Książki
17.9
PLN
Czyściec. Tajemnica miłości
Czyściec. Tajemnica miłości
tłum: Krzysztof Kurek
wydawnictwo: Promic
ISBN: 978-83-7502-816-4
oprawa: miękka
format: 110 x 180 mm
liczba stron: 104
Ocena:
(Ilość ocen: 0)
Cena: 17,90 zł

Dane techniczne

wydawnictwo Promic
ISBN 978-83-7502-816-4
oprawa miękka
format 110 x 180 mm
liczba stron 104

Czy czyściec w ogóle istnieje? Jeżeli tak, to co możemy o nim powiedzieć? Jak wygląda ta niezwykła rzeczywistość, jak długo trwa obmywanie z grzechów i jak można wspomóc dusze czyśćcowe? Te intrygujące kwestie w prosty i jednocześnie frapujący sposób omawia irlandzki duchowny z prałatury Opus Dei w Dublinie.

Autor sumiennie przybliża czytelnikom tę tematykę na podstawie analizy fragmentów Pisma Świętego, tekstów ojców Kościoła i wielkich świętych, nauczania papieży i dokumentów Magisterium. Na kolejnych stronach rozwija wątki eschatologiczne w świetle takich zagadnień jak: kontekst i cel naszego życia doczesnego, chrześcijańskie powołanie, wolność i odpowiedzialność osobista, Boże miłosierdzie i sprawiedliwość, znaczenie modlitwy i pomocy dla dusz czyśćcowych oraz sens niezawodnej nadziei i bezgranicznej miłości Bożej.

"Koncepcja czyśćca nie jest bynajmniej jakimś odosobnionym i mało znaczącym dogmatem, lecz przeciwnie – opowiada o fundamentalnej rzeczywistości relacji, jaka łączy Boga z ochrzczonymi, wynosząc ich ku niepojętej godności stawania się Jego dziećmi w Chrystusie. Czyściec podkreśla fakt powołania wszystkich ludzkich istot do osiągnięcia pełni ich ludzkiego i duchowego potencjału przez postępujące utożsamianie się z Chrystusem, co prowadzi do świętości. Koncepcja czyśćca przywołuje to, co papież Benedykt XVI uznał za „jedno z fundamentalnych zagadnień religijnej historii ludzkości: kwestię czystości ludzkiej istoty przed Bogiem” . Wypływa z niej również ogromne znaczenie sprawiedliwości – dla Boga, dla ludzi i dla całego stworzenia". - fragment

DRUKUJ OPIS

Chrześcijańskie powołanie . . . . . . . . . 5
Chrzest: wezwanie do chwały . . . . . . . . . . . . . . . 6
Walka o świętość. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Istnienie czyśćca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Pismo Święte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Biblijne podstawy koncepcji czyśćca:
Boska świętość i sprawiedliwość. . . . . . . . . . 14
Wymóg całkowitej świętości. . . . . . . . . . . . . . 15
Boska sprawiedliwość. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Konkretne teksty biblijne. . . . . . . . . . . . . . . . 20
Ojcowie Kościoła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Święta Tradycja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Myśl patrystyczna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Kościoły wschodnie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Liturgia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Modlitwy za zmarłych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Natura czyśćca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Nauczanie Kościoła. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Stan dusz czyśćcowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Oczyszczające cierpienie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Zmiana jest dziełem Boga. . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Cierpienie w czyśćcu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Odroczenie chwały. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Czyściec to nie tymczasowe piekło. . . . . . . . . . 53
Ogień czyśćcowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Rozbieżności między Wschodem a Zachodem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
„Umiejscowienie” i „czas trwania” . . . . . . . . . . 60
Dojrzewanie miłości. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Czyściec i obcowanie świętych ... 69
Kościół jest prawdziwą rodziną. . . . . . . . . . . . . 70
Pomoce: jak żywi mogą pomóc umarłym ... 73
Odpusty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Opieka nad zmarłymi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Pomoc Kościoła niebiańskiego. . . . . . . . . . . . . . 82
Aniołowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Sen Geroncjusza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Modlitwa świętych dusz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Święte dusze, nasze dobre przyjaciółki. . . . . . 90
Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Chrześcijańskie powołanie
Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi, i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. Każdy zaś, kto pokłada w Nim tę nadzieję, uświęca się, podobnie jak On jest święty. (1 J 3, 1-3)
Ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni z Bogiem, ale nie są całkowicie oczyszczeni, chociaż są już pewni swego wiecznego zbawienia, przechodzą po śmierci oczyszczenie, by uzyskać świętość konieczną do wejścia do radości nieba. (KKK 1030)

Chrzest: wezwanie do chwały
Wielkość i godność chrześcijańskiego powołania jest czymś, czego zwyczajnie nie jesteśmy w stanie pojąć za sprawą władz naszego umysłu, ponieważ miłość Boża do nas w Chrystusie jest nieskończona. Tożsamość człowieka ochrzczonego jako „nowego stworzenia” (2 Kor 5, 17) i jako „uczestnika Boskiej natury” (2 P 1, 4) całkowicie przekracza wszystko, co ludzkie istoty potrafią sobie wyobrazić i czego mogą z nadzieją oczekiwać. Nic zatem dziwnego, że św. Paweł modlił się w imieniu Efezjan, aby ich serca zostały oświecone tak, by zrozumieli, „czym jest nadzieja, do której On wzywa, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa” (Ef 1, 18). W rzeczy samej całe życie katolika da się ująć jako próbę pogłębienia świadomości Bożej miłości i naukę właściwego odpowiadania na tę miłość.
Przez chrzest, dzięki napełnieniu uświęcającą łaską, stajemy się dziećmi Boga Ojca, w Chrystusie, za sprawą Ducha Świętego. Jest to autentyczna przemiana, która czyni nas synami i córkami w Synu Bożym (zob. Rz 8, 14-17). Święty Jan przekazał nam prawdę
o tej tajemnicy już na samym początku swojego pierwszego listu: „Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi, i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego” (1 J 3, 1). Święty Jan natomiast podkreślał, że nie zostaliśmy jedynie „nazwani” dziećmi Bożymi, lecz raczej naprawdę nimi „jesteśmy”. Święty Atanazy wyraził prawdę o tym „ubóstwieniu” człowieka w słynnej formule głoszącej: „Istotnie, Syn Boży stał się człowiekiem, aby uczynić nas Bogiem”.

Przeczytaj dłuższy fragment „Czyściec. Tajemnica miłości” »

[...] Drugiego listopada sięgnęłam po lekturę o czyśćcu. Coś, co na pozór jest w Kościele katolickim oczywistością – odkryłam na nowo, głębiej.

Tytuł tej niewielkiej publikacji mówi sam za siebie – czyściec jako tajemnica miłości. Dlaczego?

Autor sięga nie tylko do Pisma Świętego, ale również odnosi się do oficjalnych dokumentów Kościoła. Odpowiada na niezmiernie trudne pytania, np. jak się ma miłosierdzie Boga do Jego sprawiedliwości? Opisuje co mówią Ojcowie Kościoła i jego Tradycja w sposób bardzo prosty i zrozumiały dla laika.
Autor wyjaśnia jak „bada się” stan dusz czyśćcowych, pokazując czym czyściec jest i czemu ma służyć. Dotyka również tematu obcowania świętych i tego, co dla mnie w tej publikacji było najcenniejsze – jak mogę wspomóc tych, którzy już odeszli.

Jak żywi mogą pomóc umarłym? Odpusty, Msze Święte w intencji zmarłych. Autor daje jasne wskazówki, pokazując wszystko jak na dłoni.

Czyściec dla mnie jako katolika jest wielką zagadką. Trudno pojąć coś, czego się nigdy nie doświadczyło. Takie publikacje jak ta niezwykle cenne – z jednej strony ukazując nauczanie Kościoła (w sposób klarowny, bez narzucania czyjegoś osobistego punktu widzenia), z drugiej dając do ręki konkretne narzędzie – choćby pokazując sens odpustów, który często wydawał mi się niejasny i trudny.
To jedna z tych lektur, które są krótkie i wyglądają bardzo niepozornie. W środku jednak ukrywają skarb – skarbnice wiedzy i coś, co porywa ducha do wejścia głębiej. Zdecydowanie polecam, nie tylko w listopadzie…

Magdalena Urbańska

Ten tydzień zaczynamy dość niepozorną lekturą. I od razu nasuwa się pytanie "Czy czyściec w ogóle istnieje?". Irlandzki duchowny z prałatury Opus Dei w Dublinie w bardzo przystępny sposób stara się odpowiedzieć na to i inne pytania. A Wy, zastanawialiście się nad tym, jak jest w czyśćcu? Jak wygląda ta niezwykła rzeczywistość, jak długo trwa obmywanie z grzechów, jak można wspomóc dusze czyśćcowe? Trzeba przyznać, że temat jest intrygujący i trzeba prawdziwego fachowca, aby w prosty i przystępny sposób wyjaśnić cały ten temat.


"Choć doktryna czyśćca ma solidne biblijne podstawy, nie należy się dziwić, że jako taka nie występuje w Biblii. To Kościół, opierając się na treściach zawartych w Piśmie Świętym, z biegiem stuleci pogłębia rozumienie prawdy o czyśćcu."

Fajne jest tu to, że autor sięga nie tylko do Pisma Świętego, ale również odnosi się do oficjalnych dokumentów Kościoła. Już na pierwszych stronach książki czytamy o nawiązaniu do słów Ojca Świętego Jana Pawła II. Autor skrupulatnie przybliża czytelnikom tę tematykę na postawie analizy fragmentów Pisma Świętego, tekstów ojców Kościoła i świętych, nauczania papieży i dokumentów Magisterium. Ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni z Bogiem, ale nie są całkowicie oczyszczeni, chociaż są już pewni swego wiecznego zbawienia, przechodzą po śmierci oczyszczenie, by uzyskać świętość konieczną do wejścia do radości nieba. (KKK 1030)

Gdy sięgam po książki o takiej tematyce, to zawsze mam obawy, że treść będzie dla mnie zbyt skomplikowana, napisana bardzo fachowym językiem. Tym razem zostałam bardzo mile zaskoczona, bo treść jest naprawdę przystępna i nie trzeba czytać fragmentów po trzy razy, żeby zrozumieć, co autor miał na myśli.Także nawet po dniu pełnym obowiązków udaje się skupić na treści książki.

Karolina Borycka

DODAJ OPINIE

OPINIE KLIENTÓW

Opinie o produkcie (0)

Przypomnimy Ci, kiedy produkt będzie dostępny.

 • Granice
 • Centrum Duchowosci Benedyktynskiej
 • Opoka
 • Wiara
 • Logo Marianum Travel
 • SPM logo
 • BiblioNetka
 • Idziemy
 • Kaplani
 • Vox Fm
 • Radio Niepokalanów
 • Radio polskie
 • Papierowe Mysli
 • Ewangelizuj.pl
 • droga.com.pl
 • logo kulturaonline
 • Sacroexpo
Czyściec. Tajemnica miłości

Donncha Ȯ hAodha

OPIS

Czy czyściec w ogóle istnieje? Jeżeli tak, to co możemy o nim powiedzieć? Jak wygląda ta niezwykła rzeczywistość, jak długo trwa obmywanie z grzechów i jak można wspomóc dusze czyśćcowe? Te intrygujące kwestie w prosty i jednocześnie frapujący sposób omawia irlandzki duchowny z prałatury Opus Dei w Dublinie.

Autor sumiennie przybliża czytelnikom tę tematykę na podstawie analizy fragmentów Pisma Świętego, tekstów ojców Kościoła i wielkich świętych, nauczania papieży i dokumentów Magisterium. Na kolejnych stronach rozwija wątki eschatologiczne w świetle takich zagadnień jak: kontekst i cel naszego życia doczesnego, chrześcijańskie powołanie, wolność i odpowiedzialność osobista, Boże miłosierdzie i sprawiedliwość, znaczenie modlitwy i pomocy dla dusz czyśćcowych oraz sens niezawodnej nadziei i bezgranicznej miłości Bożej.

"Koncepcja czyśćca nie jest bynajmniej jakimś odosobnionym i mało znaczącym dogmatem, lecz przeciwnie – opowiada o fundamentalnej rzeczywistości relacji, jaka łączy Boga z ochrzczonymi, wynosząc ich ku niepojętej godności stawania się Jego dziećmi w Chrystusie. Czyściec podkreśla fakt powołania wszystkich ludzkich istot do osiągnięcia pełni ich ludzkiego i duchowego potencjału przez postępujące utożsamianie się z Chrystusem, co prowadzi do świętości. Koncepcja czyśćca przywołuje to, co papież Benedykt XVI uznał za „jedno z fundamentalnych zagadnień religijnej historii ludzkości: kwestię czystości ludzkiej istoty przed Bogiem” . Wypływa z niej również ogromne znaczenie sprawiedliwości – dla Boga, dla ludzi i dla całego stworzenia". - fragmentSPIS TREŚCI

Chrześcijańskie powołanie . . . . . . . . . 5
Chrzest: wezwanie do chwały . . . . . . . . . . . . . . . 6
Walka o świętość. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Istnienie czyśćca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Pismo Święte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Biblijne podstawy koncepcji czyśćca:
Boska świętość i sprawiedliwość. . . . . . . . . . 14
Wymóg całkowitej świętości. . . . . . . . . . . . . . 15
Boska sprawiedliwość. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Konkretne teksty biblijne. . . . . . . . . . . . . . . . 20
Ojcowie Kościoła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Święta Tradycja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Myśl patrystyczna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Kościoły wschodnie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Liturgia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Modlitwy za zmarłych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Natura czyśćca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Nauczanie Kościoła. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Stan dusz czyśćcowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Oczyszczające cierpienie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Zmiana jest dziełem Boga. . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Cierpienie w czyśćcu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Odroczenie chwały. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Czyściec to nie tymczasowe piekło. . . . . . . . . . 53
Ogień czyśćcowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Rozbieżności między Wschodem a Zachodem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
„Umiejscowienie” i „czas trwania” . . . . . . . . . . 60
Dojrzewanie miłości. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Czyściec i obcowanie świętych ... 69
Kościół jest prawdziwą rodziną. . . . . . . . . . . . . 70
Pomoce: jak żywi mogą pomóc umarłym ... 73
Odpusty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Opieka nad zmarłymi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Pomoc Kościoła niebiańskiego. . . . . . . . . . . . . . 82
Aniołowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Sen Geroncjusza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Modlitwa świętych dusz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Święte dusze, nasze dobre przyjaciółki. . . . . . 90
Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

FRAGMENT KSIĄŻKI

Chrześcijańskie powołanie
Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi, i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. Każdy zaś, kto pokłada w Nim tę nadzieję, uświęca się, podobnie jak On jest święty. (1 J 3, 1-3)
Ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni z Bogiem, ale nie są całkowicie oczyszczeni, chociaż są już pewni swego wiecznego zbawienia, przechodzą po śmierci oczyszczenie, by uzyskać świętość konieczną do wejścia do radości nieba. (KKK 1030)

Chrzest: wezwanie do chwały
Wielkość i godność chrześcijańskiego powołania jest czymś, czego zwyczajnie nie jesteśmy w stanie pojąć za sprawą władz naszego umysłu, ponieważ miłość Boża do nas w Chrystusie jest nieskończona. Tożsamość człowieka ochrzczonego jako „nowego stworzenia” (2 Kor 5, 17) i jako „uczestnika Boskiej natury” (2 P 1, 4) całkowicie przekracza wszystko, co ludzkie istoty potrafią sobie wyobrazić i czego mogą z nadzieją oczekiwać. Nic zatem dziwnego, że św. Paweł modlił się w imieniu Efezjan, aby ich serca zostały oświecone tak, by zrozumieli, „czym jest nadzieja, do której On wzywa, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa” (Ef 1, 18). W rzeczy samej całe życie katolika da się ująć jako próbę pogłębienia świadomości Bożej miłości i naukę właściwego odpowiadania na tę miłość.
Przez chrzest, dzięki napełnieniu uświęcającą łaską, stajemy się dziećmi Boga Ojca, w Chrystusie, za sprawą Ducha Świętego. Jest to autentyczna przemiana, która czyni nas synami i córkami w Synu Bożym (zob. Rz 8, 14-17). Święty Jan przekazał nam prawdę
o tej tajemnicy już na samym początku swojego pierwszego listu: „Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi, i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego” (1 J 3, 1). Święty Jan natomiast podkreślał, że nie zostaliśmy jedynie „nazwani” dziećmi Bożymi, lecz raczej naprawdę nimi „jesteśmy”. Święty Atanazy wyraził prawdę o tym „ubóstwieniu” człowieka w słynnej formule głoszącej: „Istotnie, Syn Boży stał się człowiekiem, aby uczynić nas Bogiem”.

Przeczytaj dłuższy fragment „Czyściec. Tajemnica miłości” »

Sklep internetowy Shoper.pl