Ten produkt jest niedostępny.

 • Granice
 • Centrum Duchowosci Benedyktynskiej
 • Opoka
 • Wiara
 • Logo Marianum Travel
 • SPM logo
 • BiblioNetka
 • Idziemy
 • Kaplani
 • Vox Fm
 • Radio Niepokalanów
 • Radio polskie
 • Papierowe Mysli
 • Ewangelizuj.pl
 • droga.com.pl
 • logo kulturaonline
 • Sacroexpo
Oremus Nr 1 (268) 2019OPIS

W każdym numerze ROZWAŻANIA NA KAŻDY DZIEŃ

ZACHĘCAMY DO SIĘGNIĘCIA PO STYCZNIOWY NUMER SŁOWA WŚRÓD NAS, KTÓRY JEST ZNAKOMITYM UZUPEŁNIENIEM CZASOPISMA OREMUS. 

W styczniowym numerze miesięcznika „Oremus”:
- czytania i modlitwy mszalne na każdy dzień;
- wprowadzenia liturgiczne i rozważania na każdy dzień. Napisał je Andrzej Prugar OFMConv, homileta, rekolekcjonista, ojciec duchowny w Wyższym Seminarium Duchownym Franciszkanów w Krakowie;
- modlitwy wiernych przygotowane przez Laurę i Pawła Bębenków, małżeństwo oddane tworzeniu i wykonywaniu muzyki liturgicznej. P. Bębenek jest kompozytorem znanym w Polsce i za granicą;
- wstęp do okresu zwykłego. Jego autorem jest ks. Krzysztof Porosło, liturgista z archidiecezji krakowskiej (obecnie na studiach w Pampelunie), zaangażowany m.in. w organizowanie warsztatów liturgicznych „Mysterium fascinans”, autor wielu artykułów i książek, ceremoniarz podczas ŚDM w Krakowie;
- kolejny tekst z działu „Pytania i odpowiedzi”. Bp Zbigniew Kiernikowski, ordynariusz legnicki, odpowiada na pytanie:

Jak rozumieć „pamiątkę” męki i śmierci Chrystusa – określenie często pojawiające się w modlitwach mszalnych?

- propozycje śpiewów na niedziele, uroczystości i święta przygotowane przez Adama Kowalskiego, organistę w parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Świętej Lipce i wykładowcę w Akademii Muzycznej w Łodzi (Katedra Organów i Muzyki Kościelnej).

W ramach „Liturgicznego ABC” Maciej Zachara MIC pisze o wyznaniu wiary i o modlitwie powszechnej, czyli ostatnich elementach liturgii słowa. „Stanowczo trzeba – zaznacza autor – odrzucić praktykę przygotowywania ołtarza podczas modlitwy powszechnej. Taka «oszczędność czasu» jest zupełnie niepotrzebna, wprowadza tylko niepotrzebne rozproszenie i odwraca uwagę od samej modlitwy”.
Michał Kozak MIC w dziale „Pokochać Psalmy” rozważa Psalm 126, który podaje nam liturgia w drugą niedzielę zwykłą roku C. „Do czego konkretnie zaprasza nas Psalm 96? Do śpiewania «pieśni nowej». (...) Tylko doświadczenie wybawienia, osobistej i pełnej mocy ingerencji Boga w ludzką historię – przypomina autor – wkłada w usta człowieka pieśń nową”.
Halina Świrska, autorka „Naszej okładki”, omawia „Chrzest Jezusa” (Masolino da Panicale).
Ponadto w numerze – jak zawsze – części stałe Mszy świętej.

Jesteśmy na Facebooku! Zapraszamy wszystkich do polubienia profilu oraz do aktywnego udziału w różnych dyskusjach.

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera:

• Czytania liturgiczne
• Modlitwy mszalne
• Wprowadzenia liturgiczne
• Rozważania
• Modlitwa powszechna
• Liturgiczne ABC
• Pokochać Psalmy
• Propozycje śpiewów 
• Informacje o nowościach wydawniczych

 

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 

 

Zobacz numery archiwalne czasopisma OREMUSSPIS TREŚCI
FRAGMENT KSIĄŻKI

Niedziela, 6 stycznia
Objawienie Pańskie

Bóg objawił się wszystkim przez narodzenie, życie, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Woła nas, grzeszników, z krańców ziemi ku sobie, abyśmy odkrywali tajemnice życia Boga – dla nas i naszego życia w Nim. Dlatego gromadzimy się w miejscu, gdzie najmocniej bije światło objawienia. Niech ono nas przenika i gromadzi przy stole słowa Bożego i stole Ciała Pańskiego.

PIEŚŃ NA WEJŚCIE: Mędrcy świata, E/299, L/149, M/292, N2/182, S/138

ALBO ANTYFONA: Oto przybył Pan i Władca, * a w Jego ręku królewska władza i moc, i rządy.

CHWAŁA

MÓDLMY SIĘ: Boże, Ty w dniu dzisiejszym za przewodem gwiazdy objawiłeś Jednorodzonego Syna swojego poganom, † spraw łaskawie, abyśmy poznawszy Cię już przez wiarę, * zostali doprowadzeni do oglądania twarzą w twarz blasku Twojego majestatu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

CZYTANIE z Księgi proroka Izajasza (60,1 6). Powstań! Świeć, Jeruzalem, bo przyszło twe światło i chwała Pańska rozbłyska nad tobą. Bo oto ciemność okrywa ziemię i gęsty mrok spowija ludy, a ponad tobą jaśnieje Pan, i Jego chwała jawi się nad tobą. I pójdą narody do twojego światła, królowie do blasku twojego wschodu. Rzuć okiem dokoła i zobacz: Ci wszyscy zebrani zdążają do ciebie. Twoi synowie przychodzą z daleka, na rękach niesione są twe córki. Wtedy zobaczysz i promienieć będziesz, a serce twe zadrży i rozszerzy się, bo do ciebie napłyną bogactwa zamorskie, zasoby narodów przyjdą ku tobie. Zaleje cię mnogość wielbłądów – dromadery z Madianu i z Efy. Wszyscy oni przybędą z Saby, zaofiarują złoto i kadzidło, nucąc radośnie hymny na cześć Pana.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 72,1b 2.7 8.10 13)

REFREN: Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi.

Boże, przekaż Twój sąd królowi, *
a Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu.
Aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie *
i ubogimi według prawa.

Za dni jego zakwitnie sprawiedliwość *
i wielki pokój, zanim księżyc zgaśnie.
Będzie panował od morza do morza, *
od Rzeki aż po krańce ziemi.

Królowie Tarszisz i wysp przyniosą dary, *
królowie Szeby i Saby złożą daninę.
I oddadzą mu pokłon wszyscy królowie, *
wszystkie narody będą mu służyły.

Wyzwoli bowiem biedaka, który go wzywa, *
i ubogiego, który nie ma opieki.
Zmiłuje się nad biednym i ubogim, *
nędzarza ocali od śmierci.

CZYTANIE z Listu św. Pawła Apostoła do Efezjan (3,2 3a.5 6). Bracia: Słyszeliście przecież o udzieleniu przez Boga łaski danej mi dla was, że mianowicie przez objawienie oznajmiona mi została ta tajemnica. Nie była ona oznajmiona synom ludzkim w poprzednich pokoleniach, tak jak teraz została objawiona przez Ducha świętym Jego apostołom i prorokom, to znaczy, że poganie już są współdziedzicami i współczłonkami Ciała, i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię.
Oto słowo Boże.

AKLAMACJA: Alleluja.
Ujrzeliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie
i przybyliśmy oddać pokłon Panu.

SŁOWA EWANGELII według św. Mateusza (2,1 12). Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: „Gdzie jest nowo narodzony Król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon”. Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: „W Betlejem judzkim, bo tak zostało napisane przez Proroka: A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela”. Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wywiedział się od nich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: „Udajcie się tam i wypytajcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon”. Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, postępowała przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; padli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się z powrotem do swojego kraju.
Oto słowo Pańskie.

ROZWAŻANIE: Co Bóg zapowiedział przez proroka Izajasza, spełnia się. Rzeczywiście światło wyszło z Jerozolimy, z narodu wybranego i przyciąga wszystkich ku sobie. Jest to światło objawienia, którym jest sam Jezus Chrystus. Św. Paweł konkretyzuje tę prawdę: „poganie już są współdziedzicami i współczłonkami Ciała, i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię”. Tak więc dzisiaj nie gwiazda sama w sobie jest bohaterem, ani nie sami mędrcy. Coraz piękniejsze orszaki mędrców w wielu polskich miastach nie powinny przesłonić nam podstawowej prawdy uroczystości.
Św. Mateusz podaje niezwykłą charakterystykę mędrców ze Wschodu, którzy przebyli długą drogę, aby zobaczyć Króla Wszystkich, narodzonego w ojczyźnie Żydów: „przybyli do Jerozolimy i pytali...”. Przybyli do Jerozolimy dzięki posiadanej już wiedzy i mądrości, ale nie była to cała mądrość i wiedza konieczna do spotkania i oddania czci Mesjaszowi wszystkich ludzi. Byli mądrzy, bo nie przestawali pytać. Nie byli też zapatrzeni tylko w dziwnie poruszającą się gwiazdę – w jedną przesłankę i jeden argument, ale potrafili – ponieważ uznali mądrość narodu wybranego i kapłanów – zapytać mądrzejszych od siebie. Objawionym słowem zapytali więc posługujących się Pismem Świętym: „Gdzie jest nowo narodzony Król żydowski?”. Dopiero wtedy nabrali pewności, że to, czego poszukują, to Betlejem, i że Dziecko, które pielęgnowała Matka, to oczekiwany Król Wszystkich – Jezus. Wtedy padli na twarz, oddali Mu pokłon i ofiarowali swe dary.

WIERZĘ

MODLITWA WIERNYCH:
• Módlmy się za cały świat, by przyjął prawdę o zbawieniu w Jezusie Chrystusie.
• Za misjonarki i misjonarzy, by z odwagą nieśli światło wiary.
• Za zakonnice i zakonników, by z radością wypełniali swoje powołanie.
• Za rządzących państwami, by pamiętali o służbie na rzecz powierzonych im społeczności.
• Za nasze zgromadzenie, byśmy pełni wdzięczności za otrzymane łaski, wciąż ofiarowywali Bogu nasze życie.

PIEŚŃ NA PRZYGOTOWANIE DARÓW: Gdy się Chrystus rodzi, E/298, L/146, M/288, N2/177, S/86, albo: O mili Królowie, S/140

MODLITWA NAD DARAMI: Wszechmogący Boże, wejrzyj łaskawie na dary swojego Kościoła, † nie są już nimi złoto, kadzidło i mirra, lecz Jezus Chrystus, którego te dary oznaczają, * Jego składamy w ofierze i przyjmujemy jako pokarm. Który żyje i króluje na wieki wieków.

PREFACJA O OBJAWIENIU PAŃSKIM 6

PIEŚŃ NA KOMUNIĘ I NA DZIĘKCZYNIENIE: Z narodzenia Pana, E/312, L/169, M/315, N2/194, S/121; Dzisiaj w Betlejem (zwr. 4), E/297, L/145, M/286, N2/176, S/84

ANTYFONA: Ujrzeliśmy gwiazdę Jego na wschodzie * i przybyliśmy z darami pokłonić się Panu.

MÓDLMY SIĘ: Boże, nasz Ojcze, niech Twoje światło towarzyszy nam zawsze i wszędzie, † abyśmy czystym wejrzeniem przenikali tajemnicę Eucharystii, w której uczestniczymy, * i z miłością ją przyjmowali. Przez Chrystusa, Pana naszego.

UROCZYSTE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO: Bóg, który was wezwał z ciemności do swojego przedziwnego światła, † niech wam udzieli swojego błogosławieństwa * i utwierdzi wasze serca w wierze, nadziei i miłości.
Amen.
Dzisiaj Chrystus ukazał się światu jako światło jaśniejące w ciemności, † z ufnością idźcie za Nim, * abyście się stali światłem dla waszych braci.
Amen.
Mędrcy szli za gwiazdą i z radością znaleźli Chrystusa, † niech po ukończeniu ziemskiej pielgrzymki Bóg doprowadzi was do Jezusa, waszego Pana, * który jest Światłością ze Światłości.
Amen.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn,  i Duch Święty.
Amen.

PIEŚŃ NA ZAKOŃCZENIE: Bóg się rodzi, gwiazda wschodzi, L/138, S/134

 

Autorzy:
Andrzej Prugar OFMConv – wprowadzenia do liturgii i rozważania
Laura i Paweł Bębenkowie – modlitwy wiernych
Adam Kowalski – wybór śpiewów

Objaśnienie skrótów:
E - Exsultate Deo, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2010;
L - Śpiewnik Liturgiczny, TN KUL, Lublin 1998;
M - ks. Z. Piasecki, Panu memu śpiewać chcę, PROMIC - Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2007;
N1 - Niepojęta Trójco, t. 1, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 1998;
N2 - Niepojęta Trójco, t. 2, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 2010;
S - ks. J. Siedlecki, Śpiewnik Kościelny, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2015

Sklep internetowy Shoper.pl