Książki
24.9
PLN
Księga żywej mądrości. Psalmy
Księga żywej mądrości. Psalmy
wydawnictwo: Promic
ISBN: 978-83-7502-855-3
oprawa: miękka
format: 136 x 205 mm
liczba stron: 192
E-BOOK
Ocena:
(Ilość ocen: 18)
Cena: 24,90 zł

Dane techniczne

wydawnictwo Promic
ISBN 978-83-7502-855-3
oprawa miękka
format 136 x 205 mm
liczba stron 192

Psalmy – wszystkie są piękne i niezawodnie prawdziwe, gdyż niosą ku Bogu w pełnej szczerości to, co wypełnia ludzkie serce. Składają się na niezwykłą księgę, napisaną życiem i modlitwą. Niniejsze rozważania nad psalmami tworzą kolekcję «perełek», która oddaje charakter owej księgi będącej miejscem spotkania Boga i człowieka. Każda z zamieszczonych w tym zbiorze autorskich impresji pokazuje, że psalmy są czymś więcej niż zapisem słów. Są rejestrem drgnień duszy w całej jej prawdzie, od rozpaczy po ekstazę, od cierpienia po uwielbienie, są wciąż aktualne i przemawiają do człowieka, opowiadając o niewymownej odwiecznej prawdzie, o misterium opartej na miłości relacji człowieka z jego Stwórcą.
Wszyscy możemy odnaleźć się w psalmach, bowiem opisują one poniekąd historię każdego z nas. Dlatego warto poznać bliżej świat, w którym powstawały, a zwłaszcza to, jak przez wieki były odczytywane i jak stawały się modlitwą.

KS. MICHAŁ KOZAK (ur. 1961 r.), marianin, doktor teologii dogmatycznej, rekolekcjonista, autor licznych artykułów publikowanych m.in. w miesięczniku „Oremus”.
Podjął studia techniczne w Bydgoszczy, ale przerwał je w czasie stanu wojennego i wstąpił do nowicjatu Zgromadzenia Księży Marianów. Po święceniach pracował w Górze Kalwarii jako duszpasterz młodzieży. Później studiował na wydziale teologii dogmatycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie obronił pracę doktorską na temat Kościoła jako „Communio”. Po studiach pełnił posługę proboszcza w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie. Następnie przez kilkanaście lat był dyrektorem Mariańskiego Domu Rekolekcyjnego „Betlejem” w podwarszawskim Sulejówku, gdzie prowadził różnorodne sesje rekolekcji. Obecnie pełni posługę proboszcza w parafii NMP Matki Kościoła w dzielnicy Ealing w Londynie.

DRUKUJ OPIS

Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

MIEJSCE SPOTKANIA BOGAI CZŁOWIEKA

Dotknąć psalmów życiem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Kilka dróg na skróty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Skąd przychodzą psalmy? Król Dawid . . . . . . . . . . . 13
Skąd przychodzą psalmy? Naród wybrany (Izrael) . . . . 17
Skąd przychodzą psalmy? Jezus Chrystus. . . . . . . . . . 19
Modlić się psalmami z Adamem, Dawidem
i Izraelem. . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Modlić się psalmami z Jezusem . . . . . . . . . . . . . . . 26
Modlić się psalmami z Kościołem . . . . . . . . . . . . . . 30
Jak nie modlić się psalmami,
czyli o złym używaniu psałterza. . . . . . . . . . . . . . . 33
Ile mamy psalmów i jak je numerujemy . . . . . . . . . . .36
Psałterz – jedna czy wiele ksiąg? . . . . . . . . . . . . . . . 39
Mniejsze zbiory psalmów w ramach psałterza . . . . . . . 41
Psalmy alfabetyczne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Psalmy historyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Tłumaczenia psalmów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Świat roślin i zwierząt w psalmach. . . . . . . . . . . . . . 49
Przyroda nieożywiona w psalmach. . . . . . . . . . . . . . 53
Instrumenty muzyczne w psalmach. . . . . . . . . . . . . 55

PSALMY NA KAŻDY CZAS

Psalmy „w sosie własnym”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Oto Król nam się narodził,
Mesjasz nawiedził swój lud . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Czas zwykły z Psalmem 40. . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Psalmy pokutne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Wielki Post z Psalmem 116. . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Dwa spośród siedmiu – psalmy pokutne 51 i 130 . . . . . 71
Psalmy czasu Wielkanocy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Bóg Ojcem i Królem – Psalm 145. . . . . . . . . . . . . . . 75
Psalmy wstępujących ku górze . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Psalmy codzienne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Od psalmów do Różańca i z powrotem. . . . . . . . . . . 82
Psalm naznaczony jesienią . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Psalmy tęsknoty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Adwent z Psalmem 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Trudne psalmy – złorzeczenia. . . . . . . . . . . . . . . . .90
Trudne psalmy – na obcej ziemi. . . . . . . . . . . . . . . 92

WSZYSTKIE OBLICZA MODLITWY

Psalm 1 – „Na początku”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Psalm 15 – Kto wejdzie do nieba? . . . . . . . . . . . . . . 99
Psalm 16 – „Bóg sam wystarczy”. . . . . . . . . . . . . . 101
Psalm 22 – Modlitwa udręczonego. . . . . . . . . . . . . 103
Psalm 23 – „Ty jesteś ze mną”. . . . . . . . . . . . . . . . 106
Psalm 25 – Modlitwa miła Bogu . . . . . . . . . . . . . . 108
Psalm 27 – Ufność na paschalnej ścieżce . . . . . . . . . 110
Psalm 29 – Głos Pana ponad wód bezmiarem. . . . . . 112
Psalm 30 – Między otchłanią a dziękczynieniem. . . . . 114
Psalm 31 – W ogniu Paschy . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Psalm 32 – Grzech i przebaczenie . . . . . . . . . . . . . 119
Psalm 34 – „Jak dobry jest Pan!”. . . . . . . . . . . . . . . 122
Psalm 42 – Tęsknota za domem. . . . . . . . . . . . . . . 124
Psalm 51 – Modlitwa skruchy i powrotu. . . . . . . . . . 127
Psalm 63 – Od tęsknoty do spotkania. . . . . . . . . . . 129
Psalm 66 – „Krzycz z radości, cała ziemio” . . . . . . . . 131
Psalm 80 – „Odnów nas i rozjaśnij swe oblicze”. . . . . 133
Psalm 81 – Bezsilność Wszechmogącego . . . . . . . . . 136
Psalm 86 – Modlitwa, która leczy. . . . . . . . . . . . . . 139
Psalm 90 – Czas Boga i czas człowieka . . . . . . . . . . 142
Psalm 91 – Zamieszkać w cieniu Boga. . . . . . . . . . . 144
Psalm 95 – Psalm wezwania. . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Psalm 96 – „Śpiewajcie Panu pieśń nową”. . . . . . . . . 148
Psalm 98 – O radości z końca świata. . . . . . . . . . . . 150
Psalm 100 – Modlitwa związanych przysięgą
przymierza. . . . . . . . . . . . . . . . 152
Psalm 103 – Bezgraniczne miłosierdzie Boga. . . . . . . 154
Psalm 104 – Piękno nowego stworzenia. . . . . . . . . . 156
Psalm 113 – Pascha ubogich. . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Psalm 118 – Pieśń radości i zwycięstwa . . . . . . . . . . 161
Psalm 119 – Zachowywanie prawa całym sercem. . . . 163
Psalm 121 – Pieśń wędrowców przytulonych do Boga . 165
Psalm 122 – Pójdźmy na spotkanie Pana . . . . . . . . . 167
Psalm 128 – Błogosławieństwo drogi. . . . . . . . . . . . 169
Psalm 130 – Z głębin grzechu ku Bożemu
przebaczeniu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Psalm 137 – Zabrali mi wszystko, co kocham.... . . . . . 173
Psalm 138 – Odnaleźć wagę słowa . . . . . . . . . . . . . 175
Psalm 139 – W ramionach Boga . . . . . . . . . . . . . . 177
Psalm 146 – Panu naszemu chwała. . . . . . . . . . . . . 179
Psalm 147 – Radość pokornego serca. . . . . . . . . . . 181
Psalm 149 – Pan przygotował nam święto. . . . . . . . . 183
Psalm 150 – Zwornik sklepienia. . . . . . . . . . . . . . 185
Posłowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

Wprowadzenie
W środku nocy powiew wiatru przybywający z północy poruszał struny harfy wiszącej nad łożem Dawida. Król budził się, wstawał i do świtu studiował Torę oraz układał i śpiewał psalmy Bogu… Tak Talmud opisuje powstawanie Księgi Psalmów. Chociaż jej geneza jest bardziej złożona, to jednak można nazwać tę księgę wołaniem ludzkiego serca zbudzonego tchnieniem Bożego Ducha. Psalmy – księga niezwykła, napisana przed wiekami życiem i modlitwą niewielu, stała się pokarmem dla wszystkich i przez wieki czyniła modlitwą życie kolejnych pokoleń Ludu Bożego. André Chouraqui we wstępie do swego przekładu i komentarza psalmów napisał pięknie, że każdy z nas już z łona matki wychodzi z tą księgą. Porównał psalmy do stu pięćdziesięciu stopni prowadzących ze śmierci do życia i tyluż zwierciadeł naszych buntów i naszej wierności, naszych agonii i zmartwychpowstań. Księga Psalmów to
więcej niż książka – zauważył Chouraqui – to żywa istota, która do nas mówi, która cierpi, drży i umiera, która zmartwychwstaje i śpiewa o wieczności, porywa nas i unosi. Wszyscy odnajdujemy się w psalmach, tak jakby opisywały historię każdego z nas. Ta księga jest księgą nas wszystkich.
Nietrudno odnaleźć wiele równie entuzjastycznych i żarliwych wypowiedzi ludzi zakochanych w tym biblijnym
modlitewniku. Towarzyszył ich nawróceniom i wspierał na drodze ku pełni wiary. Wersetami psalmów spierali się z Bogiem i wielbili Go, one ubierały w słowa każde drgnienie ich duszy – od rozpaczy po ekstazę. Wielu, recytując psalmy wraz z siostrami i braćmi w wierze, zdołało głębiej pojąć misterium Kościoła, a byli i tacy, którzy śpiewając je, dotykali sercem nieba. Tłumaczyli psalmy i zachwycali się nimi także ludzie, którym nie zawsze było z Kościołem po drodze. Nawet zdeklarowany wróg chrześcijaństwa, Fryderyk Nietzsche, stwierdził, że między psalmami a poezją klasyczną zachodzi taka różnica, jak między ojczyzną a ziemią obcą.
Pomimo tak wspaniałych świadectw i przykładów oraz pomimo tego, że psalmy są nieustannie obecne w liturgii i towarzyszą nam od momentu chrztu aż po ostatnie pożegnanie, dla wielu pozostają modlitwą trudną i niezrozumiałą. Razi nas ich język, nużą powtórzenia, a styl i użyte sformułowania często wydają się obce. Dotkliwie odczuwamy brak bezpośrednich odniesień do Jezusa i Maryi. Natrafiamy na wersety, które tchną nienawiścią, na obrazy wojen i rzezi. Często, mimo szczerych chęci i podejmowanych prób, zniechęceni porzucamy psalmy na rzecz utartych ścieżek modlitwy, na których czujemy się jak u siebie w domu. Psalmów słuchamy natomiast w czasie Mszy, nie poświęcając im większej uwagi, starając się jedynie zapamiętać werset, który trzeba zaśpiewać wraz z organistą. Nie musi tak być. Warto podjąć trud zgłębienia Księgi Psalmów. Warto poznać bliżej świat, w którym powstały, formy literackie, którymi się posługują, a zwłaszcza to, jak przez wieki były odczytywane i jak stawały się modlitwą prywatną i wspólnotową. Oby ta książka była nam w tym pomocna.
[...] Kilka dróg na skróty
Droga do przyjaźni z psalmami wymaga trudu i cierpliwości. Istnieje jednak kilka prostych ścieżek, które nie zabierają wiele czasu i nie wymagają wiedzy biblijnej. Warto właśnie od nich rozpocząć wędrówkę po psałterzu.
Pierwsza to uważne słuchanie słów psalmu responsoryjnego w czasie Mszy Świętej. Warto sobie uświadomić, że w liturgii słowa żadna z ksiąg biblijnych nie pojawia się częściej niż Księga Psalmów. Co więcej, to właśnie w ramach liturgii, w powiązaniu z czytaniami, we wspólnocie Ludu Bożego przyjmujemy psalm w jego „środowisku naturalnym”. Psalm to nie muzyczny przerywnik między czytaniami. Psalmy śpiewane podczas Mszy są najpiękniejszymi, starannie wybranymi fragmentami Księgi Psalmów, są słowem Boga, które przychodzi do nas w różnych momentach naszego życia. Świadome i uważne słuchanie psalmu w kościele jest najprostszą drogą do poznania i pokochania psałterza.
Innym dobrym sposobem jest potraktowanie Księgi Psalmów jako zbioru modlitw bez spisu treści. Często bywa ona nazywana właśnie „modlitewnikiem Biblii”. Można w niej znaleźć wołania zanoszone do Boga przez osoby znajdujące się w rozmaitych sytuacjach życiowych. Ludziom, którzy przychodzą do mnie ze swoimi problemami, często proponuję, aby poszukali w psałterzu psalmu, który najlepiej oddaje ich stan ducha. Bez względu na to, czy jest to radość, czy smutek, lęk, niepokój, nadzieja czy rozpacz, za każdym razem potrafią wskazać psalm, który mógłby być ich modlitwą. Jestem głęboko przekonany, że otwierając psałterz, zawsze możemy odnaleźć w nim modlitwę, o której powiemy: człowiek, który to napisał, zrozumiałby mnie, mogę modlić się tymi słowami razem z nim. Istnieją wprawdzie gotowe zestawienia proponujące „psalmy na różne okazje”, ale zachęcam, aby o nich zapomnieć. Warto spróbować szukać samemu – może na początku będzie to trudne, ale unikniemy schematyzmu i mocniej zaprzyjaźnimy się z psałterzem.

Przeczytaj dłuższy fragment „Psalmy. Umiłowana modlitwa Boga” »

DODAJ OPINIE

OPINIE KLIENTÓW

Opinions about the product (0)

Przypomnimy Ci, kiedy produkt będzie dostępny.

 • Granice
 • Centrum Duchowosci Benedyktynskiej
 • Opoka
 • Wiara
 • Logo Marianum Travel
 • SPM logo
 • BiblioNetka
 • Idziemy
 • Kaplani
 • Vox Fm
 • Radio Niepokalanów
 • Radio polskie
 • Papierowe Mysli
 • Ewangelizuj.pl
 • droga.com.pl
 • logo kulturaonline
 • Sacroexpo
Księga żywej mądrości. Psalmy

Michał Kozak MIC

OPIS

Psalmy – wszystkie są piękne i niezawodnie prawdziwe, gdyż niosą ku Bogu w pełnej szczerości to, co wypełnia ludzkie serce. Składają się na niezwykłą księgę, napisaną życiem i modlitwą. Niniejsze rozważania nad psalmami tworzą kolekcję «perełek», która oddaje charakter owej księgi będącej miejscem spotkania Boga i człowieka. Każda z zamieszczonych w tym zbiorze autorskich impresji pokazuje, że psalmy są czymś więcej niż zapisem słów. Są rejestrem drgnień duszy w całej jej prawdzie, od rozpaczy po ekstazę, od cierpienia po uwielbienie, są wciąż aktualne i przemawiają do człowieka, opowiadając o niewymownej odwiecznej prawdzie, o misterium opartej na miłości relacji człowieka z jego Stwórcą.
Wszyscy możemy odnaleźć się w psalmach, bowiem opisują one poniekąd historię każdego z nas. Dlatego warto poznać bliżej świat, w którym powstawały, a zwłaszcza to, jak przez wieki były odczytywane i jak stawały się modlitwą.

KS. MICHAŁ KOZAK (ur. 1961 r.), marianin, doktor teologii dogmatycznej, rekolekcjonista, autor licznych artykułów publikowanych m.in. w miesięczniku „Oremus”.
Podjął studia techniczne w Bydgoszczy, ale przerwał je w czasie stanu wojennego i wstąpił do nowicjatu Zgromadzenia Księży Marianów. Po święceniach pracował w Górze Kalwarii jako duszpasterz młodzieży. Później studiował na wydziale teologii dogmatycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie obronił pracę doktorską na temat Kościoła jako „Communio”. Po studiach pełnił posługę proboszcza w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie. Następnie przez kilkanaście lat był dyrektorem Mariańskiego Domu Rekolekcyjnego „Betlejem” w podwarszawskim Sulejówku, gdzie prowadził różnorodne sesje rekolekcji. Obecnie pełni posługę proboszcza w parafii NMP Matki Kościoła w dzielnicy Ealing w Londynie.SPIS TREŚCI

Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

MIEJSCE SPOTKANIA BOGAI CZŁOWIEKA

Dotknąć psalmów życiem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Kilka dróg na skróty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Skąd przychodzą psalmy? Król Dawid . . . . . . . . . . . 13
Skąd przychodzą psalmy? Naród wybrany (Izrael) . . . . 17
Skąd przychodzą psalmy? Jezus Chrystus. . . . . . . . . . 19
Modlić się psalmami z Adamem, Dawidem
i Izraelem. . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Modlić się psalmami z Jezusem . . . . . . . . . . . . . . . 26
Modlić się psalmami z Kościołem . . . . . . . . . . . . . . 30
Jak nie modlić się psalmami,
czyli o złym używaniu psałterza. . . . . . . . . . . . . . . 33
Ile mamy psalmów i jak je numerujemy . . . . . . . . . . .36
Psałterz – jedna czy wiele ksiąg? . . . . . . . . . . . . . . . 39
Mniejsze zbiory psalmów w ramach psałterza . . . . . . . 41
Psalmy alfabetyczne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Psalmy historyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Tłumaczenia psalmów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Świat roślin i zwierząt w psalmach. . . . . . . . . . . . . . 49
Przyroda nieożywiona w psalmach. . . . . . . . . . . . . . 53
Instrumenty muzyczne w psalmach. . . . . . . . . . . . . 55

PSALMY NA KAŻDY CZAS

Psalmy „w sosie własnym”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Oto Król nam się narodził,
Mesjasz nawiedził swój lud . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Czas zwykły z Psalmem 40. . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Psalmy pokutne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Wielki Post z Psalmem 116. . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Dwa spośród siedmiu – psalmy pokutne 51 i 130 . . . . . 71
Psalmy czasu Wielkanocy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Bóg Ojcem i Królem – Psalm 145. . . . . . . . . . . . . . . 75
Psalmy wstępujących ku górze . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Psalmy codzienne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Od psalmów do Różańca i z powrotem. . . . . . . . . . . 82
Psalm naznaczony jesienią . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Psalmy tęsknoty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Adwent z Psalmem 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Trudne psalmy – złorzeczenia. . . . . . . . . . . . . . . . .90
Trudne psalmy – na obcej ziemi. . . . . . . . . . . . . . . 92

WSZYSTKIE OBLICZA MODLITWY

Psalm 1 – „Na początku”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Psalm 15 – Kto wejdzie do nieba? . . . . . . . . . . . . . . 99
Psalm 16 – „Bóg sam wystarczy”. . . . . . . . . . . . . . 101
Psalm 22 – Modlitwa udręczonego. . . . . . . . . . . . . 103
Psalm 23 – „Ty jesteś ze mną”. . . . . . . . . . . . . . . . 106
Psalm 25 – Modlitwa miła Bogu . . . . . . . . . . . . . . 108
Psalm 27 – Ufność na paschalnej ścieżce . . . . . . . . . 110
Psalm 29 – Głos Pana ponad wód bezmiarem. . . . . . 112
Psalm 30 – Między otchłanią a dziękczynieniem. . . . . 114
Psalm 31 – W ogniu Paschy . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Psalm 32 – Grzech i przebaczenie . . . . . . . . . . . . . 119
Psalm 34 – „Jak dobry jest Pan!”. . . . . . . . . . . . . . . 122
Psalm 42 – Tęsknota za domem. . . . . . . . . . . . . . . 124
Psalm 51 – Modlitwa skruchy i powrotu. . . . . . . . . . 127
Psalm 63 – Od tęsknoty do spotkania. . . . . . . . . . . 129
Psalm 66 – „Krzycz z radości, cała ziemio” . . . . . . . . 131
Psalm 80 – „Odnów nas i rozjaśnij swe oblicze”. . . . . 133
Psalm 81 – Bezsilność Wszechmogącego . . . . . . . . . 136
Psalm 86 – Modlitwa, która leczy. . . . . . . . . . . . . . 139
Psalm 90 – Czas Boga i czas człowieka . . . . . . . . . . 142
Psalm 91 – Zamieszkać w cieniu Boga. . . . . . . . . . . 144
Psalm 95 – Psalm wezwania. . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Psalm 96 – „Śpiewajcie Panu pieśń nową”. . . . . . . . . 148
Psalm 98 – O radości z końca świata. . . . . . . . . . . . 150
Psalm 100 – Modlitwa związanych przysięgą
przymierza. . . . . . . . . . . . . . . . 152
Psalm 103 – Bezgraniczne miłosierdzie Boga. . . . . . . 154
Psalm 104 – Piękno nowego stworzenia. . . . . . . . . . 156
Psalm 113 – Pascha ubogich. . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Psalm 118 – Pieśń radości i zwycięstwa . . . . . . . . . . 161
Psalm 119 – Zachowywanie prawa całym sercem. . . . 163
Psalm 121 – Pieśń wędrowców przytulonych do Boga . 165
Psalm 122 – Pójdźmy na spotkanie Pana . . . . . . . . . 167
Psalm 128 – Błogosławieństwo drogi. . . . . . . . . . . . 169
Psalm 130 – Z głębin grzechu ku Bożemu
przebaczeniu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Psalm 137 – Zabrali mi wszystko, co kocham.... . . . . . 173
Psalm 138 – Odnaleźć wagę słowa . . . . . . . . . . . . . 175
Psalm 139 – W ramionach Boga . . . . . . . . . . . . . . 177
Psalm 146 – Panu naszemu chwała. . . . . . . . . . . . . 179
Psalm 147 – Radość pokornego serca. . . . . . . . . . . 181
Psalm 149 – Pan przygotował nam święto. . . . . . . . . 183
Psalm 150 – Zwornik sklepienia. . . . . . . . . . . . . . 185
Posłowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

FRAGMENT KSIĄŻKI

Wprowadzenie
W środku nocy powiew wiatru przybywający z północy poruszał struny harfy wiszącej nad łożem Dawida. Król budził się, wstawał i do świtu studiował Torę oraz układał i śpiewał psalmy Bogu… Tak Talmud opisuje powstawanie Księgi Psalmów. Chociaż jej geneza jest bardziej złożona, to jednak można nazwać tę księgę wołaniem ludzkiego serca zbudzonego tchnieniem Bożego Ducha. Psalmy – księga niezwykła, napisana przed wiekami życiem i modlitwą niewielu, stała się pokarmem dla wszystkich i przez wieki czyniła modlitwą życie kolejnych pokoleń Ludu Bożego. André Chouraqui we wstępie do swego przekładu i komentarza psalmów napisał pięknie, że każdy z nas już z łona matki wychodzi z tą księgą. Porównał psalmy do stu pięćdziesięciu stopni prowadzących ze śmierci do życia i tyluż zwierciadeł naszych buntów i naszej wierności, naszych agonii i zmartwychpowstań. Księga Psalmów to
więcej niż książka – zauważył Chouraqui – to żywa istota, która do nas mówi, która cierpi, drży i umiera, która zmartwychwstaje i śpiewa o wieczności, porywa nas i unosi. Wszyscy odnajdujemy się w psalmach, tak jakby opisywały historię każdego z nas. Ta księga jest księgą nas wszystkich.
Nietrudno odnaleźć wiele równie entuzjastycznych i żarliwych wypowiedzi ludzi zakochanych w tym biblijnym
modlitewniku. Towarzyszył ich nawróceniom i wspierał na drodze ku pełni wiary. Wersetami psalmów spierali się z Bogiem i wielbili Go, one ubierały w słowa każde drgnienie ich duszy – od rozpaczy po ekstazę. Wielu, recytując psalmy wraz z siostrami i braćmi w wierze, zdołało głębiej pojąć misterium Kościoła, a byli i tacy, którzy śpiewając je, dotykali sercem nieba. Tłumaczyli psalmy i zachwycali się nimi także ludzie, którym nie zawsze było z Kościołem po drodze. Nawet zdeklarowany wróg chrześcijaństwa, Fryderyk Nietzsche, stwierdził, że między psalmami a poezją klasyczną zachodzi taka różnica, jak między ojczyzną a ziemią obcą.
Pomimo tak wspaniałych świadectw i przykładów oraz pomimo tego, że psalmy są nieustannie obecne w liturgii i towarzyszą nam od momentu chrztu aż po ostatnie pożegnanie, dla wielu pozostają modlitwą trudną i niezrozumiałą. Razi nas ich język, nużą powtórzenia, a styl i użyte sformułowania często wydają się obce. Dotkliwie odczuwamy brak bezpośrednich odniesień do Jezusa i Maryi. Natrafiamy na wersety, które tchną nienawiścią, na obrazy wojen i rzezi. Często, mimo szczerych chęci i podejmowanych prób, zniechęceni porzucamy psalmy na rzecz utartych ścieżek modlitwy, na których czujemy się jak u siebie w domu. Psalmów słuchamy natomiast w czasie Mszy, nie poświęcając im większej uwagi, starając się jedynie zapamiętać werset, który trzeba zaśpiewać wraz z organistą. Nie musi tak być. Warto podjąć trud zgłębienia Księgi Psalmów. Warto poznać bliżej świat, w którym powstały, formy literackie, którymi się posługują, a zwłaszcza to, jak przez wieki były odczytywane i jak stawały się modlitwą prywatną i wspólnotową. Oby ta książka była nam w tym pomocna.
[...] Kilka dróg na skróty
Droga do przyjaźni z psalmami wymaga trudu i cierpliwości. Istnieje jednak kilka prostych ścieżek, które nie zabierają wiele czasu i nie wymagają wiedzy biblijnej. Warto właśnie od nich rozpocząć wędrówkę po psałterzu.
Pierwsza to uważne słuchanie słów psalmu responsoryjnego w czasie Mszy Świętej. Warto sobie uświadomić, że w liturgii słowa żadna z ksiąg biblijnych nie pojawia się częściej niż Księga Psalmów. Co więcej, to właśnie w ramach liturgii, w powiązaniu z czytaniami, we wspólnocie Ludu Bożego przyjmujemy psalm w jego „środowisku naturalnym”. Psalm to nie muzyczny przerywnik między czytaniami. Psalmy śpiewane podczas Mszy są najpiękniejszymi, starannie wybranymi fragmentami Księgi Psalmów, są słowem Boga, które przychodzi do nas w różnych momentach naszego życia. Świadome i uważne słuchanie psalmu w kościele jest najprostszą drogą do poznania i pokochania psałterza.
Innym dobrym sposobem jest potraktowanie Księgi Psalmów jako zbioru modlitw bez spisu treści. Często bywa ona nazywana właśnie „modlitewnikiem Biblii”. Można w niej znaleźć wołania zanoszone do Boga przez osoby znajdujące się w rozmaitych sytuacjach życiowych. Ludziom, którzy przychodzą do mnie ze swoimi problemami, często proponuję, aby poszukali w psałterzu psalmu, który najlepiej oddaje ich stan ducha. Bez względu na to, czy jest to radość, czy smutek, lęk, niepokój, nadzieja czy rozpacz, za każdym razem potrafią wskazać psalm, który mógłby być ich modlitwą. Jestem głęboko przekonany, że otwierając psałterz, zawsze możemy odnaleźć w nim modlitwę, o której powiemy: człowiek, który to napisał, zrozumiałby mnie, mogę modlić się tymi słowami razem z nim. Istnieją wprawdzie gotowe zestawienia proponujące „psalmy na różne okazje”, ale zachęcam, aby o nich zapomnieć. Warto spróbować szukać samemu – może na początku będzie to trudne, ale unikniemy schematyzmu i mocniej zaprzyjaźnimy się z psałterzem.

Przeczytaj dłuższy fragment „Psalmy. Umiłowana modlitwa Boga” »

Sklep internetowy Shoper.pl