Książki
14.9
PLN
Ojciec Pio. Cud Eucharystii. Duchowość i życie eucharystyczne brata z Pietrelciny
Ojciec Pio. Cud Eucharystii. Duchowość i życie eucharystyczne brata z Pietrelciny
tłum: Gustaw Kania
wydawnictwo: Promic
rok wyd.: 2015
ISBN: 978-83-7502-543-9
oprawa: miękka
format: 110 x 180 mm
liczba stron: 184
Ocena:
(Ilość ocen: 0)
Cena: 14,90 zł

Dane techniczne

wydawnictwo Promic
rok wyd. 2015
ISBN 978-83-7502-543-9
oprawa miękka
format 110 x 180 mm
liczba stron 184

"Autorzy tej książki podjęli próbę wydobycia z pism Ojca Pio tych wszystkich treści, które wskazują na jego upodobnienie do Chrystusa. Dzięki licznym jego wypowiedziom i wyznaniom, które często czynił wobec najbliższych sobie osób i duchowych córek, możemy prześledzić to wszystko, co powiedział na temat Eucharystii, od czasów swej młodości aż po kres swego istnienia. 

Różne fakty z życia wewnętrznego Ojca Pio zostały przedstawione w sposób tak bezpośredni, iż wydają się jakby fotografią jego przeżyć. Dzięki temu możemy głębiej poznać jego duszę i postawę wobec Chrystusa. W świetle tego, co sam o sobie mówi, jak i tego, co inni mówią o nim, jawi się nam wszystkim, zarówno wierzącym jak i niewierzącym, jako niezwykle żywy i piękny świadek ofiary Chrystusa w Eucharystii na ołtarzu i na Golgocie". - fragment Przedmowy

DRUKUJ OPIS

Przedmowa . . . . 5
Prezentacja. . . 7
Wprowadzenie. . . . . 13
JAN PAWEŁ II MÓWI O OJCU PIO. . . . 17
Już od dzieciństwa. . . 20
Stygmaty. . . . . . 21
Zakonnik i kapłan. . . . 23
Żywy obraz Chrystusa cierpiącego i zmartwychwstałego. . . . . . . 25
Posłannictwo. . . . . 26
MSZA ŚW. OJCA PIO „NIEZWYKŁĄ TAJEMNICĄ”. . . 31
Tajemnica „łamania chleba”. . . . . . 35
„Przeto my, liczni, tworzymy jedno ciało” (1 Kor 10, 17) . . . 38
Wcielenie. . . . . . . . . 41
Sprawowanie eucharystii przez Ojca Pio. . . . . 42
OJCIEC PIO MISTYK EUCHARYSTII . . 65
Ojciec Pio Cudem Eucharystycznym. . 67
Doświadczenie mistyczne Eucharystii. . . . 71
Wizerunki Jezusa. . . . 77
Eucharystyczne życie Ojca Pio. . 82
Wewnętrzny płomień. . . 87
Ojciec Pio mistrzem ducha Eucharystii . . 90
Eucharystia – zjednoczenie się z Chrystusem. . . . . . 94
Ku zwycięstwu. . . . . 98
Eucharystia lekarstwem na „cichą apostazję”. . . . 100
Duchowość wieku: zadośćuczynienie. . 105
OJCIEC PIO JAKO KAPŁAN. . . . . . . . 111
Ojciec Pio obrazem Chrystusa. . 113
Ojciec Pio, brat, który się modli słowami Ukrzyżowanego . . 116
Ojciec Pio, dzieje Golgoty . . . . . . . 121
Ile razy umierał Ojciec Pio?. . . . . . 126
„Pośrednik i współodkupiciel”. . 130
Męczennik konfesjonału. . . . . . 134
Kapłan noszący brzemiona wszystkich. . 140
Jezus pyta Piotra: „Czy miłujesz Mnie?”. . 144
Ojciec Pio i nowa ewangelizacja . . 150
ETAPY ŻYCIA OJCA PIO. . . 153
WYBÓR EUCHARYSTYCZNYCH
TEKSTÓW OJCA PIO. . . . . 161
Radosne wspomnienia kapłańskie. . 163
Komunia św. Ojca Pio. . . . 165
Msza św. Ojca Pio. . . 170

Prezentacja
Gdy indywidualnie lub z grupą pielgrzymów odwiedzało się Ojca Pio w kapucyńskim sanktuarium
Matki Bożej Łaskawej w San Giovanni Rotondo, bardzo szybko można się było zorientować, gdzie miał zwyczaj przebywać i gdzie można go było najczęściej spotkać lub przynajmniej zobaczyć.
Zazwyczaj przebywał w trzech ściśle określonych miejscach: przy ołtarzu, podczas długiej Mszy św.; w konfesjonale, w którym godzinami wysłuchiwał spowiedzi wiernych; oraz na chórze lub w matroneum, gdzie odmawiał różaniec trzymając go w swych zranionych dłoniach.
Każdy pielgrzym i przybysz odwiedzający San Giovanni Rotondo, mógł zobaczyć Ojca Pio w tych trzech miejscach lub przynajmniej w jednym z nich. Przez pięćdziesiąt lat były one świadkiem jego niestrudzonej i owocnej działalności kapłańskiej dla rzesz wiernych, którzy „zewsząd schodzili się do niego” (Mk 1, 45).
Autorzy tej książki, Attilio Negrisolo i Nello Castello, dwaj duchowi synowie Ojca Pio z Pietrelciny, napisali ją w oparciu o przykłady zaczerpnięte z życia Ojca Pio, dotyczące kapłaństwa i Eucharystii, w pełni uwzględniając w tym temacie nauczanie doktrynalne Kościoła. Tajemnica kapłaństwa, tajemnica ofiary i tajemnica ołtarza, stanowią niezwykłą tajemnicę eucharystyczną, którą Bóg dał Kościołowi i ludzkości jako pokarm i umocnienie na drodze zbawienia, aż do skończenia czasów.
Autorzy, kompetentni znawcy osobowości Ojca Pio, czerpali swoją wiedzę z wieloletnich spotkań z nim i osobistych rozmów. Tę rozległą i bogatą pracę na temat jego eucharystycznego życia, zawierającego się – rzec można – w swego rodzaju mistyce pomiędzy tajemnicą Eucharystii i tajemnicą Ojca Pio, oparli na mocnej podstawie, jaką dały im również jego pisma i znane fakty, mające miejsce w jego życiu.
W miarę jej czytania, coraz bardziej staje się jasne, że Ojciec Pio Kapłan w pewnym sensie uosabiał tajemnicę kapłaństwa: Ojciec Pio Ofiara uosabiał tajemnicę Golgoty; Ojciec Pio Hostia uosabiał tajemnicę ołtarza‑tabernakulum. Nie bez powodu miał on szczególny kult do znanego czciciela Eucharystii, św. Piera Giuliano Eymarda. Przez długie lata na stoliku w jego celi znajdował się wizerunek tego Świętego, który został tam przez niego umieszczony już w chwili, gdy Pier Giuliano został uznany za sługę Bożego.
W książce znajdziemy głębokie i pełne żaru refleksje o tajemnicy Eucharystii, którą Ojciec Pio tak głęboko przeżywał. Urzeczywistniała się ona w nim przez pięćdziesiąt osiem lat jego kapłaństwa, naznaczonego najpierw stygmatami niewidzialnymi, a następnie stygmatami widzialnymi. Przez pięćdziesiąt lat, długich i bolesnych, aż do końca 1968 roku były to żywe i krwawiące rany, które wciąż od nowa otwierały się podczas sprawowania Najświętszej Ofiary.

Przeczytaj dłuższy fragment „Ojca Pio. Cud Eucharystii” »

„Msza święta - jak nauczał św. Bonawentura, doktor Kościoła i mistyk - zawiera tyle tajemnic, ile kropli wody znajduje się w oceanie, cząstek atomu w ziemi i gwiazd na firmamencie”

Św. Jan Paweł II w swojej encyklice Ecclesia de Eucharistia pisał, że „Ofiara eucharystyczna jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego. W najświętszej Eucharystii zawiera się bowiem całe dobro duchowe Kościoła, to znaczy sam Chrystus, nasza Pascha i Chleb żywy, który przez swoje ożywione przez Ducha Świętego i ożywiające Ciało daje życie ludziom”. My natomiast często nie doceniamy daru Eucharystii i tego jak wiele zrobił Jezus, by zostać z nami do końca. Ile to razy stoimy w Kościele z rozproszoną uwagą, zaabsorbowani sobą, albo tym, co będziemy robić po skończonej Mszy Świętej. Ilu z nas tak naprawdę potrafi spojrzeć na Eucharystię i dostrzec w niej ukrytego Jezusa? Nasze oczy widzą przecież tylko kawałek białego chleba. Uwierzyć, że to Bóg jest w tym maleńkim kawałku opłatka, nie jest więc w cale takim łatwym zadaniem.

Jeśli powyższe słowa nie są Ci obce lub znajdujesz się wśród osób, które nudzą się na niedzielnej Mszy Świętej albo też zwyczajnie nie rozumiesz jej sensu i znaczenia, zachęcam Cię do sięgnięcia po niewielkich rozmiarów książeczkę „Ojciec Pio. Cud Eucharystii”, dzięki której poznasz historię życia niezwykłego kapłana, dla którego sprawowanie Eucharystii było najważniejszą czynnością dnia, a także przeczytasz wiele jego zapisków duchowych, które pozwolą Ci spojrzeć na Mszę Świętą w nowy, lepszy sposób.

Św. Ojciec Pio to postać wyjątkowa, słusznie zaliczana do grona największych świętych dwudziestego stulecia. Za swojego życia zasłynął wieloma cudami: znał m.in. grzechy ludzi, których spowiadał, umiał przebywać w kilku miejscach jednocześnie, miał dar nawracania, posiadał również stygmaty na dłoniach i stopach. Jednak tym, co go wyróżniało i to, co przyniosło mu największy rozgłos, to jego niezwykłe umiłowanie Eucharystii oraz sposób, w jaki ją celebrował i przeżywał. Kapucyn z Pietrelciny doskonale rozumiał znaczenie każdej Mszy Świętej. Najpierw przygotowywał się do niej przez kilka godzin, trwając w skupieniu na modlitwie, następnie celebrował ją powoli i z ogromną pobożnością, całym sobą uczestnicząc w misterium cierpienia Chrystusa, a po jej zakończeniu odprawiał jeszcze długie dziękczynienie. Sprawowana przez niego Najświętsza Ofiara trwała nawet do kilku godzin i za każdym razem przyciągała niezliczone rzesze wiernych nie tylko z całych Włoch, ale i z najodleglejszych zakątków świata. Wielu przyjeżdżało tylko po to! Niekiedy autokary, wypełnione po brzegi pielgrzymami, przybywały do San Giovanni Rotondo już o drugiej lub trzeciej w nocy, by w skupieniu oczekiwać na Eucharystię odprawianą przez zakonnika o godzinie piątej rano. Ktoś może pomyśleć, iż to nie jest możliwe, aby jakaś Msza Święta mogły cieszyć się, aż tak dużą popularnością. A jednak! Co więc takiego kryje się za tym niewątpliwym fenomenem? Otóż, według relacji wielu świadków, biorąc udział w Eucharystii sprawowanej przez Ojca Pio, miało się nieodparte wrażenie, iż rzeczywiście uczestniczy się w najważniejszych wydarzeniach w dziejach ludzkości, czyli Męce, Śmierci i Zmartwychwstaniu Chrystusa. Również wszystkie słowa i gesty zakonnika świadczyły o tym, iż naprawdę działa w imieniu Zbawiciela. Dlatego też dla milionów wiernych na całym świecie stał się on żywym obrazem Jezusa cierpiącego i zmartwychwstałego. I choć od jego śmierci minęło już prawie pięćdziesiąt lat, to pielgrzymi po dziś dzień tłumnie przybywają do miejsca, gdzie żył i pełnił swoją posługę, aby za jego wstawiennictwem wypraszać liczne łaski.

Z kart książki „Ojciec Pio. Cud Eucharystii” wyłania się obraz niezwykłego kapłana, pełnego pokory i miłosierdzia, a także szczerze i bezgranicznie oddanego Bogu oraz ludziom. Mając za wzór do naśladowania takich świętych, jak kapucyn z Pietrelciny, nie trudno uwierzyć, że Eucharystia to rzeczywiście żywa osoba, Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, a każda Msza Święta jest ofiarą Kalwarii. Zapiski duchowe, które po sobie pozostawił, dają dużo do myślenia, zmuszają do refleksji i zastanowienia się nad tym, jak my sami uczestniczymy w Najświętszej Ofierze i jak ją przeżywamy. I pomimo tego, że powstały one ponad pół wieku temu, to ich treść nie straciła na wartości i wciąż jest aktualna.

Pozycję tę serdecznie polecam tym, którzy chcą lepiej poznać i zrozumieć fenomen Ojca Pio, a także tym, którzy na nowo pragną zachwycić się wielką tajemnicą naszej wiary, jaką jest Eucharystia. Z pewnością lektura tej niewielkiej książeczki dla niejednego czytelnika okaże się prawdziwą duchową ucztą literacka na najwyższym poziomie.

„Świat mógłby istnieć bez słońca, ale nie bez Mszy Świętej”

 

Urszula Mizielińska

DODAJ OPINIE

OPINIE KLIENTÓW

Opinie o produkcie (0)

Przypomnimy Ci, kiedy produkt będzie dostępny.

 • Granice
 • Centrum Duchowosci Benedyktynskiej
 • Opoka
 • Wiara
 • Logo Marianum Travel
 • SPM logo
 • BiblioNetka
 • Idziemy
 • Kaplani
 • Vox Fm
 • Radio Niepokalanów
 • Radio polskie
 • Papierowe Mysli
 • Ewangelizuj.pl
 • droga.com.pl
 • logo kulturaonline
 • Sacroexpo
Ojciec Pio. Cud Eucharystii. Duchowość i życie eucharystyczne brata z Pietrelciny

Nello Castello, Attilio Negrisolo

OPIS

"Autorzy tej książki podjęli próbę wydobycia z pism Ojca Pio tych wszystkich treści, które wskazują na jego upodobnienie do Chrystusa. Dzięki licznym jego wypowiedziom i wyznaniom, które często czynił wobec najbliższych sobie osób i duchowych córek, możemy prześledzić to wszystko, co powiedział na temat Eucharystii, od czasów swej młodości aż po kres swego istnienia. 

Różne fakty z życia wewnętrznego Ojca Pio zostały przedstawione w sposób tak bezpośredni, iż wydają się jakby fotografią jego przeżyć. Dzięki temu możemy głębiej poznać jego duszę i postawę wobec Chrystusa. W świetle tego, co sam o sobie mówi, jak i tego, co inni mówią o nim, jawi się nam wszystkim, zarówno wierzącym jak i niewierzącym, jako niezwykle żywy i piękny świadek ofiary Chrystusa w Eucharystii na ołtarzu i na Golgocie". - fragment PrzedmowySPIS TREŚCI

Przedmowa . . . . 5
Prezentacja. . . 7
Wprowadzenie. . . . . 13
JAN PAWEŁ II MÓWI O OJCU PIO. . . . 17
Już od dzieciństwa. . . 20
Stygmaty. . . . . . 21
Zakonnik i kapłan. . . . 23
Żywy obraz Chrystusa cierpiącego i zmartwychwstałego. . . . . . . 25
Posłannictwo. . . . . 26
MSZA ŚW. OJCA PIO „NIEZWYKŁĄ TAJEMNICĄ”. . . 31
Tajemnica „łamania chleba”. . . . . . 35
„Przeto my, liczni, tworzymy jedno ciało” (1 Kor 10, 17) . . . 38
Wcielenie. . . . . . . . . 41
Sprawowanie eucharystii przez Ojca Pio. . . . . 42
OJCIEC PIO MISTYK EUCHARYSTII . . 65
Ojciec Pio Cudem Eucharystycznym. . 67
Doświadczenie mistyczne Eucharystii. . . . 71
Wizerunki Jezusa. . . . 77
Eucharystyczne życie Ojca Pio. . 82
Wewnętrzny płomień. . . 87
Ojciec Pio mistrzem ducha Eucharystii . . 90
Eucharystia – zjednoczenie się z Chrystusem. . . . . . 94
Ku zwycięstwu. . . . . 98
Eucharystia lekarstwem na „cichą apostazję”. . . . 100
Duchowość wieku: zadośćuczynienie. . 105
OJCIEC PIO JAKO KAPŁAN. . . . . . . . 111
Ojciec Pio obrazem Chrystusa. . 113
Ojciec Pio, brat, który się modli słowami Ukrzyżowanego . . 116
Ojciec Pio, dzieje Golgoty . . . . . . . 121
Ile razy umierał Ojciec Pio?. . . . . . 126
„Pośrednik i współodkupiciel”. . 130
Męczennik konfesjonału. . . . . . 134
Kapłan noszący brzemiona wszystkich. . 140
Jezus pyta Piotra: „Czy miłujesz Mnie?”. . 144
Ojciec Pio i nowa ewangelizacja . . 150
ETAPY ŻYCIA OJCA PIO. . . 153
WYBÓR EUCHARYSTYCZNYCH
TEKSTÓW OJCA PIO. . . . . 161
Radosne wspomnienia kapłańskie. . 163
Komunia św. Ojca Pio. . . . 165
Msza św. Ojca Pio. . . 170

FRAGMENT KSIĄŻKI

Prezentacja
Gdy indywidualnie lub z grupą pielgrzymów odwiedzało się Ojca Pio w kapucyńskim sanktuarium
Matki Bożej Łaskawej w San Giovanni Rotondo, bardzo szybko można się było zorientować, gdzie miał zwyczaj przebywać i gdzie można go było najczęściej spotkać lub przynajmniej zobaczyć.
Zazwyczaj przebywał w trzech ściśle określonych miejscach: przy ołtarzu, podczas długiej Mszy św.; w konfesjonale, w którym godzinami wysłuchiwał spowiedzi wiernych; oraz na chórze lub w matroneum, gdzie odmawiał różaniec trzymając go w swych zranionych dłoniach.
Każdy pielgrzym i przybysz odwiedzający San Giovanni Rotondo, mógł zobaczyć Ojca Pio w tych trzech miejscach lub przynajmniej w jednym z nich. Przez pięćdziesiąt lat były one świadkiem jego niestrudzonej i owocnej działalności kapłańskiej dla rzesz wiernych, którzy „zewsząd schodzili się do niego” (Mk 1, 45).
Autorzy tej książki, Attilio Negrisolo i Nello Castello, dwaj duchowi synowie Ojca Pio z Pietrelciny, napisali ją w oparciu o przykłady zaczerpnięte z życia Ojca Pio, dotyczące kapłaństwa i Eucharystii, w pełni uwzględniając w tym temacie nauczanie doktrynalne Kościoła. Tajemnica kapłaństwa, tajemnica ofiary i tajemnica ołtarza, stanowią niezwykłą tajemnicę eucharystyczną, którą Bóg dał Kościołowi i ludzkości jako pokarm i umocnienie na drodze zbawienia, aż do skończenia czasów.
Autorzy, kompetentni znawcy osobowości Ojca Pio, czerpali swoją wiedzę z wieloletnich spotkań z nim i osobistych rozmów. Tę rozległą i bogatą pracę na temat jego eucharystycznego życia, zawierającego się – rzec można – w swego rodzaju mistyce pomiędzy tajemnicą Eucharystii i tajemnicą Ojca Pio, oparli na mocnej podstawie, jaką dały im również jego pisma i znane fakty, mające miejsce w jego życiu.
W miarę jej czytania, coraz bardziej staje się jasne, że Ojciec Pio Kapłan w pewnym sensie uosabiał tajemnicę kapłaństwa: Ojciec Pio Ofiara uosabiał tajemnicę Golgoty; Ojciec Pio Hostia uosabiał tajemnicę ołtarza‑tabernakulum. Nie bez powodu miał on szczególny kult do znanego czciciela Eucharystii, św. Piera Giuliano Eymarda. Przez długie lata na stoliku w jego celi znajdował się wizerunek tego Świętego, który został tam przez niego umieszczony już w chwili, gdy Pier Giuliano został uznany za sługę Bożego.
W książce znajdziemy głębokie i pełne żaru refleksje o tajemnicy Eucharystii, którą Ojciec Pio tak głęboko przeżywał. Urzeczywistniała się ona w nim przez pięćdziesiąt osiem lat jego kapłaństwa, naznaczonego najpierw stygmatami niewidzialnymi, a następnie stygmatami widzialnymi. Przez pięćdziesiąt lat, długich i bolesnych, aż do końca 1968 roku były to żywe i krwawiące rany, które wciąż od nowa otwierały się podczas sprawowania Najświętszej Ofiary.

Przeczytaj dłuższy fragment „Ojca Pio. Cud Eucharystii” »

Sklep internetowy Shoper.pl