E-BOOK
6.7
PLN
Oremus Nr 11 (254) 2017 - E-BOOK
Oremus Nr 11 (254) 2017 - E-BOOK
WERSJA PAPIEROWA
Ocena:
(Ilość ocen: 0)
Cena: 6,70 zł

ZACHĘCAMY DO SIĘGNIĘCIA PO LISTOPADOWY NUMER SŁOWA WŚRÓD NAS, KTÓRY JEST ZNAKOMITYM UZUPEŁNIENIEM CZASOPISMA OREMUS.

ZNAJDUJĄ SIĘ W NIM ROZWAŻANIA DO JEDNEGO Z CODZIENNYCH CZYTAŃ MSZALNYCH, PRZYBLIŻAJĄCE SŁOWO BOŻE I UŁATWIAJĄCE JEGO ZROZUMIENIE.

W listopadowym numerze miesięcznika „Oremus”: 
- czytania i modlitwy mszalne na każdy dzień;

- wprowadzenia liturgiczne i rozważania – na niedziele, uroczystości i święta – napisane przez ks. Jarosława Januszewskiego, duszpasterza z Warszawy, oraz Annę M. Faszczową, teologa-dogmatyka, animatorkę chóru Angelus w Horyńcu-Zdroju;

- modlitwy wiernych przygotowane przez Sabinę Seul;

- kolejny tekst z działu „Pytania i odpowiedzi”. Ks. Bartosz Szoplik, liturgista z Warszawy, podejmuje następujący problem:

Często słyszymy o ofiarach klęsk żywiołowych, katastrof czy zamachów terrorystycznych. Na pewno osoby te potrzebują naszego wsparcia, a my w modlitwie powszechnej zazwyczaj odczytujemy kolejne intencje z książki, jakby ponad tym...


- propozycje śpiewów na niedziele, uroczystości i święta przygotowane przez Adama Kowalskiego.

W ramach „Liturgicznego ABC” Maciej Zachara MIC proponuje tekst „Przekroczenie progu świątyni. Znak wody święconej”.
Michał Kozak MIC w cyklu „Pokochać Psalmy” pisze o „psalmach w sosie własnym”. „Psalmy – zaznacza autor – narodziły się w sercu człowieka dotkniętym słowem Boga. Niosą ku niebu całe ludzkie życie z jego radością i smutkiem, nadzieją i tęsknotą, trudem, zagubieniem, miłosnym uwielbieniem i kochającą skruchą. Ostatecznie wyśpiewał je i wypełnił Jezus Chrystus. Dlatego Msza święta jest naturalnym środowiskiem psalmu, właśnie w niej jest on nam podany jakby w sosie własnym”.
Halina Świrska, autorka „Naszej okładki”, przybliża fragment „Sądu Ostatecznego” (Giotto di Bondone).

Ponadto w numerze – jak zawsze – części stałe Mszy świętej.


Jesteśmy już na Facebooku! Zapraszam wszystkich do polubienia profilu oraz do aktywnego udziału w różnych dyskusjach.

 

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera:

 

• Czytania liturgiczne
• Modlitwy mszalne
• Wprowadzenia liturgiczne
• Rozważania
• Modlitwa powszechna
• Liturgiczne ABC
• Pokochać Psalmy
• Propozycje śpiewów 
• Informacje o nowościach wydawniczych

 

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera teksty liturgii Mszy świętej na każdy dzień. Daje wgląd w proponowane przez Kościół codzienne czytania biblijne i formularze mszalne, inspiruje do aktywnego uczestnictwa w liturgii. Dzięki zamieszczonym komentarzom i wprowadzeniom słowo Boże staje się bliższe, bardziej zrozumiałe. 

 

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 

Zobacz numery archiwalne czasopisma OREMUS

Zobacz jak kupić, pobrać i odczytać pliki elektroniczne »

Prawo odstąpienia od Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych nie przysługuje, jeżeli Konsument pobierze plik przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy.

DRUKUJ OPIS

Czwartek, 2 listopada 
Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

Pierwsza Msza

Jezus Chrystus umarł za nas i zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia, a my mamy udział w Jego zwycięstwie. Dlatego dzisiaj ze spokojem myślimy o naszej śmierci: nasz Wybawca żyje i pozwoli nam w wieczności oglądać swoje oblicze. Dla odkupionych przez Chrystusa nie ma lęku przed śmiercią ani niepewności co do przyszłego życia. Fioletowy kolor szat liturgicznych, przywodzący na myśl okres Adwentu i Wielkiego Postu, przypomina, że cierpienie i śmierć nie są rzeczywistością ostateczną, ale oczyszczeniem i przygotowaniem do pełnego udziału w zwycięstwie Chrystusa.

PIEŚŃ NA WEJŚCIE: Dobry Jezu, S/897, albo: Requiem aeternam, S/1092

ALBO ANTYFONA: Jezus umarł i zmartwychwstał, * a Bóg przez Niego przywróci do życia tych, którzy umarli w Jezusie. * Jak w Adamie wszyscy umierają, * tak w Chrystusie wszyscy będą ożywieni.

MÓDLMY SIĘ: Wszechmogący Boże, wysłuchaj nasze modlitwy, które zanosimy z wiarą w Twojego Syna zmartwychwstałego, † i umocnij naszą nadzieję, * że razem z Twoimi wiernymi zmarłymi wszyscy zmartwychwstaniemy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

CZYTANIE z Księgi Hioba (19,1.23-27a). Hiob powiedział: „Któż zdoła utrwalić me słowa, potrafi je w księdze umieścić? Żelaznym rylcem, diamentem, na skale je wyryć na wieki? Lecz ja wiem: Wybawca mój żyje, na ziemi wystąpi jako ostatni. Potem me szczątki skórą odzieje, i oczyma ciała będę widział Boga. To właśnie ja Go zobaczę”. 
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 27,1.4.7-9.13-14)

REFREN: W krainie życia ujrzę dobroć Boga.

Pan moim światłem i zbawieniem moim, * 
kogo miałbym się lękać? 
Pan obrońcą mego życia, * 
przed kim miałbym czuć trwogę?

O jedno tylko proszę Pana, o to zabiegam, † 
żebym mógł zawsze przebywać w Jego domu, * 
przez wszystkie dni życia, 
abym kosztował słodyczy Pana, * 
stale się radował Jego świątynią.

Usłysz, o Panie, kiedy głośno wołam, *
zmiłuj się nade mną i wysłuchaj mnie. 
Będę szukał oblicza Twego, Panie. * 
Nie zakrywaj przede mną swojej twarzy.

Wierzę, że będę oglądał dobra Pana * 
w krainie żyjących. 
Oczekuj Pana, bądź mężny, * 
nabierz odwagi i oczekuj Pana.

CZYTANIE z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian (15,20-24a.25-28). Bracia: Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie. Jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu. Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć. Wszystko bowiem rzucił pod Jego stopy. Kiedy się mówi, że wszystko jest poddane, znaczy to, że z wyjątkiem Tego, który Mu wszystko poddał. A gdy już wszystko zostanie Mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany Temu, który Synowi poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich. 
Oto słowo Boże.

AKLAMACJA: Alleluja. 
Jezus Chrystus jest pierworodnym spośród umarłych, 
Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen.

SŁOWA EWANGELII według św. Łukasza (23,44-46.50.52-53; 24,1-6a). Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: „Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego”. Po tych słowach wyzionął ducha. Był tam człowiek dobry i sprawiedliwy, imieniem Józef, członek Wysokiej Rady. On to udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Zdjął je z krzyża, owinął w płótno i złożył w grobie wykutym w skale, w którym nikt jeszcze nie był pochowany. W pierwszy dzień tygodnia niewiasty poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane wonności. Kamień od grobu zastały odsunięty. A skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężów w lśniących szatach. Przestraszone, pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: „Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał”.
Oto słowo Pańskie.

MODLITWA WIERNYCH: 
Prośmy za Kościół powszechny, aby swą modlitwą i ofiarą wspierał wszystkich zmarłych.
Za duchownych, aby głoszona przez nich Ewangelia przynosiła nadzieję całemu światu.
Za cierpiących i udręczonych ciężarem codzienności, aby swój ból ofiarowali Bogu w intencji cierpiących w czyśćcu.
Za wszystkich wiernych zmarłych, aby weszli z radością do krainy życia.
Za nas samych, abyśmy byli wolni od lęku przed śmiercią.

PIEŚŃ NA PRZYGOTOWANIE DARÓW: Chrystus, Chrystus to nadzieja, E/371, S/833, albo: Tak Bóg umiłował świat, N2/414

MODLITWA NAD DARAMI: Panie, nasz Boże, daj się przebłagać naszymi darami, † które przemienione w wielki Sakrament miłości łączą nas z Twoim Synem, * i przyjmij Twoich wiernych zmarłych do chwały swojego królestwa. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PREFACJA O ZMARŁYCH 86 – 90

PIEŚŃ NA KOMUNIĘ I NA DZIĘKCZYNIENIE: Kłaniam się Tobie, E/387, L/279, S/364, albo: Lux aeterna, S/1091; Sławcie usta, Ciało Pana, L/290, N2/355, S/395

ANTYFONA: Ja jestem zmartwychwstanie i życie, * kto wierzy we Mnie, choćby i umarł, żyć będzie, * a każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki.

MÓDLMY SIĘ: Boże, nasz Ojcze, spraw, aby wszyscy wierni zmarli, za których złożyliśmy paschalną Ofiarę, * mieli udział w Twojej światłości i pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO: Niech was błogosławi Bóg, Ojciec wszelkiej pociechy, † który stworzył człowieka * i przez zmartwychwstanie swojego Syna dał wierzącym nadzieję zmartwychwstania. 
Amen. 
Niech Bóg udzieli żyjącym przebaczenia grzechów, * a wszystkim zmarłym światła i pokoju. 
Amen. 
Niech nam da szczęśliwe życie wieczne z Chrystusem, * który prawdziwie zmartwychwstał. 
Amen. 
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn,  i Duch Święty. 
Amen.

PIEŚŃ NA ZAKOŃCZENIE: Zwycięzca śmierci, E/203, L/232, N2/342, S/295


Druga Msza

Wierzymy, że Zbawiciel nie zgadza się na naszą śmierć. Właśnie dlatego złożył siebie w ofierze, aby nas wyrwać z panowania grzechu, którego naturalnym następstwem jest śmierć. Nowe życie, zapoczątkowane na chrzcie świętym, a objawiające się w nawróceniu i uczynkach miłości, nigdy się nie skończy. Jeśli umarliśmy razem z Chrystusem, razem z Nim będziemy żyli. Skoro tylko działa w nas moc zwycięstwa Chrystusa nad grzechem i złem, to objawi się ona w pełni po naszej śmierci.

ANTYFONA: Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, * a światłość wiekuista niechaj im świeci.

MÓDLMY SIĘ: Boże, chwało wiernych i życie sprawiedliwych, Twój Syn nas odkupił przez swoją śmierć i zmartwychwstanie, † zmiłuj się nad wszystkimi wiernymi zmarłymi, którzy wyznawali wiarę w nasze zmartwychwstanie, * i daj im udział w radości życia wiecznego. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

CZYTANIE z Księgi proroka Daniela (12,1-3). Ja, Daniel, płakałem i usłyszałem to słowo Pańskie: „W owych czasach wystąpi Michał, wielki książę, który jest opiekunem dzieci twojego narodu. Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały, aż do chwili obecnej. W tym czasie naród twój dostąpi zbawienia, każdy, kto się okaże zapisany w księdze. Wielu zaś, co posnęli w prochu ziemi, zbudzi się: jedni do wiecznego życia, drudzy ku hańbie, ku wiecznej odrazie. Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, jak gwiazdy przez wieki i na zawsze”. 
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 42,2-3.5; 43,3-4)

REFREN: Boga żywego pragnie moja dusza.

Jak łania pragnie wody ze strumieni, * 
tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. 
Dusza moja Boga pragnie, Boga żywego, * 
kiedyż więc przyjdę i ujrzę oblicze Boże?

Rozpływa się we mnie moja dusza, * 
gdy wspominam, jak z tłumem kroczyłem 
do Bożego domu,
w świątecznym orszaku, *
wśród głosów radości i chwały.

Ześlij światłość i wierność swoją, *
niech one mnie wiodą. 
Niech mnie zaprowadzą na Twą górę świętą * 
i do Twoich przybytków.

I przystąpię do ołtarza Bożego, * 
do Boga, który jest weselem i radością moją. 
I będę Cię chwalił przy dźwiękach lutni, *
Boże, mój Boże.

CZYTANIE z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian (6,3-9). Bracia: Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? Przyjmując więc chrzest zanurzający nas w śmierć, zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie, jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do Jego śmierci, zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie. To wiedzcie, że dla zniszczenia grzesznego ciała dawny nasz człowiek został razem z Nim ukrzyżowany po to, byśmy już więcej nie byli w niewoli grzechu. Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu. Otóż, jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus, powstawszy z martwych, już więcej nie umiera, śmierć nad Nim nie ma już władzy. 
Oto słowo Boże.

AKLAMACJA: Alleluja. 
Tak Bóg umiłował świat, 
że dał swojego Syna Jednorodzonego; 
każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.

SŁOWA EWANGELII według św. Jana (11,32-45). Gdy Maria, siostra Łazarza, przyszła do miejsca, gdzie był Jezus, ujrzawszy Go, upadła Mu do nóg i rzekła do Niego: „Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł”. Gdy więc Jezus ujrzał, jak płakała ona i Żydzi, którzy razem z nią przyszli, wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał: „Gdzie go położyliście?”. Odpowiedzieli Mu: „Panie, chodź i zobacz”. Jezus zapłakał. A Żydzi rzekli: „Oto jak go kochał!”. Niektórzy z nich powiedzieli: „Czy Ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł?”. A Jezus, ponownie okazując głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Jezus rzekł: „Usuńcie kamień”. Siostra zmarłego, Marta, rzekła do Niego: ,,Panie, już cuchnie. Leży bowiem od czterech dni w grobie”. Jezus rzekł do niej: „Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą?”. Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: „Ojcze, dziękuję Ci, żeś Mnie wysłuchał. Ja wiedziałem, że Mnie zawsze wysłuchujesz. Ale ze względu na otaczający Mnie lud to powiedziałem, aby uwierzyli, żeś Ty mnie posłał”. To powiedziawszy, zawołał donośnym głosem: „Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!”. I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była zawinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: „Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić”. Wielu więc spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego.
Oto słowo Pańskie.

MODLITWA WIERNYCH, s. 14

MODLITWA NAD DARAMI: Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty przez sakrament chrztu oczyściłeś wiernych zmarłych z grzechu pierworodnego; † obmyj ich z własnych grzechów we Krwi Chrystusa, którą składamy w eucharystycznej Ofierze, * i obdarz ich pełnym przebaczeniem. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PREFACJA O ZMARŁYCH 86 – 90

ANTYFONA: Światłość wiekuista niechaj im świeci, o Panie, * wśród Świętych Twoich na wieki, * bo jesteś pełen dobroci. * Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, * a światłość wiekuista niechaj im świeci, * wśród Świętych Twoich na wieki, * bo jesteś pełen dobroci.

MÓDLMY SIĘ: Panie, nasz Boże, przyjęliśmy Sakrament Twojego Syna, który za nas umarł i zmartwychwstał w chwale, † pokornie Cię błagamy, aby wszyscy wierni zmarli, oczyszczeni przez paschalną Ofiarę, * mogli uczestniczyć w chwale przyszłego zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO, s. 15


Trzecia Msza

Dzisiejsza liturgia konfrontuje nasz lęk przed śmiercią z obietnicą nieśmiertelności, ból po stracie najbliższych z nadzieją życia wiecznego. Zbawiciel zapewnia: „Jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto wierzy w Syna, miał życie wieczne”. Wierzymy zatem, że jak doświadczamy miażdżącej siły zła i cierpienia, tak samo pewnego dnia ujrzymy jeszcze potężniejszą moc chwały Bożej, która na razie pozostaje w nas ukryta. Ufni w miłosierdzie Boga, zawierzamy Mu nas samych i naszych bliskich, sprawując pamiątkę Ofiary, która wyzwoliła nas spod panowania śmierci.

ANTYFONA: Bóg, który wskrzesił z martwych Jezusa Chrystusa, * przywróci do życia nasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w nas swojego Ducha.

MÓDLMY SIĘ: Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba, † daj wszystkim wiernym zmarłym udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, * aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

CZYTANIE z Księgi Mądrości (3,1-6.9). Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka. Zdało się oczom głupich, że pomarli, zejście ich poczytano za nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie, a oni trwają w pokoju. Choć nawet w ludzkim rozumieniu doznali kaźni, nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności. Po nieznacznym skarceniu dostąpią dóbr wielkich, Bóg ich bowiem doświadczył i znalazł ich godnymi siebie. Doświadczył ich jak złoto w tyglu i przyjął ich jak całopalną ofiarę. Ci, którzy Mu zaufali, zrozumieją prawdę, wierni w miłości będą przy Nim trwali: łaska bowiem i miłosierdzie dla Jego wybranych. 
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 103,8.10.13-18)

REFREN: Zbawienie prawych pochodzi od Pana.

Miłosierny jest Pan i łaskawy, * 
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy. 
Nie postępuje z nami według naszych grzechów * 
ani według win naszych nam nie odpłaca.

Jak ojciec lituje się na dziećmi, * 
tak Pan się lituje nad tymi, którzy się Go boją. 
Wie On, z czegośmy powstali, * 
pamięta, że jesteśmy prochem.

Dni człowieka są jak trawa, * 
kwitnie jak kwiat na polu. 
Wystarczy, że wiatr go muśnie, już znika * 
i wszelki ślad po nim ginie.

Łaska zaś Boga jest wieczna dla Jego wyznawców, *
a Jego sprawiedliwość nad ich potomstwem, 
nad wszystkimi, którzy strzegą Jego przymierza * 
i pamiętają, by spełniać Jego przykazania.

CZYTANIE z Drugiego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian (4,14—5,1). Bracia: Jesteśmy przekonani, że Ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także nam i stawi nas przed sobą razem z wami. Wszystko to bowiem dla was, ażeby w pełni obfitująca łaska zwiększyła chwałę Bożą przez dziękczynienie wielu. Dlatego to nie poddajemy się zwątpieniu, chociaż bowiem niszczeje nasz człowiek zewnętrzny, to jednak ten, który jest wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień. Niewielkie bowiem utrapienia nasze obecnego czasu gotują bezmiar chwały przyszłego wieku dla nas, którzy się wpatrujemy nie w to, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne, przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie. Wiemy bowiem, że jeśli nawet zniszczeje nasz przybytek doczesnego zamieszkania, będziemy mieli mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz wiecznie trwały w niebie. 
Oto słowo Boże.

AKLAMACJA: Alleluja. 
To jest wolą Ojca mego, 
aby każdy, kto wierzy w Syna, 
miał życie wieczne, 
a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.

SŁOWA EWANGELII według św. Jana (14,1-6). Jezus powiedział do swoich uczniów: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę”. Odezwał się do Niego Tomasz: „Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?”. Odpowiedział mu Jezus: „Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie”.
Oto słowo Pańskie.

MODLITWA WIERNYCH, s. 14

MODLITWA NAD DARAMI: Panie, nasz Boże, przyjmij łaskawie Ofiarę, którą składamy za wszystkich zmarłych spoczywających w Chrystusie, † i spraw, aby mocą tej eucharystycznej Ofiary wyzwoleni z więzów śmierci * mieli udział w życiu wiecznym. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PREFACJA O ZMARŁYCH 86 – 90

ANTYFONA: Oczekujemy naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, * który przekształci nasze ciała śmiertelne * na podobne do swojego ciała uwielbionego.

MÓDLMY SIĘ: Boże, nasz Ojcze, przez tę Ofiarę okaż wielkie miłosierdzie wszystkim wiernym zmarłym, † których obdarzyłeś łaską chrztu świętego, * i daj im pełnię wiecznej radości. Przez Chrystusa, Pana naszego.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO, s. 15

 


Autorzy:
ks. Jarosław JanuszewskiAnna M. Faszczowa – wprowadzenia do liturgii i rozważania
Sabina Seul – modlitwa wiernych
Adam Kowalski – wybór śpiewów


Objaśnienie skrótów:
E - Exsultate Deo, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2010;
L - Śpiewnik Liturgiczny, TN KUL, Lublin 1998;
M - ks. Z. Piasecki, Panu memu śpiewać chcę, PROMIC - Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2007;
N1 - Niepojęta Trójco, t. 1, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 1998;
N2 - Niepojęta Trójco, t. 2, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 2010;
S - ks. J. Siedlecki, Śpiewnik Kościelny, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2015

DODAJ OPINIE

OPINIE KLIENTÓW

Opinie o produkcie (0)

Przypomnimy Ci, kiedy produkt będzie dostępny.

 • Granice
 • Centrum Duchowosci Benedyktynskiej
 • Opoka
 • Wiara
 • Logo Marianum Travel
 • SPM logo
 • BiblioNetka
 • Idziemy
 • Kaplani
 • Vox Fm
 • Radio Niepokalanów
 • Radio polskie
 • Papierowe Mysli
 • Ewangelizuj.pl
 • droga.com.pl
 • logo kulturaonline
 • Sacroexpo
Oremus Nr 11 (254) 2017 - E-BOOKOPIS

ZACHĘCAMY DO SIĘGNIĘCIA PO LISTOPADOWY NUMER SŁOWA WŚRÓD NAS, KTÓRY JEST ZNAKOMITYM UZUPEŁNIENIEM CZASOPISMA OREMUS.

ZNAJDUJĄ SIĘ W NIM ROZWAŻANIA DO JEDNEGO Z CODZIENNYCH CZYTAŃ MSZALNYCH, PRZYBLIŻAJĄCE SŁOWO BOŻE I UŁATWIAJĄCE JEGO ZROZUMIENIE.

W listopadowym numerze miesięcznika „Oremus”: 
- czytania i modlitwy mszalne na każdy dzień;

- wprowadzenia liturgiczne i rozważania – na niedziele, uroczystości i święta – napisane przez ks. Jarosława Januszewskiego, duszpasterza z Warszawy, oraz Annę M. Faszczową, teologa-dogmatyka, animatorkę chóru Angelus w Horyńcu-Zdroju;

- modlitwy wiernych przygotowane przez Sabinę Seul;

- kolejny tekst z działu „Pytania i odpowiedzi”. Ks. Bartosz Szoplik, liturgista z Warszawy, podejmuje następujący problem:

Często słyszymy o ofiarach klęsk żywiołowych, katastrof czy zamachów terrorystycznych. Na pewno osoby te potrzebują naszego wsparcia, a my w modlitwie powszechnej zazwyczaj odczytujemy kolejne intencje z książki, jakby ponad tym...


- propozycje śpiewów na niedziele, uroczystości i święta przygotowane przez Adama Kowalskiego.

W ramach „Liturgicznego ABC” Maciej Zachara MIC proponuje tekst „Przekroczenie progu świątyni. Znak wody święconej”.
Michał Kozak MIC w cyklu „Pokochać Psalmy” pisze o „psalmach w sosie własnym”. „Psalmy – zaznacza autor – narodziły się w sercu człowieka dotkniętym słowem Boga. Niosą ku niebu całe ludzkie życie z jego radością i smutkiem, nadzieją i tęsknotą, trudem, zagubieniem, miłosnym uwielbieniem i kochającą skruchą. Ostatecznie wyśpiewał je i wypełnił Jezus Chrystus. Dlatego Msza święta jest naturalnym środowiskiem psalmu, właśnie w niej jest on nam podany jakby w sosie własnym”.
Halina Świrska, autorka „Naszej okładki”, przybliża fragment „Sądu Ostatecznego” (Giotto di Bondone).

Ponadto w numerze – jak zawsze – części stałe Mszy świętej.


Jesteśmy już na Facebooku! Zapraszam wszystkich do polubienia profilu oraz do aktywnego udziału w różnych dyskusjach.

 

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera:

 

• Czytania liturgiczne
• Modlitwy mszalne
• Wprowadzenia liturgiczne
• Rozważania
• Modlitwa powszechna
• Liturgiczne ABC
• Pokochać Psalmy
• Propozycje śpiewów 
• Informacje o nowościach wydawniczych

 

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera teksty liturgii Mszy świętej na każdy dzień. Daje wgląd w proponowane przez Kościół codzienne czytania biblijne i formularze mszalne, inspiruje do aktywnego uczestnictwa w liturgii. Dzięki zamieszczonym komentarzom i wprowadzeniom słowo Boże staje się bliższe, bardziej zrozumiałe. 

 

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 

Zobacz numery archiwalne czasopisma OREMUS

Zobacz jak kupić, pobrać i odczytać pliki elektroniczne »

Prawo odstąpienia od Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych nie przysługuje, jeżeli Konsument pobierze plik przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy.SPIS TREŚCI
FRAGMENT KSIĄŻKI

Czwartek, 2 listopada 
Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

Pierwsza Msza

Jezus Chrystus umarł za nas i zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia, a my mamy udział w Jego zwycięstwie. Dlatego dzisiaj ze spokojem myślimy o naszej śmierci: nasz Wybawca żyje i pozwoli nam w wieczności oglądać swoje oblicze. Dla odkupionych przez Chrystusa nie ma lęku przed śmiercią ani niepewności co do przyszłego życia. Fioletowy kolor szat liturgicznych, przywodzący na myśl okres Adwentu i Wielkiego Postu, przypomina, że cierpienie i śmierć nie są rzeczywistością ostateczną, ale oczyszczeniem i przygotowaniem do pełnego udziału w zwycięstwie Chrystusa.

PIEŚŃ NA WEJŚCIE: Dobry Jezu, S/897, albo: Requiem aeternam, S/1092

ALBO ANTYFONA: Jezus umarł i zmartwychwstał, * a Bóg przez Niego przywróci do życia tych, którzy umarli w Jezusie. * Jak w Adamie wszyscy umierają, * tak w Chrystusie wszyscy będą ożywieni.

MÓDLMY SIĘ: Wszechmogący Boże, wysłuchaj nasze modlitwy, które zanosimy z wiarą w Twojego Syna zmartwychwstałego, † i umocnij naszą nadzieję, * że razem z Twoimi wiernymi zmarłymi wszyscy zmartwychwstaniemy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

CZYTANIE z Księgi Hioba (19,1.23-27a). Hiob powiedział: „Któż zdoła utrwalić me słowa, potrafi je w księdze umieścić? Żelaznym rylcem, diamentem, na skale je wyryć na wieki? Lecz ja wiem: Wybawca mój żyje, na ziemi wystąpi jako ostatni. Potem me szczątki skórą odzieje, i oczyma ciała będę widział Boga. To właśnie ja Go zobaczę”. 
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 27,1.4.7-9.13-14)

REFREN: W krainie życia ujrzę dobroć Boga.

Pan moim światłem i zbawieniem moim, * 
kogo miałbym się lękać? 
Pan obrońcą mego życia, * 
przed kim miałbym czuć trwogę?

O jedno tylko proszę Pana, o to zabiegam, † 
żebym mógł zawsze przebywać w Jego domu, * 
przez wszystkie dni życia, 
abym kosztował słodyczy Pana, * 
stale się radował Jego świątynią.

Usłysz, o Panie, kiedy głośno wołam, *
zmiłuj się nade mną i wysłuchaj mnie. 
Będę szukał oblicza Twego, Panie. * 
Nie zakrywaj przede mną swojej twarzy.

Wierzę, że będę oglądał dobra Pana * 
w krainie żyjących. 
Oczekuj Pana, bądź mężny, * 
nabierz odwagi i oczekuj Pana.

CZYTANIE z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian (15,20-24a.25-28). Bracia: Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie. Jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu. Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć. Wszystko bowiem rzucił pod Jego stopy. Kiedy się mówi, że wszystko jest poddane, znaczy to, że z wyjątkiem Tego, który Mu wszystko poddał. A gdy już wszystko zostanie Mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany Temu, który Synowi poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich. 
Oto słowo Boże.

AKLAMACJA: Alleluja. 
Jezus Chrystus jest pierworodnym spośród umarłych, 
Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen.

SŁOWA EWANGELII według św. Łukasza (23,44-46.50.52-53; 24,1-6a). Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: „Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego”. Po tych słowach wyzionął ducha. Był tam człowiek dobry i sprawiedliwy, imieniem Józef, członek Wysokiej Rady. On to udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Zdjął je z krzyża, owinął w płótno i złożył w grobie wykutym w skale, w którym nikt jeszcze nie był pochowany. W pierwszy dzień tygodnia niewiasty poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane wonności. Kamień od grobu zastały odsunięty. A skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężów w lśniących szatach. Przestraszone, pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: „Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał”.
Oto słowo Pańskie.

MODLITWA WIERNYCH: 
Prośmy za Kościół powszechny, aby swą modlitwą i ofiarą wspierał wszystkich zmarłych.
Za duchownych, aby głoszona przez nich Ewangelia przynosiła nadzieję całemu światu.
Za cierpiących i udręczonych ciężarem codzienności, aby swój ból ofiarowali Bogu w intencji cierpiących w czyśćcu.
Za wszystkich wiernych zmarłych, aby weszli z radością do krainy życia.
Za nas samych, abyśmy byli wolni od lęku przed śmiercią.

PIEŚŃ NA PRZYGOTOWANIE DARÓW: Chrystus, Chrystus to nadzieja, E/371, S/833, albo: Tak Bóg umiłował świat, N2/414

MODLITWA NAD DARAMI: Panie, nasz Boże, daj się przebłagać naszymi darami, † które przemienione w wielki Sakrament miłości łączą nas z Twoim Synem, * i przyjmij Twoich wiernych zmarłych do chwały swojego królestwa. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PREFACJA O ZMARŁYCH 86 – 90

PIEŚŃ NA KOMUNIĘ I NA DZIĘKCZYNIENIE: Kłaniam się Tobie, E/387, L/279, S/364, albo: Lux aeterna, S/1091; Sławcie usta, Ciało Pana, L/290, N2/355, S/395

ANTYFONA: Ja jestem zmartwychwstanie i życie, * kto wierzy we Mnie, choćby i umarł, żyć będzie, * a każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki.

MÓDLMY SIĘ: Boże, nasz Ojcze, spraw, aby wszyscy wierni zmarli, za których złożyliśmy paschalną Ofiarę, * mieli udział w Twojej światłości i pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO: Niech was błogosławi Bóg, Ojciec wszelkiej pociechy, † który stworzył człowieka * i przez zmartwychwstanie swojego Syna dał wierzącym nadzieję zmartwychwstania. 
Amen. 
Niech Bóg udzieli żyjącym przebaczenia grzechów, * a wszystkim zmarłym światła i pokoju. 
Amen. 
Niech nam da szczęśliwe życie wieczne z Chrystusem, * który prawdziwie zmartwychwstał. 
Amen. 
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn,  i Duch Święty. 
Amen.

PIEŚŃ NA ZAKOŃCZENIE: Zwycięzca śmierci, E/203, L/232, N2/342, S/295


Druga Msza

Wierzymy, że Zbawiciel nie zgadza się na naszą śmierć. Właśnie dlatego złożył siebie w ofierze, aby nas wyrwać z panowania grzechu, którego naturalnym następstwem jest śmierć. Nowe życie, zapoczątkowane na chrzcie świętym, a objawiające się w nawróceniu i uczynkach miłości, nigdy się nie skończy. Jeśli umarliśmy razem z Chrystusem, razem z Nim będziemy żyli. Skoro tylko działa w nas moc zwycięstwa Chrystusa nad grzechem i złem, to objawi się ona w pełni po naszej śmierci.

ANTYFONA: Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, * a światłość wiekuista niechaj im świeci.

MÓDLMY SIĘ: Boże, chwało wiernych i życie sprawiedliwych, Twój Syn nas odkupił przez swoją śmierć i zmartwychwstanie, † zmiłuj się nad wszystkimi wiernymi zmarłymi, którzy wyznawali wiarę w nasze zmartwychwstanie, * i daj im udział w radości życia wiecznego. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

CZYTANIE z Księgi proroka Daniela (12,1-3). Ja, Daniel, płakałem i usłyszałem to słowo Pańskie: „W owych czasach wystąpi Michał, wielki książę, który jest opiekunem dzieci twojego narodu. Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały, aż do chwili obecnej. W tym czasie naród twój dostąpi zbawienia, każdy, kto się okaże zapisany w księdze. Wielu zaś, co posnęli w prochu ziemi, zbudzi się: jedni do wiecznego życia, drudzy ku hańbie, ku wiecznej odrazie. Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, jak gwiazdy przez wieki i na zawsze”. 
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 42,2-3.5; 43,3-4)

REFREN: Boga żywego pragnie moja dusza.

Jak łania pragnie wody ze strumieni, * 
tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. 
Dusza moja Boga pragnie, Boga żywego, * 
kiedyż więc przyjdę i ujrzę oblicze Boże?

Rozpływa się we mnie moja dusza, * 
gdy wspominam, jak z tłumem kroczyłem 
do Bożego domu,
w świątecznym orszaku, *
wśród głosów radości i chwały.

Ześlij światłość i wierność swoją, *
niech one mnie wiodą. 
Niech mnie zaprowadzą na Twą górę świętą * 
i do Twoich przybytków.

I przystąpię do ołtarza Bożego, * 
do Boga, który jest weselem i radością moją. 
I będę Cię chwalił przy dźwiękach lutni, *
Boże, mój Boże.

CZYTANIE z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian (6,3-9). Bracia: Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? Przyjmując więc chrzest zanurzający nas w śmierć, zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie, jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do Jego śmierci, zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie. To wiedzcie, że dla zniszczenia grzesznego ciała dawny nasz człowiek został razem z Nim ukrzyżowany po to, byśmy już więcej nie byli w niewoli grzechu. Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu. Otóż, jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus, powstawszy z martwych, już więcej nie umiera, śmierć nad Nim nie ma już władzy. 
Oto słowo Boże.

AKLAMACJA: Alleluja. 
Tak Bóg umiłował świat, 
że dał swojego Syna Jednorodzonego; 
każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.

SŁOWA EWANGELII według św. Jana (11,32-45). Gdy Maria, siostra Łazarza, przyszła do miejsca, gdzie był Jezus, ujrzawszy Go, upadła Mu do nóg i rzekła do Niego: „Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł”. Gdy więc Jezus ujrzał, jak płakała ona i Żydzi, którzy razem z nią przyszli, wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał: „Gdzie go położyliście?”. Odpowiedzieli Mu: „Panie, chodź i zobacz”. Jezus zapłakał. A Żydzi rzekli: „Oto jak go kochał!”. Niektórzy z nich powiedzieli: „Czy Ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł?”. A Jezus, ponownie okazując głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Jezus rzekł: „Usuńcie kamień”. Siostra zmarłego, Marta, rzekła do Niego: ,,Panie, już cuchnie. Leży bowiem od czterech dni w grobie”. Jezus rzekł do niej: „Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą?”. Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: „Ojcze, dziękuję Ci, żeś Mnie wysłuchał. Ja wiedziałem, że Mnie zawsze wysłuchujesz. Ale ze względu na otaczający Mnie lud to powiedziałem, aby uwierzyli, żeś Ty mnie posłał”. To powiedziawszy, zawołał donośnym głosem: „Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!”. I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była zawinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: „Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić”. Wielu więc spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego.
Oto słowo Pańskie.

MODLITWA WIERNYCH, s. 14

MODLITWA NAD DARAMI: Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty przez sakrament chrztu oczyściłeś wiernych zmarłych z grzechu pierworodnego; † obmyj ich z własnych grzechów we Krwi Chrystusa, którą składamy w eucharystycznej Ofierze, * i obdarz ich pełnym przebaczeniem. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PREFACJA O ZMARŁYCH 86 – 90

ANTYFONA: Światłość wiekuista niechaj im świeci, o Panie, * wśród Świętych Twoich na wieki, * bo jesteś pełen dobroci. * Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, * a światłość wiekuista niechaj im świeci, * wśród Świętych Twoich na wieki, * bo jesteś pełen dobroci.

MÓDLMY SIĘ: Panie, nasz Boże, przyjęliśmy Sakrament Twojego Syna, który za nas umarł i zmartwychwstał w chwale, † pokornie Cię błagamy, aby wszyscy wierni zmarli, oczyszczeni przez paschalną Ofiarę, * mogli uczestniczyć w chwale przyszłego zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO, s. 15


Trzecia Msza

Dzisiejsza liturgia konfrontuje nasz lęk przed śmiercią z obietnicą nieśmiertelności, ból po stracie najbliższych z nadzieją życia wiecznego. Zbawiciel zapewnia: „Jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto wierzy w Syna, miał życie wieczne”. Wierzymy zatem, że jak doświadczamy miażdżącej siły zła i cierpienia, tak samo pewnego dnia ujrzymy jeszcze potężniejszą moc chwały Bożej, która na razie pozostaje w nas ukryta. Ufni w miłosierdzie Boga, zawierzamy Mu nas samych i naszych bliskich, sprawując pamiątkę Ofiary, która wyzwoliła nas spod panowania śmierci.

ANTYFONA: Bóg, który wskrzesił z martwych Jezusa Chrystusa, * przywróci do życia nasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w nas swojego Ducha.

MÓDLMY SIĘ: Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba, † daj wszystkim wiernym zmarłym udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, * aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

CZYTANIE z Księgi Mądrości (3,1-6.9). Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka. Zdało się oczom głupich, że pomarli, zejście ich poczytano za nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie, a oni trwają w pokoju. Choć nawet w ludzkim rozumieniu doznali kaźni, nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności. Po nieznacznym skarceniu dostąpią dóbr wielkich, Bóg ich bowiem doświadczył i znalazł ich godnymi siebie. Doświadczył ich jak złoto w tyglu i przyjął ich jak całopalną ofiarę. Ci, którzy Mu zaufali, zrozumieją prawdę, wierni w miłości będą przy Nim trwali: łaska bowiem i miłosierdzie dla Jego wybranych. 
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 103,8.10.13-18)

REFREN: Zbawienie prawych pochodzi od Pana.

Miłosierny jest Pan i łaskawy, * 
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy. 
Nie postępuje z nami według naszych grzechów * 
ani według win naszych nam nie odpłaca.

Jak ojciec lituje się na dziećmi, * 
tak Pan się lituje nad tymi, którzy się Go boją. 
Wie On, z czegośmy powstali, * 
pamięta, że jesteśmy prochem.

Dni człowieka są jak trawa, * 
kwitnie jak kwiat na polu. 
Wystarczy, że wiatr go muśnie, już znika * 
i wszelki ślad po nim ginie.

Łaska zaś Boga jest wieczna dla Jego wyznawców, *
a Jego sprawiedliwość nad ich potomstwem, 
nad wszystkimi, którzy strzegą Jego przymierza * 
i pamiętają, by spełniać Jego przykazania.

CZYTANIE z Drugiego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian (4,14—5,1). Bracia: Jesteśmy przekonani, że Ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także nam i stawi nas przed sobą razem z wami. Wszystko to bowiem dla was, ażeby w pełni obfitująca łaska zwiększyła chwałę Bożą przez dziękczynienie wielu. Dlatego to nie poddajemy się zwątpieniu, chociaż bowiem niszczeje nasz człowiek zewnętrzny, to jednak ten, który jest wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień. Niewielkie bowiem utrapienia nasze obecnego czasu gotują bezmiar chwały przyszłego wieku dla nas, którzy się wpatrujemy nie w to, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne, przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie. Wiemy bowiem, że jeśli nawet zniszczeje nasz przybytek doczesnego zamieszkania, będziemy mieli mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz wiecznie trwały w niebie. 
Oto słowo Boże.

AKLAMACJA: Alleluja. 
To jest wolą Ojca mego, 
aby każdy, kto wierzy w Syna, 
miał życie wieczne, 
a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.

SŁOWA EWANGELII według św. Jana (14,1-6). Jezus powiedział do swoich uczniów: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę”. Odezwał się do Niego Tomasz: „Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?”. Odpowiedział mu Jezus: „Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie”.
Oto słowo Pańskie.

MODLITWA WIERNYCH, s. 14

MODLITWA NAD DARAMI: Panie, nasz Boże, przyjmij łaskawie Ofiarę, którą składamy za wszystkich zmarłych spoczywających w Chrystusie, † i spraw, aby mocą tej eucharystycznej Ofiary wyzwoleni z więzów śmierci * mieli udział w życiu wiecznym. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PREFACJA O ZMARŁYCH 86 – 90

ANTYFONA: Oczekujemy naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, * który przekształci nasze ciała śmiertelne * na podobne do swojego ciała uwielbionego.

MÓDLMY SIĘ: Boże, nasz Ojcze, przez tę Ofiarę okaż wielkie miłosierdzie wszystkim wiernym zmarłym, † których obdarzyłeś łaską chrztu świętego, * i daj im pełnię wiecznej radości. Przez Chrystusa, Pana naszego.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO, s. 15

 


Autorzy:
ks. Jarosław JanuszewskiAnna M. Faszczowa – wprowadzenia do liturgii i rozważania
Sabina Seul – modlitwa wiernych
Adam Kowalski – wybór śpiewów


Objaśnienie skrótów:
E - Exsultate Deo, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2010;
L - Śpiewnik Liturgiczny, TN KUL, Lublin 1998;
M - ks. Z. Piasecki, Panu memu śpiewać chcę, PROMIC - Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2007;
N1 - Niepojęta Trójco, t. 1, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 1998;
N2 - Niepojęta Trójco, t. 2, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 2010;
S - ks. J. Siedlecki, Śpiewnik Kościelny, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2015

Sklep internetowy Shoper.pl