Ten produkt jest niedostępny.

 • Granice
 • Centrum Duchowosci Benedyktynskiej
 • Opoka
 • Wiara
 • Logo Marianum Travel
 • SPM logo
 • BiblioNetka
 • Idziemy
 • Kaplani
 • Vox Fm
 • Radio Niepokalanów
 • Radio polskie
 • Papierowe Mysli
 • Ewangelizuj.pl
 • droga.com.pl
 • logo kulturaonline
 • Sacroexpo
Oremus Nr 10 (241) 2016OPIS

ZACHĘCAMY DO SIĘGNIĘCIA PO PAŹDZIERNIKOWY NUMER SŁOWA WŚRÓD NAS, KTÓRY JEST ZNAKOMITYM UZUPEŁNIENIEM CZASOPISMA OREMUS.

ZNAJDUJĄ SIĘ W NIM ROZWAŻANIA DO JEDNEGO Z CODZIENNYCH CZYTAŃ MSZALNYCH, PRZYBLIŻAJĄCE SŁOWO BOŻE I UŁATWIAJĄCE JEGO ZROZUMIENIE.

W nowym roku liturgicznym OREMUS zostanie wzbogacony o:
- ROZWAŻANIA NA ŚWIĘTA
- nowy dział - PYTANIA I ODPOWIEDZI - w którym będzie można przeczytać odpowiedzi na pojawiające się wątpliwości
ponadto:
Jesteśmy już na Facebooku! Zapraszam wszystkich do polubienia profilu oraz do aktywnego udziału w różnych dyskusjach.


Od 1 stycznia 2016 r. podajemy teksty czytań mszalnych i aklamacji według nowego Lekcjonarza, zgodnie z zaleceniem Konferencji Episkopatu Polski.

W październikowym numerze miesięcznika „Oremus”:
- czytania i modlitwy mszalne na każdy dzień;
- wprowadzenia liturgiczne i rozważania przygotowane przez ks. Jarosława Januszewskiego;
- modlitwy wiernych autorstwa Sióstr Karmelitanek Bosych z Zakopanego;
- rozważania różańcowe spisane przez Wojciecha Skórę MIC;
- propozycje śpiewów na niedziele i święta przygotowane przez Adama Kowalskiego.

W ramach „Liturgicznego ABC” Maciej Zachara MIC przedstawia sylwetkę bł. Antoniego Juliana Nowowiejskiego; Michał Kozak MIC w cyklu „Pokochać Psalmy” pisze o więzi Różańca z psalmami; Halina Świrska w cyklu „Nasza okładka” przybliża „Kazanie św. Franciszka do ptaków” (Giotto di Bondone).
Ponadto w numerze – jak zawsze – części stałe Mszy świętej.

 

• Czytania liturgiczne
• Modlitwy mszalne
• Wprowadzenia liturgiczne
• Rozważania
• Modlitwa powszechna
• Liturgiczne ABC
• Pokochać Psalmy
• Propozycje śpiewów 
• Informacje o nowościach wydawniczych

 

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera teksty liturgii Mszy świętej na każdy dzień. Daje wgląd w proponowane przez Kościół codzienne czytania biblijne i formularze mszalne, inspiruje do aktywnego uczestnictwa w liturgii. Dzięki zamieszczonym komentarzom i wprowadzeniom słowo Boże staje się bliższe, bardziej zrozumiałe.  

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 

Zobacz numery archiwalne czasopisma OREMUSSPIS TREŚCI
FRAGMENT KSIĄŻKI

Niedziela, 16 października
Dwudziesta dziewiąta niedziela zwykła

„Jak długo Mojżesz trzymał ręce podniesione do góry, Izrael miał przewagę.” Pan Bóg pragnie, byśmy ufnie wznosili do Niego ręce, przyzywając Jego mocy. Gromadząc się na wspólnej modlitwie, powierzamy się Jego ojcowskiej opiece. Pełnimy tym samym swoje kapłańskie zadanie, polecając Panu Bogu całą ludzkość i prosząc za tymi, którzy się źle mają. Włączamy się w ofiarę i modlitwę naszego Zbawiciela, który – wyciągając na krzyżu swoje święte ręce ku niebu – zapewnia zwycięstwo swojemu ludowi.

PIEŚŃ NA WEJŚCIE: Kto się w opiekę, E/389, L/261, S/847, albo: Pokładam w Panu ufność mą, E/483, M/335, S/173

ALBO ANTYFONA: Wołam do Ciebie, bo Ty mnie, Boże, wysłuchasz; * nakłoń ku mnie Twe ucho, usłysz moje słowa. * Strzeż mnie jak źrenicy oka, * ukryj mnie w cieniu Twych skrzydeł.

CHWAŁA

MÓDLMY SIĘ: Wszechmogący, wieczny Boże, spraw, aby nasza wola była zawsze Tobie oddana * i abyśmy szczerym sercem służyli Twojemu majestatowi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

CZYTANIE z Księgi Wyjścia (17,8-13). Amalekici przybyli, aby walczyć z Izraelitami w Refidim. Mojżesz powiedział wtedy do Jozuego: „Wybierz sobie mężów i wyrusz z nimi do walki z Amalekitami. Ja jutro stanę na szczycie góry z laską Bożą w ręku”. Jozue spełnił polecenie Mojżesza i wyruszył do walki z Amalekitami. Mojżesz, Aaron i Chur wyszli na szczyt góry. Jak długo Mojżesz trzymał ręce podniesione do góry, Izrael miał przewagę. Gdy zaś ręce opuszczał, miał przewagę Amalekita. Gdy zdrętwiały Mojżeszowi ręce, wzięli kamień i położyli pod niego, i usiadł na nim. Aaron zaś i Chur podparli jego ręce, jeden z tej, a drugi z tamtej strony. W ten sposób aż do zachodu słońca były ręce jego stale wzniesione wysoko. I tak pokonał Jozue Amaleka i jego lud ostrzem miecza.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 121,1b-8)

REFREN: Naszą pomocą jest Zbawiciel świata.

Wznoszę swe oczy ku górom: *
skąd nadejść ma dla mnie pomoc?
Pomoc moja od Pana, *
który stworzył niebo i ziemię.

On nie pozwoli, by potknęła się twa noga, *
ani się nie zdrzemnie Ten, który ciebie strzeże.
Nie zdrzemnie się ani nie zaśnie *
Ten, który czuwa nad Izraelem.

Pan ciebie strzeże, †
jest cieniem nad tobą, *
stoi po twojej prawicy.
We dnie nie porazi cię słońce *
ani księżyc wśród nocy.

Pan cię uchroni od zła wszelkiego, *
ochroni twoją duszę.
Pan będzie czuwał nad twoim wyjściem i powrotem, *
teraz i po wszystkie czasy.

CZYTANIE z Drugiego Listu św. Pawła Apostoła do Tymoteusza (3,14—4,2). Najmilszy: Trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono, bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma święte, które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie. Wszelkie Pismo jest przez Boga natchnione i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do wychowania w sprawiedliwości – aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu. Zaklinam cię na Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, oraz na Jego pojawienie się i na Jego królestwo: głoś naukę, nastawaj w porę i nie w porę, wykazuj błąd, napominaj, podnoś na duchu z całą cierpliwością w każdym nauczaniu.
Oto słowo Boże.

AKLAMACJA: Alleluja.
Żywe jest słowo Boże i skuteczne,
zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.

SŁOWA EWANGELII według św. Łukasza (18,1-8). Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać: „W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: «Obroń mnie przed moim przeciwnikiem!». Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do siebie: «Chociaż Boga się nie boję ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie nachodziła mnie bez końca i nie zadręczała mnie»”. I Pan dodał: „Słuchajcie, co mówi ten niesprawiedliwy sędzia. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?”.
Oto słowo Pańskie.

ROZWAŻANIE: Jezus zapewnia, że nasze obawy co do sensowności i skuteczności modlitwy są bezpodstawne. Bóg nie jest niesprawiedliwym sędzią, który ulega natrętom wyłącznie dla świętego spokoju, ale Ojcem, który chce swoim dzieciom dawać to, co dobre. To nie po Jego stronie leży problem.
„Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi?” Ostatecznie nie chodzi o formalność, o katalog naszych próśb i zapotrzebowań, ale o wyraz wiary, uznanie Boga nad sobą i swojej zależności od Niego, wreszcie, o ufność w Jego ojcowską miłość.
„Skąd nadejść ma dla mnie pomoc? Pomoc moja od Pana, który stworzył niebo i ziemię.” Nasz Pan chce, żebyśmy się do Niego zwracali i czuli się bezpieczni, bo stoi za nami ktoś mocniejszy, kto „czuwa nad naszym wyjściem i powrotem”, czyli Ten, kto nas stworzył i jest celem naszego życia. Nie wiemy, którędy nas poprowadzi, ale możemy być pewni, dokąd. Właśnie dlatego trzeba konsekwencji, żeby nie ulegać panice ani buntowi na tej drodze do ostatecznego szczęścia, nawet wówczas, kiedy prowadzi ona przez krzyż.
„Trwaj w tym, czego się nauczyłeś.” Modlitwa, słuchanie Bożego słowa daje nam wytrwałość na tej drodze. Dlatego modlimy się nawet wtedy, kiedy to nie przynosi ukojenia, żadnej doraźnej korzyści. Wiemy, jaką broń Bóg dał nam w ręce, które wznosimy do nieba. „Modlitwa gładzi winy, odpędza pokusy, gasi prześladowania, przeszkadza zabójcom” – mówił jeden z Ojców Kościoła. To właśnie ilustrują wzniesione ręce Mojżesza, a bardziej jeszcze przybite do krzyża ręce Jezusa. To wtedy Jego modlitwa osiąga największą intensywność, jako dramatyczne lecz ufne zdanie się na wolę kochającego Ojca, choć pierwszą odpowiedzią jest, zdawałoby się, głucha cisza. Ten obraz modlitwy ukrzyżowanego Zbawiciela to nie tylko przykład dla nas. To znak, że On wciąż wstawia się za nami u Ojca. Stąd pewność, że nasza modlitwa zawsze kryje w sobie sens i moc.

WIERZĘ

MODLITWA WIERNYCH:
• Ojcze, spraw, aby chrześcijanie przyjmowali Twoją wolę jako prawdziwy pokarm dający życie.
• Aby duchowni ukazywali świeckim piękno życia przeżywanego w komunii z Tobą.
• Aby więźniowie, otoczeni Twą miłością, odnajdywali własną godność.
• Aby wszystkie samotne dzieci mogły doznać ciepła i potrzebnej troski ze strony otoczenia.
• Abyśmy w każdej sytuacji naszego życia ufali Twojej opatrzności.

PIEŚŃ NA PRZYGOTOWANIE DARÓW: Pan nie opuszcza nigdy, E/468, M/228, S/858, albo: Panie, nie jestem godzien, N2/352

MODLITWA NAD DARAMI: Miłosierny Boże, daj nam z prawdziwą swobodą ducha pełnić służbę przy Twoim ołtarzu, † niech Ofiara, którą składamy, * mocą Twojej łaski oczyści nas z grzechów. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PREFACJA NA NIEDZIELE ZWYKŁE 28 – 35

PIEŚŃ NA KOMUNIĘ I NA DZIĘKCZYNIENIE: Pójdź do Jezusa, S/860; Upadnij na kolana, E/141, L/110, S/401

ANTYFONA: Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, * na tych, którzy czekają na Jego łaskę, * aby ocalił ich życie od śmierci * i żywił ich w czasie głodu.

MÓDLMY SIĘ: Boże, nasz Ojcze, niech owocny dla nas będzie udział w Eucharystii, która daje nam przedsmak nieba, † niech nam wyjedna pomoc w życiu doczesnym * i przysposobi nas do życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PIEŚŃ NA ZAKOŃCZENIE: Pobłogosław Jezu drogi, L/305, S/429, albo: O Pani ufność nasza, N1/278

 

Autorzy:
ks. Jarosław Januszewski – wprowadzenia do liturgii i rozważania
Siostry Karmelitanki Bose z Zakopanego – modlitwa wiernych
Adam Kowalski - wybór śpiewów


Objaśnienie skrótów:
E - Exsultate Deo, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2010;
L - Śpiewnik Liturgiczny, TN KUL, Lublin 1998;
M - ks. Z. Piasecki, Panu memu śpiewać chcę, PROMIC - Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2007;
N1 - Niepojęta Trójco, t. 1, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 1998;
N2 - Niepojęta Trójco, t. 2, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 2010;
S - ks. J. Siedlecki, Śpiewnik Kościelny, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2015

Sklep internetowy Shoper.pl