E-BOOK
6.7
PLN
Oremus Nr 11 (266) 2018 - E-BOOK
Oremus Nr 11 (266) 2018 - E-BOOK
WERSJA PAPIEROWA
Ocena:
(Ilość ocen: 0)
Cena: 6,70 zł

 ZACHĘCAMY DO SIĘGNIĘCIA PO LISTOPADOWY NUMER SŁOWA WŚRÓD NAS, KTÓRY JEST ZNAKOMITYM UZUPEŁNIENIEM CZASOPISMA OREMUS.

ZNAJDUJĄ SIĘ W NIM ROZWAŻANIA DO JEDNEGO Z CODZIENNYCH CZYTAŃ MSZALNYCH, PRZYBLIŻAJĄCE SŁOWO BOŻE I UŁATWIAJĄCE JEGO ZROZUMIENIE.

W listopadowym numerze miesięcznika „Oremus”:
- czytania i modlitwy mszalne na każdy dzień;
- wprowadzenia liturgiczne i rozważania – na niedziele, uroczystości i święta – których autorką jest Bogna Młynarz ZDCh, siostra ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana, teolog duchowości, rekolekcjonistka;
- modlitwy wiernych przygotowane przez Lidię Jagieło;
- kolejny tekst z działu „Pytania i odpowiedzi”. W nawiązaniu do Ewangelii, która będzie proklamowana 7 listopada, bp Zbigniew Kiernikowski, ordynariusz legnicki, odpowiada na pytanie:

Słyszymy, że mamy mieć w nienawiści ojca, matkę, żonę, dzieci... Czy można korzystać na Mszy świętej z takiego tłumaczenia Ewangelii i używać takiego języka?

- propozycje śpiewów na niedziele, uroczystości i święta przygotowane przez Adama Kowalskiego.

W ramach „Liturgicznego ABC” Maciej Zachara MIC zwraca uwagę na centralny charakter Ewangelii, który w liturgii podkreślony jest na kilka sposobów. Pisze o osobie proklamującej Ewangelię, o znaczeniu postawy zgromadzenia, a także o śpiewie poprzedzającym Ewangelię.
Michał Kozak MIC w dziale „Pokochać Psalmy” rozważa Psalm 16, który podaje nam liturgia w trzydziestą trzecią niedzielę zwykłą. Niesie on w sobie „niezachwianą pewność ostatecznego zwycięstwa, które przyjdzie nie w blasku miecza, nie przez siłę woli i ramienia, lecz przez ufność i trwanie w Tym, który zwyciężył świat”.
Halina Świrska, autorka „Naszej okładki”, omawia „Sąd Ostateczny” (Giotto di Bondone).
Ponadto w numerze – jak zawsze – części stałe Mszy świętej.

Począwszy od numeru grudniowego ROZWAŻANIA NA KAŻDY DZIEŃ

 

Jesteśmy na Facebooku! Zapraszamy wszystkich do polubienia profilu oraz do aktywnego udziału w różnych dyskusjach.

 

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera:

 

• Czytania liturgiczne
• Modlitwy mszalne
• Wprowadzenia liturgiczne
• Rozważania
• Modlitwa powszechna
• Liturgiczne ABC
• Pokochać Psalmy
• Propozycje śpiewów 
• Informacje o nowościach wydawniczych

 

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera teksty liturgii Mszy świętej na każdy dzień. Daje wgląd w proponowane przez Kościół codzienne czytania biblijne i formularze mszalne, inspiruje do aktywnego uczestnictwa w liturgii. Dzięki zamieszczonym komentarzom i wprowadzeniom słowo Boże staje się bliższe, bardziej zrozumiałe. 

 

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 

Zobacz numery archiwalne czasopisma OREMUS

Zobacz jak kupić, pobrać i odczytać pliki elektroniczne »

Prawo odstąpienia od Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych nie przysługuje, jeżeli Konsument pobierze plik przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy.

DRUKUJ OPIS

Niedziela, 18 listopada
Trzydziesta trzecia niedziela zwykła

„Szczęście trwałe i pełne możemy znaleźć tylko w wiernym oddaniu się Tobie, Stwórcy wszelkiego dobra.” Te słowa z dzisiejszej kolekty przypominają nam o pierwszeństwie Boga, który sam jest Dobrem Najwyższym i źródłem wszelkiego dobra obecnego w świecie. Bóg, przed którym stajemy z dziękczynieniem w tej Eucharystii, nie jest Kimś, kto nas ogranicza, czegoś zabrania i coś zabiera. To kłamstwo serwowane przez naszego nieprzyjaciela – złego ducha. Kiedy poddajemy się Bożemu prowadzeniu, wchodzimy na drogę autentycznego szczęścia i pokoju. Niech udział w tej Eucharystii będzie okazją do uzmysłowienia sobie ogromu darów otrzymanych od Boga i do dziękowania za nie z całego serca.

PIEŚŃ NA WEJŚCIE: Być bliżej Ciebie chcę, S/830, albo: Niechaj Cię Panie, N2/406

ALBO ANTYFONA: Pan mówi: * Myśli moje są myślami pokoju, a nie udręczenia. * Wzywać Mnie będziecie, a Ja was wysłucham * i sprowadzę do domu ze wszystkich krajów waszego wygnania.

CHWAŁA

MÓDLMY SIĘ: Panie, nasz Boże, spraw, abyśmy znajdowali radość w Twojej służbie, † albowiem szczęście trwałe i pełne możemy znaleźć tylko w wiernym oddaniu się Tobie, * Stwórcy wszelkiego dobra. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

CZYTANIE z Księgi proroka Daniela (12,1-3). W owym czasie wystąpi Michał, wielki książę, który jest opiekunem dzieci twojego narodu. Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały, aż do chwili obecnej. W tym czasie naród twój dostąpi zbawienia: ci wszyscy, którzy zapisani są w księdze. Wielu zaś, co śpi w prochu ziemi, zbudzi się: jedni do wiecznego życia, drudzy ku hańbie, ku wiecznej odrazie. Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki i na zawsze.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 16,5.8-11)

REFREN: Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem.

Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, * 
to On mój los zabezpiecza. 
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, * 
On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.

Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, * 
a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie, 
bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz * 
i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie.

Ty ścieżkę życia mi ukażesz, * 
pełnię radości przy Tobie 
i wieczne szczęście * 
po Twojej prawicy.

CZYTANIE z Listu do Hebrajczyków (10,11-14.18). Każdy kapłan Starego Testamentu staje codziennie do wykonywania swej służby i wiele razy składa te same ofiary, które żadną miarą nie mogą zgładzić grzechów. Ten przeciwnie, złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, zasiadł po prawicy Boga, oczekując tylko, „aż nieprzyjaciele Jego staną się podnóżkiem pod Jego stopy”. Jedną bowiem ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęcani. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam już więcej nie zachodzi potrzeba ofiary za grzechy.
Oto słowo Boże.

AKLAMACJA: Alleluja. 
Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, 
abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym. 

SŁOWA EWANGELII według św. Marka (13,24-32). Jezus powiedział do swoich uczniów: „W owe dni, po wielkim ucisku, «słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą spadać z nieba i moce na niebie» zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle On aniołów i «zgromadzi swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi po kraniec nieba». A od figowca uczcie się przez podobieństwo. Kiedy już jego gałąź nabrzmiewa sokami i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie te wydarzenia, wiedzcie, że to blisko jest, u drzwi. Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec”. 
Oto słowo Pańskie.

ROZWAŻANIE: Nie znamy dnia, gdy Syn Boży powtórnie przyjdzie na ziemię w chwale, by dokonać sądu nad światem. Nie zna go nikt z ludzi, ani nawet Aniołowie. Dlatego Jezus wzywa nas do czujności, która jest zdolnością odczytywania znaków czasu. Jak obserwując zmiany w przyrodzie, potrafimy przewidzieć zbliżanie się kolejnej pory roku, tak w historii zbawienia możemy odczytać nadejście kolejnej epoki. Kiedyś ludzie czekali na przyjście Zbawiciela, który wybawi nas z niewoli grzechu. I Jezus narodził się w konkretnym momencie dziejów świata. Chociaż Jego przyjście było przygotowywane przez kolejne Boże dzieła: powołanie Abrahama, wybranie narodu Izraela, działalność proroków, to jednak nie wszyscy rozpoznali czas objawienia się Syna Człowieczego.
Dzisiaj żyjemy w czasach oczekiwania na paruzję – powtórne przyjście Pana. Dany jest nam czas na przygotowanie. Najpierw na to, byśmy przyjęli łaskę, którą przyniósł nam Jezus przez swoje pierwsze przyjście, czyli byśmy przyjęli Jego zbawienie i doświadczyli oczyszczenia z grzechów mocą Jego miłosierdzia. A następnie byśmy szerzyli Jego królestwo w świecie, ażeby każdy człowiek mógł usłyszeć dobrą nowinę o zbawieniu. I na koniec, byśmy wyczekiwali naszego Pana, który przyjdzie „z wielką mocą i chwałą” i „zgromadzi swoich wybranych”. To będzie dzień spełnienia obietnic i całkowitego zwycięstwa nad złem i śmiercią.

WIERZĘ

MODLITWA WIERNYCH: 
Prosimy Cię, Boże, o dobre rozeznawanie znaków czasu dla papieża Franciszka.
Prosimy Cię, Boże, o ewangeliczną czujność dla chrześcijan.
Prosimy Cię, Boże, o troskę i skuteczną pomoc dla ludzi ubogich.
Prosimy Cię, Boże, o nawrócenie i żywą wiarę dla żyjących z dala od Ciebie.
Prosimy Cię, Boże, o pragnienie nieba i tęsknotę za spotkaniem z Tobą dla nas samych.

PIEŚŃ NA PRZYGOTOWANIE DARÓW: O Krwi najdroższa, E/274, L/195, N2/294, S/206, albo: Niech mnie strzeże Twa Święta Krew, N2/406

MODLITWA NAD DARAMI: Wszechmogący Boże, spraw, aby dar Tobie złożony wyjednał nam łaskę gorliwości w Twojej służbie * i pomógł nam osiągnąć szczęśliwą wieczność. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PREFACJA NA NIEDZIELE ZWYKŁE 28 – 35

PIEŚŃ NA KOMUNIĘ I NA DZIĘKCZYNIENIE: Idzie, idzie Bóg prawdziwy, E/438, S/349; Pan jest mocą, E/402, N1/300

ANTYFONA: Dla mnie jest szczęściem przebywać blisko Boga, * w Panu Bogu pokładać nadzieję.

MÓDLMY SIĘ: Boże, Ty nas posiliłeś sakramentalnymi Darami, † pokornie Cię błagamy, aby Ofiara, którą Twój Syn polecił nam składać na swoją pamiątkę, * przyczyniła się do wzrostu naszej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PIEŚŃ NA ZAKOŃCZENIE: Boże zmiłuj się nad nami, S/828, albo: Nic nas nie zdoła odłączyć od Ciebie, N1/305


Autorzy:
Bogna Młynarz ZDCh – wprowadzenia do liturgii i rozważania
Lidia Jagieło – modlitwy wiernych
Adam Kowalski – wybór śpiewów

Objaśnienie skrótów:
E - Exsultate Deo, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2010;
L - Śpiewnik Liturgiczny, TN KUL, Lublin 1998;
M - ks. Z. Piasecki, Panu memu śpiewać chcę, PROMIC - Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2007;
N1 - Niepojęta Trójco, t. 1, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 1998;
N2 - Niepojęta Trójco, t. 2, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 2010;
S - ks. J. Siedlecki, Śpiewnik Kościelny, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2015

DODAJ OPINIE

OPINIE KLIENTÓW

Opinie o produkcie (0)

Przypomnimy Ci, kiedy produkt będzie dostępny.

 • Granice
 • Centrum Duchowosci Benedyktynskiej
 • Opoka
 • Wiara
 • Logo Marianum Travel
 • SPM logo
 • BiblioNetka
 • Idziemy
 • Kaplani
 • Vox Fm
 • Radio Niepokalanów
 • Radio polskie
 • Papierowe Mysli
 • Ewangelizuj.pl
 • droga.com.pl
 • logo kulturaonline
 • Sacroexpo
Oremus Nr 11 (266) 2018 - E-BOOKOPIS

 ZACHĘCAMY DO SIĘGNIĘCIA PO LISTOPADOWY NUMER SŁOWA WŚRÓD NAS, KTÓRY JEST ZNAKOMITYM UZUPEŁNIENIEM CZASOPISMA OREMUS.

ZNAJDUJĄ SIĘ W NIM ROZWAŻANIA DO JEDNEGO Z CODZIENNYCH CZYTAŃ MSZALNYCH, PRZYBLIŻAJĄCE SŁOWO BOŻE I UŁATWIAJĄCE JEGO ZROZUMIENIE.

W listopadowym numerze miesięcznika „Oremus”:
- czytania i modlitwy mszalne na każdy dzień;
- wprowadzenia liturgiczne i rozważania – na niedziele, uroczystości i święta – których autorką jest Bogna Młynarz ZDCh, siostra ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana, teolog duchowości, rekolekcjonistka;
- modlitwy wiernych przygotowane przez Lidię Jagieło;
- kolejny tekst z działu „Pytania i odpowiedzi”. W nawiązaniu do Ewangelii, która będzie proklamowana 7 listopada, bp Zbigniew Kiernikowski, ordynariusz legnicki, odpowiada na pytanie:

Słyszymy, że mamy mieć w nienawiści ojca, matkę, żonę, dzieci... Czy można korzystać na Mszy świętej z takiego tłumaczenia Ewangelii i używać takiego języka?

- propozycje śpiewów na niedziele, uroczystości i święta przygotowane przez Adama Kowalskiego.

W ramach „Liturgicznego ABC” Maciej Zachara MIC zwraca uwagę na centralny charakter Ewangelii, który w liturgii podkreślony jest na kilka sposobów. Pisze o osobie proklamującej Ewangelię, o znaczeniu postawy zgromadzenia, a także o śpiewie poprzedzającym Ewangelię.
Michał Kozak MIC w dziale „Pokochać Psalmy” rozważa Psalm 16, który podaje nam liturgia w trzydziestą trzecią niedzielę zwykłą. Niesie on w sobie „niezachwianą pewność ostatecznego zwycięstwa, które przyjdzie nie w blasku miecza, nie przez siłę woli i ramienia, lecz przez ufność i trwanie w Tym, który zwyciężył świat”.
Halina Świrska, autorka „Naszej okładki”, omawia „Sąd Ostateczny” (Giotto di Bondone).
Ponadto w numerze – jak zawsze – części stałe Mszy świętej.

Począwszy od numeru grudniowego ROZWAŻANIA NA KAŻDY DZIEŃ

 

Jesteśmy na Facebooku! Zapraszamy wszystkich do polubienia profilu oraz do aktywnego udziału w różnych dyskusjach.

 

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera:

 

• Czytania liturgiczne
• Modlitwy mszalne
• Wprowadzenia liturgiczne
• Rozważania
• Modlitwa powszechna
• Liturgiczne ABC
• Pokochać Psalmy
• Propozycje śpiewów 
• Informacje o nowościach wydawniczych

 

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera teksty liturgii Mszy świętej na każdy dzień. Daje wgląd w proponowane przez Kościół codzienne czytania biblijne i formularze mszalne, inspiruje do aktywnego uczestnictwa w liturgii. Dzięki zamieszczonym komentarzom i wprowadzeniom słowo Boże staje się bliższe, bardziej zrozumiałe. 

 

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 

Zobacz numery archiwalne czasopisma OREMUS

Zobacz jak kupić, pobrać i odczytać pliki elektroniczne »

Prawo odstąpienia od Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych nie przysługuje, jeżeli Konsument pobierze plik przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy.SPIS TREŚCI
FRAGMENT KSIĄŻKI

Niedziela, 18 listopada
Trzydziesta trzecia niedziela zwykła

„Szczęście trwałe i pełne możemy znaleźć tylko w wiernym oddaniu się Tobie, Stwórcy wszelkiego dobra.” Te słowa z dzisiejszej kolekty przypominają nam o pierwszeństwie Boga, który sam jest Dobrem Najwyższym i źródłem wszelkiego dobra obecnego w świecie. Bóg, przed którym stajemy z dziękczynieniem w tej Eucharystii, nie jest Kimś, kto nas ogranicza, czegoś zabrania i coś zabiera. To kłamstwo serwowane przez naszego nieprzyjaciela – złego ducha. Kiedy poddajemy się Bożemu prowadzeniu, wchodzimy na drogę autentycznego szczęścia i pokoju. Niech udział w tej Eucharystii będzie okazją do uzmysłowienia sobie ogromu darów otrzymanych od Boga i do dziękowania za nie z całego serca.

PIEŚŃ NA WEJŚCIE: Być bliżej Ciebie chcę, S/830, albo: Niechaj Cię Panie, N2/406

ALBO ANTYFONA: Pan mówi: * Myśli moje są myślami pokoju, a nie udręczenia. * Wzywać Mnie będziecie, a Ja was wysłucham * i sprowadzę do domu ze wszystkich krajów waszego wygnania.

CHWAŁA

MÓDLMY SIĘ: Panie, nasz Boże, spraw, abyśmy znajdowali radość w Twojej służbie, † albowiem szczęście trwałe i pełne możemy znaleźć tylko w wiernym oddaniu się Tobie, * Stwórcy wszelkiego dobra. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

CZYTANIE z Księgi proroka Daniela (12,1-3). W owym czasie wystąpi Michał, wielki książę, który jest opiekunem dzieci twojego narodu. Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały, aż do chwili obecnej. W tym czasie naród twój dostąpi zbawienia: ci wszyscy, którzy zapisani są w księdze. Wielu zaś, co śpi w prochu ziemi, zbudzi się: jedni do wiecznego życia, drudzy ku hańbie, ku wiecznej odrazie. Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki i na zawsze.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 16,5.8-11)

REFREN: Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem.

Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, * 
to On mój los zabezpiecza. 
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, * 
On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.

Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, * 
a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie, 
bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz * 
i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie.

Ty ścieżkę życia mi ukażesz, * 
pełnię radości przy Tobie 
i wieczne szczęście * 
po Twojej prawicy.

CZYTANIE z Listu do Hebrajczyków (10,11-14.18). Każdy kapłan Starego Testamentu staje codziennie do wykonywania swej służby i wiele razy składa te same ofiary, które żadną miarą nie mogą zgładzić grzechów. Ten przeciwnie, złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, zasiadł po prawicy Boga, oczekując tylko, „aż nieprzyjaciele Jego staną się podnóżkiem pod Jego stopy”. Jedną bowiem ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęcani. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam już więcej nie zachodzi potrzeba ofiary za grzechy.
Oto słowo Boże.

AKLAMACJA: Alleluja. 
Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, 
abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym. 

SŁOWA EWANGELII według św. Marka (13,24-32). Jezus powiedział do swoich uczniów: „W owe dni, po wielkim ucisku, «słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą spadać z nieba i moce na niebie» zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle On aniołów i «zgromadzi swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi po kraniec nieba». A od figowca uczcie się przez podobieństwo. Kiedy już jego gałąź nabrzmiewa sokami i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie te wydarzenia, wiedzcie, że to blisko jest, u drzwi. Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec”. 
Oto słowo Pańskie.

ROZWAŻANIE: Nie znamy dnia, gdy Syn Boży powtórnie przyjdzie na ziemię w chwale, by dokonać sądu nad światem. Nie zna go nikt z ludzi, ani nawet Aniołowie. Dlatego Jezus wzywa nas do czujności, która jest zdolnością odczytywania znaków czasu. Jak obserwując zmiany w przyrodzie, potrafimy przewidzieć zbliżanie się kolejnej pory roku, tak w historii zbawienia możemy odczytać nadejście kolejnej epoki. Kiedyś ludzie czekali na przyjście Zbawiciela, który wybawi nas z niewoli grzechu. I Jezus narodził się w konkretnym momencie dziejów świata. Chociaż Jego przyjście było przygotowywane przez kolejne Boże dzieła: powołanie Abrahama, wybranie narodu Izraela, działalność proroków, to jednak nie wszyscy rozpoznali czas objawienia się Syna Człowieczego.
Dzisiaj żyjemy w czasach oczekiwania na paruzję – powtórne przyjście Pana. Dany jest nam czas na przygotowanie. Najpierw na to, byśmy przyjęli łaskę, którą przyniósł nam Jezus przez swoje pierwsze przyjście, czyli byśmy przyjęli Jego zbawienie i doświadczyli oczyszczenia z grzechów mocą Jego miłosierdzia. A następnie byśmy szerzyli Jego królestwo w świecie, ażeby każdy człowiek mógł usłyszeć dobrą nowinę o zbawieniu. I na koniec, byśmy wyczekiwali naszego Pana, który przyjdzie „z wielką mocą i chwałą” i „zgromadzi swoich wybranych”. To będzie dzień spełnienia obietnic i całkowitego zwycięstwa nad złem i śmiercią.

WIERZĘ

MODLITWA WIERNYCH: 
Prosimy Cię, Boże, o dobre rozeznawanie znaków czasu dla papieża Franciszka.
Prosimy Cię, Boże, o ewangeliczną czujność dla chrześcijan.
Prosimy Cię, Boże, o troskę i skuteczną pomoc dla ludzi ubogich.
Prosimy Cię, Boże, o nawrócenie i żywą wiarę dla żyjących z dala od Ciebie.
Prosimy Cię, Boże, o pragnienie nieba i tęsknotę za spotkaniem z Tobą dla nas samych.

PIEŚŃ NA PRZYGOTOWANIE DARÓW: O Krwi najdroższa, E/274, L/195, N2/294, S/206, albo: Niech mnie strzeże Twa Święta Krew, N2/406

MODLITWA NAD DARAMI: Wszechmogący Boże, spraw, aby dar Tobie złożony wyjednał nam łaskę gorliwości w Twojej służbie * i pomógł nam osiągnąć szczęśliwą wieczność. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PREFACJA NA NIEDZIELE ZWYKŁE 28 – 35

PIEŚŃ NA KOMUNIĘ I NA DZIĘKCZYNIENIE: Idzie, idzie Bóg prawdziwy, E/438, S/349; Pan jest mocą, E/402, N1/300

ANTYFONA: Dla mnie jest szczęściem przebywać blisko Boga, * w Panu Bogu pokładać nadzieję.

MÓDLMY SIĘ: Boże, Ty nas posiliłeś sakramentalnymi Darami, † pokornie Cię błagamy, aby Ofiara, którą Twój Syn polecił nam składać na swoją pamiątkę, * przyczyniła się do wzrostu naszej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PIEŚŃ NA ZAKOŃCZENIE: Boże zmiłuj się nad nami, S/828, albo: Nic nas nie zdoła odłączyć od Ciebie, N1/305


Autorzy:
Bogna Młynarz ZDCh – wprowadzenia do liturgii i rozważania
Lidia Jagieło – modlitwy wiernych
Adam Kowalski – wybór śpiewów

Objaśnienie skrótów:
E - Exsultate Deo, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2010;
L - Śpiewnik Liturgiczny, TN KUL, Lublin 1998;
M - ks. Z. Piasecki, Panu memu śpiewać chcę, PROMIC - Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2007;
N1 - Niepojęta Trójco, t. 1, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 1998;
N2 - Niepojęta Trójco, t. 2, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 2010;
S - ks. J. Siedlecki, Śpiewnik Kościelny, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2015

Sklep internetowy Shoper.pl