 

Przywróć mi radość Twojego zbawienia *

i wzmocnij mnie duchem ofiarnym.

Panie, otwórz wargi moje, *

a usta moje będą głosić Twoją chwałę. 

 

CZYTANIE z Drugiego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian (5,20—6,2). Bracia: W imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem! On to dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą. Współdziałając zaś z Nim, napominamy was, abyście nie przyjmowali na próżno łaski Bożej. Mówi bowiem Pismo: „W czasie pomyślnym wysłuchałem cię, w dniu zbawienia przyszedłem ci z pomocą”. Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia.

Oto słowo Boże.

 

AKLAMACJA: Chwała Tobie, Słowo Boże.

Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych,

lecz słuchajcie głosu Pańskiego.

 

SŁOWA EWANGELII według św. Mateusza (6,1-6.16-18). Jezus powiedział do swoich uczniów: „Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie”.

Oto słowo Pańskie.

 

Rozważanie: Modlitwa, post i jałmużna – to filary religijności człowieka. Odświeżamy naszą pamięć o nich w dniach i okresach postnych. Przypominamy sobie, że w modlitwie nie chodzi o klepanie pacierzy, ale o serce skierowane do Ojca i rozmowę z Nim. Podejmujemy praktyki postne, czyli ofiarowujemy Bogu coś, co jest dla nas przyjemnością. Rezygnujemy nie tylko ze smacznych posiłków, z rozmaitych rozrywek czy niekoniecznych zakupów, ale przede wszystkim z różnych grzesznych nawyków i postaw. Owocem postu staje się jałmużna. Dzięki niej wspieramy ludzi potrzebujących. Udzielamy pomocy finansowej, dajemy nasz czas lub podejmujemy się jakiegoś dobrego społecznego zaangażowania. Nasz post i ludzie, którym pomagamy, są zawierzani w modlitwie Bogu. Ważna jest motywacja tych wielkopostnych praktyk. Oby nie dla oczu ludzkich czy własnej satysfakcji, bo wtedy nawet ścisły post, hojna jałmużna i wielogodzinna modlitwa stają się jedynie skostniałymi rytuałami. Warto post, jałmużnę i modlitwę uczynić dziękczynieniem skierowanym ku Bogu. On, dobry Ojciec, zna nasze serca i widzi nasze czyny.

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POPIOŁU:

Drodzy bracia i siostry, pokornie błagajmy Boga Ojca, aby pobłogosławił ten popiół, który nakładamy na nasze głowy na znak pokuty.

Panie Boże, Ty przebaczasz ludziom, którzy się upokarzają i starają się zadośćuczynić za grzechy,  wysłuchaj łaskawie nasze prośby * i udziel hojnie błogosławieństwa X swoim sługom i służebnicom, którzy będą posypani tym popiołem,  niech wytrwają w czterdziestodniowej pokucie, * aby mogli z oczyszczonymi duszami uczestniczyć w paschalnym misterium Twojego Syna. Który żyje i króluje na wieki wieków.

 

Albo:

 

Boże, Ty nie chcesz śmierci grzeszników, lecz ich nawrócenia,  wysłuchaj łaskawie nasze prośby i racz w swojej dobroci pobłogosławić X ten popiół, którym zamierzamy posypać nasze głowy, * spraw, abyśmy uznając, że jesteśmy prochem i w proch się obrócimy,  przez gorliwe pełnienie czterdziestodniowej pokuty otrzymali odpuszczenie grzechów * i nowe życie na podobieństwo Twojego zmartwychwstałego Syna. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 

POSYPANIE  POPIOŁEM

 

 

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

 

Albo:

 

Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz.

 

PIEŚŃ: Posypmy głowy popiołem, L/177 lub S/154

 

MODLITWA  WIERNYCH:

Módlmy się za Kościół, aby w tym świętym czasie podjął drogę pokuty i nawrócenia i odnowił przymierze zawarte z Bogiem w sakramencie chrztu.

Za rekolekcjonistów i spowiedników, aby głosząc wielkość Bożego miłosierdzia, cierpliwie wskazywali wiernym drogę powrotu do Pana.

Za rządzących, aby dbali o miłość społeczną i sprawiedliwość zwłaszcza wobec ubogich i pokrzywdzonych.

Za chorych i cierpiących, aby łączyli się z Chrystusem w tajemnicy krzyża i ofiarowali Mu swój ból.

Za nas samych, abyśmy nie przyjmowali na próżno łaski Bożej, lecz gorliwie z nią współpracowali.

 

PIEŚŃ NA PRZYGOTOWANIE DARÓW: Boże, w dobroci, E/369, L/256, S/164

 

MODLITWA  NAD  DARAMI: Panie, nasz Boże, przyjmij Ofiarę, którą uroczyście składamy na rozpoczęcie Wielkiego Postu,  wysłuchaj nasze modlitwy i spraw, abyśmy przez dzieła pokuty i miłosierdzia pokonali nasze wady, * i oczyszczeni z grzechów mogli zjednoczyć się z męką Twojego Syna. Który żyje i króluje na wieki wieków.

 

PREFACJA  WIELKOPOSTNA  10 – 11

 

PIEŚŃ NA KOMUNIĘ I NA DZIĘKCZYNIENIE: Ja wiem w kogo ja wierzę, S/350; Duszo Chrystusowa, E/437 lub L/175, S/347

 

ANTYFONA: Kto rozważa Prawo Pańskie dniem i nocą, * wyda owoc w swoim czasie.

 

MÓDLMY SIĘ: Miłosierny Boże, niech przyjęty Sakrament pomaga nam w pełnieniu pokuty,  aby nasze wyrzeczenia podobały się Tobie * i przyniosły nam uzdrowienie duszy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

PIEŚŃ NA ZAKOŃCZENIE: Bliskie jest królestwo, E/241, L/172, S/157, albo: Stwórz, o mój Boże, N2/236

 

 

 

Autorzy:
Piotr Stanisławczyk OFMConv – wprowadzenia do liturgii i rozważania

s. M. Bogna Cyz SBDNP  – modlitwy wiernych

Adam Kowalski – wybór śpiewów

 

Objaśnienie skrótów:

E - Exsultate Deo, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2010;

L - Śpiewnik Liturgiczny, TN KUL, Lublin 1998;

M - ks. Z. Piasecki, Panu memu śpiewać chcę, PROMIC - Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2007;

N1 - Niepojęta Trójco, t. 1, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 1998;

N2 - Niepojęta Trójco, t. 2, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 2010;

S - ks. J. Siedlecki, Śpiewnik Kościelny, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2015

Sklep internetowy Shoper.pl