Ten produkt jest niedostępny.

 • Granice
 • Centrum Duchowosci Benedyktynskiej
 • Opoka
 • Wiara
 • Logo Marianum Travel
 • SPM logo
 • BiblioNetka
 • Idziemy
 • Kaplani
 • Vox Fm
 • Radio Niepokalanów
 • Radio polskie
 • Papierowe Mysli
 • Ewangelizuj.pl
 • droga.com.pl
 • logo kulturaonline
 • Sacroexpo
Oremus Nr 11 (242) 2016OPIS

ZACHĘCAMY DO SIĘGNIĘCIA PO LISTOPADOWY NUMER SŁOWA WŚRÓD NAS, KTÓRY JEST ZNAKOMITYM UZUPEŁNIENIEM CZASOPISMA OREMUS.

ZNAJDUJĄ SIĘ W NIM ROZWAŻANIA DO JEDNEGO Z CODZIENNYCH CZYTAŃ MSZALNYCH, PRZYBLIŻAJĄCE SŁOWO BOŻE I UŁATWIAJĄCE JEGO ZROZUMIENIE.

W nowym roku liturgicznym OREMUS zostanie wzbogacony o:
- ROZWAŻANIA NA ŚWIĘTA
- nowy dział - PYTANIA I ODPOWIEDZI - w którym będzie można przeczytać odpowiedzi na pojawiające się wątpliwości
ponadto:
Jesteśmy już na Facebooku! Zapraszam wszystkich do polubienia profilu oraz do aktywnego udziału w różnych dyskusjach.

Od 1 stycznia 2016 r. podajemy teksty czytań mszalnych i aklamacji według nowego Lekcjonarza, zgodnie z zaleceniem Konferencji Episkopatu Polski.

W listopadowym numerze miesięcznika „Oremus”:
- czytania i modlitwy mszalne na każdy dzień;
- wprowadzenia liturgiczne i rozważania przygotowane przez Andrzeja Hejnowicza OFMConv;
- modlitwy wiernych autorstwa s. Anny Pękowskiej WDC (Wspomożycielki Dusz Czyśćcowych);
- wstęp do okresu Adwentu napisany przez ks. Sławomira Sosnowskiego;
- propozycje śpiewów na niedziele, uroczystości i święta przygotowane przez Adama Kowalskiego.

W ramach „Liturgicznego ABC” Maciej Zachara MIC przedstawia sylwetkę ks. Józefa Michalaka (1875-1941), autora słynnych podręczników do liturgiki; Michał Kozak MIC w cyklu „Pokochać Psalmy” pisze o więzi psalmów z listopadową refleksją nad przemijaniem; Halina Świrska w cyklu „Nasza okładka” przybliża „Sąd Ostateczny” (Fra Angelico).
Ponadto w numerze – jak zawsze – części stałe Mszy świętej.

 

• Czytania liturgiczne
• Modlitwy mszalne
• Wprowadzenia liturgiczne
• Rozważania
• Modlitwa powszechna
• Liturgiczne ABC
• Pokochać Psalmy
• Propozycje śpiewów 
• Informacje o nowościach wydawniczych

 

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera teksty liturgii Mszy świętej na każdy dzień. Daje wgląd w proponowane przez Kościół codzienne czytania biblijne i formularze mszalne, inspiruje do aktywnego uczestnictwa w liturgii. Dzięki zamieszczonym komentarzom i wprowadzeniom słowo Boże staje się bliższe, bardziej zrozumiałe. 

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 

 

Zobacz numery archiwalne czasopisma OREMUSSPIS TREŚCI
FRAGMENT KSIĄŻKI

Niedziela, 13 listopada
Trzydziesta trzecia niedziela zwykła

Gdy czasy są niespokojne, kiedy światem targają wojny, przewroty, zamachy, wędrówki ludów, wówczas coraz głośniej roznosi się okrzyk: koniec świata! Niektóre sekty, jak również wielu chrześcijan, robią z tego pożywkę dla swoich prywatnych wizji o końcu czasów. Czasy ostateczne dla autorów Nowego Testamentu to nie te, które nadejdą za sto, dwieście czy tysiąc lat, ale te, w których żyjemy. Z przyjściem Chrystusa nasz czas się wypełnił, a od Jego zmartwychwstania zaczęły się czasy ostateczne. Nie zajmujmy się dyskusjami o tym, gdzie i kiedy nastąpi koniec świata. Jest to – jak stwierdza św. Paweł – „zajmowanie się rzeczami niepotrzebnymi”. Nowy świat jest darem od Boga, a jego przyjście zależy także od naszego zaangażowania w czynienie go lepszym. Tak więc pracujmy ze spokojem, abyśmy „własny chleb jedli”, i dziękujmy Bogu za każdy dzień naszego życia.

PIEŚŃ NA WEJŚCIE: Pod Twą obronę, E/405, L/264, S/859, albo: Pokładam w Panu ufność mą, E/483, M/335, S/173

ALBO ANTYFONA: Pan mówi: * Myśli moje są myślami pokoju, a nie udręczenia. * Wzywać Mnie będziecie, a Ja was wysłucham * i sprowadzę do domu ze wszystkich krajów waszego wygnania.

CHWAŁA

MÓDLMY SIĘ: Panie, nasz Boże, spraw, abyśmy znajdowali radość w Twojej służbie, † albowiem szczęście trwałe i pełne możemy znaleźć tylko w wiernym oddaniu się Tobie, * Stwórcy wszelkiego dobra. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

CZYTANIE z Księgi proroka Malachiasza (3,19-20a). „Oto nadchodzi dzień palący jak piec, a wszyscy pyszni i wszyscy czyniący nieprawość będą słomą, więc spali ich ten nadchodzący dzień, mówi Pan Zastępów, tak że nie pozostawi po nich ani korzenia, ani gałązki. A dla was, czczących moje imię, wzejdzie słońce sprawiedliwości i uzdrowienie w jego skrzydłach.”
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 98,5-9)

REFREN: Pan będzie sądził ludy sprawiedliwie.

Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry, *
przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy.
Przy trąbach i przy głosie rogu, *
na oczach Pana, Króla, się radujcie.

Niech szumi morze i wszystko, co w nim żyje, *
krąg ziemi i jego mieszkańcy.
Rzeki niech klaszczą w dłonie, *
góry niech razem wołają z radości.

W obliczu Pana, który nadchodzi, *
aby osądzić ziemię.
On będzie sądził świat sprawiedliwie *
i ludy według słuszności.

CZYTANIE z Drugiego Listu św. Pawła Apostoła do Tesaloniczan (3,7-12). Bracia: Sami wiecie, jak należy nas naśladować, bo nie wzbudzaliśmy wśród was niepokoju ani u nikogo nie jedliśmy za darmo chleba, ale pracowaliśmy w trudzie i zmęczeniu, we dnie i w nocy, aby dla nikogo z was nie być ciężarem. Nie żebyśmy nie mieli do tego prawa, lecz po to, aby dać wam samych siebie za przykład do naśladowania. Albowiem gdy byliśmy u was, nakazywaliśmy wam tak: Kto nie chce pracować, niech też nie je! Słyszymy bowiem, że niektórzy wśród was postępują wbrew porządkowi: wcale nie pracują, lecz zajmują się rzeczami niepotrzebnymi. Tym przeto nakazujemy i napominamy ich w Panu Jezusie Chrystusie, aby pracując ze spokojem, własny chleb jedli.
Oto słowo Boże.

AKLAMACJA: Alleluja.
Nabierzcie ducha i podnieście głowy,
ponieważ zbliża się wasze odkupienie.

SŁOWA EWANGELII według św. Łukasza (21,5-19). Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, Jezus powiedział: „Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony”. Zapytali Go: „Nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy to się dziać zacznie?”. Jezus odpowiedział: „Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: «To ja jestem» oraz: «Nadszedł czas». Nie podążajcie za nimi! I nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw «musi się stać», ale nie zaraz nastąpi koniec”. Wtedy mówił do nich: „«Powstanie naród przeciw narodowi» i królestwo przeciw królestwu. Wystąpią silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza; ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą przed królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie mógł się oprzeć ani sprzeciwić. A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. Ale włos z głowy wam nie spadnie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie”.
Oto słowo Pańskie.

ROZWAŻANIE: Słuchając dzisiejszych czytań, można dojść do wniosku, że czeka nas szereg nieszczęść: trzęsienia ziemi, wojny, głód i zaraza. Dlatego już na samym początku, w antyfonie na wejście, Kościół przypomina nam słowo Boga: „Myśli moje są myślami pokoju, a nie udręczenia”. To jednak nie eliminuje faktu, że z tego, na co patrzymy, „nie zostanie kamień na kamieniu”. Co więc robić?
Może w nas zrodzić się myśl: najlepiej nic nie robić! I tak wszystko się skończy! Takie myśli nurtowały wiernych w Tesalonikach. Do nich św. Paweł zwraca się, pokazując przykład własnego życia: „u nikogo nie jedliśmy za darmo chleba, ale pracowaliśmy w trudzie i zmęczeniu”. Wiemy także z innych źródeł, że Paweł pracował, co dla ludzi żyjących w kulturze greckiej było dziwne. Byli oni przekonani, że praca fizyczna przeznaczona jest dla niewolników. My, chrześcijanie, na pierwszych stronach Biblii mamy wyobrażenia Boga, który przez sześć dni pracuje. Jego Syn, Jezus Chrystus, większość swego ziemskiego życia poświęcił pracy fizycznej. Praca należy do natury człowieka. Z tego powodu Paweł zwraca się z twardym napomnieniem do tych, co nie chcą pracować: „Kto nie chce pracować, niech też nie je!”. Praca uczciwa i dobrze wykonana jest dobrem w oczach Boga. Wobec pracy dzisiejszy człowiek może znaleźć się w dwóch diametralnie różnych sytuacjach. Albo w sytuacji braku pracy, czyli bezrobocia, albo w pracoholizmie, czyli nadmiarze pracy. Obie te rzeczywistości są złem.
Troska o lepszy świat na pewno spotka się ze sprzeciwem – jako wyznawcy Chrystusa, napotkamy wiele trudności, a nawet prześladowanie. Wówczas może przyjść nam do głowy, by wziąć sprawy we własne ręce i naprawiać świat po naszemu. Przewidując taką możliwość, Chrystus zwraca się do nas: „Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony”. Nie możemy korzystać z metod tego świata: z siły, kłamstwa, przekupstwa i tym podobnych środków. Jedyną drogą jest zaufanie Bogu, On bowiem troszczy się o nas i „włos z głowy nam nie spadnie”.

WIERZĘ

MODLITWA WIERNYCH:
• Wszechmogący Boże, prosimy Cię za Kościół, aby niósł chwałę Twego imienia wszystkim narodom.
• Za papieża Franciszka, aby jego odważne wzywanie do budowania miłości, jedności i pokoju w krajach ogarniętych wojną przyniosło dobre owoce.
• Za tych, którzy są wyśmiewani w szkole, w pracy i w domu za wyznawanie wiary, aby ich trudne doświadczenia przyczyniły się do umocnienia więzi z Jezusem.
• Za zmarłych poddanych oczyszczeniu w czyśćcu, aby zasiedli z Panem na uczcie niebieskiej.
• Za nas, abyśmy odważnie wyznawali wiarę w środowiskach, w których na co dzień przebywamy.

PIEŚŃ NA PRZYGOTOWANIE DARÓW: Kto się w opiekę, E/389, L/261, S/847

MODLITWA NAD DARAMI: Wszechmogący Boże, spraw, aby dar Tobie złożony wyjednał nam łaskę gorliwości w Twojej służbie * i pomógł nam osiągnąć szczęśliwą wieczność. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PREFACJA NA NIEDZIELE ZWYKŁE 28 – 35

PIEŚŃ NA KOMUNIĘ I NA DZIĘKCZYNIENIE: Kłaniam się Tobie, E/387, L/279, S/364, albo: Panie, nie jestem godzien, N2/352; Cóż Ci, Jezu, damy, E/437, L/316, S/836

ANTYFONA: Dla mnie jest szczęściem przebywać blisko Boga, * w Panu Bogu pokładać nadzieję.

MÓDLMY SIĘ: Boże, Ty nas posiliłeś sakramentalnymi Darami, † pokornie Cię błagamy, aby Ofiara, którą Twój Syn polecił nam składać na swoją pamiątkę, * przyczyniła się do wzrostu naszej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PIEŚŃ NA ZAKOŃCZENIE: Cały świat niech śpiewa tę pieśń, E/479, L/91, S/832, albo: Z Tobą ciemność nie będzie ciemna, E/428, N1/276

 

Autorzy:
Andrzej Hejnowicz OFMConv – wprowadzenia do liturgii i rozważania
Anna Pękowska WDC – modlitwa wiernych
Adam Kowalski - wybór śpiewów


Objaśnienie skrótów:
E - Exsultate Deo, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2010;
L - Śpiewnik Liturgiczny, TN KUL, Lublin 1998;
M - ks. Z. Piasecki, Panu memu śpiewać chcę, PROMIC - Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2007;
N1 - Niepojęta Trójco, t. 1, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 1998;
N2 - Niepojęta Trójco, t. 2, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 2010;
S - ks. J. Siedlecki, Śpiewnik Kościelny, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2015

 

Sklep internetowy Shoper.pl