E-BOOK
7.38
PLN
Oremus Nr 2 (233) 2016 - E-BOOK
Oremus Nr 2 (233) 2016 - E-BOOK
wydawnictwo: Promic
format: 110 x 159 mm
WERSJA PAPIEROWA
Ocena:
(Ilość ocen: 0)
Cena: 7,38 zł

Dane techniczne

wydawnictwo Promic
format 110 x 159 mm

ZACHĘCAMY DO SIĘGNIĘCIA PO LUTOWY NUMER SŁOWA WŚRÓD NAS, KTÓRY JEST ZNAKOMITYM UZUPEŁNIENIEM CZASOPISMA OREMUS.

ZNAJDUJĄ SIĘ W NIM ROZWAŻANIA DO JEDNEGO Z CODZIENNYCH CZYTAŃ MSZALNYCH, PRZYBLIŻAJĄCE SŁOWO BOŻE I UŁATWIAJĄCE JEGO ZROZUMIENIE

 

Od 1 stycznia 2016 r. podajemy teksty czytań mszalnych i aklamacji według nowego Lekcjonarza, zgodnie z zaleceniem Konferencji Episkopatu Polski.

 W lutowym numerze miesięcznika „Oremus”:

- wprowadzenia liturgiczne i rozważania przygotowane przez TOMASZA NOWACZKA MIC, rektora Wyższego Seminarium Duchownego Księży Marianów w Lublinie (1-9 lutego – okres zwykły), oraz TOMASZA GRABOWSKIEGO OP, liturgistę, prezesa Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny, wykładowcę w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym OO. Dominikanów w Krakowie (10-29 lutego – okres Wielkiego Postu)
- modlitwy wiernych autorstwa Sabiny Seul; 
- Droga Krzyżowa autorstwa Wojciecha Skóry MIC; 
- w ramach „Liturgicznego ABC” Maciej Zachara MIC przybliża postać abp. Annibale Bugniniego; 
- Michał Kozak MIC w cyklu „Pokochać Psalmy” zastanawia się, czy Psałterz to jedna czy wiele ksiąg; 
- Halina Świrska w cyklu „Nasza okładka” pisze o ikonie Kuszenia Jezusa (Duccio di Buoninsegna). 
Ponadto wstęp do okresu Wielkiego Postu (autorstwa M. Zachary MIC) i – jak w każdym numerze – czytania i modlitwy liturgiczne, propozycje śpiewów na niedziele i święta (Adam Kowalski) oraz części stałe Mszy świętej.

Zachęcamy Państwa do zatrzymania numeru lutowego na marzec, ponieważ w wydaniu marcowym nie będzie Drogi Krzyżowej.

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera teksty liturgii Mszy świętej na każdy dzień. Daje wgląd w proponowane przez Kościół codzienne czytania biblijne i formularze mszalne, inspiruje do aktywnego uczestnictwa w liturgii. Dzięki zamieszczonym komentarzom i wprowadzeniom słowo Boże staje się bliższe, bardziej zrozumiałe. 

• Czytania liturgiczne

• Modlitwy mszalne
• Komentarze liturgiczne
• Medytacje na niedziele i uroczystości
• Modlitwa powszechna
• Propozycje śpiewów
• Artykuły o liturgii
• Informacje o nowościach wydawniczych

 

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 

 

Zobacz numery archiwalne czasopisma OREMUS

Zobacz jak kupić, pobrać i odczytać pliki elektroniczne »

Prawo odstąpienia od Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych nie przysługuje, jeżeli Konsument pobierze plik przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy.

DRUKUJ OPIS

Środa, 10 lutego
Środa Popielcowa

Nasza wartość w porównaniu z wartością Boga jest mniej znacząca niż proch, którym posypane będą nasze głowy. Mimo to ośmielamy się Go znieważać swoimi grzechami i nieposłuszeństwem. Nieraz sadzamy Go na ławie oskarżonych i czynimy Mu wyrzuty. A przecież mimo naszej bezczelności, Bóg nie przestaje wzywać nas do jedności z Nim. Chce zawrócić nas z drogi odstępstwa i śmieszności buntu, byśmy nie pomarli z dala od Niego. Swoją wszechmoc ukazuje nam przez swą litość. Dziś możemy upokorzyć się przed Nim i wrócić do Niego, być stworzeniem, które istnieje, żeby świadomie oddawać Bogu cześć.

PIEŚŃ NA WEJŚCIE: Bliskie jest królestwo, E/241, L/172, S/157

ALBO ANTYFONA: Panie, Ty wszystkim okazujesz miłosierdzie * i żadnego ze swych stworzeń nie masz w nienawiści. * Nie zważasz na grzechy ludzi, * aby mogli się nawrócić, * przebaczasz im, bo Ty jesteś Panem, Bogiem naszym.

MÓDLMY SIĘ: Panie, nasz Boże, daj nam przez święty post zacząć okres pokuty, * aby nasze wyrzeczenia umocniły nas do walki ze złym duchem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

CZYTANIE z Księgi proroka Joela (2,12-18). Tak mówi Pan: „Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, i lament”. Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty! Nawróćcie się do Pana, Boga waszego! On bowiem jest litościwy, miłosierny, nieskory do gniewu i bogaty w łaskę, a lituje się nad niedolą. Kto wie? Może znów się zlituje i pozostawi po sobie błogosławieństwo plonów na ofiarę pokarmową i płynną dla Pana, Boga waszego. Na Syjonie dmijcie w róg, zarządźcie święty post, ogłoście uroczyste zgromadzenie. Zbierzcie lud, zwołajcie świętą społeczność, zgromadźcie starców, zbierzcie dzieci i niemowlęta! Niech wyjdzie oblubieniec ze swojej komnaty, a oblubienica ze swego pokoju! Między przedsionkiem a ołtarzem niechaj płaczą kapłani, słudzy Pańscy! Niech mówią: „Zlituj się, Panie, nad ludem Twoim, nie daj dziedzictwa swego na pohańbienie, aby poganie nie zapanowali nad nami. Czemuż mówić mają między narodami: Gdzież jest ich Bóg?”. A Pan zapłonął zazdrosną miłością ku swojej ziemi i zmiłował się nad swoim ludem.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 51,3-6.12-14.17)

REFREN: Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni.

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, * 
w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość. 
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy * 
i oczyść mnie z grzechu mojego.

Uznaję bowiem nieprawość moją, * 
a grzech mój jest zawsze przede mną. 
Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem * 
i uczyniłem, co złe jest przed Tobą.

Stwórz, Boże, we mnie serce czyste * 
i odnów we mnie moc ducha. 
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza * 
i nie odbieraj mi świętego ducha swego.

Przywróć mi radość Twojego zbawienia * 
i wzmocnij mnie duchem ofiarnym. 
Panie, otwórz wargi moje, * 
a usta moje będą głosić Twoją chwałę.

CZYTANIE z Drugiego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian (5,20—6,2). Bracia: W imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem! On to dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą. Współdziałając zaś z Nim, napominamy was, abyście nie przyjmowali na próżno łaski Bożej. Mówi bowiem Pismo: „W czasie pomyślnym wysłuchałem cię, w dniu zbawienia przyszedłem ci z pomocą”. Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia.
Oto słowo Boże.

AKLAMACJA: Chwała Tobie, Słowo Boże.
Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych,
lecz słuchajcie głosu Pańskiego.

SŁOWA EWANGELII według św. Mateusza (6,1-6.16-18). Jezus powiedział do swoich uczniów: „Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie”.
Oto słowo Pańskie.

ROZWAŻANIE: Trzykrotnie powtórzone w dzisiejszej Ewangelii słowa Pana: „Ojciec odda Tobie” mówią o wiecznej nagrodzie. Stosunek do tego, co wieczne, odsłania prawdę serca. Jeśli na co dzień żyję w perspektywie śmierci i ostatecznego końca świata, mogę mieć ufność, że dostąpię zbawienia. Horyzont wieczności porządkuje sprawy nietrwałe, błahe, a często nawet banalne w porównaniu ze sprawami prawdziwie boskimi. W przeciwnym wypadku, pochłonięty przez to, co przemija, i zabiegany wokół tego, co nie przetrwa, tracę właściwe odniesienie do wartości. Jeśli sąd, który mnie czeka, i werdykt Ojca, jaki usłyszę, przestały być istotne, ponieważ przyćmiły je rutynowe zajęcia lub bardzo ważne wydarzenia codzienności, to potrzebuję lekarstwa – Wielkiego Postu.
Dzięki niemu odzyskam wzrok i znów będę mógł spojrzeć na świat we właściwej perspektywie. W sposób, do którego nawołuje Pan w Objawieniu św. Jana: „Ty bowiem mówisz: «Jestem bogaty» i «wzbogaciłem się», i «niczego mi nie potrzeba», a nie wiesz, że to ty jesteś nieszczęsny i godzien litości, i biedny i ślepy, i nagi” (Ap 3,17). Nie należy się obawiać prawdy o sobie samym. Nie ona jest niebezpieczna. Groźne jest trwanie w mirażu i złudzeniach. Dlatego – jakby na otrzeźwienie – wezwanie, które słyszymy podczas posypywania głów popiołem, brzmi: „Prochem jesteś i w proch się obrócisz”. Ów proch nie jest niczym złym. Pan z czułością wziął go w swoje ręce i ulepił z niego Adama. Ożywił go tchnieniem i postawił na drodze prowadzącej do wieczności, ponieważ na zawsze pokochał swoje stworzenie.
Wielki Post jest czasem nawrócenia – powrotem na drogę prowadzącą do zbawienia. Dlatego Kościół słowami swojego Pana wzywa nas: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. By wyruszyć, mam odrzucić zbędny balast. Przywiązanie do własności dóbr ziemskich porzucić przez praktykę jałmużny. Poświęcanie czasu temu, co nie nasyca, usunąć dzięki zaangażowaniu w modlitwę. Rządy ciała nad tym, co duchowe, obalić przez ascezę postu.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POPIOŁU: 
Drodzy bracia i siostry, pokornie błagajmy Boga Ojca, aby pobłogosławił ten popiół, który nakładamy na nasze głowy na znak pokuty. 
Panie Boże, Ty przebaczasz ludziom, którzy się upokarzają i starają się zadośćuczynić za grzechy, † wysłuchaj łaskawie nasze prośby * i udziel hojnie błogosławieństwa  swoim sługom i służebnicom, którzy będą posypani tym popiołem, † niech wytrwają w czterdziestodniowej pokucie, * aby mogli z oczyszczonymi duszami uczestniczyć w paschalnym misterium Twojego Syna. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Albo:

Boże, Ty nie chcesz śmierci grzeszników, lecz ich nawrócenia, † wysłuchaj łaskawie nasze prośby i racz w swojej dobroci pobłogosławić  ten popiół, którym zamierzamy posypać nasze głowy, * spraw, abyśmy uznając, że jesteśmy prochem i w proch się obrócimy, † przez gorliwe pełnienie czterdziestodniowej pokuty otrzymali odpuszczenie grzechów * i nowe życie na podobieństwo Twojego zmartwychwstałego Syna. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

POSYPANIE POPIOŁEM


Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

Albo:

Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz.

PIEŚŃ: Posypmy głowy popiołem, L/177 lub: S/154

MODLITWA WIERNYCH:
• Módlmy się za Kościół powszechny, wzywający do podjęcia czterdziestodniowej pokuty, aby dobrze wykorzystał ten czas łaski.
• Za wszystkich, którzy będą głosić i przeżywać rekolekcje wielkopostne, aby zostali umocnieni do walki ze złym duchem.
• Za rządzących naszą ojczyzną, aby w swych decyzjach respektowali godność każdej osoby ludzkiej.
• Za chorych i cierpiących, aby łączyli się z Chrystusem w tajemnicy krzyża i ofiarowali Mu swój ból.
• Za nas samych, abyśmy nie przyjmowali na próżno łaski Bożej, lecz gorliwie z nią współpracowali.

PIEŚŃ NA PRZYGOTOWANIE DARÓW: Boże, w dobroci, E/369, L/256, S/164

MODLITWA NAD DARAMI: Panie, nasz Boże, przyjmij Ofiarę, którą uroczyście składamy na rozpoczęcie Wielkiego Postu, † wysłuchaj nasze modlitwy i spraw, abyśmy przez dzieła pokuty i miłosierdzia pokonali nasze wady, * i oczyszczeni z grzechów mogli zjednoczyć się z męką Twojego Syna. Który żyje i króluje na wieki wieków.

PREFACJA WIELKOPOSTNA 10 – 11

PIEŚŃ NA KOMUNIĘ I NA DZIĘKCZYNIENIE: Kłaniam się Tobie, E/387, L/279, S/364; Niech żyje Jezus, S/850

ANTYFONA: Kto rozważa Prawo Pańskie dniem i nocą, * wyda owoc w swoim czasie.

MÓDLMY SIĘ: Miłosierny Boże, niech przyjęty Sakrament pomaga nam w pełnieniu pokuty, † aby nasze wyrzeczenia podobały się Tobie * i przyniosły nam uzdrowienie duszy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PIEŚŃ NA ZAKOŃCZENIE: Któryś za nas cierpiał rany, L/497, S/199


Autorzy:
Tomasz Grabowski OP – wprowadzenie do liturgii i rozważanie
Sabina Seul – modlitwa wiernych
Adam Kowalski - wybór śpiewów


Objaśnienie skrótów:
E - Exsultate Deo, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2010;
L - Śpiewnik Liturgiczny, TN KUL, Lublin 1998;
M - ks. Z. Piasecki, Panu memu śpiewać chcę, PROMIC - Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2007;
N1 - Niepojęta Trójco, t. 1, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 1998;
N2 - Niepojęta Trójco, t. 2, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 2010;
S - ks. J. Siedlecki, Śpiewnik Kościelny, Instytut Wydawniczy Księży Misjonarzy "Nasza Przeszłość", Kraków 2012

DODAJ OPINIE

OPINIE KLIENTÓW

Opinie o produkcie (0)

Przypomnimy Ci, kiedy produkt będzie dostępny.

 • Granice
 • Centrum Duchowosci Benedyktynskiej
 • Opoka
 • Wiara
 • Logo Marianum Travel
 • SPM logo
 • BiblioNetka
 • Idziemy
 • Kaplani
 • Vox Fm
 • Radio Niepokalanów
 • Radio polskie
 • Papierowe Mysli
 • Ewangelizuj.pl
 • droga.com.pl
 • logo kulturaonline
 • Sacroexpo
Oremus Nr 2 (233) 2016 - E-BOOKOPIS

ZACHĘCAMY DO SIĘGNIĘCIA PO LUTOWY NUMER SŁOWA WŚRÓD NAS, KTÓRY JEST ZNAKOMITYM UZUPEŁNIENIEM CZASOPISMA OREMUS.

ZNAJDUJĄ SIĘ W NIM ROZWAŻANIA DO JEDNEGO Z CODZIENNYCH CZYTAŃ MSZALNYCH, PRZYBLIŻAJĄCE SŁOWO BOŻE I UŁATWIAJĄCE JEGO ZROZUMIENIE

 

Od 1 stycznia 2016 r. podajemy teksty czytań mszalnych i aklamacji według nowego Lekcjonarza, zgodnie z zaleceniem Konferencji Episkopatu Polski.

 W lutowym numerze miesięcznika „Oremus”:

- wprowadzenia liturgiczne i rozważania przygotowane przez TOMASZA NOWACZKA MIC, rektora Wyższego Seminarium Duchownego Księży Marianów w Lublinie (1-9 lutego – okres zwykły), oraz TOMASZA GRABOWSKIEGO OP, liturgistę, prezesa Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny, wykładowcę w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym OO. Dominikanów w Krakowie (10-29 lutego – okres Wielkiego Postu)
- modlitwy wiernych autorstwa Sabiny Seul; 
- Droga Krzyżowa autorstwa Wojciecha Skóry MIC; 
- w ramach „Liturgicznego ABC” Maciej Zachara MIC przybliża postać abp. Annibale Bugniniego; 
- Michał Kozak MIC w cyklu „Pokochać Psalmy” zastanawia się, czy Psałterz to jedna czy wiele ksiąg; 
- Halina Świrska w cyklu „Nasza okładka” pisze o ikonie Kuszenia Jezusa (Duccio di Buoninsegna). 
Ponadto wstęp do okresu Wielkiego Postu (autorstwa M. Zachary MIC) i – jak w każdym numerze – czytania i modlitwy liturgiczne, propozycje śpiewów na niedziele i święta (Adam Kowalski) oraz części stałe Mszy świętej.

Zachęcamy Państwa do zatrzymania numeru lutowego na marzec, ponieważ w wydaniu marcowym nie będzie Drogi Krzyżowej.

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera teksty liturgii Mszy świętej na każdy dzień. Daje wgląd w proponowane przez Kościół codzienne czytania biblijne i formularze mszalne, inspiruje do aktywnego uczestnictwa w liturgii. Dzięki zamieszczonym komentarzom i wprowadzeniom słowo Boże staje się bliższe, bardziej zrozumiałe. 

• Czytania liturgiczne

• Modlitwy mszalne
• Komentarze liturgiczne
• Medytacje na niedziele i uroczystości
• Modlitwa powszechna
• Propozycje śpiewów
• Artykuły o liturgii
• Informacje o nowościach wydawniczych

 

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 

 

Zobacz numery archiwalne czasopisma OREMUS

Zobacz jak kupić, pobrać i odczytać pliki elektroniczne »

Prawo odstąpienia od Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych nie przysługuje, jeżeli Konsument pobierze plik przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy.SPIS TREŚCI
FRAGMENT KSIĄŻKI

Środa, 10 lutego
Środa Popielcowa

Nasza wartość w porównaniu z wartością Boga jest mniej znacząca niż proch, którym posypane będą nasze głowy. Mimo to ośmielamy się Go znieważać swoimi grzechami i nieposłuszeństwem. Nieraz sadzamy Go na ławie oskarżonych i czynimy Mu wyrzuty. A przecież mimo naszej bezczelności, Bóg nie przestaje wzywać nas do jedności z Nim. Chce zawrócić nas z drogi odstępstwa i śmieszności buntu, byśmy nie pomarli z dala od Niego. Swoją wszechmoc ukazuje nam przez swą litość. Dziś możemy upokorzyć się przed Nim i wrócić do Niego, być stworzeniem, które istnieje, żeby świadomie oddawać Bogu cześć.

PIEŚŃ NA WEJŚCIE: Bliskie jest królestwo, E/241, L/172, S/157

ALBO ANTYFONA: Panie, Ty wszystkim okazujesz miłosierdzie * i żadnego ze swych stworzeń nie masz w nienawiści. * Nie zważasz na grzechy ludzi, * aby mogli się nawrócić, * przebaczasz im, bo Ty jesteś Panem, Bogiem naszym.

MÓDLMY SIĘ: Panie, nasz Boże, daj nam przez święty post zacząć okres pokuty, * aby nasze wyrzeczenia umocniły nas do walki ze złym duchem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

CZYTANIE z Księgi proroka Joela (2,12-18). Tak mówi Pan: „Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, i lament”. Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty! Nawróćcie się do Pana, Boga waszego! On bowiem jest litościwy, miłosierny, nieskory do gniewu i bogaty w łaskę, a lituje się nad niedolą. Kto wie? Może znów się zlituje i pozostawi po sobie błogosławieństwo plonów na ofiarę pokarmową i płynną dla Pana, Boga waszego. Na Syjonie dmijcie w róg, zarządźcie święty post, ogłoście uroczyste zgromadzenie. Zbierzcie lud, zwołajcie świętą społeczność, zgromadźcie starców, zbierzcie dzieci i niemowlęta! Niech wyjdzie oblubieniec ze swojej komnaty, a oblubienica ze swego pokoju! Między przedsionkiem a ołtarzem niechaj płaczą kapłani, słudzy Pańscy! Niech mówią: „Zlituj się, Panie, nad ludem Twoim, nie daj dziedzictwa swego na pohańbienie, aby poganie nie zapanowali nad nami. Czemuż mówić mają między narodami: Gdzież jest ich Bóg?”. A Pan zapłonął zazdrosną miłością ku swojej ziemi i zmiłował się nad swoim ludem.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 51,3-6.12-14.17)

REFREN: Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni.

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, * 
w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość. 
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy * 
i oczyść mnie z grzechu mojego.

Uznaję bowiem nieprawość moją, * 
a grzech mój jest zawsze przede mną. 
Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem * 
i uczyniłem, co złe jest przed Tobą.

Stwórz, Boże, we mnie serce czyste * 
i odnów we mnie moc ducha. 
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza * 
i nie odbieraj mi świętego ducha swego.

Przywróć mi radość Twojego zbawienia * 
i wzmocnij mnie duchem ofiarnym. 
Panie, otwórz wargi moje, * 
a usta moje będą głosić Twoją chwałę.

CZYTANIE z Drugiego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian (5,20—6,2). Bracia: W imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem! On to dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą. Współdziałając zaś z Nim, napominamy was, abyście nie przyjmowali na próżno łaski Bożej. Mówi bowiem Pismo: „W czasie pomyślnym wysłuchałem cię, w dniu zbawienia przyszedłem ci z pomocą”. Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia.
Oto słowo Boże.

AKLAMACJA: Chwała Tobie, Słowo Boże.
Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych,
lecz słuchajcie głosu Pańskiego.

SŁOWA EWANGELII według św. Mateusza (6,1-6.16-18). Jezus powiedział do swoich uczniów: „Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie”.
Oto słowo Pańskie.

ROZWAŻANIE: Trzykrotnie powtórzone w dzisiejszej Ewangelii słowa Pana: „Ojciec odda Tobie” mówią o wiecznej nagrodzie. Stosunek do tego, co wieczne, odsłania prawdę serca. Jeśli na co dzień żyję w perspektywie śmierci i ostatecznego końca świata, mogę mieć ufność, że dostąpię zbawienia. Horyzont wieczności porządkuje sprawy nietrwałe, błahe, a często nawet banalne w porównaniu ze sprawami prawdziwie boskimi. W przeciwnym wypadku, pochłonięty przez to, co przemija, i zabiegany wokół tego, co nie przetrwa, tracę właściwe odniesienie do wartości. Jeśli sąd, który mnie czeka, i werdykt Ojca, jaki usłyszę, przestały być istotne, ponieważ przyćmiły je rutynowe zajęcia lub bardzo ważne wydarzenia codzienności, to potrzebuję lekarstwa – Wielkiego Postu.
Dzięki niemu odzyskam wzrok i znów będę mógł spojrzeć na świat we właściwej perspektywie. W sposób, do którego nawołuje Pan w Objawieniu św. Jana: „Ty bowiem mówisz: «Jestem bogaty» i «wzbogaciłem się», i «niczego mi nie potrzeba», a nie wiesz, że to ty jesteś nieszczęsny i godzien litości, i biedny i ślepy, i nagi” (Ap 3,17). Nie należy się obawiać prawdy o sobie samym. Nie ona jest niebezpieczna. Groźne jest trwanie w mirażu i złudzeniach. Dlatego – jakby na otrzeźwienie – wezwanie, które słyszymy podczas posypywania głów popiołem, brzmi: „Prochem jesteś i w proch się obrócisz”. Ów proch nie jest niczym złym. Pan z czułością wziął go w swoje ręce i ulepił z niego Adama. Ożywił go tchnieniem i postawił na drodze prowadzącej do wieczności, ponieważ na zawsze pokochał swoje stworzenie.
Wielki Post jest czasem nawrócenia – powrotem na drogę prowadzącą do zbawienia. Dlatego Kościół słowami swojego Pana wzywa nas: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. By wyruszyć, mam odrzucić zbędny balast. Przywiązanie do własności dóbr ziemskich porzucić przez praktykę jałmużny. Poświęcanie czasu temu, co nie nasyca, usunąć dzięki zaangażowaniu w modlitwę. Rządy ciała nad tym, co duchowe, obalić przez ascezę postu.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POPIOŁU: 
Drodzy bracia i siostry, pokornie błagajmy Boga Ojca, aby pobłogosławił ten popiół, który nakładamy na nasze głowy na znak pokuty. 
Panie Boże, Ty przebaczasz ludziom, którzy się upokarzają i starają się zadośćuczynić za grzechy, † wysłuchaj łaskawie nasze prośby * i udziel hojnie błogosławieństwa  swoim sługom i służebnicom, którzy będą posypani tym popiołem, † niech wytrwają w czterdziestodniowej pokucie, * aby mogli z oczyszczonymi duszami uczestniczyć w paschalnym misterium Twojego Syna. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Albo:

Boże, Ty nie chcesz śmierci grzeszników, lecz ich nawrócenia, † wysłuchaj łaskawie nasze prośby i racz w swojej dobroci pobłogosławić  ten popiół, którym zamierzamy posypać nasze głowy, * spraw, abyśmy uznając, że jesteśmy prochem i w proch się obrócimy, † przez gorliwe pełnienie czterdziestodniowej pokuty otrzymali odpuszczenie grzechów * i nowe życie na podobieństwo Twojego zmartwychwstałego Syna. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

POSYPANIE POPIOŁEM


Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

Albo:

Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz.

PIEŚŃ: Posypmy głowy popiołem, L/177 lub: S/154

MODLITWA WIERNYCH:
• Módlmy się za Kościół powszechny, wzywający do podjęcia czterdziestodniowej pokuty, aby dobrze wykorzystał ten czas łaski.
• Za wszystkich, którzy będą głosić i przeżywać rekolekcje wielkopostne, aby zostali umocnieni do walki ze złym duchem.
• Za rządzących naszą ojczyzną, aby w swych decyzjach respektowali godność każdej osoby ludzkiej.
• Za chorych i cierpiących, aby łączyli się z Chrystusem w tajemnicy krzyża i ofiarowali Mu swój ból.
• Za nas samych, abyśmy nie przyjmowali na próżno łaski Bożej, lecz gorliwie z nią współpracowali.

PIEŚŃ NA PRZYGOTOWANIE DARÓW: Boże, w dobroci, E/369, L/256, S/164

MODLITWA NAD DARAMI: Panie, nasz Boże, przyjmij Ofiarę, którą uroczyście składamy na rozpoczęcie Wielkiego Postu, † wysłuchaj nasze modlitwy i spraw, abyśmy przez dzieła pokuty i miłosierdzia pokonali nasze wady, * i oczyszczeni z grzechów mogli zjednoczyć się z męką Twojego Syna. Który żyje i króluje na wieki wieków.

PREFACJA WIELKOPOSTNA 10 – 11

PIEŚŃ NA KOMUNIĘ I NA DZIĘKCZYNIENIE: Kłaniam się Tobie, E/387, L/279, S/364; Niech żyje Jezus, S/850

ANTYFONA: Kto rozważa Prawo Pańskie dniem i nocą, * wyda owoc w swoim czasie.

MÓDLMY SIĘ: Miłosierny Boże, niech przyjęty Sakrament pomaga nam w pełnieniu pokuty, † aby nasze wyrzeczenia podobały się Tobie * i przyniosły nam uzdrowienie duszy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PIEŚŃ NA ZAKOŃCZENIE: Któryś za nas cierpiał rany, L/497, S/199


Autorzy:
Tomasz Grabowski OP – wprowadzenie do liturgii i rozważanie
Sabina Seul – modlitwa wiernych
Adam Kowalski - wybór śpiewów


Objaśnienie skrótów:
E - Exsultate Deo, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2010;
L - Śpiewnik Liturgiczny, TN KUL, Lublin 1998;
M - ks. Z. Piasecki, Panu memu śpiewać chcę, PROMIC - Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2007;
N1 - Niepojęta Trójco, t. 1, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 1998;
N2 - Niepojęta Trójco, t. 2, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 2010;
S - ks. J. Siedlecki, Śpiewnik Kościelny, Instytut Wydawniczy Księży Misjonarzy "Nasza Przeszłość", Kraków 2012

Sklep internetowy Shoper.pl