Oremus - nr archiwalne
7.2
PLN
Oremus Nr 10 (301) 2021
Oremus Nr 10 (301) 2021
wydawnictwo: Promic
format: 110 x 159 mm
E-BOOK
Ocena:
(Ilość ocen: 0)
Cena: 7,20 zł
Numer archiwalny Osoby pragnące kupić numer archiwalny prosimy o kontakt. Tel.: 22 651 90 54 wew. 130, 131 lub przez e-mail: handlowy@wydawnictwo.pl

Dane techniczne

wydawnictwo Promic
format 110 x 159 mm

W każdym numerze ROZWAŻANIA NA KAŻDY DZIEŃ

ZACHĘCAMY DO SIĘGNIĘCIA PO PAŹDZIERNIKOWY NUMER SŁOWA WŚRÓD NAS, KTÓRY JEST ZNAKOMITYM UZUPEŁNIENIEM CZASOPISMA OREMUS.

W październikowym numerze miesięcznika „Oremus”:

- czytania i modlitwy mszalne na każdy dzień;
- wprowadzenia liturgiczne i rozważania, które napisał Aleksander Bańka, filozof, politolog, profesor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, świecki lider Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej;
- modlitwy wiernych przygotowane przez Monikę Kamińską, niepełnosprawną, malującą ustami malarkę (współpracuje z Wydawnictwem AMUN – http://amun.com.pl/artysci/kaminska/kaminska_monika.htm) oraz blogerkę;
- rozważania różańcowe napisane przez Piotra Kieniewicza MIC,
teologa moralistę, bioetyka, sekretarza i rzecznika prasowego Prowincji Polskiej Zgromadzenia Księży Marianów, autora m.in. książek „Małżeński labirynt” i „Panie, Ty wszystko wiesz”;
- kolejny tekst z działu „Pytania i odpowiedzi”. Ks. Janusz Chyła, teolog-dogmatyk, proboszcz parafii Matki Bożej Królowej Polski w Chojnicach (diecezja pelplińska), autor m.in. książki „Ewangelia na Twitterze”, odpowiada na pytanie: „Gdzie i jak Maryja jest z nami w liturgii Mszy świętej?”;
- propozycje śpiewów na niedziele, uroczystości i święta, przygotowane przez Adama Kowalskiego, organistę w parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Świętej Lipce.

W ramach „Liturgicznego ABC” Maciej Zachara MIC omawia Brewiarz Świętego Krzyża i Brewiarz Rzymski (XVI w.), jako konkretne próby reformy oficjum.
Michał Kozak MIC w dziale „Pokochać Psalmy” rozważa Psalm 62, którym modlimy się w środę dwudziestego ósmego tygodnia zwykłego. To jeden z najpiękniejszych hymnów ufności w Psałterzu.
Halina Świrska, autorka „Naszej okładki”, omawia obraz „Stygmatyzacja św. Franciszka” (Giotto di Bondone).

Ponadto w numerze – jak zawsze – części stałe Mszy świętej.

 

Jesteśmy na Facebooku! Zapraszamy wszystkich do polubienia profilu oraz do aktywnego udziału w różnych dyskusjach. 

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera:

• Czytania liturgiczne
• Modlitwy mszalne
• Wprowadzenia liturgiczne
• Rozważania
• Modlitwy wiernych
• Liturgiczne ABC
• Pytania i odpowiedzi
• Wstępy do okresów liturgicznych
• Omówienia okładki
• Pokochać Psalmy
• Propozycje śpiewów 
• Informacje o nowościach wydawniczych

 

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 

 

 Dlaczego warto czytać OREMUS? - wyjaśnia i zachęca ks. prof. Piotr Kieniewicz MIC

Zobacz numery archiwalne czasopisma OREMUS

DRUKUJ OPIS

Niedziela, 10 października
Dwudziesta ósma niedziela zwykła

Liturgia słowa dzisiejszej dwudziestej ósmej niedzieli zwykłej stawia nas wobec pytania o to, co jest w naszym życiu największym dobrem. Bogaty młodzieniec, który pytał Jezusa, co należy czynić, aby osiągnąć życie wieczne, uzyskał upragnioną odpowiedź. A jednak nie potrafił pójść za radą Syna Bożego, rezygnując z tego, do czego przywiązane było jego serce. Prośmy dziś w Eucharystii, aby nasze serca zawsze potrafiły wybierać prawdziwe dobro.

PIEŚŃ NA WEJŚCIE: Boże, zmiłuj się nad nami, S/828

ALBO ANTYFONA: Jeżeli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, * Panie, któż się ostoi. * Ale Ty, nasz Boże, * udzielasz przebaczenia.

CHWAŁA

MÓDLMY SIĘ: Prosimy Cię, Boże, niech Twoja łaska zawsze nas uprzedza i stale nam towarzyszy, * pobudzając naszą gorliwość do pełnienia dobrych uczynków. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

CZYTANIE z Księgi Mądrości (7,7-11). Modliłem się i dano mi zrozumienie, przyzywałem, i przyszedł mi z pomocą duch Mądrości. Oceniłem ją wyżej nad berła i trony i w zestawieniu z nią za nic uznałem bogactwa. Nie zrównałem z nią drogich kamieni, bo wszystko złoto wobec niej jest garścią piasku, a srebro przy niej będzie poczytane za błoto. Umiłowałem ją nad zdrowie i piękność i wolałem mieć ją aniżeli światło, bo blask jej nie ustaje. A przybyły mi wraz z nią wszystkie dobra i niezliczone bogactwa w jej ręku.
Oto słowo Boże.

PSALM  RESPONSORYJNY  (Ps 90,12-17)

REFREN: Nasyć nas, Panie, Twoim miłosierdziem.  

Naucz nas liczyć dni nasze, *
byśmy zdobyli mądrość serca.
Powróć, Panie, jak długo będziesz zwlekał? *
Bądź litościwy dla sług Twoich!

Nasyć nas o świcie swoją łaską, *
abyśmy przez wszystkie dni nasze
mogli się radować i cieszyć.
Daj radość w zamian za dni Twego ucisku, *
za lata, w których zaznaliśmy niedoli.

Niech sługom Twoim ukaże się Twe dzieło, *
a Twoja chwała nad ich synami.
Dobroć Pana, Boga naszego, niech będzie nad nami †
i wspieraj pracę rąk naszych, *
dzieło rąk naszych wspieraj!  

CZYTANIE z Listu do Hebrajczyków (4,12-13). Żywe jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Nie ma stworzenia, które by dla Niego było niewidzialne; przeciwnie, wszystko odkryte jest i odsłonięte przed oczami Tego, któremu musimy zdać rachunek.
Oto słowo Boże.

AKLAMACJA: Alleluja.
Błogosławieni ubodzy w duchu,
albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

SŁOWA EWANGELII według św. Marka (10,17-30). Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, zaczął Go pytać: „Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?”. Jezus mu rzekł: „Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę”. On Mu odpowiedział: „Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości”. Wtedy Jezus spojrzał na niego z miłością i rzekł mu: „Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną”. Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Wówczas Jezus spojrzał dookoła i rzekł do swoich uczniów: „Jak trudno tym, którzy mają dostatki, wejść do królestwa Bożego”. Uczniowie przerazili się Jego słowami, lecz Jezus powtórnie im rzekł: „Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do królestwa Bożego”. A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: „Któż więc może być zbawiony?”. Jezus popatrzył na nich i rzekł: „U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe”.
Wtedy Piotr zaczął mówić do Niego: „Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą”. Jezus odpowiedział: „Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym”.
Oto słowo Pańskie.

ROZWAŻANIE: Gdy Jezus powiedział swoim uczniom, że bogatym trudno wejść do Królestwa, ci byli zdumieni. Dlaczego? Dlatego, że dla Izraelitów bogactwo było synonimem błogosławieństwa. Tych, którym się dobrze powodziło – jeśli, oczywiście, uczciwie zapracowali na swój majątek – uważano za szczęściarzy prowadzonych w szczególny sposób ręką Pana. A jednak Jezus zmienia ten sposób patrzenia. Pokazuje swoim uczniom, że bogactwo może być też źródłem wielu nieuporządkowanych przywiązań.
Owszem, należy dziękować Bogu, gdy nam się dobrze powodzi. Trzeba jednak uważać, aby dobrobyt materialny nie stał się celem, a przywiązanie do bogactwa – przekleństwem skutecznie krępującym naszą wolność. Może bowiem zdarzyć się i tak, że mimo wielkich duchowych pragnień będziemy powielać w swoim życiu postawę bogatego młodzieńca. Przywiązanie do posiadłości, które zgromadził, skutecznie uniemożliwiło mu pójście za Jezusem. I nie chodzi o to, że musimy teraz wyrzec się wszelkiego bogactwa, ale o to, żeby zachować względem niego wewnętrzną wolność. Czasami bowiem do bogactwa przywiązany jest nie ten, kto je ma, ale ten, kto ponad wszystko chciałby je mieć. Biblijnym bogaczem nie jest zatem człowiek, który wiele posiada, ale ten, kto swoje dobra – niezależnie od tego, ile ich zdobył – stawia na pierwszym miejscu, przed Bogiem.

WIERZĘ

MODLITWA  WIERNYCH:
•    „Modliłem się i dano mi zrozumienie, przyzywałem, i przyszedł mi z pomocą duch Mądrości.” Prośmy za Kościół Boży, aby Chrystus i Jego słowo były dla niego jedynym źródłem bogactwa radości, nadziei i zbawienia.
•    „«Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą».” Za prezbiterów, diakonów i alumnów, aby umieli zostawić wszystko i pójść za Chrystusem drogą Jego krzyża.
•    „Wszystko odkryte jest i odsłonięte przed oczami Tego, któremu musimy zdać rachunek.” Za rządzących naszą ojczyzną, aby pochylając się nad najmniejszymi, ubogimi i chorymi i działając dla ich dobra, zdobywali sobie skarb w niebie.
•    „Wtedy Jezus spojrzał na niego z miłością” Za darczyńców i stypendystów Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia, aby przyczyniając się do wychowania młodego pokolenia, budowali żywy pomnik Jana Pawła II.
•    „Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?” Za nasze święte zgromadzenie, abyśmy nasyceni miłosierdziem Bożym, służyli Chrystusowi w wolności i żyli tylko dla Niego.

PIEŚŃ NA PRZYGOTOWANIE DARÓW: Wszystko Tobie oddać pragnę, L/294, M/160, S/878, albo: Dzięki Ci, Panie, N2/350

MODLITWA NAD DARAMI: Miłosierny Boże, przyjmij nasze modlitwy i dary, które składamy, † i przez udział w świętej Ofierze * doprowadź nas do wiecznej chwały. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PREFACJA  NA  NIEDZIELE  ZWYKŁE  28 – 35

PIEŚŃ NA KOMUNIĘ I NA DZIĘKCZYNIENIE: Zbliżam się w pokorze, E/464, L/295, M/204, S/406; Skosztujcie i zobaczcie, E/471, L/109, M/198, S/393

ANTYFONA: Bogacze zubożeli i zaznali głodu, * szukającym Pana niczego nie zabraknie.

MÓDLMY SIĘ: Wszechmogący Boże, Ty nas karmisz Najświętszym Ciałem i Krwią Twojego Syna; † pokornie Cię błagamy, * abyś nam dał udział w Twoim Boskim życiu. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PIEŚŃ NA ZAKOŃCZENIE: Za rękę weź mnie, Panie, S/879


Autorzy:
Aleksander Bańka – wprowadzenia liturgiczne i rozważania
Monika Kamińska – modlitwy wiernych
Adam Kowalski – wybór śpiewów

Objaśnienie skrótów:
E - Exsultate Deo, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2010;
L - Śpiewnik Liturgiczny, TN KUL, Lublin 1998;
M - ks. Z. Piasecki, Panu memu śpiewać chcę, PROMIC - Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2007;
N1 - Niepojęta Trójco, t. 1, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 1998;
N2 - Niepojęta Trójco, t. 2, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 2010;
S - ks. J. Siedlecki, Śpiewnik Kościelny, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2015

DODAJ OPINIE

OPINIE KLIENTÓW

Opinions about the product (0)

Przypomnimy Ci, kiedy produkt będzie dostępny.

 • Granice
 • Centrum Duchowosci Benedyktynskiej
 • Opoka
 • Wiara
 • Logo Marianum Travel
 • SPM logo
 • BiblioNetka
 • Idziemy
 • Kaplani
 • Vox Fm
 • Radio Niepokalanów
 • Radio polskie
 • Papierowe Mysli
 • Ewangelizuj.pl
 • droga.com.pl
 • logo kulturaonline
 • Sacroexpo
Oremus Nr 10 (301) 2021OPIS

W każdym numerze ROZWAŻANIA NA KAŻDY DZIEŃ

ZACHĘCAMY DO SIĘGNIĘCIA PO PAŹDZIERNIKOWY NUMER SŁOWA WŚRÓD NAS, KTÓRY JEST ZNAKOMITYM UZUPEŁNIENIEM CZASOPISMA OREMUS.

W październikowym numerze miesięcznika „Oremus”:

- czytania i modlitwy mszalne na każdy dzień;
- wprowadzenia liturgiczne i rozważania, które napisał Aleksander Bańka, filozof, politolog, profesor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, świecki lider Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej;
- modlitwy wiernych przygotowane przez Monikę Kamińską, niepełnosprawną, malującą ustami malarkę (współpracuje z Wydawnictwem AMUN – http://amun.com.pl/artysci/kaminska/kaminska_monika.htm) oraz blogerkę;
- rozważania różańcowe napisane przez Piotra Kieniewicza MIC,
teologa moralistę, bioetyka, sekretarza i rzecznika prasowego Prowincji Polskiej Zgromadzenia Księży Marianów, autora m.in. książek „Małżeński labirynt” i „Panie, Ty wszystko wiesz”;
- kolejny tekst z działu „Pytania i odpowiedzi”. Ks. Janusz Chyła, teolog-dogmatyk, proboszcz parafii Matki Bożej Królowej Polski w Chojnicach (diecezja pelplińska), autor m.in. książki „Ewangelia na Twitterze”, odpowiada na pytanie: „Gdzie i jak Maryja jest z nami w liturgii Mszy świętej?”;
- propozycje śpiewów na niedziele, uroczystości i święta, przygotowane przez Adama Kowalskiego, organistę w parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Świętej Lipce.

W ramach „Liturgicznego ABC” Maciej Zachara MIC omawia Brewiarz Świętego Krzyża i Brewiarz Rzymski (XVI w.), jako konkretne próby reformy oficjum.
Michał Kozak MIC w dziale „Pokochać Psalmy” rozważa Psalm 62, którym modlimy się w środę dwudziestego ósmego tygodnia zwykłego. To jeden z najpiękniejszych hymnów ufności w Psałterzu.
Halina Świrska, autorka „Naszej okładki”, omawia obraz „Stygmatyzacja św. Franciszka” (Giotto di Bondone).

Ponadto w numerze – jak zawsze – części stałe Mszy świętej.

 

Jesteśmy na Facebooku! Zapraszamy wszystkich do polubienia profilu oraz do aktywnego udziału w różnych dyskusjach. 

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera:

• Czytania liturgiczne
• Modlitwy mszalne
• Wprowadzenia liturgiczne
• Rozważania
• Modlitwy wiernych
• Liturgiczne ABC
• Pytania i odpowiedzi
• Wstępy do okresów liturgicznych
• Omówienia okładki
• Pokochać Psalmy
• Propozycje śpiewów 
• Informacje o nowościach wydawniczych

 

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 

 

 Dlaczego warto czytać OREMUS? - wyjaśnia i zachęca ks. prof. Piotr Kieniewicz MIC

Zobacz numery archiwalne czasopisma OREMUSSPIS TREŚCI
FRAGMENT KSIĄŻKI

Niedziela, 10 października
Dwudziesta ósma niedziela zwykła

Liturgia słowa dzisiejszej dwudziestej ósmej niedzieli zwykłej stawia nas wobec pytania o to, co jest w naszym życiu największym dobrem. Bogaty młodzieniec, który pytał Jezusa, co należy czynić, aby osiągnąć życie wieczne, uzyskał upragnioną odpowiedź. A jednak nie potrafił pójść za radą Syna Bożego, rezygnując z tego, do czego przywiązane było jego serce. Prośmy dziś w Eucharystii, aby nasze serca zawsze potrafiły wybierać prawdziwe dobro.

PIEŚŃ NA WEJŚCIE: Boże, zmiłuj się nad nami, S/828

ALBO ANTYFONA: Jeżeli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, * Panie, któż się ostoi. * Ale Ty, nasz Boże, * udzielasz przebaczenia.

CHWAŁA

MÓDLMY SIĘ: Prosimy Cię, Boże, niech Twoja łaska zawsze nas uprzedza i stale nam towarzyszy, * pobudzając naszą gorliwość do pełnienia dobrych uczynków. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

CZYTANIE z Księgi Mądrości (7,7-11). Modliłem się i dano mi zrozumienie, przyzywałem, i przyszedł mi z pomocą duch Mądrości. Oceniłem ją wyżej nad berła i trony i w zestawieniu z nią za nic uznałem bogactwa. Nie zrównałem z nią drogich kamieni, bo wszystko złoto wobec niej jest garścią piasku, a srebro przy niej będzie poczytane za błoto. Umiłowałem ją nad zdrowie i piękność i wolałem mieć ją aniżeli światło, bo blask jej nie ustaje. A przybyły mi wraz z nią wszystkie dobra i niezliczone bogactwa w jej ręku.
Oto słowo Boże.

PSALM  RESPONSORYJNY  (Ps 90,12-17)

REFREN: Nasyć nas, Panie, Twoim miłosierdziem.  

Naucz nas liczyć dni nasze, *
byśmy zdobyli mądrość serca.
Powróć, Panie, jak długo będziesz zwlekał? *
Bądź litościwy dla sług Twoich!

Nasyć nas o świcie swoją łaską, *
abyśmy przez wszystkie dni nasze
mogli się radować i cieszyć.
Daj radość w zamian za dni Twego ucisku, *
za lata, w których zaznaliśmy niedoli.

Niech sługom Twoim ukaże się Twe dzieło, *
a Twoja chwała nad ich synami.
Dobroć Pana, Boga naszego, niech będzie nad nami †
i wspieraj pracę rąk naszych, *
dzieło rąk naszych wspieraj!  

CZYTANIE z Listu do Hebrajczyków (4,12-13). Żywe jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Nie ma stworzenia, które by dla Niego było niewidzialne; przeciwnie, wszystko odkryte jest i odsłonięte przed oczami Tego, któremu musimy zdać rachunek.
Oto słowo Boże.

AKLAMACJA: Alleluja.
Błogosławieni ubodzy w duchu,
albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

SŁOWA EWANGELII według św. Marka (10,17-30). Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, zaczął Go pytać: „Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?”. Jezus mu rzekł: „Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę”. On Mu odpowiedział: „Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości”. Wtedy Jezus spojrzał na niego z miłością i rzekł mu: „Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną”. Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Wówczas Jezus spojrzał dookoła i rzekł do swoich uczniów: „Jak trudno tym, którzy mają dostatki, wejść do królestwa Bożego”. Uczniowie przerazili się Jego słowami, lecz Jezus powtórnie im rzekł: „Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do królestwa Bożego”. A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: „Któż więc może być zbawiony?”. Jezus popatrzył na nich i rzekł: „U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe”.
Wtedy Piotr zaczął mówić do Niego: „Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą”. Jezus odpowiedział: „Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym”.
Oto słowo Pańskie.

ROZWAŻANIE: Gdy Jezus powiedział swoim uczniom, że bogatym trudno wejść do Królestwa, ci byli zdumieni. Dlaczego? Dlatego, że dla Izraelitów bogactwo było synonimem błogosławieństwa. Tych, którym się dobrze powodziło – jeśli, oczywiście, uczciwie zapracowali na swój majątek – uważano za szczęściarzy prowadzonych w szczególny sposób ręką Pana. A jednak Jezus zmienia ten sposób patrzenia. Pokazuje swoim uczniom, że bogactwo może być też źródłem wielu nieuporządkowanych przywiązań.
Owszem, należy dziękować Bogu, gdy nam się dobrze powodzi. Trzeba jednak uważać, aby dobrobyt materialny nie stał się celem, a przywiązanie do bogactwa – przekleństwem skutecznie krępującym naszą wolność. Może bowiem zdarzyć się i tak, że mimo wielkich duchowych pragnień będziemy powielać w swoim życiu postawę bogatego młodzieńca. Przywiązanie do posiadłości, które zgromadził, skutecznie uniemożliwiło mu pójście za Jezusem. I nie chodzi o to, że musimy teraz wyrzec się wszelkiego bogactwa, ale o to, żeby zachować względem niego wewnętrzną wolność. Czasami bowiem do bogactwa przywiązany jest nie ten, kto je ma, ale ten, kto ponad wszystko chciałby je mieć. Biblijnym bogaczem nie jest zatem człowiek, który wiele posiada, ale ten, kto swoje dobra – niezależnie od tego, ile ich zdobył – stawia na pierwszym miejscu, przed Bogiem.

WIERZĘ

MODLITWA  WIERNYCH:
•    „Modliłem się i dano mi zrozumienie, przyzywałem, i przyszedł mi z pomocą duch Mądrości.” Prośmy za Kościół Boży, aby Chrystus i Jego słowo były dla niego jedynym źródłem bogactwa radości, nadziei i zbawienia.
•    „«Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą».” Za prezbiterów, diakonów i alumnów, aby umieli zostawić wszystko i pójść za Chrystusem drogą Jego krzyża.
•    „Wszystko odkryte jest i odsłonięte przed oczami Tego, któremu musimy zdać rachunek.” Za rządzących naszą ojczyzną, aby pochylając się nad najmniejszymi, ubogimi i chorymi i działając dla ich dobra, zdobywali sobie skarb w niebie.
•    „Wtedy Jezus spojrzał na niego z miłością” Za darczyńców i stypendystów Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia, aby przyczyniając się do wychowania młodego pokolenia, budowali żywy pomnik Jana Pawła II.
•    „Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?” Za nasze święte zgromadzenie, abyśmy nasyceni miłosierdziem Bożym, służyli Chrystusowi w wolności i żyli tylko dla Niego.

PIEŚŃ NA PRZYGOTOWANIE DARÓW: Wszystko Tobie oddać pragnę, L/294, M/160, S/878, albo: Dzięki Ci, Panie, N2/350

MODLITWA NAD DARAMI: Miłosierny Boże, przyjmij nasze modlitwy i dary, które składamy, † i przez udział w świętej Ofierze * doprowadź nas do wiecznej chwały. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PREFACJA  NA  NIEDZIELE  ZWYKŁE  28 – 35

PIEŚŃ NA KOMUNIĘ I NA DZIĘKCZYNIENIE: Zbliżam się w pokorze, E/464, L/295, M/204, S/406; Skosztujcie i zobaczcie, E/471, L/109, M/198, S/393

ANTYFONA: Bogacze zubożeli i zaznali głodu, * szukającym Pana niczego nie zabraknie.

MÓDLMY SIĘ: Wszechmogący Boże, Ty nas karmisz Najświętszym Ciałem i Krwią Twojego Syna; † pokornie Cię błagamy, * abyś nam dał udział w Twoim Boskim życiu. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PIEŚŃ NA ZAKOŃCZENIE: Za rękę weź mnie, Panie, S/879


Autorzy:
Aleksander Bańka – wprowadzenia liturgiczne i rozważania
Monika Kamińska – modlitwy wiernych
Adam Kowalski – wybór śpiewów

Objaśnienie skrótów:
E - Exsultate Deo, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2010;
L - Śpiewnik Liturgiczny, TN KUL, Lublin 1998;
M - ks. Z. Piasecki, Panu memu śpiewać chcę, PROMIC - Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2007;
N1 - Niepojęta Trójco, t. 1, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 1998;
N2 - Niepojęta Trójco, t. 2, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 2010;
S - ks. J. Siedlecki, Śpiewnik Kościelny, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2015

Sklep internetowy Shoper.pl