Polityka prywatności i dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest spółka PROMIC Sp. z o.o. Oddział w Warszawie, ul. Św. Bonifacego 9/1, 02-914 Warszawa, Organ rejestrujący Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000226591, NIP: 521-33-19-834, REGON: 015901148, adres poczty elektronicznej: sekretariat@wydawnictwo.pl - zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie operatorem Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

 2. Dane osobowe Użytkownika i Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) oraz krajowymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych , także ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 3. Administrator otrzymuje Dane osobowe od użytkowników w związku z działaniami lub z transakcjami dokonywanymi przez użytkowników na platformach handlowych zarządzanych przez PROMIC Sp. z o.o.

 4. Administrator przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do zarządzania kontem w Sklepie Internetowym lub do obsługi złożonych przez użytkowników ofert zakupu, w tym do:

  1. umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną, w tym dokonywania transakcji i płatności za towary i usługi;

  2. zakładania i zarządzania kontami, oraz zapewnienia obsługi kont, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;

  3. realizacji wszystkich etapów składanych przez użytkowników ofert zakupu na produkty i usługi;

  4. rozpatrywania składanych przez użytkowników reklamacji oraz zwrotu środków w przypadku odstąpienia od umowy;

  5. w przypadku wyrażenia przez użytkowników zgody na otrzymywanie informacji marketingowych, przesyłania użytkownikom informacji handlowych, informacji o ofercie i promocjach;

  6. kontaktowania się z użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług i realizowaniem zamówień;

 5. W celu sprawnego i zgodnego z prawem korzystania ze Sklepu Internetowego zarządzanego przez Administratora niezbędne jest podanie przez użytkownika następujących danych osobowych:

  1. adres e-mail, hasło, imię nazwisko, adres, numer telefonu;

  2. nazwa firmy i jej NIP (dodatkowo w przypadku firm).

 6. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane są:

  1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;

  2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

  3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane.

 7. Użytkownik ma prawo:

  1. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;

  2. do sprostowania (poprawiania swoich danych);

  3. do usunięcia danych;

  4. do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  5. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

  6. do przenoszenia danych;

  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

  8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 8. Administrator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Klientów przepisów prawa.

 9. Administrator zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym firmom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Klientów. Zestawienia takie dotyczą oglądalności Stron Internetowych Sklepu i nie zawierają danych osobowych Klientów.

 10. Sprzedawca stosuje mechanizm plików ‘cookies’, które podczas korzystania przez Klientów ze Stron Internetowych Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta.

 11. Stosowanie plików ‘cookies’ ma na celu poprawne działanie e-Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. ‘Cookies’ nie mają na celu identyfikacji Klientów.

 12. Sprzedawca stosuje mechanizm plików ‘cookies’ w celu:

  1. zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych Klientów;

  2. weryfikacji i rozwoju swojej oferty;

  3. optymalizacji oferty przekazywanej Klientowi;

  4. statystycznym.

 13. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm ‘cookies’ w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca przypomina jednak, że wyłączenie ‘cookies’ może spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie e-Sklepu.

Sklep internetowy Shoper.pl