Książki
23.9
PLN
Dziennik duchowy
Dziennik duchowy
autor: bł. Jerzy Matulewicz nowość
wydawnictwo: Promic
ISBN: 978-83-7502-936-9
oprawa: twarda
format: 106 x 168 mm
liczba stron: 200
Ocena:
(Ilość ocen: 1)
Cena: 23,90 zł

Dane techniczne

wydawnictwo Promic
ISBN 978-83-7502-936-9
oprawa twarda
format 106 x 168 mm
liczba stron 200

Zapiski duchowe Odnowiciela Zakonu Marianów, bł. Jerzego Matulewicza, obejmujące okres od 14 października 1910 roku do 29 listopada 1911 roku. Są interesującym świadectwem duchowym, a także cennym źródłem historycznym dokumentującym zdarzenia wpływające na dzieje zgromadzenia. 

DRUKUJ OPIS

Refleksje, oświecenia,
natchnienia, postanowienia

Petersburg, 14 października 1910 roku. . . . . . 7
1. Najwyższy ideał. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
15 października 1910 roku. . . . . . . . . . . . . . 7
2. Istota naszego powołania . . . . . . . . . . . . . 7
3. Duch apostolski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
17 października 1910 roku. . . . . . . . . . . . . . 9
4. Dążenie do doskonałości. . . . . . . . . . . . . . 9
18 października 1910 roku. . . . . . . . . . . . . 10
5. Opracowywanie przepisów zakonnych. . . . 10
22 października 1910 roku. . . . . . . . . . . . . 13
6. Świętość fundamentem prac. . . . . . . . . . . 13
23 października 1910 roku. . . . . . . . . . . . . 13
7. Przygotowanie ludzi. . . . . . . . . . . . . . . . 13
8. Kierunki prac Zgromadzenia . . . . . . . . . . 14
9. Korzystać z doświadczeń innych . . . . . . . . 15
10. Do pracy dla Zgromadzenia kierować
 ludzi najlepszych. . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
24 października 1910 roku. . . . . . . . . . . . . 17
11. Prymat doskonałości osobistej . . . . . . . . . 17
12. Najważniejszym polem pracy
 – Zgromadzenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
13. Synteza naszego życia. . . . . . . . . . . . . . . 19
14. Nie bać się ryzyka dla chwały Bożej. . . . . . 20
15. Podjęcie decyzji wstąpienia do zakonu. . . . 22
16. Gotowość na prześladowanie . . . . . . . . . . 24
17. „Nie bójcie się…” . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
18. Pracujmy dla dobra społeczeństwa . . . . . . 26
19. Ufni w Opatrzność . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
25 października 1910 roku. . . . . . . . . . . . . 28
20. Apostolska żarliwość. . . . . . . . . . . . . . . 28
21. Przezwyciężać przeszkody. . . . . . . . . . . . 30
26 października 1910 roku. . . . . . . . . . . . . 31
22. Za przykładem pierwszych chrześcijan. . . . 31
27 października 1910 roku. . . . . . . . . . . . . . 34
23. Zalety prawdziwego zakonnika. . . . . . . . . 34
24. „Święty Kościele katolicki…”. . . . . . . . . . . 35
25. Cechy naszej działalności. . . . . . . . . . . . . 37
26. Apostolstwo świeckich . . . . . . . . . . . . . . 38
14 listopada 1910 roku. . . . . . . . . . . . . . . . 39
27. Modlitwa i praca. . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
15 listopada 1910 roku. . . . . . . . . . . . . . . . 40
28. Potrzeba porządku w życiu zakonnym. . . . 40
17 listopada 1910 roku. . . . . . . . . . . . . . . . 41
29. Najpierw wychować i wykształcić
 pracowników. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
30. Przygotować pracowników na miarę
 potrzeb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
31. Oceniać wszystko z wyżyn wieczności. . . . 46
32. Obumrzeć sobie i zanurzyć się w Bogu . . . . 47
18 listopada 1910 roku. . . . . . . . . . . . . . . . 50
33. Innych do Boga pociągać . . . . . . . . . . . . . 50
20 listopada 1910 roku. . . . . . . . . . . . . . . . 50
34. Udoskonalanie społeczności. . . . . . . . . . . 50
24 listopada 1910 roku. . . . . . . . . . . . . . . . 53
35. Nieustanna modlitwa . . . . . . . . . . . . . . . 53
27 listopada 1910 roku. . . . . . . . . . . . . . . . 56
36. Metody rozmyślania. . . . . . . . . . . . . . . . 56
29 listopada 1910 roku. . . . . . . . . . . . . . . . 58
37. Umartwienia cielesne. . . . . . . . . . . . . . . 58
30 listopada 1910 roku. . . . . . . . . . . . . . . . 59
38. Postanowienia z rekolekcji miesięcznych. . .59
39. Przełożony a inicjatywa podwładnych. . . . 60
40. Wizytacje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
13 stycznia 1911 roku. . . . . . . . . . . . . . . . . 62
41. „Poślij mnie, dokąd zechcesz”. . . . . . . . . . 62
42. Miłość do Matki Najświętszej . . . . . . . . . . 64
43. Pójść tam, gdzie największa potrzeba. . . . . 65
16 stycznia 1911 roku. . . . . . . . . . . . . . . . . 66
44. Nie brać środków za cel. . . . . . . . . . . . . . 66
17 stycznia 1911 roku. . . . . . . . . . . . . . . . . 68
45. Gorliwość o dusze. . . . . . . . . . . . . . . . . 68
46. Apostolstwo braci zakonnych. . . . . . . . . . 70
47. Prowadzenie parafii. . . . . . . . . . . . . . . . 72
48. Za wzorem św. Franciszka Borgiasza. . . . . 73
24 stycznia 1911 roku. . . . . . . . . . . . . . . . . 75
49. Kapituły. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
50. Szerokie pole pracy . . . . . . . . . . . . . . . . 76
25 stycznia 1911 roku. . . . . . . . . . . . . . . . . 77
51. Troska o cały Kościół. . . . . . . . . . . . . . . 77
52. Żyjmy tylko dla Boga. . . . . . . . . . . . . . . . 80
53. Wyróżniajmy się nie strojem, lecz duchem. . 81
54. Inicjatywa osobista a posłuszeństwo. . . . . 82
55. Przymioty przełożonego . . . . . . . . . . . . . 83
3 lutego 1911 roku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
56. Rekolekcje miesięczne . . . . . . . . . . . . . . 85
5 lutego 1911 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
57. Kryteria podejmowania prac . . . . . . . . . . 85
58. Stosunki z ludźmi. . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
59. Uczestniczenie w zebraniach. . . . . . . . . . 88
60. Ciągłe apostolstwo. . . . . . . . . . . . . . . . . 90
61. Stosunek do zaszczytów. . . . . . . . . . . . . 91
62. Prace szczególnie polecane . . . . . . . . . . . 93
63. Stosunek do przeciwników. . . . . . . . . . . . 94
6 lutego 1911 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
64. Głosić tylko prawdę. . . . . . . . . . . . . . . . 96
65. Stosunek do nowości . . . . . . . . . . . . . . . 97
66. Upomnienia braterskie . . . . . . . . . . . . . . 97
67. Rozpoznawać znaki czasu. . . . . . . . . . . . 99
68. Prześladowanie – bodziec gorliwości . . . . . 99
13 lutego 1911 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
69. Praca według sił . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
16 lutego 1911 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
70. Właściwa miłość. . . . . . . . . . . . . . . . . 102
17 lutego 1911 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
71. Maksymy moralne . . . . . . . . . . . . . . . . 103
4 marca 1911 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
72. „W duchu pokuty”. . . . . . . . . . . . . . . . 103
5 marca 1911 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
73. Szerzenie wiedzy katolickiej. . . . . . . . . . 104
6 marca 1911 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
74. Potrzeba specjalizacji . . . . . . . . . . . . . . 106
7 marca 1911 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
75. Rozwój jednostki we wspólnocie. . . . . . . 107
76. Pełne naśladowanie Chrystusa . . . . . . . . 108
77. Za przykładem św. Pawła . . . . . . . . . . . 109
78. Jednostka a Zgromadzenie. . . . . . . . . . . 110
79. „Wszystko mogę w tym, który mnie
umacnia” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
8 marca 1911 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
80. „Odnowić wszystko w Chrystusie”. . . . . . 117
Fryburg, 17 sierpnia 1911 roku. . . . . . . . . 117
81. Przezwyciężone trudności. . . . . . . . . . . 117
2. Przeszkody na drodze życia zakonnego. . . 119
183. Rekolekcje roczne. . . . . . . . . . . . . . . . 121
7 września 1911 roku . . . . . . . . . . . . . . . . 122
84. Powierzenie Zgromadzenia opiece
Niepokalanej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
3 lutego 1912 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
85. Miesięczne odnowienie ducha . . . . . . . . 123
18 listopada 1912 roku. . . . . . . . . . . . . . . 123
86. Cierpienia i trudności. . . . . . . . . . . . . . 123
6 stycznia 1913 roku. . . . . . . . . . . . . . . . . 124
87. W Chrystusie źródło siły . . . . . . . . . . . . 124
7 stycznia 1913 roku. . . . . . . . . . . . . . . . . 126
88. Nowicjat dla profesów. . . . . . . . . . . . . .126
12 stycznia 1913 roku. . . . . . . . . . . . . . . . 127
89. Zadania apostolskie braci zakonnych . . . . 127
20 stycznia 1913 roku. . . . . . . . . . . . . . . . 128
90. Potrzeba ciągłego dokształcania się. . . . . 128
21 stycznia 1913 roku. . . . . . . . . . . . . . . . 129
91. Przygotowanie do pracy parafialnej. . . . . 129
23 stycznia 1913 roku. . . . . . . . . . . . . . . . 130
92. Pokorna służba Kościołowi . . . . . . . . . . 130
3 lutego 1913 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
93. Myśli rekolekcyjne. . . . . . . . . . . . . . . . 131
6 lutego 1913 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
94. Pracujmy bez rozgłosu. . . . . . . . . . . . . 132
5 kwietnia 1913 roku. . . . . . . . . . . . . . . . 133
95. Niezwykłe łaski. . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
96. Postanowienia z rekolekcji. . . . . . . . . . . 134
9 kwietnia 1913 roku. . . . . . . . . . . . . . . . 136
97. Urząd nauczycielski Kościoła. . . . . . . . . 136
13 kwietnia 1913 roku. . . . . . . . . . . . . . . 138
98. Pod patronatem św. Józefa. . . . . . . . . . . 138
99. Łączność życia zakonnego z pracą
 parafialną. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
1913 rok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
100. Postanowienia roczne. . . . . . . . . . . . . . 140
23 lutego 1914 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
101. Opracowywanie instrukcji. . . . . . . . . . . 141
102. Łaski mistyczne. . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
103. Opieka Matki Najświętszej. . . . . . . . . . . 142
104. Modlitwa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

Dziennik podróży z Fryburga do Rzymu

14 listopada 1911 roku . . . . . . . . . . . . . . . . 147
15 listopada 1911 roku . . . . . . . . . . . . . . . . 147
16 listopada 1911 roku . . . . . . . . . . . . . . . . 152
17 listopada 1911 roku . . . . . . . . . . . . . . . . 153
18 listopada 1911 roku . . . . . . . . . . . . . . . . 159
19 listopada 1911 roku . . . . . . . . . . . . . . . . 160
20 listopada 1911 roku . . . . . . . . . . . . . . . . 160
21 listopada 1911 roku . . . . . . . . . . . . . . . . 162
22 listopada 1911 roku . . . . . . . . . . . . . . . . 164
23 listopada 1911 roku . . . . . . . . . . . . . . . . 165
24 listopada 1911 roku . . . . . . . . . . . . . . . . 166
25 listopada 1911 roku . . . . . . . . . . . . . . . . 172
26 listopada 1911 roku . . . . . . . . . . . . . . . . 174
27 listopada 1911 roku . . . . . . . . . . . . . . . . 179
28 listopada 1911 roku . . . . . . . . . . . . . . . . 181
29 listopada 1911 roku . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Sprawy, o których rozmawialiśmy
z księdzem Grumem . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Rozmowy o sprawach kościelnych . . . . . . . . . 190

1. Najwyższy ideał 

Hasłem moim niech będzie: we wszystkim szukać Boga, wszystko czynić na większą chwałę Bożą, we wszystko wnosić ducha Bożego, wszystko przepajać duchem Bożym. Bóg i Jego chwała niech się stanie ośrodkiem całego mojego życia, osią, dokoła której mają się obracać wszystkie moje myśli, uczucia, pragnienia i czyny. Chwała Boża i zbawienie dusz! Czyż może być
jakiś inny cel wyższy i szlachetniejszy ponad ten? W porównaniu z nim jakże nikłe wydaje się wszystko inne! Wobec niego cóż warte najlepsze i najszlachetniejsze dążenia? Czyż nie jest to rzecz godna i sprawiedliwa, abyśmy dla tego celu poświęcili wszystko, co tylko mamy: czas, majątek, zdolności, a nawet samo życie?

DODAJ OPINIE

OPINIE KLIENTÓW

Opinie o produkcie (0)

Przypomnimy Ci, kiedy produkt będzie dostępny.

 • Granice
 • Centrum Duchowosci Benedyktynskiej
 • Opoka
 • Wiara
 • Logo Marianum Travel
 • SPM logo
 • BiblioNetka
 • Idziemy
 • Kaplani
 • Vox Fm
 • Radio Niepokalanów
 • Radio polskie
 • Papierowe Mysli
 • Ewangelizuj.pl
 • droga.com.pl
 • logo kulturaonline
 • Sacroexpo
Dziennik duchowy

bł. Jerzy Matulewicz

OPIS

Zapiski duchowe Odnowiciela Zakonu Marianów, bł. Jerzego Matulewicza, obejmujące okres od 14 października 1910 roku do 29 listopada 1911 roku. Są interesującym świadectwem duchowym, a także cennym źródłem historycznym dokumentującym zdarzenia wpływające na dzieje zgromadzenia. SPIS TREŚCI

Refleksje, oświecenia,
natchnienia, postanowienia

Petersburg, 14 października 1910 roku. . . . . . 7
1. Najwyższy ideał. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
15 października 1910 roku. . . . . . . . . . . . . . 7
2. Istota naszego powołania . . . . . . . . . . . . . 7
3. Duch apostolski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
17 października 1910 roku. . . . . . . . . . . . . . 9
4. Dążenie do doskonałości. . . . . . . . . . . . . . 9
18 października 1910 roku. . . . . . . . . . . . . 10
5. Opracowywanie przepisów zakonnych. . . . 10
22 października 1910 roku. . . . . . . . . . . . . 13
6. Świętość fundamentem prac. . . . . . . . . . . 13
23 października 1910 roku. . . . . . . . . . . . . 13
7. Przygotowanie ludzi. . . . . . . . . . . . . . . . 13
8. Kierunki prac Zgromadzenia . . . . . . . . . . 14
9. Korzystać z doświadczeń innych . . . . . . . . 15
10. Do pracy dla Zgromadzenia kierować
 ludzi najlepszych. . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
24 października 1910 roku. . . . . . . . . . . . . 17
11. Prymat doskonałości osobistej . . . . . . . . . 17
12. Najważniejszym polem pracy
 – Zgromadzenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
13. Synteza naszego życia. . . . . . . . . . . . . . . 19
14. Nie bać się ryzyka dla chwały Bożej. . . . . . 20
15. Podjęcie decyzji wstąpienia do zakonu. . . . 22
16. Gotowość na prześladowanie . . . . . . . . . . 24
17. „Nie bójcie się…” . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
18. Pracujmy dla dobra społeczeństwa . . . . . . 26
19. Ufni w Opatrzność . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
25 października 1910 roku. . . . . . . . . . . . . 28
20. Apostolska żarliwość. . . . . . . . . . . . . . . 28
21. Przezwyciężać przeszkody. . . . . . . . . . . . 30
26 października 1910 roku. . . . . . . . . . . . . 31
22. Za przykładem pierwszych chrześcijan. . . . 31
27 października 1910 roku. . . . . . . . . . . . . . 34
23. Zalety prawdziwego zakonnika. . . . . . . . . 34
24. „Święty Kościele katolicki…”. . . . . . . . . . . 35
25. Cechy naszej działalności. . . . . . . . . . . . . 37
26. Apostolstwo świeckich . . . . . . . . . . . . . . 38
14 listopada 1910 roku. . . . . . . . . . . . . . . . 39
27. Modlitwa i praca. . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
15 listopada 1910 roku. . . . . . . . . . . . . . . . 40
28. Potrzeba porządku w życiu zakonnym. . . . 40
17 listopada 1910 roku. . . . . . . . . . . . . . . . 41
29. Najpierw wychować i wykształcić
 pracowników. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
30. Przygotować pracowników na miarę
 potrzeb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
31. Oceniać wszystko z wyżyn wieczności. . . . 46
32. Obumrzeć sobie i zanurzyć się w Bogu . . . . 47
18 listopada 1910 roku. . . . . . . . . . . . . . . . 50
33. Innych do Boga pociągać . . . . . . . . . . . . . 50
20 listopada 1910 roku. . . . . . . . . . . . . . . . 50
34. Udoskonalanie społeczności. . . . . . . . . . . 50
24 listopada 1910 roku. . . . . . . . . . . . . . . . 53
35. Nieustanna modlitwa . . . . . . . . . . . . . . . 53
27 listopada 1910 roku. . . . . . . . . . . . . . . . 56
36. Metody rozmyślania. . . . . . . . . . . . . . . . 56
29 listopada 1910 roku. . . . . . . . . . . . . . . . 58
37. Umartwienia cielesne. . . . . . . . . . . . . . . 58
30 listopada 1910 roku. . . . . . . . . . . . . . . . 59
38. Postanowienia z rekolekcji miesięcznych. . .59
39. Przełożony a inicjatywa podwładnych. . . . 60
40. Wizytacje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
13 stycznia 1911 roku. . . . . . . . . . . . . . . . . 62
41. „Poślij mnie, dokąd zechcesz”. . . . . . . . . . 62
42. Miłość do Matki Najświętszej . . . . . . . . . . 64
43. Pójść tam, gdzie największa potrzeba. . . . . 65
16 stycznia 1911 roku. . . . . . . . . . . . . . . . . 66
44. Nie brać środków za cel. . . . . . . . . . . . . . 66
17 stycznia 1911 roku. . . . . . . . . . . . . . . . . 68
45. Gorliwość o dusze. . . . . . . . . . . . . . . . . 68
46. Apostolstwo braci zakonnych. . . . . . . . . . 70
47. Prowadzenie parafii. . . . . . . . . . . . . . . . 72
48. Za wzorem św. Franciszka Borgiasza. . . . . 73
24 stycznia 1911 roku. . . . . . . . . . . . . . . . . 75
49. Kapituły. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
50. Szerokie pole pracy . . . . . . . . . . . . . . . . 76
25 stycznia 1911 roku. . . . . . . . . . . . . . . . . 77
51. Troska o cały Kościół. . . . . . . . . . . . . . . 77
52. Żyjmy tylko dla Boga. . . . . . . . . . . . . . . . 80
53. Wyróżniajmy się nie strojem, lecz duchem. . 81
54. Inicjatywa osobista a posłuszeństwo. . . . . 82
55. Przymioty przełożonego . . . . . . . . . . . . . 83
3 lutego 1911 roku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
56. Rekolekcje miesięczne . . . . . . . . . . . . . . 85
5 lutego 1911 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
57. Kryteria podejmowania prac . . . . . . . . . . 85
58. Stosunki z ludźmi. . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
59. Uczestniczenie w zebraniach. . . . . . . . . . 88
60. Ciągłe apostolstwo. . . . . . . . . . . . . . . . . 90
61. Stosunek do zaszczytów. . . . . . . . . . . . . 91
62. Prace szczególnie polecane . . . . . . . . . . . 93
63. Stosunek do przeciwników. . . . . . . . . . . . 94
6 lutego 1911 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
64. Głosić tylko prawdę. . . . . . . . . . . . . . . . 96
65. Stosunek do nowości . . . . . . . . . . . . . . . 97
66. Upomnienia braterskie . . . . . . . . . . . . . . 97
67. Rozpoznawać znaki czasu. . . . . . . . . . . . 99
68. Prześladowanie – bodziec gorliwości . . . . . 99
13 lutego 1911 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
69. Praca według sił . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
16 lutego 1911 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
70. Właściwa miłość. . . . . . . . . . . . . . . . . 102
17 lutego 1911 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
71. Maksymy moralne . . . . . . . . . . . . . . . . 103
4 marca 1911 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
72. „W duchu pokuty”. . . . . . . . . . . . . . . . 103
5 marca 1911 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
73. Szerzenie wiedzy katolickiej. . . . . . . . . . 104
6 marca 1911 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
74. Potrzeba specjalizacji . . . . . . . . . . . . . . 106
7 marca 1911 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
75. Rozwój jednostki we wspólnocie. . . . . . . 107
76. Pełne naśladowanie Chrystusa . . . . . . . . 108
77. Za przykładem św. Pawła . . . . . . . . . . . 109
78. Jednostka a Zgromadzenie. . . . . . . . . . . 110
79. „Wszystko mogę w tym, który mnie
umacnia” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
8 marca 1911 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
80. „Odnowić wszystko w Chrystusie”. . . . . . 117
Fryburg, 17 sierpnia 1911 roku. . . . . . . . . 117
81. Przezwyciężone trudności. . . . . . . . . . . 117
2. Przeszkody na drodze życia zakonnego. . . 119
183. Rekolekcje roczne. . . . . . . . . . . . . . . . 121
7 września 1911 roku . . . . . . . . . . . . . . . . 122
84. Powierzenie Zgromadzenia opiece
Niepokalanej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
3 lutego 1912 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
85. Miesięczne odnowienie ducha . . . . . . . . 123
18 listopada 1912 roku. . . . . . . . . . . . . . . 123
86. Cierpienia i trudności. . . . . . . . . . . . . . 123
6 stycznia 1913 roku. . . . . . . . . . . . . . . . . 124
87. W Chrystusie źródło siły . . . . . . . . . . . . 124
7 stycznia 1913 roku. . . . . . . . . . . . . . . . . 126
88. Nowicjat dla profesów. . . . . . . . . . . . . .126
12 stycznia 1913 roku. . . . . . . . . . . . . . . . 127
89. Zadania apostolskie braci zakonnych . . . . 127
20 stycznia 1913 roku. . . . . . . . . . . . . . . . 128
90. Potrzeba ciągłego dokształcania się. . . . . 128
21 stycznia 1913 roku. . . . . . . . . . . . . . . . 129
91. Przygotowanie do pracy parafialnej. . . . . 129
23 stycznia 1913 roku. . . . . . . . . . . . . . . . 130
92. Pokorna służba Kościołowi . . . . . . . . . . 130
3 lutego 1913 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
93. Myśli rekolekcyjne. . . . . . . . . . . . . . . . 131
6 lutego 1913 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
94. Pracujmy bez rozgłosu. . . . . . . . . . . . . 132
5 kwietnia 1913 roku. . . . . . . . . . . . . . . . 133
95. Niezwykłe łaski. . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
96. Postanowienia z rekolekcji. . . . . . . . . . . 134
9 kwietnia 1913 roku. . . . . . . . . . . . . . . . 136
97. Urząd nauczycielski Kościoła. . . . . . . . . 136
13 kwietnia 1913 roku. . . . . . . . . . . . . . . 138
98. Pod patronatem św. Józefa. . . . . . . . . . . 138
99. Łączność życia zakonnego z pracą
 parafialną. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
1913 rok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
100. Postanowienia roczne. . . . . . . . . . . . . . 140
23 lutego 1914 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
101. Opracowywanie instrukcji. . . . . . . . . . . 141
102. Łaski mistyczne. . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
103. Opieka Matki Najświętszej. . . . . . . . . . . 142
104. Modlitwa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

Dziennik podróży z Fryburga do Rzymu

14 listopada 1911 roku . . . . . . . . . . . . . . . . 147
15 listopada 1911 roku . . . . . . . . . . . . . . . . 147
16 listopada 1911 roku . . . . . . . . . . . . . . . . 152
17 listopada 1911 roku . . . . . . . . . . . . . . . . 153
18 listopada 1911 roku . . . . . . . . . . . . . . . . 159
19 listopada 1911 roku . . . . . . . . . . . . . . . . 160
20 listopada 1911 roku . . . . . . . . . . . . . . . . 160
21 listopada 1911 roku . . . . . . . . . . . . . . . . 162
22 listopada 1911 roku . . . . . . . . . . . . . . . . 164
23 listopada 1911 roku . . . . . . . . . . . . . . . . 165
24 listopada 1911 roku . . . . . . . . . . . . . . . . 166
25 listopada 1911 roku . . . . . . . . . . . . . . . . 172
26 listopada 1911 roku . . . . . . . . . . . . . . . . 174
27 listopada 1911 roku . . . . . . . . . . . . . . . . 179
28 listopada 1911 roku . . . . . . . . . . . . . . . . 181
29 listopada 1911 roku . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Sprawy, o których rozmawialiśmy
z księdzem Grumem . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Rozmowy o sprawach kościelnych . . . . . . . . . 190

FRAGMENT KSIĄŻKI

1. Najwyższy ideał 

Hasłem moim niech będzie: we wszystkim szukać Boga, wszystko czynić na większą chwałę Bożą, we wszystko wnosić ducha Bożego, wszystko przepajać duchem Bożym. Bóg i Jego chwała niech się stanie ośrodkiem całego mojego życia, osią, dokoła której mają się obracać wszystkie moje myśli, uczucia, pragnienia i czyny. Chwała Boża i zbawienie dusz! Czyż może być
jakiś inny cel wyższy i szlachetniejszy ponad ten? W porównaniu z nim jakże nikłe wydaje się wszystko inne! Wobec niego cóż warte najlepsze i najszlachetniejsze dążenia? Czyż nie jest to rzecz godna i sprawiedliwa, abyśmy dla tego celu poświęcili wszystko, co tylko mamy: czas, majątek, zdolności, a nawet samo życie?

Sklep internetowy Shoper.pl