E-BOOK
6.7
PLN
Oremus Nr 12 (255) 2017 - E-BOOK
Oremus Nr 12 (255) 2017 - E-BOOK
WERSJA PAPIEROWA
Ocena:
(Ilość ocen: 0)
Cena: 6,70 zł

ZACHĘCAMY DO SIĘGNIĘCIA PO GRUDNIOWY NUMER SŁOWA WŚRÓD NAS, KTÓRY JEST ZNAKOMITYM UZUPEŁNIENIEM CZASOPISMA OREMUS.

ZNAJDUJĄ SIĘ W NIM ROZWAŻANIA DO JEDNEGO Z CODZIENNYCH CZYTAŃ MSZALNYCH, PRZYBLIŻAJĄCE SŁOWO BOŻE I UŁATWIAJĄCE JEGO ZROZUMIENIE.

W grudniowym numerze miesięcznika „Oremus”: 
- czytania i modlitwy mszalne na każdy dzień;

- wprowadzenia liturgiczne i rozważania – na niedziele, uroczystości i święta – napisane przez ks. Adama Kiełtyka, biblistę, duszpasterza z Corbetty (Włochy), oraz Annę M. Faszczową, teologa-dogmatyka, animatorkę chóru Angelus w Horyńcu-Zdroju; 
- modlitwy wiernych przygotowane przez małe siostry Jezusa; 
- wstępy do okresu Adwentu i okresu Narodzenia Pańskiego napisane przez s. Annę Hyszko CHR, jadwiżankę, dyrektor Ośrodka Formacji Liturgicznej św. Jana Chrzciciela w Zawichoście; 
- kolejny tekst z działu „Pytania i odpowiedzi”. Ks. Bartosz Szoplik, liturgista z Warszawy, odpowiada na pytanie:

Czy na „Ojcze nasz” w czasie Mszy świętej powinni rozkładać ręce jedynie główny celebrans i koncelebransi? Widzimy, że niekiedy też tak robią wierni świeccy. Czy ich postawa podczas tej modlitwy jest ustalona czy dowolna?

- propozycje śpiewów na niedziele, uroczystości i święta przygotowane przez Adama Kowalskiego.

W ramach „Liturgicznego ABC” Maciej Zachara MIC proponuje tekst „Zgromadzenie liturgiczne – znak Kościoła”. „Przychodząc na liturgię, nie jesteśmy jak publiczność w kinie czy na koncercie, gdzie każdy niejako na własną rękę uczestniczy w tym wydarzeniu. W Kościele ani nie jesteśmy samotnymi wyspami, gdzie każdy załatwia swoje indywidualne sprawy z Panem Bogiem, ani też nie roztapiamy się w anonimowej masie. Jesteśmy osobami we wspólnocie, współtworzącymi Ciało Chrystusa” – zaznacza autor.
Michał Kozak MIC w cyklu „Pokochać Psalmy” rozpoczyna nowy cykl rozważań, będących formą medytacji nad konkretnym psalmem wybranym z niedzielnej liturgii słowa. W grudniowym odcinku jest to Psalm 85.
Halina Świrska, autorka „Naszej okładki”, przybliża „Adorację Dzieciątka” (Fra Angelico).
Ponadto w numerze – jak zawsze – części stałe Mszy świętej.


Jesteśmy już na Facebooku! Zapraszam wszystkich do polubienia profilu oraz do aktywnego udziału w różnych dyskusjach.

 

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera:

 

• Czytania liturgiczne
• Modlitwy mszalne
• Wprowadzenia liturgiczne
• Rozważania
• Modlitwa powszechna
• Liturgiczne ABC
• Pokochać Psalmy
• Propozycje śpiewów 
• Informacje o nowościach wydawniczych

 

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera teksty liturgii Mszy świętej na każdy dzień. Daje wgląd w proponowane przez Kościół codzienne czytania biblijne i formularze mszalne, inspiruje do aktywnego uczestnictwa w liturgii. Dzięki zamieszczonym komentarzom i wprowadzeniom słowo Boże staje się bliższe, bardziej zrozumiałe. 

 

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 

Zobacz numery archiwalne czasopisma OREMUS

Zobacz jak kupić, pobrać i odczytać pliki elektroniczne »

Prawo odstąpienia od Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych nie przysługuje, jeżeli Konsument pobierze plik przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy.

DRUKUJ OPIS

Poniedziałek, 25 grudnia
Narodzenie Pańskie

Msza w dzień

Pełne objawienie Boga dokonało się w osobie Jezusa Chrystusa. On jest Słowem, które odkrywa przed nami źródło wszelkiego istnienia. To właśnie w Nim możemy ujrzeć prawdziwe oblicze Boga Ojca, gdyż jest On „odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty”. Już od pierwszych dni Jego życia rozpoczął się ten proces objawiania. Jako ludzkie Niemowlę ukazuje nam bezmierną pokorę Boga i Jego gotowość oddania się w ręce ludzi. Pełne powierzenie się Maryi i Józefowi zdradza ufność, jaką posiada względem każdego, kto Go przyjmuje. Nowonarodzone Dziecko ukazuje nam Boga, który pragnie być przyjęty i kochany, tak jak każde dziecko, które przychodzi na świat.

PIEŚŃ NA WEJŚCIE: Hej w dzień narodzenia, M/291, albo: Na Boże Narodzenie, S/91

ALBO ANTYFONA: Dziecię nam się narodziło i Syn został nam dany, * na Jego ramionach spoczęła władza, * i nazwano Go Zwiastunem Bożych zamiarów.

CHWAŁA

MÓDLMY SIĘ: Boże, Ty w przedziwny sposób stworzyłeś człowieka i w jeszcze cudowniejszy sposób odnowiłeś jego godność, † daj nam uczestniczyć w Bóstwie Twojego Syna, * który przyjął naszą ludzką naturę. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

CZYTANIE z Księgi proroka Izajasza (52,7-10). O jak są pełne wdzięku na górach nogi zwiastuna radosnej nowiny, który ogłasza pokój, zwiastuje szczęście, który obwieszcza zbawienie, który mówi do Syjonu: „Twój Bóg zaczął królować”. Głos! Twoi strażnicy podnoszą głos, razem wznoszą okrzyki radosne, bo oglądają na własne oczy powrót Pana na Syjon. Zabrzmijcie radosnym śpiewem, wszystkie ruiny Jeruzalem! Bo Pan pocieszył swój lud, odkupił Jeruzalem. Pan obnażył już swe ramię święte na oczach wszystkich narodów; i wszystkie krańce ziemi zobaczą zbawienie naszego Boga. 
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 98,1b-6)

REFREN: Ziemia ujrzała swego Zbawiciela.

Śpiewajcie Panu pieśń nową, * 
albowiem uczynił cuda. 
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica * 
i święte ramię Jego.

Pan okazał swoje zbawienie, * 
na oczach pogan objawił swą sprawiedliwość. 
Wspomniał na dobroć i na wierność swoją * 
dla domu Izraela.

Ujrzały wszystkie krańce ziemi * 
zbawienie Boga naszego. 
Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio, * 
cieszcie się, weselcie i grajcie.

Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry, * 
przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy. 
Przy trąbach i przy głosie rogu, * 
na oczach Pana, Króla, się radujcie.

CZYTANIE z Listu do Hebrajczyków (1,1-6). Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców naszych przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez Niego też stworzył wszechświat. Ten Syn, który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi, a dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach. On o tyle stał się większy od aniołów, o ile odziedziczył dostojniejsze od nich imię. Do którego bowiem z aniołów powiedział Bóg kiedykolwiek: „Ty jesteś moim Synem, Ja Cię dziś zrodziłem”? I znowu: „Ja będę Mu Ojcem, a On będzie Mi Synem”? A skoro ponownie wprowadzi Pierworodnego na świat, powie: „Niech Mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży”. 
Oto słowo Boże.

AKLAMACJA: Alleluja.
Zajaśniał nam dzień święty, 
pójdźcie, narody, oddajcie pokłon Panu, 
bo wielka światłość zstąpiła dzisiaj na ziemię.

SŁOWA EWANGELII według św. Jana (1,1-18). Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, z tego, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego – którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: „Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”. Z Jego pełności wszyscy otrzymaliśmy – łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało dane za pośrednictwem Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział; ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył.
Oto słowo Pańskie.

ROZWAŻANIE: „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo.” Początek Ewangelii Jana wznosi nas na wyżyny samego Boga, dając poczucie orlego lotu – otwiera przed nami niezbadane przestworza. Prolog wyzwala z zaściankowych myśli o Bogu i pozwala spojrzeć na świat z perspektywy wieczności. Wiara jest oknem na świat, poprzez które widzi się nie tylko rzeczy doczesne, ale także ich źródło i przeznaczenie.
„Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi.” Słowo Boże przychodzi na świat ze swoją mocą stwórczą, która jest w stanie zrodzić każdego do nowego życia. Chrystus się rodzi, abyśmy narodzili się dla Niego. Słowo Boże jest ziarnem, które kiełkuje w nas i przynosi owoc nowego życia, jakim jest synostwo Boże. Jak w łonie Maryi rozwijało się życie Boga, tak w każdym z nas ono wzrasta i prowadzi do nowych narodzin. Chrześcijaństwo nie jest religią wyrzeczeń i ograniczeń, przeciwnie, poszerza horyzonty myślenia i życia.
„A Słowo stało się ciałem.” Bóg przychodzi do nas w Betlejem. Odnowa świata nie rozpoczyna się od ulepienia nowego człowieka z gliny, ale od wejścia w ciało już ulepione, które niesie w sobie dzieje wielu pokoleń. Nie przekreśla historii świata, ale prostuje ją od wewnątrz i nakierowuje na Boga. Jego zjednoczenie z ludzką naturą jest ostateczne, więzy z nami nie ulegną zerwaniu nawet po śmierci. Od Jego narodzin podział na sprawy niebieskie i ziemskie będzie herezją, ponieważ niebo zstąpiło na ziemię, a ziemia została wyniesiona do nieba.

WIERZĘ

MODLITWA WIERNYCH: 
• „Owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie.” Prośmy za Kościół, by był pokorny, ubogi i bliski człowiekowi na wzór swojego Pana i Zbawiciela.
• „Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką.” Prośmy za ludy pogrążone w ciemnościach wojen, by Chrystus rozjaśnił ich życie łaską pokoju.
• „Anioł rzekł do pasterzy: dziś narodził się wam Zbawiciel.” Prośmy za ludzi ubogich, pogardzanych, by mały Jezus rozradował ich swoim przyjściem do nich.
• „Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom.” Prośmy za bliskich nam zmarłych, by chwała Boga w niebie stała się ich udziałem.
• „Znajdziecie Niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie.” Prośmy za nas i za nasze rodziny, by bliskość i pokora Boga przemieniały nasze życie.

PIEŚŃ NA PRZYGOTOWANIE DARÓW: Dzisiaj w Betlejem, E/297, L/145, M/286, N2/176, S/84, albo: Przybądźcie tu z wiarą, S/105

MODLITWA NAD DARAMI: Wszechmogący Boże, w tę uroczystość przyjmij z upodobaniem Ofiarę, przez którą dokonało się nasze pojednanie z Tobą, * i spraw, aby wzniosła się do Ciebie jako doskonałe uwielbienie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PREFACJA O NARODZENIU PAŃSKIM 3 – 5

PIEŚŃ NA KOMUNIĘ I NA DZIĘKCZYNIENIE: W żłobie leży, E/310, L/166, M/312, S/115; Tryumfy Króla niebieskiego, E/309, L/162, M/309, N2/190, S/114

ANTYFONA: Ujrzały wszystkie krańce ziemi * zbawienie przychodzące od naszego Boga.

MÓDLMY SIĘ: Miłosierny Boże, narodzony dzisiaj Zbawiciel świata przywrócił nam dziecięctwo Boże, * spraw, abyśmy mieli udział w Jego wiecznym życiu. Który żyje i króluje na wieki wieków.

UROCZYSTE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO: Bóg nieskończenie dobry przez wcielenie swojego Syna rozproszył ciemności świata † i przez Jego narodzenie napełnił światłem tę najświętszą noc (ten najświętszy dzień), * niech oddali od was ciemności grzechu i oświeci wasze serca światłem łaski.
Amen.
Bóg, który posłał Aniołów, aby zwiastowali pasterzom wesołą nowinę, † niech napełni wasze dusze swoją radością * i uczyni was głosicielami Ewangelii.
Amen.
Bóg, który przez wcielenie swojego Syna związał ziemię z niebem, † niech wam udzieli darów pokoju i swojej miłości, * abyście się stali uczestnikami społeczności Świętych w niebie.
Amen.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn,  i Duch Święty.
Amen.

PIEŚŃ NA ZAKOŃCZENIE: Pójdźmy wszyscy do stajenki, E/306, L/159, M/302, N2/184, S/103, albo: Narodził się Jezus Chrystus, L/152, S/1330

 

Autorzy:
ks. Adam Kiełtyk, Anna M. Faszczowa – wprowadzenia do liturgii i rozważania
małe siostry Jezusa – modlitwa wiernych
Adam Kowalski – wybór śpiewów


Objaśnienie skrótów:
E - Exsultate Deo, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2010;
L - Śpiewnik Liturgiczny, TN KUL, Lublin 1998;
M - ks. Z. Piasecki, Panu memu śpiewać chcę, PROMIC - Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2007;
N1 - Niepojęta Trójco, t. 1, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 1998;
N2 - Niepojęta Trójco, t. 2, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 2010;
S - ks. J. Siedlecki, Śpiewnik Kościelny, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2015

DODAJ OPINIE

OPINIE KLIENTÓW

Opinie o produkcie (0)

Przypomnimy Ci, kiedy produkt będzie dostępny.

 • Granice
 • Centrum Duchowosci Benedyktynskiej
 • Opoka
 • Wiara
 • Logo Marianum Travel
 • SPM logo
 • BiblioNetka
 • Idziemy
 • Kaplani
 • Vox Fm
 • Radio Niepokalanów
 • Radio polskie
 • Papierowe Mysli
 • Ewangelizuj.pl
 • droga.com.pl
 • logo kulturaonline
 • Sacroexpo
Oremus Nr 12 (255) 2017 - E-BOOKOPIS

ZACHĘCAMY DO SIĘGNIĘCIA PO GRUDNIOWY NUMER SŁOWA WŚRÓD NAS, KTÓRY JEST ZNAKOMITYM UZUPEŁNIENIEM CZASOPISMA OREMUS.

ZNAJDUJĄ SIĘ W NIM ROZWAŻANIA DO JEDNEGO Z CODZIENNYCH CZYTAŃ MSZALNYCH, PRZYBLIŻAJĄCE SŁOWO BOŻE I UŁATWIAJĄCE JEGO ZROZUMIENIE.

W grudniowym numerze miesięcznika „Oremus”: 
- czytania i modlitwy mszalne na każdy dzień;

- wprowadzenia liturgiczne i rozważania – na niedziele, uroczystości i święta – napisane przez ks. Adama Kiełtyka, biblistę, duszpasterza z Corbetty (Włochy), oraz Annę M. Faszczową, teologa-dogmatyka, animatorkę chóru Angelus w Horyńcu-Zdroju; 
- modlitwy wiernych przygotowane przez małe siostry Jezusa; 
- wstępy do okresu Adwentu i okresu Narodzenia Pańskiego napisane przez s. Annę Hyszko CHR, jadwiżankę, dyrektor Ośrodka Formacji Liturgicznej św. Jana Chrzciciela w Zawichoście; 
- kolejny tekst z działu „Pytania i odpowiedzi”. Ks. Bartosz Szoplik, liturgista z Warszawy, odpowiada na pytanie:

Czy na „Ojcze nasz” w czasie Mszy świętej powinni rozkładać ręce jedynie główny celebrans i koncelebransi? Widzimy, że niekiedy też tak robią wierni świeccy. Czy ich postawa podczas tej modlitwy jest ustalona czy dowolna?

- propozycje śpiewów na niedziele, uroczystości i święta przygotowane przez Adama Kowalskiego.

W ramach „Liturgicznego ABC” Maciej Zachara MIC proponuje tekst „Zgromadzenie liturgiczne – znak Kościoła”. „Przychodząc na liturgię, nie jesteśmy jak publiczność w kinie czy na koncercie, gdzie każdy niejako na własną rękę uczestniczy w tym wydarzeniu. W Kościele ani nie jesteśmy samotnymi wyspami, gdzie każdy załatwia swoje indywidualne sprawy z Panem Bogiem, ani też nie roztapiamy się w anonimowej masie. Jesteśmy osobami we wspólnocie, współtworzącymi Ciało Chrystusa” – zaznacza autor.
Michał Kozak MIC w cyklu „Pokochać Psalmy” rozpoczyna nowy cykl rozważań, będących formą medytacji nad konkretnym psalmem wybranym z niedzielnej liturgii słowa. W grudniowym odcinku jest to Psalm 85.
Halina Świrska, autorka „Naszej okładki”, przybliża „Adorację Dzieciątka” (Fra Angelico).
Ponadto w numerze – jak zawsze – części stałe Mszy świętej.


Jesteśmy już na Facebooku! Zapraszam wszystkich do polubienia profilu oraz do aktywnego udziału w różnych dyskusjach.

 

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera:

 

• Czytania liturgiczne
• Modlitwy mszalne
• Wprowadzenia liturgiczne
• Rozważania
• Modlitwa powszechna
• Liturgiczne ABC
• Pokochać Psalmy
• Propozycje śpiewów 
• Informacje o nowościach wydawniczych

 

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera teksty liturgii Mszy świętej na każdy dzień. Daje wgląd w proponowane przez Kościół codzienne czytania biblijne i formularze mszalne, inspiruje do aktywnego uczestnictwa w liturgii. Dzięki zamieszczonym komentarzom i wprowadzeniom słowo Boże staje się bliższe, bardziej zrozumiałe. 

 

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 

Zobacz numery archiwalne czasopisma OREMUS

Zobacz jak kupić, pobrać i odczytać pliki elektroniczne »

Prawo odstąpienia od Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych nie przysługuje, jeżeli Konsument pobierze plik przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy.SPIS TREŚCI
FRAGMENT KSIĄŻKI

Poniedziałek, 25 grudnia
Narodzenie Pańskie

Msza w dzień

Pełne objawienie Boga dokonało się w osobie Jezusa Chrystusa. On jest Słowem, które odkrywa przed nami źródło wszelkiego istnienia. To właśnie w Nim możemy ujrzeć prawdziwe oblicze Boga Ojca, gdyż jest On „odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty”. Już od pierwszych dni Jego życia rozpoczął się ten proces objawiania. Jako ludzkie Niemowlę ukazuje nam bezmierną pokorę Boga i Jego gotowość oddania się w ręce ludzi. Pełne powierzenie się Maryi i Józefowi zdradza ufność, jaką posiada względem każdego, kto Go przyjmuje. Nowonarodzone Dziecko ukazuje nam Boga, który pragnie być przyjęty i kochany, tak jak każde dziecko, które przychodzi na świat.

PIEŚŃ NA WEJŚCIE: Hej w dzień narodzenia, M/291, albo: Na Boże Narodzenie, S/91

ALBO ANTYFONA: Dziecię nam się narodziło i Syn został nam dany, * na Jego ramionach spoczęła władza, * i nazwano Go Zwiastunem Bożych zamiarów.

CHWAŁA

MÓDLMY SIĘ: Boże, Ty w przedziwny sposób stworzyłeś człowieka i w jeszcze cudowniejszy sposób odnowiłeś jego godność, † daj nam uczestniczyć w Bóstwie Twojego Syna, * który przyjął naszą ludzką naturę. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

CZYTANIE z Księgi proroka Izajasza (52,7-10). O jak są pełne wdzięku na górach nogi zwiastuna radosnej nowiny, który ogłasza pokój, zwiastuje szczęście, który obwieszcza zbawienie, który mówi do Syjonu: „Twój Bóg zaczął królować”. Głos! Twoi strażnicy podnoszą głos, razem wznoszą okrzyki radosne, bo oglądają na własne oczy powrót Pana na Syjon. Zabrzmijcie radosnym śpiewem, wszystkie ruiny Jeruzalem! Bo Pan pocieszył swój lud, odkupił Jeruzalem. Pan obnażył już swe ramię święte na oczach wszystkich narodów; i wszystkie krańce ziemi zobaczą zbawienie naszego Boga. 
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 98,1b-6)

REFREN: Ziemia ujrzała swego Zbawiciela.

Śpiewajcie Panu pieśń nową, * 
albowiem uczynił cuda. 
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica * 
i święte ramię Jego.

Pan okazał swoje zbawienie, * 
na oczach pogan objawił swą sprawiedliwość. 
Wspomniał na dobroć i na wierność swoją * 
dla domu Izraela.

Ujrzały wszystkie krańce ziemi * 
zbawienie Boga naszego. 
Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio, * 
cieszcie się, weselcie i grajcie.

Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry, * 
przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy. 
Przy trąbach i przy głosie rogu, * 
na oczach Pana, Króla, się radujcie.

CZYTANIE z Listu do Hebrajczyków (1,1-6). Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców naszych przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez Niego też stworzył wszechświat. Ten Syn, który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi, a dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach. On o tyle stał się większy od aniołów, o ile odziedziczył dostojniejsze od nich imię. Do którego bowiem z aniołów powiedział Bóg kiedykolwiek: „Ty jesteś moim Synem, Ja Cię dziś zrodziłem”? I znowu: „Ja będę Mu Ojcem, a On będzie Mi Synem”? A skoro ponownie wprowadzi Pierworodnego na świat, powie: „Niech Mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży”. 
Oto słowo Boże.

AKLAMACJA: Alleluja.
Zajaśniał nam dzień święty, 
pójdźcie, narody, oddajcie pokłon Panu, 
bo wielka światłość zstąpiła dzisiaj na ziemię.

SŁOWA EWANGELII według św. Jana (1,1-18). Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, z tego, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego – którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: „Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”. Z Jego pełności wszyscy otrzymaliśmy – łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało dane za pośrednictwem Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział; ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył.
Oto słowo Pańskie.

ROZWAŻANIE: „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo.” Początek Ewangelii Jana wznosi nas na wyżyny samego Boga, dając poczucie orlego lotu – otwiera przed nami niezbadane przestworza. Prolog wyzwala z zaściankowych myśli o Bogu i pozwala spojrzeć na świat z perspektywy wieczności. Wiara jest oknem na świat, poprzez które widzi się nie tylko rzeczy doczesne, ale także ich źródło i przeznaczenie.
„Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi.” Słowo Boże przychodzi na świat ze swoją mocą stwórczą, która jest w stanie zrodzić każdego do nowego życia. Chrystus się rodzi, abyśmy narodzili się dla Niego. Słowo Boże jest ziarnem, które kiełkuje w nas i przynosi owoc nowego życia, jakim jest synostwo Boże. Jak w łonie Maryi rozwijało się życie Boga, tak w każdym z nas ono wzrasta i prowadzi do nowych narodzin. Chrześcijaństwo nie jest religią wyrzeczeń i ograniczeń, przeciwnie, poszerza horyzonty myślenia i życia.
„A Słowo stało się ciałem.” Bóg przychodzi do nas w Betlejem. Odnowa świata nie rozpoczyna się od ulepienia nowego człowieka z gliny, ale od wejścia w ciało już ulepione, które niesie w sobie dzieje wielu pokoleń. Nie przekreśla historii świata, ale prostuje ją od wewnątrz i nakierowuje na Boga. Jego zjednoczenie z ludzką naturą jest ostateczne, więzy z nami nie ulegną zerwaniu nawet po śmierci. Od Jego narodzin podział na sprawy niebieskie i ziemskie będzie herezją, ponieważ niebo zstąpiło na ziemię, a ziemia została wyniesiona do nieba.

WIERZĘ

MODLITWA WIERNYCH: 
• „Owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie.” Prośmy za Kościół, by był pokorny, ubogi i bliski człowiekowi na wzór swojego Pana i Zbawiciela.
• „Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką.” Prośmy za ludy pogrążone w ciemnościach wojen, by Chrystus rozjaśnił ich życie łaską pokoju.
• „Anioł rzekł do pasterzy: dziś narodził się wam Zbawiciel.” Prośmy za ludzi ubogich, pogardzanych, by mały Jezus rozradował ich swoim przyjściem do nich.
• „Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom.” Prośmy za bliskich nam zmarłych, by chwała Boga w niebie stała się ich udziałem.
• „Znajdziecie Niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie.” Prośmy za nas i za nasze rodziny, by bliskość i pokora Boga przemieniały nasze życie.

PIEŚŃ NA PRZYGOTOWANIE DARÓW: Dzisiaj w Betlejem, E/297, L/145, M/286, N2/176, S/84, albo: Przybądźcie tu z wiarą, S/105

MODLITWA NAD DARAMI: Wszechmogący Boże, w tę uroczystość przyjmij z upodobaniem Ofiarę, przez którą dokonało się nasze pojednanie z Tobą, * i spraw, aby wzniosła się do Ciebie jako doskonałe uwielbienie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PREFACJA O NARODZENIU PAŃSKIM 3 – 5

PIEŚŃ NA KOMUNIĘ I NA DZIĘKCZYNIENIE: W żłobie leży, E/310, L/166, M/312, S/115; Tryumfy Króla niebieskiego, E/309, L/162, M/309, N2/190, S/114

ANTYFONA: Ujrzały wszystkie krańce ziemi * zbawienie przychodzące od naszego Boga.

MÓDLMY SIĘ: Miłosierny Boże, narodzony dzisiaj Zbawiciel świata przywrócił nam dziecięctwo Boże, * spraw, abyśmy mieli udział w Jego wiecznym życiu. Który żyje i króluje na wieki wieków.

UROCZYSTE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO: Bóg nieskończenie dobry przez wcielenie swojego Syna rozproszył ciemności świata † i przez Jego narodzenie napełnił światłem tę najświętszą noc (ten najświętszy dzień), * niech oddali od was ciemności grzechu i oświeci wasze serca światłem łaski.
Amen.
Bóg, który posłał Aniołów, aby zwiastowali pasterzom wesołą nowinę, † niech napełni wasze dusze swoją radością * i uczyni was głosicielami Ewangelii.
Amen.
Bóg, który przez wcielenie swojego Syna związał ziemię z niebem, † niech wam udzieli darów pokoju i swojej miłości, * abyście się stali uczestnikami społeczności Świętych w niebie.
Amen.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn,  i Duch Święty.
Amen.

PIEŚŃ NA ZAKOŃCZENIE: Pójdźmy wszyscy do stajenki, E/306, L/159, M/302, N2/184, S/103, albo: Narodził się Jezus Chrystus, L/152, S/1330

 

Autorzy:
ks. Adam Kiełtyk, Anna M. Faszczowa – wprowadzenia do liturgii i rozważania
małe siostry Jezusa – modlitwa wiernych
Adam Kowalski – wybór śpiewów


Objaśnienie skrótów:
E - Exsultate Deo, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2010;
L - Śpiewnik Liturgiczny, TN KUL, Lublin 1998;
M - ks. Z. Piasecki, Panu memu śpiewać chcę, PROMIC - Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2007;
N1 - Niepojęta Trójco, t. 1, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 1998;
N2 - Niepojęta Trójco, t. 2, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 2010;
S - ks. J. Siedlecki, Śpiewnik Kościelny, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2015

Sklep internetowy Shoper.pl