Ten produkt jest niedostępny.

 • Granice
 • Centrum Duchowosci Benedyktynskiej
 • Opoka
 • Wiara
 • Logo Marianum Travel
 • SPM logo
 • BiblioNetka
 • Idziemy
 • Kaplani
 • Vox Fm
 • Radio Niepokalanów
 • Radio polskie
 • Papierowe Mysli
 • Ewangelizuj.pl
 • droga.com.pl
 • logo kulturaonline
 • Sacroexpo
Oremus Nr 12 (231) 2015OPIS

ZACHĘCAMY DO SIĘGNIĘCIA PO GRUDNIOWY NUMER SŁOWA WŚRÓD NAS, KTÓRY JEST ZNAKOMITYM UZUPEŁNIENIEM CZASOPISMA OREMUS.

ZNAJDUJĄ SIĘ W NIM ROZWAŻANIA DO JEDNEGO Z CODZIENNYCH CZYTAŃ MSZALNYCH, PRZYBLIŻAJĄCE SŁOWO BOŻE I UŁATWIAJĄCE JEGO ZROZUMIENIE

 

W grudniowym numerze miesięcznika „Oremus”:

- komentarze i rozważania przygotowane przez ks. Matteo Fogliatę RCJ;
- modlitwy wiernych autorstwa Mirosławy Zielińskiej;
- w ramach „Liturgicznego ABC” Maciej Zachara MIC przybliża postać o. Cipriano Vagagginiego, zaangażowanego w soborową odnowę liturgiczną, redaktora m.in. konstytucji Sacrosanctum concilium;
- Michał Kozak MIC w cyklu „Pokochać Psalmy” proponuje modlitwę Psalmami z Kościołem;
- Halina Świrska w cyklu „Nasza okładka” pisze o fresku Bożego Narodzenia (Giotto di Bondone).
Ponadto wstęp do okresu Bożego Narodzenia (autorstwa M. Zachary MIC) i – jak w każdym numerze – czytania i modlitwy liturgiczne, propozycje śpiewów na niedziele i święta (Adam Kowalski) oraz części stałe Mszy świętej.

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera teksty liturgii Mszy świętej na każdy dzień. Daje wgląd w proponowane przez Kościół codzienne czytania biblijne i formularze mszalne, inspiruje do aktywnego uczestnictwa w liturgii. Dzięki zamieszczonym komentarzom i wprowadzeniom słowo Boże staje się bliższe, bardziej zrozumiałe. 

• Czytania liturgiczne

• Modlitwy mszalne
• Komentarze liturgiczne
• Medytacje na niedziele i uroczystości
• Modlitwa powszechna
• Propozycje śpiewów
• Artykuły o liturgii
• Informacje o nowościach wydawniczych

 

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 

 

Zobacz numery archiwalne czasopisma OREMUSSPIS TREŚCI
FRAGMENT KSIĄŻKI

Niedziela, 13 grudnia
Trzecia niedziela Adwentu

Powiedzcie małodusznym: Oto nasz Bóg przyjdzie, aby nas zbawić. Prorok zachęca do radości z wyzwolenia od zagrażających wrogów. Bóg jest wśród swojego ludu – na tym polega zbawienie. Dzień uroczysty wyraża radość ludu i Boga. Bliskość Pana zachęca do modlitwy, błagania i dziękczynienia. Jan Chrzciciel, zwiastując Jego obecność, uznaje Jego prawo do prowadzenia ludu Bożego i do bycia Jego Sędzią. Dlatego obecność Pana domaga się i od nas konkretnej odpowiedzi.

PIEŚŃ NA WEJŚCIE: Czekam na Ciebie, E/324, M/249, L/116, S/18

ALBO ANTYFONA: Radujcie się zawsze w Panu, * raz jeszcze powiadam: radujcie się! * Pan jest blisko.

MÓDLMY SIĘ: Boże, Ty widzisz, z jaką wiarą oczekujemy świąt Narodzenia Pańskiego, † spraw, abyśmy przygotowali nasze serca * i z radością mogli obchodzić wielką tajemnicę naszego zbawienia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

CZYTANIE z Księgi proroka Sofoniasza (3,14-18a). Wyśpiewuj, Córo Syjońska, podnieś radosny okrzyk, Izraelu! Ciesz się i wesel z całego serca, Córo Jeruzalem! Pan oddalił wyroki na ciebie, usunął twego nieprzyjaciela: król Izraela, Pan, jest pośród ciebie, już nie będziesz bała się złego. Owego dnia powiedzą Jerozolimie: „Nie bój się Syjonie! Niech nie słabną twe ręce!”. Pan, twój Bóg jest pośród ciebie, Mocarz, który daje zbawienie. On uniesie się weselem nad tobą, odnowi swą miłość, wzniesie okrzyk radości, jak w dniu uroczystego święta.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Iz 12,2-6)

REFREN: Głośmy z weselem, Bóg jest między nami.

Oto Bóg jest moim zbawieniem, *
będę miał ufność i bać się nie będę.
Bo Pan jest moją mocą i pieśnią, *
On stał się dla mnie zbawieniem.

Wy zaś z weselem czerpać będziecie wodę *
ze zdrojów zbawienia.
Chwalcie Pana, wzywajcie Jego imienia, †
dajcie poznać Jego dzieła między narodami, *
przypominajcie, że wspaniałe jest imię Jego.

Śpiewajcie Panu, bo uczynił wzniosłe rzeczy, *
niech to będzie wiadome po całej ziemi.
Wznoś okrzyki i wołaj z radości, mieszkanko Syjonu, *
bo wielki jest pośród ciebie Święty Izraela.

CZYTANIE z Listu św. Pawła Apostoła do Filipian (4,4-7). Bracia: Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! Niech wasza łagodność będzie znana wszystkim ludziom: Pan jest blisko! O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie.
Oto słowo Boże.

AKLAMACJA: Alleluja.
Duch Pański nade mną,
posłał mnie głosić dobrą nowinę ubogim.

SŁOWA EWANGELII według św. Łukasza (3,10-18). Gdy Jan nauczał nad Jordanem, pytały go tłumy: „Cóż mamy czynić?”. On im odpowiadał: „Kto ma dwie suknie, niech jedną da temu, który nie ma; a kto ma żywność, niech tak samo czyni”. Przychodzili także celnicy, żeby przyjąć chrzest, i pytali Go: „Nauczycielu, co mamy czynić?”. On im odpowiadał: „Nie pobierajcie nic więcej ponad to, ile wam wyznaczono”. Pytali go też i żołnierze: „A my, co mamy czynić?”. On im odpowiadał: „Nad nikim się nie znęcajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie”. Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest on Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: „Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma On wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego omłotu: pszenicę zbierze do spichrza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym”. Wiele też innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę.
Oto słowo Pańskie.

ROZWAŻANIE: Miasto Jeruzalem jest przez Boga wezwane do radości. Dwa są tego powody: Pan usunął nieprzyjaciela i Pan sam jest obecny. Właśnie On zapewnia zbawienie, gdyż jest razem z ludem i sam cieszy się radością tego święta. Radość – co podkreśla św. Paweł – jest w Panu. Wszystkie ludzkie troski stają się modlitwą, błaganiem i dziękczynieniem. Nasze umysły i serca mają być zachowane w Jezusie Chrystusie. Jan Chrzciciel, kiedy tłumy pytały go, co robić, zasugerował pewien ład społeczny. Nakazał dzielić się odzieniem i pokarmem, wskazał żołnierzom i celnikom drogę do nawrócenia. Ludzie nawet myśleli, że to Jan jest Mesjaszem. Ale on wyjaśnił, że chrzest jego na razie polega na obmyciu. Idzie po Nim mocniejszy, który ma prawo kierowania ludem Bożym (dlatego on nie może zdjąć Mu sandałów). Chrzest Jego polega na Duchu Świętym i na ogniu sądu. To zadanie Mesjasza św. Łukasz podkreśla zgodnie z surowością Jana: Duch Święty jak wiejadło oczyści wybranych i zgromadzi ich w spichrzu, a ogień spali resztki plew.

WIERZĘ

MODLITWA WIERNYCH:
Prośmy, by do każdego dotarła wieść głoszona przez Kościół, że Bóg jest zawsze blisko wszystkich, którzy Go wzywają.
Za osoby konsekrowane, by z radością odnawiały swoją wierność Temu, który je wybrał.
Za doświadczających biedy, samotności, życiowego pogubienia, by spotkali pomocnych im ludzi.
Za pomordowanych i poległych w obronie naszej ojczyzny, by ich ofiara nie poszła na marne.
Za uczestników tej liturgii, byśmy często karmili się słowem Bożym i Chlebem Życia.

PIEŚŃ NA PRZYGOTOWANIE DARÓW: Ciebie całą duszą pragnę, E/475, M/32, S/487

MODLITWA NAD DARAMI: Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy nieustannie składali Tobie naszą Ofiarę, † w której spełnia się ustanowiona przez Ciebie tajemnica Eucharystii * i dokonuje się dzieło naszego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PREFACJA ADWENTOWA 1

PIEŚŃ NA KOMUNIĘ I NA DZIĘKCZYNIENIE: Zróbcie Mu miejsce, L/296, S/261; Niechaj z nami będzie Pan, E/396, M/75, S/514

ANTYFONA: Powiedzcie małodusznym: * Odwagi! Nie bójcie się! * Oto nasz Bóg przyjdzie, aby nas zbawić.

MÓDLMY SIĘ: Prosimy Cię, najłaskawszy Boże, † abyś mocą tego Sakramentu oczyścił nas ze złych skłonności * i przygotował na zbliżające się święta. Przez Chrystusa, Pana naszego.

UROCZYSTE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO: s. 34-35

PIEŚŃ NA ZAKOŃCZENIE: Gwiazdo morza głębokiego, E/498, S/20, albo: Hejnał wszyscy zaśpiewajmy, E/327, L/118, N2/158, S/21

 

Objaśnienie skrótów:
E - Exsultate Deo, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2010;
L - Śpiewnik Liturgiczny, TN KUL, Lublin 1998;
M - ks. Z. Piasecki, Panu memu śpiewać chcę, PROMIC - Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2007;
N1 - Niepojęta Trójco, t. 1, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 1998;
N2 - Niepojęta Trójco, t. 2, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 2010;
S - ks. J. Siedlecki, Śpiewnik Kościelny, Instytut Wydawniczy Księży Misjonarzy "Nasza Przeszłość", Kraków 2012

Sklep internetowy Shoper.pl