Ten produkt jest niedostępny.

 • Granice
 • Centrum Duchowosci Benedyktynskiej
 • Opoka
 • Wiara
 • Logo Marianum Travel
 • SPM logo
 • BiblioNetka
 • Idziemy
 • Kaplani
 • Vox Fm
 • Radio Niepokalanów
 • Radio polskie
 • Papierowe Mysli
 • Ewangelizuj.pl
 • droga.com.pl
 • logo kulturaonline
 • Sacroexpo
Ojciec pełen miłosierdzia

Silvia Vecchini

OPIS

Czym jest miłosierdzie i jak okazywać to miłosierdzie innym, gdy ma się zaledwie "naście" lat? Autor, w mądry i jednocześnie bardzo przystępny sposób, rozważa i objaśnia młodemu człowiekowi wszystkie uczynki miłosierdzia dla duszy i ciała. Odnosi je do życia i wskazuje drogę, którą powinien podążać chrześcijanin. W książce znajdziemy liczne odniesienia biblijne, pytania, pomagające zastanowić się nad swoim postępowaniem i podejściem do drugiego człowieka i wreszcie zadania, jakie warto przed sobą stawiać. SPIS TREŚCI

Uczynki miłosierdzia ...................... 5

Uczynki miłosierdzia względem ciała
Głodnych nakarmić ................................... 11
Spragnionych napoić .......................................... 17
Nagich przyodziać ................................................ 25
Podróżnych w dom przyjąć ............................ 33
Więźniów pocieszać ................... 39
Chorych nawiedzać ......................... 47
Umarłych pogrzebać ...................................... 55

Uczynki miłosierdzia względem duszy

Grzeszących upominać ..................................... 61
Nieumiejętnych pouczać .................. 69
Wątpiącym dobrze radzić ......................... 75
Strapionych pocieszać ...................... 83
Krzywdy cierpliwie znosić ................ 91
Urazy chętnie darować ....................... 99
Modlić się za żywych i umarłych ............... 107
Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego! ................ 114

FRAGMENT KSIĄŻKI

Uczynki miłosierdzia

Uczynki miłosierdzia są dla Kościoła bardzo ważną tradycją.
Od samego początku, od czasów Kościoła pierwotnego, chrześcijanie
praktykowali te uczynki wobec wdów, sierot, więźniów
i innych potrzebujących. Uczynki miłosierdzia, jakie w ciągu wieków
inspirowały wielkich świętych, świadków i założycieli zakonów,
zawsze ściśle łączyły się z głoszeniem Ewangelii i przystępowaniem
do sakramentów. Nie mogło być inaczej.
Ale czym one są, tak dokładnie? I co znaczy ich praktykowanie?
Zacznijmy od lepszego zrozumienia słowa ’miłosierdzie’.
Miłosierdzie
Co oznacza słowo ’miłosierdzie’?
Pochodzi ono od łacińskich słów misereor (’współczuć’) i cor, cordis
(’serce’). Oznacza ono odczuwanie współczucia z powodu nieszczęścia
innych ludzi, skłaniające do pomocy cierpiącym, zrozumienia
i przebaczenia błądzącym. W Biblii z tym uczuciem łączą się przede
wszystkim dwa pojęcia hebrajskie: rahamim i hesed.
Rahamim znaczy dosłownie ’trzewia, wnętrzności’ i wskazuje na
łono matczyne, brzuch. To słowo wyraża głęboką i szczególną więź,
jaka łączy matkę i dziecko; głęboką relację przynależności, która
pozwala odczuwać radość i cierpienie drugiego człowieka, jak gdyby
były one własnymi. Natomiast hesed jest pojęciem związanym
z wiernością i miłością, z układem zawartym między dwiema stronami;
z porozumieniem, na mocy którego strony zobowiązują się
do wspierania siebie nawzajem i pomocy w przypadku wystąpienia
trudności.
Zatem miłosierdzie to uczucie, które angażuje serce, trzewia, czułość
i troskę, jednocześnie wywołuje pragnienie ochrony i pomocy,
pobudza naszą wolę działania dla dobra drugiego człowieka.

Sklep internetowy Shoper.pl