Ten produkt jest niedostępny.

 • Granice
 • Centrum Duchowosci Benedyktynskiej
 • Opoka
 • Wiara
 • Logo Marianum Travel
 • SPM logo
 • BiblioNetka
 • Idziemy
 • Kaplani
 • Vox Fm
 • Radio Niepokalanów
 • Radio polskie
 • Papierowe Mysli
 • Ewangelizuj.pl
 • droga.com.pl
 • logo kulturaonline
 • Sacroexpo
Oremus Nr 1 (232) 2016

Promic

OPIS

ZACHĘCAMY DO SIĘGNIĘCIA PO STYCZNIOWY NUMER SŁOWA WŚRÓD NAS, KTÓRY JEST ZNAKOMITYM UZUPEŁNIENIEM CZASOPISMA OREMUS.

ZNAJDUJĄ SIĘ W NIM ROZWAŻANIA DO JEDNEGO Z CODZIENNYCH CZYTAŃ MSZALNYCH, PRZYBLIŻAJĄCE SŁOWO BOŻE I UŁATWIAJĄCE JEGO ZROZUMIENIE.

 

Od bieżącego numeru czytania mszalne podajemy zgodnie z nowym Lekcjonarzem.

http://episkopat.pl/informacje_kep/6922.1,Nowe_lekcjonarze_mszalne_w_kosciolach_od_I_niedzieli_Adwentu.html

 

W styczniowym numerze miesięcznika „Oremus”:


- wprowadzenia liturgiczne i rozważania przygotowane przez Tomasza Nowaczka MIC, rektora Wyższego Seminarium Duchownego Księży Marianów w Lublinie;
- modlitwy wiernych autorstwa Katarzyny Zielińskiej;
- w ramach „Liturgicznego ABC” Maciej Zachara MIC przybliża postać bł. Pawła VI, papieża;
- Michał Kozak MIC w cyklu „Pokochać Psalmy” tym razem radzi, jak nie modlić się Psalmami, czyli pisze o złym używaniu Psałterza;
- Halina Świrska w cyklu „Nasza okładka” przybliża ikonę Chrztu Pańskiego (ikona współczesna).


Ponadto wstęp do okresu zwykłego (autorstwa M. Zachary MIC) i – jak w każdym numerze – czytania i modlitwy liturgiczne, propozycje śpiewów na niedziele i święta (Adam Kowalski) oraz części stałe Mszy świętej.

 

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera teksty liturgii Mszy świętej na każdy dzień. Daje wgląd w proponowane przez Kościół codzienne czytania biblijne i formularze mszalne, inspiruje do aktywnego uczestnictwa w liturgii. Dzięki zamieszczonym komentarzom i wprowadzeniom słowo Boże staje się bliższe, bardziej zrozumiałe.

• Czytania liturgiczne
• Modlitwy mszalne
• Komentarze liturgiczne
• Medytacje na niedziele i uroczystości
• Modlitwa powszechna
• Propozycje śpiewów
• Artykuły o liturgii
• Informacje o nowościach wydawniczych

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 SPIS TREŚCI
FRAGMENT KSIĄŻKI

Niedziela, 31 stycznia
Czwarta niedziela zwykła

Lęk przed człowiekiem jest możliwy i pogłębia się, kiedy nie słyszymy Boga mówiącego, że od zawsze był przy nas i stale nas ochrania. W obecności Boga, który jest miłością, jesteśmy niezwyciężeni. Bez Miłości – jak zaświadcza św. Paweł – bylibyśmy niczym. Bez miłości nie ma ewangelizacji, wyjścia nie tylko do swoich, ale i do pogan, czego przykładem są przywoływani przez Jezusa prorocy: Eliasz i Elizeusz. Zarówno on, jak i Jezus ukazują, że można rozminąć się z Miłością, nie przyjąć Jej. Ona jednak daje moc, aby przejść nienaruszonym pośród nienawistnych spojrzeń rodzących odrzucenie i śmierć. Ta moc Miłości obecna jest w Eucharystii.

PIEŚŃ NA WEJŚCIE: Pokładam w Panu ufność mą, E/483, M/335, S/173

ALBO ANTYFONA: Ratuj nas, Panie, nasz Boże, * i zgromadź nas z krajów pogańskich, * abyśmy wielbili święte imię Twoje * i dumni byli z Twej chwały.

CHWAŁA

MÓDLMY SIĘ: Panie, nasz Boże, spraw, abyśmy chwalili Ciebie z całej duszy * i szczerze miłowali wszystkich ludzi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

CZYTANIE z Księgi proroka Jeremiasza (1,4-5.17-19). Za panowania Jozjasza Pan skierował do mnie następujące słowo: „Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię, prorokiem dla narodów ustanowiłem cię. Ty zaś przepasz biodra, wstań i mów wszystko, co ci rozkażę. Nie lękaj się ich, bym cię czasem nie napełnił lękiem przed nimi. A oto Ja czynię cię dzisiaj twierdzą warowną, kolumną żelazną i murem ze spiżu przeciw całej ziemi, przeciw królom judzkim i ich przywódcom, ich kapłanom i ludowi tej ziemi. Będą walczyć przeciw tobie, ale nie zdołają cię zwyciężyć, gdyż Ja jestem z tobą – mówi Pan – by cię ochraniać”.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 71,1-6.15.17)

REFREN: Będę wysławiał pomoc Twoją, Panie.

W Tobie, Panie, ucieczka moja, *
niech wstydu nie zaznam na wieki.
Wyzwól mnie i ratuj w Twej sprawiedliwości, *
nakłoń ku mnie swe ucho i ześlij ocalenie.

Bądź dla mnie skałą schronienia *
i zamkiem warownym, aby mnie ocalić,
bo Ty jesteś moją opoką i twierdzą. *
Boże mój, wyrwij mnie z rąk niegodziwca.

Bo Ty, mój Boże, jesteś moją nadzieją, *
Panie, Tobie ufam od młodości.
Ty byłeś moją podporą od dnia narodzin, *
od łona matki moim opiekunem.

Moje usta będą głosiły Twoją sprawiedliwość *
i przez cały dzień Twoją pomoc.
Boże, Ty mnie uczyłeś od mojej młodości *
i do tej chwili głoszę Twoje cuda.

CZYTANIE z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian (12,31—13,13). Bracia: Starajcie się o większe dary, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadł wszelką wiedzę, i wiarę miał tak wielką, iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał – byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic mi nie pomoże. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie jest bezwstydna, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje, nie jest jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy i po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecinne. Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś ujrzymy twarzą w twarz. Teraz poznaję po części, wtedy zaś będę poznawał tak, jak sam zostałem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość – te trzy: największa z nich jednak jest miłość.
Oto słowo Boże.

AKLAMACJA: Alleluja.
Pan posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę,
więźniom głosił wolność.

SŁOWA EWANGELII według św. Łukasza (4,21-30). Kiedy Jezus przyszedł do Nazaretu, przemówił do ludu w synagodze: „Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście”. A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym łaski słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili: „Czy nie jest to syn Józefa?”. Wtedy rzekł do nich: „Z pewnością powiecie Mi to przysłowie: Lekarzu, ulecz samego siebie; dokonajże i tu, w swojej ojczyźnie, tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum”. I dodał: „Zaprawdę, powiadam wam: Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę, mówię wam: Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki głód panował w całym kraju; a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman”. Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwawszy się z miejsc, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na urwisko góry, na której zbudowane było ich miasto, aby Go strącić. On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się.
Oto słowo Pańskie.

ROZWAŻANIE: Bóg jest miłością. Odczuwane przez nas pragnienie kochania i bycia kochanym informuje nas o tym, że mamy coś z Boga. Bez miłości umieramy. Św. Paweł zrozumiał to jako dojrzały mężczyzna. Dziecko wybiera bezpieczeństwo, tęskni za miejscem i osobami, które obdarzają je czułością, w których znajduje ciepło, radę, akceptację. Mężczyzna często wybiera cierpienie. Czyni tak, ponieważ wyćwiczył się w podejmowaniu odpowiedzialności: służy swoim doświadczeniem innym, ochrania słabszych, okazuje szacunek, staje się mecenasem wartości, które warto zaszczepić młodszym.
Miłość, która jest z Boga, zdaje się kształtować swoje oblicze w czasie. Stary Paweł wyrazi to w następujący sposób: „Teraz poznaję po części, wtedy zaś będę poznawał tak, jak sam zostałem poznany”. Obcowanie z Miłością prowadzi do szczytu decyzji. Obserwujemy, jak rwą się nici wiążące nas z tym życiem i jak jesteśmy podprowadzani do momentu, kiedy należy wypowiedzieć słowa: „W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mego”. Decydujemy oddać się w Jego ręce. Wzorem naszego Mistrza, Jezusa z Nazaretu, oddajemy swoje życie i nikt nam go nie zabiera. Sami z siebie je oddajemy, bo wierzymy i ufamy, że jest z nami Miłość silniejsza od śmierci.
W dzisiejszej liturgii Eucharystii odnajdujemy słowo o dorosłości. Dorosły uznaje Boga, pozwala na Jego obecność w codzienności, pośród zmagań i radości. Bóg czyni go – podobnie jak proroka Jeremiasza – „twierdzą warowną, kolumną żelazną i murem ze spiżu przeciw całej ziemi”. To jest obietnica towarzyszenia Boga, który pozwala przejść przez życie niejako na przekór trendom, modom, zwłaszcza zanikowi pięknych męskich postaw, przy których bezpieczeństwo znajdują starcy, kobiety i dzieci. Dzisiejsza Eucharystia może właśnie mężczyznom dopomóc, aby mieli odwagę przyjmować wezwanie do miłości z mocy Jezusowego krzyża.

WIERZĘ

MODLITWA WIERNYCH:
• „Ja czynię cię dzisiaj twierdzą warowną, kolumną żelazną i murem ze spiżu przeciw całej ziemi” – prosimy Cię, Boże, niech Kościół wiernie pełni Twoją wolę.
• „Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość – te trzy: największa z nich jednak jest miłość” – niech każdy chrześcijanin wzrasta w miłości, osiągając pełnię człowieczeństwa.
• „Wyzwól mnie i ratuj w Twej sprawiedliwości” – niech doświadczający ludzkiej niesprawiedliwości znajdują w sobie siłę do prawdziwego przebaczenia.
• „Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście” – niech dusze czyśćcowe znajdą wreszcie wieczne szczęście u Twojego boku.
• „Bądź dla mnie skałą schronienia i zamkiem warownym, aby mnie ocalić” – niech każdy z nas doświadcza pokoju serca będącego owocem zaufania Tobie.

PIEŚŃ NA PRZYGOTOWANIE DARÓW: Bóg nad swym ludem, E/370, M/14, S/445

MODLITWA NAD DARAMI: Wszechmogący Boże, przyjmij łaskawie dary, które na znak naszego oddania składamy na Twoim ołtarzu, * i przemień je w Sakrament naszego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PREFACJA NA NIEDZIELE ZWYKŁE 28 – 35

PIEŚŃ NA KOMUNIĘ I NA DZIĘKCZYNIENIE: Panie, pragnienia ludzkich serc, E/456, L/105, S/382; O Boże, dzięki Ci składamy, S/1029

ANTYFONA: Niech Twoje oblicze zajaśnieje nad Twym sługą, * wybaw mnie w swoim miłosierdziu. * Panie, skoro Cię wzywam, niech nie doznam zawodu.

MÓDLMY SIĘ: Posileni Sakramentem naszego odkupienia, prosimy Cię, Boże, † aby Pokarm, który daje życie wieczne, * umocnił nas w prawdziwej wierze. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PIEŚŃ NA ZAKOŃCZENIE: Pobłogosław Jezu drogi, S/429, albo: Niechaj Cię Panie, N2/406


Autorzy:
Tomasz Nowaczek MIC – wprowadzenie do liturgii i rozważanie
Katarzyna Zielińska – modlitwa wiernych
Adam Kowalski - wybór śpiewów


Objaśnienie skrótów:
E - Exsultate Deo, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2010;
L - Śpiewnik Liturgiczny, TN KUL, Lublin 1998;
M - ks. Z. Piasecki, Panu memu śpiewać chcę, PROMIC - Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2007;
N1 - Niepojęta Trójco, t. 1, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 1998;
N2 - Niepojęta Trójco, t. 2, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 2010;
S - ks. J. Siedlecki, Śpiewnik Kościelny, Instytut Wydawniczy Księży Misjonarzy "Nasza Przeszłość", Kraków 2012

Sklep internetowy Shoper.pl