Ten produkt jest niedostępny.

 • Granice
 • Centrum Duchowosci Benedyktynskiej
 • Opoka
 • Wiara
 • BiblioNetka
 • Idziemy
 • Kaplani
 • Vox Fm
 • Radio Niepokalanów
 • Radio polskie
 • Papierowe Mysli
 • Ewangelizuj.pl
 • droga.com.pl
 • logo kulturaonline
 • Sacroexpo
 • Logo Marianum Travel
 • SPM logo
Msza święta. Liturgiczne ABC

ks. Maciej Zachara MIC

OPIS

Msza święta - najcenniejszy dar, jaki Chrystus zostawił Kościołowi - dla wielu katolików wciąż jest trudna i niezrozumiała. Właśnie dla nich powstała ta książka – a także dla „wszystkich, zarówno wiernych świeckich, jak i księży, którzy czują potrzebę, aby lepiej poznać liturgię Mszy świętej i pogłębić swój w niej udział” (ze Wstępu). Książka ks. Macieja Zachary jest zbiorem artykułów opublikowanych na łamach miesięcznika „Oremus”, w cyklu „Liturgiczne ABC”, w latach 1995-2000. Autor ukazuje w nich, krok po kroku, jak kształtowała się współczesna Msza święta. Odsłania znaczenie gestów i symboli, ukazuje piękno i głębię modlitw liturgicznych, a niejednokrotnie zaskakuje, wydobywając z przyćmionych rutyną praktyk ukryty sens.

 

Ks. Maciej Zachara, marianin, uzyskał doktorat z liturgiki w Papieskim Instytucie Liturgicznym w Rzymie. Wykłada w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Marianów w Lublinie, od 1995 roku współpracuje z redakcją miesięcznika „Oremus”.SPIS TREŚCI

Wstęp7

 
 
CZĘŚĆ PIERWSZA
Dzieje celebracji Eucharystii
   Eucharystia pierwszych chrześcijan – świadectwa biblijne13
   Liturgiczna geneza Eucharystii – żydowska uczta  świąteczna16
   Eucharystia w Kościele pierwotnym. Didache19
   Eucharystia w połowie II wieku. Świadectwo  św. Justyna21
   Tradycja Apostolska – redakcja pierwszych tekstów  liturgicznych23
   Eucharystia Kościoła pierwotnego – miejsce sprawowania liturgii25
   Eucharystia od IV do VIII wieku – ogólna  charakterystyka epoki28
   Liturgia rzymska w “okresie klasycznym”30
   Obrzędy Mszy świętej w “okresie klasycznym” liturgii rzymskiej34
   Liturgia “rzymsko-frankońsko-germańska” (IX-XIII w.)39
   Ukształtowanie się tzw. Mszy trydenckiej (XIII w.)44
   Wiek XVI – kryzys, reformacja, Sobór Trydencki45
   Liturgia Mszy świętej według Mszału Piusa V  z 1570 roku48
   Celebracja Mszy świętej w okresie potrydenckim  (XVI XIX w.)53
   Epoka ruchu liturgicznego (XIX XX w.)55
   Reforma liturgiczna Soboru Watykańskiego II. Konstytucja o liturgii świętej57
   Od Konstytucji o liturgii świętej (1963 r.) do nowego Mszału (1970 r.)59
   Odnowione obrzędy Mszy świętej a dawniejsza  tradycja liturgiczna61
   Recepcja reformy liturgicznej65
 
 
CZĘŚĆ DRUGA
Obrzędy Mszy świętej
   Obrzędy wstępne73
      Śpiew na wejście. Procesja74
      Znak krzyża. Pozdrowienie75
      Akt pokuty76
      Hymn “Gloria”77
      Kolekta78
   Liturgia słowa81
      Słuchanie słowa Bożego w liturgii81
      Jak słuchać, a jak nie słuchać słowa Bożego w liturgii82
      Czytania biblijne86
      Homilia88
      Wyznanie wiary89
      Modlitwa powszechna90
   Liturgia eucharystyczna92
      Liturgia słowa a liturgia eucharystyczna92
      Przygotowanie darów93
      Błogosławieństwo nad chlebem i winem94
      Apologia, okadzenie, obmycie rąk95
      Wezwanie do modlitwy i modlitwa nad darami96
      Modlitwa eucharystyczna97
      Elementy modlitwy eucharystycznej98
      Modlitwy eucharystyczne w aktualnie używanym Mszale104
      Obrzędy Komunii109
   Obrzędy zakończenia126
 
 
CZĘŚĆ TRZECIA
Znaki
   Wprowadzenie131
   Znaki osobowe133
   Postawy i gesty w liturgii142
   Kościół i jego wnętrze146
   Przedmioty użytku liturgicznego159
   Elementy naturalne167
 
   Struktura obrzędów Mszy świętej w obrządku  rzymskim176
 
   Bibliografia178
FRAGMENT KSIĄŻKI

Wstęp

 
W liście apostolskim Mane nobiscum Domine, napisanym na Rok Eucharystii, Jan Paweł II umieścił pod koniec takie słowa: “Niech Rok Eucharystii będzie dla wszystkich cenną okazją do uświadomienia sobie na nowo tego, jak niezrównany skarb Chrystus powierzył swemu Kościołowi. Niech pobudza do celebrowania jej w sposób żywszy i bardziej świadomy, a z tego niech wypływa życie chrześcijańskie przemienione miłością” (nr 29). 
Można by zapytać: Czy jest potrzebne odkrywanie na nowo daru Eucharystii? Czy dla kogoś, kto został wychowany w wierze katolickiej, Msza święta nie należy do rzeczywistości najlepiej znanych? Czy nie wiemy już o niej wszystkiego, co tylko możliwe?
A jednak owo uświadomienie sobie na nowo znaczenia Eucharystii wydaje się dzisiaj bardzo potrzebne. Tak wielu katolikom zdarza się opuszczać niedzielną Mszę świętą pod byle pretekstem i nie odczuwać z tego powodu żadnej straty. Tak wielu przyznaje się do tego, że nawet będąc w kościele, podczas liturgii myśli zupełnie o czym innym. Jeśli tak jest, to znaczy, że nasze oczy są “jakby przesłonięte” (Łk 24,16) i niepostrzeżenie omijamy wielki skarb.
Starożytność chrześcijańska przekazała nam świadectwa o męczennikach, którzy przypłacali życiem swoją wierność Eucharystii. Stojąc przed trybunałem, na pytania sędziów, czemu mimo zakazów spotykali się na niedzielnej Eucharystii, odpowiadali: “Bo my nie możemy żyć bez celebrowania misteriów Pańskich”. Czy taka postawa niejednemu współczesnemu wierzącemu nie wyda się przesadna, fanatyczna? Oddać życie można tylko za to, co uważa się za ważniejsze i droższe od własnego życia doczesnego. Chyba nie przychodzi nam łatwo patrzeć na Mszę świętą w taki sposób. Skoro tak, to znaczy, że życzenie Jana Pawła II pozostaje aktualne także teraz, już po zakończeniu Roku Eucharystii. 
Niniejsza książka jest skromną pomocą dla tych wszystkich, zarówno wiernych świeckich, jak i księży, którzy czują potrzebę, aby lepiej poznać liturgię Mszy świętej i pogłębić swój w niej udział. Teksty tu zebrane najpierw ukazywały się w stałej rubryce “Liturgiczne ABC” miesięcznika “Oremus”, w latach 1995-2000. Przepracowane i uzupełnione, zwłaszcza w świetle nowego Ogólnego wprowadzenia do Mszału rzymskiego z 2002 roku, ukazują się teraz w formie książkowej.
 

Przeczytaj dłuższy fragment „Msza święta. Liturgiczne ABC” »

Sklep internetowy Shoper.pl