Książki
18.9
PLN
Cuda adoracji. Modlitwa przed Najświętszym Sakramentem
Cuda adoracji. Modlitwa przed Najświętszym Sakramentem
tłum: Sylwia Filipowicz
wydawnictwo: Promic
ISBN: 978-83-7502-856-0
oprawa: miękka
format: 110 x 180 mm
liczba stron: 160
E-BOOK
Ocena:
(Ilość ocen: 0)
Cena: 18,90 zł

Dane techniczne

wydawnictwo Promic
ISBN 978-83-7502-856-0
oprawa miękka
format 110 x 180 mm
liczba stron 160

Françoise Lemaire daje nam do ręki książkę, która jest doskonałym przewodnikiem na drodze adoracji. Autorka oparła się na dziełku św. Alfonsa Liguoriego „Nawiedzenia Przenajświętszego Sakramentu”, adaptując je do wrażliwości i potrzeb współczesnego katolika. Książka zawiera pasjonującą opowieść o św. Alfonsie i jego duchowości oraz 31 osobistych krótkich rozważań autorki dostosowanych do realiów i mentalności współczesnych odbiorców. Celem tych tekstów jest wprowadzenie czytelnika w adorację w ciszy. We wstępie do książki ojciec Daniel-Ange przypomina, że adoracja Najświętszego Sakramentu jest najlepszym antidotum na współczesne coraz to nowe oblicza bałwochwalstwa i przygotowaniem do wpatrywania się w Oblicze Boga przez całą wieczność. 

DRUKUJ OPIS

Przedmowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 7
Cuda Adoracji, czyli osiem fasetek brylantu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Odpowiedź miłością na miłość. . . . . . . . . . 25
Kim był Alfons Liguori?. . . . . . . . . . . . . . 37
Nawiedzenie Najświętszego Sakramentu . . . . 53
Modlitwa przed każdym nawiedzeniem . . . . 57

NAWIEDZENIE PIERWSZE

Pan Jezus jest źródłem dobra wszelkiego. . . . 61

NAWIEDZENIE DRUGIE

Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie jest
towarzyszem i pokarmem naszym . . . . . . . 64

NAWIEDZENIE TRZECIE

Pan Jezus cieszy się przebywaniem z nami. . . 67

NAWIEDZENIE CZWARTE

Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie jest
naszym rajem na ziemi . . . . . . . . . . . . . . 70

NAWIEDZENIE PIĄTE

Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie jest
pełen miłości dla ludzi . . . . . . . . . . . . . . 73

NAWIEDZENIE SZÓSTE

Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie jest
skarbem pociągającym ku sobie serca nasze . . 76

NAWIEDZENIE SIÓDME

Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie jest
zawsze naszym towarzyszem. . . . . . . . . . . 79

NAWIEDZENIE ÓSME

Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie
wygląda odwiedzin naszych . . . . . . . . . . . 81

NAWIEDZENIE DZIEWIĄTE

Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie
czeka na dusze, aby je łaskami ubogacić . . . . 84

NAWIEDZENIE DZIESIĄTE

Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie
spełnia życzenia nasze . . . . . . . . . . . . . . 87

NAWIEDZENIE JEDENASTE

Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie
pełen hojności dla tych, którzy Go
odwiedzają. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

NAWIEDZENIE DWUNASTE

Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie
zasługuje na szczególną miłość naszą. . . . . . 93

NAWIEDZENIE TRZYNASTE

Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie jest
ciągłym gościem naszym . . . . . . . . . . . . . 96

NAWIEDZENIE CZTERNASTE

Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie
łaskawie przyjmuje prośby nasze . . . . . . . . 99

NAWIEDZENIE PIĘTNASTE

Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie jest
ogniem, który zapala serca nasze . . . . . . . 102

NAWIEDZENIE SZESNASTE

Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie jest
lekarzem dusz naszych. . . . . . . . . . . . . 105

NAWIEDZENIE SIEDEMNASTE

Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie jest
pocieszycielem naszym . . . . . . . . . . . . . 108

NAWIEDZENIE OSIEMNASTE

Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie
oczekuje, abyśmy Go pozdrowili. . . . . . . . 111

NAWIEDZENIE DZIEWIĘTNASTE

Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie jest
przyjacielem naszym . . . . . . . . . . . . . . . 114

NAWIEDZENIE DWUDZIESTE

Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie
oczyszcza nas z codziennych win naszych. . . 116

NAWIEDZENIE DWUDZIESTE PIERWSZE

Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie
przyciąga ku sobie dusze, które światem
gardzą. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

NAWIEDZENIE DWUDZIESTE DRUGIE

Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie dla
wszystkich przystępny . . . . . . . . . . . . . 122

NAWIEDZENIE DWUDZIESTE TRZECIE

Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie jest
sąsiadem naszym. . . . . . . . . . . . . . . . 124

NAWIEDZENIE DWUDZIESTE CZWARTE

Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie
zakrywa swój majestat, aby okazać miłość
swoją . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

NAWIEDZENIE DWUDZIESTE PIĄTE

Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie jest
kapłanom posłuszny. . . . . . . . . . . . . . . 130

NAWIEDZENIE DWUDZIESTE SZÓSTE

Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie jest
weselem naszym. . . . . . . . . . . . . . . . . 133

NAWIEDZENIE DWUDZIESTE SIÓDME

Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie jest
przedziwny w swojej miłości. . . . . . . . . . 136

NAWIEDZENIE DWUDZIESTE ÓSME

Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie jest
zadatkiem łask wszelkich . . . . . . . . . . . 139

NAWIEDZENIE DWUDZIESTE DZIEWIĄTE

Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie doprasza
się o serca nasze. . . . . . . . . . . . . . . 142

NAWIEDZENIE TRZYDZIESTE

Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie
ukrywa swą chwałę, aby nam ufności dodać. 145

NAWIEDZENIE TRZYDZIESTE PIERWSZE

Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie
oczekuje nas z wielką łaskawością . . . . . . .148

Przedmowa

Usuńcie się spośród ludzi, aby przynajmniej kwadrans
spędzić przed Najświętszym Sakramentem...
Skosztujcie, jak słodki jest Bóg. Doświadczcie tego,
a zobaczycie, jak wiele łask będzie wam dane. Czas
spędzony na żarliwej modlitwie przed Eucharystią
okaże się najbardziej owocnym czasem w waszym życiu
i największą pociechą w godzinie śmierci waszej.
– św. Alfons Liguori
Każdy dobrze uformowany i dobrze poinformowany chrześcijanin zgodzi się, że na jego rozwój duchowy zasadniczy wpływ ma adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Nie możemy jednak nie zwrócić uwagi na to, że niestety nie zawsze w dziejach Kościoła uznawano tę prawdę za równie oczywistą. Dzisiaj, po okresie oziębłości, zauważamy rosnące zainteresowanie wiernych praktyką adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie. O ile jednak na początku praktyka ta odradzała się głównie w nowych wspólnotach religijnych, o tyle dziś odradza się we wszystkich wspólnotach parafialnych. Na całym świecie powstają kolejne kaplice wieczystej adoracji, gdzie chrześcijanie dniem i nocą trwają na modlitwie przed Panem świata.
Ów entuzjazm jednak często przygasa wskutek poczucia bezsilności. Wydaje się, że wierni, którzy pragną żyć adoracją, czują się
zagubieni, nie wiedzą, od czego zacząć i co robić podczas adoracji, co powiedzieć Jezusowi, jak uniknąć gonitwy myśli. Mówiąc
krótko, nie wiedzą, jak zorganizować te pół godziny czy godzinę, które chcieliby spędzić w towarzystwie Jezusa. To smutne stwierdzenie faktu ma skądinąd tę dobrą stronę, że wydobywa na światło dzienne pewną prawdę. Wybierając się wysoko w góry, potrzebujemy przewodnika, który wytyczy szlak i zabezpieczy nas liną. Podobnie jest w przypadku wzlatywania na wyżyny życia duchowego: tu również potrzebujemy pomocy osoby bardziej doświadczonej. Tymi, którzy mogą nas poprowadzić, są eksperci w przyjaźni z Bogiem – święci.
Jeśli chodzi o adorację Jezusa w Najświętszym Sakramencie, to z pewnością niekwestionowanym „licencjonowanym przewodnikiem”, który może pomóc duszom osiągać szczyty życia duchowego, jest św. Alfons Liguori, doktor Kościoła, autor wspaniałych modlitw, skomponowanych specjalnie na okoliczność adoracji Najświętszego Sakramentu, które świadczą o biegłości świętego w zakresie tajemnic Bożych, będąc jednocześnie wyrazem jego osobistych doświadczeń. Modlitwy te, jak można się tego spodziewać, nacechowane są duchem swoich czasów, zwłaszcza jeśli chodzi o ich język. Pewna archaiczność nie powinna jednak zrażać współczesnych wiernych: wszak najważniejsza jest treść.
Françoise Lemaire udziela doktorowi Kościoła swojego językowego talentu, aby jego modlitwy przybliżyć współczesnemu odbiorcy.
Możemy jedynie powinszować jej tej wspaniałej inicjatywy, zresztą nie pierwszej w jej dorobku, ponieważ stała się też „oczami
i rękami” Jacquesa Lebretona, spisując jego wstrząsające świadectwo.

Przeczytaj dłuższy fragment „Cuda adoracji. Modlitwa przed Najświętszym Sakramentem” »

„Adorować" oznacza „uwielbiać", „podziwiać", „okazywać zachwyt", „oddawać cześć", „kierować swoje myśli i serce" – w stronę Chrystusa. Niewielka książeczka Cuda adoracji. Modlitwa przed Najświętszym Sakramentem pokazuje, jak wielki wpływ na rozwój duchowy człowieka ma trwanie w bezpośredniej obecności miłującego Boga.

Treść publikacji Wydawnictwa Promic oparta jest na doświadczeniach i osobistych przemyśleniach doktora Kościoła, świętego Alfonsa Liguori (rozbudowany opis jego życia i duchowej działalności zajmuje osobny rozdział), który zapoczątkował trwające do dnia dzisiejszego dzieło adoracji (spojrzenie w głąb historii pozwala czytelnikowi prześledzić rozwój inicjatywy świętego Alfonsa). Na zasadniczą część publikacji składa się trzydzieści jeden opartych o miłość rozważań, nazwanych nawiedzeniami, które poprzedzone zostały tematyczną refleksją wprowadzającą oraz modlitwą przeznaczoną do odmawiania przed każdym nawiedzeniem.

Początek kolejnych rozważań stanowi fragment tekstu biblijnego (wraz z siglami) lub krótka myśl teologiczna. Zapisany wytłuszczoną czcionką tytuł jest motywujący, przyporządkowana do poszczególnych nawiedzeń treść zwięzła, myśli głębokie, a ubogacone dzięki licznym odwołaniom do teologii mistycznej, nie pozostają bez pozytywnego wpływu na duchowy rozwój człowieka. Analiza przeznaczonych do adoracji propozycji zapewnia, że Jezus Chrystus, ukryty w Najświętszym Sakramencie jest dla człowieka źródłem dobra i miłości, zadatkiem wszelkich łask, pokarmem, pocieszycielem, lekarzem, przyjacielem, towarzyszem i gościem. Ten, który jest przedziwny w swojej miłości, pociąga ku sobie ludzkie serca, ubogaca je łaskami, oczyszcza z win.

Zaczerpnięta z Czasu adoracji (Mapp Dervaux) głęboka refleksja o zawierzeniu człowieka kontemplującego Temu, który jest adorowany, poprzedza właściwą treść książeczki. Pomocne okazują się przypisy wyjaśniające, natomiast bibliograficzne (tradycyjne oraz internetowe) odsyłają do tekstów uzupełniających, dzięki którym czytelnik będzie mógł jeszcze bardziej pogłębić swoją relację z Bogiem. Znaczenie tekstów łacińskich wyjaśniono w przypisach. Fragmenty biblijne opatrzono siglami. Odbiór wzmacniają liczne odwołania do dokumentów Kościoła, wypowiedzi papieskich, refleksji teologiczno-filozoficznych. Niektóre cytaty zapisano w postaci wcięć w tekście, co czyni go prostszym w odbiorze i zarazem łatwiejszym w zrozumieniu.

Publikacja Cuda adoracji. Modlitwa przed Najświętszym Sakramentem winna towarzyszyć nie tylko ludziom głęboko wierzącym. Tym, którzy należą do grona poszukujących w wierze, pozwoli poczuć bliskość adorowanego Boga, co z kolei przyczyni się do pogłębienia wiary.

Danuta Szelejewska recenzja z portalu granice.pl  https://www.granice.pl/recenzja/cuda-adoracji-modlitwa-przed-najswietszym-sakramentem/47834

DODAJ OPINIE

OPINIE KLIENTÓW

Opinions about the product (0)

Przypomnimy Ci, kiedy produkt będzie dostępny.

 • Granice
 • Centrum Duchowosci Benedyktynskiej
 • Opoka
 • Wiara
 • Logo Marianum Travel
 • SPM logo
 • BiblioNetka
 • Idziemy
 • Kaplani
 • Vox Fm
 • Radio Niepokalanów
 • Radio polskie
 • Papierowe Mysli
 • Ewangelizuj.pl
 • droga.com.pl
 • logo kulturaonline
 • Sacroexpo
Cuda adoracji. Modlitwa przed Najświętszym Sakramentem

Françoise Lemaire

OPIS

Françoise Lemaire daje nam do ręki książkę, która jest doskonałym przewodnikiem na drodze adoracji. Autorka oparła się na dziełku św. Alfonsa Liguoriego „Nawiedzenia Przenajświętszego Sakramentu”, adaptując je do wrażliwości i potrzeb współczesnego katolika. Książka zawiera pasjonującą opowieść o św. Alfonsie i jego duchowości oraz 31 osobistych krótkich rozważań autorki dostosowanych do realiów i mentalności współczesnych odbiorców. Celem tych tekstów jest wprowadzenie czytelnika w adorację w ciszy. We wstępie do książki ojciec Daniel-Ange przypomina, że adoracja Najświętszego Sakramentu jest najlepszym antidotum na współczesne coraz to nowe oblicza bałwochwalstwa i przygotowaniem do wpatrywania się w Oblicze Boga przez całą wieczność. SPIS TREŚCI

Przedmowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 7
Cuda Adoracji, czyli osiem fasetek brylantu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Odpowiedź miłością na miłość. . . . . . . . . . 25
Kim był Alfons Liguori?. . . . . . . . . . . . . . 37
Nawiedzenie Najświętszego Sakramentu . . . . 53
Modlitwa przed każdym nawiedzeniem . . . . 57

NAWIEDZENIE PIERWSZE

Pan Jezus jest źródłem dobra wszelkiego. . . . 61

NAWIEDZENIE DRUGIE

Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie jest
towarzyszem i pokarmem naszym . . . . . . . 64

NAWIEDZENIE TRZECIE

Pan Jezus cieszy się przebywaniem z nami. . . 67

NAWIEDZENIE CZWARTE

Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie jest
naszym rajem na ziemi . . . . . . . . . . . . . . 70

NAWIEDZENIE PIĄTE

Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie jest
pełen miłości dla ludzi . . . . . . . . . . . . . . 73

NAWIEDZENIE SZÓSTE

Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie jest
skarbem pociągającym ku sobie serca nasze . . 76

NAWIEDZENIE SIÓDME

Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie jest
zawsze naszym towarzyszem. . . . . . . . . . . 79

NAWIEDZENIE ÓSME

Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie
wygląda odwiedzin naszych . . . . . . . . . . . 81

NAWIEDZENIE DZIEWIĄTE

Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie
czeka na dusze, aby je łaskami ubogacić . . . . 84

NAWIEDZENIE DZIESIĄTE

Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie
spełnia życzenia nasze . . . . . . . . . . . . . . 87

NAWIEDZENIE JEDENASTE

Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie
pełen hojności dla tych, którzy Go
odwiedzają. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

NAWIEDZENIE DWUNASTE

Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie
zasługuje na szczególną miłość naszą. . . . . . 93

NAWIEDZENIE TRZYNASTE

Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie jest
ciągłym gościem naszym . . . . . . . . . . . . . 96

NAWIEDZENIE CZTERNASTE

Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie
łaskawie przyjmuje prośby nasze . . . . . . . . 99

NAWIEDZENIE PIĘTNASTE

Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie jest
ogniem, który zapala serca nasze . . . . . . . 102

NAWIEDZENIE SZESNASTE

Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie jest
lekarzem dusz naszych. . . . . . . . . . . . . 105

NAWIEDZENIE SIEDEMNASTE

Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie jest
pocieszycielem naszym . . . . . . . . . . . . . 108

NAWIEDZENIE OSIEMNASTE

Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie
oczekuje, abyśmy Go pozdrowili. . . . . . . . 111

NAWIEDZENIE DZIEWIĘTNASTE

Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie jest
przyjacielem naszym . . . . . . . . . . . . . . . 114

NAWIEDZENIE DWUDZIESTE

Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie
oczyszcza nas z codziennych win naszych. . . 116

NAWIEDZENIE DWUDZIESTE PIERWSZE

Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie
przyciąga ku sobie dusze, które światem
gardzą. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

NAWIEDZENIE DWUDZIESTE DRUGIE

Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie dla
wszystkich przystępny . . . . . . . . . . . . . 122

NAWIEDZENIE DWUDZIESTE TRZECIE

Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie jest
sąsiadem naszym. . . . . . . . . . . . . . . . 124

NAWIEDZENIE DWUDZIESTE CZWARTE

Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie
zakrywa swój majestat, aby okazać miłość
swoją . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

NAWIEDZENIE DWUDZIESTE PIĄTE

Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie jest
kapłanom posłuszny. . . . . . . . . . . . . . . 130

NAWIEDZENIE DWUDZIESTE SZÓSTE

Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie jest
weselem naszym. . . . . . . . . . . . . . . . . 133

NAWIEDZENIE DWUDZIESTE SIÓDME

Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie jest
przedziwny w swojej miłości. . . . . . . . . . 136

NAWIEDZENIE DWUDZIESTE ÓSME

Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie jest
zadatkiem łask wszelkich . . . . . . . . . . . 139

NAWIEDZENIE DWUDZIESTE DZIEWIĄTE

Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie doprasza
się o serca nasze. . . . . . . . . . . . . . . 142

NAWIEDZENIE TRZYDZIESTE

Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie
ukrywa swą chwałę, aby nam ufności dodać. 145

NAWIEDZENIE TRZYDZIESTE PIERWSZE

Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie
oczekuje nas z wielką łaskawością . . . . . . .148

FRAGMENT KSIĄŻKI

Przedmowa

Usuńcie się spośród ludzi, aby przynajmniej kwadrans
spędzić przed Najświętszym Sakramentem...
Skosztujcie, jak słodki jest Bóg. Doświadczcie tego,
a zobaczycie, jak wiele łask będzie wam dane. Czas
spędzony na żarliwej modlitwie przed Eucharystią
okaże się najbardziej owocnym czasem w waszym życiu
i największą pociechą w godzinie śmierci waszej.
– św. Alfons Liguori
Każdy dobrze uformowany i dobrze poinformowany chrześcijanin zgodzi się, że na jego rozwój duchowy zasadniczy wpływ ma adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Nie możemy jednak nie zwrócić uwagi na to, że niestety nie zawsze w dziejach Kościoła uznawano tę prawdę za równie oczywistą. Dzisiaj, po okresie oziębłości, zauważamy rosnące zainteresowanie wiernych praktyką adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie. O ile jednak na początku praktyka ta odradzała się głównie w nowych wspólnotach religijnych, o tyle dziś odradza się we wszystkich wspólnotach parafialnych. Na całym świecie powstają kolejne kaplice wieczystej adoracji, gdzie chrześcijanie dniem i nocą trwają na modlitwie przed Panem świata.
Ów entuzjazm jednak często przygasa wskutek poczucia bezsilności. Wydaje się, że wierni, którzy pragną żyć adoracją, czują się
zagubieni, nie wiedzą, od czego zacząć i co robić podczas adoracji, co powiedzieć Jezusowi, jak uniknąć gonitwy myśli. Mówiąc
krótko, nie wiedzą, jak zorganizować te pół godziny czy godzinę, które chcieliby spędzić w towarzystwie Jezusa. To smutne stwierdzenie faktu ma skądinąd tę dobrą stronę, że wydobywa na światło dzienne pewną prawdę. Wybierając się wysoko w góry, potrzebujemy przewodnika, który wytyczy szlak i zabezpieczy nas liną. Podobnie jest w przypadku wzlatywania na wyżyny życia duchowego: tu również potrzebujemy pomocy osoby bardziej doświadczonej. Tymi, którzy mogą nas poprowadzić, są eksperci w przyjaźni z Bogiem – święci.
Jeśli chodzi o adorację Jezusa w Najświętszym Sakramencie, to z pewnością niekwestionowanym „licencjonowanym przewodnikiem”, który może pomóc duszom osiągać szczyty życia duchowego, jest św. Alfons Liguori, doktor Kościoła, autor wspaniałych modlitw, skomponowanych specjalnie na okoliczność adoracji Najświętszego Sakramentu, które świadczą o biegłości świętego w zakresie tajemnic Bożych, będąc jednocześnie wyrazem jego osobistych doświadczeń. Modlitwy te, jak można się tego spodziewać, nacechowane są duchem swoich czasów, zwłaszcza jeśli chodzi o ich język. Pewna archaiczność nie powinna jednak zrażać współczesnych wiernych: wszak najważniejsza jest treść.
Françoise Lemaire udziela doktorowi Kościoła swojego językowego talentu, aby jego modlitwy przybliżyć współczesnemu odbiorcy.
Możemy jedynie powinszować jej tej wspaniałej inicjatywy, zresztą nie pierwszej w jej dorobku, ponieważ stała się też „oczami
i rękami” Jacquesa Lebretona, spisując jego wstrząsające świadectwo.

Przeczytaj dłuższy fragment „Cuda adoracji. Modlitwa przed Najświętszym Sakramentem” »

Sklep internetowy Shoper.pl