Ten produkt jest niedostępny.

 • Granice
 • Centrum Duchowosci Benedyktynskiej
 • Opoka
 • Wiara
 • Logo Marianum Travel
 • SPM logo
 • BiblioNetka
 • Idziemy
 • Kaplani
 • Vox Fm
 • Radio Niepokalanów
 • Radio polskie
 • Papierowe Mysli
 • Ewangelizuj.pl
 • droga.com.pl
 • logo kulturaonline
 • Sacroexpo
Matka dla ciebie. Myśli o Maryi

Vito Spagnolo

OPIS

"Czytając teksty poświęcone Maryi, rozmyślając o Niej, coraz bardziej się Nią zdumiewam i zachwycam. Wystarczy, że zatrzymam na Niej wzrok, a zaraz zaczynam kontemplować cudowną tajemnicę wcielenia i piękność <<Matki mojego Pana>> (Łk 1, 43), która swoim TAK odmieniła świat i historię". Książka będąca zbiorem refleksji poświęconych Maryi, pozwala zachwycić się i rozkoszować miłością, jaką Maryja darzy każdego z nas.

„Gdy przebiegam myślą moje dotychczasowe doświadczenia religijne – pisze Vito Spagnolo, autor tej książki – przypominam sobie, że początkowo skupiałem całą uwagę na Bogu; z czasem przeniosłem ją raczej na Jezusa, a stopniowo wzrastała moja miłość do Maryi: tak jakbym w końcu wziął Ją do siebie i posłusznie wypełnił słowa Jezusa wypowiedziane na krzyżu: «Oto Matka twoja». W moim przypadku, zapewne nie odosobnionym, droga wiary prowadziła nie tyle «do Jezusa przez Maryję», ile raczej «do Maryi przez Jezusa»”.

Oto opowieść o Matce kochającej, Mieszkaniu Słowa, Oblubienicy Ducha Świętego. Vito Spagnolo zabiera nas w duchową podróż szlakiem tekstów biblijnych, dzieł świętych i miłości zwykłych wiernych, którzy udali się do Maryi, by uczyć się języka Ewangelii, języka miłości miłosiernej.SPIS TREŚCI
FRAGMENT KSIĄŻKI

Wprowadzenie
Kiedy zaproponowano mi, bym napisał książkę o Maryi, z radością przystałem na tę propozycję. Czytając teksty poświęcone Maryi, rozmyślając o Niej, coraz bardziej jestem Nią zdumiony i zachwycony. Wystarczy, że zatrzymam na Niej wzrok, a zaraz zaczynam kontemplować cudowną tajemnicę wcielenia i piękność „Matki mojego Pana” (Łk 1, 43), która swoim „tak” odmieniła świat i historię. Gdy powracam myślą do moich dotychczasowych doświadczeń religijnych, przypominam sobie, że początkowo skupiałem całą uwagę na Bogu; z czasem przeniosłem ją raczej na Jezusa, a stopniowo wzrastała także moja miłość do Maryi: tak jakbym w końcu wziął do siebie i posłusznie wypełnił słowa Jezusa wypowiedziane na krzyżu: „Oto Matka twoja” (por. J 19, 27). W moim przypadku, zapewne nie odosobnionym, droga wiary prowadziła nie tyle ad Iesum per Mariam [do Jezusa przez Maryję], ile raczej ad Mariam per Iesum [do Maryi przez Jezusa].Opracowanie, które proponuję, rozpoczyna się krótkimi refleksjami na temat wybranych fragmentów Nowego Testamentu dotyczących Maryi („Podróż z Maryją”); następnie pozwala zachwycić się i rozkoszować miłością, jaką Maryja darzy każdego z nas („Matka kochająca”). Przedmiotem dalszej refleksji są słowa anioła, przekazane Maryi jako przesłanie od Najwyższego („Maryja i Słowo)”, oraz odpowiedź Dziewicy, wyrażająca bezwarunkową uległość i całkowite oddanie („Niewiasta istoty rzeczy”). W kolejnej części omawiany jest temat modlitwy najmilszej sercu Matki Bożej („Różaniec”). Nie mogło też zabraknąć rozdziału poświęconego postaci świętego Józefa, którego Bóg postawił u boku Maryi, aby, jak to jest napisane w Ewangelii wg św. Mateusza (2, 13), opiekował się „Dziecięciem i Jego Matką” („Święty Józef”). Książka kończy się rozważaniami, które mają ukazać znaczenie objawień maryjnych („Objawienia Maryi”). Podobnie jak w mojej poprzedniej książce, Vivere le relazioni [„Przeżywanie więzi”], również w niniejszym opracowaniu posłużyłem się rozważaniami zamieszczonymi w wewnętrznym okólniku Siate perfetti [„Bądźcie doskonałymi”], skierowanym do świeckich kobiet konsekrowanych, którym przypatruję się z uwagą już od kilku lat. Odszukanie dokładnych źródeł niektórych cytatów sprawiało mi niekiedy trudności, toteż część materiału nie została przypisana konkretnym autorom. Przepraszam wszystkich, których wypowiedzi przytoczyłem anonimowo. Mimo to mam nadzieję, że choćby w ten sposób przyczynię się do rozpowszechnienia ich pięknych myśli i słów – na chwałę Bożą.

Przeczytaj dłuższy fragment „Matka dla ciebie. Myśli o Maryi” »

Sklep internetowy Shoper.pl