Oremus - nr archiwalne
7.2
PLN
Oremus Nr 10 (265) 2018
Oremus Nr 10 (265) 2018
wydawnictwo: Promic
format: 110 x 159 mm
E-BOOK
Ocena:
(Ilość ocen: 0)
Cena: 7,20 zł
Numer archiwalny Osoby pragnące kupić numer archiwalny prosimy o kontakt. Tel.: 22 651 90 54 wew. 130, 131 lub przez e-mail: handlowy@wydawnictwo.pl

Dane techniczne

wydawnictwo Promic
format 110 x 159 mm

ZACHĘCAMY DO SIĘGNIĘCIA PO PAŹDZIERNIKOWY NUMER SŁOWA WŚRÓD NAS, KTÓRY JEST ZNAKOMITYM UZUPEŁNIENIEM CZASOPISMA OREMUS.

ZNAJDUJĄ SIĘ W NIM ROZWAŻANIA DO JEDNEGO Z CODZIENNYCH CZYTAŃ MSZALNYCH, PRZYBLIŻAJĄCE SŁOWO BOŻE I UŁATWIAJĄCE JEGO ZROZUMIENIE.

Począwszy od numeru grudniowego ROZWAŻANIA NA KAŻDY DZIEŃ

W październikowym numerze miesięcznika „Oremus”: 

- czytania i modlitwy mszalne na każdy dzień;
- wprowadzenia liturgiczne i rozważania – na niedziele, uroczystości i święta – których autorem jest Andrzej Zając OFMConv, teolog, dyrektor Instytutu Studiów Franciszkańskich (Kraków), autor wielu artykułów i książek, a także słów do „Missa martyrum” (kompozycja P. Pałki);
- modlitwy wiernych przygotowane przez Annę M. Faszczową, teolog-dogmatyk, animatorkę chóru Angelus w Horyńcu-Zdroju;
- rozważania różańcowe autorstwa Urszuli Szwarc, biblistki, profesor KUL. Autorka zachęca do modlitwy kolejnymi scenami z życia Jezusa i Maryi, wychodząc od przesłania-obietnicy Starego Testamentu;
- kolejny tekst z działu „Pytania i odpowiedzi”. Ks. Bartosz Szoplik, liturgista z Warszawy, odpowiada na pytanie:

Czy przyjmowaniu Komunii świętej powinny towarzyszyć jakieś szczególne gesty pobożności?

- propozycje śpiewów na niedziele, uroczystości i święta przygotowane przez Adama Kowalskiego.

W ramach „Liturgicznego ABC” Maciej Zachara MIC przypomina, że podczas Mszy świętej „modlimy się nie tylko naszym wnętrzem i ustami, ale także postawami, które przyjmuje nasze ciało”, i przybliża sens postawy siedzącej i stojącej.
Michał Kozak MIC w dziale „Pokochać Psalmy” rozważa Psalm 128, który podaje nam liturgia w dwudziestą siódmą niedzielę zwykłą. W nim mamy „odblask raju, tęsknotę za czasem nieskażonych grzechem relacji między ludźmi i pomiędzy człowiekiem a Bogiem”. A ponieważ śpiewamy go, „sprawując pamiątkę śmierci i zmartwychwstania Chrystusa”, to nie możemy zapominać, że „bramy nowego raju wykute są z Jego paschy”.
Halina Świrska, autorka „Naszej okładki”, omawia „Uzdrowienie niewidomego” (Duccio di Buoninsegna).
Ponadto w numerze – jak zawsze – części stałe Mszy świętej.

Jesteśmy na Facebooku! Zapraszamy wszystkich do polubienia profilu oraz do aktywnego udziału w różnych dyskusjach.

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera:

• Czytania liturgiczne
• Modlitwy mszalne
• Wprowadzenia liturgiczne
• Rozważania
• Modlitwa powszechna
• Liturgiczne ABC
• Pokochać Psalmy
• Propozycje śpiewów 
• Informacje o nowościach wydawniczych

 

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 

 

Zobacz numery archiwalne czasopisma OREMUS

DRUKUJ OPIS

Niedziela, 28 października
Trzydziesta niedziela zwykła
albo Rocznica poświęcenia własnego kościoła

Niewidomy Bartymeusz z dzisiejszej Ewangelii uczy nas prostej i skutecznej modlitwy: „Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!”. W każdej Eucharystii jesteśmy przywołani przez Jezusa, podobnie jak on. Jak ważne jest, by nasza obecność tutaj była nie tyle wyrazem katolickiej tradycji, ile osobistą odpowiedzią na wezwanie. Ważne jest też, abyśmy bez obaw i z wiarą umieli wyrażać nasze pragnienia, składając je na ołtarzu. Tutaj bowiem doświadczamy, jak dobry i miłosierny jest Bóg, który daje nam wszystko, co potrzebne do godnego i szczęśliwego życia.

PIEŚŃ NA WEJŚCIE: Boże zmiłuj się nad nami, S/828, albo: Niechaj Cię Panie, N2/406

ALBO ANTYFONA: Niech się weseli serce szukających Pana. * Rozważajcie o Panu i Jego potędze, * zawsze szukajcie Jego oblicza.

CHWAŁA

MÓDLMY SIĘ: Wszechmogący, wieczny Boże, pomnóż w nas wiarę, nadzieję i miłość † i daj nam ukochać Twoje przykazania, * abyśmy mogli otrzymać obiecane zbawienie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

CZYTANIE z Księgi proroka Jeremiasza (31,7-9). Tak mówi Pan: „Wykrzykujcie radośnie na cześć Jakuba, weselcie się pierwszym wśród narodów! Głoście, wychwalajcie i mówcie: Pan wybawił swój lud, Resztę Izraela! Oto sprowadzę ich z ziemi północnej i zgromadzę ich z krańców ziemi. Są wśród nich niewidomi i dotknięci kalectwem, kobieta brzemienna wraz z położnicą: powracają wielką gromadą. Oto wyszli z płaczem, lecz wśród pociech ich przyprowadzę. Przywiodę ich do strumienia wody równą drogą – nie potkną się na niej. Jestem bowiem ojcem dla Izraela, a Efraim jest moim synem pierworodnym”. 
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 126,1b-6)

REFREN: Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas.

Gdy Pan odmienił los Syjonu, * 
wydawało się nam, że śnimy. 
Usta nasze były pełne śmiechu, * 
a język śpiewał z radości.

Mówiono wtedy między narodami: * 
„Wielkie rzeczy im Pan uczynił”. 
Pan uczynił nam wielkie rzeczy * 
i radość nas ogarnęła.

Odmień znowu nasz los, o Panie, * 
jak odmieniasz strumienie na Południu. 
Ci, którzy we łzach sieją, * 
żąć będą w radości.

Idą i płaczą, * 
niosąc ziarno na zasiew, 
lecz powrócą z radością, * 
niosąc swoje snopy.

CZYTANIE z Listu do Hebrajczyków (5,1-6). Każdy arcykapłan spomiędzy ludzi brany, dla ludzi jest ustanawiany w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy. Może on współczuć tym, którzy nie wiedzą i błądzą, ponieważ sam podlega słabości. I ze względu na nią powinien tak za lud, jak i za samego siebie składać ofiary za grzechy. A nikt sam sobie nie bierze tej godności, lecz tylko ten, kto jest powołany przez Boga jak Aaron. Podobnie i Chrystus nie sam siebie okrył sławą przez to, iż stał się arcykapłanem, ale uczynił to Ten, który powiedział do Niego: „Ty jesteś moim Synem, Ja Cię dziś zrodziłem”, jak i w innym miejscu: „Ty jesteś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka”. 
Oto słowo Boże.

AKLAMACJA: Alleluja. 
Nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, śmierć zwyciężył, 
a na życie rzucił światło przez Ewangelię.

SŁOWA EWANGELII według św. Marka (10,46b-52). Gdy Jezus wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak, Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. A słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: „Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!”. Wielu nastawało na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: „Synu Dawida, ulituj się nade mną!”. Jezus przystanął i rzekł: „Zawołajcie go”. I przywołali niewidomego, mówiąc mu: „Bądź dobrej myśli, wstań, woła cię”. On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się na nogi i przyszedł do Jezusa. A Jezus przemówił do niego: „Co chcesz, abym ci uczynił?”. Powiedział Mu niewidomy: „Rabbuni, żebym przejrzał”. Jezus mu rzekł: „Idź, twoja wiara cię uzdrowiła”. Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą. 
Oto słowo Pańskie.

ROZWAŻANIE:  Nasza obecność na Eucharystii to przede wszystkim odpowiedź na wcześniejsze wezwanie ze strony Boga. To On wzbudza w nas pragnienie bycia z Nim w Jego domu. Patrzy z przejęciem na nas, na nasze troski i cierpienia, chcąc nam dać to, co najlepsze. Dlatego przyprowadza nas do siebie: „Oto wyszli z płaczem, lecz wśród pociech ich przyprowadzę. Przywiodę ich do strumienia wody równą drogą – nie potkną się na niej. Jestem bowiem ojcem dla Izraela”.
Najpiękniejszą formą modlitwy jest uwielbienie i dziękczynienie, ale nie znaczy to, że nie mamy prosić. W prośbie bowiem wyrażamy naszą wiarę, uznając wszechmoc Boga i Jego miłość i troskę o nas. Tak zrobił Bartymeusz, wołając: „Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!”, i tak możemy robić też my. Czy wiem, czego oczekuję od Jezusa? Czy jestem świadom moich próśb kierowanych na Eucharystii do Niego, Arcykapłana wszelkich dóbr? Jezus pyta o nasze pragnienia, podobnie jak zapytał Bartymeusza: „Co chcesz, abym ci uczynił?”. Jeśli wiem, czego oczekuję od Niego, to trzeba, abym to wyraził z wiarą.
Eucharystia jest miejscem dziękczynienia i jest źródłem łaski. W niej doświadczamy mocy Jezusa, którego Ojciec ustanowił arcykapłanem dla nas. Jesteśmy u źródła łaski, z którego udziela nam mocy sam Jezus. Tak więc trwajmy przed Nim, abyśmy – jak niewidomy z Ewangelii – mogli usłyszeć słowa skierowane do nas: „Idź, twoja wiara cię uzdrowiła”.

WIERZĘ

MODLITWA WIERNYCH: 
• Boże, nasz Ojcze, napełniaj Kościół odwagą w głoszeniu dobrej nowiny o zbawieniu w Chrystusie.
• Błogosław pasterzom, aby wzrastali w miłości ku Tobie i pełnili swe zadania z entuzjazmem.
• Prowadź ludzi dobrej woli do osób potrzebujących pomocy, aby każdy chory, cierpiący, samotny doświadczył troskliwej opieki.
• Spojrzyj z miłosierdziem na dusze cierpiące w czyśćcu, aby mogły już przebywać w radości nieba.
• Dotknij naszych serc, abyśmy pełni wdzięczności za Twoje wielkie dzieła, nieśli światło Ewangelii do naszych środowisk.

PIEŚŃ NA PRZYGOTOWANIE DARÓW: Chrystus, Chrystus to nadzieja, E/371, S/833, albo: Nieście chwałę mocarze, N1/246

MODLITWA NAD DARAMI: Wszechmogący Boże, wejrzyj na dary, które Ci składamy, † niech ta Ofiara, wyraz naszej służby, * przyczyni się do Twojej chwały. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PREFACJA NA NIEDZIELE ZWYKŁE 28 – 35

PIEŚŃ NA KOMUNIĘ I NA DZIĘKCZYNIENIE: Zbliżam się w pokorze, E/464, L/295, M/204, S/406; Cały świat niech śpiewa tę pieśń, E/479, L/91, S/832

ANTYFONA: Chrystus nas umiłował * i samego siebie wydał za nas w ofierze * na wdzięczną wonność Bogu.

MÓDLMY SIĘ: Boże, nasz Ojcze, niech Twój Sakrament dokona w nas tego, co oznacza, † abyśmy osiągnęli zjednoczenie z Chrystusem, * którego przyjmujemy pod osłoną chleba i wina. Który żyje i króluje na wieki wieków.

PIEŚŃ NA ZAKOŃCZENIE: Bądź uwielbiony miłosierny Boże, S/297

 

Autorzy:
Andrzej Zając OFMConv – wprowadzenia do liturgii i rozważania
Anna M. Faszczowa – modlitwy wiernych
Adam Kowalski – wybór śpiewów

Objaśnienie skrótów:
E - Exsultate Deo, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2010;
L - Śpiewnik Liturgiczny, TN KUL, Lublin 1998;
M - ks. Z. Piasecki, Panu memu śpiewać chcę, PROMIC - Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2007;
N1 - Niepojęta Trójco, t. 1, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 1998;
N2 - Niepojęta Trójco, t. 2, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 2010;
S - ks. J. Siedlecki, Śpiewnik Kościelny, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2015

DODAJ OPINIE

OPINIE KLIENTÓW

Opinie o produkcie (0)

Przypomnimy Ci, kiedy produkt będzie dostępny.

 • Granice
 • Centrum Duchowosci Benedyktynskiej
 • Opoka
 • Wiara
 • Logo Marianum Travel
 • SPM logo
 • BiblioNetka
 • Idziemy
 • Kaplani
 • Vox Fm
 • Radio Niepokalanów
 • Radio polskie
 • Papierowe Mysli
 • Ewangelizuj.pl
 • droga.com.pl
 • logo kulturaonline
 • Sacroexpo
Oremus Nr 10 (265) 2018OPIS

ZACHĘCAMY DO SIĘGNIĘCIA PO PAŹDZIERNIKOWY NUMER SŁOWA WŚRÓD NAS, KTÓRY JEST ZNAKOMITYM UZUPEŁNIENIEM CZASOPISMA OREMUS.

ZNAJDUJĄ SIĘ W NIM ROZWAŻANIA DO JEDNEGO Z CODZIENNYCH CZYTAŃ MSZALNYCH, PRZYBLIŻAJĄCE SŁOWO BOŻE I UŁATWIAJĄCE JEGO ZROZUMIENIE.

Począwszy od numeru grudniowego ROZWAŻANIA NA KAŻDY DZIEŃ

W październikowym numerze miesięcznika „Oremus”: 

- czytania i modlitwy mszalne na każdy dzień;
- wprowadzenia liturgiczne i rozważania – na niedziele, uroczystości i święta – których autorem jest Andrzej Zając OFMConv, teolog, dyrektor Instytutu Studiów Franciszkańskich (Kraków), autor wielu artykułów i książek, a także słów do „Missa martyrum” (kompozycja P. Pałki);
- modlitwy wiernych przygotowane przez Annę M. Faszczową, teolog-dogmatyk, animatorkę chóru Angelus w Horyńcu-Zdroju;
- rozważania różańcowe autorstwa Urszuli Szwarc, biblistki, profesor KUL. Autorka zachęca do modlitwy kolejnymi scenami z życia Jezusa i Maryi, wychodząc od przesłania-obietnicy Starego Testamentu;
- kolejny tekst z działu „Pytania i odpowiedzi”. Ks. Bartosz Szoplik, liturgista z Warszawy, odpowiada na pytanie:

Czy przyjmowaniu Komunii świętej powinny towarzyszyć jakieś szczególne gesty pobożności?

- propozycje śpiewów na niedziele, uroczystości i święta przygotowane przez Adama Kowalskiego.

W ramach „Liturgicznego ABC” Maciej Zachara MIC przypomina, że podczas Mszy świętej „modlimy się nie tylko naszym wnętrzem i ustami, ale także postawami, które przyjmuje nasze ciało”, i przybliża sens postawy siedzącej i stojącej.
Michał Kozak MIC w dziale „Pokochać Psalmy” rozważa Psalm 128, który podaje nam liturgia w dwudziestą siódmą niedzielę zwykłą. W nim mamy „odblask raju, tęsknotę za czasem nieskażonych grzechem relacji między ludźmi i pomiędzy człowiekiem a Bogiem”. A ponieważ śpiewamy go, „sprawując pamiątkę śmierci i zmartwychwstania Chrystusa”, to nie możemy zapominać, że „bramy nowego raju wykute są z Jego paschy”.
Halina Świrska, autorka „Naszej okładki”, omawia „Uzdrowienie niewidomego” (Duccio di Buoninsegna).
Ponadto w numerze – jak zawsze – części stałe Mszy świętej.

Jesteśmy na Facebooku! Zapraszamy wszystkich do polubienia profilu oraz do aktywnego udziału w różnych dyskusjach.

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera:

• Czytania liturgiczne
• Modlitwy mszalne
• Wprowadzenia liturgiczne
• Rozważania
• Modlitwa powszechna
• Liturgiczne ABC
• Pokochać Psalmy
• Propozycje śpiewów 
• Informacje o nowościach wydawniczych

 

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 

 

Zobacz numery archiwalne czasopisma OREMUSSPIS TREŚCI
FRAGMENT KSIĄŻKI

Niedziela, 28 października
Trzydziesta niedziela zwykła
albo Rocznica poświęcenia własnego kościoła

Niewidomy Bartymeusz z dzisiejszej Ewangelii uczy nas prostej i skutecznej modlitwy: „Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!”. W każdej Eucharystii jesteśmy przywołani przez Jezusa, podobnie jak on. Jak ważne jest, by nasza obecność tutaj była nie tyle wyrazem katolickiej tradycji, ile osobistą odpowiedzią na wezwanie. Ważne jest też, abyśmy bez obaw i z wiarą umieli wyrażać nasze pragnienia, składając je na ołtarzu. Tutaj bowiem doświadczamy, jak dobry i miłosierny jest Bóg, który daje nam wszystko, co potrzebne do godnego i szczęśliwego życia.

PIEŚŃ NA WEJŚCIE: Boże zmiłuj się nad nami, S/828, albo: Niechaj Cię Panie, N2/406

ALBO ANTYFONA: Niech się weseli serce szukających Pana. * Rozważajcie o Panu i Jego potędze, * zawsze szukajcie Jego oblicza.

CHWAŁA

MÓDLMY SIĘ: Wszechmogący, wieczny Boże, pomnóż w nas wiarę, nadzieję i miłość † i daj nam ukochać Twoje przykazania, * abyśmy mogli otrzymać obiecane zbawienie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

CZYTANIE z Księgi proroka Jeremiasza (31,7-9). Tak mówi Pan: „Wykrzykujcie radośnie na cześć Jakuba, weselcie się pierwszym wśród narodów! Głoście, wychwalajcie i mówcie: Pan wybawił swój lud, Resztę Izraela! Oto sprowadzę ich z ziemi północnej i zgromadzę ich z krańców ziemi. Są wśród nich niewidomi i dotknięci kalectwem, kobieta brzemienna wraz z położnicą: powracają wielką gromadą. Oto wyszli z płaczem, lecz wśród pociech ich przyprowadzę. Przywiodę ich do strumienia wody równą drogą – nie potkną się na niej. Jestem bowiem ojcem dla Izraela, a Efraim jest moim synem pierworodnym”. 
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 126,1b-6)

REFREN: Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas.

Gdy Pan odmienił los Syjonu, * 
wydawało się nam, że śnimy. 
Usta nasze były pełne śmiechu, * 
a język śpiewał z radości.

Mówiono wtedy między narodami: * 
„Wielkie rzeczy im Pan uczynił”. 
Pan uczynił nam wielkie rzeczy * 
i radość nas ogarnęła.

Odmień znowu nasz los, o Panie, * 
jak odmieniasz strumienie na Południu. 
Ci, którzy we łzach sieją, * 
żąć będą w radości.

Idą i płaczą, * 
niosąc ziarno na zasiew, 
lecz powrócą z radością, * 
niosąc swoje snopy.

CZYTANIE z Listu do Hebrajczyków (5,1-6). Każdy arcykapłan spomiędzy ludzi brany, dla ludzi jest ustanawiany w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy. Może on współczuć tym, którzy nie wiedzą i błądzą, ponieważ sam podlega słabości. I ze względu na nią powinien tak za lud, jak i za samego siebie składać ofiary za grzechy. A nikt sam sobie nie bierze tej godności, lecz tylko ten, kto jest powołany przez Boga jak Aaron. Podobnie i Chrystus nie sam siebie okrył sławą przez to, iż stał się arcykapłanem, ale uczynił to Ten, który powiedział do Niego: „Ty jesteś moim Synem, Ja Cię dziś zrodziłem”, jak i w innym miejscu: „Ty jesteś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka”. 
Oto słowo Boże.

AKLAMACJA: Alleluja. 
Nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, śmierć zwyciężył, 
a na życie rzucił światło przez Ewangelię.

SŁOWA EWANGELII według św. Marka (10,46b-52). Gdy Jezus wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak, Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. A słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: „Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!”. Wielu nastawało na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: „Synu Dawida, ulituj się nade mną!”. Jezus przystanął i rzekł: „Zawołajcie go”. I przywołali niewidomego, mówiąc mu: „Bądź dobrej myśli, wstań, woła cię”. On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się na nogi i przyszedł do Jezusa. A Jezus przemówił do niego: „Co chcesz, abym ci uczynił?”. Powiedział Mu niewidomy: „Rabbuni, żebym przejrzał”. Jezus mu rzekł: „Idź, twoja wiara cię uzdrowiła”. Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą. 
Oto słowo Pańskie.

ROZWAŻANIE:  Nasza obecność na Eucharystii to przede wszystkim odpowiedź na wcześniejsze wezwanie ze strony Boga. To On wzbudza w nas pragnienie bycia z Nim w Jego domu. Patrzy z przejęciem na nas, na nasze troski i cierpienia, chcąc nam dać to, co najlepsze. Dlatego przyprowadza nas do siebie: „Oto wyszli z płaczem, lecz wśród pociech ich przyprowadzę. Przywiodę ich do strumienia wody równą drogą – nie potkną się na niej. Jestem bowiem ojcem dla Izraela”.
Najpiękniejszą formą modlitwy jest uwielbienie i dziękczynienie, ale nie znaczy to, że nie mamy prosić. W prośbie bowiem wyrażamy naszą wiarę, uznając wszechmoc Boga i Jego miłość i troskę o nas. Tak zrobił Bartymeusz, wołając: „Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!”, i tak możemy robić też my. Czy wiem, czego oczekuję od Jezusa? Czy jestem świadom moich próśb kierowanych na Eucharystii do Niego, Arcykapłana wszelkich dóbr? Jezus pyta o nasze pragnienia, podobnie jak zapytał Bartymeusza: „Co chcesz, abym ci uczynił?”. Jeśli wiem, czego oczekuję od Niego, to trzeba, abym to wyraził z wiarą.
Eucharystia jest miejscem dziękczynienia i jest źródłem łaski. W niej doświadczamy mocy Jezusa, którego Ojciec ustanowił arcykapłanem dla nas. Jesteśmy u źródła łaski, z którego udziela nam mocy sam Jezus. Tak więc trwajmy przed Nim, abyśmy – jak niewidomy z Ewangelii – mogli usłyszeć słowa skierowane do nas: „Idź, twoja wiara cię uzdrowiła”.

WIERZĘ

MODLITWA WIERNYCH: 
• Boże, nasz Ojcze, napełniaj Kościół odwagą w głoszeniu dobrej nowiny o zbawieniu w Chrystusie.
• Błogosław pasterzom, aby wzrastali w miłości ku Tobie i pełnili swe zadania z entuzjazmem.
• Prowadź ludzi dobrej woli do osób potrzebujących pomocy, aby każdy chory, cierpiący, samotny doświadczył troskliwej opieki.
• Spojrzyj z miłosierdziem na dusze cierpiące w czyśćcu, aby mogły już przebywać w radości nieba.
• Dotknij naszych serc, abyśmy pełni wdzięczności za Twoje wielkie dzieła, nieśli światło Ewangelii do naszych środowisk.

PIEŚŃ NA PRZYGOTOWANIE DARÓW: Chrystus, Chrystus to nadzieja, E/371, S/833, albo: Nieście chwałę mocarze, N1/246

MODLITWA NAD DARAMI: Wszechmogący Boże, wejrzyj na dary, które Ci składamy, † niech ta Ofiara, wyraz naszej służby, * przyczyni się do Twojej chwały. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PREFACJA NA NIEDZIELE ZWYKŁE 28 – 35

PIEŚŃ NA KOMUNIĘ I NA DZIĘKCZYNIENIE: Zbliżam się w pokorze, E/464, L/295, M/204, S/406; Cały świat niech śpiewa tę pieśń, E/479, L/91, S/832

ANTYFONA: Chrystus nas umiłował * i samego siebie wydał za nas w ofierze * na wdzięczną wonność Bogu.

MÓDLMY SIĘ: Boże, nasz Ojcze, niech Twój Sakrament dokona w nas tego, co oznacza, † abyśmy osiągnęli zjednoczenie z Chrystusem, * którego przyjmujemy pod osłoną chleba i wina. Który żyje i króluje na wieki wieków.

PIEŚŃ NA ZAKOŃCZENIE: Bądź uwielbiony miłosierny Boże, S/297

 

Autorzy:
Andrzej Zając OFMConv – wprowadzenia do liturgii i rozważania
Anna M. Faszczowa – modlitwy wiernych
Adam Kowalski – wybór śpiewów

Objaśnienie skrótów:
E - Exsultate Deo, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2010;
L - Śpiewnik Liturgiczny, TN KUL, Lublin 1998;
M - ks. Z. Piasecki, Panu memu śpiewać chcę, PROMIC - Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2007;
N1 - Niepojęta Trójco, t. 1, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 1998;
N2 - Niepojęta Trójco, t. 2, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 2010;
S - ks. J. Siedlecki, Śpiewnik Kościelny, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2015

Sklep internetowy Shoper.pl