Książki
23.12
PLN
Moja przyjaźń z Chrystusem. Rozmowy od serca
Moja przyjaźń z Chrystusem. Rozmowy od serca
autor: Clarence J. Enzler nowość
tłum: Mira Majdan
wydawnictwo: Promic
ISBN: 978-83-7502-857-7
oprawa: twarda
format: 105 x 165 mm
liczba stron: 336
Ocena:
(Ilość ocen: 1)
Cena: 23,12 zł
POPRZEDNIA CENA: 28,90 zł

Dane techniczne

wydawnictwo Promic
ISBN 978-83-7502-857-7
oprawa twarda
format 105 x 165 mm
liczba stron 336

Seria medytacji, w których Chrystus zwraca się do ludzkiej duszy, uświadamia nam na nowo bezgraniczną łagodność i miłość, jaką darzy nas Zbawiciel. To dzieło przejmujące, a zarazem przepiękne i przystępne, cechujące się literackim kunsztem i głębią pobożności.
Czytelnicy zauważą nawiązania do klasyki literatury duchowej, jak też do wizerunku Chrystusa Miłosiernego, ku któremu kierujemy słowa zawierzenia: „Jezu, ufam Tobie”. Kluczem do zrozumienia treści jest właśnie ufność będąca konieczną odpowiedzią na miłość, jaką obdarza nas Stwórca. Dzięki niej wchodzimy w osobistą relację z Chrystusem, stając się odbiciem Zbawiciela.
Clarence J. Enzler (1910–1976), ojciec trzynaściorga dzieci, uzyskał doktorat na Catholic University of America; posługiwał jako diakon stały w Waszyngtonie, był redaktorem Catholic News Service, publikował w czasopismach, takich jak „Ave Maria”, wydał trzy książki cieszące się ogromną popularnością.

DRUKUJ OPIS

Słowo wstępne. . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Wprowadzenie biograficzne. . . . . . . . . 13
Przedmowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Modlitwa arcykapłańska
Jezusa Chrystusa (J 17, 1-11.14-26) . . . . . . . 19
I
POWOŁANIE
CEL ŻYCIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
W obecności Chrystusa . . . . . . . . . . 25
Chrystus, nauczyciel szczęścia . . . . . . 30
Chrystus, wychowawca świętych. . . . . 34
ODDANIE SIEBIE. . . . . . . . . . . . . . 40
Ufność w Chrystusie. . . . . . . . . . . . 40
Pobudki do ufności. . . . . . . . . . . . . 44
Dziecięctwo duchowe. . . . . . . . . . . 48
Chrystus wspomaga swoje dzieci. . . . . 53
Uświęcanie każdej chwili . . . . . . . . . 56
BĄDŹ TYM, KIM PRAGNĘ CIĘ MIEĆ. . 64
Przyjmij swoją sytuację życiową . . . . . 64
Zabiegaj o cnoty zgodne
z twoim powołaniem. . . . . . . . . . . . 69
Codzienna praca . . . . . . . . . . . . . . 74
Czystość intencji . . . . . . . . . . . . . . 80
Malowanie portretu Chrystusa . . . . . . 85
Naśladowanie Chrystusa. . . . . . . . . . 90
CHRYSTUS W NAS. . . . . . . . . . . . . 95
Mistyczne Ciało Chrystusa. . . . . . . . 95
Godność chrześcijanina . . . . . . . . . 100
Chrystus przykazuje nam miłość. . . . 105
Chrystus w innych . . . . . . . . . . . . 110
Chrystus we mnie . . . . . . . . . . . . 115
II
ŚRODKI
ODERWANIE . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Panowanie nad sobą
– pokonywanie siebie . . . . . . . . . . 123
Sekret – przywiązanie. . . . . . . . . . 128
Duch ubóstwa. . . . . . . . . . . . . . . 133
Właściwy użytek z bogactwa. . . . . . 137
Wdowi grosz . . . . . . . . . . . . . . . 142
Chrystus żąda od nas wszystkiego. . . 147
CNOTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Pokora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Chrystus, nasz wzór. . . . . . . . . . . 157
Postęp w pokorze. . . . . . . . . . . . . 162
Klucz do pokoju duszy. . . . . . . . . . 168
Cierpliwość . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Cierpliwość wobec siebie . . . . . . . . 178
Dwie zasady cierpliwości . . . . . . . . 183
MODLITWA. . . . . . . . . . . . . . . . 187
Potrzeba modlitwy. . . . . . . . . . . . 187
Jak się modlić?. . . . . . . . . . . . . . 192
Modlitwa nieustanna. . . . . . . . . . . 197
Medytacja. . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Zaawansowana modlitwa myślna. . . . 207
Modlitwa w oschłości. . . . . . . . . . 214
Przedsmak nieba . . . . . . . . . . . . . 220
UNIKANIE GRZECHU. . . . . . . . . . 226
Czym jest grzech . . . . . . . . . . . . . 226
Źródło wszelkiego zła. . . . . . . . . . 230
Ogród Oliwny. . . . . . . . . . . . . . . 235
Zdrada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
Biczowanie . . . . . . . . . . . . . . . . 242
Niesienie krzyża . . . . . . . . . . . . . 247
Ukrzyżowanie. . . . . . . . . . . . . . . 251
Nauki płynące z Mojej męki. . . . . . . 256
MSZA ŚWIĘTA I NAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT. . . . . . . . . . . . . . . . 260
Msza Święta. . . . . . . . . . . . . . . . 260
Uczestnictwo w ofierze Mszy Świętej. . 265
Pokora Eucharystii. . . . . . . . . . . . 271
Miłość Eucharystii . . . . . . . . . . . . 276
Współpraca z Chrystusem. . . . . . . . 281
Chrystus żyje w Hostii. . . . . . . . . . 286
III
KONIEC
CEL OSTATECZNY. . . . . . . . . . . . 293
Świadectwo o Chrystusie . . . . . . . . 293
Świadectwo przykładu. . . . . . . . . . 297
Świadectwo kapłana. . . . . . . . . . . 301
Ofiara kapłana . . . . . . . . . . . . . . 306
Ofiara wyjednuje zwycięstwo
nad grzechem. . . . . . . . . . . . . . . 311
Bądź Moim świętym. . . . . . . . . . . 316
Przemiana świata. . . . . . . . . . . . . 321

Książka Clarence’a Enzlera Moja przyjaźń z Chrystusem w przeszłości okazała się niezmiernie ważna dla wielu ludzi i jestem przekonany, że również teraz wpłynie na nowe pokolenie katolików i innych chrześcijan.
Napisana przez świeckiego mężczyznę, ojca trzynaściorga dzieci, który w późniejszym okresie życia przyjął święcenia diakonatu, wyróżnia się głębią pobożności. Jest dziełem przepięknym, którego treści są niewątpliwie przystępne dla ogółu wierzących. Składająca się na nią seria medytacji czy – ściślej rzecz ujmując – monologów, w których Chrystus zwraca się bezpośrednio do pojedynczej ludzkiej duszy, uświadamia nam wciąż na nowo bezgraniczną łagodność i miłość, jaką ma ku nam Boski Zbawiciel. Prawie nigdzie nie znajdziemy tu śladów gniewu Bożego ani nawet Jego surowości. Spotykamy natomiast Chrystusa jako pełnego współczucia nauczyciela; jako łagodnego, a zarazem nieskończenie żarliwego miłośnika naszych dusz. Enzler konsekwentnie przypomina nam o tym, o czym w naszym trudnym świecie często zapominamy – Chrystusowi zależy na nas tak bardzo, że nigdy z nas nie rezygnuje, a Jego Boską wolą względem nas jest to, byśmy spędzili wieczność w bezkresnej, pełnej radości relacji z Nim samym.
Enzler pokazuje nam, że życie chrześcijanina jest w istocie życiem ufności – ufności złożonej w Chrystusie, który wydał siebie za nas i nigdy nie przestaje nas kochać. W gruncie rzeczy, jak sądzę, „ufność” jest kluczem do zrozumienia tej książki, ufność złożona w Chrystusie, tak wielka, że ostatecznie pozwala nam przezwyciężyć wszelkie przeszkody na drodze do pełnej relacji z Bogiem. Ufność w naszym świecie jest trudna. Enzler zdaje sobie jednak doskonale sprawę, że stajemy się do niej zdolni, odpowiadając na niezliczone oznaki czułej miłości, jakie ofiarowuje nam Chrystus, nawet w najtrudniejszych chwilach naszego życia. Także tragedie i klęski stają się okazjami do ufności, gdy zaczynamy rozumieć, że w tajemniczy sposób one także są włączone w miłość, jaką Chrystus wciąż nas obdarza. Kiedy odpowiadamy na tę miłość i zaczynamy ufać, wchodzimy w niezwykle osobistą relację z Chrystusem, w której Enzler upatruje cel życia chrześcijańskiego. W oczywisty sposób nawiązuje do tego już sam tytuł książki, Moja przyjaźń z Chrystusem. Ostatecznym celem Chrystusa jest nasza przemiana na Jego obraz. Ufając Chrystusowi i przeżywając z miłością życie, które On nam przeznaczył, stajemy się zdolni do przyjęcia od Niego tego ostatecznego daru. Stajemy się Jego odbiciem. Patrząc na nas, widzi samego siebie, a my w ten sposób stajemy się z Nim jednością.

Przeczytaj dłuższy fragment „Moja przyjaźń z Chrystusem” »

DODAJ OPINIE

OPINIE KLIENTÓW

Opinie o produkcie (0)

Przypomnimy Ci, kiedy produkt będzie dostępny.

 • Granice
 • Centrum Duchowosci Benedyktynskiej
 • Opoka
 • Wiara
 • Logo Marianum Travel
 • SPM logo
 • BiblioNetka
 • Idziemy
 • Kaplani
 • Vox Fm
 • Radio Niepokalanów
 • Radio polskie
 • Papierowe Mysli
 • Ewangelizuj.pl
 • droga.com.pl
 • logo kulturaonline
 • Sacroexpo
Moja przyjaźń z Chrystusem. Rozmowy od serca

Clarence J. Enzler

OPIS

Seria medytacji, w których Chrystus zwraca się do ludzkiej duszy, uświadamia nam na nowo bezgraniczną łagodność i miłość, jaką darzy nas Zbawiciel. To dzieło przejmujące, a zarazem przepiękne i przystępne, cechujące się literackim kunsztem i głębią pobożności.
Czytelnicy zauważą nawiązania do klasyki literatury duchowej, jak też do wizerunku Chrystusa Miłosiernego, ku któremu kierujemy słowa zawierzenia: „Jezu, ufam Tobie”. Kluczem do zrozumienia treści jest właśnie ufność będąca konieczną odpowiedzią na miłość, jaką obdarza nas Stwórca. Dzięki niej wchodzimy w osobistą relację z Chrystusem, stając się odbiciem Zbawiciela.
Clarence J. Enzler (1910–1976), ojciec trzynaściorga dzieci, uzyskał doktorat na Catholic University of America; posługiwał jako diakon stały w Waszyngtonie, był redaktorem Catholic News Service, publikował w czasopismach, takich jak „Ave Maria”, wydał trzy książki cieszące się ogromną popularnością.SPIS TREŚCI

Słowo wstępne. . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Wprowadzenie biograficzne. . . . . . . . . 13
Przedmowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Modlitwa arcykapłańska
Jezusa Chrystusa (J 17, 1-11.14-26) . . . . . . . 19
I
POWOŁANIE
CEL ŻYCIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
W obecności Chrystusa . . . . . . . . . . 25
Chrystus, nauczyciel szczęścia . . . . . . 30
Chrystus, wychowawca świętych. . . . . 34
ODDANIE SIEBIE. . . . . . . . . . . . . . 40
Ufność w Chrystusie. . . . . . . . . . . . 40
Pobudki do ufności. . . . . . . . . . . . . 44
Dziecięctwo duchowe. . . . . . . . . . . 48
Chrystus wspomaga swoje dzieci. . . . . 53
Uświęcanie każdej chwili . . . . . . . . . 56
BĄDŹ TYM, KIM PRAGNĘ CIĘ MIEĆ. . 64
Przyjmij swoją sytuację życiową . . . . . 64
Zabiegaj o cnoty zgodne
z twoim powołaniem. . . . . . . . . . . . 69
Codzienna praca . . . . . . . . . . . . . . 74
Czystość intencji . . . . . . . . . . . . . . 80
Malowanie portretu Chrystusa . . . . . . 85
Naśladowanie Chrystusa. . . . . . . . . . 90
CHRYSTUS W NAS. . . . . . . . . . . . . 95
Mistyczne Ciało Chrystusa. . . . . . . . 95
Godność chrześcijanina . . . . . . . . . 100
Chrystus przykazuje nam miłość. . . . 105
Chrystus w innych . . . . . . . . . . . . 110
Chrystus we mnie . . . . . . . . . . . . 115
II
ŚRODKI
ODERWANIE . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Panowanie nad sobą
– pokonywanie siebie . . . . . . . . . . 123
Sekret – przywiązanie. . . . . . . . . . 128
Duch ubóstwa. . . . . . . . . . . . . . . 133
Właściwy użytek z bogactwa. . . . . . 137
Wdowi grosz . . . . . . . . . . . . . . . 142
Chrystus żąda od nas wszystkiego. . . 147
CNOTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Pokora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Chrystus, nasz wzór. . . . . . . . . . . 157
Postęp w pokorze. . . . . . . . . . . . . 162
Klucz do pokoju duszy. . . . . . . . . . 168
Cierpliwość . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Cierpliwość wobec siebie . . . . . . . . 178
Dwie zasady cierpliwości . . . . . . . . 183
MODLITWA. . . . . . . . . . . . . . . . 187
Potrzeba modlitwy. . . . . . . . . . . . 187
Jak się modlić?. . . . . . . . . . . . . . 192
Modlitwa nieustanna. . . . . . . . . . . 197
Medytacja. . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Zaawansowana modlitwa myślna. . . . 207
Modlitwa w oschłości. . . . . . . . . . 214
Przedsmak nieba . . . . . . . . . . . . . 220
UNIKANIE GRZECHU. . . . . . . . . . 226
Czym jest grzech . . . . . . . . . . . . . 226
Źródło wszelkiego zła. . . . . . . . . . 230
Ogród Oliwny. . . . . . . . . . . . . . . 235
Zdrada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
Biczowanie . . . . . . . . . . . . . . . . 242
Niesienie krzyża . . . . . . . . . . . . . 247
Ukrzyżowanie. . . . . . . . . . . . . . . 251
Nauki płynące z Mojej męki. . . . . . . 256
MSZA ŚWIĘTA I NAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT. . . . . . . . . . . . . . . . 260
Msza Święta. . . . . . . . . . . . . . . . 260
Uczestnictwo w ofierze Mszy Świętej. . 265
Pokora Eucharystii. . . . . . . . . . . . 271
Miłość Eucharystii . . . . . . . . . . . . 276
Współpraca z Chrystusem. . . . . . . . 281
Chrystus żyje w Hostii. . . . . . . . . . 286
III
KONIEC
CEL OSTATECZNY. . . . . . . . . . . . 293
Świadectwo o Chrystusie . . . . . . . . 293
Świadectwo przykładu. . . . . . . . . . 297
Świadectwo kapłana. . . . . . . . . . . 301
Ofiara kapłana . . . . . . . . . . . . . . 306
Ofiara wyjednuje zwycięstwo
nad grzechem. . . . . . . . . . . . . . . 311
Bądź Moim świętym. . . . . . . . . . . 316
Przemiana świata. . . . . . . . . . . . . 321

FRAGMENT KSIĄŻKI

Książka Clarence’a Enzlera Moja przyjaźń z Chrystusem w przeszłości okazała się niezmiernie ważna dla wielu ludzi i jestem przekonany, że również teraz wpłynie na nowe pokolenie katolików i innych chrześcijan.
Napisana przez świeckiego mężczyznę, ojca trzynaściorga dzieci, który w późniejszym okresie życia przyjął święcenia diakonatu, wyróżnia się głębią pobożności. Jest dziełem przepięknym, którego treści są niewątpliwie przystępne dla ogółu wierzących. Składająca się na nią seria medytacji czy – ściślej rzecz ujmując – monologów, w których Chrystus zwraca się bezpośrednio do pojedynczej ludzkiej duszy, uświadamia nam wciąż na nowo bezgraniczną łagodność i miłość, jaką ma ku nam Boski Zbawiciel. Prawie nigdzie nie znajdziemy tu śladów gniewu Bożego ani nawet Jego surowości. Spotykamy natomiast Chrystusa jako pełnego współczucia nauczyciela; jako łagodnego, a zarazem nieskończenie żarliwego miłośnika naszych dusz. Enzler konsekwentnie przypomina nam o tym, o czym w naszym trudnym świecie często zapominamy – Chrystusowi zależy na nas tak bardzo, że nigdy z nas nie rezygnuje, a Jego Boską wolą względem nas jest to, byśmy spędzili wieczność w bezkresnej, pełnej radości relacji z Nim samym.
Enzler pokazuje nam, że życie chrześcijanina jest w istocie życiem ufności – ufności złożonej w Chrystusie, który wydał siebie za nas i nigdy nie przestaje nas kochać. W gruncie rzeczy, jak sądzę, „ufność” jest kluczem do zrozumienia tej książki, ufność złożona w Chrystusie, tak wielka, że ostatecznie pozwala nam przezwyciężyć wszelkie przeszkody na drodze do pełnej relacji z Bogiem. Ufność w naszym świecie jest trudna. Enzler zdaje sobie jednak doskonale sprawę, że stajemy się do niej zdolni, odpowiadając na niezliczone oznaki czułej miłości, jakie ofiarowuje nam Chrystus, nawet w najtrudniejszych chwilach naszego życia. Także tragedie i klęski stają się okazjami do ufności, gdy zaczynamy rozumieć, że w tajemniczy sposób one także są włączone w miłość, jaką Chrystus wciąż nas obdarza. Kiedy odpowiadamy na tę miłość i zaczynamy ufać, wchodzimy w niezwykle osobistą relację z Chrystusem, w której Enzler upatruje cel życia chrześcijańskiego. W oczywisty sposób nawiązuje do tego już sam tytuł książki, Moja przyjaźń z Chrystusem. Ostatecznym celem Chrystusa jest nasza przemiana na Jego obraz. Ufając Chrystusowi i przeżywając z miłością życie, które On nam przeznaczył, stajemy się zdolni do przyjęcia od Niego tego ostatecznego daru. Stajemy się Jego odbiciem. Patrząc na nas, widzi samego siebie, a my w ten sposób stajemy się z Nim jednością.

Przeczytaj dłuższy fragment „Moja przyjaźń z Chrystusem” »

Sklep internetowy Shoper.pl