Książki
19.9
PLN
Miłość Mądrości Przedwiecznej
Miłość Mądrości Przedwiecznej
tłum: Aleksandra Frej
wydawnictwo: Promic
rok wyd.: 2017
ISBN: 978-83-7502-523-1
oprawa: twarda
format: 105 x 165 mm
liczba stron: 216
Ocena:
(Ilość ocen: 4)
Cena: 19,90 zł

Dane techniczne

wydawnictwo Promic
rok wyd. 2017
ISBN 978-83-7502-523-1
oprawa twarda
format 105 x 165 mm
liczba stron 216

Święty Ludwik Maria Grignion de Montfort (1673–1716), francuski teolog i misjonarz, pozostawił bogaty dorobek pisarski, dzięki któremu poznajemy go jako wybitnego mariologa i orędownika szczególnego nabożeństwa do Matki Bożej. Miłość Mądrości Przedwiecznej ukazuje wagę kultu maryjnego, ale przesuwa akcent ku innemu fundamentalnemu obszarowi rozważań Montforta. To traktat chrystologiczny skupiający się na takich wątkach jak: istota i wcielenie Mądrości Przedwiecznej, jej obecność i działanie w świecie i ludzkim życiu, a wreszcie jej rola zbawcza. Wszystko to stanowi klucz do zrozumienia pełni przekazu Montforta. Nie jest to lektura łatwa, ale wydaje się bezcenna, jeśli szuka się pogłębienia duchowości, wybitnych komentarzy do Biblii i pism ojców Kościoła, a wreszcie lepszego pojęcia tajemnic Trójcy Świętej i Matki Bożej, ze szczególnym uwzględnieniem odkupienia, które dokonuje się za sprawą Chrystusa, wcielonej Mądrości Bożej. Co istotne, dzieło św. Ludwika Marii zawiera też esencjonalną wiedzę praktyczną – czytelne drogowskazy dla każdego, kto pragnie świadomie postępować drogą wiary ku duchowej jedności z Bogiem.

DRUKUJ OPIS

Wykaz skrótów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Wprowadzenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Modlitwa do Mądrości Przedwiecznej . . . . . . 15
Ostrzeżenie, jakie Boska Mądrość daje książętom i wielkim tego świata w 6. rozdziale Księgi Mądrości . . . . . . . . 17
Uwagi autora . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20


KONIECZNOŚĆ (ALBO POWODY) UMIŁOWANIA MĄDROŚCI PRZEDWIECZNEJ


ROZDZIAŁ I
Aby kochać Boską Mądrość i jej szukać, trzeba ją znać. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
ROZDZIAŁ II
Pochodzenie i doskonałość Mądrości Przedwiecznej. . . . . . . . . . . . . . 35
ROZDZIAŁ III
Cuda mocy Boskiej Mądrości w dziele stworzenia człowieka i świata. . . . . . 45
ROZDZIAŁ IV
Cuda dobroci i miłosierdzia Mądrości Przedwiecznej przed jej wcieleniem. . . . . . . 53
ROZDZIAŁ V
Cudowna doskonałość Mądrości Przedwiecznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
ROZDZIAŁ VI
Żarliwe pragnienia Boskiej Mądrości dawania się człowiekowi. . . . . . . . . . . . . . 72
ROZDZIAŁ VII
Wybór prawdziwej Mądrości. . . . . . . . . . . 82
ROZDZIAŁ VIII
Cudowne skutki Mądrości Przedwiecznej w duszach tych, którzy ją mają. . . . . . . . . . 95
ROZDZIAŁ IX
Wcielenie i życie Mądrości Przedwiecznej. . . . . . . . .. 110
ROZDZIAŁ X
Zachwycające piękno i niewysłowiona
słodycz Mądrości wcielonej . . . . . . . . . . . 121
ROZDZIAŁ XI
Słodycz postępowania Mądrości wcielonej. . . 129
ROZDZIAŁ XII
Główne wyrocznie Mądrości wcielonej, w które należy wierzyć i które warto praktykować, by być zbawionym. . . . . . . . 137
ROZDZIAŁ XIII
Streszczenie niewymownych boleści, jakie Mądrość Przedwieczna zechciała wycierpieć z miłości do nas . . . . . . 149
ROZDZIAŁ XIV
Tryumf Mądrości Przedwiecznej na Krzyżu i przez Krzyż: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159


SPOSOBY ZDOBYCIA MĄDROŚCI PRZEDWIECZNEJ


ROZDZIAŁ XV
Sposób pierwszy i drugi: żarliwe pragnienie i nieustanna modlitwa . . . . . . . . . . . . . . 177
Żarliwe pragnienie . . . . . . . . . . . . . . . 177
Nieustanna modlitwa . . . . . . . . . . . . . 181
ROZDZIAŁ XVI
Sposób trzeci: całkowite umartwienie. . . . . . 190
ROZDZIAŁ XVII
Sposób czwarty: czułe i prawdziwe nabożeństwo do Najświętszej Dziewicy. . . . . . . . . . 199

Jest wiele rodzajów mądrości.
Najpierw dzielą się one na mądrość prawdziwą i mądrość fałszywą: prawdziwa jest kosztowaniem prawdy bez kłamstwa i osłonek; fałszywa zaś jest smakowaniem kłamstwa przykrytego pozorami prawdy.
Owa fałszywa mądrość jest mądrością albo raczej roztropnością światową, którą Duch Święty dzieli na trzy rodzaje:
Sapientia terrena, animalis, diabolica: mądrość ziemska, zmysłowa i szatańska.
Prawdziwa mądrość dzieli się na mądrość naturalną i nadprzyrodzoną.
Mądrość naturalna jest poznaniem rzeczy naturalnych w sposób wybitny w samych ich podstawach. Mądrość nadprzyrodzona zaś jest poznaniem rzeczy nadprzyrodzonych i boskich w ich źródle.
Mądrość nadprzyrodzoną można podzielić na: mądrość substancjalną i niestworzoną oraz mądrość akcydentalną i stworzoną. Mądrość akcydentalna i stworzona jest wiedzą, jaką przekazuje ludziom sama Mądrość niestworzona, inaczej mówiąc, jest to dar mądrości.
Mądrość substancjalna i niestworzona to Syn Boży, druga Osoba Trójcy Przenajświętszej, inaczej Mądrość Przedwieczna w wieczności albo Jezus Chrystus w czasie.
Właśnie o tej Mądrości Przedwiecznej będziemy mówić.
Będziemy zatem kontemplować Mądrość Przedwieczną w wieczności, spoczywającą od początku na łonie Ojca, jako przedmiot Jego upodobania.
Zobaczymy ją potem objawioną w czasie, jaśniejącą w stworzeniu wszechświata.
Zobaczymy ją następnie upokorzoną we wcieleniu i w życiu doczesnym, ale później odnajdziemy ją chwalebną i tryumfującą w niebiosach.
Wreszcie zobaczymy, jakimi środkami należy się posłużyć, by zdobyć ją i zachować.
Pozostawiam więc filozofom argumenty ich filozofii jako bezużyteczne; pozostawiam alchemikom tajniki ich światowej mądrości.
Sapientiam loquimur inter perfectos: Mówmy więc o prawdziwej Mądrości, o Mądrości Przedwiecznej, niestworzonej i wcielonej, duszom doskonałym i wybranym.

Przeczytaj dłuższy fragment „Miłości Mądrości Przedwiecznej” »

DODAJ OPINIE

OPINIE KLIENTÓW

Opinie o produkcie (0)

Przypomnimy Ci, kiedy produkt będzie dostępny.

 • Granice
 • Centrum Duchowosci Benedyktynskiej
 • Opoka
 • Wiara
 • Logo Marianum Travel
 • SPM logo
 • BiblioNetka
 • Idziemy
 • Kaplani
 • Vox Fm
 • Radio Niepokalanów
 • Radio polskie
 • Papierowe Mysli
 • Ewangelizuj.pl
 • droga.com.pl
 • logo kulturaonline
 • Sacroexpo
Miłość Mądrości Przedwiecznej

św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

OPIS

Święty Ludwik Maria Grignion de Montfort (1673–1716), francuski teolog i misjonarz, pozostawił bogaty dorobek pisarski, dzięki któremu poznajemy go jako wybitnego mariologa i orędownika szczególnego nabożeństwa do Matki Bożej. Miłość Mądrości Przedwiecznej ukazuje wagę kultu maryjnego, ale przesuwa akcent ku innemu fundamentalnemu obszarowi rozważań Montforta. To traktat chrystologiczny skupiający się na takich wątkach jak: istota i wcielenie Mądrości Przedwiecznej, jej obecność i działanie w świecie i ludzkim życiu, a wreszcie jej rola zbawcza. Wszystko to stanowi klucz do zrozumienia pełni przekazu Montforta. Nie jest to lektura łatwa, ale wydaje się bezcenna, jeśli szuka się pogłębienia duchowości, wybitnych komentarzy do Biblii i pism ojców Kościoła, a wreszcie lepszego pojęcia tajemnic Trójcy Świętej i Matki Bożej, ze szczególnym uwzględnieniem odkupienia, które dokonuje się za sprawą Chrystusa, wcielonej Mądrości Bożej. Co istotne, dzieło św. Ludwika Marii zawiera też esencjonalną wiedzę praktyczną – czytelne drogowskazy dla każdego, kto pragnie świadomie postępować drogą wiary ku duchowej jedności z Bogiem.SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Wprowadzenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Modlitwa do Mądrości Przedwiecznej . . . . . . 15
Ostrzeżenie, jakie Boska Mądrość daje książętom i wielkim tego świata w 6. rozdziale Księgi Mądrości . . . . . . . . 17
Uwagi autora . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20


KONIECZNOŚĆ (ALBO POWODY) UMIŁOWANIA MĄDROŚCI PRZEDWIECZNEJ


ROZDZIAŁ I
Aby kochać Boską Mądrość i jej szukać, trzeba ją znać. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
ROZDZIAŁ II
Pochodzenie i doskonałość Mądrości Przedwiecznej. . . . . . . . . . . . . . 35
ROZDZIAŁ III
Cuda mocy Boskiej Mądrości w dziele stworzenia człowieka i świata. . . . . . 45
ROZDZIAŁ IV
Cuda dobroci i miłosierdzia Mądrości Przedwiecznej przed jej wcieleniem. . . . . . . 53
ROZDZIAŁ V
Cudowna doskonałość Mądrości Przedwiecznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
ROZDZIAŁ VI
Żarliwe pragnienia Boskiej Mądrości dawania się człowiekowi. . . . . . . . . . . . . . 72
ROZDZIAŁ VII
Wybór prawdziwej Mądrości. . . . . . . . . . . 82
ROZDZIAŁ VIII
Cudowne skutki Mądrości Przedwiecznej w duszach tych, którzy ją mają. . . . . . . . . . 95
ROZDZIAŁ IX
Wcielenie i życie Mądrości Przedwiecznej. . . . . . . . .. 110
ROZDZIAŁ X
Zachwycające piękno i niewysłowiona
słodycz Mądrości wcielonej . . . . . . . . . . . 121
ROZDZIAŁ XI
Słodycz postępowania Mądrości wcielonej. . . 129
ROZDZIAŁ XII
Główne wyrocznie Mądrości wcielonej, w które należy wierzyć i które warto praktykować, by być zbawionym. . . . . . . . 137
ROZDZIAŁ XIII
Streszczenie niewymownych boleści, jakie Mądrość Przedwieczna zechciała wycierpieć z miłości do nas . . . . . . 149
ROZDZIAŁ XIV
Tryumf Mądrości Przedwiecznej na Krzyżu i przez Krzyż: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159


SPOSOBY ZDOBYCIA MĄDROŚCI PRZEDWIECZNEJ


ROZDZIAŁ XV
Sposób pierwszy i drugi: żarliwe pragnienie i nieustanna modlitwa . . . . . . . . . . . . . . 177
Żarliwe pragnienie . . . . . . . . . . . . . . . 177
Nieustanna modlitwa . . . . . . . . . . . . . 181
ROZDZIAŁ XVI
Sposób trzeci: całkowite umartwienie. . . . . . 190
ROZDZIAŁ XVII
Sposób czwarty: czułe i prawdziwe nabożeństwo do Najświętszej Dziewicy. . . . . . . . . . 199

FRAGMENT KSIĄŻKI

Jest wiele rodzajów mądrości.
Najpierw dzielą się one na mądrość prawdziwą i mądrość fałszywą: prawdziwa jest kosztowaniem prawdy bez kłamstwa i osłonek; fałszywa zaś jest smakowaniem kłamstwa przykrytego pozorami prawdy.
Owa fałszywa mądrość jest mądrością albo raczej roztropnością światową, którą Duch Święty dzieli na trzy rodzaje:
Sapientia terrena, animalis, diabolica: mądrość ziemska, zmysłowa i szatańska.
Prawdziwa mądrość dzieli się na mądrość naturalną i nadprzyrodzoną.
Mądrość naturalna jest poznaniem rzeczy naturalnych w sposób wybitny w samych ich podstawach. Mądrość nadprzyrodzona zaś jest poznaniem rzeczy nadprzyrodzonych i boskich w ich źródle.
Mądrość nadprzyrodzoną można podzielić na: mądrość substancjalną i niestworzoną oraz mądrość akcydentalną i stworzoną. Mądrość akcydentalna i stworzona jest wiedzą, jaką przekazuje ludziom sama Mądrość niestworzona, inaczej mówiąc, jest to dar mądrości.
Mądrość substancjalna i niestworzona to Syn Boży, druga Osoba Trójcy Przenajświętszej, inaczej Mądrość Przedwieczna w wieczności albo Jezus Chrystus w czasie.
Właśnie o tej Mądrości Przedwiecznej będziemy mówić.
Będziemy zatem kontemplować Mądrość Przedwieczną w wieczności, spoczywającą od początku na łonie Ojca, jako przedmiot Jego upodobania.
Zobaczymy ją potem objawioną w czasie, jaśniejącą w stworzeniu wszechświata.
Zobaczymy ją następnie upokorzoną we wcieleniu i w życiu doczesnym, ale później odnajdziemy ją chwalebną i tryumfującą w niebiosach.
Wreszcie zobaczymy, jakimi środkami należy się posłużyć, by zdobyć ją i zachować.
Pozostawiam więc filozofom argumenty ich filozofii jako bezużyteczne; pozostawiam alchemikom tajniki ich światowej mądrości.
Sapientiam loquimur inter perfectos: Mówmy więc o prawdziwej Mądrości, o Mądrości Przedwiecznej, niestworzonej i wcielonej, duszom doskonałym i wybranym.

Przeczytaj dłuższy fragment „Miłości Mądrości Przedwiecznej” »

Sklep internetowy Shoper.pl