Czasopisma
7.2
PLN
Oremus Nr 12 (303) 2021
Oremus Nr 12 (303) 2021
wydawnictwo: Promic
format: 110 x 159 mm
E-BOOK
Ocena:
(Ilość ocen: 0)
Cena: 7,20 zł

Dane techniczne

wydawnictwo Promic
format 110 x 159 mm

W każdym numerze ROZWAŻANIA NA KAŻDY DZIEŃ

ZACHĘCAMY DO SIĘGNIĘCIA PO GRUDNIOWY NUMER SŁOWA WŚRÓD NAS, KTÓRY JEST ZNAKOMITYM UZUPEŁNIENIEM CZASOPISMA OREMUS.

W grudniowym numerze miesięcznika „Oremus”:

- czytania i modlitwy mszalne na każdy dzień;
- wprowadzenia liturgiczne i rozważania, które opracował Piotr Stanisławczyk OFMConv, duszpasterz, rekolekcjonista, obecnie sekretarz ds. formacji w Kurii Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych – Franciszkanów w Rzymie;
- modlitwy wiernych przygotowane przez Agnieszkę Kuryś, tłumaczkę i publicystkę;
- wprowadzenie do okresu Narodzenia Pańskiego, napisane przez Konrada Małysa OSB z Tyńca, absolwenta filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim, przeora opactwa tynieckiego, rekolekcjonistę i kierownika duchowego;
- kolejny tekst z działu „Pytania i odpowiedzi”. Rafał Maciejewski, śpiewak, pedagog Akademii Muzycznej w Łodzi, kantor łódzkiego klasztoru oo. dominikanów, prowadzący warsztaty muzyki liturgicznej w Polsce, odpowiada na pytanie: „Dwa razy w roku liturgicznym mamy do czynienia na Mszy świętej z sekwencjami przed «Alleluja». Jak powinno się je wykonywać? Czy wykonuje je kantor lub chór, czy całe zgromadzenie? Czy sekwencja może być recytowana? I jaką postawę należy wówczas przyjąć?”;
- propozycje śpiewów na niedziele, uroczystości i święta, przygotowane przez Adama Kowalskiego, organistę w parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Świętej Lipce.

W ramach „Liturgicznego ABC” Maciej Zachara MIC przybliża kolejne godziny kanoniczne według Brewiarza Rzymskiego (z 1568 r.), który stosowany był aż do reformy liturgii po Soborze Watykańskim II.
Michał Kozak MIC w dziale „Pokochać Psalmy” rozważa Psalm 33, którym modlimy się 21 grudnia. Psalm ten – zauważa autor – „stawia przed nami dwa fundamentalne pytania: jak postrzegasz świat, w którym żyjesz, i jaki jest wewnętrzny świat, w którym «dzieje się» Twoja modlitwa?”.
Halina Świrska, autorka „Naszej okładki”, omawia obraz „Narodzenie Pańskie” (Brat Francke).
Ponadto w numerze – jak zawsze – części stałe Mszy świętej a także formularze Mszy o Najświętszej Maryi Panny w Adwencie oraz w okresie Narodzenia Pańskiego.

 

Jesteśmy na Facebooku! Zapraszamy wszystkich do polubienia profilu oraz do aktywnego udziału w różnych dyskusjach. 

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera:

• Czytania liturgiczne
• Modlitwy mszalne
• Wprowadzenia liturgiczne
• Rozważania
• Modlitwy wiernych
• Liturgiczne ABC
• Pytania i odpowiedzi
• Wstępy do okresów liturgicznych
• Omówienia okładki
• Pokochać Psalmy
• Propozycje śpiewów 
• Informacje o nowościach wydawniczych

 

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 

 

Zobacz numery archiwalne czasopisma OREMUS

DRUKUJ OPIS

Sobota, 25 grudnia
Narodzenie Pańskie

Msza w nocy

Pragniemy żyć na tym świecie „rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie”. Dlatego przychodzimy tu z nadzieją na nowe życie. Bóg wyzwala nas z niewoli grzechu i daje zdolność czynienia dobra. Dzisiejsza liturgia zachęca do przeżywania radości z powodu narodzenia Pana. Bóg przychodzi pokornie i jest pośród nas. To wydarzenie uobecnia się w czasie każdej Eucharystii. Prośmy Pana, abyśmy mogli doświadczać Jego narodzin na co dzień.

PIEŚŃ NA WEJŚCIE: Wśród nocnej ciszy, E/312, L/165, M/314, N1/137, S/120

ALBO ANTYFONA: Radujmy się wszyscy w Panu, * dzisiaj narodził się nam Zbawiciel. * Dzisiaj prawdziwy pokój zstąpił z nieba na ziemię.

CHWAŁA

MÓDLMY SIĘ: Boże, Ty sprawiłeś, że ta najświętsza noc zajaśniała blaskiem prawdziwej światłości, † daj, abyśmy w niebie mogli uczestniczyć w radości Twojego Syna, * którego tajemnicę Wcielenia poznaliśmy na ziemi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

CZYTANIE z Księgi proroka Izajasza (9,1-3.5-6). Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą, jak się radują w żniwa, jak się weselą przy podziale łupu. Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu, pręt jego ciemięzcy, jak w dniu porażki Madianitów. Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: „Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju”. Wielkie będzie Jego panowanie w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad jego królestwem, które On utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki. Zazdrosna miłość Pana Zastępów tego dokona.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 96,1-3.11-13)

REFREN: Dziś się narodził Chrystus Pan, Zbawiciel.

Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
śpiewaj Panu, ziemio cała.
Śpiewajcie Panu, *
sławcie Jego imię.

Każdego dnia głoście Jego zbawienie. *
Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów,
rozgłaszajcie Jego cuda *
pośród wszystkich ludów.

Niech się radują niebiosa i ziemia weseli, *
niech szumi morze i wszystko, co je napełnia.
Niech się cieszą pola i wszystko, co na nich rośnie, *
niech wszystkie drzewa w lasach wykrzykują z radości.

Przed obliczem Pana, który już się zbliża, *
który już się zbliża, by osądzić ziemię.
On będzie sądził świat sprawiedliwie, *
a ludy według swej prawdy.

CZYTANIE z Listu św. Pawła Apostoła do Tytusa (2,11-14). Umiłowany: Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych, rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić lud wybrany sobie na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków.
Oto słowo Boże.

AKLAMACJA: Alleluja.
Zwiastuję wam radość wielką,
dziś narodził się nam Zbawiciel,
którym jest Jezus Chrystus.

SŁOWA EWANGELII według św. Łukasza (2,1-14). W owym czasie wyszło rozporządzenie cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym świecie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Podążali więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Powiła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Wtem stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. I rzekł do nich anioł: „Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: znajdziecie Niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie”. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których sobie upodobał”.
Oto słowo Pańskie.

ROZWAŻANIE: W liturgii uroczystości lub święta po akcie pokutnym intonuje się: „Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom...”. Hymn inspirowany jest uwielbieniem, wypowiedzianym przez aniołów w scenie zwiastowania pasterzom narodzin Pana. Słyszymy, że wszyscy ludzie są obiektem Bożego upodobania – Bóg Ojciec kocha każdego człowieka i przez swojego Syna przynosi dar pokoju. Szczytem chwały jest to, że Syn Boży bierze ciało z Maryi Dziewicy i przychodzi na świat jako człowiek. Jezus staje się naszym bratem i w tajemnicy Jego narodzin wszyscy ludzie ogarnięci są chwałą Boga – Jego czystością, mocą i pięknem.
Bóg daje swą łaskę każdemu: zarówno tym, którzy żyją zgodnie z przykazaniami, jak i grzesznikom. Aniołowie przychodzą z dobrą nowiną do pasterzy. Prawowierni Żydzi odnosili się do nich z nieufnością, postrzegając ich jako ludzi niewykształconych i niezachowujących zwyczajów religijnych. Przez większą część roku pasterze wypasali powierzone im przez właścicieli owce. Troszczyli się o trzody i chronili je przed drapieżnikami. Nie mieli więc możliwości brać udziału w modlitwach w synagodze czy w świątyni. Byli jednak świadomi swojej grzeszności i niegodności.
Uroczystość Narodzenia Pańskiego to czas, w którym świętujemy wielką miłość Boga do każdego człowieka. Niezależnie od tego, czy nasze życie religijne jest doskonałe czy nie, Jezus rodzi się i przychodzi do nas. W postawie pasterzy Bóg ukazuje naszą misję. Oni słuchają aniołów, wykonują ich polecenie, odbywają pielgrzymkę, aby doświadczyć Bożej obecności; odnajdują Maryję, Józefa i Jezusa. Następnie wracają do swych obowiązków, wielbiąc i wysławiając Boga. Dzisiejsze świętowanie motywuje nas, aby znaleźć Jezusa, doświadczyć radości tego spotkania i w duchu uwielbienia Boga powrócić do miejsc, w których żyjemy i pracujemy.

WIERZĘ

MODLITWA WIERNYCH:
• „Dziś się narodził Chrystus Pan, Zbawiciel.” Prośmy o pokój i radość dla wszystkich wierzących w Chrystusa.
• „Łaska Boga niesie zbawienie wszystkim ludziom.” Prośmy o dar wiary dla nieznających Boga.
• „Nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło.” Prośmy o wyzwolenie dla pogrążonych w mrokach samotności i rozpaczy.
• „Radujmy się wszyscy w Panu.” Prośmy o szczęście przebywania z Bogiem dla bliskich nam zmarłych.
• „Dziecię nam się narodziło.” Prośmy o nieustającą wdzięczność za rzeczywistą obecność Jezusa w Eucharystii dla nas.

PIEŚŃ NA PRZYGOTOWANIE DARÓW: Dzisiaj w Betlejem, E/297, L/145, M/286, N2/176, S/84

MODLITWA NAD DARAMI: Wszechmogący Boże, przyjmij z upodobaniem dary złożone w świętą noc Narodzenia Pańskiego † i przez tajemniczą wymianę darów daj nam udział w Bóstwie Twojego Syna, * w którym nasza ludzka natura zjednoczyła się z Tobą. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PREFACJA O NARODZENIU PAŃSKIM 3 – 5

PIEŚŃ NA KOMUNIĘ I NA DZIĘKCZYNIENIE: Przybieżeli do Betlejem, E/306, L/160, M/303, N2/185, S/106; Gdy się Chrystus rodzi, E/298, L/146, M/288, N2/177

ANTYFONA: Słowo stało się ciałem * i oglądaliśmy Jego chwałę.

MÓDLMY SIĘ: Panie, nasz Boże, z radością obchodzimy Narodzenie naszego Odkupiciela, * spraw, abyśmy przez święte życie zasłużyli na zjednoczenie z Nim w wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego.

UROCZYSTE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO: Bóg nieskończenie dobry przez wcielenie swojego Syna rozproszył ciemności świata † i przez Jego narodzenie napełnił światłem tę najświętszą noc (ten najświętszy dzień), * niech oddali od was ciemności grzechu i oświeci wasze serca światłem łaski.
Amen.
Bóg, który posłał Aniołów, aby zwiastowali pasterzom wesołą nowinę, † niech napełni wasze dusze swoją radością * i uczyni was głosicielami Ewangelii.
Amen.
Bóg, który przez wcielenie swojego Syna związał ziemię z niebem, † niech wam udzieli darów pokoju i swojej miłości, * abyście się stali uczestnikami społeczności Świętych w niebie.
Amen.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn,  i Duch Święty.
Amen.

PIEŚŃ NA ZAKOŃCZENIE: Bóg się rodzi, E/291, L/139, M/278, S/72

 

Autorzy:
Piotr Stanisławczyk OFMConv – wprowadzenia liturgiczne i rozważania
Agnieszka Kuryś – modlitwy wiernych
Adam Kowalski – wybór śpiewów

Objaśnienie skrótów:
E - Exsultate Deo, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2010;
L - Śpiewnik Liturgiczny, TN KUL, Lublin 1998;
M - ks. Z. Piasecki, Panu memu śpiewać chcę, PROMIC - Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2007;
N1 - Niepojęta Trójco, t. 1, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 1998;
N2 - Niepojęta Trójco, t. 2, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 2010;
S - ks. J. Siedlecki, Śpiewnik Kościelny, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2015

DODAJ OPINIE

OPINIE KLIENTÓW

Opinie o produkcie (0)

Przypomnimy Ci, kiedy produkt będzie dostępny.

 • Granice
 • Centrum Duchowosci Benedyktynskiej
 • Opoka
 • Wiara
 • Logo Marianum Travel
 • SPM logo
 • BiblioNetka
 • Idziemy
 • Kaplani
 • Vox Fm
 • Radio Niepokalanów
 • Radio polskie
 • Papierowe Mysli
 • Ewangelizuj.pl
 • droga.com.pl
 • logo kulturaonline
 • Sacroexpo
Oremus Nr 12 (303) 2021OPIS

W każdym numerze ROZWAŻANIA NA KAŻDY DZIEŃ

ZACHĘCAMY DO SIĘGNIĘCIA PO GRUDNIOWY NUMER SŁOWA WŚRÓD NAS, KTÓRY JEST ZNAKOMITYM UZUPEŁNIENIEM CZASOPISMA OREMUS.

W grudniowym numerze miesięcznika „Oremus”:

- czytania i modlitwy mszalne na każdy dzień;
- wprowadzenia liturgiczne i rozważania, które opracował Piotr Stanisławczyk OFMConv, duszpasterz, rekolekcjonista, obecnie sekretarz ds. formacji w Kurii Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych – Franciszkanów w Rzymie;
- modlitwy wiernych przygotowane przez Agnieszkę Kuryś, tłumaczkę i publicystkę;
- wprowadzenie do okresu Narodzenia Pańskiego, napisane przez Konrada Małysa OSB z Tyńca, absolwenta filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim, przeora opactwa tynieckiego, rekolekcjonistę i kierownika duchowego;
- kolejny tekst z działu „Pytania i odpowiedzi”. Rafał Maciejewski, śpiewak, pedagog Akademii Muzycznej w Łodzi, kantor łódzkiego klasztoru oo. dominikanów, prowadzący warsztaty muzyki liturgicznej w Polsce, odpowiada na pytanie: „Dwa razy w roku liturgicznym mamy do czynienia na Mszy świętej z sekwencjami przed «Alleluja». Jak powinno się je wykonywać? Czy wykonuje je kantor lub chór, czy całe zgromadzenie? Czy sekwencja może być recytowana? I jaką postawę należy wówczas przyjąć?”;
- propozycje śpiewów na niedziele, uroczystości i święta, przygotowane przez Adama Kowalskiego, organistę w parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Świętej Lipce.

W ramach „Liturgicznego ABC” Maciej Zachara MIC przybliża kolejne godziny kanoniczne według Brewiarza Rzymskiego (z 1568 r.), który stosowany był aż do reformy liturgii po Soborze Watykańskim II.
Michał Kozak MIC w dziale „Pokochać Psalmy” rozważa Psalm 33, którym modlimy się 21 grudnia. Psalm ten – zauważa autor – „stawia przed nami dwa fundamentalne pytania: jak postrzegasz świat, w którym żyjesz, i jaki jest wewnętrzny świat, w którym «dzieje się» Twoja modlitwa?”.
Halina Świrska, autorka „Naszej okładki”, omawia obraz „Narodzenie Pańskie” (Brat Francke).
Ponadto w numerze – jak zawsze – części stałe Mszy świętej a także formularze Mszy o Najświętszej Maryi Panny w Adwencie oraz w okresie Narodzenia Pańskiego.

 

Jesteśmy na Facebooku! Zapraszamy wszystkich do polubienia profilu oraz do aktywnego udziału w różnych dyskusjach. 

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera:

• Czytania liturgiczne
• Modlitwy mszalne
• Wprowadzenia liturgiczne
• Rozważania
• Modlitwy wiernych
• Liturgiczne ABC
• Pytania i odpowiedzi
• Wstępy do okresów liturgicznych
• Omówienia okładki
• Pokochać Psalmy
• Propozycje śpiewów 
• Informacje o nowościach wydawniczych

 

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 

 

Zobacz numery archiwalne czasopisma OREMUSSPIS TREŚCI
FRAGMENT KSIĄŻKI

Sobota, 25 grudnia
Narodzenie Pańskie

Msza w nocy

Pragniemy żyć na tym świecie „rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie”. Dlatego przychodzimy tu z nadzieją na nowe życie. Bóg wyzwala nas z niewoli grzechu i daje zdolność czynienia dobra. Dzisiejsza liturgia zachęca do przeżywania radości z powodu narodzenia Pana. Bóg przychodzi pokornie i jest pośród nas. To wydarzenie uobecnia się w czasie każdej Eucharystii. Prośmy Pana, abyśmy mogli doświadczać Jego narodzin na co dzień.

PIEŚŃ NA WEJŚCIE: Wśród nocnej ciszy, E/312, L/165, M/314, N1/137, S/120

ALBO ANTYFONA: Radujmy się wszyscy w Panu, * dzisiaj narodził się nam Zbawiciel. * Dzisiaj prawdziwy pokój zstąpił z nieba na ziemię.

CHWAŁA

MÓDLMY SIĘ: Boże, Ty sprawiłeś, że ta najświętsza noc zajaśniała blaskiem prawdziwej światłości, † daj, abyśmy w niebie mogli uczestniczyć w radości Twojego Syna, * którego tajemnicę Wcielenia poznaliśmy na ziemi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

CZYTANIE z Księgi proroka Izajasza (9,1-3.5-6). Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą, jak się radują w żniwa, jak się weselą przy podziale łupu. Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu, pręt jego ciemięzcy, jak w dniu porażki Madianitów. Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: „Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju”. Wielkie będzie Jego panowanie w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad jego królestwem, które On utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki. Zazdrosna miłość Pana Zastępów tego dokona.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 96,1-3.11-13)

REFREN: Dziś się narodził Chrystus Pan, Zbawiciel.

Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
śpiewaj Panu, ziemio cała.
Śpiewajcie Panu, *
sławcie Jego imię.

Każdego dnia głoście Jego zbawienie. *
Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów,
rozgłaszajcie Jego cuda *
pośród wszystkich ludów.

Niech się radują niebiosa i ziemia weseli, *
niech szumi morze i wszystko, co je napełnia.
Niech się cieszą pola i wszystko, co na nich rośnie, *
niech wszystkie drzewa w lasach wykrzykują z radości.

Przed obliczem Pana, który już się zbliża, *
który już się zbliża, by osądzić ziemię.
On będzie sądził świat sprawiedliwie, *
a ludy według swej prawdy.

CZYTANIE z Listu św. Pawła Apostoła do Tytusa (2,11-14). Umiłowany: Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych, rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić lud wybrany sobie na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków.
Oto słowo Boże.

AKLAMACJA: Alleluja.
Zwiastuję wam radość wielką,
dziś narodził się nam Zbawiciel,
którym jest Jezus Chrystus.

SŁOWA EWANGELII według św. Łukasza (2,1-14). W owym czasie wyszło rozporządzenie cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym świecie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Podążali więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Powiła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Wtem stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. I rzekł do nich anioł: „Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: znajdziecie Niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie”. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których sobie upodobał”.
Oto słowo Pańskie.

ROZWAŻANIE: W liturgii uroczystości lub święta po akcie pokutnym intonuje się: „Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom...”. Hymn inspirowany jest uwielbieniem, wypowiedzianym przez aniołów w scenie zwiastowania pasterzom narodzin Pana. Słyszymy, że wszyscy ludzie są obiektem Bożego upodobania – Bóg Ojciec kocha każdego człowieka i przez swojego Syna przynosi dar pokoju. Szczytem chwały jest to, że Syn Boży bierze ciało z Maryi Dziewicy i przychodzi na świat jako człowiek. Jezus staje się naszym bratem i w tajemnicy Jego narodzin wszyscy ludzie ogarnięci są chwałą Boga – Jego czystością, mocą i pięknem.
Bóg daje swą łaskę każdemu: zarówno tym, którzy żyją zgodnie z przykazaniami, jak i grzesznikom. Aniołowie przychodzą z dobrą nowiną do pasterzy. Prawowierni Żydzi odnosili się do nich z nieufnością, postrzegając ich jako ludzi niewykształconych i niezachowujących zwyczajów religijnych. Przez większą część roku pasterze wypasali powierzone im przez właścicieli owce. Troszczyli się o trzody i chronili je przed drapieżnikami. Nie mieli więc możliwości brać udziału w modlitwach w synagodze czy w świątyni. Byli jednak świadomi swojej grzeszności i niegodności.
Uroczystość Narodzenia Pańskiego to czas, w którym świętujemy wielką miłość Boga do każdego człowieka. Niezależnie od tego, czy nasze życie religijne jest doskonałe czy nie, Jezus rodzi się i przychodzi do nas. W postawie pasterzy Bóg ukazuje naszą misję. Oni słuchają aniołów, wykonują ich polecenie, odbywają pielgrzymkę, aby doświadczyć Bożej obecności; odnajdują Maryję, Józefa i Jezusa. Następnie wracają do swych obowiązków, wielbiąc i wysławiając Boga. Dzisiejsze świętowanie motywuje nas, aby znaleźć Jezusa, doświadczyć radości tego spotkania i w duchu uwielbienia Boga powrócić do miejsc, w których żyjemy i pracujemy.

WIERZĘ

MODLITWA WIERNYCH:
• „Dziś się narodził Chrystus Pan, Zbawiciel.” Prośmy o pokój i radość dla wszystkich wierzących w Chrystusa.
• „Łaska Boga niesie zbawienie wszystkim ludziom.” Prośmy o dar wiary dla nieznających Boga.
• „Nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło.” Prośmy o wyzwolenie dla pogrążonych w mrokach samotności i rozpaczy.
• „Radujmy się wszyscy w Panu.” Prośmy o szczęście przebywania z Bogiem dla bliskich nam zmarłych.
• „Dziecię nam się narodziło.” Prośmy o nieustającą wdzięczność za rzeczywistą obecność Jezusa w Eucharystii dla nas.

PIEŚŃ NA PRZYGOTOWANIE DARÓW: Dzisiaj w Betlejem, E/297, L/145, M/286, N2/176, S/84

MODLITWA NAD DARAMI: Wszechmogący Boże, przyjmij z upodobaniem dary złożone w świętą noc Narodzenia Pańskiego † i przez tajemniczą wymianę darów daj nam udział w Bóstwie Twojego Syna, * w którym nasza ludzka natura zjednoczyła się z Tobą. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PREFACJA O NARODZENIU PAŃSKIM 3 – 5

PIEŚŃ NA KOMUNIĘ I NA DZIĘKCZYNIENIE: Przybieżeli do Betlejem, E/306, L/160, M/303, N2/185, S/106; Gdy się Chrystus rodzi, E/298, L/146, M/288, N2/177

ANTYFONA: Słowo stało się ciałem * i oglądaliśmy Jego chwałę.

MÓDLMY SIĘ: Panie, nasz Boże, z radością obchodzimy Narodzenie naszego Odkupiciela, * spraw, abyśmy przez święte życie zasłużyli na zjednoczenie z Nim w wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego.

UROCZYSTE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO: Bóg nieskończenie dobry przez wcielenie swojego Syna rozproszył ciemności świata † i przez Jego narodzenie napełnił światłem tę najświętszą noc (ten najświętszy dzień), * niech oddali od was ciemności grzechu i oświeci wasze serca światłem łaski.
Amen.
Bóg, który posłał Aniołów, aby zwiastowali pasterzom wesołą nowinę, † niech napełni wasze dusze swoją radością * i uczyni was głosicielami Ewangelii.
Amen.
Bóg, który przez wcielenie swojego Syna związał ziemię z niebem, † niech wam udzieli darów pokoju i swojej miłości, * abyście się stali uczestnikami społeczności Świętych w niebie.
Amen.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn,  i Duch Święty.
Amen.

PIEŚŃ NA ZAKOŃCZENIE: Bóg się rodzi, E/291, L/139, M/278, S/72

 

Autorzy:
Piotr Stanisławczyk OFMConv – wprowadzenia liturgiczne i rozważania
Agnieszka Kuryś – modlitwy wiernych
Adam Kowalski – wybór śpiewów

Objaśnienie skrótów:
E - Exsultate Deo, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2010;
L - Śpiewnik Liturgiczny, TN KUL, Lublin 1998;
M - ks. Z. Piasecki, Panu memu śpiewać chcę, PROMIC - Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2007;
N1 - Niepojęta Trójco, t. 1, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 1998;
N2 - Niepojęta Trójco, t. 2, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 2010;
S - ks. J. Siedlecki, Śpiewnik Kościelny, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2015

Sklep internetowy Shoper.pl